Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Urząd Gminy Nędza.

Ostatnia zmiana: 2019-02-14 11:19:38
Redaktor: Kalus Waldemar
Opis: Aktualizacja zamówienia
Data Redaktor Element Opis
2019-02-14 11:19:38 Kalus Waldemar Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Aktualizacja zamówienia
zobacz rejestr zmian zamówienia
2019-02-14 11:19:16 Kalus Waldemar Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-13 10:18:19 Waloszek Daniel Numer karty 6/2019 - zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-12 13:35:19 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR VII-46-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-12 13:34:46 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR VII-45-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-12 13:34:22 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR VII-44-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Gminy Nędza". Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-12 13:33:37 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR VII-44-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Gminy Nędza". Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-11 15:21:24 Waloszek Daniel Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu Nędza Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-11 15:21:01 Waloszek Daniel Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Nędza w roku 2018. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-11 10:53:00 Waloszek Daniel zalacznik 3 oswiadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3442603

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl