Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Urząd Gminy Nędza.

Ostatnia zmiana: 2019-02-14 11:19:38
Redaktor: Kalus Waldemar
Opis: Aktualizacja zamówienia
Data Redaktor Element Opis
2019-02-05 13:32:28 Waloszek Daniel Zarządzenie Nr 0050.54.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „ Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ” Organizacja Festynu Majowego w Nędzy Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-05 13:31:20 Waloszek Daniel Zarządzenie Nr 0050.55.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 luty 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-05 13:19:33 Waloszek Daniel PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nędza z dnia zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-05 13:17:54 Waloszek Daniel Załącznik do Uchwały Rady Gminy Nędza z dnia PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY NĘDZA W ROKU 2019. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-05 13:16:58 Waloszek Daniel projekt Uchwały Rady Gminy Nędza z dnia w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2019” Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-05 13:16:09 Waloszek Daniel Zarządzenie Nr 0050. 53.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-05 10:24:52 Waloszek Daniel Protokół nr IV-2018 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-05 10:18:26 Waloszek Daniel Protokół nr V-2018 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-05 10:12:52 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR VI-44-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gmina biblioteka Publiczna w Nędzy oraz Gminne Centrum Kultury w Nędzy. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-05 10:12:19 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR VI-43-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nędza na lata 2018- 2032” Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3442622

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl