Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Urząd Gminy Nędza.

Ostatnia zmiana: 2019-08-22 09:27:53
Redaktor: Kalus Waldemar
Opis: Aktualizacja zamówienia
Data Redaktor Element Opis
2019-08-05 14:49:09 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR XV-94-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza na nieruchomość stanowiącą współwłasność osób fizycznych Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-08-05 14:48:57 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR XV-93-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. na nieruchomości własności Gminy Nędza Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-08-05 14:48:34 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR XV-92-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-08-05 14:48:22 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR XV-91-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie włączenia publicznego Przedszkola w Łęgu w Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Książęcej Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-08-05 14:48:07 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR XV-90-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X-64-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Łęgu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-08-05 14:47:56 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR XV-87-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-08-05 14:47:43 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR XV-86-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Nędza publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-08-05 14:47:20 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR XIV-85-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-08-05 14:47:08 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR XIV-83-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-08-05 14:46:57 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR XIV-82-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3975549

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl