Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Urząd Gminy Nędza.

Ostatnia zmiana: 2019-04-19 11:47:57
Redaktor: Waloszek Daniel
Opis: Wgranie pliku na serwer
Data Redaktor Element Opis
2019-03-28 09:01:12 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR VIII-53-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-03-28 09:00:41 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR VIII-52-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-03-28 09:00:11 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR VIII-51-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2019” Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-03-28 08:59:47 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR VIII-50-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz na udzielenie bonifikaty Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-03-28 08:58:54 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR VIII-48-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-03-28 08:58:32 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR VIII-47-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-03-26 13:53:22 Waloszek Daniel Zarządzenie Nr 0050.89.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 4.03.2019 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-03-26 07:57:24 Waloszek Daniel Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa 28.03.2019 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-03-26 07:51:22 Waloszek Daniel Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego 28.03.2019 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-03-25 07:57:20 Waloszek Daniel Zarządzenie nr 0050.97.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3684588

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl