Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
3972279
Strona główna BIP
95575
Brak strony
12548
Poprzednia wersja
4716
Mapa witryny BIP
3680
Redakcja BIP
3643
Jak korzystać z BIP
3492
Jak szukać
2350
Wyniki wyszukiwania
2269
Statystyka strony
2009
Polityka prywatności
1987
Zastrzeżenia prawne
1873

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
92630
Archiwum postępowań
23771
Postępowania rozstrzygnięte
7906
Postępowania zakończone
7125
Zamówienia publiczne
3355
Poprzednie archiwum postępowań
2392
Plany zamówień publicznych
1045
Informacje o zamiarze zawarcia umowy
29
zamowienia_do
1

Dział: Dane Urzędu Gminy Nędzy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane Urzędu Gminy Nędza
5817
Oświadczenia majątkowe pracowników
5004
Dane teleadresowe
4555
Stanowisko ds. obronnych i reagowania kryzysowego
3600
Wójt Gminy
3495
Struktura urzędu
3050
Dane podstawowe
2879
Urząd Stanu Cywilnego
2853
Stanowisko ds. oświaty i sportu
2511
Sekretarz Gminy
2465
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
2448
Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej
2433
Skarbnik Gminy
2333
Referat finansowy
2294
Pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
2266
Skargi, wnioski, petycje
2250
ePUAP
2204
Stanowisko ds. komunikacji i promocji gminy
2197
Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2127
Stanowisko ds. informatyki i ochrony
2113
Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
2106
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
2080
Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki zasobami gminy
2069
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
2064
Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
2046
Stanowisko ds. egzekucji niepodatkowych, należności budżetowych oraz ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i materiałów.
2017
Stanowisko ds. gospodarki gruntami i geodezji
2011
Stanowisko ds. wymiaru podatku
1989
Stanowisko ds. obsługi kasowej
1972
Stanowisko ds. płacowych
1947
Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od towarów i usług
1937
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
1937
Stanowisko ds. dochodów budżetowych i sprawozdawczości budżetu gminy
1927
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
1879
Stanowisko ds. kancelaryjnych
1802
Stanowisko ds. obsługi rady gminy
1687
Stanowisko ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych
1664
Stanowisko ds. planowania przestrzennego
1631
Inspektor_ds_planowania_przestrzennego_i_infrastruktury_drogowej
1504
Stanowisko ds. kadr
583
Inspektor ochrony danych
563
referat_organizacyjny
344
Podinspektor_ds_kancelaryjnych
243
Inspektor_ds_ubezpieczeniowych_i_kancelaryjnych
236
pomieszczenia_urzedu
66
majatek_PUP
44
budzet_pup
41
pelnomocnik_inf_publiczna
37
inspektor_ubezpieczen
31
zestawienie_srodkow_trwalych
31
referent_kadry
30
pelnomocnik_dane_osobowe
29
pelnomocnik_systemy_jakosci
3

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
2214

Dział: Działalność urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatwianie spraw
10501
Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy
7832
Działalność urzędu
5211
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy i osoby przez niego upoważnione
4971
Rejestry
2856
Plan kontroli zarządczej
2686
Misje, cele i zadania oraz analiza ryzyka
2350
Kontrole
2309
Twoja sprawa w urzędzie
2289
Kontrole wewnętrzne
2190
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy
2143
Wystąpienia pokontrolne
2111
Ewidencje
2005
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
1979
Kontrole zewnętrzne
1963
Kontrola zarządcza
1940
Archiwa
1906
Informacje z realizacji planu kontroli zarządczej
1864
Sprawdź stan swojej sprawy
1845
Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
1637
Decyzja o wycince drzew
1630
Zaświadczenie o położeniu nieruchomości
1621
Wydanie dowodu osobistego
1615
Zeznania świadków w sprawie rentowej
1603
Poświadczenie własnoręczności podpisu
1579
Zarejestrowanie działalności gospodarczej
1558
Wymiana dowodu
1534
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1527
Wznowienie działalności gospodarczej
1511
Zawarcie małżeństwa
1463
Zaświadczenie o zameldowaniu
1460
Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1458
Zmiana nazwiska
1452
Zawieszenie działalności gospodarczej
1440
Podział nieruchomości
1438
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
1434
Zameldowanie pobyt stały
1432
Zameldowanie do dwóch miesięcy
1428
Akt zgonu
1428
Akt urodzenia
1423
Zaświadczenie o małżeństwie
1414
Wydanie dowodu po utraceniu
1393
Wymeldowanie pobyt stały
1390
Zawarcie małżeństwa za granicą
1385
Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi cywilnej
1385
Wypis ze studium zagospodarowania przestrzennego
1360
Zameldowanie powyżej dwóch miesięcy
1345
Wymeldowanie pobyt czasowy
1337
Odpisy aktów stanu cywilnego
1332
Zaświadczenie o wpisach do ksiąg cywilnych
1328
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1327
procedury_iso
702
organizacje_opiniodawcze
534
dezycja_o_warunkach_zabudowy
237
zasieg_dzialania
220
sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu
45
zmiana_wpisu_do_ewidencji_gospodarczej
25

Dział: Przetargi na mienie gminne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Przetargi na mienie gminne
12482
Archiwum przetargów
2311
Rokowania
1557
Archiwum
67

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
4646
Budżet gminy
3199
Mienie gminy
2155
Opinie
1812
Finanse
3

Dział: Wykaz nieruchomości - dzierżawa, najem, sprzedaż

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2250

Dział: Druki do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Druki do pobrania
14685

Dział: Gmina Nędza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina Nędza
7319
Gminna Biblioteka Publiczna
3495
Gminne Centrum Kultury
3462
Przetargi
3407
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy
3388
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach
3339
Statut Gminy
3013
Przedszkole w Nędzy
2886
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2804
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej
2719
Jednostki organizacyjne
2700
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich
2557
Sołectwo Szymocice
2487
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
2466
Sołectwo Nędza
2420
Jednostki pomocnicze - sołectwa
2403
Sołectwo Zawada Książęca
2385
Sprawdź jakość wody
2366
Sołectwo Babice
2338
Sołectwo Łęg
2289
Sołectwo Górki Śląskie
2267
Sołectwo Ciechowice
2166
Statut
2151
Cennik usług
2065
Statut
2026
Statut
2019
Statut
1991
Usługi
1988
Statut
1986
Regulaminy
1972
Statut
1969
Statut
1967
Statut
1952
Statut
1952
Statut
1952
Regulaminy
1950
Statut
1922
Statut
1914
Struktura organizacji
1912
Statut GBP w Nędzy
1912
Statut
1897
Nabór pracowników Przedszkole Nędza
1377
Nabór pracowników ZSP Zawada Ks.
1290
Nabór pracowników ZSP Babice
1259
Nabór pracowników SP w Nędzy
777
majatek_zsg_nedza
520
majatek
501
sprawozdania_leg
495
majatek_babice
482
plany_i_program_nedza
478
plany_i_programy_zawada
473
plany_i_programy_ciechowice
472
sprawozdania_ciechowice
472
sprawozdania_zawada
470
sprawozdania_nedza
469
majatek_gorki_wielkie
469
plany_i_programy_szymocice
469
sprawozdania_babice
468
majatek_nedza
467
plany_i_programy_leg
466
plany_i_programy_babice
462
sprawozdania_gorki
461
plany_i_programy_gorki
459
sprawozdania_szymocice
451
Majatek_ZSP_w_Zawadzie_Ks
450
regulamin_dostarczania_wody
229
umowa_spolki
217
organy_spolki
216
taryfa
205
statut_biblioteki
25
statut_babice
18
statut_zawada
18
majatek_zawada
17

Dział: Rada Gminy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Gminy
8784
Uchwały Rady Gminy
5247
Oświadczenia majątkowe
4810
Komisje Rady Gminy
3220
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
3081
Termin i przedmiot obrad najbliższej sesji Rady Gminy Nędza
2679
Terminy najbliższych posiedzeń komisji
2349
Kluby Radnych
2160
Protokoły z posiedzeń komisji
1920
plany_i_programy
63

Dział: Informator gminny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informator gminny
3957
Sport
2160
Stowarzyszenia i organizacje
2132
Zdrowie
2127
Urzędy i instytucje
2021
Edukacja
1928
Kultura
1908
Bezpieczeństwo
1902
Sprawdź jakość wody
1842
Sprawdź jakość powietrza
1463

Dział: Informacje urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Realizacja zadań publicznych
43636
Informacje urzędu
8532
Zarządzenia Wójta
7750
Plany i programy
5899
Obwieszczenia
4245
Ochrona środowiska
3143
Wybory
2585
Sprawozdania
2386
Konsultacje społeczne
2257
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2102
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 r.
2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok
1965
Plany zagospodarowania przestrzennego
1910
Referendum - 2015 r.
1886
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
1868
Wybory ławników - 2015 r.
1800
Udostępnianie informacji publicznej
1784
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
1588
Wybory samorządowe 2018
1385
Ochrona danych osobowych
1115
Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
771
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w USC
501
Wybory do europarlamentu 2019
212
decyzje_i_opinie
81
Raporty o stanie gminy
48

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nabór pracowników
12145
Regulamin naboru
2752
nabor_na_wolne_stanowiska_pracy
2358
Archiwum
1437
nabor_na_staz
129
regulamin_odbywania_stazu
67

Dział: Podstawy prawne dot. funkcjonowania urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Statut Gminy Nędza
3505
Regulamin organizacyjny
1987
Schemat organizacyjny
1974
Kodeks etyki
1850
Regulamin pracy
1842
Podstawy prawne dotyczące funkcjonowania urzędu
1331

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2009

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl