Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
3681725
Strona główna BIP
90379
Brak strony
12272
Poprzednia wersja
4446
Mapa witryny BIP
3505
Redakcja BIP
3463
Jak korzystać z BIP
3331
Jak szukać
2259
Wyniki wyszukiwania
2135
Statystyka strony
1922
Polityka prywatności
1885
Zastrzeżenia prawne
1793

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
86557
Archiwum postępowań
21739
Postępowania rozstrzygnięte
7492
Postępowania zakończone
6709
Zamówienia publiczne
2949
Poprzednie archiwum postępowań
2262
Plany zamówień publicznych
928
zamowienia_do
1

Dział: Dane Urzędu Gminy Nędzy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane Urzędu Gminy Nędza
5444
Oświadczenia majątkowe pracowników
4525
Dane teleadresowe
4317
Stanowisko ds. obronnych i reagowania kryzysowego
3432
Wójt Gminy
3335
Struktura urzędu
2885
Dane podstawowe
2754
Urząd Stanu Cywilnego
2688
Stanowisko ds. oświaty i sportu
2387
Sekretarz Gminy
2339
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
2326
Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej
2308
Skarbnik Gminy
2224
Referat finansowy
2192
Pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
2163
Skargi, wnioski, petycje
2148
ePUAP
2097
Stanowisko ds. komunikacji i promocji gminy
2086
Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019
Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
2008
Stanowisko ds. informatyki i ochrony
2007
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
1988
Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki zasobami gminy
1980
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
1960
Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
1934
Stanowisko ds. egzekucji niepodatkowych, należności budżetowych oraz ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i materiałów.
1928
Stanowisko ds. gospodarki gruntami i geodezji
1903
Stanowisko ds. wymiaru podatku
1887
Stanowisko ds. obsługi kasowej
1884
Stanowisko ds. płacowych
1857
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
1849
Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od towarów i usług
1837
Stanowisko ds. dochodów budżetowych i sprawozdawczości budżetu gminy
1837
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
1782
Stanowisko ds. kancelaryjnych
1706
Stanowisko ds. obsługi rady gminy
1587
Stanowisko ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych
1572
Stanowisko ds. planowania przestrzennego
1538
Inspektor_ds_planowania_przestrzennego_i_infrastruktury_drogowej
1504
Stanowisko ds. kadr
491
Inspektor ochrony danych
470
referat_organizacyjny
344
Podinspektor_ds_kancelaryjnych
243
Inspektor_ds_ubezpieczeniowych_i_kancelaryjnych
236
pomieszczenia_urzedu
66
majatek_PUP
44
budzet_pup
41
pelnomocnik_inf_publiczna
37
inspektor_ubezpieczen
31
zestawienie_srodkow_trwalych
31
referent_kadry
30
pelnomocnik_dane_osobowe
29
pelnomocnik_systemy_jakosci
3

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
2091

Dział: Działalność urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatwianie spraw
9855
Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy
7465
Działalność urzędu
4898
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy i osoby przez niego upoważnione
4562
Rejestry
2725
Plan kontroli zarządczej
2485
Misje, cele i zadania oraz analiza ryzyka
2202
Kontrole
2194
Twoja sprawa w urzędzie
2167
Kontrole wewnętrzne
2080
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy
2035
Wystąpienia pokontrolne
1980
Ewidencje
1911
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
1878
Kontrole zewnętrzne
1873
Kontrola zarządcza
1842
Archiwa
1821
Informacje z realizacji planu kontroli zarządczej
1778
Sprawdź stan swojej sprawy
1757
Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
1552
Decyzja o wycince drzew
1548
Zeznania świadków w sprawie rentowej
1525
Wydanie dowodu osobistego
1521
Zaświadczenie o położeniu nieruchomości
1516
Poświadczenie własnoręczności podpisu
1498
Zarejestrowanie działalności gospodarczej
1486
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1470
Wymiana dowodu
1466
Wznowienie działalności gospodarczej
1446
Zawarcie małżeństwa
1399
Zmiana nazwiska
1397
Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1391
Zawieszenie działalności gospodarczej
1381
Podział nieruchomości
1380
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
1376
Akt zgonu
1375
Zameldowanie pobyt stały
1366
Akt urodzenia
1364
Zaświadczenie o małżeństwie
1354
Zaświadczenie o zameldowaniu
1353
Zameldowanie do dwóch miesięcy
1351
Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi cywilnej
1337
Wydanie dowodu po utraceniu
1333
Zawarcie małżeństwa za granicą
1329
Wypis ze studium zagospodarowania przestrzennego
1303
Wymeldowanie pobyt stały
1297
Zameldowanie powyżej dwóch miesięcy
1288
Wymeldowanie pobyt czasowy
1275
Zaświadczenie o wpisach do ksiąg cywilnych
1275
Odpisy aktów stanu cywilnego
1270
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1270
procedury_iso
702
organizacje_opiniodawcze
534
dezycja_o_warunkach_zabudowy
237
zasieg_dzialania
220
sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu
45
zmiana_wpisu_do_ewidencji_gospodarczej
25

Dział: Przetargi na mienie gminne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Przetargi na mienie gminne
11844
Archiwum przetargów
2208
Rokowania
1456
Archiwum
67

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
4380
Budżet gminy
2960
Mienie gminy
2042
Opinie
1719
Finanse
3

Dział: Wykaz nieruchomości - dzierżawa, najem, sprzedaż

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2132

Dział: Druki do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Druki do pobrania
13027

Dział: Gmina Nędza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina Nędza
6869
Gminna Biblioteka Publiczna
3319
Gminne Centrum Kultury
3202
Przetargi
3196
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach
3123
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy
3116
Statut Gminy
2873
Przedszkole w Nędzy
2704
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2607
Jednostki organizacyjne
2581
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej
2482
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich
2382
Sołectwo Szymocice
2368
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
2318
Jednostki pomocnicze - sołectwa
2295
Sołectwo Nędza
2280
Sołectwo Zawada Książęca
2271
Sprawdź jakość wody
2243
Sołectwo Babice
2224
Sołectwo Górki Śląskie
2169
Sołectwo Łęg
2161
Statut
2060
Sołectwo Ciechowice
2053
Cennik usług
1967
Statut
1928
Statut
1927
Usługi
1905
Statut
1885
Regulaminy
1885
Statut
1877
Statut
1876
Statut
1870
Statut
1866
Statut
1865
Statut
1864
Regulaminy
1863
Statut
1834
Struktura organizacji
1833
Statut GBP w Nędzy
1825
Statut
1820
Statut
1813
Nabór pracowników Przedszkole Nędza
1258
Nabór pracowników ZSP Zawada Ks.
1186
Nabór pracowników ZSP Babice
1163
Nabór pracowników SP w Nędzy
683
majatek_zsg_nedza
520
majatek
501
sprawozdania_leg
495
majatek_babice
482
plany_i_program_nedza
478
plany_i_programy_zawada
473
plany_i_programy_ciechowice
472
sprawozdania_ciechowice
472
sprawozdania_zawada
470
sprawozdania_nedza
469
majatek_gorki_wielkie
469
plany_i_programy_szymocice
469
sprawozdania_babice
468
majatek_nedza
467
plany_i_programy_leg
466
plany_i_programy_babice
462
sprawozdania_gorki
461
plany_i_programy_gorki
459
sprawozdania_szymocice
451
Majatek_ZSP_w_Zawadzie_Ks
450
regulamin_dostarczania_wody
229
umowa_spolki
217
organy_spolki
216
taryfa
205
statut_biblioteki
25
statut_babice
18
statut_zawada
18
majatek_zawada
17

Dział: Rada Gminy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Gminy
8296
Uchwały Rady Gminy
4931
Oświadczenia majątkowe
4458
Komisje Rady Gminy
2963
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
2936
Termin i przedmiot obrad najbliższej sesji Rady Gminy Nędza
2506
Terminy najbliższych posiedzeń komisji
2221
Kluby Radnych
2078
Protokoły z posiedzeń komisji
1826
plany_i_programy
63

Dział: Informator gminny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informator gminny
3790
Sport
2043
Stowarzyszenia i organizacje
2015
Zdrowie
1992
Urzędy i instytucje
1931
Edukacja
1838
Kultura
1820
Bezpieczeństwo
1810
Sprawdź jakość wody
1741
Sprawdź jakość powietrza
1367

Dział: Informacje urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Realizacja zadań publicznych
39972
Informacje urzędu
8091
Zarządzenia Wójta
7434
Plany i programy
5523
Obwieszczenia
4047
Ochrona środowiska
2957
Wybory
2411
Sprawozdania
2251
Konsultacje społeczne
2111
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
1967
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 r.
1910
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok
1874
Referendum - 2015 r.
1792
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
1771
Wybory ławników - 2015 r.
1710
Udostępnianie informacji publicznej
1667
Plany zagospodarowania przestrzennego
1569
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
1467
Wybory samorządowe 2018
1264
Ochrona danych osobowych
995
Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
676
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w USC
403
decyzje_i_opinie
81
Wybory do europarlamentu 2019
11

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nabór pracowników
10872
Regulamin naboru
2635
nabor_na_wolne_stanowiska_pracy
2358
Archiwum
1340
nabor_na_staz
129
regulamin_odbywania_stazu
67

Dział: Podstawy prawne dot. funkcjonowania urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Statut Gminy Nędza
3395
Regulamin organizacyjny
1893
Schemat organizacyjny
1879
Regulamin pracy
1750
Kodeks etyki
1742
Podstawy prawne dotyczące funkcjonowania urzędu
1141

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1922

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl