Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
3851011
Strona główna BIP
93100
Brak strony
12405
Poprzednia wersja
4600
Mapa witryny BIP
3604
Redakcja BIP
3555
Jak korzystać z BIP
3407
Jak szukać
2306
Wyniki wyszukiwania
2226
Statystyka strony
1971
Polityka prywatności
1936
Zastrzeżenia prawne
1836

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
89806
Archiwum postępowań
22996
Postępowania rozstrzygnięte
7712
Postępowania zakończone
6924
Zamówienia publiczne
3157
Poprzednie archiwum postępowań
2336
Plany zamówień publicznych
994
zamowienia_do
1

Dział: Dane Urzędu Gminy Nędzy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane Urzędu Gminy Nędza
5653
Oświadczenia majątkowe pracowników
4780
Dane teleadresowe
4449
Stanowisko ds. obronnych i reagowania kryzysowego
3518
Wójt Gminy
3429
Struktura urzędu
2959
Dane podstawowe
2824
Urząd Stanu Cywilnego
2770
Stanowisko ds. oświaty i sportu
2445
Sekretarz Gminy
2405
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
2394
Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej
2368
Skarbnik Gminy
2281
Referat finansowy
2247
Pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
2215
Skargi, wnioski, petycje
2202
ePUAP
2157
Stanowisko ds. komunikacji i promocji gminy
2140
Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2076
Stanowisko ds. informatyki i ochrony
2062
Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
2059
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
2036
Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki zasobami gminy
2025
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
2009
Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
1989
Stanowisko ds. egzekucji niepodatkowych, należności budżetowych oraz ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i materiałów.
1977
Stanowisko ds. gospodarki gruntami i geodezji
1961
Stanowisko ds. wymiaru podatku
1943
Stanowisko ds. obsługi kasowej
1931
Stanowisko ds. płacowych
1906
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
1896
Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od towarów i usług
1893
Stanowisko ds. dochodów budżetowych i sprawozdawczości budżetu gminy
1887
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
1835
Stanowisko ds. kancelaryjnych
1755
Stanowisko ds. obsługi rady gminy
1637
Stanowisko ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych
1624
Stanowisko ds. planowania przestrzennego
1587
Inspektor_ds_planowania_przestrzennego_i_infrastruktury_drogowej
1504
Stanowisko ds. kadr
537
Inspektor ochrony danych
517
referat_organizacyjny
344
Podinspektor_ds_kancelaryjnych
243
Inspektor_ds_ubezpieczeniowych_i_kancelaryjnych
236
pomieszczenia_urzedu
66
majatek_PUP
44
budzet_pup
41
pelnomocnik_inf_publiczna
37
inspektor_ubezpieczen
31
zestawienie_srodkow_trwalych
31
referent_kadry
30
pelnomocnik_dane_osobowe
29
pelnomocnik_systemy_jakosci
3

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
2158

Dział: Działalność urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatwianie spraw
10179
Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy
7684
Działalność urzędu
5067
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy i osoby przez niego upoważnione
4785
Rejestry
2785
Plan kontroli zarządczej
2592
Misje, cele i zadania oraz analiza ryzyka
2277
Kontrole
2252
Twoja sprawa w urzędzie
2237
Kontrole wewnętrzne
2139
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy
2091
Wystąpienia pokontrolne
2048
Ewidencje
1958
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
1932
Kontrole zewnętrzne
1920
Kontrola zarządcza
1896
Archiwa
1865
Informacje z realizacji planu kontroli zarządczej
1824
Sprawdź stan swojej sprawy
1803
Decyzja o wycince drzew
1593
Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
1593
Wydanie dowodu osobistego
1574
Zeznania świadków w sprawie rentowej
1565
Zaświadczenie o położeniu nieruchomości
1561
Poświadczenie własnoręczności podpisu
1541
Zarejestrowanie działalności gospodarczej
1523
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1504
Wymiana dowodu
1502
Wznowienie działalności gospodarczej
1481
Zawarcie małżeństwa
1431
Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1428
Zmiana nazwiska
1425
Podział nieruchomości
1411
Zawieszenie działalności gospodarczej
1410
Zaświadczenie o zameldowaniu
1405
Akt zgonu
1404
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
1404
Akt urodzenia
1400
Zameldowanie pobyt stały
1398
Zaświadczenie o małżeństwie
1383
Zameldowanie do dwóch miesięcy
1379
Wydanie dowodu po utraceniu
1365
Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi cywilnej
1364
Zawarcie małżeństwa za granicą
1362
Wymeldowanie pobyt stały
1336
Wypis ze studium zagospodarowania przestrzennego
1331
Zameldowanie powyżej dwóch miesięcy
1319
Wymeldowanie pobyt czasowy
1306
Zaświadczenie o wpisach do ksiąg cywilnych
1304
Odpisy aktów stanu cywilnego
1301
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1300
procedury_iso
702
organizacje_opiniodawcze
534
dezycja_o_warunkach_zabudowy
237
zasieg_dzialania
220
sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu
45
zmiana_wpisu_do_ewidencji_gospodarczej
25

Dział: Przetargi na mienie gminne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Przetargi na mienie gminne
12154
Archiwum przetargów
2262
Rokowania
1514
Archiwum
67

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
4531
Budżet gminy
3104
Mienie gminy
2104
Opinie
1768
Finanse
3

Dział: Wykaz nieruchomości - dzierżawa, najem, sprzedaż

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2200

Dział: Druki do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Druki do pobrania
13729

Dział: Gmina Nędza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina Nędza
7117
Gminna Biblioteka Publiczna
3406
Gminne Centrum Kultury
3328
Przetargi
3300
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy
3267
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach
3229
Statut Gminy
2946
Przedszkole w Nędzy
2802
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2713
Jednostki organizacyjne
2643
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej
2609
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich
2474
Sołectwo Szymocice
2428
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
2398
Jednostki pomocnicze - sołectwa
2355
Sołectwo Nędza
2352
Sołectwo Zawada Książęca
2317
Sprawdź jakość wody
2306
Sołectwo Babice
2283
Sołectwo Górki Śląskie
2220
Sołectwo Łęg
2214
Sołectwo Ciechowice
2112
Statut
2106
Cennik usług
2014
Statut
1981
Statut
1976
Usługi
1949
Statut
1939
Statut
1931
Regulaminy
1931
Statut
1926
Statut
1924
Statut
1911
Statut
1911
Statut
1910
Regulaminy
1907
Statut
1883
Struktura organizacji
1876
Statut GBP w Nędzy
1869
Statut
1865
Statut
1856
Nabór pracowników Przedszkole Nędza
1321
Nabór pracowników ZSP Zawada Ks.
1242
Nabór pracowników ZSP Babice
1217
Nabór pracowników SP w Nędzy
734
majatek_zsg_nedza
520
majatek
501
sprawozdania_leg
495
majatek_babice
482
plany_i_program_nedza
478
plany_i_programy_zawada
473
plany_i_programy_ciechowice
472
sprawozdania_ciechowice
472
sprawozdania_zawada
470
sprawozdania_nedza
469
majatek_gorki_wielkie
469
plany_i_programy_szymocice
469
sprawozdania_babice
468
majatek_nedza
467
plany_i_programy_leg
466
plany_i_programy_babice
462
sprawozdania_gorki
461
plany_i_programy_gorki
459
sprawozdania_szymocice
451
Majatek_ZSP_w_Zawadzie_Ks
450
regulamin_dostarczania_wody
229
umowa_spolki
217
organy_spolki
216
taryfa
205
statut_biblioteki
25
statut_babice
18
statut_zawada
18
majatek_zawada
17

Dział: Rada Gminy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Gminy
8551
Uchwały Rady Gminy
5100
Oświadczenia majątkowe
4644
Komisje Rady Gminy
3119
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
3017
Termin i przedmiot obrad najbliższej sesji Rady Gminy Nędza
2595
Terminy najbliższych posiedzeń komisji
2288
Kluby Radnych
2128
Protokoły z posiedzeń komisji
1874
plany_i_programy
63

Dział: Informator gminny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informator gminny
3882
Sport
2102
Stowarzyszenia i organizacje
2073
Zdrowie
2055
Urzędy i instytucje
1979
Edukacja
1885
Kultura
1867
Bezpieczeństwo
1858
Sprawdź jakość wody
1794
Sprawdź jakość powietrza
1420

Dział: Informacje urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Realizacja zadań publicznych
41779
Informacje urzędu
8355
Zarządzenia Wójta
7613
Plany i programy
5730
Obwieszczenia
4152
Ochrona środowiska
3062
Wybory
2520
Sprawozdania
2331
Konsultacje społeczne
2177
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2040
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 r.
1963
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok
1923
Referendum - 2015 r.
1844
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
1828
Wybory ławników - 2015 r.
1758
Plany zagospodarowania przestrzennego
1756
Udostępnianie informacji publicznej
1735
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
1539
Wybory samorządowe 2018
1333
Ochrona danych osobowych
1049
Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
728
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w USC
460
Wybory do europarlamentu 2019
147
decyzje_i_opinie
81
Raporty o stanie gminy
5

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nabór pracowników
11477
Regulamin naboru
2702
nabor_na_wolne_stanowiska_pracy
2358
Archiwum
1396
nabor_na_staz
129
regulamin_odbywania_stazu
67

Dział: Podstawy prawne dot. funkcjonowania urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Statut Gminy Nędza
3454
Regulamin organizacyjny
1943
Schemat organizacyjny
1930
Kodeks etyki
1808
Regulamin pracy
1798
Podstawy prawne dotyczące funkcjonowania urzędu
1250

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1971

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl