Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
4044464
Strona główna BIP
98079
Brak strony
12707
Poprzednia wersja
4862
Mapa witryny BIP
3747
Redakcja BIP
3720
Jak korzystać z BIP
3551
Jak szukać
2381
Wyniki wyszukiwania
2326
Statystyka strony
2033
Polityka prywatności
2008
Zastrzeżenia prawne
1896

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
94729
Archiwum postępowań
23865
Postępowania rozstrzygnięte
8091
Postępowania zakończone
7307
Zamówienia publiczne
3567
Poprzednie archiwum postępowań
2423
Plany zamówień publicznych
1084
Zapytania ofertowe dotyczace zamowien o wartosci ponizej 30 000 euro
589
Informacje o zamiarze zawarcia umowy
60
zamowienia_do
1

Dział: Dane Urzędu Gminy Nędzy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane Urzędu Gminy Nędza
5954
Oświadczenia majątkowe pracowników
5165
Dane teleadresowe
4670
Stanowisko ds. obronnych i reagowania kryzysowego
3654
Wójt Gminy
3551
Struktura urzędu
3102
Dane podstawowe
2917
Urząd Stanu Cywilnego
2910
Stanowisko ds. oświaty i sportu
2570
Sekretarz Gminy
2522
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
2488
Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej
2465
Skarbnik Gminy
2371
Referat finansowy
2330
Pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
2303
Skargi, wnioski, petycje
2280
ePUAP
2236
Stanowisko ds. komunikacji i promocji gminy
2233
Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2162
Stanowisko ds. informatyki i ochrony
2149
Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
2137
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
2112
Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki zasobami gminy
2101
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
2098
Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
2077
Stanowisko ds. gospodarki gruntami i geodezji
2053
Stanowisko ds. egzekucji niepodatkowych, należności budżetowych oraz ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i materiałów.
2045
Stanowisko ds. wymiaru podatku
2024
Stanowisko ds. obsługi kasowej
2000
Stanowisko ds. płacowych
1976
Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od towarów i usług
1970
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
1967
Stanowisko ds. dochodów budżetowych i sprawozdawczości budżetu gminy
1958
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
1910
Stanowisko ds. kancelaryjnych
1830
Stanowisko ds. obsługi rady gminy
1720
Stanowisko ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych
1691
Stanowisko ds. planowania przestrzennego
1662
Inspektor_ds_planowania_przestrzennego_i_infrastruktury_drogowej
1504
Stanowisko ds. kadr
615
Inspektor ochrony danych
592
referat_organizacyjny
344
Podinspektor_ds_kancelaryjnych
243
Inspektor_ds_ubezpieczeniowych_i_kancelaryjnych
236
pomieszczenia_urzedu
66
majatek_PUP
44
budzet_pup
41
pelnomocnik_inf_publiczna
37
inspektor_ubezpieczen
31
zestawienie_srodkow_trwalych
31
referent_kadry
30
pelnomocnik_dane_osobowe
29
pelnomocnik_systemy_jakosci
3

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
2253

Dział: Działalność urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatwianie spraw
10771
Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy
7987
Działalność urzędu
5337
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy i osoby przez niego upoważnione
5109
Rejestry
2895
Plan kontroli zarządczej
2763
Misje, cele i zadania oraz analiza ryzyka
2404
Kontrole
2343
Twoja sprawa w urzędzie
2318
Kontrole wewnętrzne
2234
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy
2182
Wystąpienia pokontrolne
2164
Ewidencje
2027
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
2013
Kontrole zewnętrzne
1996
Kontrola zarządcza
1970
Archiwa
1931
Informacje z realizacji planu kontroli zarządczej
1892
Sprawdź stan swojej sprawy
1873
Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
1666
Decyzja o wycince drzew
1652
Wydanie dowodu osobistego
1649
Zaświadczenie o położeniu nieruchomości
1644
Zeznania świadków w sprawie rentowej
1623
Poświadczenie własnoręczności podpisu
1607
Zarejestrowanie działalności gospodarczej
1588
Wymiana dowodu
1553
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1552
Wznowienie działalności gospodarczej
1535
Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1483
Zawarcie małżeństwa
1480
Zaświadczenie o zameldowaniu
1477
Zmiana nazwiska
1467
Zawieszenie działalności gospodarczej
1460
Zameldowanie pobyt stały
1451
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
1450
Podział nieruchomości
1450
Akt urodzenia
1441
Zameldowanie do dwóch miesięcy
1440
Akt zgonu
1439
Zaświadczenie o małżeństwie
1428
Wymeldowanie pobyt stały
1409
Wydanie dowodu po utraceniu
1408
Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi cywilnej
1401
Zawarcie małżeństwa za granicą
1399
Wypis ze studium zagospodarowania przestrzennego
1373
Zameldowanie powyżej dwóch miesięcy
1358
Wymeldowanie pobyt czasowy
1352
Odpisy aktów stanu cywilnego
1346
Zaświadczenie o wpisach do ksiąg cywilnych
1342
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1340
procedury_iso
702
organizacje_opiniodawcze
534
dezycja_o_warunkach_zabudowy
237
zasieg_dzialania
220
sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu
45
zmiana_wpisu_do_ewidencji_gospodarczej
25

Dział: Przetargi na mienie gminne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Przetargi na mienie gminne
12757
Archiwum przetargów
2351
Rokowania
1590
Archiwum
67

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
4752
Budżet gminy
3272
Mienie gminy
2196
Opinie
1840
Finanse
3

Dział: Wykaz nieruchomości - dzierżawa, najem, sprzedaż

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2284

Dział: Druki do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Druki do pobrania
15086

Dział: Gmina Nędza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina Nędza
7492
Gminne Centrum Kultury
3558
Gminna Biblioteka Publiczna
3547
Przetargi
3504
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy
3499
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach
3455
Statut Gminy
3062
Przedszkole w Nędzy
2947
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2881
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej
2840
Jednostki organizacyjne
2736
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich
2619
Sołectwo Szymocice
2544
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
2528
Sołectwo Nędza
2479
Jednostki pomocnicze - sołectwa
2435
Sołectwo Zawada Książęca
2421
Sprawdź jakość wody
2404
Sołectwo Babice
2384
Sołectwo Łęg
2325
Sołectwo Górki Śląskie
2310
Sołectwo Ciechowice
2200
Statut
2177
Cennik usług
2097
Statut
2053
Statut
2049
Statut
2023
Usługi
2016
Statut
2014
Regulaminy
1997
Statut
1997
Statut
1995
Regulaminy
1986
Statut
1980
Statut
1979
Statut
1975
Statut
1950
Struktura organizacji
1945
Statut
1944
Statut GBP w Nędzy
1940
Statut
1925
Nabór pracowników Przedszkole Nędza
1422
Nabór pracowników ZSP Zawada Ks.
1326
Nabór pracowników ZSP Babice
1301
Nabór pracowników SP w Nędzy
824
majatek_zsg_nedza
520
majatek
501
sprawozdania_leg
495
majatek_babice
482
plany_i_program_nedza
478
plany_i_programy_zawada
473
plany_i_programy_ciechowice
472
sprawozdania_ciechowice
472
sprawozdania_zawada
470
sprawozdania_nedza
469
majatek_gorki_wielkie
469
plany_i_programy_szymocice
469
sprawozdania_babice
468
majatek_nedza
467
plany_i_programy_leg
466
plany_i_programy_babice
462
sprawozdania_gorki
461
plany_i_programy_gorki
459
sprawozdania_szymocice
451
Majatek_ZSP_w_Zawadzie_Ks
450
regulamin_dostarczania_wody
229
umowa_spolki
217
organy_spolki
216
taryfa
205
statut_biblioteki
25
statut_babice
18
statut_zawada
18
majatek_zawada
17

Dział: Rada Gminy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Gminy
9022
Uchwały Rady Gminy
5383
Oświadczenia majątkowe
4982
Komisje Rady Gminy
3313
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
3138
Termin i przedmiot obrad najbliższej sesji Rady Gminy Nędza
2752
Terminy najbliższych posiedzeń komisji
2397
Kluby Radnych
2189
Protokoły z posiedzeń komisji
1950
plany_i_programy
63

Dział: Informator gminny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informator gminny
4019
Sport
2206
Stowarzyszenia i organizacje
2174
Zdrowie
2172
Urzędy i instytucje
2049
Edukacja
1959
Kultura
1938
Bezpieczeństwo
1932
Sprawdź jakość wody
1875
Sprawdź jakość powietrza
1496

Dział: Informacje urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Realizacja zadań publicznych
45323
Informacje urzędu
8802
Zarządzenia Wójta
7920
Plany i programy
6030
Obwieszczenia
4321
Ochrona środowiska
3206
Wybory
2691
Sprawozdania
2423
Konsultacje społeczne
2314
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2137
Plany zagospodarowania przestrzennego
2052
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 r.
2048
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok
2004
Referendum - 2015 r.
1914
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
1904
Wybory ławników - 2015 r.
1826
Udostępnianie informacji publicznej
1813
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
1630
Wybory samorządowe 2018
1443
Ochrona danych osobowych
1155
Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
808
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w USC
534
Wybory do europarlamentu 2019
259
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2019 r
82
decyzje_i_opinie
81
Raporty o stanie gminy
78
Wybory_parlamentarne_2019
7

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nabór pracowników
12744
Regulamin naboru
2791
nabor_na_wolne_stanowiska_pracy
2358
Archiwum
1465
nabor_na_staz
129
regulamin_odbywania_stazu
67

Dział: Podstawy prawne dot. funkcjonowania urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Statut Gminy Nędza
3529
Regulamin organizacyjny
2015
Schemat organizacyjny
2008
Kodeks etyki
1874
Regulamin pracy
1868
Podstawy prawne dotyczące funkcjonowania urzędu
1391

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2033

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl