Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
4125721
Strona główna BIP
100955
Brak strony
12837
Poprzednia wersja
4935
Mapa witryny BIP
3820
Redakcja BIP
3803
Jak korzystać z BIP
3618
Wyniki wyszukiwania
2424
Jak szukać
2422
Statystyka strony
2065
Polityka prywatności
2048
Zastrzeżenia prawne
1925

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
96764
Archiwum postępowań
23983
Postępowania rozstrzygnięte
8287
Postępowania zakończone
7507
Zamówienia publiczne
3761
Poprzednie archiwum postępowań
2472
Plany zamówień publicznych
1141
Zapytania ofertowe dotyczace zamowien o wartosci ponizej 30 000 euro
1052
Informacje o zamiarze zawarcia umowy
113
zamowienia_do
1

Dział: Dane Urzędu Gminy Nędzy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane Urzędu Gminy Nędza
6121
Oświadczenia majątkowe pracowników
5327
Dane teleadresowe
4780
Stanowisko ds. obronnych i reagowania kryzysowego
3724
Wójt Gminy
3634
Struktura urzędu
3186
Urząd Stanu Cywilnego
2985
Dane podstawowe
2963
Stanowisko ds. oświaty i sportu
2645
Sekretarz Gminy
2579
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
2530
Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej
2505
Skarbnik Gminy
2423
Referat finansowy
2373
Pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
2344
Skargi, wnioski, petycje
2326
ePUAP
2281
Stanowisko ds. komunikacji i promocji gminy
2275
Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2202
Stanowisko ds. informatyki i ochrony
2190
Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
2173
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
2151
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
2147
Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki zasobami gminy
2143
Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
2120
Stanowisko ds. gospodarki gruntami i geodezji
2095
Stanowisko ds. egzekucji niepodatkowych, należności budżetowych oraz ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i materiałów.
2082
Stanowisko ds. wymiaru podatku
2064
Stanowisko ds. obsługi kasowej
2043
Stanowisko ds. płacowych
2019
Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od towarów i usług
2009
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
2008
Stanowisko ds. dochodów budżetowych i sprawozdawczości budżetu gminy
1998
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
1949
Stanowisko ds. kancelaryjnych
1859
Stanowisko ds. obsługi rady gminy
1768
Stanowisko ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych
1723
Stanowisko ds. planowania przestrzennego
1699
Inspektor_ds_planowania_przestrzennego_i_infrastruktury_drogowej
1504
Stanowisko ds. kadr
649
Inspektor ochrony danych
625
referat_organizacyjny
344
Podinspektor_ds_kancelaryjnych
243
Inspektor_ds_ubezpieczeniowych_i_kancelaryjnych
236
pomieszczenia_urzedu
66
majatek_PUP
44
budzet_pup
41
pelnomocnik_inf_publiczna
37
inspektor_ubezpieczen
31
zestawienie_srodkow_trwalych
31
referent_kadry
30
pelnomocnik_dane_osobowe
29
pelnomocnik_systemy_jakosci
3

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
2304

Dział: Działalność urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatwianie spraw
11089
Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy
8240
Działalność urzędu
5477
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy i osoby przez niego upoważnione
5291
Rejestry
2958
Plan kontroli zarządczej
2847
Misje, cele i zadania oraz analiza ryzyka
2475
Kontrole
2395
Twoja sprawa w urzędzie
2370
Kontrole wewnętrzne
2280
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy
2224
Wystąpienia pokontrolne
2215
Ewidencje
2061
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
2059
Kontrole zewnętrzne
2037
Kontrola zarządcza
2003
Archiwa
1963
Informacje z realizacji planu kontroli zarządczej
1927
Sprawdź stan swojej sprawy
1909
Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
1695
Wydanie dowodu osobistego
1685
Zaświadczenie o położeniu nieruchomości
1680
Decyzja o wycince drzew
1679
Zeznania świadków w sprawie rentowej
1645
Poświadczenie własnoręczności podpisu
1631
Zarejestrowanie działalności gospodarczej
1610
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1604
Wymiana dowodu
1577
Wznowienie działalności gospodarczej
1550
Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1506
Zawarcie małżeństwa
1497
Zaświadczenie o zameldowaniu
1493
Akt zgonu
1489
Zmiana nazwiska
1485
Zawieszenie działalności gospodarczej
1478
Podział nieruchomości
1471
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
1470
Zameldowanie pobyt stały
1469
Akt urodzenia
1456
Zameldowanie do dwóch miesięcy
1454
Zaświadczenie o małżeństwie
1446
Wymeldowanie pobyt stały
1430
Wydanie dowodu po utraceniu
1424
Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi cywilnej
1418
Zawarcie małżeństwa za granicą
1412
Wypis ze studium zagospodarowania przestrzennego
1388
Zameldowanie powyżej dwóch miesięcy
1375
Wymeldowanie pobyt czasowy
1369
Odpisy aktów stanu cywilnego
1362
Zaświadczenie o wpisach do ksiąg cywilnych
1362
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1357
procedury_iso
702
organizacje_opiniodawcze
534
dezycja_o_warunkach_zabudowy
237
zasieg_dzialania
220
sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu
45
zmiana_wpisu_do_ewidencji_gospodarczej
25

Dział: Przetargi na mienie gminne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Przetargi na mienie gminne
13052
Archiwum przetargów
2396
Rokowania
1632
Archiwum
67

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
4865
Budżet gminy
3386
Mienie gminy
2240
Opinie
1878
Finanse
3

Dział: Wykaz nieruchomości - dzierżawa, najem, sprzedaż

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2333

Dział: Druki do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Druki do pobrania
15570

Dział: Gmina Nędza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina Nędza
7713
Gminne Centrum Kultury
3693
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach
3620
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy
3611
Gminna Biblioteka Publiczna
3601
Przetargi
3590
Statut Gminy
3130
Przedszkole w Nędzy
3031
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2986
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej
2978
Jednostki organizacyjne
2803
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich
2684
Sołectwo Szymocice
2616
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
2591
Sołectwo Nędza
2549
Jednostki pomocnicze - sołectwa
2483
Sołectwo Zawada Książęca
2481
Sprawdź jakość wody
2461
Sołectwo Babice
2442
Sołectwo Łęg
2382
Sołectwo Górki Śląskie
2371
Sołectwo Ciechowice
2258
Statut
2205
Cennik usług
2131
Statut
2085
Statut
2082
Statut
2068
Statut
2050
Usługi
2048
Statut
2041
Statut
2038
Regulaminy
2035
Regulaminy
2020
Statut
2014
Statut
2013
Statut
2011
Statut
1992
Statut
1981
Struktura organizacji
1978
Statut GBP w Nędzy
1973
Statut
1952
Nabór pracowników Przedszkole Nędza
1472
Nabór pracowników ZSP Zawada Ks.
1369
Nabór pracowników ZSP Babice
1367
Nabór pracowników SP w Nędzy
866
majatek_zsg_nedza
520
majatek
501
sprawozdania_leg
495
majatek_babice
482
plany_i_program_nedza
478
plany_i_programy_zawada
473
plany_i_programy_ciechowice
472
sprawozdania_ciechowice
472
sprawozdania_zawada
470
sprawozdania_nedza
469
majatek_gorki_wielkie
469
plany_i_programy_szymocice
469
sprawozdania_babice
468
majatek_nedza
467
plany_i_programy_leg
466
plany_i_programy_babice
462
sprawozdania_gorki
461
plany_i_programy_gorki
459
sprawozdania_szymocice
451
Majatek_ZSP_w_Zawadzie_Ks
450
regulamin_dostarczania_wody
229
umowa_spolki
217
organy_spolki
216
taryfa
205
statut_biblioteki
25
statut_babice
18
statut_zawada
18
majatek_zawada
17

Dział: Rada Gminy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Gminy
9271
Uchwały Rady Gminy
5585
Oświadczenia majątkowe
5151
Komisje Rady Gminy
3447
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
3231
Termin i przedmiot obrad najbliższej sesji Rady Gminy Nędza
2835
Terminy najbliższych posiedzeń komisji
2460
Kluby Radnych
2210
Protokoły z posiedzeń komisji
1988
plany_i_programy
63

Dział: Informator gminny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informator gminny
4108
Sport
2258
Zdrowie
2219
Stowarzyszenia i organizacje
2216
Urzędy i instytucje
2088
Edukacja
1999
Kultura
1980
Bezpieczeństwo
1977
Sprawdź jakość wody
1916
Sprawdź jakość powietrza
1540

Dział: Informacje urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Realizacja zadań publicznych
46942
Informacje urzędu
9032
Zarządzenia Wójta
8195
Plany i programy
6201
Obwieszczenia
4407
Ochrona środowiska
3279
Wybory
2746
Sprawozdania
2477
Konsultacje społeczne
2389
Plany zagospodarowania przestrzennego
2209
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2176
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 r.
2086
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok
2034
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
1948
Referendum - 2015 r.
1942
Udostępnianie informacji publicznej
1871
Wybory ławników - 2015 r.
1856
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
1674
Wybory samorządowe 2018
1494
Ochrona danych osobowych
1208
Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
845
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w USC
571
Wybory do europarlamentu 2019
296
Raporty o stanie gminy
123
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2019 r
122
decyzje_i_opinie
81
Wybory_parlamentarne_2019
7

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nabór pracowników
13276
Regulamin naboru
2830
nabor_na_wolne_stanowiska_pracy
2358
Archiwum
1501
nabor_na_staz
129
regulamin_odbywania_stazu
67

Dział: Podstawy prawne dot. funkcjonowania urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Statut Gminy Nędza
3577
Regulamin organizacyjny
2052
Schemat organizacyjny
2048
Kodeks etyki
1957
Regulamin pracy
1911
Podstawy prawne dotyczące funkcjonowania urzędu
1470

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2065

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl