Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
3451249
Strona główna BIP
87851
Brak strony
11802
Poprzednia wersja
4336
Mapa witryny BIP
3373
Redakcja BIP
3318
Jak korzystać z BIP
3208
Jak szukać
2182
Wyniki wyszukiwania
2066
Statystyka strony
1853
Polityka prywatności
1826
Zastrzeżenia prawne
1725

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
82690
Archiwum postępowań
20367
Postępowania rozstrzygnięte
7224
Postępowania zakończone
6461
Zamówienia publiczne
2688
Poprzednie archiwum postępowań
2182
Plany zamówień publicznych
833
zamowienia_do
1

Dział: Dane Urzędu Gminy Nędzy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane Urzędu Gminy Nędza
5231
Oświadczenia majątkowe pracowników
4311
Dane teleadresowe
4138
Stanowisko ds. obronnych i reagowania kryzysowego
3310
Wójt Gminy
3209
Struktura urzędu
2780
Dane podstawowe
2661
Urząd Stanu Cywilnego
2587
Stanowisko ds. oświaty i sportu
2295
Sekretarz Gminy
2248
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
2242
Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej
2195
Skarbnik Gminy
2144
Referat finansowy
2110
Pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
2084
Skargi, wnioski, petycje
2069
ePUAP
2013
Stanowisko ds. komunikacji i promocji gminy
2004
Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1946
Stanowisko ds. informatyki i ochrony
1930
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
1912
Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki zasobami gminy
1897
Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
1892
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
1887
Stanowisko ds. egzekucji niepodatkowych, należności budżetowych oraz ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i materiałów.
1850
Stanowisko ds. gospodarki gruntami i geodezji
1826
Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
1816
Stanowisko ds. obsługi kasowej
1813
Stanowisko ds. wymiaru podatku
1810
Stanowisko ds. płacowych
1784
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
1776
Stanowisko ds. dochodów budżetowych i sprawozdawczości budżetu gminy
1765
Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od towarów i usług
1761
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
1707
Stanowisko ds. kancelaryjnych
1629
Stanowisko ds. obsługi rady gminy
1509
Inspektor_ds_planowania_przestrzennego_i_infrastruktury_drogowej
1504
Stanowisko ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych
1500
Stanowisko ds. planowania przestrzennego
1457
Stanowisko ds. kadr
417
Inspektor ochrony danych
395
referat_organizacyjny
344
Podinspektor_ds_kancelaryjnych
243
Inspektor_ds_ubezpieczeniowych_i_kancelaryjnych
236
pomieszczenia_urzedu
66
majatek_PUP
44
budzet_pup
41
pelnomocnik_inf_publiczna
37
inspektor_ubezpieczen
31
zestawienie_srodkow_trwalych
31
referent_kadry
30
pelnomocnik_dane_osobowe
29
pelnomocnik_systemy_jakosci
3

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
2011

Dział: Działalność urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatwianie spraw
9448
Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy
7221
Działalność urzędu
4700
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy i osoby przez niego upoważnione
4320
Rejestry
2625
Plan kontroli zarządczej
2346
Kontrole
2106
Misje, cele i zadania oraz analiza ryzyka
2091
Twoja sprawa w urzędzie
2081
Kontrole wewnętrzne
1981
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy
1953
Wystąpienia pokontrolne
1877
Ewidencje
1846
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
1800
Kontrole zewnętrzne
1799
Kontrola zarządcza
1765
Archiwa
1749
Informacje z realizacji planu kontroli zarządczej
1704
Sprawdź stan swojej sprawy
1681
Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
1509
Decyzja o wycince drzew
1489
Zeznania świadków w sprawie rentowej
1478
Wydanie dowodu osobistego
1467
Zaświadczenie o położeniu nieruchomości
1460
Poświadczenie własnoręczności podpisu
1445
Zarejestrowanie działalności gospodarczej
1440
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1426
Wymiana dowodu
1412
Wznowienie działalności gospodarczej
1398
Zawarcie małżeństwa
1352
Zmiana nazwiska
1348
Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1341
Podział nieruchomości
1338
Zawieszenie działalności gospodarczej
1337
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
1331
Zameldowanie pobyt stały
1325
Akt zgonu
1321
Akt urodzenia
1320
Zaświadczenie o małżeństwie
1315
Zameldowanie do dwóch miesięcy
1310
Zaświadczenie o zameldowaniu
1302
Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi cywilnej
1296
Zawarcie małżeństwa za granicą
1285
Wydanie dowodu po utraceniu
1284
Wypis ze studium zagospodarowania przestrzennego
1265
Wymeldowanie pobyt stały
1259
Zameldowanie powyżej dwóch miesięcy
1246
Wymeldowanie pobyt czasowy
1236
Zaświadczenie o wpisach do ksiąg cywilnych
1233
Odpisy aktów stanu cywilnego
1225
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1222
procedury_iso
702
organizacje_opiniodawcze
534
dezycja_o_warunkach_zabudowy
237
zasieg_dzialania
220
sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu
45
zmiana_wpisu_do_ewidencji_gospodarczej
25

Dział: Przetargi na mienie gminne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Przetargi na mienie gminne
11482
Archiwum przetargów
2128
Rokowania
1382
Archiwum
67

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
4172
Budżet gminy
2821
Mienie gminy
1958
Opinie
1650
Finanse
3

Dział: Wykaz nieruchomości - dzierżawa, najem, sprzedaż

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2053

Dział: Druki do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Druki do pobrania
12493

Dział: Gmina Nędza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina Nędza
6605
Gminna Biblioteka Publiczna
3234
Gminne Centrum Kultury
3051
Przetargi
3049
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy
2954
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach
2951
Statut Gminy
2772
Przedszkole w Nędzy
2573
Jednostki organizacyjne
2483
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2473
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej
2309
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich
2296
Sołectwo Szymocice
2254
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
2221
Jednostki pomocnicze - sołectwa
2211
Sołectwo Nędza
2192
Sołectwo Zawada Książęca
2181
Sprawdź jakość wody
2168
Sołectwo Babice
2136
Sołectwo Górki Śląskie
2088
Sołectwo Łęg
2072
Sołectwo Ciechowice
1975
Statut
1960
Cennik usług
1901
Statut
1851
Statut
1850
Usługi
1823
Statut
1807
Statut
1805
Statut
1804
Statut
1802
Statut
1799
Statut
1797
Regulaminy
1796
Regulaminy
1794
Statut
1794
Statut
1769
Statut GBP w Nędzy
1757
Struktura organizacji
1755
Statut
1742
Statut
1734
Nabór pracowników Przedszkole Nędza
1179
Nabór pracowników ZSP Zawada Ks.
1105
Nabór pracowników ZSP Babice
1086
Nabór pracowników SP w Nędzy
609
majatek_zsg_nedza
520
majatek
501
sprawozdania_leg
495
majatek_babice
482
plany_i_program_nedza
478
plany_i_programy_zawada
473
plany_i_programy_ciechowice
472
sprawozdania_ciechowice
472
sprawozdania_zawada
470
sprawozdania_nedza
469
majatek_gorki_wielkie
469
plany_i_programy_szymocice
469
sprawozdania_babice
468
majatek_nedza
467
plany_i_programy_leg
466
plany_i_programy_babice
462
sprawozdania_gorki
461
plany_i_programy_gorki
459
sprawozdania_szymocice
451
Majatek_ZSP_w_Zawadzie_Ks
450
regulamin_dostarczania_wody
229
umowa_spolki
217
organy_spolki
216
taryfa
205
statut_biblioteki
25
statut_babice
18
statut_zawada
18
majatek_zawada
17

Dział: Rada Gminy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Gminy
8024
Uchwały Rady Gminy
4757
Oświadczenia majątkowe
4105
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
2818
Komisje Rady Gminy
2749
Termin i przedmiot obrad najbliższej sesji Rady Gminy Nędza
2382
Terminy najbliższych posiedzeń komisji
2132
Kluby Radnych
2022
Protokoły z posiedzeń komisji
1745
plany_i_programy
63

Dział: Informator gminny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informator gminny
3670
Sport
1964
Stowarzyszenia i organizacje
1925
Zdrowie
1907
Urzędy i instytucje
1857
Edukacja
1754
Kultura
1751
Bezpieczeństwo
1747
Sprawdź jakość wody
1664
Sprawdź jakość powietrza
1290

Dział: Informacje urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Realizacja zadań publicznych
38264
Informacje urzędu
7803
Zarządzenia Wójta
7211
Plany i programy
5297
Obwieszczenia
3909
Ochrona środowiska
2827
Wybory
2318
Sprawozdania
2155
Konsultacje społeczne
2003
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
1879
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 r.
1828
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok
1806
Referendum - 2015 r.
1721
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
1691
Wybory ławników - 2015 r.
1642
Udostępnianie informacji publicznej
1597
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
1373
Plany zagospodarowania przestrzennego
1365
Wybory samorządowe 2018
1178
Ochrona danych osobowych
922
Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
605
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w USC
330
decyzje_i_opinie
81

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nabór pracowników
10252
Regulamin naboru
2562
nabor_na_wolne_stanowiska_pracy
2358
Archiwum
1268
nabor_na_staz
129
regulamin_odbywania_stazu
67

Dział: Podstawy prawne dot. funkcjonowania urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Statut Gminy Nędza
3320
Regulamin organizacyjny
1822
Schemat organizacyjny
1803
Regulamin pracy
1678
Kodeks etyki
1673
Podstawy prawne dotyczące funkcjonowania urzędu
1001

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1853

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl