przesuń do treści
BiP

Rejestry

NazwaZawartośćMiejsce przechowywaniaJednostka prowadzącaSposób udostępnienia danych
Rejestr instytucji kultury oznaczenie instytucji kultury, jej organizacja, mienie, połączenie, podział i likwidacja, kat.A Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 12 Sekretarz gminy udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy: poniedziałek 7:00-16:00, wtorek-czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-14:00.
Rejestr korespondencji nadawca, określenie sprawy, termin załatwienia, komu pismo przydzielono, uwagi o załatwieniu, kat.A Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 15 stanowisko ds.ubezpieczeniowych i kancelaryjnych udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy: poniedziałek 7:00-16:00, wtorek-czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-14:00.
Rejestr PESEL podstawowe dane o osobie - urodzenie, ślub, zgon, dane adresowe, wykształcenie itp., kat. A Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 3 stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy: poniedziałek 7:00-16:00, wtorek-czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-14:00.
Rejestr działalności gospodarczej podstawowe dane Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 3 stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy: poniedziałek 7:00-16:00, wtorek-czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-14:00
Rejestr podatników podatku od nieruchomości dane adresowe podatnika, podstawa wymiaru podatku Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 5 stanowisko ds. wymiaru podatków udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy: poniedziałek 7:00-16:00, wtorek-czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-14:00.
Rejestr protokołów sesji

wszystkie protokoły z sesji w danym roku, kat.A

Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 12 Sekretarz gminy udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy: poniedziałek 7:00-16:00, wtorek-czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-14:00.
Rejestr przesyłek zwróconych do Urzędu Gminy adresat, data wysłania z Urzędu Gminy, data zwrotu, nrpolecenia, komu przesyłkę przydzielono, kat.B-10 Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 15 stanowisko ds. kancelaryjnych udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy: poniedziałek 7:00-16:00, wtorek-czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-14:00.
Rejestr rachunków, faktur i innych dokumentów księgowych wystawca, data dokumentu, nr, określenie przedmiotu, komu przydzielono, kat.A Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 15

stanowisko

ds.ubezpieczeniowych i kancelaryjnych

 

udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy: poniedziałek 7:00-16:00, wtorek-czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-14:00.
Rejestr skarg i wniosków określenie skargi, termin rozpoczęcia i zakończenia sprawy, kat.A Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 12 Sekretarz gminy udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy: poniedziałek 7:00-16:00, wtorek-czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-14:00.
Rejestr uchwał nr sesji,nr uchwały, sprawa, uwagi, kat.A Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 12 Sekretarz gminy udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy: poniedziałek 7:00-16:00, wtorek-czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-14:00.
Rejestr umów zleceń symbol, adresat, przedmiot umowy, adres, typ umowy, status umowy, data zawarcia, data zakończenia, wartość, uwagi Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 18 stanowisko ds. egzekucji niepodatkowych, należności budżetowych oraz ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i materiałów. udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy: poniedziałek 7:00-16:00, wtorek-czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-14:00.
Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Gminy wniosek z dnia, czego dotyczy, uwagi, kat.A Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 3 Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy: poniedziałek 7:00-16:00, wtorek-czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-14:00.
Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw zakres upoważnień i pełnomocnictw, czas obowiązywania, kat.A Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 1 USC udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy: poniedziałek 7:00-16:00, wtorek-czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-14:00.
Rejestr zamówień publicznych data, nr, przedmiot zamówienia, wartość zamówienia, oferent, nr rachunku, uwagi, kat.B-5 Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 21 stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji

udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy: poniedziałek 7:00-16:00, wtorek-czwartek 7:00-15:00,piątek 7:00-14:00.

Rejestr podatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dane adresowe podatnika, podstawa wymiaru Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 2 stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy: poniedziałek 7:00-16:00, wtorek-czwartek 7:00-15:00,piątek 7:00-14:00.

Rejestr zarządzeń wójta gminy nr zarządzenia, data, czego dotyczy zarządzenie, uwagi, kat.A Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 12 Sekretarz gminy

udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy: poniedziałek 7:00-16:00, wtorek-czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-14:00.

kat. A - akta wieczyste
kat. B-5 - przechowywane w archiwum przez 5 lat
kat. B-10 - przechowywane w archiwum przez 10 lat

Rejestr zmian strony Rejestry

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-19 11:57:04
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2016-10-11 08:46:16
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2016-10-11 08:46:13
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2016-10-11 08:46:13
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 4412