przesuń do treści
BiP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Urząd Gminy Nędza.
Ostatnia zmiana: 2022-05-19 14:44:07
Redaktor: Pietrasz Leszek
Opis: Wgranie pliku na serwer
Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Urząd Gminy Nędza. Szczegóły.
Data Redaktor Element Opis
2022-05-19 14:44:07 Pietrasz Leszek UCHWAŁA NR LIX-372-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV-297-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 10.08.2021 r. dotyczącej przystąpienia do opracowania: „Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021-2030” Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2022-05-19 14:43:25 Pietrasz Leszek UCHWAŁA NR LIX-371-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nędza a Gminą Lyski w sprawie częściowego przejęcia przez Gminę Nędza zadania własnego Gminy Lyski w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2022-05-19 14:42:31 Pietrasz Leszek UCHWAŁA NR LIX-370-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2022-05-19 14:41:42 Pietrasz Leszek UCHWAŁA NR LIX-369-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nędza na lata 2021-2030" Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2022-05-19 14:40:48 Pietrasz Leszek UCHWAŁA NR LIX-368-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2022-05-19 14:39:23 Pietrasz Leszek UCHWAŁA NR LIX-367-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2022-05-19 14:22:32 Pietrasz Leszek UCHWAŁA NR LIX-366-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nędza Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2022-05-19 14:21:31 Pietrasz Leszek UCHWAŁA NR LIX-365-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2022-05-19 14:20:42 Pietrasz Leszek UCHWAŁA NR LIX-364-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2022-05-19 14:19:27 Pietrasz Leszek UCHWAŁA NR LIX-363-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku

Rejestr zmian strony Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 5610200