przesuń do treści
BiP

Kluby Radnych

Radni mogą tworzyć kluby radnych, według przyjętych przez siebie kryteriów, przy czym radny może być członkiem tylko jednego klubu radnych. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady i tylko w okresie kadencji Rady - upływ kadencji jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału co najmniej 5 radnych.

Klubom przysługuje inicjatywa uchwałodawcza oraz uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.

Szczegółowe zasady działania klubów radnych określa rozdział VII Statutu Gminy Nędza.

Skład klubu radnych Rady Gminy Nędza - kadencja 2014 - 2018:

Klub radnych Dla dobra gminy Nędza:

lista członków:

  • KRÓTKI KRYSTIAN
  • GZUK MARIAN
  • GZUK NORBERT  (przewodniczący)
  • SKWIERCZYŃSKI JULIAN
  • WIESNER WALDEMAR
  • data zawiadomienia o utworzeniu klubu:  deklaracji: 16.12.2014 r.

Rejestr zmian strony Kluby Radnych

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-19 12:19:16
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2015-03-19 09:46:57
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2015-03-19 09:46:54
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2015-03-19 09:46:54
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 2664