przesuń do treści
BiP

Dane podstawowe

Funkcje Urzędu Gminy Nędza

Przy pomocy Urzędu Gminy, wójt będący organem wykonawczym w gminie wykonuje swoje zadania. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.

Kierownikiem Urzędu Gminy jest wójt, który może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy.

 

Rejestr zmian strony Dane podstawowe

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2013-10-30 15:17:09
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2015-02-09 13:28:10
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2015-02-09 13:28:06
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2015-02-09 13:28:06
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 4841