Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Archiwum postępowań

Postępowania prowadzone przez: Gmina Nędza
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
” Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy i uczniów niepełnosprawnych do szkół w Raciborzu w roku szkolnym 2021 – 2022, 2022-2023, 2023-2024 ”
2021-07-22 2021-07-30
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nędzy „
2021-05-27 2021-06-11
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Książęca i Łęg”
2020-11-17 2020-11-30
Przebudowa ul. Dębowej w Nędzy wraz z odwodnieniem
2020-09-02 2020-09-17
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nędza.
2020-08-12 2020-09-11
” Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy i dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Nędza do szkół w Raciborzu w roku szkolnym 2020 – 2021 ”
2020-07-21 2020-08-03
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie Książęcej”
2020-06-26 2020-07-10
Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Nędza
2020-06-19 2020-07-17
Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Ciechowicach w ramach modernizacji ul. Betonowej w Ciechowicach zadanie ujęte w Projekcie pn” Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice ”Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dla działania: 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa dla poddziałania: 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2020-02-18 2020-03-03
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza
2019-08-30 2019-09-26
Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy i dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Nędza do szkół w Raciborzu w roku szkolnym 2019 – 2020
2019-07-11 2019-07-30
Budowa sali sportowo – rekreacyjnej przy ul. Adama Mickiewicza 53 w Nędzy - II postępowanie
2019-02-08 2019-02-26
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
2019-01-07 2019-01-18
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza
2018-10-17 2018-10-31
Budowa sali sportowo – rekreacyjnej przy ul. Adama Mickiewicza 53 w Nędzy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanegoprzez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
2018-08-23 2018-09-07
Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy i dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Nędza do szkół specjalnych w Raciborzu w roku szkolnym 2018 – 2019
2018-07-23 2018-08-03
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Nędza
2018-05-22 2018-12-21
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice - II postępowanie
2018-04-20 2018-05-08
Modernizacja ul. Lipowej w Nędzy
2018-04-13 2018-04-30
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice
2018-04-04 2018-04-19
Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza, w miejscowości Ciechowice - III postępowanie
2018-03-30 2018-04-16
Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice - II postępowanie
2018-01-23 2018-02-07
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Nędza w miejscowości Ciechowice”
2017-12-21 2017-12-29
Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice
2017-12-13 2018-01-05
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nędza - II postępowanie
2017-11-09 2017-11-20
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nędza.
2017-09-20 2017-10-09
Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017-2018.
2017-07-24 2015-08-01
Modernizacja ul. Wyrobiskowej w Babicach.
2017-07-17 2017-08-02
Zadanie nr 1 - Modernizacja ul. Powstańców Śląskich w Babicach. Zadanie nr 2 - Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wyrobiskowej w Babicach.
2017-06-01 2017-06-16
Opracowanie programu rewitalizacji gminy Nędza.
2016-12-29 2017-01-05
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza.
2016-10-31 2016-11-10
„Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej Nędza - Pietrowice Wielkie - Velké Hoštice; PL”
2016-10-19 2016-10-26
Modernizacja infrastruktury boiska i zaplecza sportowego przy ul. Sportowej 10, w Nędzy.
2016-09-30 2016-10-17
Budowa chodnika w ciągu DW 919 w Nędzy
2016-09-22 2016-10-06
„Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej Nędza - Pietrowice Wielkie - Velké Hoštice; PL”
2016-09-05 2016-09-12
Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy przy ul. Strażackiej 2.
2016-07-26 2016-08-11
Modernizacja ul. Drzewnej w Babicach
2016-06-30 2016-07-18
Modernizacja ul. Polnej w Łęgu
2016-05-18 2016-06-08
Adaptacja budynku do celów OSP w Babicach – etap IV (II postępowanie)
2016-05-06 2016-05-20
Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Nędzy przy ul. Leśnej 1.
2016-04-28 2016-05-16
Adaptacja budynku do celów OSP w Babicach – etap IV
2016-04-20 2016-05-05
Budowa OSP w Górkach Śląskich.
2016-04-05 2016-04-21
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej.
2016-01-25 2016-02-03
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Nędza.
2015-12-23 2016-01-15
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Nędza - Ciechowice.
2015-09-28 2015-10-14
Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy.
2015-08-07 2015-08-24
Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza do placówek oświatowych w roku szkolnym 2015-2016
2015-07-30 2015-08-10
Modernizacja drogi gminnej nr 659 004S - ul. Kopernika w Nędzy
2015-06-16 2015-07-07
Termomodernizacja wraz z zabudwą kolektorów słonecznych w budynku wielofunkcyjnym i Domu Nauczyciela w Nędzy przy ul. Leśnej 1 i ul. Leśnej 3 w gminie Nędza
2015-06-03 2015-06-23
Utwardzenie miejsc postojowych wraz z kompleksem siłowni zewnętrznych przy ul. Leśnej w Nędzy.
2015-05-20 2015-06-03
Postępowania prowadzone przez: Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy

Nie znaleziono archiwalnych zamówień publicznych prowadzonych przez podmiot.

Redakcja strony: Archiwum postępowańRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 24948

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl