przesuń do treści
BiP

Archiwum postępowań

Postępowania prowadzone przez: Gmina Nędza
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
BUDOWA (UTWORZENIE) MIEJSCA OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 NA TERENIE GMINY NĘDZA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
2024-06-13 2024-06-28
Remont ul. Kanałowej w Ciechowicach
2024-06-07 2024-06-25
PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU W ZAWADZIE KSIĄŻĘCEJ PRZY UL. SZKOLNEJ 2
2024-04-04 2024-04-22
PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU W CIECHOWICACH PRZY UL. RACIBORSKIEJ 35
2024-04-04 2024-04-19
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza
2024-01-23 2024-01-31
Projekt zmiany organizacji ruchu - ul. Polna w Łęgu • zabudowa progów zwalniających
2024-01-16 2024-01-22
" Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza "
2023-10-10 2023-11-10
Modernizacja drogi gminnej - wewnętrznej w Babicach na działce nr 965
2023-09-19 2023-10-04
Modernizacja drogi gminnej ulicy Leśnej w Górkach Śląskich
2023-09-07 2023-09-21
DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GÓRKACH ŚLĄSKICH
2023-07-12 2023-07-20
Zakup sprzętu i oprogramowania do projektu grantowego ” Cyfrowa Gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego ” Cyfrowa Gmina”
2023-07-06 2023-07-14
Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Śląskich
2023-06-23 2023-07-03
BUDOWA SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO DLA POTRZEB OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CIECHOWICACH
2023-06-15 2023-06-30
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Książęca – etap I
2023-06-05 2023-06-20
ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt organizacji ruchu docelowej - ul. Sosnowa w Nędzy
2023-05-29 2023-06-12
Modernizacja drogi gminnej przy ulicy Wąskiej w Nędzy
2023-04-24 2023-05-12
REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH W 2023R.
2023-03-08 2023-03-20
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Książęca – etap I
2023-02-03 2023-02-24
Modernizacja ulicy Sosnowej w Nędzy
2023-01-05 2023-01-20
" Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza "
2022-10-12 2022-11-10
Budowa placu zabaw w Ciechowicach
2022-08-18 2022-09-06
Budowa placu zabaw w Szymocicach
2022-08-18 2022-09-06
„Przebudowa ul. Dębowej w Nędzy wraz z odwodnieniem” II postępowanie
2022-07-29 2022-08-12
Przebudowa ul. Dębowej w Nędzy wraz z odwodnieniem
2022-07-04 2022-07-19
Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza
2022-05-31 2022-06-22
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU LKS ZAWADA KSIĄŻĘCA"
2022-05-04 2022-05-06
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU LKS ZAWADA KSIĄŻĘCA
2022-03-22 2022-04-07
Remonty cząstkowe dróg gminnych
2022-03-18 2022-03-29
Ubezpieczenie Gminy Nedza
2021-12-22 2021-01-17
”Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Nędza”
2021-10-29 2021-11-19
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza. II postępowanie
2021-10-05 2021-11-05
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zawadzie Książęcej i Łęgu
2021-09-16 2021-09-30
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza.
2021-08-17 2021-09-16
” Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy i uczniów niepełnosprawnych do szkół w Raciborzu w roku szkolnym 2021 – 2022, 2022-2023, 2023-2024 ”
2021-07-22 2021-07-30
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nędzy II postępowanie
2021-06-25 2021-07-09
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nędzy „
2021-05-27 2021-06-11
Pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Nędza
2021-01-22 2021-02-08
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Książęca i Łęg”
2020-11-17 2020-11-30
Przebudowa ul. Dębowej w Nędzy wraz z odwodnieniem
2020-09-02 2020-09-17
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nędza.
2020-08-12 2020-09-11
” Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy i dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Nędza do szkół w Raciborzu w roku szkolnym 2020 – 2021 ”
2020-07-21 2020-08-03
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie Książęcej”
2020-06-26 2020-07-10
Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Nędza
2020-06-19 2020-07-17
„Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Nędza” realizowanego w ramach projektu: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2020-03-13 2021-02-23
Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Ciechowicach w ramach modernizacji ul. Betonowej w Ciechowicach zadanie ujęte w Projekcie pn” Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice ”Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dla działania: 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa dla poddziałania: 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2020-02-18 2020-03-03
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza
2019-08-30 2019-09-26
Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy i dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Nędza do szkół w Raciborzu w roku szkolnym 2019 – 2020
2019-07-11 2019-07-30
Budowa sali sportowo – rekreacyjnej przy ul. Adama Mickiewicza 53 w Nędzy - II postępowanie
2019-02-08 2019-02-26
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
2019-01-07 2019-01-18
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza
2018-10-17 2018-10-31
Budowa sali sportowo – rekreacyjnej przy ul. Adama Mickiewicza 53 w Nędzy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanegoprzez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
2018-08-23 2018-09-07
Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy i dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Nędza do szkół specjalnych w Raciborzu w roku szkolnym 2018 – 2019
2018-07-23 2018-08-03
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Nędza
2018-05-22 2018-12-21
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice - II postępowanie
2018-04-20 2018-05-08
Modernizacja ul. Lipowej w Nędzy
2018-04-13 2018-04-30
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice
2018-04-04 2018-04-19
Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza, w miejscowości Ciechowice - III postępowanie
2018-03-30 2018-04-16
Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice - II postępowanie
2018-01-23 2018-02-07
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Nędza w miejscowości Ciechowice”
2017-12-21 2017-12-29
Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice
2017-12-13 2018-01-05
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nędza - II postępowanie
2017-11-09 2017-11-20
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nędza.
2017-09-20 2017-10-09
Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017-2018.
2017-07-24 2015-08-01
Modernizacja ul. Wyrobiskowej w Babicach.
2017-07-17 2017-08-02
Zadanie nr 1 - Modernizacja ul. Powstańców Śląskich w Babicach. Zadanie nr 2 - Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wyrobiskowej w Babicach.
2017-06-01 2017-06-16
Opracowanie programu rewitalizacji gminy Nędza.
2016-12-29 2017-01-05
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza.
2016-10-31 2016-11-10
„Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej Nędza - Pietrowice Wielkie - Velké Hoštice; PL”
2016-10-19 2016-10-26
Modernizacja infrastruktury boiska i zaplecza sportowego przy ul. Sportowej 10, w Nędzy.
2016-09-30 2016-10-17
Budowa chodnika w ciągu DW 919 w Nędzy
2016-09-22 2016-10-06
„Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej Nędza - Pietrowice Wielkie - Velké Hoštice; PL”
2016-09-05 2016-09-12
Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy przy ul. Strażackiej 2.
2016-07-26 2016-08-11
Modernizacja ul. Drzewnej w Babicach
2016-06-30 2016-07-18
Modernizacja ul. Polnej w Łęgu
2016-05-18 2016-06-08
Adaptacja budynku do celów OSP w Babicach – etap IV (II postępowanie)
2016-05-06 2016-05-20
Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Nędzy przy ul. Leśnej 1.
2016-04-28 2016-05-16
Adaptacja budynku do celów OSP w Babicach – etap IV
2016-04-20 2016-05-05
Budowa OSP w Górkach Śląskich.
2016-04-05 2016-04-21
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej.
2016-01-25 2016-02-03
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Nędza.
2015-12-23 2016-01-15
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Nędza - Ciechowice.
2015-09-28 2015-10-14
Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy.
2015-08-07 2015-08-24
Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza do placówek oświatowych w roku szkolnym 2015-2016
2015-07-30 2015-08-10
Modernizacja drogi gminnej nr 659 004S - ul. Kopernika w Nędzy
2015-06-16 2015-07-07
Termomodernizacja wraz z zabudwą kolektorów słonecznych w budynku wielofunkcyjnym i Domu Nauczyciela w Nędzy przy ul. Leśnej 1 i ul. Leśnej 3 w gminie Nędza
2015-06-03 2015-06-23
Utwardzenie miejsc postojowych wraz z kompleksem siłowni zewnętrznych przy ul. Leśnej w Nędzy.
2015-05-20 2015-06-03
Postępowania prowadzone przez: Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy

Nie znaleziono archiwalnych zamówień publicznych prowadzonych przez podmiot.

Rejestr zmian strony Archiwum postępowań

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 26709