przesuń do treści
BiP

Sprawozdania

Kategoria: Sprawozdania [ 63 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
21-02-11 13:26
Waloszek Daniel
201.26KB
{format} Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2017 z organizacjami pozarządowymi.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
18-03-28 09:28
Mostek Sabina
30.14KB
{format} Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 458
17-03-30 11:27
Mostek Sabina
29.23KB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
15-10-20 08:24
Mostek Sabina
917.83KB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
15-10-20 08:21
Mostek Sabina
917.83KB
{format} Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2015 do końca 3 kwartału roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
15-10-20 08:19
Mostek Sabina
1.32MB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
15-10-20 08:17
Mostek Sabina
1.32MB
{format} Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
15-10-20 08:13
Mostek Sabina
90.08KB
{format} Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
15-10-20 08:10
Mostek Sabina
259.53KB
{format} Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
15-10-20 08:09
Mostek Sabina
347.6KB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
15-10-20 08:06
Mostek Sabina
918.25KB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 sierpnia roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
15-09-11 11:28
Mostek Sabina
1.3MB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 lipca roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
15-09-11 11:27
Mostek Sabina
1.3MB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 sierpnia roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
15-09-11 11:25
Mostek Sabina
881.65KB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 lipca roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
15-09-11 11:23
Mostek Sabina
859.52KB
{format} Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
15-07-24 08:21
Mostek Sabina
89.97KB
{format} Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
15-07-24 08:19
Mostek Sabina
259.99KB
{format} Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
15-07-24 08:15
Mostek Sabina
348.9KB
{format} Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2015 do końca 2 kwartału roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
15-07-24 08:11
Mostek Sabina
238.81KB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
15-07-24 08:07
Mostek Sabina
1.28MB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
15-07-24 08:04
Mostek Sabina
853.01KB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
15-07-24 08:00
Mostek Sabina
854.36KB
{format} Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
15-06-09 12:22
Mostek Sabina
164.75KB
{format} Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
15-04-22 14:14
Mostek Sabina
90.21KB
{format} Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
15-04-22 14:12
Mostek Sabina
264.03KB
{format} Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
15-04-22 14:10
Mostek Sabina
348.38KB
{format} Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2015 do końca 1 kwartału roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
15-04-22 14:05
Mostek Sabina
238.19KB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
15-04-22 14:03
Mostek Sabina
1.25MB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
15-04-22 14:01
Mostek Sabina
797.26KB
{format} Kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
15-04-22 13:48
Mostek Sabina
163.7KB
{format} Kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
15-04-22 13:43
Mostek Sabina
163.93KB
{format} Sprawozdanie wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
15-04-22 13:39
Mostek Sabina
294.58KB
{format} Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
15-04-09 12:08
Mostek Sabina
164.81KB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
15-04-09 12:05
Mostek Sabina
259.08KB
{format} Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
15-03-30 14:51
Mostek Sabina
163.31KB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
15-03-30 14:49
Mostek Sabina
329.19KB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
15-03-30 14:47
Mostek Sabina
258.94KB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
15-03-30 14:28
Mostek Sabina
329.32KB
{format} Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2014 z organizacjami pozarządowymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
15-03-26 10:23
Mostek Sabina
221.9KB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
15-03-23 11:44
Mostek Sabina
330.04KB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
15-03-13 09:19
Mostek Sabina
330.22KB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
15-03-13 09:17
Mostek Sabina
260.09KB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 28 lutego 2015r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
15-03-11 12:14
Mostek Sabina
176.03KB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 28 lutego 2015r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
15-03-11 12:11
Mostek Sabina
239.02KB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
15-03-11 12:09
Mostek Sabina
329.91KB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
15-03-11 12:05
Mostek Sabina
329.42KB
{format} Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
15-03-04 09:35
Mostek Sabina
126.34KB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
15-03-02 13:30
Mostek Sabina
329.8KB
{format} sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
15-03-02 13:25
Mostek Sabina
329.8KB
{format} Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
15-03-02 13:10
Mostek Sabina
164.5KB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
15-03-02 13:08
Mostek Sabina
329.69KB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
15-03-02 13:05
Mostek Sabina
259.09KB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
15-03-02 09:55
Mostek Sabina
234.71KB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
15-03-02 09:52
Mostek Sabina
313.82KB
{format} Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
15-03-02 09:46
Mostek Sabina
101.8KB
{format} Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
15-03-02 09:40
Mostek Sabina
133.77KB
{format} Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2013r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
15-03-02 09:36
Mostek Sabina
110.37KB
{format} Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu za 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
15-03-02 09:30
Mostek Sabina
121.87KB
{format} Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
15-03-02 09:24
Mostek Sabina
120.74KB
{format} Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
15-03-02 09:07
Mostek Sabina
164.37KB
{format} Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2013 do końca 4 kwartału roku 2013.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
15-03-02 09:04
Mostek Sabina
124.42KB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2014r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
15-03-02 09:01
Mostek Sabina
329.36KB
{format} Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za 2014r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
15-03-02 08:43
Mostek Sabina
258.85KB

Rejestr zmian strony Sprawozdania

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Mostek Sabina 2015-03-02 08:36:16
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 3526