Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sprawozdania

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdania [ 63 ]
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
21-02-11 13:26
Waloszek Daniel
201.26KB
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2017 z organizacjami pozarządowymi.xlsx Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2017 z organizacjami pozarządowymi.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
18-03-28 09:28
Mostek Sabina
30.14KB
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 405
17-03-30 11:27
Mostek Sabina
29.23KB
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015.pdf Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
15-10-20 08:24
Mostek Sabina
917.83KB
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015.pdf Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
15-10-20 08:21
Mostek Sabina
917.83KB
Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2015 do końca 3 kwartału roku 2015.pdf Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2015 do końca 3 kwartału roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
15-10-20 08:19
Mostek Sabina
1.32MB
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015.pdf Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
15-10-20 08:17
Mostek Sabina
1.32MB
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
15-10-20 08:13
Mostek Sabina
90.08KB
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015.pdf Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
15-10-20 08:10
Mostek Sabina
259.53KB
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
15-10-20 08:09
Mostek Sabina
347.6KB
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015.pdf Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
15-10-20 08:06
Mostek Sabina
918.25KB
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 sierpnia roku 2015.pdf Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 sierpnia roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
15-09-11 11:28
Mostek Sabina
1.3MB
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 lipca roku 2015.pdf Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 lipca roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
15-09-11 11:27
Mostek Sabina
1.3MB
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 sierpnia roku 2015.pdf Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 sierpnia roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
15-09-11 11:25
Mostek Sabina
881.65KB
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 lipca roku 2015.pdf Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 lipca roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
15-09-11 11:23
Mostek Sabina
859.52KB
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku.pdf Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
15-07-24 08:21
Mostek Sabina
89.97KB
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015.pdf Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
15-07-24 08:19
Mostek Sabina
259.99KB
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku.pdf Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
15-07-24 08:15
Mostek Sabina
348.9KB
Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2015 do końca 2 kwartału roku 2015.pdf Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2015 do końca 2 kwartału roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
15-07-24 08:11
Mostek Sabina
238.81KB
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015.pdf Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
15-07-24 08:07
Mostek Sabina
1.28MB
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015.pdf Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
15-07-24 08:04
Mostek Sabina
853.01KB
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015.pdf Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
15-07-24 08:00
Mostek Sabina
854.36KB
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku.pdf Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
15-06-09 12:22
Mostek Sabina
164.75KB
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku.pdf Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
15-04-22 14:14
Mostek Sabina
90.21KB
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015.pdf Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
15-04-22 14:12
Mostek Sabina
264.03KB
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku.pdf Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
15-04-22 14:10
Mostek Sabina
348.38KB
Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2015 do końca 1 kwartału roku 2015.pdf Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2015 do końca 1 kwartału roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
15-04-22 14:05
Mostek Sabina
238.19KB
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015.pdf Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
15-04-22 14:03
Mostek Sabina
1.25MB
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015.pdf Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
15-04-22 14:01
Mostek Sabina
797.26KB
Kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku.pdf Kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
15-04-22 13:48
Mostek Sabina
163.7KB
Kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku.pdf Kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
15-04-22 13:43
Mostek Sabina
163.93KB
Sprawozdanie wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok.pdf Sprawozdanie wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
15-04-22 13:39
Mostek Sabina
294.58KB
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
15-04-09 12:08
Mostek Sabina
164.81KB
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
15-04-09 12:05
Mostek Sabina
259.08KB
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
15-03-30 14:51
Mostek Sabina
163.31KB
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
15-03-30 14:49
Mostek Sabina
329.19KB
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
15-03-30 14:47
Mostek Sabina
258.94KB
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
15-03-30 14:28
Mostek Sabina
329.32KB
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2014 z organizacjami pozarządowymi.pdf Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2014 z organizacjami pozarządowymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
15-03-26 10:23
Mostek Sabina
221.9KB
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
15-03-23 11:44
Mostek Sabina
330.04KB
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
15-03-13 09:19
Mostek Sabina
330.22KB
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
15-03-13 09:17
Mostek Sabina
260.09KB
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 28 lutego 2015r.pdf Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 28 lutego 2015r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
15-03-11 12:14
Mostek Sabina
176.03KB
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 28 lutego 2015r.pdf Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 28 lutego 2015r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
15-03-11 12:11
Mostek Sabina
239.02KB
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014r.pdf Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
15-03-11 12:09
Mostek Sabina
329.91KB
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014r.pdf Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
15-03-11 12:05
Mostek Sabina
329.42KB
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
15-03-04 09:35
Mostek Sabina
126.34KB
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014r.pdf Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
15-03-02 13:30
Mostek Sabina
329.8KB
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
15-03-02 13:25
Mostek Sabina
329.8KB
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r.pdf Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
15-03-02 13:10
Mostek Sabina
164.5KB
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 r.pdf Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
15-03-02 13:08
Mostek Sabina
329.69KB
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014r.pdf Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
15-03-02 13:05
Mostek Sabina
259.09KB
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2015.pdf Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
15-03-02 09:55
Mostek Sabina
234.71KB
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2015.pdf Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
15-03-02 09:52
Mostek Sabina
313.82KB
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku.pdf Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
15-03-02 09:46
Mostek Sabina
101.8KB
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.pdf Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
15-03-02 09:40
Mostek Sabina
133.77KB
Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2013r.pdf Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2013r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
15-03-02 09:36
Mostek Sabina
110.37KB
Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu za 2014 r.pdf Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu za 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
15-03-02 09:30
Mostek Sabina
121.87KB
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie.pdf Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
15-03-02 09:24
Mostek Sabina
120.74KB
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
15-03-02 09:07
Mostek Sabina
164.37KB
Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2013 do końca 4 kwartału roku 2013.pdf Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2013 do końca 4 kwartału roku 2013.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
15-03-02 09:04
Mostek Sabina
124.42KB
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2014r.pdf Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2014r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
15-03-02 09:01
Mostek Sabina
329.36KB
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za 2014r.pdf Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za 2014r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
15-03-02 08:43
Mostek Sabina
258.85KB

Redakcja strony: SprawozdaniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3116

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl