Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Konsultacje społeczne

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2016-06-07 Konsultacje w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza [ 5 ]
Załącznik do uchwały.pdf Załącznik do uchwały.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
16-06-07 15:16
Mostek Sabina
293.73KB
Projekt uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza.pdf Projekt uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
16-06-07 15:15
Mostek Sabina
132.44KB
Projekt uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf Projekt uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
16-06-07 15:14
Mostek Sabina
233.45KB
Zarządzenie nr 0050.220.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 07 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.pdf Zarządzenie nr 0050.220.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 07 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
16-06-07 15:13
Mostek Sabina
231.21KB
Konsultacje.pdf Konsultacje.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
16-06-07 15:11
Mostek Sabina
195.78KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2016-09-08 Konsultacje w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 rok [ 2 ]
Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 rok.pdf Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
16-09-08 12:19
Mostek Sabina
374.64KB
Zarządzenie nr 0050.313.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 7 września 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.pdf Zarządzenie nr 0050.313.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 7 września 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
16-09-08 12:18
Mostek Sabina
189.23KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2016-10-04 Konsultacje w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy [ 2 ]
Projekt uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.pdf Projekt uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
16-10-04 13:53
Mostek Sabina
206.77KB
Zarządzenie nr 0050.335.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 3 października 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.pdf Zarządzenie nr 0050.335.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 3 października 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
16-10-04 13:09
Mostek Sabina
189.43KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2016-10-12 Konsultacje w sprawie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nędza oraz określenia zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych [ 1 ]
Zarządzenie nr 0050.344.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 października 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekty uchwał.pdf Zarządzenie nr 0050.344.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 października 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekty uchwał.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
16-10-12 08:23
Mostek Sabina
771.09KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2016-10-20 Konsultacje w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok [ 2 ]
Zarządzenie nr 0050.360.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 października 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego Zarządzenie nr 0050.360.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 października 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
16-10-20 13:49
Mostek Sabina
143.65KB
Zarządzenie nr 0050.357.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 października 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały Zarządzenie nr 0050.357.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 października 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
16-10-19 12:38
Mostek Sabina
533.9KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2016-10-25 Konsultacje w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta udziałów i akcji Gminy Nędza w spółkach prawa handlowego [ 2 ]
Zarzadzenie_Nr_0050_368_2016.pdf Zarzadzenie_Nr_0050_368_2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
16-10-25 07:33
Pietrasz Leszek
205.5KB
Uchwała_Nr_zasady_wnoszenia_udziałów.pdf Uchwała_Nr_zasady_wnoszenia_udziałów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
16-10-25 07:32
Pietrasz Leszek
345.42KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2016-11-15 Konsultacje w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi [ 2 ]

Projekt uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi + załącznik projekt programu Projekt uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi + załącznik projekt programu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
16-11-15 13:32
Mostek Sabina
331.63KB
Zarządzenie nr 0050.400.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego Zarządzenie nr 0050.400.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
16-11-15 13:27
Mostek Sabina
191.32KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2016-11-21 Konsultacje w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [ 2 ]
Projekt uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Projekt uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
16-11-21 11:02
Mostek Sabina
1.31MB
Zarządzenie nr 0050.408.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego Zarządzenie nr 0050.408.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
16-11-21 10:56
Mostek Sabina
189.9KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2016-11-21 Konsultacje w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty [ 2 ]
Projekt uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty Projekt uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
16-11-21 11:11
Mostek Sabina
321.28KB
Zarządzenie nr 0050.409.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego Zarządzenie nr 0050.409.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
16-11-21 11:10
Mostek Sabina
190.11KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2016-12-01 Konsultacje w sprawie określenia górnych stawek za odbierania odpadów oraz w sprawie prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami [ 3 ]
Projekt uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk Projekt uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
16-12-01 12:39
Mostek Sabina
154.39KB
Zarządzenie nr 0050.424.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.

Zarządzenie nr 0050.424.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
16-12-01 12:34
Mostek Sabina
190.31KB
Projekt uchwały Rady Gminy Nędza zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Projekt uchwały Rady Gminy Nędza zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
16-12-01 12:31
Mostek Sabina
134.67KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2016-12-12 Konsultacje w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który stanowi akt prawa miejscowego [ 1 ]
Zarządzenie nr 0050.432.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały Zarządzenie nr 0050.432.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
16-12-12 15:39
Mostek Sabina
461.48KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2017-01-12 Konsultacje w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych uchwał [ 1 ]
Zarządzenie nr 0050.27.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekty uchwał Zarządzenie nr 0050.27.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekty uchwał
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
17-01-12 11:50
Mostek Sabina
722.92KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2017-02-10 Konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji Gminy Nędza [ 3 ]
ANKIETA_.pdf ANKIETA_.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
17-02-10 13:45
Mostek Sabina
391.12KB
ANKIETA_.docx ANKIETA_.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 356
17-02-10 13:45
Mostek Sabina
43.05KB
Konsultacje rewitalizacja.pdf Konsultacje rewitalizacja.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
17-02-10 13:44
Mostek Sabina
106.58KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2017-02-13 Konsultacje w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i inkasa opłaty [ 1 ]
Zarządzenie nr 0050.57.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekty uchwał Zarządzenie nr 0050.57.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekty uchwał
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
17-02-13 12:25
Mostek Sabina
752.75KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2017-04-19 Konsultacje w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nędza na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego [ 2 ]
Uchwala_Nr_ochrona_powietrza_atmosferycznego.pdf Uchwala_Nr_ochrona_powietrza_atmosferycznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
17-04-19 23:00
Pietrasz Leszek
706.45KB
Zarzadzenie_Nr_0050.136.2017.pdf Zarzadzenie_Nr_0050.136.2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
17-04-19 23:00
Pietrasz Leszek
206.34KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2017-05-08 Konsultacje w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Nędza [ 3 ]
FORMULARZ KONSULTACJE.docx FORMULARZ KONSULTACJE.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
17-05-08 10:32
Mostek Sabina
16.45KB
Program Rewitalizacji gminy Nędza_do konsultacji.pdf Program Rewitalizacji gminy Nędza_do konsultacji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
17-05-08 10:31
Mostek Sabina
1.54MB
Zarządzenie nr 0050.151.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenie konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego Zarządzenie nr 0050.151.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenie konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
17-05-08 10:28
Mostek Sabina
316.84KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2017-05-09 Konsultacje w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Nędza za pomocą innego instrumentu płatniczego [ 2 ]
Załącznik zarządzenie nr 0050.155.2017 Załącznik zarządzenie nr 0050.155.2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
17-05-09 14:58
Pietrasz Leszek
213.88KB
Zarządzenie nr 0050.155.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Zarządzenie nr 0050.155.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
17-05-09 14:58
Pietrasz Leszek
204.63KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2017-06-07 Konsultacje w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek [ 2 ]
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
17-06-07 08:35
Mostek Sabina
200.2KB
Zarządzenie nr 0050.193.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego Zarządzenie nr 0050.193.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
17-06-07 08:34
Mostek Sabina
204.61KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2017-06-07 Konsultacje w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza [ 3 ]
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nędza na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nędza na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
17-06-07 08:48
Mostek Sabina
706.48KB
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nędza lub jej jednostkom organizacyjnym Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nędza lub jej jednostkom organizacyjnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
17-06-07 08:46
Mostek Sabina
243.99KB
Zarządzenie nr 0050.194.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego Zarządzenie nr 0050.194.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
17-06-07 08:45
Mostek Sabina
206.92KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2017-06-19 Konsultacje w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Nędza w ramach zasady de minimis [ 2 ]
Projekt uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie zmiany uchwały nr LIX-433-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Nędza w ramach zasady de minimis Projekt uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie zmiany uchwały nr LIX-433-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Nędza w ramach zasady de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
17-06-19 15:05
Mostek Sabina
272.53KB
Zarządzenie nr 0050.217.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
Zarządzenie nr 0050.217.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
17-06-19 15:04
Mostek Sabina
285.17KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2017-06-21 Konsultacje w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza [ 2 ]
Projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza Projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
17-06-21 09:34
Mostek Sabina
285.07KB
Zarządzenie nr 0050.218.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego Zarządzenie nr 0050.218.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
17-06-21 09:33
Mostek Sabina
284.23KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2017-07-06 Konsultacje w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza [ 2 ]
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
17-07-06 12:56
Mostek Sabina
287.87KB
Zarządzenie nr 0050.242.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 lipca czerwca 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego Zarządzenie nr 0050.242.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 lipca czerwca 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
17-07-06 12:55
Mostek Sabina
285.69KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2017-07-12 Konsultacje w sprawie sposobu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku [ 1 ]
Zarządzenie nr 0050.254.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 lipca czerwca 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekty uchwał Zarządzenie nr 0050.254.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 lipca czerwca 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekty uchwał
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
17-07-12 10:46
Mostek Sabina
1.16MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2017-08-04 Konsultacje w sprawie w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek [ 1 ]
Zarządzenie nr 0050.284.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały Zarządzenie nr 0050.284.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
17-08-04 09:39
Mostek Sabina
476.12KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2017-09-08 Konsultacje w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz zwolnień od podatku [ 1 ]
Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz projekt uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz projekt uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
17-09-08 10:40
Mostek Sabina
585.45KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2017-09-22 Konsultacje w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok [ 1 ]
Zarządzenie nr 0050.336.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały Zarządzenie nr 0050.336.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
17-09-22 09:33
Mostek Sabina
828.2KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2017-10-13 Konsultacje w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza oraz sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych [ 1 ]
Zarządzenie nr 0050.370.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 października 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego Zarządzenie nr 0050.370.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 października 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
17-10-13 11:54
Mostek Sabina
1.16MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2017-10-25 Konsultacje w sprawie Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi [ 1 ]
Zarządzenie nr 0050.377.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały Zarządzenie nr 0050.377.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
17-10-25 09:59
Mostek Sabina
757.94KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2017-10-27 Konsultacje w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok [ 1 ]
Zarządzenie nr 0050.379.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały Zarządzenie nr 0050.379.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
17-10-27 11:07
Mostek Sabina
815.95KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2017-11-20 Konsultacje społeczne w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków [ 1 ]
Zarządzenie nr 0050.405.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały Zarządzenie nr 0050.405.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
17-11-20 07:55
Mostek Sabina
470.47KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2017-11-23 Konsultacje społeczne w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty [ 1 ]
Zarządzenie nr 0050.416.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały Zarządzenie nr 0050.416.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
17-11-23 13:06
Mostek Sabina
698.94KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2018-02-27 Konsultacje w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [ 1 ]
Zarządzenie nr 0050.75.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego Zarządzenie nr 0050.75.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-02-27 12:19
Mostek Sabina
607.03KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2018-03-05 Konsultacje w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza [ 1 ]
Zarządzenie nr 0050.80.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego Zarządzenie nr 0050.80.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
18-03-07 08:41
Mostek Sabina
542.06KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2018-03-21 Konsultacje w sprawie podziału Gminy Nędza na okręgi wyborcze oraz obwody głosowania [ 1 ]
Zarządzenie nr 0050.96.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego Zarządzenie nr 0050.96.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
18-03-22 14:08
Mostek Sabina
334.63KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2018-05-09 Konsultacje w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej na terenie Gminy Nędza [ 1 ]
Zarządzenie nr 0050.153.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego Zarządzenie nr 0050.153.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
18-05-09 09:34
Mostek Sabina
311.45KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2018-09-13 Konsultacje w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 rok i zwolnień podmiotowych od podatku od nieruchomości [ 3 ]
UCHWAŁA NR ..... RADY GMINY NĘDZA z dnia w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR ..... RADY GMINY NĘDZA z dnia w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
18-09-13 11:35
Pietrasz Leszek
376.34KB
UCHWAŁA NR ........RADY GMINY NĘDZA z dnia w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 rok UCHWAŁA NR ........RADY GMINY NĘDZA z dnia w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
18-09-13 11:28
Pietrasz Leszek
378.04KB
Zarządzenie Nr 0050.311.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 września 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Zarządzenie Nr 0050.311.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 września 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
18-09-13 11:06
Pietrasz Leszek
200.98KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2018-09-13 Konsultacje w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków [ 2 ]
Uchwała Nr Rady Gminy Nędza z dnia w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wraz z załącznikiem Uchwała Nr Rady Gminy Nędza z dnia w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wraz z załącznikiem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
18-09-13 11:39
Pietrasz Leszek
572.43KB
Zarządzenie Nr 0050.310.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 września 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Zarządzenie Nr 0050.310.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 września 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-09-13 11:05
Pietrasz Leszek
202.11KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2018-10-08 Konsultacje w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości. [ 2 ]
Projekt_uchwaly.pdf Projekt_uchwaly.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-10-08 20:04
Pietrasz Leszek
110.93KB
Zarządzenie Nr 0050.342.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 października 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Zarządzenie Nr 0050.342.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 października 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
18-10-08 19:51
Pietrasz Leszek
201.64KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2018-10-29 Konsultacje w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego [ 3 ]
P R O J E K T 
Uchwała Nr …………. Rady Gminy Nędza z dnia …...… listopada 2018 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019” P R O J E K T Uchwała Nr …………. Rady Gminy Nędza z dnia …...… listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
18-10-31 12:12
Pietrasz Leszek
108.49KB
PROJEKT
Załącznik do Uchwały nr……………….Rady Gminy Nędza z dnia ……………….. roku
„Program współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”. PROJEKT Załącznik do Uchwały nr……………….Rady Gminy Nędza z dnia ……………….. roku „Program współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
18-10-31 12:10
Pietrasz Leszek
237.08KB
Zarządzenie Nr 0050.363.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Zarządzenie Nr 0050.363.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
18-10-31 12:08
Pietrasz Leszek
202.46KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2018-10-30 Konsultacje w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego [ 3 ]
UCHWAŁA Nr ................ Rady Gminy Nędza z dnia .................w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Nędza publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
UCHWAŁA Nr ................ Rady Gminy Nędza z dnia .................w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Nędza publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
18-10-31 12:02
Pietrasz Leszek
195.54KB
U C H W A Ł A Nr ………….. PROJEKT Rady Gminy Nędza z dnia.......... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok U C H W A Ł A Nr ………….. PROJEKT Rady Gminy Nędza z dnia.......... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
18-10-31 11:58
Pietrasz Leszek
407.56KB
Zarządzenie Nr 0050.365.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 października 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego Zarządzenie Nr 0050.365.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 października 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
18-10-31 11:51
Pietrasz Leszek
202.34KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2018-10-31 Konsultacje w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. [ 4 ]
Załącznik do uchwały Nr Rady Gminy w Nędzy z dnia ……………… 2018 r. REGULAMIN wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza Załącznik do uchwały Nr Rady Gminy w Nędzy z dnia ……………… 2018 r. REGULAMIN wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
18-10-31 10:41
Pietrasz Leszek
240.19KB
UCHWAŁA NR …….. Rady Gminy Nędza z dnia ………… 2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza UCHWAŁA NR …….. Rady Gminy Nędza z dnia ………… 2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
18-10-31 10:39
Pietrasz Leszek
198.03KB
UCHWAŁA NR (projekt) RADY GMINY NĘDZA z dnia …….. listopada 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Nr V/37/2003 z dnia 20 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza UCHWAŁA NR (projekt) RADY GMINY NĘDZA z dnia …….. listopada 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr V/37/2003 z dnia 20 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
18-10-31 10:37
Pietrasz Leszek
213.2KB
Zarządzenie Nr 0050.367.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Zarządzenie Nr 0050.367.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-10-31 10:24
Pietrasz Leszek
202.98KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2018-11-29 Konsultacje w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty [ 2 ]
PROJEKT  UCHWAŁA NR........ RADY GMINY NĘDZA z dnia w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty PROJEKT UCHWAŁA NR........ RADY GMINY NĘDZA z dnia w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-11-29 09:26
Pietrasz Leszek
388.03KB
Zarządzenie Nr 0050.405.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Zarządzenie Nr 0050.405.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
18-11-29 09:08
Pietrasz Leszek
201.24KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2018-12-17 Konsultacje w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. [ 2 ]
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
18-12-20 10:37
Waloszek Daniel
85.25KB
Zarządzenie Nr 0050.423.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Zarządzenie Nr 0050.423.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
18-12-20 10:36
Waloszek Daniel
79.54KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2018-12-19 Konsultacje w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi [ 3 ]
Załącznik do Uchwały.pdf Załącznik do Uchwały.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
18-12-19 15:32
Waloszek Daniel
115.88KB
PROJEKT Uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019” PROJEKT Uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
18-12-19 15:32
Waloszek Daniel
50.88KB
Zarządzenie Nr 0050.426.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Zarządzenie Nr 0050.426.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-12-19 15:28
Waloszek Daniel
79.94KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2019-01-18 Konsultacje w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. [ 3 ]
Zarządzenie Nr 0050. 32.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Zarządzenie Nr 0050. 32.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
19-01-18 11:42
Waloszek Daniel
132.21KB
uchwała- inkaso śmieci uchwała- inkaso śmieci
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
19-01-18 11:41
Waloszek Daniel
168.34KB
uchwała - inkaso podatki uchwała - inkaso podatki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
19-01-18 11:40
Waloszek Daniel
156.74KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2019-01-18 Konsultacje w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nędza na lata 2018 – 2032"" oraz w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata [ 7 ]
Zarządzenie Nr 005031.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Zarządzenie Nr 005031.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
19-01-18 09:49
Waloszek Daniel
132.68KB
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
19-01-18 09:49
Waloszek Daniel
109.24KB
PROGRAM OCHRONY SRODOWISKA DLA GMINY NĘDZA NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2022-2025.pdf PROGRAM OCHRONY SRODOWISKA DLA GMINY NĘDZA NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2022-2025.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
19-01-18 09:48
Waloszek Daniel
3.06MB
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nędza na lata 2018- 2032” Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nędza na lata 2018- 2032”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
19-01-18 09:48
Waloszek Daniel
103.2KB
Program Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nędza na lata 2018-2032.pdf Program Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nędza na lata 2018-2032.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
19-01-18 09:47
Waloszek Daniel
0.99MB
załączniki 5-7(Azbest).pdf załączniki 5-7(Azbest).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
19-01-18 09:47
Waloszek Daniel
4.97MB
ZAŁĄCZNIK 8 (Azbest).pdf ZAŁĄCZNIK 8 (Azbest).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
19-01-18 09:46
Waloszek Daniel
205.88KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2019-02-05 Konsultacje w sprawie uchwał: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu [ 4 ]
PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nędza z dnia zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nędza z dnia zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
19-02-05 13:19
Waloszek Daniel
127.44KB
Załącznik do Uchwały Rady Gminy Nędza z dnia PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY NĘDZA W ROKU 2019. Załącznik do Uchwały Rady Gminy Nędza z dnia PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY NĘDZA W ROKU 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
19-02-05 13:17
Waloszek Daniel
133.16KB
projekt Uchwały Rady Gminy Nędza z dnia w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2019” projekt Uchwały Rady Gminy Nędza z dnia w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2019”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
19-02-05 13:16
Waloszek Daniel
200.08KB
Zarządzenie Nr 0050. 53.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 lutego 2019 roku
w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Zarządzenie Nr 0050. 53.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
19-02-05 13:16
Waloszek Daniel
132.21KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2019-02-19 Konsultacje w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. [ 2 ]
Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
19-02-19 09:32
Waloszek Daniel
182.8KB
Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego.pdf Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
19-02-19 09:31
Waloszek Daniel
132.05KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2019-05-30 Konsultacje w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości [ 2 ]
załącznik do Zarządzenia Nr 0050. 174.2019 załącznik do Zarządzenia Nr 0050. 174.2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
19-05-30 12:50
Waloszek Daniel
2.66MB
Zarządzenie Nr 0050. 174.2019 Zarządzenie Nr 0050. 174.2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
19-05-30 12:50
Waloszek Daniel
132.37KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2019-06-06 Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. [ 2 ]
uchwała Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków - czerwiec 2019 uchwała Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków - czerwiec 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
19-06-06 10:43
Waloszek Daniel
344.61KB
Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
19-06-06 10:42
Waloszek Daniel
132.54KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2019-07-23 Konsultacje społeczne w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Nęd [ 2 ]
Opłata za przedszkole - projekt uchwały..pdf Opłata za przedszkole - projekt uchwały..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
19-07-23 12:12
Waloszek Daniel
148.64KB
Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
19-07-23 12:10
Waloszek Daniel
131.47KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2019-09-10 Konsultacje w sprawie podatku od nieruchomości na 2020 rok [ 1 ]
Zarządzenie Nr 0050.261.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 września 2019 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Zarządzenie Nr 0050.261.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 września 2019 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
19-09-10 13:23
Pietrasz Leszek
645.65KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2019-09-19 Konsultacje w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. [ 1 ]
Zarządzenie Nr 0050. 274.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 września 2019 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Zarządzenie Nr 0050. 274.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 września 2019 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
19-09-19 13:28
Pietrasz Leszek
628.29KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2019-10-24 Konsolacje w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. [ 5 ]
Formularz zgłoszenia opinii do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Formularz zgłoszenia opinii do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
19-10-24 12:57
Waloszek Daniel
39KB
pismo dot. konsultacji planu współpracy z organizacjami pismo dot. konsultacji planu współpracy z organizacjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
19-10-24 12:57
Waloszek Daniel
105.74KB
program współpracy na 2020r. z organizacjami pozarządowymi program współpracy na 2020r. z organizacjami pozarządowymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
19-10-24 12:57
Waloszek Daniel
187KB
PROJEKT- Uchwała na 2020 r. PROJEKT- Uchwała na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
19-10-24 12:56
Waloszek Daniel
90.73KB
Zarządzenie nr 0050.306.2019 - tryb konsultacji w celu zabrnia opinii o projekcie aktu prawa miejscowego Zarządzenie nr 0050.306.2019 - tryb konsultacji w celu zabrnia opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
19-10-24 12:56
Waloszek Daniel
106.43KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2019-10-28 Konsultacje w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych [ 4 ]
Uchwała Nr dotacja do sieci.pdf Uchwała Nr dotacja do sieci.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
19-10-28 12:37
Waloszek Daniel
202.26KB
uchwała - deklaracja-2019-X-1(załacznik Nr 1 i 2).pdf uchwała - deklaracja-2019-X-1(załacznik Nr 1 i 2).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
19-10-28 12:36
Waloszek Daniel
2.65MB
UCHWAŁA NR stawki - śmieci z X 2019.pdf UCHWAŁA NR stawki - śmieci z X 2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
19-10-28 12:36
Waloszek Daniel
183.66KB
Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego.pdf Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
19-10-28 12:36
Waloszek Daniel
132.56KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2019-10-31 Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały: w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza. [ 2 ]
UCHWAŁA Nr opłata targowa X 2019.pdf UCHWAŁA Nr opłata targowa X 2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-10-31 09:09
Waloszek Daniel
131.61KB
Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego.pdf Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
19-10-31 09:09
Waloszek Daniel
131.24KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2019-11-04 Konsolacje w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. [ 3 ]
PROJEKT - Uchwała na 2020 r..pdf PROJEKT - Uchwała na 2020 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
19-11-04 15:22
Waloszek Daniel
90.73KB
program współpracy na 2020 r. z organizacjami pozarządowymi.pdf program współpracy na 2020 r. z organizacjami pozarządowymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
19-11-04 15:22
Waloszek Daniel
186.31KB
Zarządzenie nr 0050.306.2019 - tryb konsultacji w celu zebrnia opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.pdf Zarządzenie nr 0050.306.2019 - tryb konsultacji w celu zebrnia opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
19-11-04 15:22
Waloszek Daniel
105.04KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2019-11-22 Konsultacje w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok. [ 4 ]
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
19-11-22 08:22
Waloszek Daniel
270.04KB
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
19-11-22 08:22
Waloszek Daniel
157.63KB
w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
19-11-22 08:22
Waloszek Daniel
172.46KB
Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
19-11-22 08:21
Waloszek Daniel
132.14KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2019-11-29 Konsultacje w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu [ 2 ]
Uchwała - górne stawki- 2020 Uchwała - górne stawki- 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
19-11-29 10:26
Waloszek Daniel
130.13KB
Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
19-11-29 10:26
Waloszek Daniel
132.8KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2020-01-22 Konsultacje w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. [ 3 ]
uchwała- inkaso śmieci 27.01.2020 uchwała- inkaso śmieci 27.01.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
20-01-22 14:47
Waloszek Daniel
168.2KB
uchwała - inkaso podatki 27.01.2020 uchwała - inkaso podatki 27.01.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
20-01-22 14:47
Waloszek Daniel
156.59KB
Zarządzenie Nr 0050.20.2020 Zarządzenie Nr 0050.20.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
20-01-22 14:47
Waloszek Daniel
110.13KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2020-02-10 Konsultacje w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych na cele związane z budową, przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Gminy Nędza. [ 2 ]
Projekt Uchwały.pdf Projekt Uchwały.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
20-02-10 15:45
Waloszek Daniel
178.03KB
Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego.pdf Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-02-10 15:45
Waloszek Daniel
131.2KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2020-02-18 Konsultacje w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nędza na rok szkolny 2019/2020. [ 2 ]
Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego.pdf Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-02-18 11:37
Waloszek Daniel
131.5KB
Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-02-18 11:37
Waloszek Daniel
131.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2020-03-03 Konsultacje w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2020”. [ 2 ]
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2020.pdf w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
20-03-03 12:23
Waloszek Daniel
283.32KB
Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego.pdf Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-03-03 12:22
Waloszek Daniel
132.04KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2020-04-21 Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości [ 1 ]
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.pdf Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
20-04-21 18:32
Pietrasz Leszek
364.99KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2020-04-21 Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości [ 2 ]
Załącznik do projektu uchwały.pdf Załącznik do projektu uchwały.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
20-04-21 18:23
Pietrasz Leszek
439KB
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.pdf Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-04-21 17:56
Pietrasz Leszek
450.66KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2020-05-22 Konsultacje w sprawie uchwał: w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2020”. - w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gmi [ 3 ]
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych          na cele nie związane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.pdf w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-05-22 10:44
Waloszek Daniel
203.57KB
w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2020” w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2020”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-05-22 10:44
Waloszek Daniel
201.06KB
Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-05-22 10:42
Waloszek Daniel
132.32KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2020-07-01 Konsultacje w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza, oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów k. od właścicieli nieruchomości i zagospodarowani [ 3 ]
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-07-01 14:15
Waloszek Daniel
142.97KB
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-07-01 14:15
Waloszek Daniel
239.3KB
Zarządzenie Nr 0050.146.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 lipca 2020 roku
w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Zarządzenie Nr 0050.146.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-07-01 14:15
Waloszek Daniel
132.42KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2020-08-18 Konsultacje społeczne w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nędza na rok szkolny 2020/2021 [ 3 ]
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nędza na rok szkolny.pdf w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nędza na rok szkolny.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-08-18 10:38
Waloszek Daniel
220.43KB
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce.pdf w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
20-08-18 10:38
Waloszek Daniel
233.06KB
Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego.pdf Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-08-18 10:38
Waloszek Daniel
132.29KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2020-09-10 Konsultacje społeczne w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości [ 2 ]
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-09-10 11:24
Waloszek Daniel
458.14KB
Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-09-10 11:24
Waloszek Daniel
131.88KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2020-09-11 Konsultacje społeczne w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości za [ 2 ]
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-09-11 15:13
Waloszek Daniel
152.98KB
Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-09-14 08:57
Waloszek Daniel
132.17KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2020-09-16 Konsultacje społeczne w sprawie podatku od nieruchomości na 2021 rok, w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości. [ 3 ]
w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-09-16 09:58
Waloszek Daniel
146.57KB
w sprawie podatku od nieruchomości na 2021 rok w sprawie podatku od nieruchomości na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-09-16 09:58
Waloszek Daniel
210KB
Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-09-16 09:56
Waloszek Daniel
132.39KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2020-09-23 Konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII-119-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza [ 2 ]
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII-119-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII-119-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-09-23 09:09
Waloszek Daniel
142.9KB
Zarządzenie Nr 0050.211.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 września 2020 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Zarządzenie Nr 0050.211.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 września 2020 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-09-23 09:08
Waloszek Daniel
132.15KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2020-09-25 Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości [ 3 ]
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania.pdf w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-09-25 10:56
Waloszek Daniel
163.73KB
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza.pdf w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-09-25 10:56
Waloszek Daniel
298.68KB
Zarządzenie Nr 0050. 212.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 września 2020 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Zarządzenie Nr 0050. 212.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 września 2020 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-09-25 10:55
Waloszek Daniel
131.91KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2020-10-16 Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na ro [ 3 ]
program współpracy na 2021 r. z organizacjami pozarządowymi do konsultacji program współpracy na 2021 r. z organizacjami pozarządowymi do konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-10-16 12:42
Waloszek Daniel
189.08KB
PROJEKT - Uchwała na 2021r. PROJEKT - Uchwała na 2021r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-10-16 12:42
Waloszek Daniel
90.99KB
Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego.pdf Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-10-16 12:42
Waloszek Daniel
133.26KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2020-10-28 Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza [ 2 ]
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-10-28 09:46
Waloszek Daniel
201.51KB
Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-10-28 09:45
Waloszek Daniel
105.14KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2020-11-16 Konsultacje społeczne w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok. [ 2 ]
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.pdf w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-11-16 13:20
Waloszek Daniel
162.24KB
Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-11-16 13:18
Waloszek Daniel
105.27KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2020-12-04 Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia aglomeracji NĘDZA. [ 2 ]
w sprawie wyznaczenia aglomeracji NĘDZA w sprawie wyznaczenia aglomeracji NĘDZA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-12-04 12:56
Waloszek Daniel
146.01KB
Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-12-04 12:56
Waloszek Daniel
105.03KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2021-01-13 Konsultacje w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nędza lub jej jednostkom [ 2 ]
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nędza lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nędza lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-01-13 15:49
Waloszek Daniel
123.27KB
Zarządzenie Nr 0050.22.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 stycznia 2021 roku
w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Zarządzenie Nr 0050.22.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-01-13 15:49
Waloszek Daniel
105.04KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2021-01-20 Konsultacje w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wyko [ 2 ]
Zarządzenie Nr 0050.25.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Zarządzenie Nr 0050.25.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-01-20 16:08
Pietrasz Leszek
200.51KB
Uchwała Nr
Rady Gminy Nędza z dnia....... w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania Uchwała Nr Rady Gminy Nędza z dnia....... w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-01-20 16:06
Pietrasz Leszek
241.58KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2021-03-03 Konsultacje w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2021" [ 3 ]
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2021 Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-03-03 14:45
Waloszek Daniel
123.1KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2021” Projekt Uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2021”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-03-03 14:43
Waloszek Daniel
185.82KB
Zarządzenie Nr 0050.77.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 3 marca 2021 roku
w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Zarządzenie Nr 0050.77.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-03-03 14:42
Waloszek Daniel
105.06KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2021-04-26 Konsultacje w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. [ 2 ]
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.pdf w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-04-26 10:25
Waloszek Daniel
116.97KB
Zarządzenie Nr 0050.129.2021
Wójta Gminy Nędza
z dnia 23 kwietnia 2021 roku
w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Zarządzenie Nr 0050.129.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-04-26 10:25
Waloszek Daniel
104.92KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2021-05-10 Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nędza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie zmiany uchwały dotyc [ 3 ]
projekt statutu projekt statutu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-05-10 09:31
Waloszek Daniel
133.45KB
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń Projekt Uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-05-10 09:31
Waloszek Daniel
203.49KB
Zarządzenie Nr 0050.145.2021
Wójta Gminy Nędza
z dnia 6 maja 2021 roku
w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Zarządzenie Nr 0050.145.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-05-10 09:30
Waloszek Daniel
105.33KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2021-05-20 Konsultacje społeczne w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego [ 3 ]
załącznik załącznik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-05-20 14:29
Waloszek Daniel
124.43KB
w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2021.pdf w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-05-20 14:29
Waloszek Daniel
94.52KB
Zarządzenie Nr 0050.154.2021
Wójta Gminy Nędza
z dnia 20 maja 2021 roku
w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Zarządzenie Nr 0050.154.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-05-20 14:29
Waloszek Daniel
124.36KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2021-05-24 Konsultacje w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty [ 2 ]
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-05-24 14:50
Waloszek Daniel
285.71KB
Zarządzenie Nr 0050.158.2021
Wójta Gminy Nędza
z dnia 24 maja 2021 roku
w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Zarządzenie Nr 0050.158.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-05-24 14:49
Waloszek Daniel
125.1KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2021-06-18 Konsultacje w sprawie określenia zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Nędza dla uczniów uzdolnionych za wyniki w nauce. [ 3 ]
Klauzula obowiązek informacyjny RODO do stypendium Klauzula obowiązek informacyjny RODO do stypendium
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-06-18 13:19
Waloszek Daniel
126.72KB
uchwała dotycząca stypendium dla uczniów uchwała dotycząca stypendium dla uczniów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-06-18 13:19
Waloszek Daniel
127.74KB
Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-06-18 13:18
Waloszek Daniel
105.74KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2021-07-13 Konsultacje w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków [ 2 ]
uchwała w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwała w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-07-13 07:36
Waloszek Daniel
199.19KB
Zarządzenie Nr 0050.192.2021
Wójta Gminy Nędza
z dnia 12 lipca 2021 roku
w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Zarządzenie Nr 0050.192.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-07-13 07:36
Waloszek Daniel
104.47KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2021-09-14 Konsultacje w sprawie podatku od nieruchomości na 2022 rok oraz w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości. [ 3 ]
w sprawie podatku od nieruchomości na 2022 rok w sprawie podatku od nieruchomości na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
21-09-14 07:48
Waloszek Daniel
161.53KB
w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
21-09-14 07:48
Waloszek Daniel
135.79KB
Zarządzenie Nr 0050.230.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 września 2021 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Zarządzenie Nr 0050.230.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 września 2021 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-09-14 07:45
Waloszek Daniel
124.46KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 23-09-2021 Konsultacje w sprawie zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. [ 2 ]
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nędza na lata 2021 – 2030 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nędza na lata 2021 – 2030
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
21-09-23 12:57
Pietrasz Leszek
1.85MB
Zarządzenie Nr 0050.236.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 21września 2021 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Zarządzenie Nr 0050.236.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 21września 2021 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
21-09-23 12:48
Pietrasz Leszek
201.27KB

Redakcja strony: Konsultacje społeczneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3092

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl