Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Udostępnianie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:
- ustnej lub telefonicznej;
- pisemnej (wzór wniosku do pobrania poniżej);
- elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej powinien zawierać określenie:
- podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji publicznej,
- danych teleadresowych wnioskodawcy,
- przedmiotu wniosku,
- sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak skuteczne doręczenie właściwej odpowiedzi na wniosek jest uzależnione od zawarcia we wniosku prawidłowych danych wskazanych powyżej.

Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, Urząd Gminy Nędza powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Urzędu Gminy Nędza.

Informacje nieudostępnione w BIP
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001, Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Udostępnianie informacji publicznej [ 1 ]
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.rtf Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.rtf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1033
17-07-18 13:32
Mostek Sabina
6.39KB

Redakcja strony: Udostępnianie informacji publicznejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2383

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl