Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Obwieszczenia

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Obwieszczenia [ 46 ]
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
20-05-26 09:59
Waloszek Daniel
244.86KB
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-05-08 09:33
Waloszek Daniel
682.28KB
Obwieszczenieo wszczęciu postępowania Obwieszczenieo wszczęciu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-05-06 07:08
Waloszek Daniel
171.93KB
OBWIESZCZENIE W Sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n  Budowa dodatkowego ujęcia wody w postaci studni wierconych (..) OBWIESZCZENIE W Sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n " Budowa dodatkowego ujęcia wody w postaci studni wierconych (..)"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-03-31 12:45
Waloszek Daniel
587.89KB
Obwieszczenie - decyzja środowiskowa Obwieszczenie - decyzja środowiskowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-01-13 11:01
Waloszek Daniel
517.94KB
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-11-06 14:29
Waloszek Daniel
549.73KB
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gospodarstwa Rybackiego Alojzy Kuczera Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gospodarstwa Rybackiego Alojzy Kuczera
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-11-06 14:27
Waloszek Daniel
1.03MB
Zebranie wiejskie - Górki Śląskie Zebranie wiejskie - Górki Śląskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-10-03 11:30
Waloszek Daniel
140.87KB
Obwieszczenie - Konsultacje Obwieszczenie - Konsultacje
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-09-23 07:55
Waloszek Daniel
99.45KB
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
19-08-21 11:34
Waloszek Daniel
514.41KB
obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania kotlarnia obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania kotlarnia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-07-08 11:58
Waloszek Daniel
131.86KB
obwieszczenie obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
19-04-19 11:47
Waloszek Daniel
915.76KB
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska dla Gminy Nędza na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska dla Gminy Nędza na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
19-01-14 13:10
Waloszek Daniel
255.42KB
Informacja o zebraniach wiejskich w związku z wyborem Sołtysów i Rad Sołeckich Informacja o zebraniach wiejskich w związku z wyborem Sołtysów i Rad Sołeckich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
19-01-04 07:43
Waloszek Daniel
49.96KB
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźni Raciborskiej Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźni Raciborskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
19-01-03 08:48
Waloszek Daniel
1.19MB
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Poszerzenie granic eksploatacji złoża naturalnego Turze 1, w granicach gmin Kuźnia Raciborska i Nędza. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Poszerzenie granic eksploatacji złoża naturalnego "Turze 1"", w granicach gmin Kuźnia Raciborska i Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
18-10-25 07:29
Pietrasz Leszek
1.26MB
Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza z dnia 17 sierpnia 2018 roku
dotyczące informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i  numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej. Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza z dnia 17 sierpnia 2018 roku dotyczące informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
18-08-29 14:52
Pietrasz Leszek
212.81KB
Informacja dot. obszaru eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Informacja dot. obszaru eksploatacji złoża kruszywa naturalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
17-05-29 11:17
Mostek Sabina
321.93KB
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ROK 2017 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ROK 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
17-03-02 08:11
Mostek Sabina
42.96KB
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
16-12-14 08:57
Mostek Sabina
400.15KB
Zawiadomienie ws. udzielenia wodnoprawnego.pdf Zawiadomienie ws. udzielenia wodnoprawnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
16-11-29 12:26
Mostek Sabina
485.39KB
Oferta realizacji zadania publicznego.pdf Oferta realizacji zadania publicznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
16-09-06 08:38
Mostek Sabina
348.54KB
Informacja w sprawie monitoringu lasów.pdf Informacja w sprawie monitoringu lasów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
16-08-01 13:00
Mostek Sabina
61.41KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
16-08-01 12:48
Mostek Sabina
362.89KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza o przyjęciu dokumentów oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią.pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza o przyjęciu dokumentów oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
16-05-06 08:00
Mostek Sabina
174.77KB
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza.pdf Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
16-04-29 10:52
Pietrasz Leszek
263.22KB
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.pdf Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
16-02-23 07:42
Mostek Sabina
218.32KB
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru – etap I Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru – etap I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
16-01-15 09:59
Pietrasz Leszek
107.86KB
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza.pdf Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
15-12-31 07:41
Mostek Sabina
180.06KB
Ogłoszenie - dzień wolny od pracy w wigilię.pdf Ogłoszenie - dzień wolny od pracy w wigilię.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
15-12-16 08:23
Mostek Sabina
211.17KB
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Nędza.pdf Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
15-10-19 12:24
Mostek Sabina
55.52KB
Oferta zadania pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”.pdf Oferta zadania pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
15-09-21 15:47
Mostek Sabina
544.28KB
Oferta zadania pn. „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej AKADEMIA MŁODEGO PIŁKARZA”.pdf Oferta zadania pn. „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej AKADEMIA MŁODEGO PIŁKARZA”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
15-09-21 15:45
Mostek Sabina
546.16KB
Obwieszczenie - Budowa przystani turystycznej na rzece Ruda w Kuźni Raciborskiej.pdf Obwieszczenie - "Budowa przystani turystycznej na rzece Ruda w Kuźni Raciborskiej".pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
15-09-18 07:28
Mostek Sabina
123.67KB
Obwieszczenie - Budowa przystani turystycznej w Turzu na rzece Odra w km 66+00.pdf Obwieszczenie - "Budowa przystani turystycznej w Turzu na rzece Odra w km 66+00".pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
15-09-18 07:27
Mostek Sabina
123.67KB
Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.pdf Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
15-08-26 11:18
Mostek Sabina
99.87KB
Informacja Starosty Raciborskiego o rozpoczętych pracach geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów.pdf Informacja Starosty Raciborskiego o rozpoczętych pracach geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
15-08-25 08:42
Mostek Sabina
447.05KB
Informacja Starosty Raciborskiego o pracach geodezyjnych.pdf Informacja Starosty Raciborskiego o pracach geodezyjnych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
15-07-29 10:32
Mostek Sabina
406.47KB
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru.pdf Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
15-07-17 07:26
Mostek Sabina
158.49KB
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza – etap 1.pdf Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza – etap 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
15-07-17 07:24
Mostek Sabina
160.41KB
Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Nędza 27 kwietnia 2015 roku, godz 15:30.pdf Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Nędza 27 kwietnia 2015 roku, godz 15:30.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
15-04-21 10:39
Mostek Sabina
219.03KB
Obwieszczenie wójta Gminy Nedza z dnia 24 marca 2015r. w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.pdf Obwieszczenie wójta Gminy Nedza z dnia 24 marca 2015r. w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
15-04-10 09:18
Mostek Sabina
180.43KB
Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
15-03-20 13:44
Mostek Sabina
121.69KB
Zmiana godzin pracy urzędu gminy w Wielki Piątek.pdf Zmiana godzin pracy urzędu gminy w Wielki Piątek.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
15-03-17 10:52
Mostek Sabina
110.13KB
Informacja o zebraniach wiejskich zwoływanych na wniosek Wójta Gminy w związku z wyborem sołtysów i rad sołeckich.pdf Informacja o zebraniach wiejskich zwoływanych na wniosek Wójta Gminy w związku z wyborem sołtysów i rad sołeckich.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
15-03-02 10:02
Mostek Sabina
175.7KB
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza.pdf Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
15-02-13 07:37
Mostek Sabina
187.7KB

Redakcja strony: ObwieszczeniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4733

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl