przesuń do treści
BiP

Obwieszczenia

Kategoria: Obwieszczenia [ 116 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siedmioma przepompowniami ścieków w miejscowości Zawada Książęca i Łęg, gmina Nędza".pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
22-06-30 12:48
Romowicz Magdalena
NaN
{format} Odstąpienie od strategicznej OOŚ dla Strategia rozwoju Gminy Nędza na lata 2022-2030- informacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
22-06-23 10:45
Romowicz Magdalena
273.16KB
{format} Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 922 od km 0+000 do km 5+861 (Kuźnia Raciborska - Nędza)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
22-06-15 09:43
Pietrasz Leszek
335.8KB
{format} Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siedmioma przepompowniami ścieków w miejscowości Zawada Książęca i Łęg, gmina Nędza".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
22-06-13 14:24
Pietrasz Leszek
591.11KB
{format} Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 20 maja 2022 r. o wniesieniu do Ministra Rozwoju i Technologii odwołania od decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 16 marca 2021 r. nr 5/2022, znak sprawy: IFXIII.747.26.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania inwestycyjnego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-06-02 15:04
Pietrasz Leszek
213.94KB
{format} Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wniesieniu do Ministra Rozwoju i Technologii odwołania od decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 16 marca 2021 r. nr 5/2022, znak sprawy: IFXIII.747.26.2021 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla potrzeb realizacji zadan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-05-25 10:00
Pietrasz Leszek
213.88KB
{format} Zawiadomienie Dyrektora Generalnego Ochrony Środowiska, w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-04-29 11:13
Pietrasz Leszek
147.69KB
{format} Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” na terenie województwa śląskiego”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-04-13 14:31
Waloszek Daniel
206.75KB
{format} Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” na terenie województwa śląskiego”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-04-13 13:40
Waloszek Daniel
152.21KB
{format} Zawiadomienie o przekazaniu skargi do WSA w Warszawie dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-04-06 10:21
Waloszek Daniel
119.94KB
{format} Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi woj. nr 922 (...) "
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-04-06 10:19
Waloszek Daniel
409.67KB
{format} Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siedmioma przepompowniami w miejscowości Zawada Książęca i Łęg, Gmina Nędza"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-04-05 08:08
Waloszek Daniel
558.88KB
{format} odstąpienie od strategicznej OOŚ POŚ - informacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-03-11 12:57
Waloszek Daniel
424.97KB
{format} Odstąpienie od strategicznej OOŚ PGN- informacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-03-11 12:56
Waloszek Daniel
408.9KB
{format} Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o zakończeniu postępowania dowodowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-02-17 08:36
Waloszek Daniel
1.12MB
{format} Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie wydania o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa drogi woj. nr 922 (...)"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-02-15 10:01
Waloszek Daniel
421.92KB
{format} Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 922 pd km 0+000 do km 5+861 (Kuźnia Raciborska-Nędza)"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-01-31 09:14
Pietrasz Leszek
351.59KB
{format} Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-01-20 08:44
Waloszek Daniel
0.93MB
{format} Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-01-19 11:05
Waloszek Daniel
124.21KB
{format} Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-12-14 08:04
Waloszek Daniel
801.78KB
{format} OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-11-19 13:14
Waloszek Daniel
216.55KB
{format} OBWIESZCZENIE Wody Polskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-11-16 08:04
Waloszek Daniel
848.62KB
{format} Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie w sprawie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz – Oświęcim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-10-25 12:03
Waloszek Daniel
90.67KB
{format} Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
21-10-08 10:29
Waloszek Daniel
381.88KB
{format} Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie drogi wojewódzkiej (...)"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-10-07 13:38
Waloszek Daniel
355.91KB
{format} Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-10-06 10:49
Waloszek Daniel
341.27KB
{format} Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 922 (...)"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
21-09-02 08:51
Waloszek Daniel
371.52KB
{format} Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 26 sierpnia 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-08-30 12:46
Waloszek Daniel
765.34KB
{format} Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie wydania decyzji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-08-17 13:35
Waloszek Daniel
304.02KB
{format} Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie wydania decyzji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-08-17 13:34
Waloszek Daniel
355.41KB
{format} Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-08-11 12:28
Waloszek Daniel
175.6KB
{format} Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turze"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
21-08-11 12:25
Waloszek Daniel
119.99KB
{format} ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH znak: WOOŚ.420.29.2020.JKS.56 z
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-08-11 10:19
Waloszek Daniel
229.59KB
{format} Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia(...)"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
21-08-02 13:47
Waloszek Daniel
230.48KB
{format} Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
21-07-30 12:02
Waloszek Daniel
416.19KB
{format} Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
21-07-23 09:51
Waloszek Daniel
793.03KB
{format} Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza w sprawie zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turze”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-07-12 11:05
Waloszek Daniel
163.82KB
{format} Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Jankowice etap II"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
21-07-01 13:04
Waloszek Daniel
444.09KB
{format} Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie postanowienia dot. przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr. 922 (...)"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
21-06-15 11:55
Waloszek Daniel
385.64KB
{format} Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turze"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
21-06-15 10:34
Waloszek Daniel
595.92KB
{format} Załącznik do charakterystyki przedsięwzięcia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
21-05-26 07:35
Waloszek Daniel
4.63MB
{format} decyzja- Budowa mostu nad rzeką Odrą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-05-21 13:20
Waloszek Daniel
13.37MB
{format} Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa Gazociągu wysokiego ciśnienia"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
21-05-20 09:14
Waloszek Daniel
680.83KB
{format} Obwieszczenie Burmistrza Kuźni Raciborskiej w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Mostu nad Odrą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-05-19 09:23
Waloszek Daniel
543.83KB
{format} Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa Gazociągu wysokiego ciśnienia"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
21-05-10 07:43
Waloszek Daniel
821.12KB
{format} Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci kanalizacji sanitarnej Etap II"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
21-05-06 08:41
Waloszek Daniel
628.78KB
{format} Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia (...)"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
21-04-22 10:45
Waloszek Daniel
672.19KB
{format} Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-04-19 13:59
Waloszek Daniel
716.65KB
{format} Obwieszczenie Burmistrza miasta Kuźnia Raciborska w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa mostu nad rzeką Odrą w ciągu drogi wojewódzkiej 421"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-04-06 14:25
Waloszek Daniel
489.22KB
{format} Obwieszczenie Prezydenta miasta Racibórz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 922 od km 0+000 do 5+861 (Kuźnia Raciborska-Nędza)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
21-03-18 09:44
Waloszek Daniel
365.31KB
{format} Obwieszczenie Prezydenta Miasta Raciborza w sprawie przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 922.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
21-02-22 10:34
Waloszek Daniel
526.73KB
{format} Obwieszczenie Dyrektora zarządu zlewni Wód Polskich w Gliwicach w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Tauron Dystrybucja SA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
21-02-09 10:31
Waloszek Daniel
513.56KB
{format} Obwieszczenie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa mostu nad rzeką Odrą ciągu drogi wojewódzkiej 421"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-11-27 09:13
Waloszek Daniel
553.36KB
{format} Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa stawu rybnego o głębokości większej niż 3 m poprzez eksploatację złoża kruszywa naturalnego (po udokumentowaniu) w Siedliskach” planowanego do realizacji w obrębie działek ewidencyjnych: 558, 567, 568, 571, 581, 583, 584, 585, 586, 587, 588 obręb 0007 Siedliska, Gmina Kuźnia Raciborska,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
20-11-27 09:08
Waloszek Daniel
166.21KB
{format} Obwieszczenie Starosty Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich pod projektowaną inwestycję dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 - dokumentacja projektowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego""
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
20-11-09 11:28
Waloszek Daniel
315.8KB
{format} terminarz polowań - obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
20-10-22 08:04
Waloszek Daniel
183.81KB
{format} terminarz polowań - obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
20-10-22 08:03
Waloszek Daniel
127.98KB
{format} terminarz polowań - obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-10-20 09:11
Waloszek Daniel
164.46KB
{format} Obwieszczenie o o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „ Budowa stawu rybnego o głębokości większej niż 3 m poprzez eksploatację złoża kruszywa naturalnego w Siedliskach (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
20-10-09 12:40
Waloszek Daniel
179.22KB
{format} Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich pod projektowaną inwestycję dla zadania pn. "Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi woj. nr 421 - dokumentacja projektowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
20-10-01 11:15
Waloszek Daniel
309.5KB
{format} Obwieszczenie w sprawie terminów rozpoczęcia i zakończenia polowań Koła Łowieckiego „Odyniec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
20-09-22 14:07
Waloszek Daniel
196.46KB
{format} Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynieryjskich pod projektowaną inwestycję dla zadania inwestycyjnego pn. "budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421(...)"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
20-09-01 13:12
Waloszek Daniel
354.73KB
{format} zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa (...)"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
20-08-28 13:05
Waloszek Daniel
706.45KB
{format} Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
20-08-07 09:25
Waloszek Daniel
372.62KB
{format} Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji PPŚP 6220.4.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.:"Przebudowa drogi gminnej ulicy Cysterskiej i Sobieskiego w Rudach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
20-07-29 12:08
Pietrasz Leszek
503.02KB
{format} Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa stawu rybnego o głębokości większej niż 3 m poprzez eksploatację złoża kruszywa naturalnego (po udokumentowaniu) w Siedliskach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
20-07-21 14:02
Pietrasz Leszek
552.97KB
{format} Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Przebudowa drogi gminnej ulicy Cysterskiej i Sobieskiego w Rudach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
20-07-03 09:20
Waloszek Daniel
469.84KB
{format} Obwieszczenie Burmistrza Kuźni Raciborskiej w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dodatkowego ujęcia wody w postaci studni wierconych..."
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
20-07-01 09:09
Waloszek Daniel
886.28KB
{format} Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i dowodowego, w ramach postępowania prowadzonego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz – Oświęcim.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
20-06-29 09:02
Waloszek Daniel
196.92KB
{format} Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zwrócenia się z wnioskiem do Prezydenta Raciborza, Wójta Gminy Nędza, Wójta Gminy Lyski, Burmistrza Kuźni Raciborskiej, Prezydenta Rybnika, Burmistrza Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny, Burmistrza Orzesza, Wójta Gminy Kobiór, Prezydenta Miasta Tychy, Wójta Gminy Bojszowy oraz Wójta Gminy Suszec o wydanie opinii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
20-06-15 08:18
Waloszek Daniel
200.02KB
{format} OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
20-05-26 09:59
Waloszek Daniel
244.86KB
{format} Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
20-05-08 09:33
Waloszek Daniel
682.28KB
{format} Obwieszczenieo wszczęciu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
20-05-06 07:08
Waloszek Daniel
171.93KB
{format} OBWIESZCZENIE W Sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n " Budowa dodatkowego ujęcia wody w postaci studni wierconych (..)"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
20-03-31 12:45
Waloszek Daniel
587.89KB
{format} Obwieszczenie - decyzja środowiskowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
20-01-13 11:01
Waloszek Daniel
517.94KB
{format} Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
19-11-06 14:29
Waloszek Daniel
549.73KB
{format} Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gospodarstwa Rybackiego Alojzy Kuczera
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
19-11-06 14:27
Waloszek Daniel
1.03MB
{format} Zebranie wiejskie - Górki Śląskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
19-10-03 11:30
Waloszek Daniel
140.87KB
{format} Obwieszczenie - Konsultacje
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
19-09-23 07:55
Waloszek Daniel
99.45KB
{format} Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
19-08-21 11:34
Waloszek Daniel
514.41KB
{format} obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania kotlarnia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
19-07-08 11:58
Waloszek Daniel
131.86KB
{format} obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
19-04-19 11:47
Waloszek Daniel
915.76KB
{format} Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska dla Gminy Nędza na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
19-01-14 13:10
Waloszek Daniel
255.42KB
{format} Informacja o zebraniach wiejskich w związku z wyborem Sołtysów i Rad Sołeckich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
19-01-04 07:43
Waloszek Daniel
49.96KB
{format} Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźni Raciborskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
19-01-03 08:48
Waloszek Daniel
1.19MB
{format} Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Poszerzenie granic eksploatacji złoża naturalnego "Turze 1"", w granicach gmin Kuźnia Raciborska i Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
18-10-25 07:29
Pietrasz Leszek
1.26MB
{format} Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza z dnia 17 sierpnia 2018 roku dotyczące informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
18-08-29 14:52
Pietrasz Leszek
212.81KB
{format} Informacja dot. obszaru eksploatacji złoża kruszywa naturalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
17-05-29 11:17
Mostek Sabina
321.93KB
{format} PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ROK 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
17-03-02 08:11
Mostek Sabina
42.96KB
{format} Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
16-12-14 08:57
Mostek Sabina
400.15KB
{format} Zawiadomienie ws. udzielenia wodnoprawnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
16-11-29 12:26
Mostek Sabina
485.39KB
{format} Oferta realizacji zadania publicznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
16-09-06 08:38
Mostek Sabina
348.54KB
{format} Informacja w sprawie monitoringu lasów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
16-08-01 13:00
Mostek Sabina
61.41KB
{format} Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
16-08-01 12:48
Mostek Sabina
362.89KB
{format} Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza o przyjęciu dokumentów oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
16-05-06 08:00
Mostek Sabina
174.77KB
{format} Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 363
16-04-29 10:52
Pietrasz Leszek
263.22KB
{format} Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
16-02-23 07:42
Mostek Sabina
218.32KB
{format} Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru – etap I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
16-01-15 09:59
Pietrasz Leszek
107.86KB
{format} Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
15-12-31 07:41
Mostek Sabina
180.06KB
{format} Ogłoszenie - dzień wolny od pracy w wigilię.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
15-12-16 08:23
Mostek Sabina
211.17KB
{format} Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
15-10-19 12:24
Mostek Sabina
55.52KB
{format} Oferta zadania pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
15-09-21 15:47
Mostek Sabina
544.28KB
{format} Oferta zadania pn. „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej AKADEMIA MŁODEGO PIŁKARZA”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
15-09-21 15:45
Mostek Sabina
546.16KB
{format} Obwieszczenie - "Budowa przystani turystycznej na rzece Ruda w Kuźni Raciborskiej".pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
15-09-18 07:28
Mostek Sabina
123.67KB
{format} Obwieszczenie - "Budowa przystani turystycznej w Turzu na rzece Odra w km 66+00".pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
15-09-18 07:27
Mostek Sabina
123.67KB
{format} Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 337
15-08-26 11:18
Mostek Sabina
99.87KB
{format} Informacja Starosty Raciborskiego o rozpoczętych pracach geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
15-08-25 08:42
Mostek Sabina
447.05KB
{format} Informacja Starosty Raciborskiego o pracach geodezyjnych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
15-07-29 10:32
Mostek Sabina
406.47KB
{format} Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
15-07-17 07:26
Mostek Sabina
158.49KB
{format} Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza – etap 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
15-07-17 07:24
Mostek Sabina
160.41KB
{format} Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Nędza 27 kwietnia 2015 roku, godz 15:30.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
15-04-21 10:39
Mostek Sabina
219.03KB
{format} Obwieszczenie wójta Gminy Nedza z dnia 24 marca 2015r. w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
15-04-10 09:18
Mostek Sabina
180.43KB
{format} Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
15-03-20 13:44
Mostek Sabina
121.69KB
{format} Zmiana godzin pracy urzędu gminy w Wielki Piątek.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
15-03-17 10:52
Mostek Sabina
110.13KB
{format} Informacja o zebraniach wiejskich zwoływanych na wniosek Wójta Gminy w związku z wyborem sołtysów i rad sołeckich.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
15-03-02 10:02
Mostek Sabina
175.7KB
{format} Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
15-02-13 07:37
Mostek Sabina
187.7KB

Rejestr zmian strony Obwieszczenia

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-19 12:16:51
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2015-02-09 12:49:08
Wytworzenie publikacji
Waldemar Kalus 2015-02-09 12:48:19
Zatwierdzenie
Anna Iskała 2015-02-09 12:48:19
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 6166