przesuń do treści
BiP

Obwieszczenia

Kategoria: Obwieszczenia [ 185 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „ Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suminie- część I ”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
24-07-05 10:36
Szendra Wiktoria
135.67KB
{format} Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotyczące „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 922 od km 0+000 do km 5+861 (Kuźnia Raciborska – Nędza), droga wojewódzka”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
24-06-26 13:37
Szendra Wiktoria
136.74KB
{format} Załącznik do obwieszczenia Wójta Gminy Nędza z dnia 7 czerwca 2024 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla terenu przy ulicach Ofiar Oświęcimskich i Rudzkiej w sołectwie Górki Śląskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
24-06-07 07:14
Szendra Wiktoria
128.86KB
{format} Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza z dnia 7 czerwca 2024 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla terenu przy ulicach Ofiar Oświęcimskich i Rudzkiej w sołectwie Górki Śląskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
24-06-07 07:13
Szendra Wiktoria
141.15KB
{format} Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Prace na ciągu C-E 59 - linia kolejowa nr 151 Kędzierzyn Koźle - Chałupki"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
24-05-31 14:37
Pietrasz Leszek
153.88KB
{format} Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczące kanalizacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
24-05-23 14:45
Szendra Wiktoria
480.21KB
{format} Obwieszczenie dotyczące zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 922 od km 0+000 do km 5+861 (Kuźnia Raciborska – Nędza), droga wojewódzka”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
24-05-23 11:37
Szendra Wiktoria
193.06KB
{format} Obwieszczenie dotyczące zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 922 od km 0+000 do km 5+861 (Kuźnia Raciborska – Nędza), droga wojewódzka”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
24-05-23 11:35
Szendra Wiktoria
172.54KB
{format} Obwieszczenie Wojewody Śląskiego ws. wszczęcia postępowania dotyczącego odszkodowania za nieruchomość
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
24-05-15 09:12
Szendra Wiktoria
153.25KB
{format} Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 922 od km 0+000 do km 5+861 (Kuźnia Raciborska – Nędza), droga wojewódzka”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
24-04-23 13:15
Szendra Wiktoria
140.69KB
{format} Zawiadomienie Nr Obw. 15 o terminie opisu nieruchomości przed rozpoczęciem robót budowlanych - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
24-02-05 09:32
Szendra Wiktoria
590.47KB
{format} Zawiadomienie Nr Obw. 14 o terminie opisu nieruchomości przed rozpoczęciem robót budowlanych - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
24-02-05 09:32
Szendra Wiktoria
1.73MB
{format} Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 24 stycznia 2024r. w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 922
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
24-01-29 14:59
Szendra Wiktoria
52.86KB
{format} Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
23-12-28 10:53
Szendra Wiktoria
490.51KB
{format} UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU ORAZ O TYM, W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY WZIĘTE POD UWAGĘ I W JAKIM ZAKRESIE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE UWAGI I WNIOSKI ZGŁOSZONE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA PRZY SPORZĄDZANIU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NĘDZA DLA OKREŚLONYCH TERENÓW SOŁECTWA BABICE, UCHWALONEGO UCHWAŁĄ NR LXXXVII-551-2023 RADY GMINY NĘDZA Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2023 R.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
23-12-14 08:56
Szendra Wiktoria
297.21KB
{format} PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NĘDZA DLA OKREŚLONYCH TERENÓW SOŁECTWA BABICE, UCHWALONEGO UCHWAŁĄ NR LXXXVII-551-2023 RADY GMINY NĘDZA Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2023 R.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
23-12-14 08:55
Szendra Wiktoria
323.92KB
{format} UCHWAŁA NR LXXXVII-551-2023 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 października 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla określonych terenów sołectwa Babice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
23-12-14 08:55
Szendra Wiktoria
3.29MB
{format} Położenie Geograficzne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-12-14 08:54
Szendra Wiktoria
3.93MB
{format} PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NĘDZA DLA OKREŚLONYCH TERENÓW SOŁECTWA BABICE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
23-12-14 08:53
Szendra Wiktoria
2.54MB
{format} Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza o przyjęciu dokumentu oraz możliwości zapoznania się z jego treścią- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla określonych terenów sołectwa Babice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-12-14 08:53
Szendra Wiktoria
42.16KB
{format} Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz nr 278/2022 z 14.07.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
23-12-13 09:10
Szendra Wiktoria
213.58KB
{format} Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Racibórz nr 278/2022 z 14.07.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
23-12-13 09:10
Szendra Wiktoria
268.78KB
{format} Obwieszczenie - tranzyt Ciechowice-Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
23-11-07 08:37
Szendra Wiktoria
253.48KB
{format} Rysunki Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nędza dla określonych terenów sołectwa Babice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-11-03 11:27
Szendra Wiktoria
1.86MB
{format} Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 485
23-10-31 14:00
Szendra Wiktoria
2.62MB
{format} Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: WOOŚ.420.42.2022.MK1/MP.13 z dnia 30 października 2023r. podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Praca na ciągu C_E 59 - linia kolejowa nr 151 Kędzierzyn Koźle - Chałupki".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
23-10-30 15:39
Pietrasz Leszek
103.51KB
{format} Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-10-27 13:46
Szendra Wiktoria
35.24KB
{format} Obwieszczenie - tranzyt Ciechowice- zmiana decyzji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
23-10-09 08:20
Szendra Wiktoria
148.15KB
{format} Terminarz polowań KŁ Odyniec sezon 2023-2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
23-10-06 09:39
Szendra Wiktoria
458.58KB
{format} Obwieszczenie- terminarz polowań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
23-10-06 09:37
Szendra Wiktoria
122.4KB
{format} Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
23-09-15 07:31
Szendra Wiktoria
449.6KB
{format} Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.19.2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
23-08-30 11:15
Szendra Wiktoria
478.83KB
{format} Obwieszczenie nr 2 o budowie tranzytu Ciechowice-Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
23-07-28 07:25
Szendra Wiktoria
357.73KB
{format} Obwieszczenie nr 1 o budowie tranzytu Ciechowice-Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
23-07-28 07:24
Szendra Wiktoria
360.78KB
{format} Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wykorzystywanie dwóch zewnętrznych chłodni kontenerowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
23-07-11 12:49
Szendra Wiktoria
506.08KB
{format} Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
23-06-13 08:25
Pietrasz Leszek
410.88KB
{format} Obwieszczenie Urzędu Miasta w Raciborzu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Budowie tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
23-05-25 13:39
Romowicz Magdalena
375.42KB
{format} Decyzja utrzymująca w mocy decyzję wójta Gminy Nędza o odmowie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach ewidencyjnych 883/2, 883/4, 892, 900, 901, 916, 936, 937 obręb ewidencyjny Kuźnia Raciborska gmina Kuźnia Raciborska"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
23-05-12 22:02
Pietrasz Leszek
5.07MB
{format} Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wydaniu decyzji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
23-05-12 22:01
Pietrasz Leszek
306.05KB
{format} Informacja o wydaniu decyzji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
23-05-12 22:00
Pietrasz Leszek
295.94KB
{format} Informacja o zmianie ceny paliwa stałego od 10 maja 2023r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
23-05-11 10:16
Romowicz Magdalena
34.99KB
{format} Obwieszczenie z dnia 21 kwietnia 2023 roku Wojewody Śląskiego o wniesieniu odwołania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-04-24 11:48
Romowicz Magdalena
62.04KB
{format} Obwieszczenie Urzędu Miasta w Raciborzu z dnia 29 marca 2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowychuwarunkowaniachpn. Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
23-04-05 12:52
Romowicz Magdalena
628.5KB
{format} Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
23-03-24 12:51
Romowicz Magdalena
393.22KB
{format} Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 47-440 Nędza, ul Nad Suminą 2.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
23-03-21 14:50
Pietrasz Leszek
2.95MB
{format} WOOŚ.420.42.2022.MK1.MP.12 obwieszczenie o zawieszeniu postępowania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
23-03-21 13:09
Romowicz Magdalena
111.54KB
{format} Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach ewidencyjnych 883/2, 883/4, 892, 900, 901, 916, 936, 937 obręb ewidencyjny Kuźnia Raciborska gmina Kuźnia Raciborska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
23-03-02 12:49
Pietrasz Leszek
396KB
{format} Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach ewidencyjnych 883/2, 883/4, 892, 900, 901, 916, 936, 937 obręb ewidencyjny Kuźnia Raciborska gmina Kuźnia Raciborska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1200
23-03-02 12:48
Pietrasz Leszek
214.75KB
{format} Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Praca na ciągu C-E 59 - linia kolejowa nr 151 Kędzierzyn Koźle - Chałupki"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
23-01-24 09:55
Pietrasz Leszek
124.31KB
{format} Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
23-01-18 13:06
Romowicz Magdalena
395.91KB
{format} Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - farma fotowoltaiczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
22-12-15 08:30
Romowicz Magdalena
511.14KB
{format} Informacja o przystąpieniu Gminy Nędza do zakupu paliwa stałego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
23-01-05 13:06
Romowicz Magdalena
1.31MB
{format} Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
22-11-04 13:12
Romowicz Magdalena
424.7KB
{format} Postanowienie- sprostowanie błędu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
22-11-04 13:09
Romowicz Magdalena
457.69KB
{format} OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowgo planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla określonych terenów sołectwa Babice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
22-11-04 07:57
Romowicz Magdalena
106.21KB
{format} Zawiadomienie z dnia 19.10.2022 o wydaniu decyzji w związku z zakończeniem postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 25 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ.420.29.2020.JKS.59, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
22-11-03 12:44
Romowicz Magdalena
144.79KB
{format} OBWIESZCZENIE IFXV.7840.5.12.2022 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 66/22 z 25 października 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 999
22-10-27 12:38
Pietrasz Leszek
371.58KB
{format} Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uchyleniu decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
22-10-26 14:38
Pietrasz Leszek
144.79KB
{format} Obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
22-10-04 11:32
Romowicz Magdalena
1.2MB
{format} Obwieszczenie o wszczęciu postępowania IFXIII.7820.24.2022 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa mostu nad rzeką Odrą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
22-09-30 10:24
Romowicz Magdalena
114.56KB
{format} Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 23 września 2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego p.n.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300. Odcinek L1 SNO Stańkowice - ZZU Ochojec."
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
22-09-28 11:57
Romowicz Magdalena
171.89KB
{format} Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Prace na ciągu C-E 59 - linia kolejowa nr 151 Kędzierzyn Koźle- Chałupki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
22-09-27 11:12
Romowicz Magdalena
0.97MB
{format} Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Kuźnia Raciborska 1"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
22-09-14 12:52
Romowicz Magdalena
272.95KB
{format} Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
22-09-14 12:51
Romowicz Magdalena
399.95KB
{format} "Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 5 maja 2022r., uzupełniony pismem z dnia 28 czerwca 2022, pismem z dnia 9 sierpnia 2022 oraz pismem z 26 sierpnia 2022 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na : usługi wodne, wykonanie/przebudowę urządzeń wodnych, przebudowę rowu melioracyjnego, przebudowę zarurowania rowu melioracyjnego, budowa rowów drogowych"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
22-09-13 11:52
Romowicz Magdalena
2.7MB
{format} Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Kuźnia Raciborska 1”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
22-08-17 12:47
Romowicz Magdalena
396.8KB
{format} Decyzja Nr 41-2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siedmioma przepompowniami ścieków w miejscowości Zawada Książęca i Łęg, gmina Nędza" .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
22-07-27 13:37
Romowicz Magdalena
4.02MB
{format} Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedwsięzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siedmioma przepompowniami śiceków w miejscowości Zawada Książęca i Łęg, gmina Nędza"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
22-07-27 13:35
Romowicz Magdalena
552.52KB
{format} Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Kuźnia Raciborska 1” realizowaną na działkach o numerach: 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1385, 1384, 1383/1, 1377, 1376, 1371, 1387, 1386, 1382, 1379, 1378, 1374, 1372, 1373, 1141, 1140, 1139, 1137, 1136, 1135 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
22-07-08 11:42
Romowicz Magdalena
144.35KB
{format} Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siedmioma przepompowniami ścieków w miejscowości Zawada Książęca i Łęg, gmina Nędza".pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
22-06-30 12:48
Romowicz Magdalena
NaN
{format} Odstąpienie od strategicznej OOŚ dla Strategia rozwoju Gminy Nędza na lata 2022-2030- informacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
22-06-23 10:45
Romowicz Magdalena
273.16KB
{format} Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 922 od km 0+000 do km 5+861 (Kuźnia Raciborska - Nędza)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
22-06-15 09:43
Pietrasz Leszek
335.8KB
{format} Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siedmioma przepompowniami ścieków w miejscowości Zawada Książęca i Łęg, gmina Nędza".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
22-06-13 14:24
Pietrasz Leszek
591.11KB
{format} Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 20 maja 2022 r. o wniesieniu do Ministra Rozwoju i Technologii odwołania od decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 16 marca 2021 r. nr 5/2022, znak sprawy: IFXIII.747.26.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania inwestycyjnego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 734
22-06-02 15:04
Pietrasz Leszek
213.94KB
{format} Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wniesieniu do Ministra Rozwoju i Technologii odwołania od decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 16 marca 2021 r. nr 5/2022, znak sprawy: IFXIII.747.26.2021 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla potrzeb realizacji zadan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
22-05-25 10:00
Pietrasz Leszek
213.88KB
{format} Zawiadomienie Dyrektora Generalnego Ochrony Środowiska, w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
22-04-29 11:13
Pietrasz Leszek
147.69KB
{format} Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” na terenie województwa śląskiego”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1212
22-04-13 14:31
Waloszek Daniel
206.75KB
{format} Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” na terenie województwa śląskiego”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
22-04-13 13:40
Waloszek Daniel
152.21KB
{format} Zawiadomienie o przekazaniu skargi do WSA w Warszawie dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
22-04-06 10:21
Waloszek Daniel
119.94KB
{format} Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi woj. nr 922 (...) "
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
22-04-06 10:19
Waloszek Daniel
409.67KB
{format} Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siedmioma przepompowniami w miejscowości Zawada Książęca i Łęg, Gmina Nędza"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
22-04-05 08:08
Waloszek Daniel
558.88KB
{format} odstąpienie od strategicznej OOŚ POŚ - informacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
22-03-11 12:57
Waloszek Daniel
424.97KB
{format} Odstąpienie od strategicznej OOŚ PGN- informacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
22-03-11 12:56
Waloszek Daniel
408.9KB
{format} Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o zakończeniu postępowania dowodowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
22-02-17 08:36
Waloszek Daniel
1.12MB
{format} Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie wydania o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa drogi woj. nr 922 (...)"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
22-02-15 10:01
Waloszek Daniel
421.92KB
{format} Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 922 pd km 0+000 do km 5+861 (Kuźnia Raciborska-Nędza)"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
22-01-31 09:14
Pietrasz Leszek
351.59KB
{format} Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
22-01-20 08:44
Waloszek Daniel
0.93MB
{format} Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
22-01-19 11:05
Waloszek Daniel
124.21KB
{format} Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
21-12-14 08:04
Waloszek Daniel
801.78KB
{format} OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
21-11-19 13:14
Waloszek Daniel
216.55KB
{format} OBWIESZCZENIE Wody Polskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
21-11-16 08:04
Waloszek Daniel
848.62KB
{format} Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie w sprawie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz – Oświęcim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
21-10-25 12:03
Waloszek Daniel
90.67KB
{format} Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
21-10-08 10:29
Waloszek Daniel
381.88KB
{format} Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie drogi wojewódzkiej (...)"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
21-10-07 13:38
Waloszek Daniel
355.91KB
{format} Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
21-10-06 10:49
Waloszek Daniel
341.27KB
{format} Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 922 (...)"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
21-09-02 08:51
Waloszek Daniel
371.52KB
{format} Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 26 sierpnia 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
21-08-30 12:46
Waloszek Daniel
765.34KB
{format} Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie wydania decyzji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
21-08-17 13:35
Waloszek Daniel
304.02KB
{format} Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie wydania decyzji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
21-08-17 13:34
Waloszek Daniel
355.41KB
{format} Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
21-08-11 12:28
Waloszek Daniel
175.6KB
{format} Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turze"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
21-08-11 12:25
Waloszek Daniel
119.99KB
{format} ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH znak: WOOŚ.420.29.2020.JKS.56 z
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 448
21-08-11 10:19
Waloszek Daniel
229.59KB
{format} Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia(...)"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
21-08-02 13:47
Waloszek Daniel
230.48KB
{format} Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
21-07-30 12:02
Waloszek Daniel
416.19KB
{format} Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
21-07-23 09:51
Waloszek Daniel
793.03KB
{format} Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza w sprawie zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turze”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
21-07-12 11:05
Waloszek Daniel
163.82KB
{format} Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Jankowice etap II"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
21-07-01 13:04
Waloszek Daniel
444.09KB
{format} Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie postanowienia dot. przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr. 922 (...)"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
21-06-15 11:55
Waloszek Daniel
385.64KB
{format} Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turze"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
21-06-15 10:34
Waloszek Daniel
595.92KB
{format} Załącznik do charakterystyki przedsięwzięcia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
21-05-26 07:35
Waloszek Daniel
4.63MB
{format} decyzja- Budowa mostu nad rzeką Odrą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 374
21-05-21 13:20
Waloszek Daniel
13.37MB
{format} Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa Gazociągu wysokiego ciśnienia"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
21-05-20 09:14
Waloszek Daniel
680.83KB
{format} Obwieszczenie Burmistrza Kuźni Raciborskiej w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Mostu nad Odrą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
21-05-19 09:23
Waloszek Daniel
543.83KB
{format} Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa Gazociągu wysokiego ciśnienia"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
21-05-10 07:43
Waloszek Daniel
821.12KB
{format} Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci kanalizacji sanitarnej Etap II"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
21-05-06 08:41
Waloszek Daniel
628.78KB
{format} Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia (...)"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
21-04-22 10:45
Waloszek Daniel
672.19KB
{format} Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
21-04-19 13:59
Waloszek Daniel
716.65KB
{format} Obwieszczenie Burmistrza miasta Kuźnia Raciborska w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa mostu nad rzeką Odrą w ciągu drogi wojewódzkiej 421"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
21-04-06 14:25
Waloszek Daniel
489.22KB
{format} Obwieszczenie Prezydenta miasta Racibórz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 922 od km 0+000 do 5+861 (Kuźnia Raciborska-Nędza)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
21-03-18 09:44
Waloszek Daniel
365.31KB
{format} Obwieszczenie Prezydenta Miasta Raciborza w sprawie przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 922.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
21-02-22 10:34
Waloszek Daniel
526.73KB
{format} Obwieszczenie Dyrektora zarządu zlewni Wód Polskich w Gliwicach w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Tauron Dystrybucja SA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
21-02-09 10:31
Waloszek Daniel
513.56KB
{format} Obwieszczenie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa mostu nad rzeką Odrą ciągu drogi wojewódzkiej 421"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
20-11-27 09:13
Waloszek Daniel
553.36KB
{format} Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa stawu rybnego o głębokości większej niż 3 m poprzez eksploatację złoża kruszywa naturalnego (po udokumentowaniu) w Siedliskach” planowanego do realizacji w obrębie działek ewidencyjnych: 558, 567, 568, 571, 581, 583, 584, 585, 586, 587, 588 obręb 0007 Siedliska, Gmina Kuźnia Raciborska,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
20-11-27 09:08
Waloszek Daniel
166.21KB
{format} Obwieszczenie Starosty Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich pod projektowaną inwestycję dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 - dokumentacja projektowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego""
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1059
20-11-09 11:28
Waloszek Daniel
315.8KB
{format} terminarz polowań - obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332
20-10-22 08:04
Waloszek Daniel
183.81KB
{format} terminarz polowań - obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
20-10-22 08:03
Waloszek Daniel
127.98KB
{format} terminarz polowań - obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
20-10-20 09:11
Waloszek Daniel
164.46KB
{format} Obwieszczenie o o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „ Budowa stawu rybnego o głębokości większej niż 3 m poprzez eksploatację złoża kruszywa naturalnego w Siedliskach (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
20-10-09 12:40
Waloszek Daniel
179.22KB
{format} Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich pod projektowaną inwestycję dla zadania pn. "Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi woj. nr 421 - dokumentacja projektowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 516
20-10-01 11:15
Waloszek Daniel
309.5KB
{format} Obwieszczenie w sprawie terminów rozpoczęcia i zakończenia polowań Koła Łowieckiego „Odyniec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
20-09-22 14:07
Waloszek Daniel
196.46KB
{format} Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynieryjskich pod projektowaną inwestycję dla zadania inwestycyjnego pn. "budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421(...)"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 845
20-09-01 13:12
Waloszek Daniel
354.73KB
{format} zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa (...)"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
20-08-28 13:05
Waloszek Daniel
706.45KB
{format} Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
20-08-07 09:25
Waloszek Daniel
372.62KB
{format} Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji PPŚP 6220.4.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.:"Przebudowa drogi gminnej ulicy Cysterskiej i Sobieskiego w Rudach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1352
20-07-29 12:08
Pietrasz Leszek
503.02KB
{format} Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa stawu rybnego o głębokości większej niż 3 m poprzez eksploatację złoża kruszywa naturalnego (po udokumentowaniu) w Siedliskach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
20-07-21 14:02
Pietrasz Leszek
552.97KB
{format} Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Przebudowa drogi gminnej ulicy Cysterskiej i Sobieskiego w Rudach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
20-07-03 09:20
Waloszek Daniel
469.84KB
{format} Obwieszczenie Burmistrza Kuźni Raciborskiej w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dodatkowego ujęcia wody w postaci studni wierconych..."
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
20-07-01 09:09
Waloszek Daniel
886.28KB
{format} Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i dowodowego, w ramach postępowania prowadzonego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz – Oświęcim.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
20-06-29 09:02
Waloszek Daniel
196.92KB
{format} Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zwrócenia się z wnioskiem do Prezydenta Raciborza, Wójta Gminy Nędza, Wójta Gminy Lyski, Burmistrza Kuźni Raciborskiej, Prezydenta Rybnika, Burmistrza Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny, Burmistrza Orzesza, Wójta Gminy Kobiór, Prezydenta Miasta Tychy, Wójta Gminy Bojszowy oraz Wójta Gminy Suszec o wydanie opinii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
20-06-15 08:18
Waloszek Daniel
200.02KB
{format} OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
20-05-26 09:59
Waloszek Daniel
244.86KB
{format} Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1645
20-05-08 09:33
Waloszek Daniel
682.28KB
{format} Obwieszczenieo wszczęciu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
20-05-06 07:08
Waloszek Daniel
171.93KB
{format} OBWIESZCZENIE W Sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n " Budowa dodatkowego ujęcia wody w postaci studni wierconych (..)"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
20-03-31 12:45
Waloszek Daniel
587.89KB
{format} Obwieszczenie - decyzja środowiskowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 437
20-01-13 11:01
Waloszek Daniel
517.94KB
{format} Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
19-11-06 14:29
Waloszek Daniel
549.73KB
{format} Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gospodarstwa Rybackiego Alojzy Kuczera
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
19-11-06 14:27
Waloszek Daniel
1.03MB
{format} Zebranie wiejskie - Górki Śląskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
19-10-03 11:30
Waloszek Daniel
140.87KB
{format} Obwieszczenie - Konsultacje
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 334
19-09-23 07:55
Waloszek Daniel
99.45KB
{format} Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1632
19-08-21 11:34
Waloszek Daniel
514.41KB
{format} obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania kotlarnia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
19-07-08 11:58
Waloszek Daniel
131.86KB
{format} obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
19-04-19 11:47
Waloszek Daniel
915.76KB
{format} Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska dla Gminy Nędza na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
19-01-14 13:10
Waloszek Daniel
255.42KB
{format} Informacja o zebraniach wiejskich w związku z wyborem Sołtysów i Rad Sołeckich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
19-01-04 07:43
Waloszek Daniel
49.96KB
{format} Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźni Raciborskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
19-01-03 08:48
Waloszek Daniel
1.19MB
{format} Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Poszerzenie granic eksploatacji złoża naturalnego "Turze 1"", w granicach gmin Kuźnia Raciborska i Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 326
18-10-25 07:29
Pietrasz Leszek
1.26MB
{format} Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza z dnia 17 sierpnia 2018 roku dotyczące informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 379
18-08-29 14:52
Pietrasz Leszek
212.81KB
{format} Informacja dot. obszaru eksploatacji złoża kruszywa naturalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 314
17-05-29 11:17
Mostek Sabina
321.93KB
{format} PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ROK 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
17-03-02 08:11
Mostek Sabina
42.96KB
{format} Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 442
16-12-14 08:57
Mostek Sabina
400.15KB
{format} Zawiadomienie ws. udzielenia wodnoprawnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
16-11-29 12:26
Mostek Sabina
485.39KB
{format} Oferta realizacji zadania publicznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1165
16-09-06 08:38
Mostek Sabina
348.54KB
{format} Informacja w sprawie monitoringu lasów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 386
16-08-01 13:00
Mostek Sabina
61.41KB
{format} Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 425
16-08-01 12:48
Mostek Sabina
362.89KB
{format} Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza o przyjęciu dokumentów oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
16-05-06 08:00
Mostek Sabina
174.77KB
{format} Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 492
16-04-29 10:52
Pietrasz Leszek
263.22KB
{format} Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
16-02-23 07:42
Mostek Sabina
218.32KB
{format} Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru – etap I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 664
16-01-15 09:59
Pietrasz Leszek
107.86KB
{format} Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
15-12-31 07:41
Mostek Sabina
180.06KB
{format} Ogłoszenie - dzień wolny od pracy w wigilię.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
15-12-16 08:23
Mostek Sabina
211.17KB
{format} Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 541
15-10-19 12:24
Mostek Sabina
55.52KB
{format} Oferta zadania pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
15-09-21 15:47
Mostek Sabina
544.28KB
{format} Oferta zadania pn. „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej AKADEMIA MŁODEGO PIŁKARZA”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
15-09-21 15:45
Mostek Sabina
546.16KB
{format} Obwieszczenie - "Budowa przystani turystycznej na rzece Ruda w Kuźni Raciborskiej".pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
15-09-18 07:28
Mostek Sabina
123.67KB
{format} Obwieszczenie - "Budowa przystani turystycznej w Turzu na rzece Odra w km 66+00".pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
15-09-18 07:27
Mostek Sabina
123.67KB
{format} Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 803
15-08-26 11:18
Mostek Sabina
99.87KB
{format} Informacja Starosty Raciborskiego o rozpoczętych pracach geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
15-08-25 08:42
Mostek Sabina
447.05KB
{format} Informacja Starosty Raciborskiego o pracach geodezyjnych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 396
15-07-29 10:32
Mostek Sabina
406.47KB
{format} Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 396
15-07-17 07:26
Mostek Sabina
158.49KB
{format} Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza – etap 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 314
15-07-17 07:24
Mostek Sabina
160.41KB
{format} Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Nędza 27 kwietnia 2015 roku, godz 15:30.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
15-04-21 10:39
Mostek Sabina
219.03KB
{format} Obwieszczenie wójta Gminy Nedza z dnia 24 marca 2015r. w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
15-04-10 09:18
Mostek Sabina
180.43KB
{format} Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
15-03-20 13:44
Mostek Sabina
121.69KB
{format} Zmiana godzin pracy urzędu gminy w Wielki Piątek.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 315
15-03-17 10:52
Mostek Sabina
110.13KB
{format} Informacja o zebraniach wiejskich zwoływanych na wniosek Wójta Gminy w związku z wyborem sołtysów i rad sołeckich.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 361
15-03-02 10:02
Mostek Sabina
175.7KB
{format} Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 315
15-02-13 07:37
Mostek Sabina
187.7KB

Rejestr zmian strony Obwieszczenia

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-19 12:16:51
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2015-02-09 12:49:08
Wytworzenie publikacji
Waldemar Kalus 2015-02-09 12:48:19
Zatwierdzenie
Anna Iskała 2015-02-09 12:48:19
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 7645