przesuń do treści
BiP

Uchwały Rady Gminy

Kategoria: Sesja Rady Gminy Nędza z dnia 28 listopada 2022r. [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} URG LXXI-441-2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
22-12-02 13:51
Romowicz Magdalena
10.85MB
{format} Uchwała nr LXXI-440-2022..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
22-12-02 13:49
Romowicz Magdalena
0.95MB
{format} Uchwała nr LXXI-439-2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
22-12-02 13:49
Romowicz Magdalena
312.54KB
{format} Uchwała nr LXXI-438-2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
22-12-02 13:48
Romowicz Magdalena
168.99KB
{format} Uchwała nr LXXI-437-2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
22-12-02 13:48
Romowicz Magdalena
197.42KB
{format} Uchwała nr LXXI-436-2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
22-12-02 13:48
Romowicz Magdalena
162.74KB
{format} Uchwała nr LXXI-435-2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
22-12-02 13:48
Romowicz Magdalena
162.93KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy Nędza z dnia 27 października 2022r. [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR LXX-434-2022 Rady Gminy Nędza z dnia 27 października 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-11-09 08:06
Romowicz Magdalena
8.78MB
{format} UCHWAŁA NR LXX-433-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-11-09 08:05
Romowicz Magdalena
679.15KB
{format} UCHWAŁA NR LXX-432-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-11-09 08:04
Romowicz Magdalena
165.65KB
{format} UCHWAŁA NR LXX-431-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Kuźnia Raciborska porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Kuźnia Raciborska realizacji zadania własnego gminy, polegającego na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Nędza, na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-11-09 08:03
Romowicz Magdalena
159.78KB
{format} UCHWAŁA NR LXX-430-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 października 2022 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-11-09 08:02
Romowicz Magdalena
157.73KB
{format} UCHWAŁA NR LXX-429-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu używanego do dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-11-09 08:01
Romowicz Magdalena
164.26KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy Nędza z dnia 20 paźzdiernika 2022r. [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR LXIX-428-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-11-09 08:00
Romowicz Magdalena
516.99KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy Nędza z dnia 6 października 2022r. [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR LXVIII-427-2022. Rady Gminy Nędza z dnia 6 października 2022 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-11-09 07:59
Romowicz Magdalena
508.57KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy Nędza z dnia 3 października 2022r. [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR LXVII-426-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-11-09 07:57
Romowicz Magdalena
157.05KB
{format} UCHWAŁA NR LXVII-425-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 października 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
22-11-09 07:56
Romowicz Magdalena
308.22KB
{format} UCHWAŁA NR LXVII-424-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2023 rok”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-11-09 07:56
Romowicz Magdalena
317.9KB
{format} UCHWAŁA NR LXVII-423-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla określonych terenów sołectwa Babice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-11-09 07:55
Romowicz Magdalena
266.07KB
{format} UCHWAŁA NR LXVII-422-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-11-09 07:54
Romowicz Magdalena
203.58KB
{format} UCHWAŁA NR LXVII-421-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-11-09 07:53
Romowicz Magdalena
208.94KB
{format} UCHWAŁA NR LXVII-420-2022 Rady Gminy Nędza z dnia 3 października 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
22-11-09 07:52
Romowicz Magdalena
11.27MB
{format} UCHWAŁA NR LXVII-419-2022 Rady Gminy Nędza z dnia 3 października 2022 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
22-11-09 07:50
Romowicz Magdalena
1.14MB
{format} UCHWAŁA NR LXVII-418-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 października 2022 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-11-09 07:49
Romowicz Magdalena
162.63KB
{format} UCHWAŁA NR LXVII-417-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 października 2022 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-11-09 07:48
Romowicz Magdalena
190.4KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy Nędza z dnia 23 września 2022r. [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR LXVI-416-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
22-11-08 13:51
Romowicz Magdalena
7.03MB
{format} UCHWAŁA Nr LXVI-415-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2022 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
22-11-08 13:40
Romowicz Magdalena
469.91KB
{format} UCHWAŁA NR LXVI-414-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XV-86-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Nędza publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
22-11-08 13:39
Romowicz Magdalena
165.05KB
{format} UCHWAŁA NR LXVI-413-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Zdrowotnego Wczesna Wielospecjalistyczna i Kompleksowa Opieka nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym z terenu Gminy Nędza, na lata 2022 -2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-11-08 13:37
Romowicz Magdalena
727.57KB
{format} UCHWAŁA NR LXVI-412-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2022 r. uchylająca Uchwałę Nr LXIV-405-2022 Rady Gminy z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Zdrowotnego Wczesna Wielospecjalistyczna i Kompleksowa Opieka nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym z terenu Gminy Nędza, na lata 2022 -2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
22-11-08 13:37
Romowicz Magdalena
164KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2022r. [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR LXV-411-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
22-11-08 13:34
Romowicz Magdalena
1.37MB
{format} Uchwała Nr LXV-410-2022 Rady Gminy Nędza z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – Gminę Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
22-11-08 13:33
Romowicz Magdalena
162.14KB
{format} Uchwała Nr LXV-409-2022 Rady Gminy Nędza z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
22-11-08 13:31
Romowicz Magdalena
8.21MB
{format} Uchwała Nr LXV-408-2022 Rady Gminy Nędza z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
22-11-08 13:28
Romowicz Magdalena
901.81KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy z dnia 25.07.2022r. [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr LXIV-407-2022 Rady Gminy Nędza w sprawie przyjęcia od Województwa Śląskiego zadania pt. „ Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Nędza”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
22-08-02 09:47
Romowicz Magdalena
485.19KB
{format} Uchwała Nr LXIV-406-2022 Rady Gminy Nędza w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
22-08-02 09:46
Romowicz Magdalena
158.19KB
{format} Uchwała Nr LXIV-405-2022 Rady Gminy Nędza w sprawie przyjęcia „ Programu Zdrowotnego Wczesna Wielospecjalistyczna i Kompleksowa Opieka nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym z terenu Gminy Nędza, na lata 2022-2025”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-08-02 09:45
Romowicz Magdalena
727.05KB
{format} Uchwała Nr LXIV-404-2022 Rady Gminy Nędza w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nędza na rok szkolny 2022/2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-08-02 09:43
Romowicz Magdalena
157.28KB
{format} Uchwała Nr LXIV-403-2022 Rady Gminy Nędza w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
22-08-02 09:42
Romowicz Magdalena
7.19MB
{format} Uchwała Nr LXIV-402-2022 Rady Gminy Nędza w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
22-08-02 09:40
Romowicz Magdalena
795.64KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy z dnia 19 lipca 2022r. [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr LXIII-401-2022 Rady Gminy Nędza w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-08-02 09:34
Romowicz Magdalena
5.77MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 6.07.2022 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr LXII-400-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy w drodze darowizny nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-08-01 12:18
Romowicz Magdalena
95.05KB
{format} Uchwała Nr LXII-399-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-08-01 12:15
Romowicz Magdalena
5.69MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 27 czerwca 2022r. [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr LXI-398-2022 Rady Gminy Nędza w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-07-01 09:37
Romowicz Magdalena
157.52KB
{format} Uchwała Nr LXI 397-2022 Rady Gminy Nędza w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-07-01 09:30
Romowicz Magdalena
158.81KB
{format} Uchwała Nr LXI 396-2022 Rady Gminy Nędza zmieniająca uchwałę w sprawie określeniaszczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-07-01 09:28
Romowicz Magdalena
163.05KB
{format} Uchwała Nr LXI-395-2022 Rady Gminy Nędza zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
22-07-01 09:25
Romowicz Magdalena
161.6KB
{format} Uchwała Nr LXI-394-2022 Rady Gminy Nędza w sprawie przyjęcia programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Nędza na rok 2022.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-07-01 09:25
Romowicz Magdalena
288.71KB
{format} Uchwała Nr LXI-393-2002 Rady Gminy Nędza zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działaniia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-07-01 09:24
Romowicz Magdalena
161.48KB
{format} Uchwała Nr LXI-392-2022 Rady Gminy Nędza w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-07-01 09:22
Romowicz Magdalena
9.24MB
{format} Uchwała Nr LXI-391-2022 Rady Gminy Nędza w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
22-07-01 09:22
Romowicz Magdalena
1.06MB
{format} Uchwała Nr LXI-390-2022 Rady Gminy Nędza w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-07-01 09:21
Romowicz Magdalena
174.17KB
{format} Uchwała Nr LXI-389-2022 Rady Gminy Nędza w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-07-01 09:20
Romowicz Magdalena
176.99KB
{format} Uchwała Nr LXI-388-2022 Rady Gminy Nędza w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII-214-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 29 października 2020r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-07-01 09:19
Romowicz Magdalena
160.06KB
{format} Uchwała Nr LXI-387-2022 Rady Gminy Nędza w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2022-2030
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-07-01 09:15
Romowicz Magdalena
3.58MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2022-05-30 [ 14 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR LX-386-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV-297-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 10.08.2021 r. dotyczącej przystąpienia do opracowania: „Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021-2030”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-06-10 12:32
Romowicz Magdalena
282.17KB
{format} UCHWAŁA NR LX-385-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nędza na lata 2022-2030
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-06-10 12:29
Romowicz Magdalena
2.56MB
{format} UCHWAŁA NR LX-384-2022 RADY GMINY NĘDZAz dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
22-06-10 12:29
Romowicz Magdalena
156.97KB
{format} UCHWAŁA NR LX-383-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-06-10 12:28
Romowicz Magdalena
155.92KB
{format} UCHWAŁA NR LX-382-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieruchomości w drodze darowizny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-06-10 12:27
Romowicz Magdalena
157.4KB
{format} UCHWAŁA NR LX-381-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 maja 2022 r. zmieniającą uchwałę NR LV-419-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi..
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-06-10 12:26
Romowicz Magdalena
163.21KB
{format} UCHWAŁA NR LX-380-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Nędza biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-06-10 10:45
Romowicz Magdalena
161.66KB
{format} Uchwała Nr LX-379-2022 Rady Gminy Nędza z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-06-10 10:43
Romowicz Magdalena
8.39MB
{format} UCHWAŁA NR LX-378-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-06-10 09:30
Romowicz Magdalena
1.04MB
{format} UCHWAŁA NR LX-377-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nędza na lata 2022-2025 i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-06-10 09:29
Romowicz Magdalena
3.08MB
{format} UCHWAŁA NR LX-376-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nędza na lata 2022 – 2026
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-06-10 09:02
Romowicz Magdalena
283.71KB
{format} UCHWAŁA NR LX-375-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
22-06-10 09:00
Romowicz Magdalena
165.07KB
{format} UCHWAŁA NR LX-374-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza za 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
22-06-10 08:57
Romowicz Magdalena
156.94KB
{format} UCHWAŁA NR LX-373-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-06-10 08:55
Romowicz Magdalena
153.18KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2022-04-26 [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR LIX-372-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV-297-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 10.08.2021 r. dotyczącej przystąpienia do opracowania: „Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021-2030”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-05-19 14:44
Pietrasz Leszek
349.67KB
{format} UCHWAŁA NR LIX-371-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nędza a Gminą Lyski w sprawie częściowego przejęcia przez Gminę Nędza zadania własnego Gminy Lyski w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-05-19 14:43
Pietrasz Leszek
496.77KB
{format} UCHWAŁA NR LIX-370-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-05-19 14:42
Pietrasz Leszek
164.17KB
{format} UCHWAŁA NR LIX-369-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nędza na lata 2021-2030"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
22-05-19 14:41
Pietrasz Leszek
2.57MB
{format} UCHWAŁA NR LIX-368-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
22-05-19 14:40
Pietrasz Leszek
8.75MB
{format} UCHWAŁA NR LIX-367-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-05-19 14:39
Pietrasz Leszek
7.83MB
{format} UCHWAŁA NR LIX-366-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
22-05-19 14:22
Pietrasz Leszek
1.34MB
{format} UCHWAŁA NR LIX-365-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
22-05-19 14:21
Pietrasz Leszek
1.14MB
{format} UCHWAŁA NR LIX-364-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
22-05-19 14:20
Pietrasz Leszek
183.91KB
{format} UCHWAŁA NR LIX-363-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-05-19 14:19
Pietrasz Leszek
164.15KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2022-04-14 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR LVIII-362-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniającą uchwałę NR LV-419-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
22-04-22 09:21
Waloszek Daniel
169.21KB
{format} UCHWAŁA NR LVIII-361-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI-351-2022 Rady Gminy nędza z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
22-04-22 09:20
Waloszek Daniel
169.44KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2022-04-07 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR LVII-360-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-04-22 09:11
Waloszek Daniel
258.72KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2022-03-28 [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR LVI-359-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieruchomości w drodze darowizny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-04-22 09:09
Waloszek Daniel
165.96KB
{format} UCHWAŁA NR LVI-358-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
22-04-22 09:09
Waloszek Daniel
165.61KB
{format} UCHWAŁA NR LVI-357-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Nędza biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-04-22 09:09
Waloszek Daniel
166.96KB
{format} UCHWAŁA NR LVI-356-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-04-22 09:08
Waloszek Daniel
264.23KB
{format} UCHWAŁA NR LVI-355-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2022”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
22-04-22 09:08
Waloszek Daniel
280.9KB
{format} UCHWAŁA NR LVI-354-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV-297-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 10.08.2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania: „Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021-2030”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
22-04-22 09:08
Waloszek Daniel
348.85KB
{format} UCHWAŁA NR LVI-353-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-04-22 09:07
Waloszek Daniel
10.09MB
{format} UCHWAŁA NR LVI-352-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
22-04-22 09:07
Waloszek Daniel
1.09MB
{format} UCHWAŁA NR LVI-351-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-04-22 09:07
Waloszek Daniel
172.35KB
{format} UCHWAŁA NR LVI-350-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2023 rok środków stanowiących fundusz sołecki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
22-04-22 09:05
Waloszek Daniel
161.83KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2022-02-21 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR LV-349-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
22-03-02 09:25
Waloszek Daniel
262.5KB
{format} UCHWAŁA NR LV-348-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
22-03-02 09:25
Waloszek Daniel
163.13KB
{format} UCHWAŁA NR LV-347-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
22-03-02 09:25
Waloszek Daniel
170.36KB
{format} UCHWAŁA NR LV-346-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
22-03-02 09:25
Waloszek Daniel
9.05MB
{format} UCHWAŁA NR LV-345-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
22-03-02 09:24
Waloszek Daniel
1.26MB
{format} UCHWAŁA NR LV-344-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lutego 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIII-336-2022 Rady Gminy Nędza z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
22-03-02 09:24
Waloszek Daniel
171.93KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2022-02-09 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR LIV-343-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 09 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
22-03-02 09:22
Waloszek Daniel
4.38MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2022-01-17 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR LIII-342-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV-297-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 10.08.2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania: „Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021-2030”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
22-01-20 09:36
Waloszek Daniel
348.06KB
{format} UCHWAŁA NR LIII-341-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
22-01-20 09:36
Waloszek Daniel
164.84KB
{format} UCHWAŁA NR LIII-340-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
22-01-20 09:36
Waloszek Daniel
166.09KB
{format} UCHWAŁA NR LIII-339-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
22-01-20 09:36
Waloszek Daniel
167.88KB
{format} UCHWAŁA NR LIII-338-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
22-01-20 09:35
Waloszek Daniel
322.59KB
{format} Uchwała Nr LIII-337-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
22-01-20 09:35
Waloszek Daniel
7.15MB
{format} UCHWAŁA NR LIII-336-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
22-01-20 09:35
Waloszek Daniel
1.18MB
{format} UCHWAŁA NR LIII-335-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
22-01-20 09:35
Waloszek Daniel
164.77KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-12-10 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr LII-334-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
22-01-20 09:33
Waloszek Daniel
6.01MB
{format} UCHWAŁA NR LII-333-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
22-01-20 09:33
Waloszek Daniel
1.1MB
{format} UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2022 Gminy Nędza Nr LII-332-2021 z dnia 10 grudnia 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
22-01-20 09:32
Waloszek Daniel
3.55MB
{format} Uchwała Nr LII-331-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
22-01-20 09:32
Waloszek Daniel
11.61MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-11-29 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR LI-330-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
21-12-07 14:00
Waloszek Daniel
163.57KB
{format} UCHWAŁA NR LI-329-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
21-12-07 14:00
Waloszek Daniel
7.99MB
{format} UCHWAŁA NR LI-328-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
21-12-07 13:58
Waloszek Daniel
1.29MB
{format} UCHWAŁA NR LI-327-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
21-12-07 13:58
Waloszek Daniel
163.83KB
{format} UCHWAŁA NR LI-326-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-273-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
21-12-07 13:57
Waloszek Daniel
180.26KB
{format} UCHWAŁA NR LI-325-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
21-12-07 13:56
Waloszek Daniel
238.27KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-11-03 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR L-317-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
21-11-17 08:42
Waloszek Daniel
244.69KB
{format} UCHWAŁA NR L-318-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
21-11-17 08:42
Waloszek Daniel
272.14KB
{format} UCHWAŁA NR L-319-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 Gminy Nędza".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
21-11-17 08:42
Waloszek Daniel
239.49KB
{format} UCHWAŁA NR L-320-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Nędza na lata 2021 – 2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
21-11-17 08:42
Waloszek Daniel
513.24KB
{format} UCHWAŁA NR L-321-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nędza na lata 2021 – 2030.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
21-11-17 08:41
Waloszek Daniel
2.11MB
{format} UCHWAŁA NR L-322-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Nędza dla uczniów uzdolnionych za wyniki w nauce
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
21-11-17 08:41
Waloszek Daniel
283.47KB
{format} UCHWAŁA NR L-323-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2022 rok”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
21-11-17 08:41
Waloszek Daniel
338.85KB
{format} UCHWAŁA NR L-324-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
21-11-17 08:41
Waloszek Daniel
121.67KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-10-25 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XLIX-316-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
21-10-27 13:15
Waloszek Daniel
8.11MB
{format} UCHWAŁA NR XLIX-315-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-10-27 13:14
Waloszek Daniel
1.96MB
{format} UCHWAŁA NR XLIX-314-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII-242-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
21-10-27 13:14
Waloszek Daniel
120.77KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-09-30 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XLVIII-313-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
21-10-27 13:11
Waloszek Daniel
122.79KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-09-20 [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XLVII-312-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 20 września 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zawada Książęca
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
21-09-21 14:33
Pietrasz Leszek
219.29KB
{format} UCHWAŁA NR XLVII-311-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 20 września 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Szymocice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
21-09-21 14:32
Pietrasz Leszek
217.33KB
{format} UCHWAŁA NR XLVII-310-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 20 września 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
21-09-21 14:30
Pietrasz Leszek
216.83KB
{format} UCHWAŁA NR XLVII-309-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 20 września 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łęg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
21-09-21 14:30
Pietrasz Leszek
218.21KB
{format} UCHWAŁA NR XLVII-308-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 20 września 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Górki Śląskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
21-09-21 14:29
Pietrasz Leszek
218.86KB
{format} UCHWAŁA NR XLVII-307-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 20 września 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ciechowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
21-09-21 14:28
Pietrasz Leszek
217.99KB
{format} UCHWAŁA NR XLVII-306-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 20 września 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Babice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
21-09-21 14:28
Pietrasz Leszek
218.9KB
{format} UCHWAŁA NR XLVII-305-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
21-09-21 14:26
Pietrasz Leszek
8.5MB
{format} UCHWAŁA NR XLVII-304-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
21-09-21 14:23
Pietrasz Leszek
836.8KB
{format} UCHWAŁA NR XLVII-303-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
21-09-21 14:22
Pietrasz Leszek
123.95KB
{format} UCHWAŁA NR XLVII-302-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 20 września 2021 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
21-09-21 14:21
Pietrasz Leszek
158.72KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-09-07 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XLVI-301-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-09-08 14:45
Waloszek Daniel
5.92MB
{format} UCHWAŁA NR XLVI-300-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
21-09-08 14:44
Waloszek Daniel
685.01KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-08-11 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XLV-299-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy NędzaUCHWAŁA NR XLV-298-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
21-08-16 07:44
Waloszek Daniel
5.01MB
{format} UCHWAŁA NR XLV-298-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
21-08-16 07:44
Waloszek Daniel
700.42KB
{format} UCHWAŁA NR XLV-297-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania: „Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021-2030”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
21-08-16 07:43
Waloszek Daniel
293.1KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-07-26 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XLIV-296-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie podjęcia pilnych działań zmierzających do ratowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-07-28 13:41
Waloszek Daniel
120.72KB
{format} UCHWAŁA NR XLIV-295-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
21-07-28 13:41
Waloszek Daniel
123.47KB
{format} UCHWAŁA NR XLIV-294-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
21-07-28 13:41
Waloszek Daniel
119.39KB
{format} UCHWAŁA NR XLIV-293-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nędza na rok szkolny 2021/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
21-07-28 13:40
Waloszek Daniel
201.93KB
{format} UCHWAŁA NR XLIV-292-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanoswej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
21-07-28 13:40
Waloszek Daniel
7.04MB
{format} UCHWAŁA NR XLIV-291-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
21-07-28 13:39
Waloszek Daniel
1.22MB
{format} UCHWAŁA NR XLIV-290-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
21-07-28 13:39
Waloszek Daniel
116.61KB
{format} UCHWAŁA NR XLIV-289-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
21-07-28 13:39
Waloszek Daniel
172.59KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-06-28 [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XLIII-279-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
21-07-05 09:00
Waloszek Daniel
198.72KB
{format} UCHWAŁA NR XLIII-280-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza za 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
21-07-05 09:00
Waloszek Daniel
162.87KB
{format} UCHWAŁA NR XLIII-281-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Nędza"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
21-07-05 09:00
Waloszek Daniel
188.21KB
{format} UCHWAŁA NR XLIII-282-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Nędza dla uczniów uzdolnionych za wyniki w nauce
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
21-07-05 08:59
Waloszek Daniel
413.6KB
{format} UCHWAŁA NR XLIII-283-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nędza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
21-07-05 08:59
Waloszek Daniel
225.99KB
{format} UCHWAŁA NR XLIII-284-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
21-07-05 08:58
Waloszek Daniel
183.37KB
{format} UCHWAŁA NR XLIII-285-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku mieszkalnym w Górkach Śląskich ul. Ofiar Oświęcimskich 58 stanowiących własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
21-07-05 08:58
Waloszek Daniel
180.7KB
{format} UCHWAŁA NR XLIII-286-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nędza na lata 2021 – 2026
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
21-07-05 08:57
Waloszek Daniel
254.96KB
{format} UCHWAŁA NR XLIII-287-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-07-05 08:57
Waloszek Daniel
632.47KB
{format} UCHWAŁA NR XLIII-288-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
21-07-05 08:57
Waloszek Daniel
415.2KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-06-23 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XLII-278-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
21-06-24 10:04
Waloszek Daniel
6.63MB
{format} UCHWAŁA NR XLII-277-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
21-06-24 10:03
Waloszek Daniel
870.22KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-05-31 [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XLI-276-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 31 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę nr LXIII-392-2018 Rady Gminy Nędza w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
21-06-02 11:34
Waloszek Daniel
217.24KB
{format} UCHWAŁA NR XLI-275-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
21-06-02 11:33
Waloszek Daniel
7.14MB
{format} UCHWAŁA NR XLI-274-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
21-06-02 11:32
Waloszek Daniel
888.64KB
{format} UCHWAŁA NR XLI-273-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
21-06-02 11:32
Waloszek Daniel
269.68KB
{format} UCHWAŁA NR XLI-272-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przygotowania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
21-06-02 11:31
Waloszek Daniel
398.75KB
{format} UCHWAŁA NR XLI-271-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2021”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
21-06-02 11:31
Waloszek Daniel
355KB
{format} UCHWAŁA NR XLI-270-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
21-06-02 11:31
Waloszek Daniel
189.34KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-04-19 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XL-269-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi stowarzyszenia Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
21-04-20 11:52
Waloszek Daniel
176.09KB
{format} UCHWAŁA NR XL-268-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI-237-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
21-04-20 11:51
Waloszek Daniel
129.94KB
{format} UCHWAŁA NR XL-267-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
21-04-20 11:50
Waloszek Daniel
6.28MB
{format} UCHWAŁA NR XL-266-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
21-04-20 11:38
Waloszek Daniel
718.49KB
{format} UCHWAŁA NR XL-265-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
21-04-20 11:38
Waloszek Daniel
129.78KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-03-25 [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXXIX-255-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2021”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
21-04-01 10:51
Waloszek Daniel
302.03KB
{format} UCHWAŁA NR XXXIX-256-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nędza na lata 2021 – 2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
21-04-01 10:51
Waloszek Daniel
284.2KB
{format} UCHWAŁA NR XXXIX-257-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
21-04-01 10:51
Waloszek Daniel
581.52KB
{format} UCHWAŁA NR XXXIX-258-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr LXIII-392-2018 Rady Gminy Nędza w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
21-04-01 10:50
Waloszek Daniel
180.32KB
{format} UCHWAŁA NR XXXIX-259-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
21-04-01 10:50
Waloszek Daniel
152.02KB
{format} UCHWAŁA NR XXXIX-260-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
21-04-01 10:49
Waloszek Daniel
144.33KB
{format} UCHWAŁA NR XXXIX-261-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
21-04-01 10:49
Waloszek Daniel
887.25KB
{format} UCHWAŁA NR XXXIX-262-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
21-04-01 10:49
Waloszek Daniel
9.34MB
{format} UCHWAŁA NR XXXIX-263-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI-237-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
21-04-01 10:47
Waloszek Daniel
131.92KB
{format} UCHWAŁA NR XXXIX-264-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wystąpienia z apelem do Sejmiku Województwa Śląskiego o zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
21-04-01 10:46
Waloszek Daniel
176.69KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-02-23 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXXVIII-254-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
21-02-26 07:06
Waloszek Daniel
4.71MB
{format} UCHWAŁA NR XXXVIII-253-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
21-02-26 07:05
Waloszek Daniel
171.54KB
{format} UCHWAŁA NR XXXVIII-252-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
21-02-26 07:05
Waloszek Daniel
178.14KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-01-25 [ 13 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXXVII-239-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Polska Energia na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
21-01-28 08:24
Waloszek Daniel
543.89KB
{format} UCHWAŁA NR XXXVII-240-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
21-01-28 08:24
Waloszek Daniel
849.37KB
{format} UCHWAŁA NR XXXVII-241-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
21-01-28 08:24
Waloszek Daniel
6.32MB
{format} UCHWAŁA NR XXXVII-242-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
21-01-28 08:23
Waloszek Daniel
137.26KB
{format} UCHWAŁA NR XXXVII-243-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
21-01-28 08:22
Waloszek Daniel
127.74KB
{format} UCHWAŁA NR XXXVII-244-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nędza lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
21-01-28 08:22
Waloszek Daniel
275.19KB
{format} UCHWAŁA NR XXXVII-245-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
21-01-28 08:20
Waloszek Daniel
167.33KB
{format} UCHWAŁA NR XXXVII-246-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nędza za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
21-01-28 08:20
Waloszek Daniel
188.16KB
{format} UCHWAŁA NR XXXVII-247-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
21-01-28 08:20
Waloszek Daniel
197.5KB
{format} UCHWAŁA NR XXXVII-248-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
21-01-28 08:20
Waloszek Daniel
219.74KB
{format} UCHWAŁA NR XXXVII-249-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gmina Biblioteka Publiczna w Nędzy oraz Gminne Centrum Kultury w Nędzy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
21-01-28 08:19
Waloszek Daniel
190.25KB
{format} UCHWAŁA NR XXXVII-250-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
21-01-28 08:19
Waloszek Daniel
143.02KB
{format} UCHWAŁA NR XXXVII-251-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Rodziców dotyczącej dofinansowania pobytu dziecka w żłobku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
21-01-28 08:18
Waloszek Daniel
176.3KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-01-14 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXXVI-237-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
21-01-18 09:01
Waloszek Daniel
125.97KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-12-14 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXXV-236-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
21-01-18 09:01
Waloszek Daniel
367.81KB
{format} UCHWAŁA NR XXXV-234-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji NĘDZA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
21-01-18 09:00
Waloszek Daniel
27.63MB
{format} UCHWAŁA NR XXXV-233-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
21-01-18 08:59
Waloszek Daniel
249.22KB
{format} Uchwała Budżetowa na rok 2021 Gminy Nędza Nr XXXV-231-2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
21-01-18 08:59
Waloszek Daniel
3.88MB
{format} UCHWAŁA NR XXXV-232-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
21-01-18 08:58
Waloszek Daniel
248.03KB
{format} UCHWAŁA NR XXXV-228-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
21-01-18 08:58
Waloszek Daniel
1.99MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-11-24 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXXIV-227-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
20-11-26 11:28
Waloszek Daniel
556.61KB
{format} UCHWAŁA NR XXXIV-226-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 Gminy Nędza".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
20-11-26 11:28
Waloszek Daniel
494.39KB
{format} Uchwała Nr XXXIV-225-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
20-11-26 11:27
Waloszek Daniel
4.77MB
{format} UCHWAŁA NR XXXIV-224-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI-147-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
20-11-26 11:26
Waloszek Daniel
263.6KB
{format} UCHWAŁA NR XXXIV-223-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
20-11-26 11:26
Waloszek Daniel
1.64MB
{format} UCHWAŁA NR XXXIV-222-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
20-11-26 11:26
Waloszek Daniel
407.18KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-10-29 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXXIII-221-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S.A. na nieruchomościach własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
20-11-26 11:24
Waloszek Daniel
3.79MB
{format} UCHWAŁA NR XXXIII-220-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
20-11-26 11:23
Waloszek Daniel
775.16KB
{format} UCHWAŁA NR XXXIII-218-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2021 rok”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-11-26 11:23
Waloszek Daniel
306.58KB
{format} UCHWAŁA NR XXXIII-216-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI-147-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
20-11-26 11:23
Waloszek Daniel
166.54KB
{format} UCHWAŁA NR XXXIII-215-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
20-11-26 11:12
Waloszek Daniel
2.85MB
{format} UCHWAŁA NR XXXIII-214-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
20-11-05 07:17
Waloszek Daniel
187KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-10-05 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXXII-212-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
20-10-20 07:15
Waloszek Daniel
289.88KB
{format} UCHWAŁA NR XXXII-213-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
20-10-20 07:14
Waloszek Daniel
154.31KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-09-28 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXXI-211-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 28 września 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
20-10-28 13:49
Waloszek Daniel
8.81MB
{format} UCHWAŁA NR XXXI-204-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
20-10-20 07:13
Waloszek Daniel
182.01KB
{format} UCHWAŁA NR XXXI-205-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 września 2020 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
20-10-20 07:13
Waloszek Daniel
166.46KB
{format} UCHWAŁA NR XXXI-206-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
20-10-20 07:12
Waloszek Daniel
130.65KB
{format} UCHWAŁA NR XXXI-207-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII-119-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
20-10-20 07:12
Waloszek Daniel
130.63KB
{format} UCHWAŁA NR XXXI-208-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-182-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
20-10-20 07:12
Waloszek Daniel
131.5KB
{format} UCHWAŁA NR XXXI-209-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII-181-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
20-10-20 07:12
Waloszek Daniel
127.71KB
{format} UCHWAŁA NR XXXI-210-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-10-20 07:11
Waloszek Daniel
1.18MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-09-14 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXX-200-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
20-09-21 09:54
Waloszek Daniel
142.5KB
{format} UCHWAŁA NR XXX-201-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
20-09-21 09:54
Waloszek Daniel
553.34KB
{format} UCHWAŁA NR XXX-202-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
20-09-21 09:54
Waloszek Daniel
634.65KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-08-24 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXIX-199-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
20-09-09 11:01
Waloszek Daniel
151.32KB
{format} UCHWAŁA NR XXIX-198-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
20-09-09 11:01
Waloszek Daniel
288.25KB
{format} UCHWAŁA NR XXIX-197-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nędza na rok szkolny 2020/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
20-09-09 11:01
Waloszek Daniel
209.55KB
{format} UCHWAŁA NR XXIX-196-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza za 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
20-09-09 11:01
Waloszek Daniel
124.44KB
{format} UCHWAŁA NR XXIX-195-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
20-09-09 11:00
Waloszek Daniel
209.58KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-07-21 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXVIII-194-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomościach własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
20-08-07 07:21
Waloszek Daniel
131.94KB
{format} UCHWAŁA NR XXVIII-193-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
20-08-07 07:21
Waloszek Daniel
335.19KB
{format} UCHWAŁA NR XXVIII-192-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
20-08-07 07:20
Waloszek Daniel
154.92KB
{format} UCHWAŁA NR XXVIII-191-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
20-08-07 07:20
Waloszek Daniel
289.41KB
{format} UCHWAŁA NR XXVIII-189-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
20-08-07 07:19
Waloszek Daniel
1.41MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-05-28 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXVI-178-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
20-06-01 10:13
Waloszek Daniel
123.76KB
{format} UCHWAŁA NR XXVI-177-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów i przyznawania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
20-06-01 10:13
Waloszek Daniel
143.5KB
{format} UCHWAŁA NR XXVI-176-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
20-06-01 10:13
Waloszek Daniel
244.51KB
{format} UCHWAŁA NR XXVI-175-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2020”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
20-06-01 10:12
Waloszek Daniel
361.24KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-05-18 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXV-173-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
20-06-01 10:12
Waloszek Daniel
808.38KB
{format} UCHWAŁA NR XXV-172-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
20-06-01 10:11
Waloszek Daniel
123.2KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-04-27 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXIV-171-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
20-06-01 10:10
Waloszek Daniel
125.68KB
{format} UCHWAŁA NR XXIV-170-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
20-06-01 10:10
Waloszek Daniel
397.58KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-04-08 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXIII-169-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
20-06-01 10:10
Waloszek Daniel
158.92KB
{format} UCHWAŁA NR XXIII-168-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia kryterium drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
20-06-01 10:09
Waloszek Daniel
127.89KB
{format} UCHWAŁA NR XXIII-167-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2020”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
20-06-01 10:09
Waloszek Daniel
359.02KB
{format} UCHWAŁA NR XXIII-165-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI-147-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
20-06-01 10:09
Waloszek Daniel
127.68KB
{format} UCHWAŁA NR XXIII-164-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
20-06-01 10:08
Waloszek Daniel
1.16MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-02-24 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXII-163-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
20-03-04 09:07
Waloszek Daniel
130.43KB
{format} UCHWAŁA NR XXII-162-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
20-03-04 09:07
Waloszek Daniel
132.01KB
{format} UCHWAŁA NR XXII-161-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
20-03-04 09:07
Waloszek Daniel
209.64KB
{format} UCHWAŁA NR XXII-160-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
20-03-04 09:06
Waloszek Daniel
704.08KB
{format} UCHWAŁA NR XXII-159-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
20-03-04 09:06
Waloszek Daniel
138.87KB
{format} UCHWAŁA NR XXII-158-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
20-03-04 08:33
Waloszek Daniel
248.78KB
{format} UCHWAŁA NR XXII-157-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nędza na rok szkolny 2019/2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
20-03-04 08:32
Waloszek Daniel
205.03KB
{format} UCHWAŁA NR XXII-155-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
20-03-04 08:32
Waloszek Daniel
0.95MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-01-27 [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXI-154-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
20-03-04 08:32
Waloszek Daniel
108.44KB
{format} UCHWAŁA NR XXI-153-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
20-03-04 08:31
Waloszek Daniel
513.77KB
{format} UCHWAŁA NR XXI-152-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
20-03-04 08:31
Waloszek Daniel
110.41KB
{format} UCHWAŁA NR XXI-151-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
20-03-04 08:31
Waloszek Daniel
107.28KB
{format} UCHWAŁA NR XXI-149-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
20-03-04 08:31
Waloszek Daniel
0.93MB
{format} UCHWAŁA NR XXI-148-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
20-03-04 08:30
Waloszek Daniel
99.23KB
{format} UCHWAŁA NR XXI-147-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
20-03-04 08:30
Waloszek Daniel
101.97KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-12-19 [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XX-146-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
20-03-04 08:26
Waloszek Daniel
1.03MB
{format} UCHWAŁA NR XX-145-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Gminy Nędza".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
20-03-04 08:26
Waloszek Daniel
209.96KB
{format} UCHWAŁA NR XX-144-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
20-03-04 08:25
Waloszek Daniel
153.75KB
{format} Uchwała Budżetowa na rok 2020 GMINY NĘDZA NR XX-143-2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
20-03-04 08:24
Waloszek Daniel
2.2MB
{format} UCHWAŁA NR XX-140-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
20-03-04 08:23
Waloszek Daniel
1.3MB
{format} UCHWAŁA NR XX-139-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-39-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
20-03-04 08:23
Waloszek Daniel
102.78KB
{format} UCHWAŁA NR XX-138-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
20-03-04 08:23
Waloszek Daniel
102.76KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-11-28 [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XIX-137-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomościach własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
20-03-04 08:20
Waloszek Daniel
102.76KB
{format} UCHWAŁA NR XIX-136-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
20-03-04 08:20
Waloszek Daniel
225.65KB
{format} UCHWAŁA NR XIX-135-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w schronisku dla osób- bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
20-03-04 08:19
Waloszek Daniel
109.26KB
{format} UCHWAŁA NR XIX-133-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
20-03-04 08:19
Waloszek Daniel
1.15MB
{format} UCHWAŁA NR XIX-132-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII-71-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 maja 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
20-03-04 08:19
Waloszek Daniel
100.94KB
{format} UCHWAŁA NR XIX-131-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
20-03-04 08:19
Waloszek Daniel
104.02KB
{format} UCHWAŁA NR XIX-130-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
20-03-04 08:18
Waloszek Daniel
111.04KB
{format} UCHWAŁA NR XIX-129-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
20-03-04 08:18
Waloszek Daniel
108.33KB
{format} UCHWAŁA NR XIX-128-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
20-03-04 08:17
Waloszek Daniel
130.73KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-11-05 [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XVIII-127-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
19-11-12 10:10
Waloszek Daniel
358.91KB
{format} UCHWAŁA NR XVIII-126-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
19-11-12 10:10
Waloszek Daniel
359.97KB
{format} UCHWAŁA NR XVIII-125-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem położonych na nich budowli wraz ze zmianami do tej uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
19-11-12 10:08
Waloszek Daniel
103.83KB
{format} UCHWAŁA NR XVIII-124-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomościach własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
19-11-12 10:07
Waloszek Daniel
532.67KB
{format} UCHWAŁA NR XVIII-123-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
19-11-12 10:06
Waloszek Daniel
353.6KB
{format} UCHWAŁA NR XVIII-122-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2020 rok”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
19-11-12 10:06
Waloszek Daniel
339.35KB
{format} UCHWAŁA NR XVIII-120-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
19-11-12 10:05
Waloszek Daniel
339.35KB
{format} UCHWAŁA NR XVIII-119-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
19-11-12 10:05
Waloszek Daniel
105.06KB
{format} UCHWAŁA NR XVIII-118-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
19-11-12 10:05
Waloszek Daniel
2.09MB
{format} UCHWAŁA NR XVIII-117-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
19-11-12 10:05
Waloszek Daniel
107.7KB
{format} UCHWAŁA NR XVIII-116-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-85-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
19-11-12 10:04
Waloszek Daniel
105.37KB
{format} UCHWAŁA NR XVIII-115-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nędza na wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska polegających na dofinansowaniu kosztów inwestycji podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
19-11-12 10:04
Waloszek Daniel
214.19KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-10-30 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XVII-114-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
19-11-12 10:00
Waloszek Daniel
724.43KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-09-23 [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XVI-110-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X-64-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Łęgu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
19-11-12 09:58
Waloszek Daniel
197.08KB
{format} UCHWAŁA NR XVI-109-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI-34-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
19-11-12 09:58
Waloszek Daniel
101.44KB
{format} UCHWAŁA NR XVI-108-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-33-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
19-11-12 09:58
Waloszek Daniel
102.18KB
{format} UCHWAŁA NR XVI-107-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
19-11-12 09:57
Waloszek Daniel
4.29MB
{format} UCHWAŁA NR XVI-106-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
19-11-12 09:57
Waloszek Daniel
106.17KB
{format} UCHWAŁA NR XVI-104-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
19-11-12 09:57
Waloszek Daniel
103.96KB
{format} UCHWAŁA NR XVI-103-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-39-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
19-11-12 09:57
Waloszek Daniel
101.52KB
{format} UCHWAŁA NR XVI-102-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
19-11-12 09:56
Waloszek Daniel
1.13MB
{format} UCHWAŁA NR XVI-101-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
19-11-12 09:56
Waloszek Daniel
103.47KB
{format} UCHWAŁA NR XVI-100-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
19-11-12 09:56
Waloszek Daniel
131.83KB
{format} UCHWAŁA NR XVI-99-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
19-11-12 09:55
Waloszek Daniel
151.01KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-07-29 [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XV-98-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
19-08-05 14:50
Waloszek Daniel
104.92KB
{format} UCHWAŁA NR XV-97-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
19-08-05 14:49
Waloszek Daniel
221.82KB
{format} UCHWAŁA NR XV-96-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
19-08-05 14:49
Waloszek Daniel
105.3KB
{format} UCHWAŁA NR XV-95-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
19-08-05 14:49
Waloszek Daniel
98.93KB
{format} UCHWAŁA NR XV-94-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza na nieruchomość stanowiącą współwłasność osób fizycznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
19-08-05 14:49
Waloszek Daniel
102.23KB
{format} UCHWAŁA NR XV-93-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
19-08-05 14:48
Waloszek Daniel
8.67MB
{format} UCHWAŁA NR XV-92-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
19-08-05 14:48
Waloszek Daniel
495.97KB
{format} UCHWAŁA NR XV-91-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie włączenia publicznego Przedszkola w Łęgu w Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Książęcej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
19-08-05 14:48
Waloszek Daniel
101.54KB
{format} UCHWAŁA NR XV-90-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X-64-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Łęgu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
19-08-05 14:48
Waloszek Daniel
314.12KB
{format} UCHWAŁA NR XV-87-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
19-08-05 14:47
Waloszek Daniel
1.38MB
{format} UCHWAŁA NR XV-86-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Nędza publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
19-08-05 14:47
Waloszek Daniel
103.04KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-06-18 [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XIV-85-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
19-08-05 14:47
Waloszek Daniel
667.77KB
{format} UCHWAŁA NR XIV-83-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
19-08-05 14:47
Waloszek Daniel
103.97KB
{format} UCHWAŁA NR XIV-82-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
19-08-05 14:46
Waloszek Daniel
0.96MB
{format} UCHWAŁA NR XIV-81-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
19-08-05 14:46
Waloszek Daniel
1.54MB
{format} UCHWAŁA NR XIV-80-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
19-08-05 14:46
Waloszek Daniel
250.95KB
{format} UCHWAŁA NR XIV-79-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza za 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
19-08-05 14:46
Waloszek Daniel
100.79KB
{format} UCHWAŁA NR XIV-78-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nędza wotum zaufania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
19-08-05 14:45
Waloszek Daniel
97.5KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-06-04 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XIII-77-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę NR XI-69-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przejazdu na rzecz każdorazowych właścicieli działki nr 432 obrębu Nędza na nieruchomości własności Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
19-08-05 14:45
Waloszek Daniel
104.85KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-05-28 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XII-76-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
19-08-05 14:45
Waloszek Daniel
251.16KB
{format} UCHWAŁA NR XII-75-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
19-08-05 14:44
Waloszek Daniel
371.84KB
{format} UCHWAŁA NR XII-74-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Łucji Socha na działanie Wójta Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
19-08-05 14:44
Waloszek Daniel
191.18KB
{format} UCHWAŁA NR XII-73-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
19-08-05 14:44
Waloszek Daniel
198.15KB
{format} UCHWAŁA NR XII-71-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
19-08-05 14:43
Waloszek Daniel
102.93KB
{format} UCHWAŁA NR XII-70-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
19-08-05 14:43
Waloszek Daniel
1.31MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-05-08 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XI-69-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przejazdu na rzecz każdorazowych właścicieli działki nr 432 obrębu Nędza na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
19-08-05 14:42
Waloszek Daniel
788.71KB
{format} UCHWAŁA NR XI-68-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
19-08-05 14:41
Waloszek Daniel
583.83KB
{format} UCHWAŁA NR XI-67-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
19-08-05 14:38
Waloszek Daniel
594.99KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-04-30 [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR X-66-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza na nieruchomość stanowiącą współwłasność osób fizycznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
19-05-08 10:16
Waloszek Daniel
366.55KB
{format} UCHWAŁA NR X-65-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
19-05-08 10:16
Waloszek Daniel
298.35KB
{format} UCHWAŁA NR X-64-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Łęgu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
19-05-08 10:15
Waloszek Daniel
498.23KB
{format} UCHWAŁA NR X-63-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII-53-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 4 marca 2019r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
19-05-08 10:15
Waloszek Daniel
189.9KB
{format} UCHWAŁA NR X-61-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
19-05-08 10:14
Waloszek Daniel
1.39MB
{format} UCHWAŁA NR X-60-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
19-05-08 10:14
Waloszek Daniel
103.4KB
{format} UCHWAŁA NR X-59-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
19-05-08 10:13
Waloszek Daniel
100.71KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-03-28 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR IX-58-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na rok 2019 Gminy Nędza’.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
19-04-04 10:35
Waloszek Daniel
196.72KB
{format} UCHWAŁA NR IX-57-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nędza oraz określenia granic obwodów od dnia 1 września 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
19-04-04 10:34
Waloszek Daniel
290.85KB
{format} UCHWAŁA NR IX-55-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
19-04-04 10:32
Waloszek Daniel
887.58KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-03-04 [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR VIII-54-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
19-03-28 09:05
Waloszek Daniel
313.75KB
{format} UCHWAŁA NR VIII-53-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
19-03-28 09:01
Waloszek Daniel
331.48KB
{format} UCHWAŁA NR VIII-52-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
19-03-28 09:00
Waloszek Daniel
105.81KB
{format} UCHWAŁA NR VIII-51-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2019”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
19-03-28 09:00
Waloszek Daniel
258.08KB
{format} UCHWAŁA NR VIII-50-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz na udzielenie bonifikaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
19-03-28 08:59
Waloszek Daniel
101.53KB
{format} UCHWAŁA NR VIII-48-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
19-03-28 08:58
Waloszek Daniel
729.14KB
{format} UCHWAŁA NR VIII-47-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
19-03-28 08:58
Waloszek Daniel
154.86KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-02-08 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR VII-46-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
19-02-12 13:35
Waloszek Daniel
210.54KB
{format} UCHWAŁA NR VII-45-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
19-02-12 13:34
Waloszek Daniel
106.07KB
{format} UCHWAŁA NR VII-44-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Gminy Nędza".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
19-02-12 13:33
Waloszek Daniel
280.04KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-01-28 [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR VI-44-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gmina biblioteka Publiczna w Nędzy oraz Gminne Centrum Kultury w Nędzy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
19-02-05 10:12
Waloszek Daniel
199.6KB
{format} UCHWAŁA NR VI-43-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nędza na lata 2018- 2032”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
19-02-05 10:12
Waloszek Daniel
6.35MB
{format} UCHWAŁA NR VI-42-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
19-02-05 10:11
Waloszek Daniel
3.34MB
{format} UCHWAŁA NR VI-41-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
19-02-05 10:10
Waloszek Daniel
411.76KB
{format} UCHWAŁA NR VI-40-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
19-02-05 10:10
Waloszek Daniel
562.28KB
{format} UCHWAŁA NR VI-39-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
19-02-05 10:09
Waloszek Daniel
85.14KB
{format} UCHWAŁA NR VI-38-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
19-02-05 09:59
Waloszek Daniel
102.89KB
{format} UCHWAŁA NR VI-36-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
19-02-05 09:48
Waloszek Daniel
620.17KB
{format} UCHWAŁA NR VI-35-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
19-02-05 09:46
Waloszek Daniel
98.69KB
{format} UCHWAŁA NR VI-34-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
19-02-05 09:45
Waloszek Daniel
108.12KB
{format} UCHWAŁA NR VI-33-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
19-02-05 09:45
Waloszek Daniel
110.14KB
{format} UCHWAŁA NR VI-32-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
19-02-05 09:44
Waloszek Daniel
332.56KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-12-27 [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR V-31-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Gminy Nędza".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
19-01-16 07:53
Waloszek Daniel
253.53KB
{format} Uchwała Nr. V-30-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
19-01-16 07:53
Waloszek Daniel
242.9KB
{format} Uchwała Nr V-20-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVI-451-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 15 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
19-01-04 12:46
Waloszek Daniel
78.6KB
{format} Uchwała Nr V-21-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV-446-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
19-01-04 12:45
Waloszek Daniel
78.73KB
{format} Uchwała NR V-22-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
19-01-04 12:45
Waloszek Daniel
864.35KB
{format} Uchwała NR V-24-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
19-01-04 12:44
Waloszek Daniel
332.92KB
{format} Uchwała Nr V-26-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
19-01-04 12:42
Waloszek Daniel
66KB
{format} Uchwała NR V-27-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zasad ustalania wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
19-01-04 12:42
Waloszek Daniel
96.57KB
{format} Uchwała NR V-28-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
19-01-04 12:40
Waloszek Daniel
80.56KB
{format} Uchwała NR V-29-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
19-01-04 12:39
Waloszek Daniel
85.14KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-12-17 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR IV-19-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
18-12-19 13:54
Waloszek Daniel
643.63KB
{format} Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Nędza Nr IV-18-2018 z dnia 17 grudnia 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
18-12-19 13:53
Waloszek Daniel
1.3MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-11-28 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr II-7-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
21-12-08 08:51
Waloszek Daniel
181.12KB
{format} UCHWAŁA NR II-6-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
18-12-19 13:49
Waloszek Daniel
164.63KB
{format} UCHWAŁA NR II-5-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-12-19 13:48
Waloszek Daniel
165.35KB
{format} UCHWAŁA NR II-4-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
18-12-19 13:47
Waloszek Daniel
160.39KB
{format} UCHWAŁA NR II-3-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
18-12-19 13:46
Waloszek Daniel
157.19KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-12-05 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR III-12-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-12-19 13:52
Waloszek Daniel
755.52KB
{format} UCHWAŁA NR III-10-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-85-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
18-12-19 13:51
Waloszek Daniel
91.63KB
{format} UCHWAŁA NR III-9-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI-325-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-12-19 13:51
Waloszek Daniel
110.59KB
{format} UCHWAŁA NR III-8-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX-424-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
18-12-19 13:50
Waloszek Daniel
91.9KB
{format} UCHWAŁA NR III-11-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
18-12-13 14:47
Waloszek Daniel
97.32KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-11-20 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Nędza z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
18-11-27 09:51
Waloszek Daniel
90.51KB
{format} Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Nędza z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
18-11-27 09:51
Waloszek Daniel
90.55KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-11-08 [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR LXXVII-455-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
18-11-26 14:58
Waloszek Daniel
582.19KB
{format} UCHWAŁA NR LXXVII-463-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
18-11-26 14:57
Waloszek Daniel
105.68KB
{format} załącznik do Uchwały NR LXXVII-462-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
18-11-26 14:56
Waloszek Daniel
154.69KB
{format} UCHWAŁA NR LXXVII-462-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-11-26 14:54
Waloszek Daniel
129.13KB
{format} załącznik do Uchwały Nr LXXVII-461-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
18-11-26 14:53
Waloszek Daniel
141.75KB
{format} Uchwała Nr LXXVII-461-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
18-11-26 14:52
Waloszek Daniel
63.3KB
{format} UCHWAŁA NR LXXVII-460-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/37/2003 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
18-11-26 14:50
Waloszek Daniel
212.13KB
{format} UCHWAŁA NR LXXVII-459-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
18-11-26 14:48
Waloszek Daniel
291.25KB
{format} UCHWAŁA NR LXXVII-458-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
18-11-26 14:45
Waloszek Daniel
280.59KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-10-15 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR LXXVI-454-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
18-11-26 14:41
Waloszek Daniel
276.13KB
{format} UCHWAŁA NR LXXVI-453-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
18-11-26 14:39
Waloszek Daniel
680.08KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-10-02 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr LXXV-449-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 2 października 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nędza na udziały w nieruchomościach stanowiących współwłasność osoby fizycznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
18-10-15 13:42
Pietrasz Leszek
375.13KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-09-24 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr LXXIV-448-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
18-10-15 13:40
Pietrasz Leszek
180.79KB
{format} Uchwała Nr LXXIV-441-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
18-10-15 13:38
Pietrasz Leszek
313.76KB
{format} Uchwała Nr LXXIV-444-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
18-10-15 13:22
Pietrasz Leszek
738.59KB
{format} Uchwała Nr LXXIV-443-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
18-10-15 13:21
Pietrasz Leszek
437.74KB
{format} Uchwała Nr LXXIV-442-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
18-10-15 13:19
Pietrasz Leszek
302.54KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-07-30 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr LXXI-430-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
18-10-15 13:13
Pietrasz Leszek
533.71KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-07-23 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr LXX-429-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lipca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nędza na udziały w nieruchomościach stanowiących współwłasność osoby fizycznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
18-10-15 13:17
Pietrasz Leszek
387.67KB
{format} Uchwała Nr LXX-428-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lipca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem położonych na nich budowli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
18-10-15 13:15
Pietrasz Leszek
184.3KB
{format} Uchwała Nr LXX-426-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
18-10-15 13:05
Pietrasz Leszek
637.92KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-07-04 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr LXIX-425-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
18-10-15 13:02
Pietrasz Leszek
506.88KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-06-25 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr LXVIII-422-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
18-10-15 12:59
Pietrasz Leszek
608.16KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-09-03 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr LXXII-436-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
18-09-05 08:11
Pietrasz Leszek
624.16KB
{format} Uchwała Nr LXXII-435-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nędza na lata 2018-2021"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 564
18-09-05 08:10
Pietrasz Leszek
3.11MB
{format} Uchwała Nr LXXII-431-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
18-09-05 08:03
Pietrasz Leszek
180.54KB
{format} Uchwała Nr LXXII-434-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
18-09-05 07:57
Pietrasz Leszek
247.12KB
{format} Uchwała Nr LXXII-433-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych do gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
18-09-05 07:29
Pietrasz Leszek
177.95KB
{format} Uchwała Nr LXXII-432-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
18-09-05 07:25
Pietrasz Leszek
374.94KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-06-08 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LXVII-417-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
18-06-18 11:51
Mostek Sabina
597.9KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-05-22 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LXVI-412-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
18-05-28 08:25
Mostek Sabina
705.55KB
{format} Uchwała nr LXVI-414-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 388
18-05-28 08:23
Mostek Sabina
395.45KB
{format} Uchwała nr LXVI-415-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych dla osób z terenu Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
18-05-28 08:22
Mostek Sabina
303.85KB
{format} Uchwała nr LXVI-410-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
18-05-28 08:10
Mostek Sabina
254.05KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-04-23 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LXV-406-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
18-04-27 11:16
Mostek Sabina
122.31KB
{format} Uchwała nr LXV-404-2018 Rady Gminy Nędza z 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nędza na udziały w nieruchomościach stanowiących współwłasność osób fizycznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-04-27 11:15
Mostek Sabina
133.41KB
{format} Uchwała nr LXV-407-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2018”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
18-04-27 11:13
Mostek Sabina
215.4KB
{format} Uchwała nr LXV-405-2018 Rady Gminy Nędza z 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przejazdu na rzecz każdorazowych właścicieli działki obrębu Ciechowice na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
18-04-27 11:12
Mostek Sabina
175.09KB
{format} Uchwała nr LXV-408-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Nędza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
18-04-27 11:09
Mostek Sabina
308.33KB
{format} Uchwała nr LXV-402-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
18-04-27 11:06
Mostek Sabina
720.51KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-03-28 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LXIV-399-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 Gminy Nędza”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
18-04-05 09:19
Mostek Sabina
114.68KB
{format} Uchwała nr LXIV-398-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nędza na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
18-04-05 09:17
Mostek Sabina
267.08KB
{format} Uchwała nr LXIV-397-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nędza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 364
18-04-05 09:16
Mostek Sabina
344.24KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-03-19 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LXIII-393-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 roku uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
18-03-22 09:01
Mostek Sabina
84.08KB
{format} Uchwała nr LXIII-395-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2018”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
18-03-22 08:40
Mostek Sabina
204.24KB
{format} Uchwała nr LXIII-396-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
18-03-22 08:36
Mostek Sabina
121.54KB
{format} Uchwała nr LXIII-394-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
18-03-22 08:25
Mostek Sabina
276.97KB
{format} Uchwała nr LXIII-392-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
18-03-22 08:24
Mostek Sabina
306.89KB
{format} Uchwała nr LXIII-391-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
18-03-22 08:22
Mostek Sabina
143.92KB
{format} Uchwała nr LXIII-390-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
18-03-22 08:20
Mostek Sabina
304.85KB
{format} Uchwała nr LXIII-387-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
18-03-22 08:18
Mostek Sabina
0.98MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-02-12 [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LXII-385-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
18-02-15 11:07
Mostek Sabina
355.91KB
{format} Uchwała nr LXII-384-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu stanowiącego własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
18-02-15 11:06
Mostek Sabina
354.49KB
{format} Uchwała nr LXII-383-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
18-02-15 11:05
Mostek Sabina
354.84KB
{format} Uchwała nr LXII-379-2018 Rady Gminy Nędza z 12 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz Projektu Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
18-02-15 11:03
Mostek Sabina
220.46KB
{format} Uchwała nr LXII-386-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Gminy Nędza"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 356
18-02-15 10:59
Mostek Sabina
630.77KB
{format} Uchwała nr LXII-377-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
18-02-15 10:54
Mostek Sabina
592.35KB
{format} Uchwała nr LXII-380-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
18-02-15 10:40
Mostek Sabina
325.58KB
{format} Uchwała nr LXII-381-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
18-02-15 10:38
Mostek Sabina
325.01KB
{format} Uchwała nr LXII-382-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
18-02-15 10:36
Mostek Sabina
324.74KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-12-29 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LXI-369-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
18-01-05 11:59
Mostek Sabina
713.06KB
{format} Uchwała nr LXI-373-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
18-01-03 13:06
Mostek Sabina
326.08KB
{format} Uchwała nr LXI-372-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
18-01-03 13:03
Mostek Sabina
352.85KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-12-18 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Nędza nr LX-367-2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
18-01-03 11:59
Mostek Sabina
2.05MB
{format} Uchwała nr LX-363-2017 Rady z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332
18-01-03 11:49
Mostek Sabina
1.29MB
{format} Uchwała nr LX-368-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Gminy Nędza".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
17-12-21 09:37
Mostek Sabina
639.6KB
{format} Uchwała nr LX-365-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
17-12-20 09:02
Mostek Sabina
365.43KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-12-05 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LIX-359-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
17-12-12 08:14
Mostek Sabina
596.49KB
{format} Uchwała nr LIX-358-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
17-12-12 08:11
Mostek Sabina
219.1KB
{format} Uchwała nr LIX-361-2017 Rady Gminy Nędza z 5 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
17-12-08 09:14
Mostek Sabina
542.54KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-11-24 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LVIII-353-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2017 r. sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Nędzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
17-11-28 09:30
Mostek Sabina
216.34KB
{format} Uchwała nr LVIII-356-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Zawadzie Ks obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
17-11-28 09:29
Mostek Sabina
214.64KB
{format} Uchwała nr LVIII-355-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Górki Śl obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
17-11-28 09:27
Mostek Sabina
217.54KB
{format} Uchwała nr LVIII-354-2017 Rady Gminy Nędza z 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Babicach obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
17-11-28 09:26
Mostek Sabina
216.52KB
{format} Uchwała nr LVIII-352-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL-314-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 23 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
17-11-28 09:21
Mostek Sabina
91.22KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-11-06 [ 16 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LVII-342-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Nędzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
17-11-28 09:19
Mostek Sabina
170.11KB
{format} Uchwała nr LVII-343-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Babicach obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
17-11-28 09:18
Mostek Sabina
167.66KB
{format} Uchwała nr LVII-345-2017 Rady Gminy Nędza z 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Zawadzie Ks obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
17-11-28 09:16
Mostek Sabina
167.58KB
{format} Uchwała nr LVII-344-2017 Rady Gminy Nędza z 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Górkach Śl obejmującej część klas sześcioletniej szkoły w ośmioletnią szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
17-11-28 09:15
Mostek Sabina
166.05KB
{format} Uchwała nr LVII-338-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
17-11-23 12:34
Mostek Sabina
10.47MB
{format} Uchwała nr LVII-339-2017 Rady Gminy Nędza z 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LVI-326-2017 Rady Gminy Nędza z 25 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
17-11-23 08:44
Mostek Sabina
490.19KB
{format} Uchwała nr LVII-341-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 502
17-11-14 08:40
Mostek Sabina
240.14KB
{format} Uchwała nr LVII-340-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 507
17-11-14 08:38
Mostek Sabina
278.3KB
{format} Uchwała nr LVII-337-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
17-12-11 08:13
Mostek Sabina
1.16MB
{format} Uchwała nr LVII-336-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
17-11-14 08:29
Mostek Sabina
294.42KB
{format} Uchwała nr LVII-348-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
17-11-08 08:21
Mostek Sabina
357.44KB
{format} Uchwała nr LVII-347-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu stanowiącego własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
17-11-08 08:19
Mostek Sabina
355.26KB
{format} Uchwała nr LVII-349-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
17-11-08 08:18
Mostek Sabina
414.97KB
{format} Uchwała nr LVII-350-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Iwony Brzęczek na działalność Wójta Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
17-11-08 08:13
Mostek Sabina
358.41KB
{format} Uchwała nr LVII-351-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Angeliki Łatacz na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
17-11-08 08:12
Mostek Sabina
351.12KB
{format} Uchwała nr LVII-346-2017 Rady Gminy Nędza z 6 listopada 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem budowli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
17-11-08 08:09
Mostek Sabina
209.69KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-01-26 [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
15-07-28 09:47
Mostek Sabina
808.98KB
{format} Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 321
15-07-27 14:56
Mostek Sabina
649.88KB
{format} Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 342
15-07-27 14:53
Mostek Sabina
3.79MB
{format} Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
15-07-27 14:18
Mostek Sabina
726.84KB
{format} Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII-302-2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
15-07-27 14:16
Mostek Sabina
759.01KB
{format} Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. uchylająca uchwałę nr XXXVII-296-2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia gminy do spółki z o.o. pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
15-07-27 13:33
Mostek Sabina
701.9KB
{format} Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowwadzonych przez Gminę Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
15-07-27 13:22
Mostek Sabina
731.73KB
{format} Zalącznik do uchwały nr V-20-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. - rysunek planu.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 518
15-04-16 09:04
Mostek Sabina
13.63MB
{format} Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza w obrębie wsi Babice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
15-04-16 08:47
Mostek Sabina
688.24KB
{format} Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Babicach .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
15-02-10 14:31
Mostek Sabina
122.65KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-04-09 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
15-07-28 13:08
Mostek Sabina
632.3KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-04-25 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
15-07-28 13:44
Mostek Sabina
830.99KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-05-25 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 25 maja 2015 roku zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
15-07-28 13:53
Mostek Sabina
668.52KB
{format} Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 25 maja 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
15-07-28 13:48
Mostek Sabina
5.31MB
{format} Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
15-06-01 09:01
Mostek Sabina
165.64KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-06-03 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XI/76/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
15-07-29 09:32
Mostek Sabina
629.46KB
{format} Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
15-07-28 13:56
Mostek Sabina
1.13MB
{format} Uchwała nr XI/74/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 03 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
15-06-03 10:59
Mostek Sabina
46.23KB
{format} Uchwała nr XI/73/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
15-06-03 09:48
Mostek Sabina
68.6KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-02-23 [ 16 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr V/31/2015 rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
15-08-24 14:20
Mostek Sabina
1.17MB
{format} Uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja wraz instalacją kolektorów słonecznych w budynkach przy ul. Leśnej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
15-07-28 10:43
Mostek Sabina
702.47KB
{format} Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę nr II-6-2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie: zasad ustalania wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów służbowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
15-07-28 10:05
Mostek Sabina
675.25KB
{format} Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Nędza do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” w ramach osi LEADER PROW na lata 2014-2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
15-03-02 14:48
Mostek Sabina
53.61KB
{format} Uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
15-03-02 13:16
Mostek Sabina
202.81KB
{format} Uchwała nr VI/40/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
15-03-02 13:00
Mostek Sabina
854.72KB
{format} Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII-302-2013 Rady Gminy Nedza z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
15-03-02 12:56
Mostek Sabina
106.63KB
{format} Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
15-03-02 12:47
Mostek Sabina
637.44KB
{format} Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
15-03-02 12:30
Mostek Sabina
96.93KB
{format} Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
15-03-02 12:27
Mostek Sabina
99.19KB
{format} Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 314
15-03-02 12:21
Mostek Sabina
95.34KB
{format} Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
15-03-02 12:18
Mostek Sabina
93.22KB
{format} Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę nr LIX-438-2014 z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
15-03-02 12:09
Mostek Sabina
106.02KB
{format} Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Kuźnia Raciborska w zakresie nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Bożego w Chrystusie z terenu Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
15-03-02 12:06
Mostek Sabina
136.97KB
{format} Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
15-03-02 11:59
Mostek Sabina
187.81KB
{format} Uchwała nr VI/39/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
15-03-02 11:45
Mostek Sabina
142.04KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-03-30 [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr VII/44/2015 rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2015".pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
15-08-24 15:28
Mostek Sabina
609.88KB
{format} Uchwała nr VII/53/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
15-07-28 13:01
Mostek Sabina
884.36KB
{format} Uchwała nr VII/52/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
15-07-28 12:55
Mostek Sabina
661.01KB
{format} Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
15-07-28 11:44
Mostek Sabina
1.13MB
{format} Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
15-07-28 11:40
Mostek Sabina
697.51KB
{format} Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Nędza wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
15-07-28 11:15
Mostek Sabina
800.96KB
{format} Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nędza do Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
15-07-28 11:12
Mostek Sabina
755.73KB
{format} Uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
15-07-28 10:58
Mostek Sabina
843.56KB
{format} Uchwała nr VI/44/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2015".pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
15-07-28 10:50
Mostek Sabina
609.88KB
{format} Uchwała nr VII/47/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
15-04-14 08:01
Mostek Sabina
195.16KB
{format} Uchwała nr VII/48/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
15-04-14 07:56
Mostek Sabina
195.56KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-04-27 [ 14 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy za 2014 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
15-08-24 15:40
Mostek Sabina
622.31KB
{format} Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2014 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
15-08-24 15:36
Mostek Sabina
632.3KB
{format} Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
15-07-28 13:42
Mostek Sabina
643.5KB
{format} Uchwała nr IX/65/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
15-07-28 13:36
Mostek Sabina
727.59KB
{format} Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
15-07-28 13:34
Mostek Sabina
1.2MB
{format} Uchwała nr IX/60/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
15-07-28 13:30
Mostek Sabina
0.96MB
{format} Uchwała nr IX/59/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Nędzy za 2014 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
15-07-28 13:27
Mostek Sabina
606.34KB
{format} Uchwała nr VII/58/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka publiczna za 2014 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
15-07-28 13:25
Mostek Sabina
622.31KB
{format} Uchwała nr IX/62/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
15-04-28 08:47
Mostek Sabina
199.82KB
{format} Uchwała nr IX/61/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
15-04-28 08:43
Mostek Sabina
196.89KB
{format} Uchwała nr IX/68/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nędza do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PARTNERSTWO DLA ROZWOJU”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
15-04-28 08:39
Mostek Sabina
123.48KB
{format} Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę nr VII/45/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
15-04-28 08:34
Mostek Sabina
114.59KB
{format} Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
15-04-28 08:14
Mostek Sabina
118.78KB
{format} Uchwała nr IX/55/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania do 31 grudnia 2015 roku taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
15-04-28 08:07
Mostek Sabina
139.05KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-08-26 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XV/93/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 sierpnia 2015 r.zmieniająca Uchwałę Nr IV-18-2014 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
15-09-01 12:27
Mostek Sabina
131.53KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-07-27 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r.zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
15-09-03 10:31
Mostek Sabina
1.2MB
{format} Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
15-09-01 12:22
Mostek Sabina
199.35KB
{format} Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Gminy Nędza z 27 lipca 2015 r. uchylająca Uchwałę nr VI/42/2015 z 23 lutego 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie „Termomodernizacja w budynkach wielofunkcyjnych przy ulicy Leśnej 1 i Leśnej 3”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
15-09-01 12:21
Mostek Sabina
134.84KB
{format} Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
15-09-01 12:18
Mostek Sabina
189.11KB
{format} Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2014-2017”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
15-09-01 12:17
Mostek Sabina
166.55KB
{format} Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłaty za umieszczenie reklam na obiektach komunalnych stanowiących własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
15-08-25 08:08
Mostek Sabina
196.87KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-06-29 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XII/81/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
15-09-03 10:34
Mostek Sabina
1.2MB
{format} Uchwała nr XII/82/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
15-09-01 12:16
Mostek Sabina
194.55KB
{format} Załącznik do uchwały nr XII/83/2015 - stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi na Wójta Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 434
15-08-26 08:54
Mostek Sabina
51.93KB
{format} Uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
15-08-26 08:52
Mostek Sabina
68.17KB
{format} Uchwała nr XII/80/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałe nr XVIII/121/2011 Rady Gminy Nędza z 21 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
15-07-29 09:46
Mostek Sabina
834.65KB
{format} Uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
15-07-29 09:41
Mostek Sabina
1.02MB
{format} Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na łąwników na rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2016 roku nową kadencję.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
15-07-29 09:36
Mostek Sabina
864.21KB
{format} Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycj planu aglomeracji Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
15-07-29 09:34
Mostek Sabina
624.48KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-08-11 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XIV/90/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
15-09-03 10:36
Mostek Sabina
0.96MB
{format} Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Gminy Nędza z 11 sierpnia 2015 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XIII-85-2015 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Komunalne.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
15-09-01 12:26
Mostek Sabina
134.12KB
{format} Uchwała nr XIV/91/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV-18-2014 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
15-09-01 12:23
Mostek Sabina
199.39KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-10-22 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XVII/106/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 22 października 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
15-10-29 08:04
Mostek Sabina
201.61KB
{format} Uchwała nr XVII/105/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 22 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
15-10-29 08:01
Mostek Sabina
1.39MB
{format} Uchwała nr XVII/104/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
15-10-29 07:57
Mostek Sabina
212.4KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-11-26 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XIX/121/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
15-12-23 13:08
Mostek Sabina
202.79KB
{format} Uchwała nr XIX/120/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu realizacji projektu „Drugiemu człowiekowi”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
15-12-23 13:05
Mostek Sabina
273.06KB
{format} Uchwała nr XIX/117/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/99/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 329
15-12-03 13:55
Mostek Sabina
95.6KB
{format} Uchwała nr XIX/118/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/111/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
15-12-02 08:39
Mostek Sabina
475.75KB
{format} Uchwała nr XIX/119/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
15-12-02 08:37
Mostek Sabina
0.94MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-12-03 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XX/123/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/109/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
16-01-11 08:08
Mostek Sabina
92.85KB
{format} Uchwała nr XX/124/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
15-12-28 14:50
Mostek Sabina
1.23MB
{format} Uchwała nr XX/122/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX-65-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
15-12-23 13:07
Mostek Sabina
188.47KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-12-16 [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXI/130/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r.w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową drogi, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
16-01-11 08:14
Mostek Sabina
100.06KB
{format} Uchwała nr XXI/129/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy „Malinowa” ulicy położonej w Szymocicach.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
16-01-11 08:13
Mostek Sabina
848.45KB
{format} Uchwała budżetowa na rok 2016 Gminy Nędza nr XXI/132/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
15-12-28 14:56
Mostek Sabina
3.18MB
{format} Uchwała nr XXI/127/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 366
15-12-28 07:59
Mostek Sabina
0.94MB
{format} Uchwała nr XXI/131/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
15-12-23 13:13
Mostek Sabina
228.86KB
{format} Uchwała nr XXI/128/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r.zmieniająca Uchwałę Nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
15-12-23 13:11
Mostek Sabina
198.54KB
{format} Załącznik do uchwały nr XXI/125/2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 372
15-12-21 14:44
Mostek Sabina
185.24KB
{format} Uchwała nr XXI/125/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Gminy Nędza”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
15-12-21 14:43
Mostek Sabina
176.09KB
{format} Załącznik do uchwały nr XXI/126/2015 - Program współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
15-12-21 11:04
Mostek Sabina
242.34KB
{format} Uchwała nr XXI/126/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
15-12-21 11:01
Mostek Sabina
133.71KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-01-25 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXII/137/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 r.zmieniająca Uchwałę Nr XXI-131-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317
16-01-29 11:27
Mostek Sabina
193.25KB
{format} Uchwała nr XXII/135/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
16-01-29 11:26
Mostek Sabina
143.74KB
{format} Uchwała nr XXII/133/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
16-01-27 10:08
Mostek Sabina
201.86KB
{format} Uchwała nr XXII/134/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
16-01-27 10:06
Mostek Sabina
123.25KB
{format} Uchwała nr XXII/138/2016 Rady Gminy Nędza z 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
16-01-27 09:17
Mostek Sabina
100.48KB
{format} Uchwała nr XXII/136/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Gminy Nędza nr XXI/132/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
16-01-27 09:14
Mostek Sabina
1.27MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-02-04 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXIII/139/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Gminy Nędza Nr XXI/132/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
16-02-04 12:36
Mostek Sabina
1.27MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-02-29 [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXIV/144/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
16-03-15 08:22
Mostek Sabina
213.07KB
{format} Uchwała nr XXIV/143/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
16-03-15 08:21
Mostek Sabina
213.09KB
{format} Uchwała nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
16-03-15 08:20
Mostek Sabina
214.17KB
{format} Uchwała nr XXIV/142/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
16-03-15 08:15
Mostek Sabina
212.17KB
{format} Uchwała nr XXIV/150/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 r.zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Gminy Nędza nr XXI/132/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
16-03-14 09:24
Mostek Sabina
747.11KB
{format} Uchwała nr XXIV/148/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Nędza”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
16-03-14 09:20
Mostek Sabina
192.55KB
{format} Uchwała nr XXIV/147/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
16-03-14 09:18
Mostek Sabina
97.12KB
{format} Załącznik do uchwały nr XXIV/146/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
16-03-14 09:14
Mostek Sabina
169.93KB
{format} Uchwała nr XXIV/146/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2016”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
16-03-14 09:11
Mostek Sabina
177.29KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-03-14 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXV/155/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Szymocice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
16-03-17 12:48
Mostek Sabina
7.31MB
{format} Uchwała nr XXV/154/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
16-03-17 12:45
Mostek Sabina
13.98MB
{format} Uchwała nr XXV/153/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru sołectwa Górki Śląskie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
16-03-17 12:13
Mostek Sabina
10.97MB
{format} Uchwała nr XXV/152/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru - etap I.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
16-03-17 12:06
Mostek Sabina
4.58MB
{format} Uchwała nr XXV/157/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
16-03-16 07:36
Mostek Sabina
1.07MB
{format} Uchwała nr XXV/151/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
16-03-15 08:24
Mostek Sabina
215.78KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-03-31 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXVI/158/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
16-04-01 07:58
Mostek Sabina
103.75KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-04-25 [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Załącznik do uchwały nr XXVII/161/2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
16-04-27 09:08
Mostek Sabina
7.01MB
{format} Uchwała nr XXVII/161/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Nędza”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
16-04-27 09:02
Mostek Sabina
220.6KB
{format} Załącznik do uchwały nr XXVII/163/2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
16-04-27 08:47
Mostek Sabina
568.63KB
{format} Uchwała nr XXVII/163/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2015 rok”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
16-04-27 08:46
Mostek Sabina
132.23KB
{format} Uchwała nr XXVII/167/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na czas nie dłuższy niż 8 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
16-04-27 08:30
Mostek Sabina
181.29KB
{format} Uchwała nr XXVII/168/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
16-04-27 08:26
Mostek Sabina
214.7KB
{format} Uchwała nr XXVII/165/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
16-04-26 13:42
Mostek Sabina
1.1MB
{format} Uchwała nr XXVII/162/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nędza na lata 2016 – 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
16-04-26 13:35
Mostek Sabina
202.37KB
{format} Uchwała nr XXVII/160/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany treści „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2016”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
16-04-26 13:33
Mostek Sabina
131.59KB
{format} Uchwała nr XXVII/159/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie: poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
16-04-26 13:31
Mostek Sabina
144.01KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-05-05 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXVIII/169/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Górki Śląskie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
16-05-06 08:24
Mostek Sabina
10.83MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-05-17 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXIX/170/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 17 maja 2016 r.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
16-05-17 10:55
Mostek Sabina
1.28MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-06-06 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXX/180/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Nędza projektu pod tytułem „WIEDZA + ZABAWA = ROZWÓJ”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
16-06-14 07:39
Mostek Sabina
155.79KB
{format} Uchwała nr XXX/179/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
16-06-14 07:32
Mostek Sabina
102.89KB
{format} Uchwała nr XXX/175/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
16-06-14 07:31
Mostek Sabina
600.01KB
{format} Uchwała nr XXX/173/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia opracowania i wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nędza na lata 2016-2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
16-06-14 07:29
Mostek Sabina
216.6KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-06-17 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXXI/181/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
16-06-20 08:31
Mostek Sabina
0.94MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-09-29 [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XVI/97/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy placowi na terenie sołectwa Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
16-06-20 11:22
Mostek Sabina
309.09KB
{format} Uchwała nr XVI/95/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza – etap 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332
16-06-20 11:22
Mostek Sabina
409.11KB
{format} Uchwała nr XVI/102/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
15-10-06 11:38
Mostek Sabina
0.97MB
{format} Uchwała nr XVI/101/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/121/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
15-10-06 11:36
Mostek Sabina
96.2KB
{format} Uchwała nr XVI/100/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
15-10-06 11:34
Mostek Sabina
93.97KB
{format} Uchwała nr XVI/99/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 366
15-10-06 11:33
Mostek Sabina
99.54KB
{format} Uchwała nr XVI/98/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
15-10-01 12:03
Mostek Sabina
195.98KB
{format} Załącznik do uchwały nr XVI/96/2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
15-10-01 12:01
Mostek Sabina
169.29KB
{format} Uchwała nr XVI/96/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2016 rok„.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
15-10-01 12:00
Mostek Sabina
119KB
{format} Uchwała nr XVI/94/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
15-10-01 11:54
Mostek Sabina
112.86KB
{format} Uchwała nr XVI/103/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
15-10-01 08:50
Mostek Sabina
195.08KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-11-09 [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XVIII/115/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
16-06-20 10:46
Mostek Sabina
1.59MB
{format} Uchwała nr XVIII/113/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
15-11-18 14:14
Mostek Sabina
210.07KB
{format} Uchwała nr XVIII/114/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
15-11-18 14:08
Mostek Sabina
196.01KB
{format} Uchwała nr XVIII/112/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
15-11-18 14:05
Mostek Sabina
197.87KB
{format} Uchwała nr XVIII/108/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
15-11-16 09:05
Mostek Sabina
116.86KB
{format} Uchwała nr XVIII/109/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
15-11-16 09:03
Mostek Sabina
99.52KB
{format} Uchwała nr XVIII/110/2015 Rady gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/30/2015 z 23 lutego 2015 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
15-11-16 09:01
Mostek Sabina
101.8KB
{format} Uchwała nr XVIII/111/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 358
15-11-16 08:52
Mostek Sabina
1.2MB
{format} Uchwała Nr XVIII/116/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
15-11-12 10:12
Mostek Sabina
196.13KB
{format} Uchwała nr XVIII/107/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
15-11-10 08:02
Mostek Sabina
133.5KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-06-21 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXXII/183/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 21 czerwca 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
16-06-21 08:53
Mostek Sabina
716.98KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-06-28 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXXIII/89/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
16-06-28 14:26
Mostek Sabina
713.17KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-06-27 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXXIII/187/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
16-07-25 09:32
Mostek Sabina
615.53KB
{format} Uchwała nr XXXIII/186/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
16-07-25 09:30
Mostek Sabina
109.47KB
{format} Uchwała nr XXXIII/185/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
16-07-25 09:27
Mostek Sabina
211.51KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-08-01 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXXIV/190/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
16-08-31 07:45
Mostek Sabina
121KB
{format} Załącznik do uchwały XXXIV/191/2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
16-08-05 08:31
Mostek Sabina
546.92KB
{format} Uchwała nr XXXIV/191/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
16-08-05 08:29
Mostek Sabina
213.52KB
{format} Uchwała nr XXXIV/192/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
16-08-03 07:42
Mostek Sabina
1.21MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-08-31 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXXV/199/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
16-08-31 16:48
Mostek Sabina
28.21KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-09-15 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXXVI-203-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
16-09-23 10:43
Mostek Sabina
261.23KB
{format} Uchwała nr XXXVI-202-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
16-09-23 10:41
Mostek Sabina
1.31MB
{format} Uchwała nr XXXVI-200-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
16-09-23 10:39
Mostek Sabina
101.85KB
{format} Uchwała nr XXXVI-201-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
16-09-23 07:47
Mostek Sabina
187.35KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-10-17 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXXVIII/217/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
16-10-18 10:43
Mostek Sabina
1.73MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-10-13 [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXXVII/2013/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 roku w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
16-10-19 09:41
Mostek Sabina
150.81KB
{format} Uchwała nr XXXVII/210/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2017 rok"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
16-10-19 09:33
Mostek Sabina
295.08KB
{format} Uchwała nr XXXVII/212/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 roku w sprawie apelu o podjęcie skutecznych działań w zakresie budowy mostu na Odrze łączącego miejscowości Grzegorzowice – Ciechowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
16-10-19 09:25
Mostek Sabina
195.94KB
{format} Uchwała nr XXXVII/206/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
16-10-18 09:17
Mostek Sabina
1.05MB
{format} Uchwała nr XXXVII/211/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 r. zmieniająca uchwałę nr V/37/2003 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
16-10-17 10:15
Mostek Sabina
190.31KB
{format} Uchwała nr XXXVII/208/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 r.w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
16-10-17 10:12
Mostek Sabina
89.74KB
{format} Uchwała nr XXXVII/209/2016 Rady Gminy Nędza z 13 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza zabudowanej na podstawie pozwolenia na budowę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
16-10-14 08:46
Mostek Sabina
525.26KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-11-04 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XL/223/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
16-11-10 08:52
Mostek Sabina
0.93MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-10-31 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXXIX-218-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
17-01-16 08:58
Mostek Sabina
180.67KB
{format} Uchwała nr XXXIX/222/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
16-11-10 08:50
Mostek Sabina
106.98KB
{format} Uchwała nr XXXIX/221/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
16-11-10 08:47
Mostek Sabina
206.73KB
{format} Uchwała nr XXXIX/220/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta udziałów i akcji Gminy Nędza w spółkach prawa handlowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
16-11-10 08:41
Mostek Sabina
110.04KB
{format} Uchwała nr XXXIX/219/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
16-11-10 08:40
Mostek Sabina
118.19KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-11-25 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XLI-225-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
17-01-16 09:03
Mostek Sabina
181.23KB
{format} Uchwała nr XLI-228-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
17-01-16 08:46
Mostek Sabina
191.63KB
{format} Uchwała nr XLI-226-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
17-01-13 07:46
Mostek Sabina
683.2KB
{format} Uchwała nr XLI/225/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2016 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
16-11-29 08:56
Mostek Sabina
111.42KB
{format} Uchwała nr XLI/229/2016 Rady Gminy Nędza z 25 listopada 2016 r.w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 + załącznik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
16-11-29 08:47
Mostek Sabina
284.06KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-12-16 [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XLII-232-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
17-01-16 09:11
Mostek Sabina
203.59KB
{format} Uchwała nr XLII-239-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2014-2017”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
17-01-16 08:55
Mostek Sabina
245.41KB
{format} Uchwała nr XLII-236-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nędza za pierwsze półrocze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
17-01-16 08:53
Mostek Sabina
144.71KB
{format} Uchwała nr XLII-235-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
17-01-16 08:52
Mostek Sabina
182.81KB
{format} Uchwała nr XLII-230-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX-177-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
17-01-16 08:49
Mostek Sabina
234.64KB
{format} Uchwała nr XLI-231-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
17-01-13 07:49
Mostek Sabina
1.01MB
{format} Uchwała nr XLII/233/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
16-12-28 09:03
Mostek Sabina
250.07KB
{format} Uchwała budżetowa na rok 2017 Gminy Nędza nr XLII/234/2016 z dnia 16 grudnia 2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
16-12-28 08:57
Mostek Sabina
2.64MB
{format} Uchwała nr XLII/237/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
16-12-21 07:59
Mostek Sabina
202.55KB
{format} Uchwała nr XLII/238/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Gminy Nędza".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 353
16-12-21 07:55
Mostek Sabina
434.97KB
{format} Uchwała nr XLII/240/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
16-12-21 07:49
Mostek Sabina
584.81KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-12-29 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XLIII-244-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
17-01-16 09:15
Mostek Sabina
237.75KB
{format} Uchwała nr XLIII-243-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
17-01-16 09:14
Mostek Sabina
204.95KB
{format} Uchwała nr XLIII-241-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX-177-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
17-01-16 08:57
Mostek Sabina
237.09KB
{format} Uchwała nr XLIII-246-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r.w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
17-01-12 12:51
Mostek Sabina
100.42KB
{format} Uchwała nr XLIII-245-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
17-01-12 12:49
Mostek Sabina
95.17KB
{format} Uchwała nr XLIII-242-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
17-01-12 12:47
Mostek Sabina
787.18KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-03-09 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XLVII-267-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
17-03-10 11:26
Mostek Sabina
99.42KB
{format} Uchwała nr XLVII-266-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
17-03-10 11:24
Mostek Sabina
99.23KB
{format} Uchwała nr XLVII-268-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
17-03-10 11:22
Mostek Sabina
398.53KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-02-10 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XLV-256-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
17-04-11 07:53
Mostek Sabina
191.66KB
{format} Uchwała nr XLV-255-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
17-04-11 07:46
Mostek Sabina
165.42KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-03-27 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XLVIII-269-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
17-05-29 11:37
Mostek Sabina
5.09MB
{format} Uchwała nr XLV-271-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
17-04-11 07:58
Mostek Sabina
219.77KB
{format} Uchwała nr XLV-270-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nędza na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
17-04-11 07:56
Mostek Sabina
235.23KB
{format} Uchwała nr XLVIII-272-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza na rozszerzenie cmentarza w sołectwie Szymocice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
17-03-30 11:48
Mostek Sabina
214.92KB
{format} Uchwała nr XLVIII-273-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
17-03-30 11:44
Mostek Sabina
213.6KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-01-25 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XLIV-254-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
17-05-29 12:08
Mostek Sabina
140.66KB
{format} Uchwała nr XLIV-252-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zasad ustalania wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
17-05-29 11:58
Mostek Sabina
272.21KB
{format} Uchwała nr XLIV-253-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
17-05-29 11:55
Mostek Sabina
171.65KB
{format} Uchwała nr XLIV-248-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
17-05-29 11:34
Mostek Sabina
10.49MB
{format} Uchwała nr XLIV-251-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
17-02-01 08:54
Mostek Sabina
201.56KB
{format} Uchwała nr XLIV-250-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
17-02-01 08:52
Mostek Sabina
196.06KB
{format} Uchwała nr XLIV-249-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
17-02-01 08:50
Mostek Sabina
204.28KB
{format} Uchwała nr XLIV-247-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
17-02-01 08:46
Mostek Sabina
1.08MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-02-27 [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XLVI-261-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla policji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
17-05-29 12:09
Mostek Sabina
220.97KB
{format} Uchwała nr XLVI-260-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
17-05-29 11:35
Mostek Sabina
4.67MB
{format} Uchwała nr XLVI-259-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
17-03-03 09:27
Mostek Sabina
591.38KB
{format} Uchwała nr XLVI-258-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
17-03-03 09:26
Mostek Sabina
236.6KB
{format} Uchwała nr XLVI-257-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
17-03-03 09:22
Mostek Sabina
242.34KB
{format} Uchwała nr XLVI-262-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2017”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
17-03-02 07:41
Mostek Sabina
317.51KB
{format} Uchwała nr XLVI-263-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
17-02-28 10:45
Mostek Sabina
213.46KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-05-15 [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr L-284-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
17-11-23 12:52
Mostek Sabina
8.18MB
{format} Uchwała nr L-285-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Nędza za pomocą innego instrumentu płatniczego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
17-07-04 09:54
Mostek Sabina
209.4KB
{format} Uchwała nr L-283-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
17-07-04 09:52
Mostek Sabina
1.09MB
{format} Uchwała nr L-284-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
17-05-29 11:40
Mostek Sabina
8.18MB
{format} Uchwała nr L-288-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza i na udzielenie bonifikaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
17-05-17 09:06
Mostek Sabina
214.19KB
{format} Uchwała nr L-289-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza i na udzielenie bonifikaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
17-05-17 09:04
Mostek Sabina
214.6KB
{format} Uchwała nr L-290-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
17-05-17 09:03
Mostek Sabina
202.09KB
{format} Uchwała nr L-287-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
17-05-17 09:01
Mostek Sabina
201.12KB
{format} Uchwała nr L-286-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
17-05-17 08:59
Mostek Sabina
201.17KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-07-13 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LIII-302-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
17-07-19 08:03
Mostek Sabina
901.95KB
{format} Uchwała nr LIII-304-2017 Rady Gminy Nędza z 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nędza nr XXXVII-211-2016 z 13 października 2016 r. zmieniającej uchwałę nr V/37/2003 z 20 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
17-07-19 08:00
Mostek Sabina
196.04KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-06-26 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LII-298-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
17-11-23 12:58
Mostek Sabina
6.83MB
{format} Uchwała nr LII-299-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
17-07-19 10:21
Mostek Sabina
280.71KB
{format} Uchwała nr LII-301-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r.w sprawie zmiany uchwały nr LIX-433-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
17-07-03 12:48
Mostek Sabina
220.37KB
{format} Uchwała nr LII-300-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
17-07-03 12:46
Mostek Sabina
219.63KB
{format} Uchwała nr LII-297-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
17-07-03 12:42
Mostek Sabina
0.96MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-04-24 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XLIX-276-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Nędza”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
17-11-08 13:31
Mostek Sabina
3.01MB
{format} Uchwała nr XLIX-279-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
17-07-21 12:36
Mostek Sabina
355.88KB
{format} Uchwała nr XLIX-282-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
17-07-04 11:19
Mostek Sabina
355.43KB
{format} Uchwała nr XLIX-278-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
17-07-04 11:16
Mostek Sabina
358.22KB
{format} Uchwała nr XLIX-281-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
17-07-04 11:14
Mostek Sabina
328.38KB
{format} Uchwała nr XLIX-280-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
17-07-04 11:11
Mostek Sabina
327.68KB
{format} Uchwała nr XLIX-277-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
17-04-25 10:48
Mostek Sabina
196.85KB
{format} Uchwała nr XLIX-275-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nędza na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
17-04-25 10:45
Mostek Sabina
258.55KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-08-10 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LV-316-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
17-11-23 12:59
Mostek Sabina
0.91MB
{format} Uchwała nr LV-314-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
17-11-23 08:36
Mostek Sabina
293.93KB
{format} Uchwała nr LV-319-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
17-08-11 11:24
Mostek Sabina
212.56KB
{format} Uchwała nr LV-312-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
17-08-11 11:22
Mostek Sabina
793.4KB
{format} Uchwała nr LV-315-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
17-08-11 11:19
Mostek Sabina
343.29KB
{format} Uchwała nr LV-317-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
17-08-11 11:17
Mostek Sabina
321.89KB
{format} Uchwała nr LV-318-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
17-08-11 11:14
Mostek Sabina
235.73KB
{format} Uchwała nr LV-320-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
17-08-11 08:40
Mostek Sabina
329.3KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-07-25 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LIV-307-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
17-08-28 10:05
Mostek Sabina
577.89KB
{format} Uchwała nr LIV-306-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu „Wczesna wielospecjalistyczna i kompleksowa opieka nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym..."
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
17-08-28 10:03
Mostek Sabina
1.21MB
{format} Uchwała nr LIV-305-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 r. W sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Nędza na lata 2017 - 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1230
17-08-14 13:04
Waloszek Daniel
4.52MB
{format} Uchwała nr LIV-311-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
17-07-25 12:34
Pietrasz Leszek
343.53KB
{format} Uchwała nr LIV-310-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza w celu budowy zbiornika służącego zaopatrzeniu ludności w wodę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
17-07-25 12:30
Pietrasz Leszek
342.56KB
{format} Uchwała nr LIV-309-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
17-07-25 12:28
Pietrasz Leszek
348.89KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-06-12 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LI-293-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
17-11-23 12:57
Mostek Sabina
4.97MB
{format} Uchwała nr LI-291-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza za 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
17-11-23 08:34
Mostek Sabina
278.38KB
{format} Uchwała nr LI-294-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków WFOŚiGW w Katowicach oraz z budżetu Gminy Nędza na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
17-06-19 11:01
Mostek Sabina
228.46KB
{format} Uchwała nr LI-292-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
17-06-19 11:00
Mostek Sabina
0.94MB
{format} Uchwała nr LI-295-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 329
17-06-19 10:59
Mostek Sabina
222.15KB
{format} Uchwała nr LI-296-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
17-06-19 10:57
Mostek Sabina
192.5KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-09-25 [ 14 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LVI-324-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
17-11-23 12:33
Mostek Sabina
8.36MB
{format} Uchwała nr LVI-327-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI-261-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
17-11-23 08:46
Mostek Sabina
343.91KB
{format} Uchwała nr LVI-326-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
17-11-23 08:41
Mostek Sabina
488.99KB
{format} Uchwała nr LVI-325-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
17-11-23 08:40
Mostek Sabina
490.63KB
{format} Uchwała nr LVI-332-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
17-10-20 12:50
Mostek Sabina
328.57KB
{format} Uchwała nr LVI-330-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem położonych na nich budowli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
17-10-20 12:49
Mostek Sabina
345.86KB
{format} Uchwała nr LVI-331-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
17-10-20 12:48
Mostek Sabina
328.3KB
{format} Uchwała nr LVI-334-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Kuska na działalność Wójta Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
17-10-05 10:02
Mostek Sabina
352.59KB
{format} Uchwała nr LVI-323-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
17-09-29 09:12
Mostek Sabina
0.92MB
{format} Uchwała nr LVI-333-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. uchylająca uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
17-09-29 08:59
Mostek Sabina
218.26KB
{format} Uchwała nr LVI-322-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
17-09-29 08:56
Mostek Sabina
213.37KB
{format} Uchwała nr LVI-321-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
17-09-29 08:53
Mostek Sabina
224.81KB
{format} Uchwała nr LVI-328-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nędza a Gminą–Miastem Kuźnia Raciborska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
17-09-29 08:50
Mostek Sabina
288.92KB
{format} Uchwała nr LVI-329-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
17-09-29 08:32
Mostek Sabina
472.96KB

Rejestr zmian strony Uchwały Rady Gminy

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-19 12:19:51
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2015-07-27 14:04:14
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2015-07-27 14:04:09
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2015-07-27 14:04:09
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 9263