przesuń do treści
BiP

Uchwały Rady Gminy

Kategoria: Sesja Rady Gminy 27 czerwca 2022r. [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr LXI-398-2022 Rady Gminy Nędza w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
22-07-01 09:37
Romowicz Magdalena
157.52KB
{format} Uchwała Nr LXI 397-2022 Rady Gminy Nędza w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
22-07-01 09:30
Romowicz Magdalena
158.81KB
{format} Uchwała Nr LXI 396-2022 Rady Gminy Nędza zmieniająca uchwałę w sprawie określeniaszczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
22-07-01 09:28
Romowicz Magdalena
163.05KB
{format} Uchwała Nr LXI-395-2022 Rady Gminy Nędza zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
22-07-01 09:25
Romowicz Magdalena
161.6KB
{format} Uchwała Nr LXI-394-2022 Rady Gminy Nędza w sprawie przyjęcia programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Nędza na rok 2022.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
22-07-01 09:25
Romowicz Magdalena
288.71KB
{format} Uchwała Nr LXI-393-2002 Rady Gminy Nędza zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działaniia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
22-07-01 09:24
Romowicz Magdalena
161.48KB
{format} Uchwała Nr LXI-392-2022 Rady Gminy Nędza w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
22-07-01 09:22
Romowicz Magdalena
9.24MB
{format} Uchwała Nr LXI-391-2022 Rady Gminy Nędza w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
22-07-01 09:22
Romowicz Magdalena
1.06MB
{format} Uchwała Nr LXI-390-2022 Rady Gminy Nędza w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
22-07-01 09:21
Romowicz Magdalena
174.17KB
{format} Uchwała Nr LXI-389-2022 Rady Gminy Nędza w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
22-07-01 09:20
Romowicz Magdalena
176.99KB
{format} Uchwała Nr LXI-388-2022 Rady Gminy Nędza w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII-214-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 29 października 2020r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
22-07-01 09:19
Romowicz Magdalena
160.06KB
{format} Uchwała Nr LXI-387-2022 Rady Gminy Nędza w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2022-2030
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
22-07-01 09:15
Romowicz Magdalena
3.58MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2022-05-30 [ 14 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR LX-386-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV-297-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 10.08.2021 r. dotyczącej przystąpienia do opracowania: „Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021-2030”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-06-10 12:32
Romowicz Magdalena
282.17KB
{format} UCHWAŁA NR LX-385-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nędza na lata 2022-2030
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-06-10 12:29
Romowicz Magdalena
2.56MB
{format} UCHWAŁA NR LX-384-2022 RADY GMINY NĘDZAz dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-06-10 12:29
Romowicz Magdalena
156.97KB
{format} UCHWAŁA NR LX-383-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-06-10 12:28
Romowicz Magdalena
155.92KB
{format} UCHWAŁA NR LX-382-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieruchomości w drodze darowizny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-06-10 12:27
Romowicz Magdalena
157.4KB
{format} UCHWAŁA NR LX-381-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 maja 2022 r. zmieniającą uchwałę NR LV-419-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi..
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-06-10 12:26
Romowicz Magdalena
163.21KB
{format} UCHWAŁA NR LX-380-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Nędza biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-06-10 10:45
Romowicz Magdalena
161.66KB
{format} Uchwała Nr LX-379-2022 Rady Gminy Nędza z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-06-10 10:43
Romowicz Magdalena
8.39MB
{format} UCHWAŁA NR LX-378-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-06-10 09:30
Romowicz Magdalena
1.04MB
{format} UCHWAŁA NR LX-377-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nędza na lata 2022-2025 i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
22-06-10 09:29
Romowicz Magdalena
3.08MB
{format} UCHWAŁA NR LX-376-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nędza na lata 2022 – 2026
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-06-10 09:02
Romowicz Magdalena
283.71KB
{format} UCHWAŁA NR LX-375-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-06-10 09:00
Romowicz Magdalena
165.07KB
{format} UCHWAŁA NR LX-374-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza za 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-06-10 08:57
Romowicz Magdalena
156.94KB
{format} UCHWAŁA NR LX-373-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
22-06-10 08:55
Romowicz Magdalena
153.18KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2022-04-26 [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR LIX-372-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV-297-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 10.08.2021 r. dotyczącej przystąpienia do opracowania: „Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021-2030”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-05-19 14:44
Pietrasz Leszek
349.67KB
{format} UCHWAŁA NR LIX-371-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nędza a Gminą Lyski w sprawie częściowego przejęcia przez Gminę Nędza zadania własnego Gminy Lyski w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-05-19 14:43
Pietrasz Leszek
496.77KB
{format} UCHWAŁA NR LIX-370-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-05-19 14:42
Pietrasz Leszek
164.17KB
{format} UCHWAŁA NR LIX-369-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nędza na lata 2021-2030"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-05-19 14:41
Pietrasz Leszek
2.57MB
{format} UCHWAŁA NR LIX-368-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-05-19 14:40
Pietrasz Leszek
8.75MB
{format} UCHWAŁA NR LIX-367-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-05-19 14:39
Pietrasz Leszek
7.83MB
{format} UCHWAŁA NR LIX-366-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-05-19 14:22
Pietrasz Leszek
1.34MB
{format} UCHWAŁA NR LIX-365-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-05-19 14:21
Pietrasz Leszek
1.14MB
{format} UCHWAŁA NR LIX-364-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-05-19 14:20
Pietrasz Leszek
183.91KB
{format} UCHWAŁA NR LIX-363-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-05-19 14:19
Pietrasz Leszek
164.15KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2022-04-14 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR LVIII-362-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniającą uchwałę NR LV-419-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-04-22 09:21
Waloszek Daniel
169.21KB
{format} UCHWAŁA NR LVIII-361-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI-351-2022 Rady Gminy nędza z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-04-22 09:20
Waloszek Daniel
169.44KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2022-04-07 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR LVII-360-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-04-22 09:11
Waloszek Daniel
258.72KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2022-03-28 [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR LVI-359-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieruchomości w drodze darowizny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-04-22 09:09
Waloszek Daniel
165.96KB
{format} UCHWAŁA NR LVI-358-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-04-22 09:09
Waloszek Daniel
165.61KB
{format} UCHWAŁA NR LVI-357-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Nędza biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-04-22 09:09
Waloszek Daniel
166.96KB
{format} UCHWAŁA NR LVI-356-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-04-22 09:08
Waloszek Daniel
264.23KB
{format} UCHWAŁA NR LVI-355-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2022”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-04-22 09:08
Waloszek Daniel
280.9KB
{format} UCHWAŁA NR LVI-354-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV-297-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 10.08.2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania: „Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021-2030”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-04-22 09:08
Waloszek Daniel
348.85KB
{format} UCHWAŁA NR LVI-353-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-04-22 09:07
Waloszek Daniel
10.09MB
{format} UCHWAŁA NR LVI-352-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-04-22 09:07
Waloszek Daniel
1.09MB
{format} UCHWAŁA NR LVI-351-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-04-22 09:07
Waloszek Daniel
172.35KB
{format} UCHWAŁA NR LVI-350-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2023 rok środków stanowiących fundusz sołecki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-04-22 09:05
Waloszek Daniel
161.83KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2022-02-21 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR LV-349-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-03-02 09:25
Waloszek Daniel
262.5KB
{format} UCHWAŁA NR LV-348-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-03-02 09:25
Waloszek Daniel
163.13KB
{format} UCHWAŁA NR LV-347-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-03-02 09:25
Waloszek Daniel
170.36KB
{format} UCHWAŁA NR LV-346-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-03-02 09:25
Waloszek Daniel
9.05MB
{format} UCHWAŁA NR LV-345-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
22-03-02 09:24
Waloszek Daniel
1.26MB
{format} UCHWAŁA NR LV-344-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lutego 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIII-336-2022 Rady Gminy Nędza z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-03-02 09:24
Waloszek Daniel
171.93KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2022-02-09 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR LIV-343-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 09 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-03-02 09:22
Waloszek Daniel
4.38MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2022-01-17 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR LIII-342-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV-297-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 10.08.2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania: „Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021-2030”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
22-01-20 09:36
Waloszek Daniel
348.06KB
{format} UCHWAŁA NR LIII-341-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-01-20 09:36
Waloszek Daniel
164.84KB
{format} UCHWAŁA NR LIII-340-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
22-01-20 09:36
Waloszek Daniel
166.09KB
{format} UCHWAŁA NR LIII-339-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
22-01-20 09:36
Waloszek Daniel
167.88KB
{format} UCHWAŁA NR LIII-338-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
22-01-20 09:35
Waloszek Daniel
322.59KB
{format} Uchwała Nr LIII-337-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
22-01-20 09:35
Waloszek Daniel
7.15MB
{format} UCHWAŁA NR LIII-336-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
22-01-20 09:35
Waloszek Daniel
1.18MB
{format} UCHWAŁA NR LIII-335-2022 RADY GMINY NĘDZA z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-01-20 09:35
Waloszek Daniel
164.77KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-12-10 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr LII-334-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-01-20 09:33
Waloszek Daniel
6.01MB
{format} UCHWAŁA NR LII-333-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
22-01-20 09:33
Waloszek Daniel
1.1MB
{format} UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2022 Gminy Nędza Nr LII-332-2021 z dnia 10 grudnia 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
22-01-20 09:32
Waloszek Daniel
3.55MB
{format} Uchwała Nr LII-331-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-01-20 09:32
Waloszek Daniel
11.61MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-11-29 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR LI-330-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-12-07 14:00
Waloszek Daniel
163.57KB
{format} UCHWAŁA NR LI-329-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
21-12-07 14:00
Waloszek Daniel
7.99MB
{format} UCHWAŁA NR LI-328-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-12-07 13:58
Waloszek Daniel
1.29MB
{format} UCHWAŁA NR LI-327-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
21-12-07 13:58
Waloszek Daniel
163.83KB
{format} UCHWAŁA NR LI-326-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-273-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
21-12-07 13:57
Waloszek Daniel
180.26KB
{format} UCHWAŁA NR LI-325-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-12-07 13:56
Waloszek Daniel
238.27KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-11-03 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR L-317-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
21-11-17 08:42
Waloszek Daniel
244.69KB
{format} UCHWAŁA NR L-318-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
21-11-17 08:42
Waloszek Daniel
272.14KB
{format} UCHWAŁA NR L-319-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 Gminy Nędza".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
21-11-17 08:42
Waloszek Daniel
239.49KB
{format} UCHWAŁA NR L-320-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Nędza na lata 2021 – 2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-11-17 08:42
Waloszek Daniel
513.24KB
{format} UCHWAŁA NR L-321-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nędza na lata 2021 – 2030.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-11-17 08:41
Waloszek Daniel
2.11MB
{format} UCHWAŁA NR L-322-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Nędza dla uczniów uzdolnionych za wyniki w nauce
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
21-11-17 08:41
Waloszek Daniel
283.47KB
{format} UCHWAŁA NR L-323-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2022 rok”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
21-11-17 08:41
Waloszek Daniel
338.85KB
{format} UCHWAŁA NR L-324-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
21-11-17 08:41
Waloszek Daniel
121.67KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-10-25 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XLIX-316-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-10-27 13:15
Waloszek Daniel
8.11MB
{format} UCHWAŁA NR XLIX-315-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-10-27 13:14
Waloszek Daniel
1.96MB
{format} UCHWAŁA NR XLIX-314-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII-242-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
21-10-27 13:14
Waloszek Daniel
120.77KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-09-30 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XLVIII-313-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
21-10-27 13:11
Waloszek Daniel
122.79KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-09-20 [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XLVII-312-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 20 września 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zawada Książęca
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
21-09-21 14:33
Pietrasz Leszek
219.29KB
{format} UCHWAŁA NR XLVII-311-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 20 września 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Szymocice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
21-09-21 14:32
Pietrasz Leszek
217.33KB
{format} UCHWAŁA NR XLVII-310-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 20 września 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-09-21 14:30
Pietrasz Leszek
216.83KB
{format} UCHWAŁA NR XLVII-309-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 20 września 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łęg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
21-09-21 14:30
Pietrasz Leszek
218.21KB
{format} UCHWAŁA NR XLVII-308-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 20 września 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Górki Śląskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
21-09-21 14:29
Pietrasz Leszek
218.86KB
{format} UCHWAŁA NR XLVII-307-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 20 września 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ciechowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
21-09-21 14:28
Pietrasz Leszek
217.99KB
{format} UCHWAŁA NR XLVII-306-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 20 września 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Babice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
21-09-21 14:28
Pietrasz Leszek
218.9KB
{format} UCHWAŁA NR XLVII-305-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-09-21 14:26
Pietrasz Leszek
8.5MB
{format} UCHWAŁA NR XLVII-304-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
21-09-21 14:23
Pietrasz Leszek
836.8KB
{format} UCHWAŁA NR XLVII-303-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
21-09-21 14:22
Pietrasz Leszek
123.95KB
{format} UCHWAŁA NR XLVII-302-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 20 września 2021 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
21-09-21 14:21
Pietrasz Leszek
158.72KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-09-07 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XLVI-301-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-09-08 14:45
Waloszek Daniel
5.92MB
{format} UCHWAŁA NR XLVI-300-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-09-08 14:44
Waloszek Daniel
685.01KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-08-11 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XLV-299-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy NędzaUCHWAŁA NR XLV-298-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
21-08-16 07:44
Waloszek Daniel
5.01MB
{format} UCHWAŁA NR XLV-298-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
21-08-16 07:44
Waloszek Daniel
700.42KB
{format} UCHWAŁA NR XLV-297-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania: „Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021-2030”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
21-08-16 07:43
Waloszek Daniel
293.1KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-07-26 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XLIV-296-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie podjęcia pilnych działań zmierzających do ratowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-07-28 13:41
Waloszek Daniel
120.72KB
{format} UCHWAŁA NR XLIV-295-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
21-07-28 13:41
Waloszek Daniel
123.47KB
{format} UCHWAŁA NR XLIV-294-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
21-07-28 13:41
Waloszek Daniel
119.39KB
{format} UCHWAŁA NR XLIV-293-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nędza na rok szkolny 2021/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-07-28 13:40
Waloszek Daniel
201.93KB
{format} UCHWAŁA NR XLIV-292-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanoswej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
21-07-28 13:40
Waloszek Daniel
7.04MB
{format} UCHWAŁA NR XLIV-291-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
21-07-28 13:39
Waloszek Daniel
1.22MB
{format} UCHWAŁA NR XLIV-290-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
21-07-28 13:39
Waloszek Daniel
116.61KB
{format} UCHWAŁA NR XLIV-289-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
21-07-28 13:39
Waloszek Daniel
172.59KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-06-28 [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XLIII-279-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-07-05 09:00
Waloszek Daniel
198.72KB
{format} UCHWAŁA NR XLIII-280-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza za 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-07-05 09:00
Waloszek Daniel
162.87KB
{format} UCHWAŁA NR XLIII-281-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Nędza"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-07-05 09:00
Waloszek Daniel
188.21KB
{format} UCHWAŁA NR XLIII-282-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Nędza dla uczniów uzdolnionych za wyniki w nauce
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
21-07-05 08:59
Waloszek Daniel
413.6KB
{format} UCHWAŁA NR XLIII-283-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nędza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
21-07-05 08:59
Waloszek Daniel
225.99KB
{format} UCHWAŁA NR XLIII-284-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
21-07-05 08:58
Waloszek Daniel
183.37KB
{format} UCHWAŁA NR XLIII-285-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku mieszkalnym w Górkach Śląskich ul. Ofiar Oświęcimskich 58 stanowiących własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
21-07-05 08:58
Waloszek Daniel
180.7KB
{format} UCHWAŁA NR XLIII-286-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nędza na lata 2021 – 2026
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-07-05 08:57
Waloszek Daniel
254.96KB
{format} UCHWAŁA NR XLIII-287-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
21-07-05 08:57
Waloszek Daniel
632.47KB
{format} UCHWAŁA NR XLIII-288-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-07-05 08:57
Waloszek Daniel
415.2KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-06-23 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XLII-278-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
21-06-24 10:04
Waloszek Daniel
6.63MB
{format} UCHWAŁA NR XLII-277-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-06-24 10:03
Waloszek Daniel
870.22KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-05-31 [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XLI-276-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 31 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę nr LXIII-392-2018 Rady Gminy Nędza w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
21-06-02 11:34
Waloszek Daniel
217.24KB
{format} UCHWAŁA NR XLI-275-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
21-06-02 11:33
Waloszek Daniel
7.14MB
{format} UCHWAŁA NR XLI-274-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
21-06-02 11:32
Waloszek Daniel
888.64KB
{format} UCHWAŁA NR XLI-273-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
21-06-02 11:32
Waloszek Daniel
269.68KB
{format} UCHWAŁA NR XLI-272-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przygotowania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
21-06-02 11:31
Waloszek Daniel
398.75KB
{format} UCHWAŁA NR XLI-271-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2021”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
21-06-02 11:31
Waloszek Daniel
355KB
{format} UCHWAŁA NR XLI-270-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
21-06-02 11:31
Waloszek Daniel
189.34KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-04-19 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XL-269-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi stowarzyszenia Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
21-04-20 11:52
Waloszek Daniel
176.09KB
{format} UCHWAŁA NR XL-268-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI-237-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
21-04-20 11:51
Waloszek Daniel
129.94KB
{format} UCHWAŁA NR XL-267-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
21-04-20 11:50
Waloszek Daniel
6.28MB
{format} UCHWAŁA NR XL-266-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
21-04-20 11:38
Waloszek Daniel
718.49KB
{format} UCHWAŁA NR XL-265-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-04-20 11:38
Waloszek Daniel
129.78KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-03-25 [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXXIX-255-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2021”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
21-04-01 10:51
Waloszek Daniel
302.03KB
{format} UCHWAŁA NR XXXIX-256-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nędza na lata 2021 – 2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
21-04-01 10:51
Waloszek Daniel
284.2KB
{format} UCHWAŁA NR XXXIX-257-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
21-04-01 10:51
Waloszek Daniel
581.52KB
{format} UCHWAŁA NR XXXIX-258-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr LXIII-392-2018 Rady Gminy Nędza w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
21-04-01 10:50
Waloszek Daniel
180.32KB
{format} UCHWAŁA NR XXXIX-259-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
21-04-01 10:50
Waloszek Daniel
152.02KB
{format} UCHWAŁA NR XXXIX-260-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
21-04-01 10:49
Waloszek Daniel
144.33KB
{format} UCHWAŁA NR XXXIX-261-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
21-04-01 10:49
Waloszek Daniel
887.25KB
{format} UCHWAŁA NR XXXIX-262-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
21-04-01 10:49
Waloszek Daniel
9.34MB
{format} UCHWAŁA NR XXXIX-263-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI-237-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
21-04-01 10:47
Waloszek Daniel
131.92KB
{format} UCHWAŁA NR XXXIX-264-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wystąpienia z apelem do Sejmiku Województwa Śląskiego o zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
21-04-01 10:46
Waloszek Daniel
176.69KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-02-23 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXXVIII-254-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
21-02-26 07:06
Waloszek Daniel
4.71MB
{format} UCHWAŁA NR XXXVIII-253-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
21-02-26 07:05
Waloszek Daniel
171.54KB
{format} UCHWAŁA NR XXXVIII-252-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
21-02-26 07:05
Waloszek Daniel
178.14KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-01-25 [ 13 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXXVII-239-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Polska Energia na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-01-28 08:24
Waloszek Daniel
543.89KB
{format} UCHWAŁA NR XXXVII-240-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
21-01-28 08:24
Waloszek Daniel
849.37KB
{format} UCHWAŁA NR XXXVII-241-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
21-01-28 08:24
Waloszek Daniel
6.32MB
{format} UCHWAŁA NR XXXVII-242-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
21-01-28 08:23
Waloszek Daniel
137.26KB
{format} UCHWAŁA NR XXXVII-243-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
21-01-28 08:22
Waloszek Daniel
127.74KB
{format} UCHWAŁA NR XXXVII-244-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nędza lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
21-01-28 08:22
Waloszek Daniel
275.19KB
{format} UCHWAŁA NR XXXVII-245-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-01-28 08:20
Waloszek Daniel
167.33KB
{format} UCHWAŁA NR XXXVII-246-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nędza za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
21-01-28 08:20
Waloszek Daniel
188.16KB
{format} UCHWAŁA NR XXXVII-247-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
21-01-28 08:20
Waloszek Daniel
197.5KB
{format} UCHWAŁA NR XXXVII-248-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
21-01-28 08:20
Waloszek Daniel
219.74KB
{format} UCHWAŁA NR XXXVII-249-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gmina Biblioteka Publiczna w Nędzy oraz Gminne Centrum Kultury w Nędzy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
21-01-28 08:19
Waloszek Daniel
190.25KB
{format} UCHWAŁA NR XXXVII-250-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
21-01-28 08:19
Waloszek Daniel
143.02KB
{format} UCHWAŁA NR XXXVII-251-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Rodziców dotyczącej dofinansowania pobytu dziecka w żłobku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-01-28 08:18
Waloszek Daniel
176.3KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-01-14 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXXVI-237-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
21-01-18 09:01
Waloszek Daniel
125.97KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-12-14 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXXV-236-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
21-01-18 09:01
Waloszek Daniel
367.81KB
{format} UCHWAŁA NR XXXV-234-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji NĘDZA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
21-01-18 09:00
Waloszek Daniel
27.63MB
{format} UCHWAŁA NR XXXV-233-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-01-18 08:59
Waloszek Daniel
249.22KB
{format} Uchwała Budżetowa na rok 2021 Gminy Nędza Nr XXXV-231-2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
21-01-18 08:59
Waloszek Daniel
3.88MB
{format} UCHWAŁA NR XXXV-232-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
21-01-18 08:58
Waloszek Daniel
248.03KB
{format} UCHWAŁA NR XXXV-228-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
21-01-18 08:58
Waloszek Daniel
1.99MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-11-24 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXXIV-227-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
20-11-26 11:28
Waloszek Daniel
556.61KB
{format} UCHWAŁA NR XXXIV-226-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 Gminy Nędza".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
20-11-26 11:28
Waloszek Daniel
494.39KB
{format} Uchwała Nr XXXIV-225-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-11-26 11:27
Waloszek Daniel
4.77MB
{format} UCHWAŁA NR XXXIV-224-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI-147-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
20-11-26 11:26
Waloszek Daniel
263.6KB
{format} UCHWAŁA NR XXXIV-223-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
20-11-26 11:26
Waloszek Daniel
1.64MB
{format} UCHWAŁA NR XXXIV-222-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
20-11-26 11:26
Waloszek Daniel
407.18KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-10-29 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXXIII-221-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S.A. na nieruchomościach własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
20-11-26 11:24
Waloszek Daniel
3.79MB
{format} UCHWAŁA NR XXXIII-220-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-11-26 11:23
Waloszek Daniel
775.16KB
{format} UCHWAŁA NR XXXIII-218-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2021 rok”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-11-26 11:23
Waloszek Daniel
306.58KB
{format} UCHWAŁA NR XXXIII-216-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI-147-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
20-11-26 11:23
Waloszek Daniel
166.54KB
{format} UCHWAŁA NR XXXIII-215-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-11-26 11:12
Waloszek Daniel
2.85MB
{format} UCHWAŁA NR XXXIII-214-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
20-11-05 07:17
Waloszek Daniel
187KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-10-05 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXXII-212-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
20-10-20 07:15
Waloszek Daniel
289.88KB
{format} UCHWAŁA NR XXXII-213-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
20-10-20 07:14
Waloszek Daniel
154.31KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-09-28 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXXI-211-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 28 września 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-10-28 13:49
Waloszek Daniel
8.81MB
{format} UCHWAŁA NR XXXI-204-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
20-10-20 07:13
Waloszek Daniel
182.01KB
{format} UCHWAŁA NR XXXI-205-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 września 2020 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
20-10-20 07:13
Waloszek Daniel
166.46KB
{format} UCHWAŁA NR XXXI-206-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-10-20 07:12
Waloszek Daniel
130.65KB
{format} UCHWAŁA NR XXXI-207-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII-119-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
20-10-20 07:12
Waloszek Daniel
130.63KB
{format} UCHWAŁA NR XXXI-208-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-182-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
20-10-20 07:12
Waloszek Daniel
131.5KB
{format} UCHWAŁA NR XXXI-209-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII-181-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
20-10-20 07:12
Waloszek Daniel
127.71KB
{format} UCHWAŁA NR XXXI-210-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-10-20 07:11
Waloszek Daniel
1.18MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-09-14 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXX-200-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
20-09-21 09:54
Waloszek Daniel
142.5KB
{format} UCHWAŁA NR XXX-201-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
20-09-21 09:54
Waloszek Daniel
553.34KB
{format} UCHWAŁA NR XXX-202-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-09-21 09:54
Waloszek Daniel
634.65KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-08-24 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXIX-199-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
20-09-09 11:01
Waloszek Daniel
151.32KB
{format} UCHWAŁA NR XXIX-198-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
20-09-09 11:01
Waloszek Daniel
288.25KB
{format} UCHWAŁA NR XXIX-197-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nędza na rok szkolny 2020/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
20-09-09 11:01
Waloszek Daniel
209.55KB
{format} UCHWAŁA NR XXIX-196-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza za 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
20-09-09 11:01
Waloszek Daniel
124.44KB
{format} UCHWAŁA NR XXIX-195-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
20-09-09 11:00
Waloszek Daniel
209.58KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-07-21 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXVIII-194-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomościach własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
20-08-07 07:21
Waloszek Daniel
131.94KB
{format} UCHWAŁA NR XXVIII-193-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-08-07 07:21
Waloszek Daniel
335.19KB
{format} UCHWAŁA NR XXVIII-192-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-08-07 07:20
Waloszek Daniel
154.92KB
{format} UCHWAŁA NR XXVIII-191-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
20-08-07 07:20
Waloszek Daniel
289.41KB
{format} UCHWAŁA NR XXVIII-189-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
20-08-07 07:19
Waloszek Daniel
1.41MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-05-28 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXVI-178-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
20-06-01 10:13
Waloszek Daniel
123.76KB
{format} UCHWAŁA NR XXVI-177-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów i przyznawania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
20-06-01 10:13
Waloszek Daniel
143.5KB
{format} UCHWAŁA NR XXVI-176-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
20-06-01 10:13
Waloszek Daniel
244.51KB
{format} UCHWAŁA NR XXVI-175-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2020”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
20-06-01 10:12
Waloszek Daniel
361.24KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-05-18 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXV-173-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
20-06-01 10:12
Waloszek Daniel
808.38KB
{format} UCHWAŁA NR XXV-172-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
20-06-01 10:11
Waloszek Daniel
123.2KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-04-27 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXIV-171-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
20-06-01 10:10
Waloszek Daniel
125.68KB
{format} UCHWAŁA NR XXIV-170-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
20-06-01 10:10
Waloszek Daniel
397.58KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-04-08 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXIII-169-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
20-06-01 10:10
Waloszek Daniel
158.92KB
{format} UCHWAŁA NR XXIII-168-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia kryterium drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
20-06-01 10:09
Waloszek Daniel
127.89KB
{format} UCHWAŁA NR XXIII-167-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2020”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
20-06-01 10:09
Waloszek Daniel
359.02KB
{format} UCHWAŁA NR XXIII-165-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI-147-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
20-06-01 10:09
Waloszek Daniel
127.68KB
{format} UCHWAŁA NR XXIII-164-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
20-06-01 10:08
Waloszek Daniel
1.16MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-02-24 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXII-163-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
20-03-04 09:07
Waloszek Daniel
130.43KB
{format} UCHWAŁA NR XXII-162-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
20-03-04 09:07
Waloszek Daniel
132.01KB
{format} UCHWAŁA NR XXII-161-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
20-03-04 09:07
Waloszek Daniel
209.64KB
{format} UCHWAŁA NR XXII-160-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
20-03-04 09:06
Waloszek Daniel
704.08KB
{format} UCHWAŁA NR XXII-159-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
20-03-04 09:06
Waloszek Daniel
138.87KB
{format} UCHWAŁA NR XXII-158-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
20-03-04 08:33
Waloszek Daniel
248.78KB
{format} UCHWAŁA NR XXII-157-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nędza na rok szkolny 2019/2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
20-03-04 08:32
Waloszek Daniel
205.03KB
{format} UCHWAŁA NR XXII-155-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
20-03-04 08:32
Waloszek Daniel
0.95MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-01-27 [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XXI-154-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
20-03-04 08:32
Waloszek Daniel
108.44KB
{format} UCHWAŁA NR XXI-153-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
20-03-04 08:31
Waloszek Daniel
513.77KB
{format} UCHWAŁA NR XXI-152-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
20-03-04 08:31
Waloszek Daniel
110.41KB
{format} UCHWAŁA NR XXI-151-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
20-03-04 08:31
Waloszek Daniel
107.28KB
{format} UCHWAŁA NR XXI-149-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
20-03-04 08:31
Waloszek Daniel
0.93MB
{format} UCHWAŁA NR XXI-148-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
20-03-04 08:30
Waloszek Daniel
99.23KB
{format} UCHWAŁA NR XXI-147-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
20-03-04 08:30
Waloszek Daniel
101.97KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-12-19 [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XX-146-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
20-03-04 08:26
Waloszek Daniel
1.03MB
{format} UCHWAŁA NR XX-145-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Gminy Nędza".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
20-03-04 08:26
Waloszek Daniel
209.96KB
{format} UCHWAŁA NR XX-144-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
20-03-04 08:25
Waloszek Daniel
153.75KB
{format} Uchwała Budżetowa na rok 2020 GMINY NĘDZA NR XX-143-2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
20-03-04 08:24
Waloszek Daniel
2.2MB
{format} UCHWAŁA NR XX-140-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
20-03-04 08:23
Waloszek Daniel
1.3MB
{format} UCHWAŁA NR XX-139-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-39-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
20-03-04 08:23
Waloszek Daniel
102.78KB
{format} UCHWAŁA NR XX-138-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
20-03-04 08:23
Waloszek Daniel
102.76KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-11-28 [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XIX-137-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomościach własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
20-03-04 08:20
Waloszek Daniel
102.76KB
{format} UCHWAŁA NR XIX-136-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
20-03-04 08:20
Waloszek Daniel
225.65KB
{format} UCHWAŁA NR XIX-135-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w schronisku dla osób- bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
20-03-04 08:19
Waloszek Daniel
109.26KB
{format} UCHWAŁA NR XIX-133-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
20-03-04 08:19
Waloszek Daniel
1.15MB
{format} UCHWAŁA NR XIX-132-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII-71-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 maja 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
20-03-04 08:19
Waloszek Daniel
100.94KB
{format} UCHWAŁA NR XIX-131-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
20-03-04 08:19
Waloszek Daniel
104.02KB
{format} UCHWAŁA NR XIX-130-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
20-03-04 08:18
Waloszek Daniel
111.04KB
{format} UCHWAŁA NR XIX-129-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
20-03-04 08:18
Waloszek Daniel
108.33KB
{format} UCHWAŁA NR XIX-128-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
20-03-04 08:17
Waloszek Daniel
130.73KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-11-05 [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XVIII-127-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
19-11-12 10:10
Waloszek Daniel
358.91KB
{format} UCHWAŁA NR XVIII-126-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
19-11-12 10:10
Waloszek Daniel
359.97KB
{format} UCHWAŁA NR XVIII-125-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem położonych na nich budowli wraz ze zmianami do tej uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-11-12 10:08
Waloszek Daniel
103.83KB
{format} UCHWAŁA NR XVIII-124-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomościach własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
19-11-12 10:07
Waloszek Daniel
532.67KB
{format} UCHWAŁA NR XVIII-123-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
19-11-12 10:06
Waloszek Daniel
353.6KB
{format} UCHWAŁA NR XVIII-122-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2020 rok”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
19-11-12 10:06
Waloszek Daniel
339.35KB
{format} UCHWAŁA NR XVIII-120-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
19-11-12 10:05
Waloszek Daniel
339.35KB
{format} UCHWAŁA NR XVIII-119-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
19-11-12 10:05
Waloszek Daniel
105.06KB
{format} UCHWAŁA NR XVIII-118-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
19-11-12 10:05
Waloszek Daniel
2.09MB
{format} UCHWAŁA NR XVIII-117-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
19-11-12 10:05
Waloszek Daniel
107.7KB
{format} UCHWAŁA NR XVIII-116-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-85-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
19-11-12 10:04
Waloszek Daniel
105.37KB
{format} UCHWAŁA NR XVIII-115-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nędza na wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska polegających na dofinansowaniu kosztów inwestycji podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
19-11-12 10:04
Waloszek Daniel
214.19KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-10-30 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XVII-114-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-11-12 10:00
Waloszek Daniel
724.43KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-09-23 [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XVI-110-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X-64-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Łęgu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
19-11-12 09:58
Waloszek Daniel
197.08KB
{format} UCHWAŁA NR XVI-109-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI-34-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
19-11-12 09:58
Waloszek Daniel
101.44KB
{format} UCHWAŁA NR XVI-108-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-33-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
19-11-12 09:58
Waloszek Daniel
102.18KB
{format} UCHWAŁA NR XVI-107-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
19-11-12 09:57
Waloszek Daniel
4.29MB
{format} UCHWAŁA NR XVI-106-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
19-11-12 09:57
Waloszek Daniel
106.17KB
{format} UCHWAŁA NR XVI-104-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-11-12 09:57
Waloszek Daniel
103.96KB
{format} UCHWAŁA NR XVI-103-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-39-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
19-11-12 09:57
Waloszek Daniel
101.52KB
{format} UCHWAŁA NR XVI-102-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
19-11-12 09:56
Waloszek Daniel
1.13MB
{format} UCHWAŁA NR XVI-101-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
19-11-12 09:56
Waloszek Daniel
103.47KB
{format} UCHWAŁA NR XVI-100-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
19-11-12 09:56
Waloszek Daniel
131.83KB
{format} UCHWAŁA NR XVI-99-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
19-11-12 09:55
Waloszek Daniel
151.01KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-07-29 [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XV-98-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
19-08-05 14:50
Waloszek Daniel
104.92KB
{format} UCHWAŁA NR XV-97-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
19-08-05 14:49
Waloszek Daniel
221.82KB
{format} UCHWAŁA NR XV-96-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
19-08-05 14:49
Waloszek Daniel
105.3KB
{format} UCHWAŁA NR XV-95-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
19-08-05 14:49
Waloszek Daniel
98.93KB
{format} UCHWAŁA NR XV-94-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza na nieruchomość stanowiącą współwłasność osób fizycznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
19-08-05 14:49
Waloszek Daniel
102.23KB
{format} UCHWAŁA NR XV-93-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
19-08-05 14:48
Waloszek Daniel
8.67MB
{format} UCHWAŁA NR XV-92-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
19-08-05 14:48
Waloszek Daniel
495.97KB
{format} UCHWAŁA NR XV-91-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie włączenia publicznego Przedszkola w Łęgu w Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Książęcej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
19-08-05 14:48
Waloszek Daniel
101.54KB
{format} UCHWAŁA NR XV-90-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X-64-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Łęgu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
19-08-05 14:48
Waloszek Daniel
314.12KB
{format} UCHWAŁA NR XV-87-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
19-08-05 14:47
Waloszek Daniel
1.38MB
{format} UCHWAŁA NR XV-86-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Nędza publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
19-08-05 14:47
Waloszek Daniel
103.04KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-06-18 [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XIV-85-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
19-08-05 14:47
Waloszek Daniel
667.77KB
{format} UCHWAŁA NR XIV-83-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-08-05 14:47
Waloszek Daniel
103.97KB
{format} UCHWAŁA NR XIV-82-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
19-08-05 14:46
Waloszek Daniel
0.96MB
{format} UCHWAŁA NR XIV-81-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
19-08-05 14:46
Waloszek Daniel
1.54MB
{format} UCHWAŁA NR XIV-80-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
19-08-05 14:46
Waloszek Daniel
250.95KB
{format} UCHWAŁA NR XIV-79-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza za 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
19-08-05 14:46
Waloszek Daniel
100.79KB
{format} UCHWAŁA NR XIV-78-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nędza wotum zaufania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
19-08-05 14:45
Waloszek Daniel
97.5KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-06-04 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XIII-77-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę NR XI-69-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przejazdu na rzecz każdorazowych właścicieli działki nr 432 obrębu Nędza na nieruchomości własności Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
19-08-05 14:45
Waloszek Daniel
104.85KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-05-28 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XII-76-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
19-08-05 14:45
Waloszek Daniel
251.16KB
{format} UCHWAŁA NR XII-75-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
19-08-05 14:44
Waloszek Daniel
371.84KB
{format} UCHWAŁA NR XII-74-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Łucji Socha na działanie Wójta Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
19-08-05 14:44
Waloszek Daniel
191.18KB
{format} UCHWAŁA NR XII-73-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
19-08-05 14:44
Waloszek Daniel
198.15KB
{format} UCHWAŁA NR XII-71-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
19-08-05 14:43
Waloszek Daniel
102.93KB
{format} UCHWAŁA NR XII-70-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
19-08-05 14:43
Waloszek Daniel
1.31MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-05-08 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR XI-69-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przejazdu na rzecz każdorazowych właścicieli działki nr 432 obrębu Nędza na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
19-08-05 14:42
Waloszek Daniel
788.71KB
{format} UCHWAŁA NR XI-68-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
19-08-05 14:41
Waloszek Daniel
583.83KB
{format} UCHWAŁA NR XI-67-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
19-08-05 14:38
Waloszek Daniel
594.99KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-04-30 [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR X-66-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza na nieruchomość stanowiącą współwłasność osób fizycznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
19-05-08 10:16
Waloszek Daniel
366.55KB
{format} UCHWAŁA NR X-65-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
19-05-08 10:16
Waloszek Daniel
298.35KB
{format} UCHWAŁA NR X-64-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Łęgu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
19-05-08 10:15
Waloszek Daniel
498.23KB
{format} UCHWAŁA NR X-63-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII-53-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 4 marca 2019r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
19-05-08 10:15
Waloszek Daniel
189.9KB
{format} UCHWAŁA NR X-61-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
19-05-08 10:14
Waloszek Daniel
1.39MB
{format} UCHWAŁA NR X-60-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
19-05-08 10:14
Waloszek Daniel
103.4KB
{format} UCHWAŁA NR X-59-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
19-05-08 10:13
Waloszek Daniel
100.71KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-03-28 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR IX-58-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na rok 2019 Gminy Nędza’.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
19-04-04 10:35
Waloszek Daniel
196.72KB
{format} UCHWAŁA NR IX-57-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nędza oraz określenia granic obwodów od dnia 1 września 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
19-04-04 10:34
Waloszek Daniel
290.85KB
{format} UCHWAŁA NR IX-55-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
19-04-04 10:32
Waloszek Daniel
887.58KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-03-04 [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR VIII-54-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
19-03-28 09:05
Waloszek Daniel
313.75KB
{format} UCHWAŁA NR VIII-53-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
19-03-28 09:01
Waloszek Daniel
331.48KB
{format} UCHWAŁA NR VIII-52-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
19-03-28 09:00
Waloszek Daniel
105.81KB
{format} UCHWAŁA NR VIII-51-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2019”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
19-03-28 09:00
Waloszek Daniel
258.08KB
{format} UCHWAŁA NR VIII-50-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz na udzielenie bonifikaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
19-03-28 08:59
Waloszek Daniel
101.53KB
{format} UCHWAŁA NR VIII-48-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
19-03-28 08:58
Waloszek Daniel
729.14KB
{format} UCHWAŁA NR VIII-47-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
19-03-28 08:58
Waloszek Daniel
154.86KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-02-08 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR VII-46-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
19-02-12 13:35
Waloszek Daniel
210.54KB
{format} UCHWAŁA NR VII-45-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
19-02-12 13:34
Waloszek Daniel
106.07KB
{format} UCHWAŁA NR VII-44-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Gminy Nędza".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
19-02-12 13:33
Waloszek Daniel
280.04KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-01-28 [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR VI-44-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gmina biblioteka Publiczna w Nędzy oraz Gminne Centrum Kultury w Nędzy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
19-02-05 10:12
Waloszek Daniel
199.6KB
{format} UCHWAŁA NR VI-43-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nędza na lata 2018- 2032”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
19-02-05 10:12
Waloszek Daniel
6.35MB
{format} UCHWAŁA NR VI-42-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
19-02-05 10:11
Waloszek Daniel
3.34MB
{format} UCHWAŁA NR VI-41-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
19-02-05 10:10
Waloszek Daniel
411.76KB
{format} UCHWAŁA NR VI-40-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
19-02-05 10:10
Waloszek Daniel
562.28KB
{format} UCHWAŁA NR VI-39-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
19-02-05 10:09
Waloszek Daniel
85.14KB
{format} UCHWAŁA NR VI-38-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
19-02-05 09:59
Waloszek Daniel
102.89KB
{format} UCHWAŁA NR VI-36-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
19-02-05 09:48
Waloszek Daniel
620.17KB
{format} UCHWAŁA NR VI-35-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
19-02-05 09:46
Waloszek Daniel
98.69KB
{format} UCHWAŁA NR VI-34-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
19-02-05 09:45
Waloszek Daniel
108.12KB
{format} UCHWAŁA NR VI-33-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
19-02-05 09:45
Waloszek Daniel
110.14KB
{format} UCHWAŁA NR VI-32-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
19-02-05 09:44
Waloszek Daniel
332.56KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-12-27 [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR V-31-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Gminy Nędza".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
19-01-16 07:53
Waloszek Daniel
253.53KB
{format} Uchwała Nr. V-30-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
19-01-16 07:53
Waloszek Daniel
242.9KB
{format} Uchwała Nr V-20-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVI-451-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 15 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
19-01-04 12:46
Waloszek Daniel
78.6KB
{format} Uchwała Nr V-21-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV-446-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
19-01-04 12:45
Waloszek Daniel
78.73KB
{format} Uchwała NR V-22-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
19-01-04 12:45
Waloszek Daniel
864.35KB
{format} Uchwała NR V-24-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
19-01-04 12:44
Waloszek Daniel
332.92KB
{format} Uchwała Nr V-26-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
19-01-04 12:42
Waloszek Daniel
66KB
{format} Uchwała NR V-27-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zasad ustalania wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
19-01-04 12:42
Waloszek Daniel
96.57KB
{format} Uchwała NR V-28-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
19-01-04 12:40
Waloszek Daniel
80.56KB
{format} Uchwała NR V-29-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
19-01-04 12:39
Waloszek Daniel
85.14KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-12-17 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR IV-19-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
18-12-19 13:54
Waloszek Daniel
643.63KB
{format} Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Nędza Nr IV-18-2018 z dnia 17 grudnia 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
18-12-19 13:53
Waloszek Daniel
1.3MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-11-28 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr II-7-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-12-08 08:51
Waloszek Daniel
181.12KB
{format} UCHWAŁA NR II-6-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
18-12-19 13:49
Waloszek Daniel
164.63KB
{format} UCHWAŁA NR II-5-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-12-19 13:48
Waloszek Daniel
165.35KB
{format} UCHWAŁA NR II-4-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
18-12-19 13:47
Waloszek Daniel
160.39KB
{format} UCHWAŁA NR II-3-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
18-12-19 13:46
Waloszek Daniel
157.19KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-12-05 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR III-12-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-12-19 13:52
Waloszek Daniel
755.52KB
{format} UCHWAŁA NR III-10-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-85-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
18-12-19 13:51
Waloszek Daniel
91.63KB
{format} UCHWAŁA NR III-9-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI-325-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
18-12-19 13:51
Waloszek Daniel
110.59KB
{format} UCHWAŁA NR III-8-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX-424-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
18-12-19 13:50
Waloszek Daniel
91.9KB
{format} UCHWAŁA NR III-11-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
18-12-13 14:47
Waloszek Daniel
97.32KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-11-20 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Nędza z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
18-11-27 09:51
Waloszek Daniel
90.51KB
{format} Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Nędza z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
18-11-27 09:51
Waloszek Daniel
90.55KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-11-08 [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR LXXVII-455-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
18-11-26 14:58
Waloszek Daniel
582.19KB
{format} UCHWAŁA NR LXXVII-463-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
18-11-26 14:57
Waloszek Daniel
105.68KB
{format} załącznik do Uchwały NR LXXVII-462-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
18-11-26 14:56
Waloszek Daniel
154.69KB
{format} UCHWAŁA NR LXXVII-462-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
18-11-26 14:54
Waloszek Daniel
129.13KB
{format} załącznik do Uchwały Nr LXXVII-461-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
18-11-26 14:53
Waloszek Daniel
141.75KB
{format} Uchwała Nr LXXVII-461-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
18-11-26 14:52
Waloszek Daniel
63.3KB
{format} UCHWAŁA NR LXXVII-460-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/37/2003 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
18-11-26 14:50
Waloszek Daniel
212.13KB
{format} UCHWAŁA NR LXXVII-459-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
18-11-26 14:48
Waloszek Daniel
291.25KB
{format} UCHWAŁA NR LXXVII-458-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
18-11-26 14:45
Waloszek Daniel
280.59KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-10-15 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA NR LXXVI-454-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
18-11-26 14:41
Waloszek Daniel
276.13KB
{format} UCHWAŁA NR LXXVI-453-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
18-11-26 14:39
Waloszek Daniel
680.08KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-10-02 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr LXXV-449-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 2 października 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nędza na udziały w nieruchomościach stanowiących współwłasność osoby fizycznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
18-10-15 13:42
Pietrasz Leszek
375.13KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-09-24 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr LXXIV-448-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
18-10-15 13:40
Pietrasz Leszek
180.79KB
{format} Uchwała Nr LXXIV-441-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
18-10-15 13:38
Pietrasz Leszek
313.76KB
{format} Uchwała Nr LXXIV-444-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
18-10-15 13:22
Pietrasz Leszek
738.59KB
{format} Uchwała Nr LXXIV-443-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
18-10-15 13:21
Pietrasz Leszek
437.74KB
{format} Uchwała Nr LXXIV-442-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
18-10-15 13:19
Pietrasz Leszek
302.54KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-07-30 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr LXXI-430-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
18-10-15 13:13
Pietrasz Leszek
533.71KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-07-23 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr LXX-429-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lipca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nędza na udziały w nieruchomościach stanowiących współwłasność osoby fizycznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
18-10-15 13:17
Pietrasz Leszek
387.67KB
{format} Uchwała Nr LXX-428-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lipca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem położonych na nich budowli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
18-10-15 13:15
Pietrasz Leszek
184.3KB
{format} Uchwała Nr LXX-426-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
18-10-15 13:05
Pietrasz Leszek
637.92KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-07-04 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr LXIX-425-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
18-10-15 13:02
Pietrasz Leszek
506.88KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-06-25 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr LXVIII-422-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
18-10-15 12:59
Pietrasz Leszek
608.16KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-09-03 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr LXXII-436-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
18-09-05 08:11
Pietrasz Leszek
624.16KB
{format} Uchwała Nr LXXII-435-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nędza na lata 2018-2021"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 529
18-09-05 08:10
Pietrasz Leszek
3.11MB
{format} Uchwała Nr LXXII-431-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
18-09-05 08:03
Pietrasz Leszek
180.54KB
{format} Uchwała Nr LXXII-434-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
18-09-05 07:57
Pietrasz Leszek
247.12KB
{format} Uchwała Nr LXXII-433-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych do gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
18-09-05 07:29
Pietrasz Leszek
177.95KB
{format} Uchwała Nr LXXII-432-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
18-09-05 07:25
Pietrasz Leszek
374.94KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-06-08 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LXVII-417-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
18-06-18 11:51
Mostek Sabina
597.9KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-05-22 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LXVI-412-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
18-05-28 08:25
Mostek Sabina
705.55KB
{format} Uchwała nr LXVI-414-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
18-05-28 08:23
Mostek Sabina
395.45KB
{format} Uchwała nr LXVI-415-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych dla osób z terenu Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
18-05-28 08:22
Mostek Sabina
303.85KB
{format} Uchwała nr LXVI-410-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
18-05-28 08:10
Mostek Sabina
254.05KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-04-23 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LXV-406-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-04-27 11:16
Mostek Sabina
122.31KB
{format} Uchwała nr LXV-404-2018 Rady Gminy Nędza z 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nędza na udziały w nieruchomościach stanowiących współwłasność osób fizycznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
18-04-27 11:15
Mostek Sabina
133.41KB
{format} Uchwała nr LXV-407-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2018”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
18-04-27 11:13
Mostek Sabina
215.4KB
{format} Uchwała nr LXV-405-2018 Rady Gminy Nędza z 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przejazdu na rzecz każdorazowych właścicieli działki obrębu Ciechowice na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
18-04-27 11:12
Mostek Sabina
175.09KB
{format} Uchwała nr LXV-408-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Nędza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
18-04-27 11:09
Mostek Sabina
308.33KB
{format} Uchwała nr LXV-402-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
18-04-27 11:06
Mostek Sabina
720.51KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-03-28 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LXIV-399-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 Gminy Nędza”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
18-04-05 09:19
Mostek Sabina
114.68KB
{format} Uchwała nr LXIV-398-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nędza na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
18-04-05 09:17
Mostek Sabina
267.08KB
{format} Uchwała nr LXIV-397-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nędza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
18-04-05 09:16
Mostek Sabina
344.24KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-03-19 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LXIII-393-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 roku uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
18-03-22 09:01
Mostek Sabina
84.08KB
{format} Uchwała nr LXIII-395-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2018”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
18-03-22 08:40
Mostek Sabina
204.24KB
{format} Uchwała nr LXIII-396-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
18-03-22 08:36
Mostek Sabina
121.54KB
{format} Uchwała nr LXIII-394-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
18-03-22 08:25
Mostek Sabina
276.97KB
{format} Uchwała nr LXIII-392-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
18-03-22 08:24
Mostek Sabina
306.89KB
{format} Uchwała nr LXIII-391-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
18-03-22 08:22
Mostek Sabina
143.92KB
{format} Uchwała nr LXIII-390-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
18-03-22 08:20
Mostek Sabina
304.85KB
{format} Uchwała nr LXIII-387-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
18-03-22 08:18
Mostek Sabina
0.98MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-02-12 [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LXII-385-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
18-02-15 11:07
Mostek Sabina
355.91KB
{format} Uchwała nr LXII-384-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu stanowiącego własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
18-02-15 11:06
Mostek Sabina
354.49KB
{format} Uchwała nr LXII-383-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
18-02-15 11:05
Mostek Sabina
354.84KB
{format} Uchwała nr LXII-379-2018 Rady Gminy Nędza z 12 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz Projektu Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
18-02-15 11:03
Mostek Sabina
220.46KB
{format} Uchwała nr LXII-386-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Gminy Nędza"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 338
18-02-15 10:59
Mostek Sabina
630.77KB
{format} Uchwała nr LXII-377-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
18-02-15 10:54
Mostek Sabina
592.35KB
{format} Uchwała nr LXII-380-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
18-02-15 10:40
Mostek Sabina
325.58KB
{format} Uchwała nr LXII-381-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
18-02-15 10:38
Mostek Sabina
325.01KB
{format} Uchwała nr LXII-382-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
18-02-15 10:36
Mostek Sabina
324.74KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-12-29 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LXI-369-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
18-01-05 11:59
Mostek Sabina
713.06KB
{format} Uchwała nr LXI-373-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
18-01-03 13:06
Mostek Sabina
326.08KB
{format} Uchwała nr LXI-372-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
18-01-03 13:03
Mostek Sabina
352.85KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-12-18 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Nędza nr LX-367-2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
18-01-03 11:59
Mostek Sabina
2.05MB
{format} Uchwała nr LX-363-2017 Rady z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
18-01-03 11:49
Mostek Sabina
1.29MB
{format} Uchwała nr LX-368-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Gminy Nędza".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
17-12-21 09:37
Mostek Sabina
639.6KB
{format} Uchwała nr LX-365-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
17-12-20 09:02
Mostek Sabina
365.43KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-12-05 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LIX-359-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
17-12-12 08:14
Mostek Sabina
596.49KB
{format} Uchwała nr LIX-358-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
17-12-12 08:11
Mostek Sabina
219.1KB
{format} Uchwała nr LIX-361-2017 Rady Gminy Nędza z 5 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
17-12-08 09:14
Mostek Sabina
542.54KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-11-24 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LVIII-353-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2017 r. sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Nędzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
17-11-28 09:30
Mostek Sabina
216.34KB
{format} Uchwała nr LVIII-356-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Zawadzie Ks obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
17-11-28 09:29
Mostek Sabina
214.64KB
{format} Uchwała nr LVIII-355-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Górki Śl obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
17-11-28 09:27
Mostek Sabina
217.54KB
{format} Uchwała nr LVIII-354-2017 Rady Gminy Nędza z 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Babicach obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
17-11-28 09:26
Mostek Sabina
216.52KB
{format} Uchwała nr LVIII-352-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL-314-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 23 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
17-11-28 09:21
Mostek Sabina
91.22KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-11-06 [ 16 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LVII-342-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Nędzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
17-11-28 09:19
Mostek Sabina
170.11KB
{format} Uchwała nr LVII-343-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Babicach obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
17-11-28 09:18
Mostek Sabina
167.66KB
{format} Uchwała nr LVII-345-2017 Rady Gminy Nędza z 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Zawadzie Ks obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
17-11-28 09:16
Mostek Sabina
167.58KB
{format} Uchwała nr LVII-344-2017 Rady Gminy Nędza z 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Górkach Śl obejmującej część klas sześcioletniej szkoły w ośmioletnią szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
17-11-28 09:15
Mostek Sabina
166.05KB
{format} Uchwała nr LVII-338-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
17-11-23 12:34
Mostek Sabina
10.47MB
{format} Uchwała nr LVII-339-2017 Rady Gminy Nędza z 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LVI-326-2017 Rady Gminy Nędza z 25 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
17-11-23 08:44
Mostek Sabina
490.19KB
{format} Uchwała nr LVII-341-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 479
17-11-14 08:40
Mostek Sabina
240.14KB
{format} Uchwała nr LVII-340-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 488
17-11-14 08:38
Mostek Sabina
278.3KB
{format} Uchwała nr LVII-337-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
17-12-11 08:13
Mostek Sabina
1.16MB
{format} Uchwała nr LVII-336-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
17-11-14 08:29
Mostek Sabina
294.42KB
{format} Uchwała nr LVII-348-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
17-11-08 08:21
Mostek Sabina
357.44KB
{format} Uchwała nr LVII-347-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu stanowiącego własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
17-11-08 08:19
Mostek Sabina
355.26KB
{format} Uchwała nr LVII-349-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
17-11-08 08:18
Mostek Sabina
414.97KB
{format} Uchwała nr LVII-350-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Iwony Brzęczek na działalność Wójta Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
17-11-08 08:13
Mostek Sabina
358.41KB
{format} Uchwała nr LVII-351-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Angeliki Łatacz na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
17-11-08 08:12
Mostek Sabina
351.12KB
{format} Uchwała nr LVII-346-2017 Rady Gminy Nędza z 6 listopada 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem budowli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
17-11-08 08:09
Mostek Sabina
209.69KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-01-26 [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
15-07-28 09:47
Mostek Sabina
808.98KB
{format} Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
15-07-27 14:56
Mostek Sabina
649.88KB
{format} Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
15-07-27 14:53
Mostek Sabina
3.79MB
{format} Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
15-07-27 14:18
Mostek Sabina
726.84KB
{format} Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII-302-2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
15-07-27 14:16
Mostek Sabina
759.01KB
{format} Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. uchylająca uchwałę nr XXXVII-296-2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia gminy do spółki z o.o. pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
15-07-27 13:33
Mostek Sabina
701.9KB
{format} Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowwadzonych przez Gminę Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
15-07-27 13:22
Mostek Sabina
731.73KB
{format} Zalącznik do uchwały nr V-20-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. - rysunek planu.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 493
15-04-16 09:04
Mostek Sabina
13.63MB
{format} Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza w obrębie wsi Babice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
15-04-16 08:47
Mostek Sabina
688.24KB
{format} Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Babicach .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
15-02-10 14:31
Mostek Sabina
122.65KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-04-09 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
15-07-28 13:08
Mostek Sabina
632.3KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-04-25 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
15-07-28 13:44
Mostek Sabina
830.99KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-05-25 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 25 maja 2015 roku zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
15-07-28 13:53
Mostek Sabina
668.52KB
{format} Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 25 maja 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
15-07-28 13:48
Mostek Sabina
5.31MB
{format} Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
15-06-01 09:01
Mostek Sabina
165.64KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-06-03 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XI/76/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
15-07-29 09:32
Mostek Sabina
629.46KB
{format} Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
15-07-28 13:56
Mostek Sabina
1.13MB
{format} Uchwała nr XI/74/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 03 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
15-06-03 10:59
Mostek Sabina
46.23KB
{format} Uchwała nr XI/73/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
15-06-03 09:48
Mostek Sabina
68.6KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-02-23 [ 16 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr V/31/2015 rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
15-08-24 14:20
Mostek Sabina
1.17MB
{format} Uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja wraz instalacją kolektorów słonecznych w budynkach przy ul. Leśnej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
15-07-28 10:43
Mostek Sabina
702.47KB
{format} Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę nr II-6-2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie: zasad ustalania wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów służbowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
15-07-28 10:05
Mostek Sabina
675.25KB
{format} Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Nędza do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” w ramach osi LEADER PROW na lata 2014-2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
15-03-02 14:48
Mostek Sabina
53.61KB
{format} Uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
15-03-02 13:16
Mostek Sabina
202.81KB
{format} Uchwała nr VI/40/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
15-03-02 13:00
Mostek Sabina
854.72KB
{format} Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII-302-2013 Rady Gminy Nedza z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
15-03-02 12:56
Mostek Sabina
106.63KB
{format} Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
15-03-02 12:47
Mostek Sabina
637.44KB
{format} Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
15-03-02 12:30
Mostek Sabina
96.93KB
{format} Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
15-03-02 12:27
Mostek Sabina
99.19KB
{format} Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
15-03-02 12:21
Mostek Sabina
95.34KB
{format} Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
15-03-02 12:18
Mostek Sabina
93.22KB
{format} Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę nr LIX-438-2014 z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
15-03-02 12:09
Mostek Sabina
106.02KB
{format} Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Kuźnia Raciborska w zakresie nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Bożego w Chrystusie z terenu Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
15-03-02 12:06
Mostek Sabina
136.97KB
{format} Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
15-03-02 11:59
Mostek Sabina
187.81KB
{format} Uchwała nr VI/39/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
15-03-02 11:45
Mostek Sabina
142.04KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-03-30 [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr VII/44/2015 rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2015".pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
15-08-24 15:28
Mostek Sabina
609.88KB
{format} Uchwała nr VII/53/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
15-07-28 13:01
Mostek Sabina
884.36KB
{format} Uchwała nr VII/52/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
15-07-28 12:55
Mostek Sabina
661.01KB
{format} Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
15-07-28 11:44
Mostek Sabina
1.13MB
{format} Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
15-07-28 11:40
Mostek Sabina
697.51KB
{format} Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Nędza wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
15-07-28 11:15
Mostek Sabina
800.96KB
{format} Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nędza do Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
15-07-28 11:12
Mostek Sabina
755.73KB
{format} Uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
15-07-28 10:58
Mostek Sabina
843.56KB
{format} Uchwała nr VI/44/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2015".pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
15-07-28 10:50
Mostek Sabina
609.88KB
{format} Uchwała nr VII/47/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
15-04-14 08:01
Mostek Sabina
195.16KB
{format} Uchwała nr VII/48/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
15-04-14 07:56
Mostek Sabina
195.56KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-04-27 [ 14 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy za 2014 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
15-08-24 15:40
Mostek Sabina
622.31KB
{format} Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2014 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
15-08-24 15:36
Mostek Sabina
632.3KB
{format} Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
15-07-28 13:42
Mostek Sabina
643.5KB
{format} Uchwała nr IX/65/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
15-07-28 13:36
Mostek Sabina
727.59KB
{format} Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
15-07-28 13:34
Mostek Sabina
1.2MB
{format} Uchwała nr IX/60/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
15-07-28 13:30
Mostek Sabina
0.96MB
{format} Uchwała nr IX/59/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Nędzy za 2014 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
15-07-28 13:27
Mostek Sabina
606.34KB
{format} Uchwała nr VII/58/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka publiczna za 2014 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
15-07-28 13:25
Mostek Sabina
622.31KB
{format} Uchwała nr IX/62/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
15-04-28 08:47
Mostek Sabina
199.82KB
{format} Uchwała nr IX/61/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
15-04-28 08:43
Mostek Sabina
196.89KB
{format} Uchwała nr IX/68/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nędza do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PARTNERSTWO DLA ROZWOJU”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
15-04-28 08:39
Mostek Sabina
123.48KB
{format} Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę nr VII/45/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
15-04-28 08:34
Mostek Sabina
114.59KB
{format} Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
15-04-28 08:14
Mostek Sabina
118.78KB
{format} Uchwała nr IX/55/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania do 31 grudnia 2015 roku taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
15-04-28 08:07
Mostek Sabina
139.05KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-08-26 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XV/93/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 sierpnia 2015 r.zmieniająca Uchwałę Nr IV-18-2014 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
15-09-01 12:27
Mostek Sabina
131.53KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-07-27 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r.zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
15-09-03 10:31
Mostek Sabina
1.2MB
{format} Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
15-09-01 12:22
Mostek Sabina
199.35KB
{format} Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Gminy Nędza z 27 lipca 2015 r. uchylająca Uchwałę nr VI/42/2015 z 23 lutego 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie „Termomodernizacja w budynkach wielofunkcyjnych przy ulicy Leśnej 1 i Leśnej 3”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
15-09-01 12:21
Mostek Sabina
134.84KB
{format} Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
15-09-01 12:18
Mostek Sabina
189.11KB
{format} Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2014-2017”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
15-09-01 12:17
Mostek Sabina
166.55KB
{format} Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłaty za umieszczenie reklam na obiektach komunalnych stanowiących własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
15-08-25 08:08
Mostek Sabina
196.87KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-06-29 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XII/81/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
15-09-03 10:34
Mostek Sabina
1.2MB
{format} Uchwała nr XII/82/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
15-09-01 12:16
Mostek Sabina
194.55KB
{format} Załącznik do uchwały nr XII/83/2015 - stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi na Wójta Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 420
15-08-26 08:54
Mostek Sabina
51.93KB
{format} Uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
15-08-26 08:52
Mostek Sabina
68.17KB
{format} Uchwała nr XII/80/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałe nr XVIII/121/2011 Rady Gminy Nędza z 21 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
15-07-29 09:46
Mostek Sabina
834.65KB
{format} Uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
15-07-29 09:41
Mostek Sabina
1.02MB
{format} Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na łąwników na rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2016 roku nową kadencję.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
15-07-29 09:36
Mostek Sabina
864.21KB
{format} Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycj planu aglomeracji Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
15-07-29 09:34
Mostek Sabina
624.48KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-08-11 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XIV/90/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
15-09-03 10:36
Mostek Sabina
0.96MB
{format} Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Gminy Nędza z 11 sierpnia 2015 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XIII-85-2015 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Komunalne.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
15-09-01 12:26
Mostek Sabina
134.12KB
{format} Uchwała nr XIV/91/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV-18-2014 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
15-09-01 12:23
Mostek Sabina
199.39KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-10-22 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XVII/106/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 22 października 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
15-10-29 08:04
Mostek Sabina
201.61KB
{format} Uchwała nr XVII/105/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 22 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
15-10-29 08:01
Mostek Sabina
1.39MB
{format} Uchwała nr XVII/104/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
15-10-29 07:57
Mostek Sabina
212.4KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-11-26 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XIX/121/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
15-12-23 13:08
Mostek Sabina
202.79KB
{format} Uchwała nr XIX/120/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu realizacji projektu „Drugiemu człowiekowi”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
15-12-23 13:05
Mostek Sabina
273.06KB
{format} Uchwała nr XIX/117/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/99/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
15-12-03 13:55
Mostek Sabina
95.6KB
{format} Uchwała nr XIX/118/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/111/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
15-12-02 08:39
Mostek Sabina
475.75KB
{format} Uchwała nr XIX/119/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
15-12-02 08:37
Mostek Sabina
0.94MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-12-03 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XX/123/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/109/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
16-01-11 08:08
Mostek Sabina
92.85KB
{format} Uchwała nr XX/124/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
15-12-28 14:50
Mostek Sabina
1.23MB
{format} Uchwała nr XX/122/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX-65-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
15-12-23 13:07
Mostek Sabina
188.47KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-12-16 [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXI/130/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r.w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową drogi, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
16-01-11 08:14
Mostek Sabina
100.06KB
{format} Uchwała nr XXI/129/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy „Malinowa” ulicy położonej w Szymocicach.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
16-01-11 08:13
Mostek Sabina
848.45KB
{format} Uchwała budżetowa na rok 2016 Gminy Nędza nr XXI/132/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
15-12-28 14:56
Mostek Sabina
3.18MB
{format} Uchwała nr XXI/127/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 352
15-12-28 07:59
Mostek Sabina
0.94MB
{format} Uchwała nr XXI/131/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
15-12-23 13:13
Mostek Sabina
228.86KB
{format} Uchwała nr XXI/128/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r.zmieniająca Uchwałę Nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
15-12-23 13:11
Mostek Sabina
198.54KB
{format} Załącznik do uchwały nr XXI/125/2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
15-12-21 14:44
Mostek Sabina
185.24KB
{format} Uchwała nr XXI/125/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Gminy Nędza”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
15-12-21 14:43
Mostek Sabina
176.09KB
{format} Załącznik do uchwały nr XXI/126/2015 - Program współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
15-12-21 11:04
Mostek Sabina
242.34KB
{format} Uchwała nr XXI/126/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
15-12-21 11:01
Mostek Sabina
133.71KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-01-25 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXII/137/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 r.zmieniająca Uchwałę Nr XXI-131-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
16-01-29 11:27
Mostek Sabina
193.25KB
{format} Uchwała nr XXII/135/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
16-01-29 11:26
Mostek Sabina
143.74KB
{format} Uchwała nr XXII/133/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
16-01-27 10:08
Mostek Sabina
201.86KB
{format} Uchwała nr XXII/134/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
16-01-27 10:06
Mostek Sabina
123.25KB
{format} Uchwała nr XXII/138/2016 Rady Gminy Nędza z 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
16-01-27 09:17
Mostek Sabina
100.48KB
{format} Uchwała nr XXII/136/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Gminy Nędza nr XXI/132/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
16-01-27 09:14
Mostek Sabina
1.27MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-02-04 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXIII/139/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Gminy Nędza Nr XXI/132/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
16-02-04 12:36
Mostek Sabina
1.27MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-02-29 [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXIV/144/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
16-03-15 08:22
Mostek Sabina
213.07KB
{format} Uchwała nr XXIV/143/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
16-03-15 08:21
Mostek Sabina
213.09KB
{format} Uchwała nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
16-03-15 08:20
Mostek Sabina
214.17KB
{format} Uchwała nr XXIV/142/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
16-03-15 08:15
Mostek Sabina
212.17KB
{format} Uchwała nr XXIV/150/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 r.zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Gminy Nędza nr XXI/132/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
16-03-14 09:24
Mostek Sabina
747.11KB
{format} Uchwała nr XXIV/148/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Nędza”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
16-03-14 09:20
Mostek Sabina
192.55KB
{format} Uchwała nr XXIV/147/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
16-03-14 09:18
Mostek Sabina
97.12KB
{format} Załącznik do uchwały nr XXIV/146/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
16-03-14 09:14
Mostek Sabina
169.93KB
{format} Uchwała nr XXIV/146/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2016”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
16-03-14 09:11
Mostek Sabina
177.29KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-03-14 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXV/155/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Szymocice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
16-03-17 12:48
Mostek Sabina
7.31MB
{format} Uchwała nr XXV/154/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
16-03-17 12:45
Mostek Sabina
13.98MB
{format} Uchwała nr XXV/153/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru sołectwa Górki Śląskie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
16-03-17 12:13
Mostek Sabina
10.97MB
{format} Uchwała nr XXV/152/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru - etap I.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
16-03-17 12:06
Mostek Sabina
4.58MB
{format} Uchwała nr XXV/157/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
16-03-16 07:36
Mostek Sabina
1.07MB
{format} Uchwała nr XXV/151/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
16-03-15 08:24
Mostek Sabina
215.78KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-03-31 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXVI/158/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
16-04-01 07:58
Mostek Sabina
103.75KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-04-25 [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Załącznik do uchwały nr XXVII/161/2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
16-04-27 09:08
Mostek Sabina
7.01MB
{format} Uchwała nr XXVII/161/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Nędza”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
16-04-27 09:02
Mostek Sabina
220.6KB
{format} Załącznik do uchwały nr XXVII/163/2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
16-04-27 08:47
Mostek Sabina
568.63KB
{format} Uchwała nr XXVII/163/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2015 rok”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
16-04-27 08:46
Mostek Sabina
132.23KB
{format} Uchwała nr XXVII/167/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na czas nie dłuższy niż 8 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
16-04-27 08:30
Mostek Sabina
181.29KB
{format} Uchwała nr XXVII/168/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
16-04-27 08:26
Mostek Sabina
214.7KB
{format} Uchwała nr XXVII/165/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
16-04-26 13:42
Mostek Sabina
1.1MB
{format} Uchwała nr XXVII/162/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nędza na lata 2016 – 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
16-04-26 13:35
Mostek Sabina
202.37KB
{format} Uchwała nr XXVII/160/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany treści „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2016”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
16-04-26 13:33
Mostek Sabina
131.59KB
{format} Uchwała nr XXVII/159/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie: poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
16-04-26 13:31
Mostek Sabina
144.01KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-05-05 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXVIII/169/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Górki Śląskie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
16-05-06 08:24
Mostek Sabina
10.83MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-05-17 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXIX/170/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 17 maja 2016 r.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
16-05-17 10:55
Mostek Sabina
1.28MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-06-06 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXX/180/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Nędza projektu pod tytułem „WIEDZA + ZABAWA = ROZWÓJ”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
16-06-14 07:39
Mostek Sabina
155.79KB
{format} Uchwała nr XXX/179/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
16-06-14 07:32
Mostek Sabina
102.89KB
{format} Uchwała nr XXX/175/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
16-06-14 07:31
Mostek Sabina
600.01KB
{format} Uchwała nr XXX/173/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia opracowania i wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nędza na lata 2016-2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
16-06-14 07:29
Mostek Sabina
216.6KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-06-17 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXXI/181/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
16-06-20 08:31
Mostek Sabina
0.94MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-09-29 [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XVI/97/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy placowi na terenie sołectwa Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
16-06-20 11:22
Mostek Sabina
309.09KB
{format} Uchwała nr XVI/95/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza – etap 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 314
16-06-20 11:22
Mostek Sabina
409.11KB
{format} Uchwała nr XVI/102/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
15-10-06 11:38
Mostek Sabina
0.97MB
{format} Uchwała nr XVI/101/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/121/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
15-10-06 11:36
Mostek Sabina
96.2KB
{format} Uchwała nr XVI/100/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
15-10-06 11:34
Mostek Sabina
93.97KB
{format} Uchwała nr XVI/99/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 352
15-10-06 11:33
Mostek Sabina
99.54KB
{format} Uchwała nr XVI/98/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
15-10-01 12:03
Mostek Sabina
195.98KB
{format} Załącznik do uchwały nr XVI/96/2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
15-10-01 12:01
Mostek Sabina
169.29KB
{format} Uchwała nr XVI/96/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2016 rok„.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
15-10-01 12:00
Mostek Sabina
119KB
{format} Uchwała nr XVI/94/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
15-10-01 11:54
Mostek Sabina
112.86KB
{format} Uchwała nr XVI/103/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
15-10-01 08:50
Mostek Sabina
195.08KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-11-09 [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XVIII/115/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
16-06-20 10:46
Mostek Sabina
1.59MB
{format} Uchwała nr XVIII/113/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
15-11-18 14:14
Mostek Sabina
210.07KB
{format} Uchwała nr XVIII/114/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
15-11-18 14:08
Mostek Sabina
196.01KB
{format} Uchwała nr XVIII/112/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
15-11-18 14:05
Mostek Sabina
197.87KB
{format} Uchwała nr XVIII/108/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
15-11-16 09:05
Mostek Sabina
116.86KB
{format} Uchwała nr XVIII/109/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
15-11-16 09:03
Mostek Sabina
99.52KB
{format} Uchwała nr XVIII/110/2015 Rady gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/30/2015 z 23 lutego 2015 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
15-11-16 09:01
Mostek Sabina
101.8KB
{format} Uchwała nr XVIII/111/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
15-11-16 08:52
Mostek Sabina
1.2MB
{format} Uchwała Nr XVIII/116/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
15-11-12 10:12
Mostek Sabina
196.13KB
{format} Uchwała nr XVIII/107/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
15-11-10 08:02
Mostek Sabina
133.5KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-06-21 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXXII/183/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 21 czerwca 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
16-06-21 08:53
Mostek Sabina
716.98KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-06-28 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXXIII/89/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
16-06-28 14:26
Mostek Sabina
713.17KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-06-27 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXXIII/187/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
16-07-25 09:32
Mostek Sabina
615.53KB
{format} Uchwała nr XXXIII/186/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
16-07-25 09:30
Mostek Sabina
109.47KB
{format} Uchwała nr XXXIII/185/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
16-07-25 09:27
Mostek Sabina
211.51KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-08-01 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXXIV/190/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
16-08-31 07:45
Mostek Sabina
121KB
{format} Załącznik do uchwały XXXIV/191/2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
16-08-05 08:31
Mostek Sabina
546.92KB
{format} Uchwała nr XXXIV/191/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
16-08-05 08:29
Mostek Sabina
213.52KB
{format} Uchwała nr XXXIV/192/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
16-08-03 07:42
Mostek Sabina
1.21MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-08-31 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXXV/199/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
16-08-31 16:48
Mostek Sabina
28.21KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-09-15 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXXVI-203-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
16-09-23 10:43
Mostek Sabina
261.23KB
{format} Uchwała nr XXXVI-202-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
16-09-23 10:41
Mostek Sabina
1.31MB
{format} Uchwała nr XXXVI-200-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
16-09-23 10:39
Mostek Sabina
101.85KB
{format} Uchwała nr XXXVI-201-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
16-09-23 07:47
Mostek Sabina
187.35KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-10-17 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXXVIII/217/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
16-10-18 10:43
Mostek Sabina
1.73MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-10-13 [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXXVII/2013/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 roku w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
16-10-19 09:41
Mostek Sabina
150.81KB
{format} Uchwała nr XXXVII/210/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2017 rok"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
16-10-19 09:33
Mostek Sabina
295.08KB
{format} Uchwała nr XXXVII/212/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 roku w sprawie apelu o podjęcie skutecznych działań w zakresie budowy mostu na Odrze łączącego miejscowości Grzegorzowice – Ciechowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
16-10-19 09:25
Mostek Sabina
195.94KB
{format} Uchwała nr XXXVII/206/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
16-10-18 09:17
Mostek Sabina
1.05MB
{format} Uchwała nr XXXVII/211/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 r. zmieniająca uchwałę nr V/37/2003 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
16-10-17 10:15
Mostek Sabina
190.31KB
{format} Uchwała nr XXXVII/208/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 r.w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
16-10-17 10:12
Mostek Sabina
89.74KB
{format} Uchwała nr XXXVII/209/2016 Rady Gminy Nędza z 13 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza zabudowanej na podstawie pozwolenia na budowę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
16-10-14 08:46
Mostek Sabina
525.26KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-11-04 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XL/223/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
16-11-10 08:52
Mostek Sabina
0.93MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-10-31 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXXIX-218-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
17-01-16 08:58
Mostek Sabina
180.67KB
{format} Uchwała nr XXXIX/222/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
16-11-10 08:50
Mostek Sabina
106.98KB
{format} Uchwała nr XXXIX/221/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
16-11-10 08:47
Mostek Sabina
206.73KB
{format} Uchwała nr XXXIX/220/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta udziałów i akcji Gminy Nędza w spółkach prawa handlowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
16-11-10 08:41
Mostek Sabina
110.04KB
{format} Uchwała nr XXXIX/219/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
16-11-10 08:40
Mostek Sabina
118.19KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-11-25 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XLI-225-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
17-01-16 09:03
Mostek Sabina
181.23KB
{format} Uchwała nr XLI-228-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
17-01-16 08:46
Mostek Sabina
191.63KB
{format} Uchwała nr XLI-226-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
17-01-13 07:46
Mostek Sabina
683.2KB
{format} Uchwała nr XLI/225/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2016 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
16-11-29 08:56
Mostek Sabina
111.42KB
{format} Uchwała nr XLI/229/2016 Rady Gminy Nędza z 25 listopada 2016 r.w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 + załącznik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
16-11-29 08:47
Mostek Sabina
284.06KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-12-16 [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XLII-232-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
17-01-16 09:11
Mostek Sabina
203.59KB
{format} Uchwała nr XLII-239-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2014-2017”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
17-01-16 08:55
Mostek Sabina
245.41KB
{format} Uchwała nr XLII-236-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nędza za pierwsze półrocze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
17-01-16 08:53
Mostek Sabina
144.71KB
{format} Uchwała nr XLII-235-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
17-01-16 08:52
Mostek Sabina
182.81KB
{format} Uchwała nr XLII-230-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX-177-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
17-01-16 08:49
Mostek Sabina
234.64KB
{format} Uchwała nr XLI-231-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
17-01-13 07:49
Mostek Sabina
1.01MB
{format} Uchwała nr XLII/233/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
16-12-28 09:03
Mostek Sabina
250.07KB
{format} Uchwała budżetowa na rok 2017 Gminy Nędza nr XLII/234/2016 z dnia 16 grudnia 2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
16-12-28 08:57
Mostek Sabina
2.64MB
{format} Uchwała nr XLII/237/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
16-12-21 07:59
Mostek Sabina
202.55KB
{format} Uchwała nr XLII/238/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Gminy Nędza".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 333
16-12-21 07:55
Mostek Sabina
434.97KB
{format} Uchwała nr XLII/240/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
16-12-21 07:49
Mostek Sabina
584.81KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-12-29 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XLIII-244-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
17-01-16 09:15
Mostek Sabina
237.75KB
{format} Uchwała nr XLIII-243-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
17-01-16 09:14
Mostek Sabina
204.95KB
{format} Uchwała nr XLIII-241-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX-177-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
17-01-16 08:57
Mostek Sabina
237.09KB
{format} Uchwała nr XLIII-246-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r.w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
17-01-12 12:51
Mostek Sabina
100.42KB
{format} Uchwała nr XLIII-245-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
17-01-12 12:49
Mostek Sabina
95.17KB
{format} Uchwała nr XLIII-242-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
17-01-12 12:47
Mostek Sabina
787.18KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-03-09 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XLVII-267-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
17-03-10 11:26
Mostek Sabina
99.42KB
{format} Uchwała nr XLVII-266-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
17-03-10 11:24
Mostek Sabina
99.23KB
{format} Uchwała nr XLVII-268-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
17-03-10 11:22
Mostek Sabina
398.53KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-02-10 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XLV-256-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
17-04-11 07:53
Mostek Sabina
191.66KB
{format} Uchwała nr XLV-255-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
17-04-11 07:46
Mostek Sabina
165.42KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-03-27 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XLVIII-269-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
17-05-29 11:37
Mostek Sabina
5.09MB
{format} Uchwała nr XLV-271-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
17-04-11 07:58
Mostek Sabina
219.77KB
{format} Uchwała nr XLV-270-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nędza na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
17-04-11 07:56
Mostek Sabina
235.23KB
{format} Uchwała nr XLVIII-272-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza na rozszerzenie cmentarza w sołectwie Szymocice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
17-03-30 11:48
Mostek Sabina
214.92KB
{format} Uchwała nr XLVIII-273-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
17-03-30 11:44
Mostek Sabina
213.6KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-01-25 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XLIV-254-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
17-05-29 12:08
Mostek Sabina
140.66KB
{format} Uchwała nr XLIV-252-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zasad ustalania wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
17-05-29 11:58
Mostek Sabina
272.21KB
{format} Uchwała nr XLIV-253-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
17-05-29 11:55
Mostek Sabina
171.65KB
{format} Uchwała nr XLIV-248-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
17-05-29 11:34
Mostek Sabina
10.49MB
{format} Uchwała nr XLIV-251-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
17-02-01 08:54
Mostek Sabina
201.56KB
{format} Uchwała nr XLIV-250-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
17-02-01 08:52
Mostek Sabina
196.06KB
{format} Uchwała nr XLIV-249-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
17-02-01 08:50
Mostek Sabina
204.28KB
{format} Uchwała nr XLIV-247-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
17-02-01 08:46
Mostek Sabina
1.08MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-02-27 [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XLVI-261-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla policji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
17-05-29 12:09
Mostek Sabina
220.97KB
{format} Uchwała nr XLVI-260-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
17-05-29 11:35
Mostek Sabina
4.67MB
{format} Uchwała nr XLVI-259-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
17-03-03 09:27
Mostek Sabina
591.38KB
{format} Uchwała nr XLVI-258-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
17-03-03 09:26
Mostek Sabina
236.6KB
{format} Uchwała nr XLVI-257-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
17-03-03 09:22
Mostek Sabina
242.34KB
{format} Uchwała nr XLVI-262-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2017”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
17-03-02 07:41
Mostek Sabina
317.51KB
{format} Uchwała nr XLVI-263-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
17-02-28 10:45
Mostek Sabina
213.46KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-05-15 [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr L-284-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
17-11-23 12:52
Mostek Sabina
8.18MB
{format} Uchwała nr L-285-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Nędza za pomocą innego instrumentu płatniczego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
17-07-04 09:54
Mostek Sabina
209.4KB
{format} Uchwała nr L-283-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
17-07-04 09:52
Mostek Sabina
1.09MB
{format} Uchwała nr L-284-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
17-05-29 11:40
Mostek Sabina
8.18MB
{format} Uchwała nr L-288-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza i na udzielenie bonifikaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
17-05-17 09:06
Mostek Sabina
214.19KB
{format} Uchwała nr L-289-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza i na udzielenie bonifikaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
17-05-17 09:04
Mostek Sabina
214.6KB
{format} Uchwała nr L-290-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
17-05-17 09:03
Mostek Sabina
202.09KB
{format} Uchwała nr L-287-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
17-05-17 09:01
Mostek Sabina
201.12KB
{format} Uchwała nr L-286-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
17-05-17 08:59
Mostek Sabina
201.17KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-07-13 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LIII-302-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
17-07-19 08:03
Mostek Sabina
901.95KB
{format} Uchwała nr LIII-304-2017 Rady Gminy Nędza z 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nędza nr XXXVII-211-2016 z 13 października 2016 r. zmieniającej uchwałę nr V/37/2003 z 20 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
17-07-19 08:00
Mostek Sabina
196.04KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-06-26 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LII-298-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
17-11-23 12:58
Mostek Sabina
6.83MB
{format} Uchwała nr LII-299-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
17-07-19 10:21
Mostek Sabina
280.71KB
{format} Uchwała nr LII-301-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r.w sprawie zmiany uchwały nr LIX-433-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
17-07-03 12:48
Mostek Sabina
220.37KB
{format} Uchwała nr LII-300-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
17-07-03 12:46
Mostek Sabina
219.63KB
{format} Uchwała nr LII-297-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
17-07-03 12:42
Mostek Sabina
0.96MB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-04-24 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XLIX-276-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Nędza”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
17-11-08 13:31
Mostek Sabina
3.01MB
{format} Uchwała nr XLIX-279-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
17-07-21 12:36
Mostek Sabina
355.88KB
{format} Uchwała nr XLIX-282-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
17-07-04 11:19
Mostek Sabina
355.43KB
{format} Uchwała nr XLIX-278-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
17-07-04 11:16
Mostek Sabina
358.22KB
{format} Uchwała nr XLIX-281-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
17-07-04 11:14
Mostek Sabina
328.38KB
{format} Uchwała nr XLIX-280-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
17-07-04 11:11
Mostek Sabina
327.68KB
{format} Uchwała nr XLIX-277-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
17-04-25 10:48
Mostek Sabina
196.85KB
{format} Uchwała nr XLIX-275-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nędza na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
17-04-25 10:45
Mostek Sabina
258.55KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-08-10 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LV-316-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
17-11-23 12:59
Mostek Sabina
0.91MB
{format} Uchwała nr LV-314-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
17-11-23 08:36
Mostek Sabina
293.93KB
{format} Uchwała nr LV-319-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
17-08-11 11:24
Mostek Sabina
212.56KB
{format} Uchwała nr LV-312-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
17-08-11 11:22
Mostek Sabina
793.4KB
{format} Uchwała nr LV-315-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
17-08-11 11:19
Mostek Sabina
343.29KB
{format} Uchwała nr LV-317-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
17-08-11 11:17
Mostek Sabina
321.89KB
{format} Uchwała nr LV-318-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
17-08-11 11:14
Mostek Sabina
235.73KB
{format} Uchwała nr LV-320-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
17-08-11 08:40
Mostek Sabina
329.3KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-07-25 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LIV-307-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
17-08-28 10:05
Mostek Sabina
577.89KB
{format} Uchwała nr LIV-306-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu „Wczesna wielospecjalistyczna i kompleksowa opieka nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym..."
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
17-08-28 10:03
Mostek Sabina
1.21MB
{format} Uchwała nr LIV-305-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 r. W sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Nędza na lata 2017 - 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1203
17-08-14 13:04
Waloszek Daniel
4.52MB
{format} Uchwała nr LIV-311-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
17-07-25 12:34
Pietrasz Leszek
343.53KB
{format} Uchwała nr LIV-310-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza w celu budowy zbiornika służącego zaopatrzeniu ludności w wodę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
17-07-25 12:30
Pietrasz Leszek
342.56KB
{format} Uchwała nr LIV-309-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
17-07-25 12:28
Pietrasz Leszek
348.89KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-06-12 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LI-293-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
17-11-23 12:57
Mostek Sabina
4.97MB
{format} Uchwała nr LI-291-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza za 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
17-11-23 08:34
Mostek Sabina
278.38KB
{format} Uchwała nr LI-294-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków WFOŚiGW w Katowicach oraz z budżetu Gminy Nędza na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
17-06-19 11:01
Mostek Sabina
228.46KB
{format} Uchwała nr LI-292-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
17-06-19 11:00
Mostek Sabina
0.94MB
{format} Uchwała nr LI-295-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
17-06-19 10:59
Mostek Sabina
222.15KB
{format} Uchwała nr LI-296-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
17-06-19 10:57
Mostek Sabina
192.5KB
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-09-25 [ 14 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr LVI-324-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
17-11-23 12:33
Mostek Sabina
8.36MB
{format} Uchwała nr LVI-327-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI-261-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
17-11-23 08:46
Mostek Sabina
343.91KB
{format} Uchwała nr LVI-326-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
17-11-23 08:41
Mostek Sabina
488.99KB
{format} Uchwała nr LVI-325-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
17-11-23 08:40
Mostek Sabina
490.63KB
{format} Uchwała nr LVI-332-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
17-10-20 12:50
Mostek Sabina
328.57KB
{format} Uchwała nr LVI-330-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem położonych na nich budowli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
17-10-20 12:49
Mostek Sabina
345.86KB
{format} Uchwała nr LVI-331-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
17-10-20 12:48
Mostek Sabina
328.3KB
{format} Uchwała nr LVI-334-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Kuska na działalność Wójta Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
17-10-05 10:02
Mostek Sabina
352.59KB
{format} Uchwała nr LVI-323-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
17-09-29 09:12
Mostek Sabina
0.92MB
{format} Uchwała nr LVI-333-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. uchylająca uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
17-09-29 08:59
Mostek Sabina
218.26KB
{format} Uchwała nr LVI-322-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
17-09-29 08:56
Mostek Sabina
213.37KB
{format} Uchwała nr LVI-321-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
17-09-29 08:53
Mostek Sabina
224.81KB
{format} Uchwała nr LVI-328-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nędza a Gminą–Miastem Kuźnia Raciborska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
17-09-29 08:50
Mostek Sabina
288.92KB
{format} Uchwała nr LVI-329-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
17-09-29 08:32
Mostek Sabina
472.96KB

Rejestr zmian strony Uchwały Rady Gminy

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-19 12:19:51
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2015-07-27 14:04:14
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2015-07-27 14:04:09
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2015-07-27 14:04:09
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 8799