Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Rady Gminy

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-01-26 [ 10 ]
Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Gminy Nędza.pdf Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
15-07-28 09:47
Mostek Sabina
808.98KB
Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
15-07-27 14:56
Mostek Sabina
649.88KB
Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
15-07-27 14:53
Mostek Sabina
3.79MB
Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego.pdf Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
15-07-27 14:18
Mostek Sabina
726.84KB
Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII-302-2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII-302-2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
15-07-27 14:16
Mostek Sabina
759.01KB
Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. uchylająca uchwałę nr XXXVII-296-2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia gminy do spółki z o.o. pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu.pdf Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. uchylająca uchwałę nr XXXVII-296-2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia gminy do spółki z o.o. pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
15-07-27 13:33
Mostek Sabina
701.9KB
Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowwadzonych przez Gminę Nędza.pdf Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowwadzonych przez Gminę Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
15-07-27 13:22
Mostek Sabina
731.73KB
Zalącznik do uchwały nr V-20-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. - rysunek planu.jpg Zalącznik do uchwały nr V-20-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. - rysunek planu.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 428
15-04-16 09:04
Mostek Sabina
13.63MB
Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza w obrębie wsi Babice.pdf Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza w obrębie wsi Babice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
15-04-16 08:47
Mostek Sabina
688.24KB
Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Babicach .pdf Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Babicach .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
15-02-10 14:31
Mostek Sabina
122.65KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-02-23 [ 16 ]
Uchwała nr V/31/2015 rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf Uchwała nr V/31/2015 rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
15-08-24 14:20
Mostek Sabina
1.17MB
Uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą Termomodernizacja wraz instalacją kolektorów słonecznych w budynkach przy ul. Leśnej.pdf Uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja wraz instalacją kolektorów słonecznych w budynkach przy ul. Leśnej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
15-07-28 10:43
Mostek Sabina
702.47KB
Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę nr II-6-2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie: zasad ustalania wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów służbowych.pdf Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę nr II-6-2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie: zasad ustalania wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów służbowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
15-07-28 10:05
Mostek Sabina
675.25KB
Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Nędza do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” w ramach osi LEADER PROW na lata 2014-2020.pdf Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Nędza do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” w ramach osi LEADER PROW na lata 2014-2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
15-03-02 14:48
Mostek Sabina
53.61KB
Uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
15-03-02 13:16
Mostek Sabina
202.81KB
Uchwała nr VI/40/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr VI/40/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
15-03-02 13:00
Mostek Sabina
854.72KB
Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII-302-2013 Rady Gminy Nedza z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII-302-2013 Rady Gminy Nedza z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
15-03-02 12:56
Mostek Sabina
106.63KB
Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
15-03-02 12:47
Mostek Sabina
637.44KB
Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
15-03-02 12:30
Mostek Sabina
96.93KB
Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.pdf Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
15-03-02 12:27
Mostek Sabina
99.19KB
Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza.pdf Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
15-03-02 12:21
Mostek Sabina
95.34KB
Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek.pdf Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
15-03-02 12:18
Mostek Sabina
93.22KB
Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę nr LIX-438-2014 z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.pdf Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę nr LIX-438-2014 z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
15-03-02 12:09
Mostek Sabina
106.02KB
Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Kuźnia Raciborska w zakresie nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Bożego w Chrystusie z terenu Gminy Nędza.pdf Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Kuźnia Raciborska w zakresie nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Bożego w Chrystusie z terenu Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
15-03-02 12:06
Mostek Sabina
136.97KB
Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości.pdf Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
15-03-02 11:59
Mostek Sabina
187.81KB
Uchwała nr VI/39/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny.pdf Uchwała nr VI/39/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
15-03-02 11:45
Mostek Sabina
142.04KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-03-30 [ 11 ]
Uchwała nr VII/44/2015 rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2015.pdf Uchwała nr VII/44/2015 rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2015".pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
15-08-24 15:28
Mostek Sabina
609.88KB
Uchwała nr VII/53/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek.pdf Uchwała nr VII/53/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
15-07-28 13:01
Mostek Sabina
884.36KB
Uchwała nr VII/52/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf Uchwała nr VII/52/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
15-07-28 12:55
Mostek Sabina
661.01KB
Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014.pdf Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
15-07-28 11:44
Mostek Sabina
1.13MB
Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki.pdf Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
15-07-28 11:40
Mostek Sabina
697.51KB
Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Nędza wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nędzy.pdf Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Nędza wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
15-07-28 11:15
Mostek Sabina
800.96KB
Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nędza do Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry.pdf Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nędza do Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
15-07-28 11:12
Mostek Sabina
755.73KB
Uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą.pdf Uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
15-07-28 10:58
Mostek Sabina
843.56KB
Uchwała nr VI/44/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2015.pdf Uchwała nr VI/44/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2015".pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
15-07-28 10:50
Mostek Sabina
609.88KB
Uchwała nr VII/47/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf Uchwała nr VII/47/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
15-04-14 08:01
Mostek Sabina
195.16KB
Uchwała nr VII/48/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf Uchwała nr VII/48/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
15-04-14 07:56
Mostek Sabina
195.56KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-04-09 [ 1 ]
Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
15-07-28 13:08
Mostek Sabina
632.3KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-04-25 [ 1 ]
Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
15-07-28 13:44
Mostek Sabina
830.99KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-04-27 [ 14 ]
Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy za 2014 rok.pdf Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy za 2014 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
15-08-24 15:40
Mostek Sabina
622.31KB
Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2014 rok.pdf Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2014 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
15-08-24 15:36
Mostek Sabina
632.3KB
Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
15-07-28 13:42
Mostek Sabina
643.5KB
Uchwała nr IX/65/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego.pdf Uchwała nr IX/65/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
15-07-28 13:36
Mostek Sabina
727.59KB
Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.pdf Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
15-07-28 13:34
Mostek Sabina
1.2MB
Uchwała nr IX/60/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza.pdf Uchwała nr IX/60/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
15-07-28 13:30
Mostek Sabina
0.96MB
Uchwała nr IX/59/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Nędzy za 2014 rok.pdf Uchwała nr IX/59/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Nędzy za 2014 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
15-07-28 13:27
Mostek Sabina
606.34KB
Uchwała nr VII/58/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka publiczna za 2014 rok.pdf Uchwała nr VII/58/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka publiczna za 2014 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
15-07-28 13:25
Mostek Sabina
622.31KB
Uchwała nr IX/62/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.pdf Uchwała nr IX/62/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
15-04-28 08:47
Mostek Sabina
199.82KB
Uchwała nr IX/61/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf Uchwała nr IX/61/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
15-04-28 08:43
Mostek Sabina
196.89KB
Uchwała nr IX/68/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nędza do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PARTNERSTWO DLA ROZWOJU”.pdf Uchwała nr IX/68/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nędza do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PARTNERSTWO DLA ROZWOJU”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
15-04-28 08:39
Mostek Sabina
123.48KB
Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę nr VII/45/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą.pdf Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę nr VII/45/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
15-04-28 08:34
Mostek Sabina
114.59KB
Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.pdf Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
15-04-28 08:14
Mostek Sabina
118.78KB
Uchwała nr IX/55/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania do 31 grudnia 2015 roku taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf Uchwała nr IX/55/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania do 31 grudnia 2015 roku taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
15-04-28 08:07
Mostek Sabina
139.05KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-05-25 [ 3 ]
Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 25 maja 2015 roku zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 25 maja 2015 roku zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
15-07-28 13:53
Mostek Sabina
668.52KB
Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 25 maja 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 25 maja 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
15-07-28 13:48
Mostek Sabina
5.31MB
Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok.pdf Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
15-06-01 09:01
Mostek Sabina
165.64KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-06-03 [ 4 ]
Uchwała nr XI/76/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf Uchwała nr XI/76/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
15-07-29 09:32
Mostek Sabina
629.46KB
Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
15-07-28 13:56
Mostek Sabina
1.13MB
Uchwała nr XI/74/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 03 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.pdf Uchwała nr XI/74/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 03 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
15-06-03 10:59
Mostek Sabina
46.23KB
Uchwała nr XI/73/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice.pdf Uchwała nr XI/73/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
15-06-03 09:48
Mostek Sabina
68.6KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-06-29 [ 8 ]
Uchwała nr XII/81/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr XII/81/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
15-09-03 10:34
Mostek Sabina
1.2MB
Uchwała nr XII/82/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XII/82/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
15-09-01 12:16
Mostek Sabina
194.55KB
Załącznik do uchwały nr XII/83/2015 - stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi na Wójta Gminy Nędza.pdf Załącznik do uchwały nr XII/83/2015 - stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi na Wójta Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 352
15-08-26 08:54
Mostek Sabina
51.93KB
Uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
15-08-26 08:52
Mostek Sabina
68.17KB
Uchwała nr XII/80/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałe nr XVIII/121/2011 Rady Gminy Nędza z 21 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XII/80/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałe nr XVIII/121/2011 Rady Gminy Nędza z 21 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
15-07-29 09:46
Mostek Sabina
834.65KB
Uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru.pdf Uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
15-07-29 09:41
Mostek Sabina
1.02MB
Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na łąwników na rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2016 roku nową kadencję.pdf Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na łąwników na rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2016 roku nową kadencję.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
15-07-29 09:36
Mostek Sabina
864.21KB
Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycj planu aglomeracji Nędza.pdf Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycj planu aglomeracji Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
15-07-29 09:34
Mostek Sabina
624.48KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-07-27 [ 6 ]
Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r.zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r.zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
15-09-03 10:31
Mostek Sabina
1.2MB
Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
15-09-01 12:22
Mostek Sabina
199.35KB
Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Gminy Nędza z 27 lipca 2015 r. uchylająca Uchwałę nr VI/42/2015 z 23 lutego 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie „Termomodernizacja w budynkach wielofunkcyjnych przy ulicy Leśnej 1 i Leśnej 3”.pdf Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Gminy Nędza z 27 lipca 2015 r. uchylająca Uchwałę nr VI/42/2015 z 23 lutego 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie „Termomodernizacja w budynkach wielofunkcyjnych przy ulicy Leśnej 1 i Leśnej 3”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
15-09-01 12:21
Mostek Sabina
134.84KB
Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Nędzy.pdf Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
15-09-01 12:18
Mostek Sabina
189.11KB
Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2014-2017”.pdf Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2014-2017”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
15-09-01 12:17
Mostek Sabina
166.55KB
Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłaty za umieszczenie reklam na obiektach komunalnych stanowiących własność Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłaty za umieszczenie reklam na obiektach komunalnych stanowiących własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
15-08-25 08:08
Mostek Sabina
196.87KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-08-11 [ 3 ]
Uchwała nr XIV/90/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr XIV/90/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
15-09-03 10:36
Mostek Sabina
0.96MB
Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Gminy Nędza z 11 sierpnia 2015 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XIII-85-2015 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Komunalne.pdf Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Gminy Nędza z 11 sierpnia 2015 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XIII-85-2015 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Komunalne.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
15-09-01 12:26
Mostek Sabina
134.12KB
Uchwała nr XIV/91/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV-18-2014 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XIV/91/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV-18-2014 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
15-09-01 12:23
Mostek Sabina
199.39KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-08-26 [ 1 ]
Uchwała nr XV/93/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 sierpnia 2015 r.zmieniająca Uchwałę Nr IV-18-2014 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XV/93/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 sierpnia 2015 r.zmieniająca Uchwałę Nr IV-18-2014 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
15-09-01 12:27
Mostek Sabina
131.53KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-09-29 [ 11 ]
Uchwała nr XVI/97/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy placowi na terenie sołectwa Nędza.pdf Uchwała nr XVI/97/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy placowi na terenie sołectwa Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
16-06-20 11:22
Mostek Sabina
309.09KB
Uchwała nr XVI/95/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza – etap 1.pdf Uchwała nr XVI/95/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza – etap 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
16-06-20 11:22
Mostek Sabina
409.11KB
Uchwała nr XVI/102/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr XVI/102/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
15-10-06 11:38
Mostek Sabina
0.97MB
Uchwała nr XVI/101/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/121/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XVI/101/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/121/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
15-10-06 11:36
Mostek Sabina
96.2KB
Uchwała nr XVI/100/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.pdf Uchwała nr XVI/100/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
15-10-06 11:34
Mostek Sabina
93.97KB
Uchwała nr XVI/99/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok.pdf Uchwała nr XVI/99/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
15-10-06 11:33
Mostek Sabina
99.54KB
Uchwała nr XVI/98/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf Uchwała nr XVI/98/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
15-10-01 12:03
Mostek Sabina
195.98KB
Załącznik do uchwały nr XVI/96/2015.pdf Załącznik do uchwały nr XVI/96/2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
15-10-01 12:01
Mostek Sabina
169.29KB
Uchwała nr XVI/96/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2016 rok„.pdf Uchwała nr XVI/96/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2016 rok„.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
15-10-01 12:00
Mostek Sabina
119KB
Uchwała nr XVI/94/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019.pdf Uchwała nr XVI/94/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
15-10-01 11:54
Mostek Sabina
112.86KB
Uchwała nr XVI/103/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XVI/103/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
15-10-01 08:50
Mostek Sabina
195.08KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-10-22 [ 3 ]
Uchwała nr XVII/106/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 22 października 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XVII/106/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 22 października 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
15-10-29 08:04
Mostek Sabina
201.61KB
Uchwała nr XVII/105/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 22 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr XVII/105/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 22 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
15-10-29 08:01
Mostek Sabina
1.39MB
Uchwała nr XVII/104/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf Uchwała nr XVII/104/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
15-10-29 07:57
Mostek Sabina
212.4KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-11-09 [ 10 ]
Uchwała nr XVIII/115/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr XVIII/115/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
16-06-20 10:46
Mostek Sabina
1.59MB
Uchwała nr XVIII/113/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf Uchwała nr XVIII/113/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
15-11-18 14:14
Mostek Sabina
210.07KB
Uchwała nr XVIII/114/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.pdf Uchwała nr XVIII/114/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
15-11-18 14:08
Mostek Sabina
196.01KB
Uchwała nr XVIII/112/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny.pdf Uchwała nr XVIII/112/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
15-11-18 14:05
Mostek Sabina
197.87KB
Uchwała nr XVIII/108/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.pdf Uchwała nr XVIII/108/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
15-11-16 09:05
Mostek Sabina
116.86KB
Uchwała nr XVIII/109/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XVIII/109/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
15-11-16 09:03
Mostek Sabina
99.52KB
Uchwała nr XVIII/110/2015 Rady gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/30/2015 z 23 lutego 2015 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf Uchwała nr XVIII/110/2015 Rady gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/30/2015 z 23 lutego 2015 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
15-11-16 09:01
Mostek Sabina
101.8KB
Uchwała nr XVIII/111/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych.pdf Uchwała nr XVIII/111/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
15-11-16 08:52
Mostek Sabina
1.2MB
Uchwała Nr XVIII/116/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała Nr XVIII/116/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
15-11-12 10:12
Mostek Sabina
196.13KB
Uchwała nr XVIII/107/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XVIII/107/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
15-11-10 08:02
Mostek Sabina
133.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-11-26 [ 5 ]
Uchwała nr XIX/121/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XIX/121/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
15-12-23 13:08
Mostek Sabina
202.79KB
Uchwała nr XIX/120/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu realizacji projektu „Drugiemu człowiekowi”.pdf Uchwała nr XIX/120/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu realizacji projektu „Drugiemu człowiekowi”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
15-12-23 13:05
Mostek Sabina
273.06KB
Uchwała nr XIX/117/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/99/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok.pdf Uchwała nr XIX/117/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/99/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
15-12-03 13:55
Mostek Sabina
95.6KB
Uchwała nr XIX/118/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/111/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych.pdf Uchwała nr XIX/118/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/111/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
15-12-02 08:39
Mostek Sabina
475.75KB
Uchwała nr XIX/119/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr XIX/119/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
15-12-02 08:37
Mostek Sabina
0.94MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-12-03 [ 3 ]
Uchwała nr XX/123/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/109/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XX/123/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/109/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
16-01-11 08:08
Mostek Sabina
92.85KB
Uchwała nr XX/124/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r..pdf Uchwała nr XX/124/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
15-12-28 14:50
Mostek Sabina
1.23MB
Uchwała nr XX/122/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX-65-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego.pdf Uchwała nr XX/122/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX-65-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
15-12-23 13:07
Mostek Sabina
188.47KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-12-16 [ 10 ]
 Uchwała nr XXI/130/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r.w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową drogi, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.pdf Uchwała nr XXI/130/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r.w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową drogi, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
16-01-11 08:14
Mostek Sabina
100.06KB
Uchwała nr XXI/129/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy „Malinowa” ulicy położonej w Szymocicach.pdf Uchwała nr XXI/129/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy „Malinowa” ulicy położonej w Szymocicach.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
16-01-11 08:13
Mostek Sabina
848.45KB
Uchwała budżetowa na rok 2016 Gminy Nędza nr XXI/132/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.pdf Uchwała budżetowa na rok 2016 Gminy Nędza nr XXI/132/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
15-12-28 14:56
Mostek Sabina
3.18MB
Uchwała nr XXI/127/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr XXI/127/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
15-12-28 07:59
Mostek Sabina
0.94MB
Uchwała nr XXI/131/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXI/131/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
15-12-23 13:13
Mostek Sabina
228.86KB
Uchwała nr XXI/128/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r.zmieniająca Uchwałę Nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXI/128/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r.zmieniająca Uchwałę Nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
15-12-23 13:11
Mostek Sabina
198.54KB
Załącznik do uchwały nr XXI/125/2015.pdf Załącznik do uchwały nr XXI/125/2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
15-12-21 14:44
Mostek Sabina
185.24KB
Uchwała nr XXI/125/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Gminy Nędza”.pdf Uchwała nr XXI/125/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Gminy Nędza”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
15-12-21 14:43
Mostek Sabina
176.09KB
Załącznik do uchwały nr XXI/126/2015 - Program współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi.pdf Załącznik do uchwały nr XXI/126/2015 - Program współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
15-12-21 11:04
Mostek Sabina
242.34KB
Uchwała nr XXI/126/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”.pdf Uchwała nr XXI/126/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
15-12-21 11:01
Mostek Sabina
133.71KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-01-25 [ 6 ]
Uchwała nr XXII/137/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 r.zmieniająca Uchwałę Nr XXI-131-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXII/137/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 r.zmieniająca Uchwałę Nr XXI-131-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
16-01-29 11:27
Mostek Sabina
193.25KB
Uchwała nr XXII/135/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki.pdf Uchwała nr XXII/135/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
16-01-29 11:26
Mostek Sabina
143.74KB
Uchwała nr XXII/133/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości.pdf Uchwała nr XXII/133/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
16-01-27 10:08
Mostek Sabina
201.86KB
Uchwała nr XXII/134/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości.pdf Uchwała nr XXII/134/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
16-01-27 10:06
Mostek Sabina
123.25KB
Uchwała nr XXII/138/2016 Rady Gminy Nędza z 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół.pdf Uchwała nr XXII/138/2016 Rady Gminy Nędza z 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
16-01-27 09:17
Mostek Sabina
100.48KB
Uchwała nr XXII/136/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Gminy Nędza nr XXI/132/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r..pdf Uchwała nr XXII/136/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Gminy Nędza nr XXI/132/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
16-01-27 09:14
Mostek Sabina
1.27MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-02-04 [ 1 ]
Uchwała nr XXIII/139/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Gminy Nędza Nr XXI/132/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.pdf Uchwała nr XXIII/139/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Gminy Nędza Nr XXI/132/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
16-02-04 12:36
Mostek Sabina
1.27MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-02-29 [ 9 ]
Uchwała nr XXIV/144/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXIV/144/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
16-03-15 08:22
Mostek Sabina
213.07KB
Uchwała nr XXIV/143/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXIV/143/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
16-03-15 08:21
Mostek Sabina
213.09KB
Uchwała nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej.pdf Uchwała nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
16-03-15 08:20
Mostek Sabina
214.17KB
Uchwała nr XXIV/142/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXIV/142/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
16-03-15 08:15
Mostek Sabina
212.17KB
Uchwała nr XXIV/150/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 r.zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Gminy Nędza nr XXI/132/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.pdf Uchwała nr XXIV/150/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 r.zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Gminy Nędza nr XXI/132/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
16-03-14 09:24
Mostek Sabina
747.11KB
Uchwała nr XXIV/148/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Nędza”.pdf Uchwała nr XXIV/148/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Nędza”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
16-03-14 09:20
Mostek Sabina
192.55KB
Uchwała nr XXIV/147/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza.pdf Uchwała nr XXIV/147/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
16-03-14 09:18
Mostek Sabina
97.12KB
Załącznik do uchwały nr XXIV/146/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku.pdf Załącznik do uchwały nr XXIV/146/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
16-03-14 09:14
Mostek Sabina
169.93KB
Uchwała nr XXIV/146/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2016”.pdf Uchwała nr XXIV/146/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2016”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
16-03-14 09:11
Mostek Sabina
177.29KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-03-14 [ 6 ]
Uchwała nr XXV/155/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Szymocice.pdf Uchwała nr XXV/155/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Szymocice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
16-03-17 12:48
Mostek Sabina
7.31MB
Uchwała nr XXV/154/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza.pdf Uchwała nr XXV/154/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
16-03-17 12:45
Mostek Sabina
13.98MB
Uchwała nr XXV/153/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru sołectwa Górki Śląskie.pdf Uchwała nr XXV/153/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru sołectwa Górki Śląskie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
16-03-17 12:13
Mostek Sabina
10.97MB
Uchwała nr XXV/152/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru - etap I.pdf Uchwała nr XXV/152/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru - etap I.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
16-03-17 12:06
Mostek Sabina
4.58MB
Uchwała nr XXV/157/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.pdf Uchwała nr XXV/157/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
16-03-16 07:36
Mostek Sabina
1.07MB
Uchwała nr XXV/151/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXV/151/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
16-03-15 08:24
Mostek Sabina
215.78KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-03-31 [ 1 ]
Uchwała nr XXVI/158/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nędzy.pdf Uchwała nr XXVI/158/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
16-04-01 07:58
Mostek Sabina
103.75KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-04-25 [ 10 ]
Załącznik do uchwały nr XXVII/161/2016.pdf Załącznik do uchwały nr XXVII/161/2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
16-04-27 09:08
Mostek Sabina
7.01MB
Uchwała nr XXVII/161/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Nędza”.pdf Uchwała nr XXVII/161/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Nędza”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
16-04-27 09:02
Mostek Sabina
220.6KB
Załącznik do uchwały nr XXVII/163/2016.pdf Załącznik do uchwały nr XXVII/163/2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
16-04-27 08:47
Mostek Sabina
568.63KB
Uchwała nr XXVII/163/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2015 rok”.pdf Uchwała nr XXVII/163/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2015 rok”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
16-04-27 08:46
Mostek Sabina
132.23KB
Uchwała nr XXVII/167/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na czas nie dłuższy niż 8 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXVII/167/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na czas nie dłuższy niż 8 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
16-04-27 08:30
Mostek Sabina
181.29KB
Uchwała nr XXVII/168/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXVII/168/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
16-04-27 08:26
Mostek Sabina
214.7KB
Uchwała nr XXVII/165/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXVII/165/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
16-04-26 13:42
Mostek Sabina
1.1MB
Uchwała nr XXVII/162/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nędza na lata 2016 – 2020.pdf Uchwała nr XXVII/162/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nędza na lata 2016 – 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
16-04-26 13:35
Mostek Sabina
202.37KB
Uchwała nr XXVII/160/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany treści „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2016”.pdf Uchwała nr XXVII/160/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany treści „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2016”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
16-04-26 13:33
Mostek Sabina
131.59KB
Uchwała nr XXVII/159/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie: poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii.pdf Uchwała nr XXVII/159/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie: poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
16-04-26 13:31
Mostek Sabina
144.01KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-05-05 [ 1 ]
Uchwała nr XXVIII/169/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Górki Śląskie.pdf Uchwała nr XXVIII/169/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Górki Śląskie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
16-05-06 08:24
Mostek Sabina
10.83MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-05-17 [ 1 ]
Uchwała nr XXIX/170/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 17 maja 2016 r.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXIX/170/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 17 maja 2016 r.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
16-05-17 10:55
Mostek Sabina
1.28MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-06-06 [ 4 ]
Uchwała nr XXX/180/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Nędza projektu pod tytułem „WIEDZA + ZABAWA = ROZWÓJ” Uchwała nr XXX/180/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Nędza projektu pod tytułem „WIEDZA + ZABAWA = ROZWÓJ”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
16-06-14 07:39
Mostek Sabina
155.79KB
Uchwała nr XXX/179/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.pdf Uchwała nr XXX/179/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
16-06-14 07:32
Mostek Sabina
102.89KB
Uchwała nr XXX/175/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXX/175/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
16-06-14 07:31
Mostek Sabina
600.01KB
Uchwała nr XXX/173/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia opracowania i wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nędza na lata 2016-2024 Uchwała nr XXX/173/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia opracowania i wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nędza na lata 2016-2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
16-06-14 07:29
Mostek Sabina
216.6KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-06-17 [ 1 ]
Uchwała nr XXXI/181/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXXI/181/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
16-06-20 08:31
Mostek Sabina
0.94MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-06-21 [ 1 ]
Uchwała nr XXXII/183/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 21 czerwca 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.pdf Uchwała nr XXXII/183/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 21 czerwca 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
16-06-21 08:53
Mostek Sabina
716.98KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-06-27 [ 3 ]
Uchwała nr XXXIII/187/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXXIII/187/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
16-07-25 09:32
Mostek Sabina
615.53KB
Uchwała nr XXXIII/186/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf Uchwała nr XXXIII/186/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
16-07-25 09:30
Mostek Sabina
109.47KB
Uchwała nr XXXIII/185/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXXIII/185/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
16-07-25 09:27
Mostek Sabina
211.51KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-06-28 [ 1 ]
Uchwała nr XXXIII/89/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXXIII/89/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
16-06-28 14:26
Mostek Sabina
713.17KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-08-01 [ 4 ]
Uchwała nr XXXIV/190/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXXIV/190/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
16-08-31 07:45
Mostek Sabina
121KB
Załącznik do uchwały XXXIV/191/2016.pdf Załącznik do uchwały XXXIV/191/2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
16-08-05 08:31
Mostek Sabina
546.92KB
Uchwała nr XXXIV/191/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXXIV/191/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
16-08-05 08:29
Mostek Sabina
213.52KB
Uchwała nr XXXIV/192/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXXIV/192/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
16-08-03 07:42
Mostek Sabina
1.21MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-08-31 [ 1 ]
Uchwała nr XXXV/199/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2016 roku
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.pdf Uchwała nr XXXV/199/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
16-08-31 16:48
Mostek Sabina
28.21KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-09-15 [ 4 ]
Uchwała nr XXXVI-203-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXXVI-203-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
16-09-23 10:43
Mostek Sabina
261.23KB
Uchwała nr XXXVI-202-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXXVI-202-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
16-09-23 10:41
Mostek Sabina
1.31MB
Uchwała nr XXXVI-200-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 rok.pdf Uchwała nr XXXVI-200-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
16-09-23 10:39
Mostek Sabina
101.85KB
Uchwała nr XXXVI-201-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego.pdf Uchwała nr XXXVI-201-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
16-09-23 07:47
Mostek Sabina
187.35KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-10-13 [ 7 ]
Uchwała nr XXXVII/2013/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 roku w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku Uchwała nr XXXVII/2013/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 roku w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
16-10-19 09:41
Mostek Sabina
150.81KB
Uchwała nr XXXVII/210/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2017 rok Uchwała nr XXXVII/210/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2017 rok"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
16-10-19 09:33
Mostek Sabina
295.08KB
Uchwała nr XXXVII/212/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 roku w sprawie apelu o podjęcie skutecznych działań w zakresie budowy mostu na Odrze łączącego miejscowości Grzegorzowice – Ciechowice Uchwała nr XXXVII/212/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 roku w sprawie apelu o podjęcie skutecznych działań w zakresie budowy mostu na Odrze łączącego miejscowości Grzegorzowice – Ciechowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
16-10-19 09:25
Mostek Sabina
195.94KB
Uchwała nr XXXVII/206/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza Uchwała nr XXXVII/206/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
16-10-18 09:17
Mostek Sabina
1.05MB
Uchwała nr XXXVII/211/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 r. zmieniająca uchwałę nr V/37/2003 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza Uchwała nr XXXVII/211/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 r. zmieniająca uchwałę nr V/37/2003 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
16-10-17 10:15
Mostek Sabina
190.31KB
Uchwała nr XXXVII/208/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 r.w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Uchwała nr XXXVII/208/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 r.w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
16-10-17 10:12
Mostek Sabina
89.74KB
Uchwała nr XXXVII/209/2016 Rady Gminy Nędza z 13 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza zabudowanej na podstawie pozwolenia na budowę Uchwała nr XXXVII/209/2016 Rady Gminy Nędza z 13 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza zabudowanej na podstawie pozwolenia na budowę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
16-10-14 08:46
Mostek Sabina
525.26KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-10-17 [ 1 ]
Uchwała nr XXXVIII/217/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza Uchwała nr XXXVIII/217/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
16-10-18 10:43
Mostek Sabina
1.73MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-10-31 [ 5 ]
Uchwała nr XXXIX-218-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr XXXIX-218-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
17-01-16 08:58
Mostek Sabina
180.67KB
Uchwała nr XXXIX/222/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych Uchwała nr XXXIX/222/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
16-11-10 08:50
Mostek Sabina
106.98KB
Uchwała nr XXXIX/221/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza Uchwała nr XXXIX/221/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
16-11-10 08:47
Mostek Sabina
206.73KB
Uchwała nr XXXIX/220/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta udziałów i akcji Gminy Nędza w spółkach prawa handlowego Uchwała nr XXXIX/220/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta udziałów i akcji Gminy Nędza w spółkach prawa handlowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
16-11-10 08:41
Mostek Sabina
110.04KB
Uchwała nr XXXIX/219/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok Uchwała nr XXXIX/219/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
16-11-10 08:40
Mostek Sabina
118.19KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-11-04 [ 1 ]
Uchwała nr XL/223/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza Uchwała nr XL/223/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
16-11-10 08:52
Mostek Sabina
0.93MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-11-25 [ 5 ]
Uchwała nr XLI-225-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr XLI-225-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
17-01-16 09:03
Mostek Sabina
181.23KB
Uchwała nr XLI-228-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku Uchwała nr XLI-228-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
17-01-16 08:46
Mostek Sabina
191.63KB
Uchwała nr XLI-226-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała nr XLI-226-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
17-01-13 07:46
Mostek Sabina
683.2KB
Uchwała nr XLI/225/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2016 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty Uchwała nr XLI/225/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2016 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
16-11-29 08:56
Mostek Sabina
111.42KB
Uchwała nr XLI/229/2016 Rady Gminy Nędza z 25 listopada 2016 r.w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 + załącznik Uchwała nr XLI/229/2016 Rady Gminy Nędza z 25 listopada 2016 r.w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 + załącznik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
16-11-29 08:47
Mostek Sabina
284.06KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-12-16 [ 11 ]
Uchwała nr XLII-232-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr XLII-232-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
17-01-16 09:11
Mostek Sabina
203.59KB
Uchwała nr XLII-239-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2014-2017”
Uchwała nr XLII-239-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2014-2017”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
17-01-16 08:55
Mostek Sabina
245.41KB
Uchwała nr XLII-236-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nędza za pierwsze półrocze Uchwała nr XLII-236-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nędza za pierwsze półrocze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
17-01-16 08:53
Mostek Sabina
144.71KB
Uchwała nr XLII-235-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Uchwała nr XLII-235-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
17-01-16 08:52
Mostek Sabina
182.81KB
Uchwała nr XLII-230-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX-177-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego Uchwała nr XLII-230-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX-177-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
17-01-16 08:49
Mostek Sabina
234.64KB
Uchwała nr XLI-231-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza Uchwała nr XLI-231-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
17-01-13 07:49
Mostek Sabina
1.01MB
Uchwała nr XLII/233/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr XLII/233/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
16-12-28 09:03
Mostek Sabina
250.07KB
Uchwała budżetowa na rok 2017 Gminy Nędza nr XLII/234/2016 z dnia 16 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa na rok 2017 Gminy Nędza nr XLII/234/2016 z dnia 16 grudnia 2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
16-12-28 08:57
Mostek Sabina
2.64MB
Uchwała nr XLII/237/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
Uchwała nr XLII/237/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
16-12-21 07:59
Mostek Sabina
202.55KB
Uchwała nr XLII/238/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Gminy Nędza. Uchwała nr XLII/238/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Gminy Nędza".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
16-12-21 07:55
Mostek Sabina
434.97KB
Uchwała nr XLII/240/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała nr XLII/240/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
16-12-21 07:49
Mostek Sabina
584.81KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-12-29 [ 6 ]
Uchwała nr XLIII-244-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr XLIII-244-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
17-01-16 09:15
Mostek Sabina
237.75KB
Uchwała nr XLIII-243-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr XLIII-243-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
17-01-16 09:14
Mostek Sabina
204.95KB
Uchwała nr XLIII-241-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX-177-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego
Uchwała nr XLIII-241-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX-177-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
17-01-16 08:57
Mostek Sabina
237.09KB
Uchwała nr XLIII-246-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r.w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami Uchwała nr XLIII-246-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r.w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
17-01-12 12:51
Mostek Sabina
100.42KB
Uchwała nr XLIII-245-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych Uchwała nr XLIII-245-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
17-01-12 12:49
Mostek Sabina
95.17KB
Uchwała nr XLIII-242-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Uchwała nr XLIII-242-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
17-01-12 12:47
Mostek Sabina
787.18KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-01-25 [ 8 ]
Uchwała nr XLIV-254-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr XLIV-254-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
17-05-29 12:08
Mostek Sabina
140.66KB
Uchwała nr XLIV-252-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zasad ustalania wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Uchwała nr XLIV-252-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zasad ustalania wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
17-05-29 11:58
Mostek Sabina
272.21KB
Uchwała nr XLIV-253-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej
Uchwała nr XLIV-253-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
17-05-29 11:55
Mostek Sabina
171.65KB
Uchwała nr XLIV-248-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr XLIV-248-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
17-05-29 11:34
Mostek Sabina
10.49MB
Uchwała nr XLIV-251-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Uchwała nr XLIV-251-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
17-02-01 08:54
Mostek Sabina
201.56KB
Uchwała nr XLIV-250-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała nr XLIV-250-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
17-02-01 08:52
Mostek Sabina
196.06KB
Uchwała nr XLIV-249-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego Uchwała nr XLIV-249-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
17-02-01 08:50
Mostek Sabina
204.28KB
Uchwała nr XLIV-247-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza Uchwała nr XLIV-247-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
17-02-01 08:46
Mostek Sabina
1.08MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-02-10 [ 2 ]
Uchwała nr XLV-256-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Nędza Uchwała nr XLV-256-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
17-04-11 07:53
Mostek Sabina
191.66KB
Uchwała nr XLV-255-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Uchwała nr XLV-255-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
17-04-11 07:46
Mostek Sabina
165.42KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-02-27 [ 7 ]
Uchwała nr XLVI-261-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla policji
Uchwała nr XLVI-261-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla policji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
17-05-29 12:09
Mostek Sabina
220.97KB
Uchwała nr XLVI-260-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr XLVI-260-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
17-05-29 11:35
Mostek Sabina
4.67MB
Uchwała nr XLVI-259-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza Uchwała nr XLVI-259-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
17-03-03 09:27
Mostek Sabina
591.38KB
Uchwała nr XLVI-258-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała nr XLVI-258-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
17-03-03 09:26
Mostek Sabina
236.6KB
Uchwała nr XLVI-257-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty Uchwała nr XLVI-257-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
17-03-03 09:22
Mostek Sabina
242.34KB
Uchwała nr XLVI-262-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2017”
Uchwała nr XLVI-262-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2017”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
17-03-02 07:41
Mostek Sabina
317.51KB
Uchwała nr XLVI-263-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
Uchwała nr XLVI-263-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
17-02-28 10:45
Mostek Sabina
213.46KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-03-09 [ 3 ]
Uchwała nr XLVII-267-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza Uchwała nr XLVII-267-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
17-03-10 11:26
Mostek Sabina
99.42KB
Uchwała nr XLVII-266-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza Uchwała nr XLVII-266-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
17-03-10 11:24
Mostek Sabina
99.23KB
Uchwała nr XLVII-268-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Uchwała nr XLVII-268-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
17-03-10 11:22
Mostek Sabina
398.53KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-03-27 [ 5 ]
Uchwała nr XLVIII-269-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr XLVIII-269-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
17-05-29 11:37
Mostek Sabina
5.09MB
Uchwała nr XLV-271-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy Uchwała nr XLV-271-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
17-04-11 07:58
Mostek Sabina
219.77KB
Uchwała nr XLV-270-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nędza na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego Uchwała nr XLV-270-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nędza na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
17-04-11 07:56
Mostek Sabina
235.23KB
Uchwała nr XLVIII-272-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza na rozszerzenie cmentarza w sołectwie Szymocice
Uchwała nr XLVIII-272-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza na rozszerzenie cmentarza w sołectwie Szymocice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
17-03-30 11:48
Mostek Sabina
214.92KB
Uchwała nr XLVIII-273-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
Uchwała nr XLVIII-273-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
17-03-30 11:44
Mostek Sabina
213.6KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-04-24 [ 8 ]
Uchwała nr XLIX-276-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Nędza” Uchwała nr XLIX-276-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Nędza”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
17-11-08 13:31
Mostek Sabina
3.01MB
Uchwała nr XLIX-279-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
Uchwała nr XLIX-279-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
17-07-21 12:36
Mostek Sabina
355.88KB
Uchwała nr XLIX-282-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza Uchwała nr XLIX-282-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
17-07-04 11:19
Mostek Sabina
355.43KB
Uchwała nr XLIX-278-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza Uchwała nr XLIX-278-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
17-07-04 11:16
Mostek Sabina
358.22KB
Uchwała nr XLIX-281-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
Uchwała nr XLIX-281-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
17-07-04 11:14
Mostek Sabina
328.38KB
Uchwała nr XLIX-280-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
Uchwała nr XLIX-280-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
17-07-04 11:11
Mostek Sabina
327.68KB
Uchwała nr XLIX-277-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli Uchwała nr XLIX-277-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
17-04-25 10:48
Mostek Sabina
196.85KB
Uchwała nr XLIX-275-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nędza na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego Uchwała nr XLIX-275-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nędza na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
17-04-25 10:45
Mostek Sabina
258.55KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-05-15 [ 9 ]
Uchwała nr L-284-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
Uchwała nr L-284-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
17-11-23 12:52
Mostek Sabina
8.18MB
Uchwała nr L-285-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Nędza za pomocą innego instrumentu płatniczego Uchwała nr L-285-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Nędza za pomocą innego instrumentu płatniczego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
17-07-04 09:54
Mostek Sabina
209.4KB
Uchwała nr L-283-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza Uchwała nr L-283-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
17-07-04 09:52
Mostek Sabina
1.09MB
Uchwała nr L-284-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr L-284-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
17-05-29 11:40
Mostek Sabina
8.18MB
Uchwała nr L-288-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza i na udzielenie bonifikaty Uchwała nr L-288-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza i na udzielenie bonifikaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
17-05-17 09:06
Mostek Sabina
214.19KB
Uchwała nr L-289-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza i na udzielenie bonifikaty Uchwała nr L-289-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza i na udzielenie bonifikaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
17-05-17 09:04
Mostek Sabina
214.6KB
Uchwała nr L-290-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości
Uchwała nr L-290-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
17-05-17 09:03
Mostek Sabina
202.09KB
Uchwała nr L-287-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości Uchwała nr L-287-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
17-05-17 09:01
Mostek Sabina
201.12KB
Uchwała nr L-286-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości Uchwała nr L-286-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
17-05-17 08:59
Mostek Sabina
201.17KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-06-12 [ 6 ]
Uchwała nr LI-293-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr LI-293-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
17-11-23 12:57
Mostek Sabina
4.97MB
Uchwała nr LI-291-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza za 2016 rok Uchwała nr LI-291-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza za 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
17-11-23 08:34
Mostek Sabina
278.38KB
Uchwała nr LI-294-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków WFOŚiGW w Katowicach oraz z budżetu Gminy Nędza na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza Uchwała nr LI-294-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków WFOŚiGW w Katowicach oraz z budżetu Gminy Nędza na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
17-06-19 11:01
Mostek Sabina
228.46KB
Uchwała nr LI-292-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza Uchwała nr LI-292-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
17-06-19 11:00
Mostek Sabina
0.94MB
Uchwała nr LI-295-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nędza Uchwała nr LI-295-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
17-06-19 10:59
Mostek Sabina
222.15KB
Uchwała nr LI-296-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek Uchwała nr LI-296-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
17-06-19 10:57
Mostek Sabina
192.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-06-26 [ 5 ]
Uchwała nr LII-298-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr LII-298-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
17-11-23 12:58
Mostek Sabina
6.83MB
Uchwała nr LII-299-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego Uchwała nr LII-299-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
17-07-19 10:21
Mostek Sabina
280.71KB
Uchwała nr LII-301-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r.w sprawie zmiany uchwały nr LIX-433-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis Uchwała nr LII-301-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r.w sprawie zmiany uchwały nr LIX-433-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
17-07-03 12:48
Mostek Sabina
220.37KB
Uchwała nr LII-300-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza Uchwała nr LII-300-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
17-07-03 12:46
Mostek Sabina
219.63KB
Uchwała nr LII-297-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza Uchwała nr LII-297-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
17-07-03 12:42
Mostek Sabina
0.96MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-07-13 [ 2 ]
Uchwała nr LIII-302-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza Uchwała nr LIII-302-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
17-07-19 08:03
Mostek Sabina
901.95KB
Uchwała nr LIII-304-2017 Rady Gminy Nędza z 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nędza nr XXXVII-211-2016 z 13 października 2016 r. zmieniającej uchwałę nr V/37/2003 z 20 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza Uchwała nr LIII-304-2017 Rady Gminy Nędza z 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nędza nr XXXVII-211-2016 z 13 października 2016 r. zmieniającej uchwałę nr V/37/2003 z 20 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
17-07-19 08:00
Mostek Sabina
196.04KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-07-25 [ 6 ]
Uchwała nr LIV-307-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Uchwała nr LIV-307-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
17-08-28 10:05
Mostek Sabina
577.89KB
Uchwała nr LIV-306-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu „Wczesna wielospecjalistyczna i kompleksowa opieka nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym...
Uchwała nr LIV-306-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu „Wczesna wielospecjalistyczna i kompleksowa opieka nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym..."
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
17-08-28 10:03
Mostek Sabina
1.21MB
Uchwała nr LIV-305-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 r.
W sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Nędza na lata 2017 - 2023 Uchwała nr LIV-305-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 r. W sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Nędza na lata 2017 - 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 875
17-08-14 13:04
Waloszek Daniel
4.52MB
Uchwała nr LIV-311-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza Uchwała nr LIV-311-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
17-07-25 12:34
Pietrasz Leszek
343.53KB
Uchwała nr LIV-310-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza w celu budowy zbiornika służącego zaopatrzeniu ludności w wodę Uchwała nr LIV-310-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza w celu budowy zbiornika służącego zaopatrzeniu ludności w wodę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
17-07-25 12:30
Pietrasz Leszek
342.56KB
Uchwała nr LIV-309-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości Uchwała nr LIV-309-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
17-07-25 12:28
Pietrasz Leszek
348.89KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-08-10 [ 8 ]
Uchwała nr LV-316-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr LV-316-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
17-11-23 12:59
Mostek Sabina
0.91MB
Uchwała nr LV-314-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku Uchwała nr LV-314-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
17-11-23 08:36
Mostek Sabina
293.93KB
Uchwała nr LV-319-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek Uchwała nr LV-319-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
17-08-11 11:24
Mostek Sabina
212.56KB
Uchwała nr LV-312-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza Uchwała nr LV-312-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
17-08-11 11:22
Mostek Sabina
793.4KB
Uchwała nr LV-315-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza Uchwała nr LV-315-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
17-08-11 11:19
Mostek Sabina
343.29KB
Uchwała nr LV-317-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza Uchwała nr LV-317-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
17-08-11 11:17
Mostek Sabina
321.89KB
Uchwała nr LV-318-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Uchwała nr LV-318-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
17-08-11 11:14
Mostek Sabina
235.73KB
Uchwała nr LV-320-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości Uchwała nr LV-320-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
17-08-11 08:40
Mostek Sabina
329.3KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-09-25 [ 14 ]
Uchwała nr LVI-324-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr LVI-324-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
17-11-23 12:33
Mostek Sabina
8.36MB
Uchwała nr LVI-327-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI-261-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji Uchwała nr LVI-327-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI-261-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
17-11-23 08:46
Mostek Sabina
343.91KB
Uchwała nr LVI-326-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice” Uchwała nr LVI-326-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
17-11-23 08:41
Mostek Sabina
488.99KB
Uchwała nr LVI-325-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice” Uchwała nr LVI-325-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
17-11-23 08:40
Mostek Sabina
490.63KB
Uchwała nr LVI-332-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości Uchwała nr LVI-332-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
17-10-20 12:50
Mostek Sabina
328.57KB
Uchwała nr LVI-330-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem położonych na nich budowli Uchwała nr LVI-330-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem położonych na nich budowli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
17-10-20 12:49
Mostek Sabina
345.86KB
Uchwała nr LVI-331-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
Uchwała nr LVI-331-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
17-10-20 12:48
Mostek Sabina
328.3KB
Uchwała nr LVI-334-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Kuska na działalność Wójta Gminy Nędza
Uchwała nr LVI-334-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Kuska na działalność Wójta Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
17-10-05 10:02
Mostek Sabina
352.59KB
Uchwała nr LVI-323-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza Uchwała nr LVI-323-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
17-09-29 09:12
Mostek Sabina
0.92MB
Uchwała nr LVI-333-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. uchylająca uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek Uchwała nr LVI-333-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. uchylająca uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
17-09-29 08:59
Mostek Sabina
218.26KB
Uchwała nr LVI-322-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości Uchwała nr LVI-322-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
17-09-29 08:56
Mostek Sabina
213.37KB
Uchwała nr LVI-321-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok
Uchwała nr LVI-321-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
17-09-29 08:53
Mostek Sabina
224.81KB
Uchwała nr LVI-328-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nędza a Gminą–Miastem Kuźnia Raciborska Uchwała nr LVI-328-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nędza a Gminą–Miastem Kuźnia Raciborska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
17-09-29 08:50
Mostek Sabina
288.92KB
Uchwała nr LVI-329-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 rok Uchwała nr LVI-329-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
17-09-29 08:32
Mostek Sabina
472.96KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-11-06 [ 16 ]
Uchwała nr LVII-342-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Nędzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Nędzy Uchwała nr LVII-342-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Nędzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
17-11-28 09:19
Mostek Sabina
170.11KB
Uchwała nr LVII-343-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Babicach obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę Uchwała nr LVII-343-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Babicach obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
17-11-28 09:18
Mostek Sabina
167.66KB
Uchwała nr LVII-345-2017 Rady Gminy Nędza z 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Zawadzie Ks obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę Uchwała nr LVII-345-2017 Rady Gminy Nędza z 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Zawadzie Ks obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
17-11-28 09:16
Mostek Sabina
167.58KB
Uchwała nr LVII-344-2017 Rady Gminy Nędza z 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Górkach Śl obejmującej część klas sześcioletniej szkoły w ośmioletnią szkołę Uchwała nr LVII-344-2017 Rady Gminy Nędza z 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Górkach Śl obejmującej część klas sześcioletniej szkoły w ośmioletnią szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
17-11-28 09:15
Mostek Sabina
166.05KB
Uchwała nr LVII-338-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr LVII-338-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
17-11-23 12:34
Mostek Sabina
10.47MB
Uchwała nr LVII-339-2017 Rady Gminy Nędza z 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LVI-326-2017 Rady Gminy Nędza z 25 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice Uchwała nr LVII-339-2017 Rady Gminy Nędza z 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LVI-326-2017 Rady Gminy Nędza z 25 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
17-11-23 08:44
Mostek Sabina
490.19KB
Uchwała nr LVII-341-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Uchwała nr LVII-341-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 406
17-11-14 08:40
Mostek Sabina
240.14KB
Uchwała nr LVII-340-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza Uchwała nr LVII-340-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 439
17-11-14 08:38
Mostek Sabina
278.3KB
Uchwała nr LVII-337-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza Uchwała nr LVII-337-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
17-12-11 08:13
Mostek Sabina
1.16MB
Uchwała nr LVII-336-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok Uchwała nr LVII-336-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
17-11-14 08:29
Mostek Sabina
294.42KB
Uchwała nr LVII-348-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza Uchwała nr LVII-348-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
17-11-08 08:21
Mostek Sabina
357.44KB
Uchwała nr LVII-347-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu stanowiącego własność Gminy Nędza Uchwała nr LVII-347-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu stanowiącego własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
17-11-08 08:19
Mostek Sabina
355.26KB
Uchwała nr LVII-349-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” Uchwała nr LVII-349-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
17-11-08 08:18
Mostek Sabina
414.97KB
Uchwała nr LVII-350-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Iwony Brzęczek na działalność Wójta Gminy Nędza Uchwała nr LVII-350-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Iwony Brzęczek na działalność Wójta Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
17-11-08 08:13
Mostek Sabina
358.41KB
Uchwała nr LVII-351-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Angeliki Łatacz na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy Uchwała nr LVII-351-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Angeliki Łatacz na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
17-11-08 08:12
Mostek Sabina
351.12KB
Uchwała nr LVII-346-2017 Rady Gminy Nędza z 6 listopada 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem budowli Uchwała nr LVII-346-2017 Rady Gminy Nędza z 6 listopada 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem budowli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
17-11-08 08:09
Mostek Sabina
209.69KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-11-24 [ 5 ]
Uchwała nr LVIII-353-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2017 r. sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Nędzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Nędzy Uchwała nr LVIII-353-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2017 r. sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Nędzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
17-11-28 09:30
Mostek Sabina
216.34KB
Uchwała nr LVIII-356-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Zawadzie Ks obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę Uchwała nr LVIII-356-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Zawadzie Ks obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
17-11-28 09:29
Mostek Sabina
214.64KB
Uchwała nr LVIII-355-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Górki Śl obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę Uchwała nr LVIII-355-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Górki Śl obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
17-11-28 09:27
Mostek Sabina
217.54KB
Uchwała nr LVIII-354-2017 Rady Gminy Nędza z 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Babicach obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę Uchwała nr LVIII-354-2017 Rady Gminy Nędza z 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Babicach obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
17-11-28 09:26
Mostek Sabina
216.52KB
Uchwała nr LVIII-352-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL-314-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 23 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Uchwała nr LVIII-352-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL-314-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 23 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
17-11-28 09:21
Mostek Sabina
91.22KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-12-05 [ 3 ]
Uchwała nr LIX-359-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Uchwała nr LIX-359-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
17-12-12 08:14
Mostek Sabina
596.49KB
Uchwała nr LIX-358-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty Uchwała nr LIX-358-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
17-12-12 08:11
Mostek Sabina
219.1KB
Uchwała nr LIX-361-2017 Rady Gminy Nędza z 5 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru Uchwała nr LIX-361-2017 Rady Gminy Nędza z 5 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
17-12-08 09:14
Mostek Sabina
542.54KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-12-18 [ 4 ]
Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Nędza nr LX-367-2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Nędza nr LX-367-2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
18-01-03 11:59
Mostek Sabina
2.05MB
Uchwała nr LX-363-2017 Rady z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza Uchwała nr LX-363-2017 Rady z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
18-01-03 11:49
Mostek Sabina
1.29MB
Uchwała nr LX-368-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Gminy Nędza. Uchwała nr LX-368-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Gminy Nędza".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
17-12-21 09:37
Mostek Sabina
639.6KB
Uchwała nr LX-365-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” Uchwała nr LX-365-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
17-12-20 09:02
Mostek Sabina
365.43KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-12-29 [ 3 ]
Uchwała nr LXI-369-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza Uchwała nr LXI-369-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
18-01-05 11:59
Mostek Sabina
713.06KB
Uchwała nr LXI-373-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości Uchwała nr LXI-373-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
18-01-03 13:06
Mostek Sabina
326.08KB
Uchwała nr LXI-372-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza Uchwała nr LXI-372-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
18-01-03 13:03
Mostek Sabina
352.85KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-02-12 [ 9 ]
Uchwała nr LXII-385-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Nędza Uchwała nr LXII-385-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-02-15 11:07
Mostek Sabina
355.91KB
Uchwała nr LXII-384-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu stanowiącego własność Gminy Nędza
Uchwała nr LXII-384-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu stanowiącego własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
18-02-15 11:06
Mostek Sabina
354.49KB
Uchwała nr LXII-383-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
Uchwała nr LXII-383-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
18-02-15 11:05
Mostek Sabina
354.84KB
Uchwała nr LXII-379-2018 Rady Gminy Nędza z 12 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz Projektu Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich Uchwała nr LXII-379-2018 Rady Gminy Nędza z 12 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz Projektu Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-02-15 11:03
Mostek Sabina
220.46KB
Uchwała nr LXII-386-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Gminy Nędza Uchwała nr LXII-386-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Gminy Nędza"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
18-02-15 10:59
Mostek Sabina
630.77KB
Uchwała nr LXII-377-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Uchwała nr LXII-377-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-02-15 10:54
Mostek Sabina
592.35KB
Uchwała nr LXII-380-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości Uchwała nr LXII-380-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
18-02-15 10:40
Mostek Sabina
325.58KB
Uchwała nr LXII-381-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości Uchwała nr LXII-381-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
18-02-15 10:38
Mostek Sabina
325.01KB
Uchwała nr LXII-382-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości Uchwała nr LXII-382-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
18-02-15 10:36
Mostek Sabina
324.74KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-03-19 [ 8 ]
Uchwała nr LXIII-393-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 roku uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice
Uchwała nr LXIII-393-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 roku uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
18-03-22 09:01
Mostek Sabina
84.08KB
Uchwała nr LXIII-395-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2018” Uchwała nr LXIII-395-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2018”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
18-03-22 08:40
Mostek Sabina
204.24KB
Uchwała nr LXIII-396-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału własności Gminy Nędza 
Uchwała nr LXIII-396-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-03-22 08:36
Mostek Sabina
121.54KB
Uchwała nr LXIII-394-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych Uchwała nr LXIII-394-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
18-03-22 08:25
Mostek Sabina
276.97KB
Uchwała nr LXIII-392-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych Uchwała nr LXIII-392-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
18-03-22 08:24
Mostek Sabina
306.89KB
Uchwała nr LXIII-391-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów Uchwała nr LXIII-391-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
18-03-22 08:22
Mostek Sabina
143.92KB
Uchwała nr LXIII-390-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza Uchwała nr LXIII-390-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-03-22 08:20
Mostek Sabina
304.85KB
Uchwała nr LXIII-387-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Uchwała nr LXIII-387-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-03-22 08:18
Mostek Sabina
0.98MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-03-28 [ 3 ]
Uchwała nr LXIV-399-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 Gminy Nędza”. Uchwała nr LXIV-399-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 Gminy Nędza”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
18-04-05 09:19
Mostek Sabina
114.68KB
Uchwała nr LXIV-398-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nędza na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Nędza Uchwała nr LXIV-398-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nędza na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
18-04-05 09:17
Mostek Sabina
267.08KB
Uchwała nr LXIV-397-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nędza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Uchwała nr LXIV-397-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nędza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
18-04-05 09:16
Mostek Sabina
344.24KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-04-23 [ 6 ]
Uchwała nr LXV-406-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
Uchwała nr LXV-406-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
18-04-27 11:16
Mostek Sabina
122.31KB
Uchwała nr LXV-404-2018 Rady Gminy Nędza z 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nędza na udziały w nieruchomościach stanowiących współwłasność osób fizycznych Uchwała nr LXV-404-2018 Rady Gminy Nędza z 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nędza na udziały w nieruchomościach stanowiących współwłasność osób fizycznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
18-04-27 11:15
Mostek Sabina
133.41KB
Uchwała nr LXV-407-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2018” Uchwała nr LXV-407-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2018”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
18-04-27 11:13
Mostek Sabina
215.4KB
Uchwała nr LXV-405-2018 Rady Gminy Nędza z 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przejazdu na rzecz każdorazowych właścicieli działki obrębu Ciechowice na nieruchomości własności Gminy Nędza Uchwała nr LXV-405-2018 Rady Gminy Nędza z 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przejazdu na rzecz każdorazowych właścicieli działki obrębu Ciechowice na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
18-04-27 11:12
Mostek Sabina
175.09KB
Uchwała nr LXV-408-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Nędza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Uchwała nr LXV-408-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Nędza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
18-04-27 11:09
Mostek Sabina
308.33KB
Uchwała nr LXV-402-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Uchwała nr LXV-402-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
18-04-27 11:06
Mostek Sabina
720.51KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-05-22 [ 4 ]
Uchwała nr LXVI-412-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Uchwała nr LXVI-412-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
18-05-28 08:25
Mostek Sabina
705.55KB
Uchwała nr LXVI-414-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza Uchwała nr LXVI-414-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
18-05-28 08:23
Mostek Sabina
395.45KB
Uchwała nr LXVI-415-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych dla osób z terenu Gminy Nędza Uchwała nr LXVI-415-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych dla osób z terenu Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
18-05-28 08:22
Mostek Sabina
303.85KB
Uchwała nr LXVI-410-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej na terenie Gminy Nędza Uchwała nr LXVI-410-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
18-05-28 08:10
Mostek Sabina
254.05KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-06-08 [ 1 ]
Uchwała nr LXVII-417-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
Uchwała nr LXVII-417-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
18-06-18 11:51
Mostek Sabina
597.9KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-06-25 [ 1 ]
Uchwała Nr LXVIII-422-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Uchwała Nr LXVIII-422-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
18-10-15 12:59
Pietrasz Leszek
608.16KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-07-04 [ 1 ]
Uchwała Nr LXIX-425-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 4 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Uchwała Nr LXIX-425-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
18-10-15 13:02
Pietrasz Leszek
506.88KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-07-23 [ 3 ]
Uchwała Nr LXX-429-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lipca 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nędza na udziały w nieruchomościach stanowiących współwłasność osoby fizycznej Uchwała Nr LXX-429-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lipca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nędza na udziały w nieruchomościach stanowiących współwłasność osoby fizycznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-10-15 13:17
Pietrasz Leszek
387.67KB
Uchwała Nr LXX-428-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lipca 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem położonych na nich budowli Uchwała Nr LXX-428-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lipca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem położonych na nich budowli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
18-10-15 13:15
Pietrasz Leszek
184.3KB
Uchwała Nr LXX-426-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Uchwała Nr LXX-426-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
18-10-15 13:05
Pietrasz Leszek
637.92KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-07-30 [ 1 ]
Uchwała Nr LXXI-430-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Uchwała Nr LXXI-430-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
18-10-15 13:13
Pietrasz Leszek
533.71KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-09-03 [ 6 ]
Uchwała Nr LXXII-436-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Uchwała Nr LXXII-436-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
18-09-05 08:11
Pietrasz Leszek
624.16KB
Uchwała Nr LXXII-435-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nędza na lata 2018-2021 Uchwała Nr LXXII-435-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nędza na lata 2018-2021"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 395
18-09-05 08:10
Pietrasz Leszek
3.11MB
Uchwała Nr LXXII-431-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Uchwała Nr LXXII-431-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
18-09-05 08:03
Pietrasz Leszek
180.54KB
Uchwała Nr LXXII-434-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Uchwała Nr LXXII-434-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
18-09-05 07:57
Pietrasz Leszek
247.12KB
Uchwała Nr LXXII-433-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych do gminnego zasobu nieruchomości Uchwała Nr LXXII-433-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych do gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
18-09-05 07:29
Pietrasz Leszek
177.95KB
Uchwała Nr LXXII-432-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza Uchwała Nr LXXII-432-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
18-09-05 07:25
Pietrasz Leszek
374.94KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-09-24 [ 5 ]
Uchwała Nr LXXIV-448-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości Uchwała Nr LXXIV-448-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
18-10-15 13:40
Pietrasz Leszek
180.79KB
Uchwała Nr LXXIV-441-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 rok Uchwała Nr LXXIV-441-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
18-10-15 13:38
Pietrasz Leszek
313.76KB
Uchwała Nr LXXIV-444-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Uchwała Nr LXXIV-444-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
18-10-15 13:22
Pietrasz Leszek
738.59KB
Uchwała Nr LXXIV-443-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Uchwała Nr LXXIV-443-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
18-10-15 13:21
Pietrasz Leszek
437.74KB
Uchwała Nr LXXIV-442-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości Uchwała Nr LXXIV-442-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
18-10-15 13:19
Pietrasz Leszek
302.54KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-10-02 [ 1 ]
Uchwała Nr LXXV-449-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 2 października 2018 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nędza na udziały w nieruchomościach stanowiących współwłasność osoby fizycznej Uchwała Nr LXXV-449-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 2 października 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nędza na udziały w nieruchomościach stanowiących współwłasność osoby fizycznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
18-10-15 13:42
Pietrasz Leszek
375.13KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-10-15 [ 2 ]
UCHWAŁA NR LXXVI-454-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR LXXVI-454-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
18-11-26 14:41
Waloszek Daniel
276.13KB
UCHWAŁA NR LXXVI-453-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza UCHWAŁA NR LXXVI-453-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
18-11-26 14:39
Waloszek Daniel
680.08KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-11-08 [ 9 ]
UCHWAŁA NR LXXVII-455-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza UCHWAŁA NR LXXVII-455-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
18-11-26 14:58
Waloszek Daniel
582.19KB
UCHWAŁA NR LXXVII-463-2018
RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza UCHWAŁA NR LXXVII-463-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
18-11-26 14:57
Waloszek Daniel
105.68KB
załącznik do Uchwały NR LXXVII-462-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 roku załącznik do Uchwały NR LXXVII-462-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
18-11-26 14:56
Waloszek Daniel
154.69KB
UCHWAŁA NR LXXVII-462-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok” UCHWAŁA NR LXXVII-462-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
18-11-26 14:54
Waloszek Daniel
129.13KB
załącznik do Uchwały Nr LXXVII-461-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2018 r. załącznik do Uchwały Nr LXXVII-461-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-11-26 14:53
Waloszek Daniel
141.75KB
Uchwała Nr LXXVII-461-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019” Uchwała Nr LXXVII-461-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
18-11-26 14:52
Waloszek Daniel
63.3KB
UCHWAŁA NR LXXVII-460-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/37/2003 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza UCHWAŁA NR LXXVII-460-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/37/2003 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-11-26 14:50
Waloszek Daniel
212.13KB
UCHWAŁA NR LXXVII-459-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza UCHWAŁA NR LXXVII-459-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
18-11-26 14:48
Waloszek Daniel
291.25KB
UCHWAŁA NR LXXVII-458-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok UCHWAŁA NR LXXVII-458-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
18-11-26 14:45
Waloszek Daniel
280.59KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-11-20 [ 2 ]
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Nędza z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nędza Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Nędza z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
18-11-27 09:51
Waloszek Daniel
90.51KB
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Nędza z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nędza Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Nędza z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
18-11-27 09:51
Waloszek Daniel
90.55KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-11-28 [ 4 ]
UCHWAŁA NR II-6-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania UCHWAŁA NR II-6-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
18-12-19 13:49
Waloszek Daniel
164.63KB
UCHWAŁA NR II-5-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania UCHWAŁA NR II-5-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
18-12-19 13:48
Waloszek Daniel
165.35KB
UCHWAŁA NR II-4-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji UCHWAŁA NR II-4-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
18-12-19 13:47
Waloszek Daniel
160.39KB
UCHWAŁA NR II-3-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej UCHWAŁA NR II-3-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
18-12-19 13:46
Waloszek Daniel
157.19KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-12-05 [ 5 ]
UCHWAŁA NR III-12-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza UCHWAŁA NR III-12-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
18-12-19 13:52
Waloszek Daniel
755.52KB
UCHWAŁA NR III-10-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-85-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Nędzy UCHWAŁA NR III-10-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-85-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
18-12-19 13:51
Waloszek Daniel
91.63KB
UCHWAŁA NR III-9-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI-325-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice” UCHWAŁA NR III-9-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI-325-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
18-12-19 13:51
Waloszek Daniel
110.59KB
UCHWAŁA NR III-8-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX-424-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego UCHWAŁA NR III-8-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX-424-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
18-12-19 13:50
Waloszek Daniel
91.9KB
UCHWAŁA NR III-11-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty UCHWAŁA NR III-11-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
18-12-13 14:47
Waloszek Daniel
97.32KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-12-17 [ 2 ]
UCHWAŁA NR IV-19-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza UCHWAŁA NR IV-19-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-12-19 13:54
Waloszek Daniel
643.63KB
Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Nędza Nr IV-18-2018 z dnia 17 grudnia 2018 Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Nędza Nr IV-18-2018 z dnia 17 grudnia 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
18-12-19 13:53
Waloszek Daniel
1.3MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-12-27 [ 10 ]
UCHWAŁA NR V-31-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Gminy Nędza. UCHWAŁA NR V-31-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Gminy Nędza".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
19-01-16 07:53
Waloszek Daniel
253.53KB
Uchwała Nr. V-30-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019” Uchwała Nr. V-30-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
19-01-16 07:53
Waloszek Daniel
242.9KB
Uchwała Nr V-20-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVI-451-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 15 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego Uchwała Nr V-20-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVI-451-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 15 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
19-01-04 12:46
Waloszek Daniel
78.6KB
Uchwała Nr V-21-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV-446-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego Uchwała Nr V-21-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV-446-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
19-01-04 12:45
Waloszek Daniel
78.73KB
Uchwała NR V-22-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Uchwała NR V-22-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
19-01-04 12:45
Waloszek Daniel
864.35KB
Uchwała NR V-24-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Uchwała NR V-24-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
19-01-04 12:44
Waloszek Daniel
332.92KB
Uchwała Nr V-26-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej Uchwała Nr V-26-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
19-01-04 12:42
Waloszek Daniel
66KB
Uchwała NR V-27-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zasad ustalania wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Uchwała NR V-27-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zasad ustalania wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
19-01-04 12:42
Waloszek Daniel
96.57KB
Uchwała NR V-28-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza Uchwała NR V-28-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-01-04 12:40
Waloszek Daniel
80.56KB
Uchwała NR V-29-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Uchwała NR V-29-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
19-01-04 12:39
Waloszek Daniel
85.14KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-01-28 [ 12 ]
UCHWAŁA NR VI-44-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gmina biblioteka Publiczna w Nędzy oraz Gminne Centrum Kultury w Nędzy. UCHWAŁA NR VI-44-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gmina biblioteka Publiczna w Nędzy oraz Gminne Centrum Kultury w Nędzy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
19-02-05 10:12
Waloszek Daniel
199.6KB
UCHWAŁA NR VI-43-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nędza na lata 2018- 2032” UCHWAŁA NR VI-43-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nędza na lata 2018- 2032”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
19-02-05 10:12
Waloszek Daniel
6.35MB
UCHWAŁA NR VI-42-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” UCHWAŁA NR VI-42-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
19-02-05 10:11
Waloszek Daniel
3.34MB
UCHWAŁA NR VI-41-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Nędza UCHWAŁA NR VI-41-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
19-02-05 10:10
Waloszek Daniel
411.76KB
UCHWAŁA NR VI-40-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości UCHWAŁA NR VI-40-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
19-02-05 10:10
Waloszek Daniel
562.28KB
UCHWAŁA NR VI-39-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji UCHWAŁA NR VI-39-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-02-05 10:09
Waloszek Daniel
85.14KB
UCHWAŁA NR VI-38-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego UCHWAŁA NR VI-38-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
19-02-05 09:59
Waloszek Daniel
102.89KB
UCHWAŁA NR VI-36-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza UCHWAŁA NR VI-36-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
19-02-05 09:48
Waloszek Daniel
620.17KB
UCHWAŁA NR VI-35-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2020 rok środków stanowiących
fundusz sołecki UCHWAŁA NR VI-35-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
19-02-05 09:46
Waloszek Daniel
98.69KB
UCHWAŁA NR VI-34-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR VI-34-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
19-02-05 09:45
Waloszek Daniel
108.12KB
UCHWAŁA NR VI-33-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego UCHWAŁA NR VI-33-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
19-02-05 09:45
Waloszek Daniel
110.14KB
UCHWAŁA NR VI-32-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA NR VI-32-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
19-02-05 09:44
Waloszek Daniel
332.56KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-02-08 [ 3 ]
UCHWAŁA NR VII-46-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. UCHWAŁA NR VII-46-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
19-02-12 13:35
Waloszek Daniel
210.54KB
UCHWAŁA NR VII-45-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta UCHWAŁA NR VII-45-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
19-02-12 13:34
Waloszek Daniel
106.07KB
UCHWAŁA NR VII-44-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Gminy Nędza. UCHWAŁA NR VII-44-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Gminy Nędza".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
19-02-12 13:33
Waloszek Daniel
280.04KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-03-04 [ 7 ]
UCHWAŁA NR VIII-54-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza UCHWAŁA NR VIII-54-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
19-03-28 09:05
Waloszek Daniel
313.75KB
UCHWAŁA NR VIII-53-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy. UCHWAŁA NR VIII-53-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
19-03-28 09:01
Waloszek Daniel
331.48KB
UCHWAŁA NR VIII-52-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 4 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych UCHWAŁA NR VIII-52-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
19-03-28 09:00
Waloszek Daniel
105.81KB
UCHWAŁA NR VIII-51-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2019” UCHWAŁA NR VIII-51-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2019”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
19-03-28 09:00
Waloszek Daniel
258.08KB
UCHWAŁA NR VIII-50-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz na udzielenie bonifikaty UCHWAŁA NR VIII-50-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz na udzielenie bonifikaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
19-03-28 08:59
Waloszek Daniel
101.53KB
UCHWAŁA NR VIII-48-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza UCHWAŁA NR VIII-48-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-03-28 08:58
Waloszek Daniel
729.14KB
UCHWAŁA NR VIII-47-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy UCHWAŁA NR VIII-47-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
19-03-28 08:58
Waloszek Daniel
154.86KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-03-28 [ 3 ]
UCHWAŁA NR IX-58-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na rok 2019 Gminy Nędza’. UCHWAŁA NR IX-58-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na rok 2019 Gminy Nędza’.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
19-04-04 10:35
Waloszek Daniel
196.72KB
UCHWAŁA NR IX-57-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nędza oraz określenia granic obwodów od dnia 1 września 2019 roku UCHWAŁA NR IX-57-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nędza oraz określenia granic obwodów od dnia 1 września 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
19-04-04 10:34
Waloszek Daniel
290.85KB
UCHWAŁA NR IX-55-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza UCHWAŁA NR IX-55-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
19-04-04 10:32
Waloszek Daniel
887.58KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-04-30 [ 7 ]
UCHWAŁA NR X-66-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza na nieruchomość stanowiącą współwłasność osób fizycznych UCHWAŁA NR X-66-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza na nieruchomość stanowiącą współwłasność osób fizycznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
19-05-08 10:16
Waloszek Daniel
366.55KB
UCHWAŁA NR X-65-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza UCHWAŁA NR X-65-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
19-05-08 10:16
Waloszek Daniel
298.35KB
UCHWAŁA NR X-64-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Łęgu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej UCHWAŁA NR X-64-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Łęgu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
19-05-08 10:15
Waloszek Daniel
498.23KB
UCHWAŁA NR X-63-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr VIII-53-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 4 marca 2019r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy. UCHWAŁA NR X-63-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII-53-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 4 marca 2019r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
19-05-08 10:15
Waloszek Daniel
189.9KB
UCHWAŁA NR X-61-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza UCHWAŁA NR X-61-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
19-05-08 10:14
Waloszek Daniel
1.39MB
UCHWAŁA NR X-60-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego UCHWAŁA NR X-60-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
19-05-08 10:14
Waloszek Daniel
103.4KB
UCHWAŁA NR X-59-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok UCHWAŁA NR X-59-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
19-05-08 10:13
Waloszek Daniel
100.71KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-05-08 [ 3 ]
UCHWAŁA NR XI-69-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przejazdu na rzecz każdorazowych właścicieli działki nr 432 obrębu Nędza na nieruchomości własności Gminy Nędza UCHWAŁA NR XI-69-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przejazdu na rzecz każdorazowych właścicieli działki nr 432 obrębu Nędza na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
19-08-05 14:42
Waloszek Daniel
788.71KB
UCHWAŁA NR XI-68-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok UCHWAŁA NR XI-68-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-08-05 14:41
Waloszek Daniel
583.83KB
UCHWAŁA NR XI-67-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok UCHWAŁA NR XI-67-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-08-05 14:38
Waloszek Daniel
594.99KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-05-28 [ 6 ]
UCHWAŁA NR XII-76-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości UCHWAŁA NR XII-76-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
19-08-05 14:45
Waloszek Daniel
251.16KB
UCHWAŁA NR XII-75-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości UCHWAŁA NR XII-75-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
19-08-05 14:44
Waloszek Daniel
371.84KB
UCHWAŁA NR XII-74-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Łucji Socha na działanie Wójta Gminy Nędza UCHWAŁA NR XII-74-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Łucji Socha na działanie Wójta Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
19-08-05 14:44
Waloszek Daniel
191.18KB
UCHWAŁA NR XII-73-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania UCHWAŁA NR XII-73-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-08-05 14:44
Waloszek Daniel
198.15KB
UCHWAŁA NR XII-71-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego UCHWAŁA NR XII-71-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-08-05 14:43
Waloszek Daniel
102.93KB
UCHWAŁA NR XII-70-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XII-70-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
19-08-05 14:43
Waloszek Daniel
1.31MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-06-04 [ 1 ]
UCHWAŁA NR XIII-77-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 4 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę NR XI-69-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie prawa służebności przejazdu na rzecz każdorazowych właścicieli działki nr
432 obrębu Nędza na nieruchomości własności Gminy Nędza. UCHWAŁA NR XIII-77-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę NR XI-69-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przejazdu na rzecz każdorazowych właścicieli działki nr 432 obrębu Nędza na nieruchomości własności Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-08-05 14:45
Waloszek Daniel
104.85KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-06-18 [ 7 ]
UCHWAŁA NR XIV-85-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja
S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza UCHWAŁA NR XIV-85-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
19-08-05 14:47
Waloszek Daniel
667.77KB
UCHWAŁA NR XIV-83-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego UCHWAŁA NR XIV-83-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
19-08-05 14:47
Waloszek Daniel
103.97KB
UCHWAŁA NR XIV-82-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XIV-82-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
19-08-05 14:46
Waloszek Daniel
0.96MB
UCHWAŁA NR XIV-81-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości UCHWAŁA NR XIV-81-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
19-08-05 14:46
Waloszek Daniel
1.54MB
UCHWAŁA NR XIV-80-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA NR XIV-80-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
19-08-05 14:46
Waloszek Daniel
250.95KB
UCHWAŁA NR XIV-79-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza za 2018 rok UCHWAŁA NR XIV-79-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza za 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
19-08-05 14:46
Waloszek Daniel
100.79KB
UCHWAŁA NR XIV-78-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nędza wotum zaufania UCHWAŁA NR XIV-78-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nędza wotum zaufania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-08-05 14:45
Waloszek Daniel
97.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-07-29 [ 11 ]
UCHWAŁA NR XV-98-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 29 lipca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza UCHWAŁA NR XV-98-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
19-08-05 14:50
Waloszek Daniel
104.92KB
UCHWAŁA NR XV-97-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. UCHWAŁA NR XV-97-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
19-08-05 14:49
Waloszek Daniel
221.82KB
UCHWAŁA NR XV-96-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. UCHWAŁA NR XV-96-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
19-08-05 14:49
Waloszek Daniel
105.3KB
UCHWAŁA NR XV-95-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników UCHWAŁA NR XV-95-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
19-08-05 14:49
Waloszek Daniel
98.93KB
UCHWAŁA NR XV-94-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 29 lipca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność
Gminy Nędza na nieruchomość stanowiącą współwłasność osób fizycznych UCHWAŁA NR XV-94-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza na nieruchomość stanowiącą współwłasność osób fizycznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
19-08-05 14:49
Waloszek Daniel
102.23KB
UCHWAŁA NR XV-93-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki
Gazownictwa sp. z o.o. na nieruchomości własności Gminy Nędza UCHWAŁA NR XV-93-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
19-08-05 14:48
Waloszek Daniel
8.67MB
UCHWAŁA NR XV-92-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości UCHWAŁA NR XV-92-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
19-08-05 14:48
Waloszek Daniel
495.97KB
UCHWAŁA NR XV-91-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie włączenia publicznego Przedszkola w Łęgu w Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie
Książęcej UCHWAŁA NR XV-91-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie włączenia publicznego Przedszkola w Łęgu w Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Książęcej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
19-08-05 14:48
Waloszek Daniel
101.54KB
UCHWAŁA NR XV-90-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 29 lipca 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr X-64-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia
publicznego przedszkola w Łęgu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie
Książęcej UCHWAŁA NR XV-90-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X-64-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Łęgu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
19-08-05 14:48
Waloszek Daniel
314.12KB
UCHWAŁA NR XV-87-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XV-87-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
19-08-05 14:47
Waloszek Daniel
1.38MB
UCHWAŁA NR XV-86-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
w prowadzonych przez Gminę Nędza publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych UCHWAŁA NR XV-86-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Nędza publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
19-08-05 14:47
Waloszek Daniel
103.04KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-09-23 [ 11 ]
UCHWAŁA NR XVI-110-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 23 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr X-64-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia
publicznego przedszkola w Łęgu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie
Książęcej UCHWAŁA NR XVI-110-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X-64-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Łęgu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
19-11-12 09:58
Waloszek Daniel
197.08KB
UCHWAŁA NR XVI-109-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI-34-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie
inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR XVI-109-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI-34-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-11-12 09:58
Waloszek Daniel
101.44KB
UCHWAŁA NR XVI-108-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI-33-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie
inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego UCHWAŁA NR XVI-108-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-33-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
19-11-12 09:58
Waloszek Daniel
102.18KB
UCHWAŁA NR XVI-107-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz
Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza UCHWAŁA NR XVI-107-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
19-11-12 09:57
Waloszek Daniel
4.29MB
UCHWAŁA NR XVI-106-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nędza UCHWAŁA NR XVI-106-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-11-12 09:57
Waloszek Daniel
106.17KB
UCHWAŁA NR XVI-104-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego UCHWAŁA NR XVI-104-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-11-12 09:57
Waloszek Daniel
103.96KB
UCHWAŁA NR XVI-103-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI-39-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie
przekazania środków finansowych dla Policji UCHWAŁA NR XVI-103-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-39-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-11-12 09:57
Waloszek Daniel
101.52KB
UCHWAŁA NR XVI-102-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XVI-102-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
19-11-12 09:56
Waloszek Daniel
1.13MB
UCHWAŁA NR XVI-101-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości UCHWAŁA NR XVI-101-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
19-11-12 09:56
Waloszek Daniel
103.47KB
UCHWAŁA NR XVI-100-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie podatku od nieruchomości na 2020 rok UCHWAŁA NR XVI-100-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
19-11-12 09:56
Waloszek Daniel
131.83KB
UCHWAŁA NR XVI-99-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022
będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy UCHWAŁA NR XVI-99-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
19-11-12 09:55
Waloszek Daniel
151.01KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-10-30 [ 1 ]
UCHWAŁA NR XVII-114-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości UCHWAŁA NR XVII-114-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-11-12 10:00
Waloszek Daniel
724.43KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-11-05 [ 12 ]
UCHWAŁA NR XVIII-127-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja
S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza UCHWAŁA NR XVIII-127-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
19-11-12 10:10
Waloszek Daniel
358.91KB
UCHWAŁA NR XVIII-126-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza UCHWAŁA NR XVIII-126-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
19-11-12 10:10
Waloszek Daniel
359.97KB
UCHWAŁA NR XVIII-125-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 5 listopada 2019 r.
uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem położonych na nich budowli wraz
ze zmianami do tej uchwały UCHWAŁA NR XVIII-125-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem położonych na nich budowli wraz ze zmianami do tej uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
19-11-12 10:08
Waloszek Daniel
103.83KB
UCHWAŁA NR XVIII-124-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja
S.A. na nieruchomościach własności Gminy Nędza UCHWAŁA NR XVIII-124-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomościach własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-11-12 10:07
Waloszek Daniel
532.67KB
UCHWAŁA NR XVIII-123-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Nędza UCHWAŁA NR XVIII-123-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-11-12 10:06
Waloszek Daniel
353.6KB
UCHWAŁA NR XVIII-122-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych na 2020 rok” UCHWAŁA NR XVIII-122-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2020 rok”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
19-11-12 10:06
Waloszek Daniel
339.35KB
UCHWAŁA NR XVIII-120-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XVIII-120-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
19-11-12 10:05
Waloszek Daniel
339.35KB
UCHWAŁA NR XVIII-119-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza UCHWAŁA NR XVIII-119-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
19-11-12 10:05
Waloszek Daniel
105.06KB
UCHWAŁA NR XVIII-118-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości UCHWAŁA NR XVIII-118-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
19-11-12 10:05
Waloszek Daniel
2.09MB
UCHWAŁA NR XVIII-117-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym UCHWAŁA NR XVIII-117-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
19-11-12 10:05
Waloszek Daniel
107.7KB
UCHWAŁA NR XVIII-116-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-85-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie:
wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp.
z o.o. w Nędzy UCHWAŁA NR XVIII-116-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-85-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
19-11-12 10:04
Waloszek Daniel
105.37KB
UCHWAŁA NR XVIII-115-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nędza na wspomaganie
realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska polegających na
dofinansowaniu kosztów inwestycji podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej UCHWAŁA NR XVIII-115-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nędza na wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska polegających na dofinansowaniu kosztów inwestycji podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
19-11-12 10:04
Waloszek Daniel
214.19KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-11-28 [ 9 ]
UCHWAŁA NR XIX-137-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz
Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomościach własności Gminy Nędza UCHWAŁA NR XIX-137-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomościach własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-03-04 08:20
Waloszek Daniel
102.76KB
UCHWAŁA NR XIX-136-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na rok 2020” UCHWAŁA NR XIX-136-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-03-04 08:20
Waloszek Daniel
225.65KB
UCHWAŁA NR XIX-135-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w schronisku dla osób- bezdomnych lub
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. UCHWAŁA NR XIX-135-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w schronisku dla osób- bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-03-04 08:19
Waloszek Daniel
109.26KB
UCHWAŁA NR XIX-133-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XIX-133-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-03-04 08:19
Waloszek Daniel
1.15MB
UCHWAŁA NR XIX-132-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII-71-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 maja 2019r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego UCHWAŁA NR XIX-132-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII-71-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 maja 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-03-04 08:19
Waloszek Daniel
100.94KB
UCHWAŁA NR XIX-131-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego UCHWAŁA NR XIX-131-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-03-04 08:19
Waloszek Daniel
104.02KB
UCHWAŁA NR XIX-130-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego UCHWAŁA NR XIX-130-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-03-04 08:18
Waloszek Daniel
111.04KB
UCHWAŁA NR XIX-129-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR XIX-129-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-03-04 08:18
Waloszek Daniel
108.33KB
UCHWAŁA NR XIX-128-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok UCHWAŁA NR XIX-128-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
20-03-04 08:17
Waloszek Daniel
130.73KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-12-19 [ 7 ]
UCHWAŁA NR XX-146-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja
S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza. UCHWAŁA NR XX-146-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-03-04 08:26
Waloszek Daniel
1.03MB
UCHWAŁA NR XX-145-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Gminy Nędza. UCHWAŁA NR XX-145-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Gminy Nędza".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-03-04 08:26
Waloszek Daniel
209.96KB
UCHWAŁA NR XX-144-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022
będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy UCHWAŁA NR XX-144-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
20-03-04 08:25
Waloszek Daniel
153.75KB
Uchwała Budżetowa na rok 2020
GMINY NĘDZA
NR XX-143-2019 Uchwała Budżetowa na rok 2020 GMINY NĘDZA NR XX-143-2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-03-04 08:24
Waloszek Daniel
2.2MB
UCHWAŁA NR XX-140-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XX-140-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-03-04 08:23
Waloszek Daniel
1.3MB
UCHWAŁA NR XX-139-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI-39-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie
przekazania środków finansowych dla Policji UCHWAŁA NR XX-139-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-39-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-03-04 08:23
Waloszek Daniel
102.78KB
UCHWAŁA NR XX-138-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego UCHWAŁA NR XX-138-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-03-04 08:23
Waloszek Daniel
102.76KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-01-27 [ 7 ]
UCHWAŁA NR XXI-154-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. UCHWAŁA NR XXI-154-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-03-04 08:32
Waloszek Daniel
108.44KB
UCHWAŁA NR XXI-153-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja
S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXI-153-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-03-04 08:31
Waloszek Daniel
513.77KB
UCHWAŁA NR XXI-152-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego UCHWAŁA NR XXI-152-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-03-04 08:31
Waloszek Daniel
110.41KB
UCHWAŁA NR XXI-151-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR XXI-151-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-03-04 08:31
Waloszek Daniel
107.28KB
UCHWAŁA NR XXI-149-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXI-149-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-03-04 08:31
Waloszek Daniel
0.93MB
UCHWAŁA NR XXI-148-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021 rok środków stanowiących
fundusz sołecki UCHWAŁA NR XXI-148-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-03-04 08:30
Waloszek Daniel
99.23KB
UCHWAŁA NR XXI-147-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego UCHWAŁA NR XXI-147-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
20-03-04 08:30
Waloszek Daniel
101.97KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-02-24 [ 8 ]
UCHWAŁA NR XXII-163-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 24 lutego 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania. UCHWAŁA NR XXII-163-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-03-04 09:07
Waloszek Daniel
130.43KB
UCHWAŁA NR XXII-162-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 24 lutego 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza UCHWAŁA NR XXII-162-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-03-04 09:07
Waloszek Daniel
132.01KB
UCHWAŁA NR XXII-161-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej UCHWAŁA NR XXII-161-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-03-04 09:07
Waloszek Daniel
209.64KB
UCHWAŁA NR XXII-160-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości UCHWAŁA NR XXII-160-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-03-04 09:06
Waloszek Daniel
704.08KB
UCHWAŁA NR XXII-159-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 24 lutego 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych UCHWAŁA NR XXII-159-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-03-04 09:06
Waloszek Daniel
138.87KB
UCHWAŁA NR XXII-158-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele
nie związane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach
administracyjnych Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXII-158-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-03-04 08:33
Waloszek Daniel
248.78KB
UCHWAŁA NR XXII-157-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nędza na rok szkolny 2019/2020 UCHWAŁA NR XXII-157-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nędza na rok szkolny 2019/2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-03-04 08:32
Waloszek Daniel
205.03KB
UCHWAŁA NR XXII-155-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXII-155-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-03-04 08:32
Waloszek Daniel
0.95MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-04-08 [ 5 ]
UCHWAŁA NR XXIII-169-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele
nie związane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach
administracyjnych Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXIII-169-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-06-01 10:10
Waloszek Daniel
158.92KB
UCHWAŁA NR XXIII-168-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia kryterium drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza UCHWAŁA NR XXIII-168-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia kryterium drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-06-01 10:09
Waloszek Daniel
127.89KB
UCHWAŁA NR XXIII-167-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2020” UCHWAŁA NR XXIII-167-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2020”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-06-01 10:09
Waloszek Daniel
359.02KB
UCHWAŁA NR XXIII-165-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI-147-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego UCHWAŁA NR XXIII-165-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI-147-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-06-01 10:09
Waloszek Daniel
127.68KB
UCHWAŁA NR XXIII-164-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXIII-164-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-06-01 10:08
Waloszek Daniel
1.16MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-04-27 [ 2 ]
UCHWAŁA NR XXIV-171-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości UCHWAŁA NR XXIV-171-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-06-01 10:10
Waloszek Daniel
125.68KB
UCHWAŁA NR XXIV-170-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości UCHWAŁA NR XXIV-170-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-06-01 10:10
Waloszek Daniel
397.58KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-05-18 [ 2 ]
UCHWAŁA NR XXV-173-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXV-173-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-06-01 10:12
Waloszek Daniel
808.38KB
UCHWAŁA NR XXV-172-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok UCHWAŁA NR XXV-172-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-06-01 10:11
Waloszek Daniel
123.2KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-05-28 [ 4 ]
UCHWAŁA NR XXVI-178-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 maja 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej UCHWAŁA NR XXVI-178-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-06-01 10:13
Waloszek Daniel
123.76KB
UCHWAŁA NR XXVI-177-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 maja 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów i przyznawania każdemu kryterium liczby
punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Nędza UCHWAŁA NR XXVI-177-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów i przyznawania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-06-01 10:13
Waloszek Daniel
143.5KB
UCHWAŁA NR XXVI-176-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele
nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach
administracyjnych Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXVI-176-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-06-01 10:13
Waloszek Daniel
244.51KB
UCHWAŁA NR XXVI-175-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2020” UCHWAŁA NR XXVI-175-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2020”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-06-01 10:12
Waloszek Daniel
361.24KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-07-21 [ 5 ]
UCHWAŁA NR XXVIII-194-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lipca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomościach własności Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXVIII-194-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomościach własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-08-07 07:21
Waloszek Daniel
131.94KB
UCHWAŁA NR XXVIII-193-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXVIII-193-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-08-07 07:21
Waloszek Daniel
335.19KB
UCHWAŁA NR XXVIII-192-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR XXVIII-192-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-08-07 07:20
Waloszek Daniel
154.92KB
UCHWAŁA NR XXVIII-191-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXVIII-191-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-08-07 07:20
Waloszek Daniel
289.41KB
UCHWAŁA NR XXVIII-189-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXVIII-189-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-08-07 07:19
Waloszek Daniel
1.41MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-08-24 [ 5 ]
UCHWAŁA NR XXIX-199-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR XXIX-199-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-09-09 11:01
Waloszek Daniel
151.32KB
UCHWAŁA NR XXIX-198-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXIX-198-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-09-09 11:01
Waloszek Daniel
288.25KB
UCHWAŁA NR XXIX-197-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nędza na rok szkolny 2020/2021 UCHWAŁA NR XXIX-197-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nędza na rok szkolny 2020/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-09-09 11:01
Waloszek Daniel
209.55KB
UCHWAŁA NR XXIX-196-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza za 2019 rok UCHWAŁA NR XXIX-196-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza za 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-09-09 11:01
Waloszek Daniel
124.44KB
UCHWAŁA NR XXIX-195-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXIX-195-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-09-09 11:00
Waloszek Daniel
209.58KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-09-14 [ 3 ]
UCHWAŁA NR XXX-200-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym UCHWAŁA NR XXX-200-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
20-09-21 09:54
Waloszek Daniel
142.5KB
UCHWAŁA NR XXX-201-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości UCHWAŁA NR XXX-201-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-09-21 09:54
Waloszek Daniel
553.34KB
UCHWAŁA NR XXX-202-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXX-202-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-09-21 09:54
Waloszek Daniel
634.65KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-09-28 [ 8 ]
Uchwała nr XXXI-211-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 28 września 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr XXXI-211-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 28 września 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-10-28 13:49
Waloszek Daniel
8.81MB
UCHWAŁA NR XXXI-204-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022
będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy UCHWAŁA NR XXXI-204-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-10-20 07:13
Waloszek Daniel
182.01KB
UCHWAŁA NR XXXI-205-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie podatku od nieruchomości na 2021 rok UCHWAŁA NR XXXI-205-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 września 2020 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-10-20 07:13
Waloszek Daniel
166.46KB
UCHWAŁA NR XXXI-206-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości UCHWAŁA NR XXXI-206-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-10-20 07:12
Waloszek Daniel
130.65KB
UCHWAŁA NR XXXI-207-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII-119-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie
wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXXI-207-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII-119-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-10-20 07:12
Waloszek Daniel
130.63KB
UCHWAŁA NR XXXI-208-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-182-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego UCHWAŁA NR XXXI-208-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-182-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-10-20 07:12
Waloszek Daniel
131.5KB
UCHWAŁA NR XXXI-209-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII-181-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu UCHWAŁA NR XXXI-209-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII-181-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-10-20 07:12
Waloszek Daniel
127.71KB
UCHWAŁA NR XXXI-210-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXXI-210-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-10-20 07:11
Waloszek Daniel
1.18MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-10-05 [ 2 ]
UCHWAŁA NR XXXII-212-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 5 października 2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXXII-212-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-10-20 07:15
Waloszek Daniel
289.88KB
UCHWAŁA NR XXXII-213-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 5 października 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR XXXII-213-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-10-20 07:14
Waloszek Daniel
154.31KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-10-29 [ 6 ]
UCHWAŁA NR XXXIII-221-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz
Orange Polska S.A. na nieruchomościach własności Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXXIII-221-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S.A. na nieruchomościach własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-11-26 11:24
Waloszek Daniel
3.79MB
UCHWAŁA NR XXXIII-220-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXXIII-220-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-11-26 11:23
Waloszek Daniel
775.16KB
UCHWAŁA NR XXXIII-218-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych na 2021 rok” UCHWAŁA NR XXXIII-218-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2021 rok”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-11-26 11:23
Waloszek Daniel
306.58KB
UCHWAŁA NR XXXIII-216-2020 RADY GMINY NĘDZA
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI-147-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego UCHWAŁA NR XXXIII-216-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI-147-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-11-26 11:23
Waloszek Daniel
166.54KB
UCHWAŁA NR XXXIII-215-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXXIII-215-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-11-26 11:12
Waloszek Daniel
2.85MB
UCHWAŁA NR XXXIII-214-2020 RADY GMINY NĘDZA
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXXIII-214-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-11-05 07:17
Waloszek Daniel
187KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-11-24 [ 6 ]
UCHWAŁA NR XXXIV-227-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na rok 2021” UCHWAŁA NR XXXIV-227-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-11-26 11:28
Waloszek Daniel
556.61KB
UCHWAŁA NR XXXIV-226-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 Gminy Nędza. UCHWAŁA NR XXXIV-226-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 Gminy Nędza".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-11-26 11:28
Waloszek Daniel
494.39KB
Uchwała Nr XXXIV-225-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała Nr XXXIV-225-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-11-26 11:27
Waloszek Daniel
4.77MB
UCHWAŁA NR XXXIV-224-2020 RADY GMINY NĘDZA
z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI-147-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego UCHWAŁA NR XXXIV-224-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI-147-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-11-26 11:26
Waloszek Daniel
263.6KB
UCHWAŁA NR XXXIV-223-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXXIV-223-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-11-26 11:26
Waloszek Daniel
1.64MB
UCHWAŁA NR XXXIV-222-2020 RADY GMINY NĘDZA
z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok UCHWAŁA NR XXXIV-222-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-11-26 11:26
Waloszek Daniel
407.18KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-12-14 [ 6 ]
UCHWAŁA NR XXXV-236-2020 RADY GMINY NĘDZA
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy UCHWAŁA NR XXXV-236-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-01-18 09:01
Waloszek Daniel
367.81KB
UCHWAŁA NR XXXV-234-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji NĘDZA UCHWAŁA NR XXXV-234-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji NĘDZA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-01-18 09:00
Waloszek Daniel
27.63MB
UCHWAŁA NR XXXV-233-2020 RADY GMINY NĘDZA
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. UCHWAŁA NR XXXV-233-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-01-18 08:59
Waloszek Daniel
249.22KB
Uchwała Budżetowa na rok 2021
Gminy Nędza
Nr XXXV-231-2020
z dnia 14 grudnia 2020 r. Uchwała Budżetowa na rok 2021 Gminy Nędza Nr XXXV-231-2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-01-18 08:59
Waloszek Daniel
3.88MB
UCHWAŁA NR XXXV-232-2020 RADY GMINY NĘDZA
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Nędza. UCHWAŁA NR XXXV-232-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-01-18 08:58
Waloszek Daniel
248.03KB
UCHWAŁA NR XXXV-228-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXXV-228-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-01-18 08:58
Waloszek Daniel
1.99MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-01-14 [ 1 ]
UCHWAŁA NR XXXVI-237-2021 RADY GMINY NĘDZA
z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków UCHWAŁA NR XXXVI-237-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-01-18 09:01
Waloszek Daniel
125.97KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-01-25 [ 13 ]
UCHWAŁA NR XXXVII-239-2021
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Polska
Energia na nieruchomości własności Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXXVII-239-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Polska Energia na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-01-28 08:24
Waloszek Daniel
543.89KB
UCHWAŁA NR XXXVII-240-2021
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXXVII-240-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-01-28 08:24
Waloszek Daniel
849.37KB
UCHWAŁA NR XXXVII-241-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXXVII-241-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-01-28 08:24
Waloszek Daniel
6.32MB
UCHWAŁA NR XXXVII-242-2021 RADY GMINY NĘDZA
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego UCHWAŁA NR XXXVII-242-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-01-28 08:23
Waloszek Daniel
137.26KB
UCHWAŁA NR XXXVII-243-2021 RADY GMINY NĘDZA
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki UCHWAŁA NR XXXVII-243-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-01-28 08:22
Waloszek Daniel
127.74KB
UCHWAŁA NR XXXVII-244-2021 RADY GMINY NĘDZA
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nędza lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych UCHWAŁA NR XXXVII-244-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nędza lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-01-28 08:22
Waloszek Daniel
275.19KB
UCHWAŁA NR XXXVII-245-2021 RADY GMINY NĘDZA
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XXXVII-245-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-01-28 08:20
Waloszek Daniel
167.33KB
UCHWAŁA NR XXXVII-246-2021 RADY GMINY NĘDZA
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nędza za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze UCHWAŁA NR XXXVII-246-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nędza za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-01-28 08:20
Waloszek Daniel
188.16KB
UCHWAŁA NR XXXVII-247-2021 RADY GMINY NĘDZA
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania UCHWAŁA NR XXXVII-247-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-01-28 08:20
Waloszek Daniel
197.5KB
UCHWAŁA NR XXXVII-248-2021 RADY GMINY NĘDZA
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania UCHWAŁA NR XXXVII-248-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-01-28 08:20
Waloszek Daniel
219.74KB
UCHWAŁA NR XXXVII-249-2021
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gmina Biblioteka Publiczna w Nędzy
oraz Gminne Centrum Kultury w Nędzy. UCHWAŁA NR XXXVII-249-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gmina Biblioteka Publiczna w Nędzy oraz Gminne Centrum Kultury w Nędzy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-01-28 08:19
Waloszek Daniel
190.25KB
UCHWAŁA NR XXXVII-250-2021 RADY GMINY NĘDZA
z dnia 25 stycznia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania. UCHWAŁA NR XXXVII-250-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-01-28 08:19
Waloszek Daniel
143.02KB
UCHWAŁA NR XXXVII-251-2021
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji Rodziców dotyczącej dofinansowania pobytu dziecka w żłobku. UCHWAŁA NR XXXVII-251-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Rodziców dotyczącej dofinansowania pobytu dziecka w żłobku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-01-28 08:18
Waloszek Daniel
176.3KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-02-23 [ 3 ]
UCHWAŁA NR XXXVIII-254-2021
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 23 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXXVIII-254-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-02-26 07:06
Waloszek Daniel
4.71MB
UCHWAŁA NR XXXVIII-253-2021
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 23 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości UCHWAŁA NR XXXVIII-253-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-02-26 07:05
Waloszek Daniel
171.54KB
UCHWAŁA NR XXXVIII-252-2021
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 23 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości UCHWAŁA NR XXXVIII-252-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-02-26 07:05
Waloszek Daniel
178.14KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-03-25 [ 10 ]
UCHWAŁA NR XXXIX-255-2021
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2021” UCHWAŁA NR XXXIX-255-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2021”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-04-01 10:51
Waloszek Daniel
302.03KB
UCHWAŁA NR XXXIX-256-2021
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Nędza na lata 2021 – 2025 UCHWAŁA NR XXXIX-256-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nędza na lata 2021 – 2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-04-01 10:51
Waloszek Daniel
284.2KB
UCHWAŁA NR XXXIX-257-2021
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXXIX-257-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-04-01 10:51
Waloszek Daniel
581.52KB
UCHWAŁA NR XXXIX-258-2021
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 25 marca 2021 r.
zmieniająca uchwałę nr LXIII-392-2018 Rady Gminy Nędza w sprawie tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców
zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXXIX-258-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr LXIII-392-2018 Rady Gminy Nędza w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-04-01 10:50
Waloszek Daniel
180.32KB
UCHWAŁA NR XXXIX-259-2021 RADY GMINY NĘDZA
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. na nieruchomości własności Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXXIX-259-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-04-01 10:50
Waloszek Daniel
152.02KB
UCHWAŁA NR XXXIX-260-2021 RADY GMINY NĘDZA
z dnia 25 marca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania. UCHWAŁA NR XXXIX-260-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-04-01 10:49
Waloszek Daniel
144.33KB
UCHWAŁA NR XXXIX-261-2021
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXXIX-261-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-04-01 10:49
Waloszek Daniel
887.25KB
UCHWAŁA NR XXXIX-262-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXXIX-262-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
21-04-01 10:49
Waloszek Daniel
9.34MB
UCHWAŁA NR XXXIX-263-2021 RADY GMINY NĘDZA
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI-237-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków UCHWAŁA NR XXXIX-263-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI-237-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-04-01 10:47
Waloszek Daniel
131.92KB
UCHWAŁA NR XXXIX-264-2021
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie wystąpienia z apelem do Sejmiku Województwa Śląskiego o zmiany uchwały Sejmiku
Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. UCHWAŁA NR XXXIX-264-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wystąpienia z apelem do Sejmiku Województwa Śląskiego o zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-04-01 10:46
Waloszek Daniel
176.69KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2021-04-19 [ 5 ]
UCHWAŁA NR XL-269-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi stowarzyszenia Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy. UCHWAŁA NR XL-269-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi stowarzyszenia Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
21-04-20 11:52
Waloszek Daniel
176.09KB
UCHWAŁA NR XL-268-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 kwietnia 2021 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI-237-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków UCHWAŁA NR XL-268-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI-237-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
21-04-20 11:51
Waloszek Daniel
129.94KB
UCHWAŁA NR XL-267-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza UCHWAŁA NR XL-267-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
21-04-20 11:50
Waloszek Daniel
6.28MB
UCHWAŁA NR XL-266-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XL-266-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
21-04-20 11:38
Waloszek Daniel
718.49KB
UCHWAŁA NR XL-265-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. UCHWAŁA NR XL-265-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
21-04-20 11:38
Waloszek Daniel
129.78KB

Redakcja strony: Uchwały Rady GminyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7027

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl