Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Rady Gminy

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały Rady Gminy [ 1 ]
Sesja Rady Gminy Nędza 08.04.2020 Sesja Rady Gminy Nędza 08.04.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-04-06 11:34
Waloszek Daniel
187.43KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-01-26 [ 10 ]
Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Gminy Nędza.pdf Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
15-07-28 09:47
Mostek Sabina
808.98KB
Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
15-07-27 14:56
Mostek Sabina
649.88KB
Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
15-07-27 14:53
Mostek Sabina
3.79MB
Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego.pdf Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
15-07-27 14:18
Mostek Sabina
726.84KB
Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII-302-2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII-302-2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
15-07-27 14:16
Mostek Sabina
759.01KB
Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. uchylająca uchwałę nr XXXVII-296-2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia gminy do spółki z o.o. pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu.pdf Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. uchylająca uchwałę nr XXXVII-296-2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia gminy do spółki z o.o. pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
15-07-27 13:33
Mostek Sabina
701.9KB
Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowwadzonych przez Gminę Nędza.pdf Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowwadzonych przez Gminę Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
15-07-27 13:22
Mostek Sabina
731.73KB
Zalącznik do uchwały nr V-20-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. - rysunek planu.jpg Zalącznik do uchwały nr V-20-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. - rysunek planu.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
15-04-16 09:04
Mostek Sabina
13.63MB
Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza w obrębie wsi Babice.pdf Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza w obrębie wsi Babice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
15-04-16 08:47
Mostek Sabina
688.24KB
Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Babicach .pdf Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Babicach .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
15-02-10 14:31
Mostek Sabina
122.65KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-02-23 [ 16 ]
Uchwała nr V/31/2015 rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf Uchwała nr V/31/2015 rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
15-08-24 14:20
Mostek Sabina
1.17MB
Uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą Termomodernizacja wraz instalacją kolektorów słonecznych w budynkach przy ul. Leśnej.pdf Uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja wraz instalacją kolektorów słonecznych w budynkach przy ul. Leśnej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
15-07-28 10:43
Mostek Sabina
702.47KB
Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę nr II-6-2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie: zasad ustalania wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów służbowych.pdf Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę nr II-6-2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie: zasad ustalania wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów służbowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
15-07-28 10:05
Mostek Sabina
675.25KB
Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Nędza do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” w ramach osi LEADER PROW na lata 2014-2020.pdf Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Nędza do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” w ramach osi LEADER PROW na lata 2014-2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
15-03-02 14:48
Mostek Sabina
53.61KB
Uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
15-03-02 13:16
Mostek Sabina
202.81KB
Uchwała nr VI/40/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr VI/40/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
15-03-02 13:00
Mostek Sabina
854.72KB
Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII-302-2013 Rady Gminy Nedza z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII-302-2013 Rady Gminy Nedza z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
15-03-02 12:56
Mostek Sabina
106.63KB
Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
15-03-02 12:47
Mostek Sabina
637.44KB
Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
15-03-02 12:30
Mostek Sabina
96.93KB
Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.pdf Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
15-03-02 12:27
Mostek Sabina
99.19KB
Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza.pdf Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
15-03-02 12:21
Mostek Sabina
95.34KB
Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek.pdf Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
15-03-02 12:18
Mostek Sabina
93.22KB
Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę nr LIX-438-2014 z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.pdf Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę nr LIX-438-2014 z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
15-03-02 12:09
Mostek Sabina
106.02KB
Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Kuźnia Raciborska w zakresie nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Bożego w Chrystusie z terenu Gminy Nędza.pdf Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Kuźnia Raciborska w zakresie nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Bożego w Chrystusie z terenu Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
15-03-02 12:06
Mostek Sabina
136.97KB
Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości.pdf Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
15-03-02 11:59
Mostek Sabina
187.81KB
Uchwała nr VI/39/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny.pdf Uchwała nr VI/39/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
15-03-02 11:45
Mostek Sabina
142.04KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-03-30 [ 11 ]
Uchwała nr VII/44/2015 rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2015.pdf Uchwała nr VII/44/2015 rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2015".pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
15-08-24 15:28
Mostek Sabina
609.88KB
Uchwała nr VII/53/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek.pdf Uchwała nr VII/53/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
15-07-28 13:01
Mostek Sabina
884.36KB
Uchwała nr VII/52/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf Uchwała nr VII/52/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
15-07-28 12:55
Mostek Sabina
661.01KB
Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014.pdf Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
15-07-28 11:44
Mostek Sabina
1.13MB
Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki.pdf Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
15-07-28 11:40
Mostek Sabina
697.51KB
Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Nędza wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nędzy.pdf Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Nędza wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
15-07-28 11:15
Mostek Sabina
800.96KB
Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nędza do Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry.pdf Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nędza do Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
15-07-28 11:12
Mostek Sabina
755.73KB
Uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą.pdf Uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
15-07-28 10:58
Mostek Sabina
843.56KB
Uchwała nr VI/44/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2015.pdf Uchwała nr VI/44/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2015".pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
15-07-28 10:50
Mostek Sabina
609.88KB
Uchwała nr VII/47/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf Uchwała nr VII/47/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
15-04-14 08:01
Mostek Sabina
195.16KB
Uchwała nr VII/48/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf Uchwała nr VII/48/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
15-04-14 07:56
Mostek Sabina
195.56KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-04-09 [ 1 ]
Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
15-07-28 13:08
Mostek Sabina
632.3KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-04-25 [ 1 ]
Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
15-07-28 13:44
Mostek Sabina
830.99KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-04-27 [ 14 ]
Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy za 2014 rok.pdf Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy za 2014 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
15-08-24 15:40
Mostek Sabina
622.31KB
Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2014 rok.pdf Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2014 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
15-08-24 15:36
Mostek Sabina
632.3KB
Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
15-07-28 13:42
Mostek Sabina
643.5KB
Uchwała nr IX/65/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego.pdf Uchwała nr IX/65/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
15-07-28 13:36
Mostek Sabina
727.59KB
Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.pdf Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
15-07-28 13:34
Mostek Sabina
1.2MB
Uchwała nr IX/60/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza.pdf Uchwała nr IX/60/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
15-07-28 13:30
Mostek Sabina
0.96MB
Uchwała nr IX/59/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Nędzy za 2014 rok.pdf Uchwała nr IX/59/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Nędzy za 2014 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
15-07-28 13:27
Mostek Sabina
606.34KB
Uchwała nr VII/58/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka publiczna za 2014 rok.pdf Uchwała nr VII/58/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka publiczna za 2014 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
15-07-28 13:25
Mostek Sabina
622.31KB
Uchwała nr IX/62/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.pdf Uchwała nr IX/62/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
15-04-28 08:47
Mostek Sabina
199.82KB
Uchwała nr IX/61/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf Uchwała nr IX/61/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
15-04-28 08:43
Mostek Sabina
196.89KB
Uchwała nr IX/68/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nędza do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PARTNERSTWO DLA ROZWOJU”.pdf Uchwała nr IX/68/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nędza do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PARTNERSTWO DLA ROZWOJU”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
15-04-28 08:39
Mostek Sabina
123.48KB
Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę nr VII/45/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą.pdf Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę nr VII/45/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
15-04-28 08:34
Mostek Sabina
114.59KB
Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.pdf Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
15-04-28 08:14
Mostek Sabina
118.78KB
Uchwała nr IX/55/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania do 31 grudnia 2015 roku taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf Uchwała nr IX/55/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania do 31 grudnia 2015 roku taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
15-04-28 08:07
Mostek Sabina
139.05KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-05-25 [ 3 ]
Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 25 maja 2015 roku zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 25 maja 2015 roku zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
15-07-28 13:53
Mostek Sabina
668.52KB
Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 25 maja 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 25 maja 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
15-07-28 13:48
Mostek Sabina
5.31MB
Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok.pdf Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
15-06-01 09:01
Mostek Sabina
165.64KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-06-03 [ 4 ]
Uchwała nr XI/76/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf Uchwała nr XI/76/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
15-07-29 09:32
Mostek Sabina
629.46KB
Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
15-07-28 13:56
Mostek Sabina
1.13MB
Uchwała nr XI/74/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 03 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.pdf Uchwała nr XI/74/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 03 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
15-06-03 10:59
Mostek Sabina
46.23KB
Uchwała nr XI/73/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice.pdf Uchwała nr XI/73/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
15-06-03 09:48
Mostek Sabina
68.6KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-06-29 [ 8 ]
Uchwała nr XII/81/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr XII/81/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
15-09-03 10:34
Mostek Sabina
1.2MB
Uchwała nr XII/82/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XII/82/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
15-09-01 12:16
Mostek Sabina
194.55KB
Załącznik do uchwały nr XII/83/2015 - stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi na Wójta Gminy Nędza.pdf Załącznik do uchwały nr XII/83/2015 - stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi na Wójta Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
15-08-26 08:54
Mostek Sabina
51.93KB
Uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
15-08-26 08:52
Mostek Sabina
68.17KB
Uchwała nr XII/80/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałe nr XVIII/121/2011 Rady Gminy Nędza z 21 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XII/80/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałe nr XVIII/121/2011 Rady Gminy Nędza z 21 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
15-07-29 09:46
Mostek Sabina
834.65KB
Uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru.pdf Uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
15-07-29 09:41
Mostek Sabina
1.02MB
Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na łąwników na rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2016 roku nową kadencję.pdf Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na łąwników na rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2016 roku nową kadencję.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
15-07-29 09:36
Mostek Sabina
864.21KB
Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycj planu aglomeracji Nędza.pdf Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycj planu aglomeracji Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
15-07-29 09:34
Mostek Sabina
624.48KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-07-27 [ 6 ]
Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r.zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r.zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
15-09-03 10:31
Mostek Sabina
1.2MB
Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
15-09-01 12:22
Mostek Sabina
199.35KB
Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Gminy Nędza z 27 lipca 2015 r. uchylająca Uchwałę nr VI/42/2015 z 23 lutego 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie „Termomodernizacja w budynkach wielofunkcyjnych przy ulicy Leśnej 1 i Leśnej 3”.pdf Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Gminy Nędza z 27 lipca 2015 r. uchylająca Uchwałę nr VI/42/2015 z 23 lutego 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie „Termomodernizacja w budynkach wielofunkcyjnych przy ulicy Leśnej 1 i Leśnej 3”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
15-09-01 12:21
Mostek Sabina
134.84KB
Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Nędzy.pdf Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
15-09-01 12:18
Mostek Sabina
189.11KB
Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2014-2017”.pdf Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2014-2017”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
15-09-01 12:17
Mostek Sabina
166.55KB
Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłaty za umieszczenie reklam na obiektach komunalnych stanowiących własność Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłaty za umieszczenie reklam na obiektach komunalnych stanowiących własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
15-08-25 08:08
Mostek Sabina
196.87KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-08-11 [ 3 ]
Uchwała nr XIV/90/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr XIV/90/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
15-09-03 10:36
Mostek Sabina
0.96MB
Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Gminy Nędza z 11 sierpnia 2015 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XIII-85-2015 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Komunalne.pdf Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Gminy Nędza z 11 sierpnia 2015 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XIII-85-2015 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Komunalne.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
15-09-01 12:26
Mostek Sabina
134.12KB
Uchwała nr XIV/91/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV-18-2014 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XIV/91/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV-18-2014 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
15-09-01 12:23
Mostek Sabina
199.39KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-08-26 [ 1 ]
Uchwała nr XV/93/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 sierpnia 2015 r.zmieniająca Uchwałę Nr IV-18-2014 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XV/93/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 sierpnia 2015 r.zmieniająca Uchwałę Nr IV-18-2014 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
15-09-01 12:27
Mostek Sabina
131.53KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-09-29 [ 11 ]
Uchwała nr XVI/97/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy placowi na terenie sołectwa Nędza.pdf Uchwała nr XVI/97/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy placowi na terenie sołectwa Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
16-06-20 11:22
Mostek Sabina
309.09KB
Uchwała nr XVI/95/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza – etap 1.pdf Uchwała nr XVI/95/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza – etap 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
16-06-20 11:22
Mostek Sabina
409.11KB
Uchwała nr XVI/102/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr XVI/102/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
15-10-06 11:38
Mostek Sabina
0.97MB
Uchwała nr XVI/101/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/121/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XVI/101/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/121/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
15-10-06 11:36
Mostek Sabina
96.2KB
Uchwała nr XVI/100/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.pdf Uchwała nr XVI/100/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
15-10-06 11:34
Mostek Sabina
93.97KB
Uchwała nr XVI/99/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok.pdf Uchwała nr XVI/99/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
15-10-06 11:33
Mostek Sabina
99.54KB
Uchwała nr XVI/98/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf Uchwała nr XVI/98/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
15-10-01 12:03
Mostek Sabina
195.98KB
Załącznik do uchwały nr XVI/96/2015.pdf Załącznik do uchwały nr XVI/96/2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
15-10-01 12:01
Mostek Sabina
169.29KB
Uchwała nr XVI/96/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2016 rok„.pdf Uchwała nr XVI/96/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2016 rok„.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
15-10-01 12:00
Mostek Sabina
119KB
Uchwała nr XVI/94/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019.pdf Uchwała nr XVI/94/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
15-10-01 11:54
Mostek Sabina
112.86KB
Uchwała nr XVI/103/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XVI/103/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
15-10-01 08:50
Mostek Sabina
195.08KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-10-22 [ 3 ]
Uchwała nr XVII/106/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 22 października 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XVII/106/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 22 października 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
15-10-29 08:04
Mostek Sabina
201.61KB
Uchwała nr XVII/105/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 22 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr XVII/105/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 22 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
15-10-29 08:01
Mostek Sabina
1.39MB
Uchwała nr XVII/104/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf Uchwała nr XVII/104/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
15-10-29 07:57
Mostek Sabina
212.4KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-11-09 [ 10 ]
Uchwała nr XVIII/115/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr XVIII/115/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
16-06-20 10:46
Mostek Sabina
1.59MB
Uchwała nr XVIII/113/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf Uchwała nr XVIII/113/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
15-11-18 14:14
Mostek Sabina
210.07KB
Uchwała nr XVIII/114/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.pdf Uchwała nr XVIII/114/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
15-11-18 14:08
Mostek Sabina
196.01KB
Uchwała nr XVIII/112/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny.pdf Uchwała nr XVIII/112/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
15-11-18 14:05
Mostek Sabina
197.87KB
Uchwała nr XVIII/108/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.pdf Uchwała nr XVIII/108/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
15-11-16 09:05
Mostek Sabina
116.86KB
Uchwała nr XVIII/109/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XVIII/109/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
15-11-16 09:03
Mostek Sabina
99.52KB
Uchwała nr XVIII/110/2015 Rady gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/30/2015 z 23 lutego 2015 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf Uchwała nr XVIII/110/2015 Rady gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/30/2015 z 23 lutego 2015 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
15-11-16 09:01
Mostek Sabina
101.8KB
Uchwała nr XVIII/111/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych.pdf Uchwała nr XVIII/111/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
15-11-16 08:52
Mostek Sabina
1.2MB
Uchwała Nr XVIII/116/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała Nr XVIII/116/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
15-11-12 10:12
Mostek Sabina
196.13KB
Uchwała nr XVIII/107/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XVIII/107/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
15-11-10 08:02
Mostek Sabina
133.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-11-26 [ 5 ]
Uchwała nr XIX/121/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XIX/121/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
15-12-23 13:08
Mostek Sabina
202.79KB
Uchwała nr XIX/120/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu realizacji projektu „Drugiemu człowiekowi”.pdf Uchwała nr XIX/120/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu realizacji projektu „Drugiemu człowiekowi”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
15-12-23 13:05
Mostek Sabina
273.06KB
Uchwała nr XIX/117/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/99/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok.pdf Uchwała nr XIX/117/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/99/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
15-12-03 13:55
Mostek Sabina
95.6KB
Uchwała nr XIX/118/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/111/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych.pdf Uchwała nr XIX/118/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/111/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
15-12-02 08:39
Mostek Sabina
475.75KB
Uchwała nr XIX/119/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr XIX/119/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
15-12-02 08:37
Mostek Sabina
0.94MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-12-03 [ 3 ]
Uchwała nr XX/123/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/109/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XX/123/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/109/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
16-01-11 08:08
Mostek Sabina
92.85KB
Uchwała nr XX/124/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r..pdf Uchwała nr XX/124/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
15-12-28 14:50
Mostek Sabina
1.23MB
Uchwała nr XX/122/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX-65-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego.pdf Uchwała nr XX/122/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX-65-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
15-12-23 13:07
Mostek Sabina
188.47KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2015-12-16 [ 10 ]
 Uchwała nr XXI/130/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r.w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową drogi, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.pdf Uchwała nr XXI/130/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r.w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową drogi, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
16-01-11 08:14
Mostek Sabina
100.06KB
Uchwała nr XXI/129/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy „Malinowa” ulicy położonej w Szymocicach.pdf Uchwała nr XXI/129/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy „Malinowa” ulicy położonej w Szymocicach.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
16-01-11 08:13
Mostek Sabina
848.45KB
Uchwała budżetowa na rok 2016 Gminy Nędza nr XXI/132/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.pdf Uchwała budżetowa na rok 2016 Gminy Nędza nr XXI/132/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
15-12-28 14:56
Mostek Sabina
3.18MB
Uchwała nr XXI/127/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf Uchwała nr XXI/127/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Nędza nr IV/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
15-12-28 07:59
Mostek Sabina
0.94MB
Uchwała nr XXI/131/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXI/131/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
15-12-23 13:13
Mostek Sabina
228.86KB
Uchwała nr XXI/128/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r.zmieniająca Uchwałę Nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXI/128/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r.zmieniająca Uchwałę Nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
15-12-23 13:11
Mostek Sabina
198.54KB
Załącznik do uchwały nr XXI/125/2015.pdf Załącznik do uchwały nr XXI/125/2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
15-12-21 14:44
Mostek Sabina
185.24KB
Uchwała nr XXI/125/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Gminy Nędza”.pdf Uchwała nr XXI/125/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Gminy Nędza”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
15-12-21 14:43
Mostek Sabina
176.09KB
Załącznik do uchwały nr XXI/126/2015 - Program współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi.pdf Załącznik do uchwały nr XXI/126/2015 - Program współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
15-12-21 11:04
Mostek Sabina
242.34KB
Uchwała nr XXI/126/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”.pdf Uchwała nr XXI/126/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
15-12-21 11:01
Mostek Sabina
133.71KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-01-25 [ 6 ]
Uchwała nr XXII/137/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 r.zmieniająca Uchwałę Nr XXI-131-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXII/137/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 r.zmieniająca Uchwałę Nr XXI-131-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
16-01-29 11:27
Mostek Sabina
193.25KB
Uchwała nr XXII/135/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki.pdf Uchwała nr XXII/135/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
16-01-29 11:26
Mostek Sabina
143.74KB
Uchwała nr XXII/133/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości.pdf Uchwała nr XXII/133/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
16-01-27 10:08
Mostek Sabina
201.86KB
Uchwała nr XXII/134/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości.pdf Uchwała nr XXII/134/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
16-01-27 10:06
Mostek Sabina
123.25KB
Uchwała nr XXII/138/2016 Rady Gminy Nędza z 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół.pdf Uchwała nr XXII/138/2016 Rady Gminy Nędza z 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
16-01-27 09:17
Mostek Sabina
100.48KB
Uchwała nr XXII/136/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Gminy Nędza nr XXI/132/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r..pdf Uchwała nr XXII/136/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Gminy Nędza nr XXI/132/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
16-01-27 09:14
Mostek Sabina
1.27MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-02-04 [ 1 ]
Uchwała nr XXIII/139/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Gminy Nędza Nr XXI/132/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.pdf Uchwała nr XXIII/139/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Gminy Nędza Nr XXI/132/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
16-02-04 12:36
Mostek Sabina
1.27MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-02-29 [ 9 ]
Uchwała nr XXIV/144/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXIV/144/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
16-03-15 08:22
Mostek Sabina
213.07KB
Uchwała nr XXIV/143/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXIV/143/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
16-03-15 08:21
Mostek Sabina
213.09KB
Uchwała nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej.pdf Uchwała nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
16-03-15 08:20
Mostek Sabina
214.17KB
Uchwała nr XXIV/142/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXIV/142/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
16-03-15 08:15
Mostek Sabina
212.17KB
Uchwała nr XXIV/150/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 r.zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Gminy Nędza nr XXI/132/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.pdf Uchwała nr XXIV/150/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 r.zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Gminy Nędza nr XXI/132/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
16-03-14 09:24
Mostek Sabina
747.11KB
Uchwała nr XXIV/148/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Nędza”.pdf Uchwała nr XXIV/148/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Nędza”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
16-03-14 09:20
Mostek Sabina
192.55KB
Uchwała nr XXIV/147/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza.pdf Uchwała nr XXIV/147/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
16-03-14 09:18
Mostek Sabina
97.12KB
Załącznik do uchwały nr XXIV/146/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku.pdf Załącznik do uchwały nr XXIV/146/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
16-03-14 09:14
Mostek Sabina
169.93KB
Uchwała nr XXIV/146/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2016”.pdf Uchwała nr XXIV/146/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2016”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
16-03-14 09:11
Mostek Sabina
177.29KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-03-14 [ 6 ]
Uchwała nr XXV/155/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Szymocice.pdf Uchwała nr XXV/155/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Szymocice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
16-03-17 12:48
Mostek Sabina
7.31MB
Uchwała nr XXV/154/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza.pdf Uchwała nr XXV/154/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
16-03-17 12:45
Mostek Sabina
13.98MB
Uchwała nr XXV/153/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru sołectwa Górki Śląskie.pdf Uchwała nr XXV/153/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru sołectwa Górki Śląskie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
16-03-17 12:13
Mostek Sabina
10.97MB
Uchwała nr XXV/152/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru - etap I.pdf Uchwała nr XXV/152/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru - etap I.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
16-03-17 12:06
Mostek Sabina
4.58MB
Uchwała nr XXV/157/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.pdf Uchwała nr XXV/157/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
16-03-16 07:36
Mostek Sabina
1.07MB
Uchwała nr XXV/151/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXV/151/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
16-03-15 08:24
Mostek Sabina
215.78KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-03-31 [ 1 ]
Uchwała nr XXVI/158/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nędzy.pdf Uchwała nr XXVI/158/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
16-04-01 07:58
Mostek Sabina
103.75KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-04-25 [ 10 ]
Załącznik do uchwały nr XXVII/161/2016.pdf Załącznik do uchwały nr XXVII/161/2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
16-04-27 09:08
Mostek Sabina
7.01MB
Uchwała nr XXVII/161/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Nędza”.pdf Uchwała nr XXVII/161/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Nędza”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
16-04-27 09:02
Mostek Sabina
220.6KB
Załącznik do uchwały nr XXVII/163/2016.pdf Załącznik do uchwały nr XXVII/163/2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
16-04-27 08:47
Mostek Sabina
568.63KB
Uchwała nr XXVII/163/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2015 rok”.pdf Uchwała nr XXVII/163/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2015 rok”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
16-04-27 08:46
Mostek Sabina
132.23KB
Uchwała nr XXVII/167/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na czas nie dłuższy niż 8 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXVII/167/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na czas nie dłuższy niż 8 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
16-04-27 08:30
Mostek Sabina
181.29KB
Uchwała nr XXVII/168/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXVII/168/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
16-04-27 08:26
Mostek Sabina
214.7KB
Uchwała nr XXVII/165/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXVII/165/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
16-04-26 13:42
Mostek Sabina
1.1MB
Uchwała nr XXVII/162/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nędza na lata 2016 – 2020.pdf Uchwała nr XXVII/162/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nędza na lata 2016 – 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
16-04-26 13:35
Mostek Sabina
202.37KB
Uchwała nr XXVII/160/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany treści „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2016”.pdf Uchwała nr XXVII/160/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany treści „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2016”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
16-04-26 13:33
Mostek Sabina
131.59KB
Uchwała nr XXVII/159/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie: poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii.pdf Uchwała nr XXVII/159/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie: poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
16-04-26 13:31
Mostek Sabina
144.01KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-05-05 [ 1 ]
Uchwała nr XXVIII/169/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Górki Śląskie.pdf Uchwała nr XXVIII/169/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Górki Śląskie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
16-05-06 08:24
Mostek Sabina
10.83MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-05-17 [ 1 ]
Uchwała nr XXIX/170/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 17 maja 2016 r.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXIX/170/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 17 maja 2016 r.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
16-05-17 10:55
Mostek Sabina
1.28MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-06-06 [ 4 ]
Uchwała nr XXX/180/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Nędza projektu pod tytułem „WIEDZA + ZABAWA = ROZWÓJ” Uchwała nr XXX/180/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Nędza projektu pod tytułem „WIEDZA + ZABAWA = ROZWÓJ”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
16-06-14 07:39
Mostek Sabina
155.79KB
Uchwała nr XXX/179/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.pdf Uchwała nr XXX/179/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
16-06-14 07:32
Mostek Sabina
102.89KB
Uchwała nr XXX/175/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXX/175/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
16-06-14 07:31
Mostek Sabina
600.01KB
Uchwała nr XXX/173/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia opracowania i wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nędza na lata 2016-2024 Uchwała nr XXX/173/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia opracowania i wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nędza na lata 2016-2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
16-06-14 07:29
Mostek Sabina
216.6KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-06-17 [ 1 ]
Uchwała nr XXXI/181/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXXI/181/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
16-06-20 08:31
Mostek Sabina
0.94MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-06-21 [ 1 ]
Uchwała nr XXXII/183/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 21 czerwca 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.pdf Uchwała nr XXXII/183/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 21 czerwca 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
16-06-21 08:53
Mostek Sabina
716.98KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-06-27 [ 3 ]
Uchwała nr XXXIII/187/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXXIII/187/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
16-07-25 09:32
Mostek Sabina
615.53KB
Uchwała nr XXXIII/186/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf Uchwała nr XXXIII/186/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
16-07-25 09:30
Mostek Sabina
109.47KB
Uchwała nr XXXIII/185/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXXIII/185/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
16-07-25 09:27
Mostek Sabina
211.51KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-06-28 [ 1 ]
Uchwała nr XXXIII/89/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXXIII/89/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
16-06-28 14:26
Mostek Sabina
713.17KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-08-01 [ 4 ]
Uchwała nr XXXIV/190/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXXIV/190/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
16-08-31 07:45
Mostek Sabina
121KB
Załącznik do uchwały XXXIV/191/2016.pdf Załącznik do uchwały XXXIV/191/2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
16-08-05 08:31
Mostek Sabina
546.92KB
Uchwała nr XXXIV/191/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXXIV/191/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
16-08-05 08:29
Mostek Sabina
213.52KB
Uchwała nr XXXIV/192/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXXIV/192/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
16-08-03 07:42
Mostek Sabina
1.21MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-08-31 [ 1 ]
Uchwała nr XXXV/199/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2016 roku
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.pdf Uchwała nr XXXV/199/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
16-08-31 16:48
Mostek Sabina
28.21KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-09-15 [ 4 ]
Uchwała nr XXXVI-203-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXXVI-203-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
16-09-23 10:43
Mostek Sabina
261.23KB
Uchwała nr XXXVI-202-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf Uchwała nr XXXVI-202-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
16-09-23 10:41
Mostek Sabina
1.31MB
Uchwała nr XXXVI-200-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 rok.pdf Uchwała nr XXXVI-200-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
16-09-23 10:39
Mostek Sabina
101.85KB
Uchwała nr XXXVI-201-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego.pdf Uchwała nr XXXVI-201-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
16-09-23 07:47
Mostek Sabina
187.35KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-10-13 [ 7 ]
Uchwała nr XXXVII/2013/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 roku w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku Uchwała nr XXXVII/2013/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 roku w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
16-10-19 09:41
Mostek Sabina
150.81KB
Uchwała nr XXXVII/210/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2017 rok Uchwała nr XXXVII/210/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2017 rok"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
16-10-19 09:33
Mostek Sabina
295.08KB
Uchwała nr XXXVII/212/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 roku w sprawie apelu o podjęcie skutecznych działań w zakresie budowy mostu na Odrze łączącego miejscowości Grzegorzowice – Ciechowice Uchwała nr XXXVII/212/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 roku w sprawie apelu o podjęcie skutecznych działań w zakresie budowy mostu na Odrze łączącego miejscowości Grzegorzowice – Ciechowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
16-10-19 09:25
Mostek Sabina
195.94KB
Uchwała nr XXXVII/206/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza Uchwała nr XXXVII/206/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
16-10-18 09:17
Mostek Sabina
1.05MB
Uchwała nr XXXVII/211/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 r. zmieniająca uchwałę nr V/37/2003 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza Uchwała nr XXXVII/211/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 r. zmieniająca uchwałę nr V/37/2003 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
16-10-17 10:15
Mostek Sabina
190.31KB
Uchwała nr XXXVII/208/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 r.w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Uchwała nr XXXVII/208/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 r.w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
16-10-17 10:12
Mostek Sabina
89.74KB
Uchwała nr XXXVII/209/2016 Rady Gminy Nędza z 13 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza zabudowanej na podstawie pozwolenia na budowę Uchwała nr XXXVII/209/2016 Rady Gminy Nędza z 13 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza zabudowanej na podstawie pozwolenia na budowę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
16-10-14 08:46
Mostek Sabina
525.26KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-10-17 [ 1 ]
Uchwała nr XXXVIII/217/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza Uchwała nr XXXVIII/217/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
16-10-18 10:43
Mostek Sabina
1.73MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-10-31 [ 5 ]
Uchwała nr XXXIX-218-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr XXXIX-218-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
17-01-16 08:58
Mostek Sabina
180.67KB
Uchwała nr XXXIX/222/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych Uchwała nr XXXIX/222/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
16-11-10 08:50
Mostek Sabina
106.98KB
Uchwała nr XXXIX/221/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza Uchwała nr XXXIX/221/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
16-11-10 08:47
Mostek Sabina
206.73KB
Uchwała nr XXXIX/220/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta udziałów i akcji Gminy Nędza w spółkach prawa handlowego Uchwała nr XXXIX/220/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta udziałów i akcji Gminy Nędza w spółkach prawa handlowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
16-11-10 08:41
Mostek Sabina
110.04KB
Uchwała nr XXXIX/219/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok Uchwała nr XXXIX/219/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
16-11-10 08:40
Mostek Sabina
118.19KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-11-04 [ 1 ]
Uchwała nr XL/223/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza Uchwała nr XL/223/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
16-11-10 08:52
Mostek Sabina
0.93MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-11-25 [ 5 ]
Uchwała nr XLI-225-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr XLI-225-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
17-01-16 09:03
Mostek Sabina
181.23KB
Uchwała nr XLI-228-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku Uchwała nr XLI-228-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
17-01-16 08:46
Mostek Sabina
191.63KB
Uchwała nr XLI-226-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała nr XLI-226-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
17-01-13 07:46
Mostek Sabina
683.2KB
Uchwała nr XLI/225/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2016 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty Uchwała nr XLI/225/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2016 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
16-11-29 08:56
Mostek Sabina
111.42KB
Uchwała nr XLI/229/2016 Rady Gminy Nędza z 25 listopada 2016 r.w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 + załącznik Uchwała nr XLI/229/2016 Rady Gminy Nędza z 25 listopada 2016 r.w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 + załącznik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
16-11-29 08:47
Mostek Sabina
284.06KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-12-16 [ 11 ]
Uchwała nr XLII-232-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr XLII-232-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
17-01-16 09:11
Mostek Sabina
203.59KB
Uchwała nr XLII-239-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2014-2017”
Uchwała nr XLII-239-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2014-2017”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
17-01-16 08:55
Mostek Sabina
245.41KB
Uchwała nr XLII-236-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nędza za pierwsze półrocze Uchwała nr XLII-236-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nędza za pierwsze półrocze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
17-01-16 08:53
Mostek Sabina
144.71KB
Uchwała nr XLII-235-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Uchwała nr XLII-235-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
17-01-16 08:52
Mostek Sabina
182.81KB
Uchwała nr XLII-230-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX-177-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego Uchwała nr XLII-230-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX-177-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
17-01-16 08:49
Mostek Sabina
234.64KB
Uchwała nr XLI-231-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza Uchwała nr XLI-231-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
17-01-13 07:49
Mostek Sabina
1.01MB
Uchwała nr XLII/233/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr XLII/233/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
16-12-28 09:03
Mostek Sabina
250.07KB
Uchwała budżetowa na rok 2017 Gminy Nędza nr XLII/234/2016 z dnia 16 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa na rok 2017 Gminy Nędza nr XLII/234/2016 z dnia 16 grudnia 2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
16-12-28 08:57
Mostek Sabina
2.64MB
Uchwała nr XLII/237/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
Uchwała nr XLII/237/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
16-12-21 07:59
Mostek Sabina
202.55KB
Uchwała nr XLII/238/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Gminy Nędza. Uchwała nr XLII/238/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Gminy Nędza".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
16-12-21 07:55
Mostek Sabina
434.97KB
Uchwała nr XLII/240/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała nr XLII/240/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
16-12-21 07:49
Mostek Sabina
584.81KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2016-12-29 [ 6 ]
Uchwała nr XLIII-244-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr XLIII-244-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
17-01-16 09:15
Mostek Sabina
237.75KB
Uchwała nr XLIII-243-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr XLIII-243-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
17-01-16 09:14
Mostek Sabina
204.95KB
Uchwała nr XLIII-241-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX-177-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego
Uchwała nr XLIII-241-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX-177-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
17-01-16 08:57
Mostek Sabina
237.09KB
Uchwała nr XLIII-246-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r.w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami Uchwała nr XLIII-246-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r.w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
17-01-12 12:51
Mostek Sabina
100.42KB
Uchwała nr XLIII-245-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych Uchwała nr XLIII-245-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
17-01-12 12:49
Mostek Sabina
95.17KB
Uchwała nr XLIII-242-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Uchwała nr XLIII-242-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
17-01-12 12:47
Mostek Sabina
787.18KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-01-25 [ 8 ]
Uchwała nr XLIV-254-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr XLIV-254-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
17-05-29 12:08
Mostek Sabina
140.66KB
Uchwała nr XLIV-252-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zasad ustalania wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Uchwała nr XLIV-252-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zasad ustalania wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
17-05-29 11:58
Mostek Sabina
272.21KB
Uchwała nr XLIV-253-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej
Uchwała nr XLIV-253-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
17-05-29 11:55
Mostek Sabina
171.65KB
Uchwała nr XLIV-248-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr XLIV-248-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
17-05-29 11:34
Mostek Sabina
10.49MB
Uchwała nr XLIV-251-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Uchwała nr XLIV-251-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
17-02-01 08:54
Mostek Sabina
201.56KB
Uchwała nr XLIV-250-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała nr XLIV-250-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
17-02-01 08:52
Mostek Sabina
196.06KB
Uchwała nr XLIV-249-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego Uchwała nr XLIV-249-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
17-02-01 08:50
Mostek Sabina
204.28KB
Uchwała nr XLIV-247-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza Uchwała nr XLIV-247-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
17-02-01 08:46
Mostek Sabina
1.08MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-02-10 [ 2 ]
Uchwała nr XLV-256-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Nędza Uchwała nr XLV-256-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
17-04-11 07:53
Mostek Sabina
191.66KB
Uchwała nr XLV-255-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Uchwała nr XLV-255-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
17-04-11 07:46
Mostek Sabina
165.42KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-02-27 [ 7 ]
Uchwała nr XLVI-261-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla policji
Uchwała nr XLVI-261-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla policji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
17-05-29 12:09
Mostek Sabina
220.97KB
Uchwała nr XLVI-260-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr XLVI-260-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
17-05-29 11:35
Mostek Sabina
4.67MB
Uchwała nr XLVI-259-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza Uchwała nr XLVI-259-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
17-03-03 09:27
Mostek Sabina
591.38KB
Uchwała nr XLVI-258-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała nr XLVI-258-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
17-03-03 09:26
Mostek Sabina
236.6KB
Uchwała nr XLVI-257-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty Uchwała nr XLVI-257-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
17-03-03 09:22
Mostek Sabina
242.34KB
Uchwała nr XLVI-262-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2017”
Uchwała nr XLVI-262-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2017”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
17-03-02 07:41
Mostek Sabina
317.51KB
Uchwała nr XLVI-263-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
Uchwała nr XLVI-263-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
17-02-28 10:45
Mostek Sabina
213.46KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-03-09 [ 3 ]
Uchwała nr XLVII-267-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza Uchwała nr XLVII-267-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
17-03-10 11:26
Mostek Sabina
99.42KB
Uchwała nr XLVII-266-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza Uchwała nr XLVII-266-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
17-03-10 11:24
Mostek Sabina
99.23KB
Uchwała nr XLVII-268-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Uchwała nr XLVII-268-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
17-03-10 11:22
Mostek Sabina
398.53KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-03-27 [ 5 ]
Uchwała nr XLVIII-269-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr XLVIII-269-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
17-05-29 11:37
Mostek Sabina
5.09MB
Uchwała nr XLV-271-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy Uchwała nr XLV-271-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
17-04-11 07:58
Mostek Sabina
219.77KB
Uchwała nr XLV-270-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nędza na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego Uchwała nr XLV-270-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nędza na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
17-04-11 07:56
Mostek Sabina
235.23KB
Uchwała nr XLVIII-272-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza na rozszerzenie cmentarza w sołectwie Szymocice
Uchwała nr XLVIII-272-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza na rozszerzenie cmentarza w sołectwie Szymocice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
17-03-30 11:48
Mostek Sabina
214.92KB
Uchwała nr XLVIII-273-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
Uchwała nr XLVIII-273-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
17-03-30 11:44
Mostek Sabina
213.6KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-04-24 [ 8 ]
Uchwała nr XLIX-276-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Nędza” Uchwała nr XLIX-276-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Nędza”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
17-11-08 13:31
Mostek Sabina
3.01MB
Uchwała nr XLIX-279-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
Uchwała nr XLIX-279-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-07-21 12:36
Mostek Sabina
355.88KB
Uchwała nr XLIX-282-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza Uchwała nr XLIX-282-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
17-07-04 11:19
Mostek Sabina
355.43KB
Uchwała nr XLIX-278-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza Uchwała nr XLIX-278-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
17-07-04 11:16
Mostek Sabina
358.22KB
Uchwała nr XLIX-281-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
Uchwała nr XLIX-281-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
17-07-04 11:14
Mostek Sabina
328.38KB
Uchwała nr XLIX-280-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
Uchwała nr XLIX-280-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-07-04 11:11
Mostek Sabina
327.68KB
Uchwała nr XLIX-277-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli Uchwała nr XLIX-277-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
17-04-25 10:48
Mostek Sabina
196.85KB
Uchwała nr XLIX-275-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nędza na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego Uchwała nr XLIX-275-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nędza na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
17-04-25 10:45
Mostek Sabina
258.55KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-05-15 [ 9 ]
Uchwała nr L-284-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
Uchwała nr L-284-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
17-11-23 12:52
Mostek Sabina
8.18MB
Uchwała nr L-285-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Nędza za pomocą innego instrumentu płatniczego Uchwała nr L-285-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Nędza za pomocą innego instrumentu płatniczego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
17-07-04 09:54
Mostek Sabina
209.4KB
Uchwała nr L-283-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza Uchwała nr L-283-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
17-07-04 09:52
Mostek Sabina
1.09MB
Uchwała nr L-284-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr L-284-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
17-05-29 11:40
Mostek Sabina
8.18MB
Uchwała nr L-288-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza i na udzielenie bonifikaty Uchwała nr L-288-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza i na udzielenie bonifikaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
17-05-17 09:06
Mostek Sabina
214.19KB
Uchwała nr L-289-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza i na udzielenie bonifikaty Uchwała nr L-289-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza i na udzielenie bonifikaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
17-05-17 09:04
Mostek Sabina
214.6KB
Uchwała nr L-290-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości
Uchwała nr L-290-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
17-05-17 09:03
Mostek Sabina
202.09KB
Uchwała nr L-287-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości Uchwała nr L-287-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
17-05-17 09:01
Mostek Sabina
201.12KB
Uchwała nr L-286-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości Uchwała nr L-286-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
17-05-17 08:59
Mostek Sabina
201.17KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-06-12 [ 6 ]
Uchwała nr LI-293-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr LI-293-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
17-11-23 12:57
Mostek Sabina
4.97MB
Uchwała nr LI-291-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza za 2016 rok Uchwała nr LI-291-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza za 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
17-11-23 08:34
Mostek Sabina
278.38KB
Uchwała nr LI-294-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków WFOŚiGW w Katowicach oraz z budżetu Gminy Nędza na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza Uchwała nr LI-294-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków WFOŚiGW w Katowicach oraz z budżetu Gminy Nędza na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
17-06-19 11:01
Mostek Sabina
228.46KB
Uchwała nr LI-292-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza Uchwała nr LI-292-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
17-06-19 11:00
Mostek Sabina
0.94MB
Uchwała nr LI-295-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nędza Uchwała nr LI-295-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
17-06-19 10:59
Mostek Sabina
222.15KB
Uchwała nr LI-296-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek Uchwała nr LI-296-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
17-06-19 10:57
Mostek Sabina
192.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-06-26 [ 5 ]
Uchwała nr LII-298-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr LII-298-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
17-11-23 12:58
Mostek Sabina
6.83MB
Uchwała nr LII-299-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego Uchwała nr LII-299-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
17-07-19 10:21
Mostek Sabina
280.71KB
Uchwała nr LII-301-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r.w sprawie zmiany uchwały nr LIX-433-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis Uchwała nr LII-301-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r.w sprawie zmiany uchwały nr LIX-433-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
17-07-03 12:48
Mostek Sabina
220.37KB
Uchwała nr LII-300-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza Uchwała nr LII-300-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
17-07-03 12:46
Mostek Sabina
219.63KB
Uchwała nr LII-297-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza Uchwała nr LII-297-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
17-07-03 12:42
Mostek Sabina
0.96MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-07-13 [ 2 ]
Uchwała nr LIII-302-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza Uchwała nr LIII-302-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
17-07-19 08:03
Mostek Sabina
901.95KB
Uchwała nr LIII-304-2017 Rady Gminy Nędza z 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nędza nr XXXVII-211-2016 z 13 października 2016 r. zmieniającej uchwałę nr V/37/2003 z 20 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza Uchwała nr LIII-304-2017 Rady Gminy Nędza z 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nędza nr XXXVII-211-2016 z 13 października 2016 r. zmieniającej uchwałę nr V/37/2003 z 20 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
17-07-19 08:00
Mostek Sabina
196.04KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-07-25 [ 6 ]
Uchwała nr LIV-307-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Uchwała nr LIV-307-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
17-08-28 10:05
Mostek Sabina
577.89KB
Uchwała nr LIV-306-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu „Wczesna wielospecjalistyczna i kompleksowa opieka nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym...
Uchwała nr LIV-306-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu „Wczesna wielospecjalistyczna i kompleksowa opieka nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym..."
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
17-08-28 10:03
Mostek Sabina
1.21MB
Uchwała nr LIV-305-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 r.
W sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Nędza na lata 2017 - 2023 Uchwała nr LIV-305-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 r. W sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Nędza na lata 2017 - 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 637
17-08-14 13:04
Waloszek Daniel
4.52MB
Uchwała nr LIV-311-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza Uchwała nr LIV-311-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
17-07-25 12:34
Pietrasz Leszek
343.53KB
Uchwała nr LIV-310-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza w celu budowy zbiornika służącego zaopatrzeniu ludności w wodę Uchwała nr LIV-310-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza w celu budowy zbiornika służącego zaopatrzeniu ludności w wodę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
17-07-25 12:30
Pietrasz Leszek
342.56KB
Uchwała nr LIV-309-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości Uchwała nr LIV-309-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
17-07-25 12:28
Pietrasz Leszek
348.89KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-08-10 [ 8 ]
Uchwała nr LV-316-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr LV-316-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
17-11-23 12:59
Mostek Sabina
0.91MB
Uchwała nr LV-314-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku Uchwała nr LV-314-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
17-11-23 08:36
Mostek Sabina
293.93KB
Uchwała nr LV-319-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek Uchwała nr LV-319-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
17-08-11 11:24
Mostek Sabina
212.56KB
Uchwała nr LV-312-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza Uchwała nr LV-312-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
17-08-11 11:22
Mostek Sabina
793.4KB
Uchwała nr LV-315-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza Uchwała nr LV-315-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
17-08-11 11:19
Mostek Sabina
343.29KB
Uchwała nr LV-317-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza Uchwała nr LV-317-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
17-08-11 11:17
Mostek Sabina
321.89KB
Uchwała nr LV-318-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Uchwała nr LV-318-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 r. sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
17-08-11 11:14
Mostek Sabina
235.73KB
Uchwała nr LV-320-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości Uchwała nr LV-320-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
17-08-11 08:40
Mostek Sabina
329.3KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-09-25 [ 14 ]
Uchwała nr LVI-324-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr LVI-324-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
17-11-23 12:33
Mostek Sabina
8.36MB
Uchwała nr LVI-327-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI-261-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji Uchwała nr LVI-327-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI-261-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
17-11-23 08:46
Mostek Sabina
343.91KB
Uchwała nr LVI-326-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice” Uchwała nr LVI-326-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-11-23 08:41
Mostek Sabina
488.99KB
Uchwała nr LVI-325-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice” Uchwała nr LVI-325-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
17-11-23 08:40
Mostek Sabina
490.63KB
Uchwała nr LVI-332-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości Uchwała nr LVI-332-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
17-10-20 12:50
Mostek Sabina
328.57KB
Uchwała nr LVI-330-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem położonych na nich budowli Uchwała nr LVI-330-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem położonych na nich budowli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
17-10-20 12:49
Mostek Sabina
345.86KB
Uchwała nr LVI-331-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
Uchwała nr LVI-331-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
17-10-20 12:48
Mostek Sabina
328.3KB
Uchwała nr LVI-334-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Kuska na działalność Wójta Gminy Nędza
Uchwała nr LVI-334-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Kuska na działalność Wójta Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
17-10-05 10:02
Mostek Sabina
352.59KB
Uchwała nr LVI-323-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza Uchwała nr LVI-323-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
17-09-29 09:12
Mostek Sabina
0.92MB
Uchwała nr LVI-333-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. uchylająca uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek Uchwała nr LVI-333-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. uchylająca uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
17-09-29 08:59
Mostek Sabina
218.26KB
Uchwała nr LVI-322-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości Uchwała nr LVI-322-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
17-09-29 08:56
Mostek Sabina
213.37KB
Uchwała nr LVI-321-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok
Uchwała nr LVI-321-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
17-09-29 08:53
Mostek Sabina
224.81KB
Uchwała nr LVI-328-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nędza a Gminą–Miastem Kuźnia Raciborska Uchwała nr LVI-328-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nędza a Gminą–Miastem Kuźnia Raciborska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
17-09-29 08:50
Mostek Sabina
288.92KB
Uchwała nr LVI-329-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 rok Uchwała nr LVI-329-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
17-09-29 08:32
Mostek Sabina
472.96KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-11-06 [ 16 ]
Uchwała nr LVII-342-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Nędzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Nędzy Uchwała nr LVII-342-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Nędzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
17-11-28 09:19
Mostek Sabina
170.11KB
Uchwała nr LVII-343-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Babicach obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę Uchwała nr LVII-343-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Babicach obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
17-11-28 09:18
Mostek Sabina
167.66KB
Uchwała nr LVII-345-2017 Rady Gminy Nędza z 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Zawadzie Ks obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę Uchwała nr LVII-345-2017 Rady Gminy Nędza z 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Zawadzie Ks obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
17-11-28 09:16
Mostek Sabina
167.58KB
Uchwała nr LVII-344-2017 Rady Gminy Nędza z 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Górkach Śl obejmującej część klas sześcioletniej szkoły w ośmioletnią szkołę Uchwała nr LVII-344-2017 Rady Gminy Nędza z 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Górkach Śl obejmującej część klas sześcioletniej szkoły w ośmioletnią szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
17-11-28 09:15
Mostek Sabina
166.05KB
Uchwała nr LVII-338-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Uchwała nr LVII-338-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
17-11-23 12:34
Mostek Sabina
10.47MB
Uchwała nr LVII-339-2017 Rady Gminy Nędza z 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LVI-326-2017 Rady Gminy Nędza z 25 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice Uchwała nr LVII-339-2017 Rady Gminy Nędza z 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LVI-326-2017 Rady Gminy Nędza z 25 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
17-11-23 08:44
Mostek Sabina
490.19KB
Uchwała nr LVII-341-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Uchwała nr LVII-341-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 314
17-11-14 08:40
Mostek Sabina
240.14KB
Uchwała nr LVII-340-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza Uchwała nr LVII-340-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
17-11-14 08:38
Mostek Sabina
278.3KB
Uchwała nr LVII-337-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza Uchwała nr LVII-337-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
17-12-11 08:13
Mostek Sabina
1.16MB
Uchwała nr LVII-336-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok Uchwała nr LVII-336-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
17-11-14 08:29
Mostek Sabina
294.42KB
Uchwała nr LVII-348-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza Uchwała nr LVII-348-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
17-11-08 08:21
Mostek Sabina
357.44KB
Uchwała nr LVII-347-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu stanowiącego własność Gminy Nędza Uchwała nr LVII-347-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu stanowiącego własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-11-08 08:19
Mostek Sabina
355.26KB
Uchwała nr LVII-349-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” Uchwała nr LVII-349-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
17-11-08 08:18
Mostek Sabina
414.97KB
Uchwała nr LVII-350-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Iwony Brzęczek na działalność Wójta Gminy Nędza Uchwała nr LVII-350-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Iwony Brzęczek na działalność Wójta Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
17-11-08 08:13
Mostek Sabina
358.41KB
Uchwała nr LVII-351-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Angeliki Łatacz na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy Uchwała nr LVII-351-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Angeliki Łatacz na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
17-11-08 08:12
Mostek Sabina
351.12KB
Uchwała nr LVII-346-2017 Rady Gminy Nędza z 6 listopada 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem budowli Uchwała nr LVII-346-2017 Rady Gminy Nędza z 6 listopada 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem budowli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
17-11-08 08:09
Mostek Sabina
209.69KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-11-24 [ 5 ]
Uchwała nr LVIII-353-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2017 r. sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Nędzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Nędzy Uchwała nr LVIII-353-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2017 r. sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Nędzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
17-11-28 09:30
Mostek Sabina
216.34KB
Uchwała nr LVIII-356-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Zawadzie Ks obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę Uchwała nr LVIII-356-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Zawadzie Ks obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-11-28 09:29
Mostek Sabina
214.64KB
Uchwała nr LVIII-355-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Górki Śl obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę Uchwała nr LVIII-355-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Górki Śl obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-11-28 09:27
Mostek Sabina
217.54KB
Uchwała nr LVIII-354-2017 Rady Gminy Nędza z 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Babicach obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę Uchwała nr LVIII-354-2017 Rady Gminy Nędza z 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły podstawowej w Babicach obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
17-11-28 09:26
Mostek Sabina
216.52KB
Uchwała nr LVIII-352-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL-314-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 23 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Uchwała nr LVIII-352-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL-314-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 23 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
17-11-28 09:21
Mostek Sabina
91.22KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-12-05 [ 3 ]
Uchwała nr LIX-359-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Uchwała nr LIX-359-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
17-12-12 08:14
Mostek Sabina
596.49KB
Uchwała nr LIX-358-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty Uchwała nr LIX-358-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
17-12-12 08:11
Mostek Sabina
219.1KB
Uchwała nr LIX-361-2017 Rady Gminy Nędza z 5 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru Uchwała nr LIX-361-2017 Rady Gminy Nędza z 5 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
17-12-08 09:14
Mostek Sabina
542.54KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-12-18 [ 4 ]
Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Nędza nr LX-367-2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Nędza nr LX-367-2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
18-01-03 11:59
Mostek Sabina
2.05MB
Uchwała nr LX-363-2017 Rady z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza Uchwała nr LX-363-2017 Rady z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
18-01-03 11:49
Mostek Sabina
1.29MB
Uchwała nr LX-368-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Gminy Nędza. Uchwała nr LX-368-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Gminy Nędza".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
17-12-21 09:37
Mostek Sabina
639.6KB
Uchwała nr LX-365-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” Uchwała nr LX-365-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
17-12-20 09:02
Mostek Sabina
365.43KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2017-12-29 [ 3 ]
Uchwała nr LXI-369-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza Uchwała nr LXI-369-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
18-01-05 11:59
Mostek Sabina
713.06KB
Uchwała nr LXI-373-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości Uchwała nr LXI-373-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
18-01-03 13:06
Mostek Sabina
326.08KB
Uchwała nr LXI-372-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza Uchwała nr LXI-372-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
18-01-03 13:03
Mostek Sabina
352.85KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-02-12 [ 9 ]
Uchwała nr LXII-385-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Nędza Uchwała nr LXII-385-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
18-02-15 11:07
Mostek Sabina
355.91KB
Uchwała nr LXII-384-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu stanowiącego własność Gminy Nędza
Uchwała nr LXII-384-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu stanowiącego własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
18-02-15 11:06
Mostek Sabina
354.49KB
Uchwała nr LXII-383-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
Uchwała nr LXII-383-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
18-02-15 11:05
Mostek Sabina
354.84KB
Uchwała nr LXII-379-2018 Rady Gminy Nędza z 12 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz Projektu Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich Uchwała nr LXII-379-2018 Rady Gminy Nędza z 12 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz Projektu Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
18-02-15 11:03
Mostek Sabina
220.46KB
Uchwała nr LXII-386-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Gminy Nędza Uchwała nr LXII-386-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Gminy Nędza"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
18-02-15 10:59
Mostek Sabina
630.77KB
Uchwała nr LXII-377-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Uchwała nr LXII-377-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
18-02-15 10:54
Mostek Sabina
592.35KB
Uchwała nr LXII-380-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości Uchwała nr LXII-380-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
18-02-15 10:40
Mostek Sabina
325.58KB
Uchwała nr LXII-381-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości Uchwała nr LXII-381-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
18-02-15 10:38
Mostek Sabina
325.01KB
Uchwała nr LXII-382-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości Uchwała nr LXII-382-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
18-02-15 10:36
Mostek Sabina
324.74KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-03-19 [ 8 ]
Uchwała nr LXIII-393-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 roku uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice
Uchwała nr LXIII-393-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 roku uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
18-03-22 09:01
Mostek Sabina
84.08KB
Uchwała nr LXIII-395-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2018” Uchwała nr LXIII-395-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2018”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
18-03-22 08:40
Mostek Sabina
204.24KB
Uchwała nr LXIII-396-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału własności Gminy Nędza 
Uchwała nr LXIII-396-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
18-03-22 08:36
Mostek Sabina
121.54KB
Uchwała nr LXIII-394-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych Uchwała nr LXIII-394-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
18-03-22 08:25
Mostek Sabina
276.97KB
Uchwała nr LXIII-392-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych Uchwała nr LXIII-392-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
18-03-22 08:24
Mostek Sabina
306.89KB
Uchwała nr LXIII-391-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów Uchwała nr LXIII-391-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
18-03-22 08:22
Mostek Sabina
143.92KB
Uchwała nr LXIII-390-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza Uchwała nr LXIII-390-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
18-03-22 08:20
Mostek Sabina
304.85KB
Uchwała nr LXIII-387-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Uchwała nr LXIII-387-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
18-03-22 08:18
Mostek Sabina
0.98MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-03-28 [ 3 ]
Uchwała nr LXIV-399-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 Gminy Nędza”. Uchwała nr LXIV-399-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 Gminy Nędza”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
18-04-05 09:19
Mostek Sabina
114.68KB
Uchwała nr LXIV-398-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nędza na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Nędza Uchwała nr LXIV-398-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nędza na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
18-04-05 09:17
Mostek Sabina
267.08KB
Uchwała nr LXIV-397-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nędza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Uchwała nr LXIV-397-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nędza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
18-04-05 09:16
Mostek Sabina
344.24KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-04-23 [ 6 ]
Uchwała nr LXV-406-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
Uchwała nr LXV-406-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-04-27 11:16
Mostek Sabina
122.31KB
Uchwała nr LXV-404-2018 Rady Gminy Nędza z 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nędza na udziały w nieruchomościach stanowiących współwłasność osób fizycznych Uchwała nr LXV-404-2018 Rady Gminy Nędza z 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nędza na udziały w nieruchomościach stanowiących współwłasność osób fizycznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
18-04-27 11:15
Mostek Sabina
133.41KB
Uchwała nr LXV-407-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2018” Uchwała nr LXV-407-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2018”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
18-04-27 11:13
Mostek Sabina
215.4KB
Uchwała nr LXV-405-2018 Rady Gminy Nędza z 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przejazdu na rzecz każdorazowych właścicieli działki obrębu Ciechowice na nieruchomości własności Gminy Nędza Uchwała nr LXV-405-2018 Rady Gminy Nędza z 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przejazdu na rzecz każdorazowych właścicieli działki obrębu Ciechowice na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-04-27 11:12
Mostek Sabina
175.09KB
Uchwała nr LXV-408-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Nędza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Uchwała nr LXV-408-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Nędza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
18-04-27 11:09
Mostek Sabina
308.33KB
Uchwała nr LXV-402-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Uchwała nr LXV-402-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
18-04-27 11:06
Mostek Sabina
720.51KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-05-22 [ 4 ]
Uchwała nr LXVI-412-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Uchwała nr LXVI-412-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
18-05-28 08:25
Mostek Sabina
705.55KB
Uchwała nr LXVI-414-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza Uchwała nr LXVI-414-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
18-05-28 08:23
Mostek Sabina
395.45KB
Uchwała nr LXVI-415-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych dla osób z terenu Gminy Nędza Uchwała nr LXVI-415-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych dla osób z terenu Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
18-05-28 08:22
Mostek Sabina
303.85KB
Uchwała nr LXVI-410-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej na terenie Gminy Nędza Uchwała nr LXVI-410-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
18-05-28 08:10
Mostek Sabina
254.05KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-06-08 [ 1 ]
Uchwała nr LXVII-417-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
Uchwała nr LXVII-417-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-06-18 11:51
Mostek Sabina
597.9KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-06-25 [ 1 ]
Uchwała Nr LXVIII-422-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Uchwała Nr LXVIII-422-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
18-10-15 12:59
Pietrasz Leszek
608.16KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-07-04 [ 1 ]
Uchwała Nr LXIX-425-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 4 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Uchwała Nr LXIX-425-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
18-10-15 13:02
Pietrasz Leszek
506.88KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-07-23 [ 3 ]
Uchwała Nr LXX-429-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lipca 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nędza na udziały w nieruchomościach stanowiących współwłasność osoby fizycznej Uchwała Nr LXX-429-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lipca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nędza na udziały w nieruchomościach stanowiących współwłasność osoby fizycznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
18-10-15 13:17
Pietrasz Leszek
387.67KB
Uchwała Nr LXX-428-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lipca 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem położonych na nich budowli Uchwała Nr LXX-428-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lipca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem położonych na nich budowli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
18-10-15 13:15
Pietrasz Leszek
184.3KB
Uchwała Nr LXX-426-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Uchwała Nr LXX-426-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
18-10-15 13:05
Pietrasz Leszek
637.92KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-07-30 [ 1 ]
Uchwała Nr LXXI-430-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Uchwała Nr LXXI-430-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
18-10-15 13:13
Pietrasz Leszek
533.71KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-09-03 [ 6 ]
Uchwała Nr LXXII-436-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Uchwała Nr LXXII-436-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
18-09-05 08:11
Pietrasz Leszek
624.16KB
Uchwała Nr LXXII-435-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nędza na lata 2018-2021 Uchwała Nr LXXII-435-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nędza na lata 2018-2021"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
18-09-05 08:10
Pietrasz Leszek
3.11MB
Uchwała Nr LXXII-431-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Uchwała Nr LXXII-431-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
18-09-05 08:03
Pietrasz Leszek
180.54KB
Uchwała Nr LXXII-434-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Uchwała Nr LXXII-434-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
18-09-05 07:57
Pietrasz Leszek
247.12KB
Uchwała Nr LXXII-433-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych do gminnego zasobu nieruchomości Uchwała Nr LXXII-433-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych do gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
18-09-05 07:29
Pietrasz Leszek
177.95KB
Uchwała Nr LXXII-432-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza Uchwała Nr LXXII-432-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 3 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
18-09-05 07:25
Pietrasz Leszek
374.94KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-09-24 [ 5 ]
Uchwała Nr LXXIV-448-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości Uchwała Nr LXXIV-448-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
18-10-15 13:40
Pietrasz Leszek
180.79KB
Uchwała Nr LXXIV-441-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 rok Uchwała Nr LXXIV-441-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
18-10-15 13:38
Pietrasz Leszek
313.76KB
Uchwała Nr LXXIV-444-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Uchwała Nr LXXIV-444-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
18-10-15 13:22
Pietrasz Leszek
738.59KB
Uchwała Nr LXXIV-443-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Uchwała Nr LXXIV-443-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
18-10-15 13:21
Pietrasz Leszek
437.74KB
Uchwała Nr LXXIV-442-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości Uchwała Nr LXXIV-442-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
18-10-15 13:19
Pietrasz Leszek
302.54KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-10-02 [ 1 ]
Uchwała Nr LXXV-449-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 2 października 2018 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nędza na udziały w nieruchomościach stanowiących współwłasność osoby fizycznej Uchwała Nr LXXV-449-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 2 października 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nędza na udziały w nieruchomościach stanowiących współwłasność osoby fizycznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
18-10-15 13:42
Pietrasz Leszek
375.13KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-10-15 [ 2 ]
UCHWAŁA NR LXXVI-454-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR LXXVI-454-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
18-11-26 14:41
Waloszek Daniel
276.13KB
UCHWAŁA NR LXXVI-453-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza UCHWAŁA NR LXXVI-453-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
18-11-26 14:39
Waloszek Daniel
680.08KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-11-08 [ 9 ]
UCHWAŁA NR LXXVII-455-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza UCHWAŁA NR LXXVII-455-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
18-11-26 14:58
Waloszek Daniel
582.19KB
UCHWAŁA NR LXXVII-463-2018
RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza UCHWAŁA NR LXXVII-463-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
18-11-26 14:57
Waloszek Daniel
105.68KB
załącznik do Uchwały NR LXXVII-462-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 roku załącznik do Uchwały NR LXXVII-462-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-11-26 14:56
Waloszek Daniel
154.69KB
UCHWAŁA NR LXXVII-462-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok” UCHWAŁA NR LXXVII-462-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
18-11-26 14:54
Waloszek Daniel
129.13KB
załącznik do Uchwały Nr LXXVII-461-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2018 r. załącznik do Uchwały Nr LXXVII-461-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
18-11-26 14:53
Waloszek Daniel
141.75KB
Uchwała Nr LXXVII-461-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019” Uchwała Nr LXXVII-461-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
18-11-26 14:52
Waloszek Daniel
63.3KB
UCHWAŁA NR LXXVII-460-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/37/2003 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza UCHWAŁA NR LXXVII-460-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/37/2003 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
18-11-26 14:50
Waloszek Daniel
212.13KB
UCHWAŁA NR LXXVII-459-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza UCHWAŁA NR LXXVII-459-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-11-26 14:48
Waloszek Daniel
291.25KB
UCHWAŁA NR LXXVII-458-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok UCHWAŁA NR LXXVII-458-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
18-11-26 14:45
Waloszek Daniel
280.59KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-11-20 [ 2 ]
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Nędza z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nędza Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Nędza z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
18-11-27 09:51
Waloszek Daniel
90.51KB
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Nędza z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nędza Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Nędza z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
18-11-27 09:51
Waloszek Daniel
90.55KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-11-28 [ 4 ]
UCHWAŁA NR II-6-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania UCHWAŁA NR II-6-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
18-12-19 13:49
Waloszek Daniel
164.63KB
UCHWAŁA NR II-5-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania UCHWAŁA NR II-5-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
18-12-19 13:48
Waloszek Daniel
165.35KB
UCHWAŁA NR II-4-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji UCHWAŁA NR II-4-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
18-12-19 13:47
Waloszek Daniel
160.39KB
UCHWAŁA NR II-3-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej UCHWAŁA NR II-3-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
18-12-19 13:46
Waloszek Daniel
157.19KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-12-05 [ 5 ]
UCHWAŁA NR III-12-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza UCHWAŁA NR III-12-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
18-12-19 13:52
Waloszek Daniel
755.52KB
UCHWAŁA NR III-10-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-85-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Nędzy UCHWAŁA NR III-10-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-85-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
18-12-19 13:51
Waloszek Daniel
91.63KB
UCHWAŁA NR III-9-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI-325-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice” UCHWAŁA NR III-9-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI-325-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
18-12-19 13:51
Waloszek Daniel
110.59KB
UCHWAŁA NR III-8-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX-424-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego UCHWAŁA NR III-8-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX-424-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
18-12-19 13:50
Waloszek Daniel
91.9KB
UCHWAŁA NR III-11-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty UCHWAŁA NR III-11-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
18-12-13 14:47
Waloszek Daniel
97.32KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-12-17 [ 2 ]
UCHWAŁA NR IV-19-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza UCHWAŁA NR IV-19-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
18-12-19 13:54
Waloszek Daniel
643.63KB
Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Nędza Nr IV-18-2018 z dnia 17 grudnia 2018 Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Nędza Nr IV-18-2018 z dnia 17 grudnia 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
18-12-19 13:53
Waloszek Daniel
1.3MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2018-12-27 [ 10 ]
UCHWAŁA NR V-31-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Gminy Nędza. UCHWAŁA NR V-31-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Gminy Nędza".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
19-01-16 07:53
Waloszek Daniel
253.53KB
Uchwała Nr. V-30-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019” Uchwała Nr. V-30-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-01-16 07:53
Waloszek Daniel
242.9KB
Uchwała Nr V-20-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVI-451-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 15 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego Uchwała Nr V-20-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVI-451-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 15 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
19-01-04 12:46
Waloszek Daniel
78.6KB
Uchwała Nr V-21-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV-446-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego Uchwała Nr V-21-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV-446-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
19-01-04 12:45
Waloszek Daniel
78.73KB
Uchwała NR V-22-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Uchwała NR V-22-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
19-01-04 12:45
Waloszek Daniel
864.35KB
Uchwała NR V-24-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Uchwała NR V-24-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
19-01-04 12:44
Waloszek Daniel
332.92KB
Uchwała Nr V-26-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej Uchwała Nr V-26-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
19-01-04 12:42
Waloszek Daniel
66KB
Uchwała NR V-27-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zasad ustalania wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Uchwała NR V-27-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zasad ustalania wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
19-01-04 12:42
Waloszek Daniel
96.57KB
Uchwała NR V-28-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza Uchwała NR V-28-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-01-04 12:40
Waloszek Daniel
80.56KB
Uchwała NR V-29-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Uchwała NR V-29-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
19-01-04 12:39
Waloszek Daniel
85.14KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-01-28 [ 12 ]
UCHWAŁA NR VI-44-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gmina biblioteka Publiczna w Nędzy oraz Gminne Centrum Kultury w Nędzy. UCHWAŁA NR VI-44-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gmina biblioteka Publiczna w Nędzy oraz Gminne Centrum Kultury w Nędzy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
19-02-05 10:12
Waloszek Daniel
199.6KB
UCHWAŁA NR VI-43-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nędza na lata 2018- 2032” UCHWAŁA NR VI-43-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nędza na lata 2018- 2032”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
19-02-05 10:12
Waloszek Daniel
6.35MB
UCHWAŁA NR VI-42-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” UCHWAŁA NR VI-42-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
19-02-05 10:11
Waloszek Daniel
3.34MB
UCHWAŁA NR VI-41-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Nędza UCHWAŁA NR VI-41-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-02-05 10:10
Waloszek Daniel
411.76KB
UCHWAŁA NR VI-40-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości UCHWAŁA NR VI-40-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-02-05 10:10
Waloszek Daniel
562.28KB
UCHWAŁA NR VI-39-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji UCHWAŁA NR VI-39-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
19-02-05 10:09
Waloszek Daniel
85.14KB
UCHWAŁA NR VI-38-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego UCHWAŁA NR VI-38-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
19-02-05 09:59
Waloszek Daniel
102.89KB
UCHWAŁA NR VI-36-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza UCHWAŁA NR VI-36-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
19-02-05 09:48
Waloszek Daniel
620.17KB
UCHWAŁA NR VI-35-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2020 rok środków stanowiących
fundusz sołecki UCHWAŁA NR VI-35-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-02-05 09:46
Waloszek Daniel
98.69KB
UCHWAŁA NR VI-34-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR VI-34-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-02-05 09:45
Waloszek Daniel
108.12KB
UCHWAŁA NR VI-33-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego UCHWAŁA NR VI-33-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-02-05 09:45
Waloszek Daniel
110.14KB
UCHWAŁA NR VI-32-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA NR VI-32-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-02-05 09:44
Waloszek Daniel
332.56KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-02-08 [ 3 ]
UCHWAŁA NR VII-46-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. UCHWAŁA NR VII-46-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
19-02-12 13:35
Waloszek Daniel
210.54KB
UCHWAŁA NR VII-45-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta UCHWAŁA NR VII-45-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
19-02-12 13:34
Waloszek Daniel
106.07KB
UCHWAŁA NR VII-44-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Gminy Nędza. UCHWAŁA NR VII-44-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Gminy Nędza".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
19-02-12 13:33
Waloszek Daniel
280.04KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-03-04 [ 7 ]
UCHWAŁA NR VIII-54-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza UCHWAŁA NR VIII-54-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
19-03-28 09:05
Waloszek Daniel
313.75KB
UCHWAŁA NR VIII-53-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy. UCHWAŁA NR VIII-53-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-03-28 09:01
Waloszek Daniel
331.48KB
UCHWAŁA NR VIII-52-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 4 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych UCHWAŁA NR VIII-52-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-03-28 09:00
Waloszek Daniel
105.81KB
UCHWAŁA NR VIII-51-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2019” UCHWAŁA NR VIII-51-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2019”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-03-28 09:00
Waloszek Daniel
258.08KB
UCHWAŁA NR VIII-50-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz na udzielenie bonifikaty UCHWAŁA NR VIII-50-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz na udzielenie bonifikaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-03-28 08:59
Waloszek Daniel
101.53KB
UCHWAŁA NR VIII-48-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza UCHWAŁA NR VIII-48-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-03-28 08:58
Waloszek Daniel
729.14KB
UCHWAŁA NR VIII-47-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy UCHWAŁA NR VIII-47-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
19-03-28 08:58
Waloszek Daniel
154.86KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-03-28 [ 3 ]
UCHWAŁA NR IX-58-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na rok 2019 Gminy Nędza’. UCHWAŁA NR IX-58-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na rok 2019 Gminy Nędza’.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-04-04 10:35
Waloszek Daniel
196.72KB
UCHWAŁA NR IX-57-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nędza oraz określenia granic obwodów od dnia 1 września 2019 roku UCHWAŁA NR IX-57-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nędza oraz określenia granic obwodów od dnia 1 września 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-04-04 10:34
Waloszek Daniel
290.85KB
UCHWAŁA NR IX-55-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza UCHWAŁA NR IX-55-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
19-04-04 10:32
Waloszek Daniel
887.58KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-04-30 [ 7 ]
UCHWAŁA NR X-66-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza na nieruchomość stanowiącą współwłasność osób fizycznych UCHWAŁA NR X-66-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza na nieruchomość stanowiącą współwłasność osób fizycznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-05-08 10:16
Waloszek Daniel
366.55KB
UCHWAŁA NR X-65-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza UCHWAŁA NR X-65-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-05-08 10:16
Waloszek Daniel
298.35KB
UCHWAŁA NR X-64-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Łęgu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej UCHWAŁA NR X-64-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Łęgu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
19-05-08 10:15
Waloszek Daniel
498.23KB
UCHWAŁA NR X-63-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr VIII-53-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 4 marca 2019r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy. UCHWAŁA NR X-63-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII-53-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 4 marca 2019r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-05-08 10:15
Waloszek Daniel
189.9KB
UCHWAŁA NR X-61-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza UCHWAŁA NR X-61-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-05-08 10:14
Waloszek Daniel
1.39MB
UCHWAŁA NR X-60-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego UCHWAŁA NR X-60-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-05-08 10:14
Waloszek Daniel
103.4KB
UCHWAŁA NR X-59-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok UCHWAŁA NR X-59-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
19-05-08 10:13
Waloszek Daniel
100.71KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-05-08 [ 3 ]
UCHWAŁA NR XI-69-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przejazdu na rzecz każdorazowych właścicieli działki nr 432 obrębu Nędza na nieruchomości własności Gminy Nędza UCHWAŁA NR XI-69-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przejazdu na rzecz każdorazowych właścicieli działki nr 432 obrębu Nędza na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-08-05 14:42
Waloszek Daniel
788.71KB
UCHWAŁA NR XI-68-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok UCHWAŁA NR XI-68-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-08-05 14:41
Waloszek Daniel
583.83KB
UCHWAŁA NR XI-67-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok UCHWAŁA NR XI-67-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-08-05 14:38
Waloszek Daniel
594.99KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-05-28 [ 6 ]
UCHWAŁA NR XII-76-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości UCHWAŁA NR XII-76-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-08-05 14:45
Waloszek Daniel
251.16KB
UCHWAŁA NR XII-75-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości UCHWAŁA NR XII-75-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-08-05 14:44
Waloszek Daniel
371.84KB
UCHWAŁA NR XII-74-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Łucji Socha na działanie Wójta Gminy Nędza UCHWAŁA NR XII-74-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Łucji Socha na działanie Wójta Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-08-05 14:44
Waloszek Daniel
191.18KB
UCHWAŁA NR XII-73-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania UCHWAŁA NR XII-73-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-08-05 14:44
Waloszek Daniel
198.15KB
UCHWAŁA NR XII-71-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego UCHWAŁA NR XII-71-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-08-05 14:43
Waloszek Daniel
102.93KB
UCHWAŁA NR XII-70-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XII-70-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-08-05 14:43
Waloszek Daniel
1.31MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-06-04 [ 1 ]
UCHWAŁA NR XIII-77-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 4 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę NR XI-69-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie prawa służebności przejazdu na rzecz każdorazowych właścicieli działki nr
432 obrębu Nędza na nieruchomości własności Gminy Nędza. UCHWAŁA NR XIII-77-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę NR XI-69-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przejazdu na rzecz każdorazowych właścicieli działki nr 432 obrębu Nędza na nieruchomości własności Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-08-05 14:45
Waloszek Daniel
104.85KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-06-18 [ 7 ]
UCHWAŁA NR XIV-85-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja
S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza UCHWAŁA NR XIV-85-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-08-05 14:47
Waloszek Daniel
667.77KB
UCHWAŁA NR XIV-83-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego UCHWAŁA NR XIV-83-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-08-05 14:47
Waloszek Daniel
103.97KB
UCHWAŁA NR XIV-82-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XIV-82-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-08-05 14:46
Waloszek Daniel
0.96MB
UCHWAŁA NR XIV-81-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości UCHWAŁA NR XIV-81-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-08-05 14:46
Waloszek Daniel
1.54MB
UCHWAŁA NR XIV-80-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA NR XIV-80-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-08-05 14:46
Waloszek Daniel
250.95KB
UCHWAŁA NR XIV-79-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza za 2018 rok UCHWAŁA NR XIV-79-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza za 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-08-05 14:46
Waloszek Daniel
100.79KB
UCHWAŁA NR XIV-78-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nędza wotum zaufania UCHWAŁA NR XIV-78-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nędza wotum zaufania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-08-05 14:45
Waloszek Daniel
97.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-07-29 [ 11 ]
UCHWAŁA NR XV-98-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 29 lipca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza UCHWAŁA NR XV-98-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-08-05 14:50
Waloszek Daniel
104.92KB
UCHWAŁA NR XV-97-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. UCHWAŁA NR XV-97-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-08-05 14:49
Waloszek Daniel
221.82KB
UCHWAŁA NR XV-96-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. UCHWAŁA NR XV-96-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-08-05 14:49
Waloszek Daniel
105.3KB
UCHWAŁA NR XV-95-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników UCHWAŁA NR XV-95-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-08-05 14:49
Waloszek Daniel
98.93KB
UCHWAŁA NR XV-94-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 29 lipca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność
Gminy Nędza na nieruchomość stanowiącą współwłasność osób fizycznych UCHWAŁA NR XV-94-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza na nieruchomość stanowiącą współwłasność osób fizycznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-08-05 14:49
Waloszek Daniel
102.23KB
UCHWAŁA NR XV-93-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki
Gazownictwa sp. z o.o. na nieruchomości własności Gminy Nędza UCHWAŁA NR XV-93-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-08-05 14:48
Waloszek Daniel
8.67MB
UCHWAŁA NR XV-92-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości UCHWAŁA NR XV-92-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-08-05 14:48
Waloszek Daniel
495.97KB
UCHWAŁA NR XV-91-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie włączenia publicznego Przedszkola w Łęgu w Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie
Książęcej UCHWAŁA NR XV-91-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie włączenia publicznego Przedszkola w Łęgu w Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Książęcej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-08-05 14:48
Waloszek Daniel
101.54KB
UCHWAŁA NR XV-90-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 29 lipca 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr X-64-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia
publicznego przedszkola w Łęgu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie
Książęcej UCHWAŁA NR XV-90-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X-64-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Łęgu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-08-05 14:48
Waloszek Daniel
314.12KB
UCHWAŁA NR XV-87-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XV-87-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-08-05 14:47
Waloszek Daniel
1.38MB
UCHWAŁA NR XV-86-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
w prowadzonych przez Gminę Nędza publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych UCHWAŁA NR XV-86-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Nędza publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-08-05 14:47
Waloszek Daniel
103.04KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-09-23 [ 11 ]
UCHWAŁA NR XVI-110-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 23 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr X-64-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia
publicznego przedszkola w Łęgu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie
Książęcej UCHWAŁA NR XVI-110-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X-64-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Łęgu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-11-12 09:58
Waloszek Daniel
197.08KB
UCHWAŁA NR XVI-109-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI-34-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie
inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR XVI-109-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI-34-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-11-12 09:58
Waloszek Daniel
101.44KB
UCHWAŁA NR XVI-108-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI-33-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie
inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego UCHWAŁA NR XVI-108-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-33-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-11-12 09:58
Waloszek Daniel
102.18KB
UCHWAŁA NR XVI-107-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz
Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza UCHWAŁA NR XVI-107-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-11-12 09:57
Waloszek Daniel
4.29MB
UCHWAŁA NR XVI-106-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nędza UCHWAŁA NR XVI-106-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-11-12 09:57
Waloszek Daniel
106.17KB
UCHWAŁA NR XVI-104-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego UCHWAŁA NR XVI-104-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-11-12 09:57
Waloszek Daniel
103.96KB
UCHWAŁA NR XVI-103-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI-39-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie
przekazania środków finansowych dla Policji UCHWAŁA NR XVI-103-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-39-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-11-12 09:57
Waloszek Daniel
101.52KB
UCHWAŁA NR XVI-102-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XVI-102-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-11-12 09:56
Waloszek Daniel
1.13MB
UCHWAŁA NR XVI-101-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości UCHWAŁA NR XVI-101-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-11-12 09:56
Waloszek Daniel
103.47KB
UCHWAŁA NR XVI-100-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie podatku od nieruchomości na 2020 rok UCHWAŁA NR XVI-100-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
19-11-12 09:56
Waloszek Daniel
131.83KB
UCHWAŁA NR XVI-99-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022
będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy UCHWAŁA NR XVI-99-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-11-12 09:55
Waloszek Daniel
151.01KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-10-30 [ 1 ]
UCHWAŁA NR XVII-114-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości UCHWAŁA NR XVII-114-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-11-12 10:00
Waloszek Daniel
724.43KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-11-05 [ 12 ]
UCHWAŁA NR XVIII-127-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja
S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza UCHWAŁA NR XVIII-127-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-11-12 10:10
Waloszek Daniel
358.91KB
UCHWAŁA NR XVIII-126-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza UCHWAŁA NR XVIII-126-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-11-12 10:10
Waloszek Daniel
359.97KB
UCHWAŁA NR XVIII-125-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 5 listopada 2019 r.
uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem położonych na nich budowli wraz
ze zmianami do tej uchwały UCHWAŁA NR XVIII-125-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem położonych na nich budowli wraz ze zmianami do tej uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-11-12 10:08
Waloszek Daniel
103.83KB
UCHWAŁA NR XVIII-124-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja
S.A. na nieruchomościach własności Gminy Nędza UCHWAŁA NR XVIII-124-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomościach własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-11-12 10:07
Waloszek Daniel
532.67KB
UCHWAŁA NR XVIII-123-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Nędza UCHWAŁA NR XVIII-123-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-11-12 10:06
Waloszek Daniel
353.6KB
UCHWAŁA NR XVIII-122-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych na 2020 rok” UCHWAŁA NR XVIII-122-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2020 rok”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-11-12 10:06
Waloszek Daniel
339.35KB
UCHWAŁA NR XVIII-120-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XVIII-120-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
19-11-12 10:05
Waloszek Daniel
339.35KB
UCHWAŁA NR XVIII-119-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza UCHWAŁA NR XVIII-119-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-11-12 10:05
Waloszek Daniel
105.06KB
UCHWAŁA NR XVIII-118-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości UCHWAŁA NR XVIII-118-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
19-11-12 10:05
Waloszek Daniel
2.09MB
UCHWAŁA NR XVIII-117-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym UCHWAŁA NR XVIII-117-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
19-11-12 10:05
Waloszek Daniel
107.7KB
UCHWAŁA NR XVIII-116-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-85-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie:
wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp.
z o.o. w Nędzy UCHWAŁA NR XVIII-116-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-85-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-11-12 10:04
Waloszek Daniel
105.37KB
UCHWAŁA NR XVIII-115-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nędza na wspomaganie
realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska polegających na
dofinansowaniu kosztów inwestycji podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej UCHWAŁA NR XVIII-115-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nędza na wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska polegających na dofinansowaniu kosztów inwestycji podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-11-12 10:04
Waloszek Daniel
214.19KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-11-28 [ 9 ]
UCHWAŁA NR XIX-137-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz
Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomościach własności Gminy Nędza UCHWAŁA NR XIX-137-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomościach własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-03-04 08:20
Waloszek Daniel
102.76KB
UCHWAŁA NR XIX-136-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na rok 2020” UCHWAŁA NR XIX-136-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-03-04 08:20
Waloszek Daniel
225.65KB
UCHWAŁA NR XIX-135-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w schronisku dla osób- bezdomnych lub
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. UCHWAŁA NR XIX-135-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w schronisku dla osób- bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-03-04 08:19
Waloszek Daniel
109.26KB
UCHWAŁA NR XIX-133-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XIX-133-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-03-04 08:19
Waloszek Daniel
1.15MB
UCHWAŁA NR XIX-132-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII-71-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 maja 2019r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego UCHWAŁA NR XIX-132-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII-71-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 maja 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-03-04 08:19
Waloszek Daniel
100.94KB
UCHWAŁA NR XIX-131-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego UCHWAŁA NR XIX-131-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-03-04 08:19
Waloszek Daniel
104.02KB
UCHWAŁA NR XIX-130-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego UCHWAŁA NR XIX-130-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-03-04 08:18
Waloszek Daniel
111.04KB
UCHWAŁA NR XIX-129-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR XIX-129-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-03-04 08:18
Waloszek Daniel
108.33KB
UCHWAŁA NR XIX-128-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok UCHWAŁA NR XIX-128-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-03-04 08:17
Waloszek Daniel
130.73KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2019-12-19 [ 7 ]
UCHWAŁA NR XX-146-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja
S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza. UCHWAŁA NR XX-146-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-03-04 08:26
Waloszek Daniel
1.03MB
UCHWAŁA NR XX-145-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Gminy Nędza. UCHWAŁA NR XX-145-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Gminy Nędza".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-03-04 08:26
Waloszek Daniel
209.96KB
UCHWAŁA NR XX-144-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022
będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy UCHWAŁA NR XX-144-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-03-04 08:25
Waloszek Daniel
153.75KB
Uchwała Budżetowa na rok 2020
GMINY NĘDZA
NR XX-143-2019 Uchwała Budżetowa na rok 2020 GMINY NĘDZA NR XX-143-2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-03-04 08:24
Waloszek Daniel
2.2MB
UCHWAŁA NR XX-140-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XX-140-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-03-04 08:23
Waloszek Daniel
1.3MB
UCHWAŁA NR XX-139-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI-39-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie
przekazania środków finansowych dla Policji UCHWAŁA NR XX-139-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-39-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-03-04 08:23
Waloszek Daniel
102.78KB
UCHWAŁA NR XX-138-2019
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego UCHWAŁA NR XX-138-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-03-04 08:23
Waloszek Daniel
102.76KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-01-27 [ 7 ]
UCHWAŁA NR XXI-154-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. UCHWAŁA NR XXI-154-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-03-04 08:32
Waloszek Daniel
108.44KB
UCHWAŁA NR XXI-153-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja
S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXI-153-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-03-04 08:31
Waloszek Daniel
513.77KB
UCHWAŁA NR XXI-152-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego UCHWAŁA NR XXI-152-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-03-04 08:31
Waloszek Daniel
110.41KB
UCHWAŁA NR XXI-151-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR XXI-151-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-03-04 08:31
Waloszek Daniel
107.28KB
UCHWAŁA NR XXI-149-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXI-149-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-03-04 08:31
Waloszek Daniel
0.93MB
UCHWAŁA NR XXI-148-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021 rok środków stanowiących
fundusz sołecki UCHWAŁA NR XXI-148-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-03-04 08:30
Waloszek Daniel
99.23KB
UCHWAŁA NR XXI-147-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego UCHWAŁA NR XXI-147-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-03-04 08:30
Waloszek Daniel
101.97KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sesja Rady Gminy 2020-02-24 [ 8 ]
UCHWAŁA NR XXII-163-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 24 lutego 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania. UCHWAŁA NR XXII-163-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-03-04 09:07
Waloszek Daniel
130.43KB
UCHWAŁA NR XXII-162-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 24 lutego 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza UCHWAŁA NR XXII-162-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-03-04 09:07
Waloszek Daniel
132.01KB
UCHWAŁA NR XXII-161-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej UCHWAŁA NR XXII-161-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-03-04 09:07
Waloszek Daniel
209.64KB
UCHWAŁA NR XXII-160-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości UCHWAŁA NR XXII-160-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-03-04 09:06
Waloszek Daniel
704.08KB
UCHWAŁA NR XXII-159-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 24 lutego 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych UCHWAŁA NR XXII-159-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-03-04 09:06
Waloszek Daniel
138.87KB
UCHWAŁA NR XXII-158-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele
nie związane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach
administracyjnych Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXII-158-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-03-04 08:33
Waloszek Daniel
248.78KB
UCHWAŁA NR XXII-157-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nędza na rok szkolny 2019/2020 UCHWAŁA NR XXII-157-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nędza na rok szkolny 2019/2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-03-04 08:32
Waloszek Daniel
205.03KB
UCHWAŁA NR XXII-155-2020
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXII-155-2020 RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-03-04 08:32
Waloszek Daniel
0.95MB

Redakcja strony: Uchwały Rady GminyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6074

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl