przesuń do treści
BiP

Druki do pobrania

Kategoria: Kanalizacja i przyłącz do wodociągu [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek o przyłącz wodociągowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 558
21-04-30 10:36
Waloszek Daniel
91.77KB
{format} Wniosek o wydanie warunków podłączenia do sieci kanalizacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 424
21-04-30 10:36
Waloszek Daniel
116.02KB
Kategoria: Turystyka i Hotelarstwo [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} dokumenty dot wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim (Edycja)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
20-08-03 11:32
Waloszek Daniel
125.99KB
{format} dokumenty dot wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim (Drukowanie)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
20-08-03 11:31
Waloszek Daniel
1.07MB
Kategoria: Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
20-05-29 09:01
Waloszek Daniel
164.62KB
{format} Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
20-05-29 09:00
Waloszek Daniel
121.32KB
{format} Wniosek o wydanie dowodu osobistego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 683
21-11-19 11:03
Waloszek Daniel
593.01KB
Kategoria: Deklaracja dot. ilości odpadów z działalności rolniczej (folia, sznurek). Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
22-05-27 15:11
Pietrasz Leszek
30.64KB
{format} deklaracja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 840
19-10-21 15:41
Waloszek Daniel
13.42KB
Kategoria: Organizacje pozarządowe [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} uproszczona-oferta-realizacji-zadania-publicznego-zalacznik-nr-1-2.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 564
19-07-24 11:13
Waloszek Daniel
44.45KB
{format} oferta-realizacji-zadania-publicznego-zalacznik-nr-1.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 545
19-07-24 11:13
Waloszek Daniel
63.95KB
{format} umowa-o-realizacje-zadania-publicznego-zalacznik-nr-3.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 505
19-07-24 11:13
Waloszek Daniel
70.94KB
{format} sprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego-zalacznik-nr-5-2.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 493
19-07-24 11:13
Waloszek Daniel
45.64KB
{format} sprawozdanie-uproszczone_-_z-realizacji-zadania-publicznego-zalacznik-nr-2.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 516
19-07-24 11:11
Waloszek Daniel
38.44KB
Kategoria: Podatki [ 13 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Deklaracja na podatek od nieruchomości od 1 lipca
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 684
19-07-15 14:59
Waloszek Daniel
391.82KB
{format} Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych od 1 lipca
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 538
19-07-15 14:59
Waloszek Daniel
388.63KB
{format} Deklaracja na podatek rolny od 1 lipca
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 574
19-07-15 14:58
Waloszek Daniel
346.42KB
{format} Informacja o gruntach od 1 lipca
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 392
19-07-15 14:58
Waloszek Daniel
331.15KB
{format} Deklaracja na podatek lesny od 1 lipca
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 419
19-07-15 14:58
Waloszek Daniel
285.99KB
{format} Informacja o lasach od 1 lipca
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
19-07-15 14:58
Waloszek Daniel
358.71KB
{format} Informacja w sprawie podatku rolnego do 31 czerwca
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1182
15-12-31 09:03
Mostek Sabina
111KB
{format} Informacja w sprawie podatku od nieruchomości do 31 czerwca
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1123
15-12-31 08:54
Mostek Sabina
81.5KB
{format} Informacja w sprawie podatku leśnego do 31 czerwca
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 935
15-12-31 09:08
Mostek Sabina
62.5KB
{format} Deklaracja na podatek rolny do 31 czerwca
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1046
15-12-31 09:00
Mostek Sabina
166KB
{format} Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 825
19-02-06 13:43
Waloszek Daniel
302.12KB
{format} Deklaracja na podatek od nieruchomości do 31 czerwca
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1418
15-12-31 08:52
Mostek Sabina
94KB
{format} Deklaracja na podatek leśny do 31 czerwca
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 985
15-12-31 09:05
Mostek Sabina
70.5KB
Kategoria: Zwrot podatku akcyzowego [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
24-07-12 07:38
Szendra Wiktoria
878.45KB
{format} zalacznik 3 oswiadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 405
19-02-11 10:53
Waloszek Daniel
124.57KB
{format} zalacznik 2 do wniosku o zwrot podatku akcyzowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 569
19-02-11 10:52
Waloszek Daniel
272.21KB
{format} zalacznik 1 do wniosku o zwrot podatku akcyzowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 568
19-02-11 10:52
Waloszek Daniel
96.49KB
{format} informacja i oświadczenie RODO do wniosku o zwrot podatku akcyzowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 493
19-02-11 10:50
Waloszek Daniel
359.43KB
Kategoria: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wzór wniosku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
19-01-02 07:44
Waloszek Daniel
40.5KB
{format} Wzór oświadczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
19-01-02 07:44
Waloszek Daniel
37.5KB
{format} Karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 348
19-01-02 07:44
Waloszek Daniel
120.78KB
Kategoria: Infrastruktura drogowa [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} wniosek o zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
22-03-11 13:07
Waloszek Daniel
40.5KB
{format} Wniosek o wyrażenie zgody na lokalizację / przebudowę)* zjazdu indywidualnego / publicznego)*
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
18-10-30 07:28
Pietrasz Leszek
32KB
{format} Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 443
18-10-30 07:25
Pietrasz Leszek
53KB
{format} Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi gminnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 436
18-10-30 07:23
Pietrasz Leszek
57.5KB
{format} Oświadczenie o posiadaniu pozwolenia budowlanego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 716
17-07-21 10:07
Mostek Sabina
31KB
{format} Informacja o zabezpieczeniu prowadzonych robót.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 733
17-07-21 10:03
Mostek Sabina
29KB
{format} Wniosek o umieszczenie reklamy w pasie drogi.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1011
17-07-21 10:10
Mostek Sabina
18.28KB
{format} Zgłoszenie awaryjnego zajęcia pasa drogi.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 987
17-07-21 10:14
Mostek Sabina
19.44KB
Kategoria: Użytkowanie wieczyste nieruchomości [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wzór wniosku zmiana terminu opłaty użytkowania wieczystego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 787
17-07-19 08:09
Mostek Sabina
36KB
{format} Wzór karty usług 7 aktualizacja stawki procentowj opłaty z tytułu użytkowania wieczystego-1.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 837
15-03-31 11:31
Mostek Sabina
73KB
{format} Wniosek przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 725
17-07-19 08:12
Mostek Sabina
31KB
{format} Karta usług zmiana terminu opłaty użytkowania wieczystego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 839
15-03-31 11:29
Mostek Sabina
60.5KB
{format} Karta usług przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 822
15-03-31 11:28
Mostek Sabina
76.5KB
Kategoria: Najem, dzierżawa, użyczenie nieruchomości [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Karta usług dzierżawa, najem.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 651
15-03-31 11:20
Mostek Sabina
232.56KB
{format} Wzór wniosku najem, dzierżawa, użyczenie.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 802
18-05-24 13:55
Mostek Sabina
33KB
Kategoria: Podział i rozgraniczenia nieruchomości [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek w sprawie rozgraniczenia nieruchomosci.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 804
18-05-24 13:53
Mostek Sabina
41KB
{format} Wniosek podział nieruchomości.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 888
18-05-24 13:51
Mostek Sabina
38.5KB
{format} Karta usług rozgraniczenie.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 746
15-03-31 11:33
Mostek Sabina
80KB
{format} Karta usług podział nieruchomości.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 851
15-03-31 11:33
Mostek Sabina
83.5KB
Kategoria: Ochrona środowiska [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Formularz_wniosku_o_wydanie_zezwolenia_na_usuniecie_drzewa_lub_krzewu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
23-03-10 11:17
Romowicz Magdalena
40.08KB
{format} COROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI , W CELU WERYFIKACJI MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH GMINY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ( rok 2019 ) AKTUALIZACJA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
20-11-30 09:51
Waloszek Daniel
161.06KB
{format} Ewidencja wydanych zezwoleń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
20-11-16 07:45
Waloszek Daniel
115.62KB
{format} Wniosek o szacowanie szkód łowieckich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 354
18-05-22 08:23
Mostek Sabina
36.5KB
{format} Zgłoszenie wycinki drzew.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1250
17-07-05 10:10
Mostek Sabina
22.35KB
{format} Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 751
22-04-07 11:08
Waloszek Daniel
43.5KB
{format} Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1026
19-05-10 08:21
Waloszek Daniel
45KB
{format} Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 847
19-02-22 13:32
Waloszek Daniel
40KB
Kategoria: Planowanie przestrzenne [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI UŻYTKOWANIA OBIEKTU Z MPZP.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 920
17-07-05 09:32
Mostek Sabina
17.14KB
{format} Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1629
17-07-05 09:51
Mostek Sabina
9.14KB
{format} Wniosek o zmianę ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1282
17-07-05 10:01
Mostek Sabina
14.59KB
{format} Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1113
17-07-05 09:57
Mostek Sabina
14.66KB
{format} Wniosek o ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed jej zbyciem.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1075
17-07-05 09:28
Mostek Sabina
36KB
{format} Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1866
17-07-05 09:56
Mostek Sabina
8.55KB
Kategoria: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nędzy [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek do GKRPA o skierowanie osoby na leczenie odwykowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 974
15-01-21 09:32
27KB
Kategoria: Dział Kadry - dokumenty dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Nędza [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Kwestionariusz osobowy dla pracownika
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 727
19-01-04 11:29
Waloszek Daniel
43.77KB
{format} Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 447
19-01-04 11:29
Waloszek Daniel
65.61KB
{format} Oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 568
18-05-22 10:10
Mostek Sabina
36.5KB
{format} Oświadczenie w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 503
18-05-22 10:08
Mostek Sabina
33.5KB
{format} Zaświadczenie o zatrudnieniu/zatrudnieniu i wynagrodzeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 870
15-01-21 09:31
29KB
{format} Oświadcznie zw. z Powiatowym Urzędem Pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 980
15-01-21 09:31
27.5KB
{format} Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1041
15-01-21 09:31
33KB
Kategoria: Zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Nędza [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 933
17-07-11 07:54
Mostek Sabina
135.39KB
{format} Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży zezwolenie jednorazowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 772
17-07-11 07:56
Mostek Sabina
135.08KB
{format} Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży/ poza miejscem sprzedaży
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 884
17-07-11 08:00
Mostek Sabina
136.87KB
{format} Wniosek o dokonanie zmiany w zezwoleniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 858
17-07-11 07:53
Mostek Sabina
132.66KB
{format} Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 181 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 852
17-07-11 08:02
Mostek Sabina
136.42KB
Kategoria: USC [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek o zmianę imienia i nazwiska osoby pełnoletniej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 403
19-01-04 11:16
Waloszek Daniel
86.99KB
{format} Wniosek o zmianę imienia i nazwiska dziecka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 964
19-01-04 11:15
Waloszek Daniel
88.3KB
{format} Wiosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 501
19-01-04 11:15
Waloszek Daniel
190.46KB
{format} Wniosek o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 480
19-01-04 11:14
Waloszek Daniel
79.59KB
{format} Wniosek o wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 390
19-01-04 11:14
Waloszek Daniel
89.21KB
{format} Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 421
19-01-04 11:14
Waloszek Daniel
79.33KB
{format} Wniosek o transkrypcję aktu zgonu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 526
19-01-04 11:13
Waloszek Daniel
98.87KB
{format} Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 413
19-01-04 11:13
Waloszek Daniel
82.19KB
{format} Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 408
19-01-04 11:13
Waloszek Daniel
99.53KB
{format} Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 452
19-01-04 11:13
Waloszek Daniel
94.85KB
{format} Pełnomocnictwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 565
19-01-04 11:12
Waloszek Daniel
84.55KB
{format} Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1371
21-10-07 12:48
Waloszek Daniel
72.5KB
Kategoria: Druki do pobrania [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} oświadczenie o wyjeździe z Polski RUS_ED_popr1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
23-03-24 12:49
Romowicz Magdalena
2.82MB
{format} wniosek o PESEL dla UKR_wersja 5.3.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
23-03-24 12:49
Romowicz Magdalena
1.76MB
{format} wniosek o PESEL dla RUS_wersja 5.3.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
23-03-24 12:48
Romowicz Magdalena
1.01MB
{format} oświadczenie o wyjeździe z Polski UKR_ED_popr1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
23-03-24 12:48
Romowicz Magdalena
2.64MB
{format} Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
21-10-26 14:08
Waloszek Daniel
113.58KB
{format} Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 639
17-07-18 13:30
Mostek Sabina
46KB
{format} Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.rtf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1279
17-07-18 13:32
Mostek Sabina
6.39KB
{format} Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1763
20-10-01 07:40
Waloszek Daniel
159.5KB
{format} Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 181 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 852
17-07-11 08:02
Mostek Sabina
136.42KB
{format} Załącznik do deklaracji DT-1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1017
19-02-06 13:43
Waloszek Daniel
351.2KB
{format} Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 710
15-01-21 09:05
171.8KB
{format} Oświadczenie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 947
15-01-21 09:05
240.01KB
Kategoria: Dodatek węglowy [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek o zakup węgla maj 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
23-05-02 13:26
Pietrasz Leszek
782.39KB
{format} ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę i wzoru wniosku o rozliczenie rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwom energetycznym stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
22-09-22 07:23
Pietrasz Leszek
0.95MB
{format} ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
22-09-22 07:22
Pietrasz Leszek
1.08MB
{format} ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1 z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
22-09-22 07:21
Pietrasz Leszek
528.88KB
{format} ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 388
22-09-22 07:20
Pietrasz Leszek
0.95MB
{format} wzór wniosku o dodatek węglowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
22-08-18 08:43
Pietrasz Leszek
41.91KB
{format} wzór wniosku o dodatek węglowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 329
22-08-18 08:41
Pietrasz Leszek
344.33KB

Rejestr zmian strony Druki do pobrania

Podmiot udostępniający informację
Mostek Sabina
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2013-10-30 15:11:48
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2016-01-25 12:24:04
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2016-01-25 12:24:00
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2016-01-25 12:24:00
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 31301