przesuń do treści
BiP

Ochrona środowiska

Kategoria: ochrona środowiska [ 37 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Coroczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi , W celu weryfikacji możliwości technicznych I organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (Rok 2020) - Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
21-04-20 09:29
Waloszek Daniel
162.33KB
{format} COROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI , W CELU WERYFIKACJI MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH GMINY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ( rok 2019 ) AKTUALIZACJA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
20-12-04 10:26
Waloszek Daniel
161.08KB
{format} Rejestr Działalności Regulowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
21-11-05 07:39
Waloszek Daniel
204.16KB
{format} Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
20-04-20 13:07
Waloszek Daniel
265.23KB
{format} jakość wody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
19-09-12 07:54
Waloszek Daniel
55.63KB
{format} PSZOK na 2019-1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
19-06-14 10:43
Waloszek Daniel
379.07KB
{format} Informacje wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( art. 3, ust2 pkt 9 ) 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
19-03-01 07:54
Waloszek Daniel
192.76KB
{format} Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi , w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi ( rok 2018 )
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
19-03-01 07:53
Waloszek Daniel
2.08MB
{format} Sprawozdanie Wójta, Burmistrza lub Prezydenta miasta/związku międzygminnego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
19-03-01 07:52
Waloszek Daniel
13.02MB
{format} Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
19-02-11 15:21
Waloszek Daniel
2.46MB
{format} Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Nędza w roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
19-02-11 15:21
Waloszek Daniel
1.94MB
{format} Numer karty 18/2018 - zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
19-01-04 09:16
Waloszek Daniel
76.75KB
{format} Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
18-06-20 07:34
Mostek Sabina
0.93MB
{format} Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-06-18 11:21
Mostek Sabina
162.4KB
{format} Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
18-05-28 11:16
Mostek Sabina
191.49KB
{format} Sprawozdanie wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
18-05-15 11:07
Mostek Sabina
337.17KB
{format} Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
18-05-14 11:45
Mostek Sabina
533.75KB
{format} Obwieszczenie dot. oddziaływania na środowisko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
18-04-09 09:59
Mostek Sabina
0.98MB
{format} Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (rok 2017)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
18-04-05 09:30
Mostek Sabina
152.88KB
{format} Ewidencja udzielonych zezwoleń - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
17-07-31 10:05
Mostek Sabina
239.57KB
{format} Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do wymiany kotła
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
17-06-14 14:48
Mostek Sabina
3.35MB
{format} Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Nędza za lata 2014-2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
17-06-14 08:13
Mostek Sabina
654.37KB
{format} Informacja dot. obszaru eksploatacji złoża kruszywa naturalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
17-05-29 11:17
Mostek Sabina
321.93KB
{format} Regulamin punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK w Kuźni Raciborskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 419
17-05-18 11:17
Mostek Sabina
197.6KB
{format} Sprawozdanie wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
17-04-27 11:25
Mostek Sabina
377.63KB
{format} Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji mozliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (rok 2016)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
17-04-27 11:23
Mostek Sabina
289.29KB
{format} Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
17-04-27 11:20
Mostek Sabina
273.22KB
{format} Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
16-12-14 08:57
Mostek Sabina
400.15KB
{format} Informacje wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
16-10-05 08:52
Mostek Sabina
266.8KB
{format} Informacja w sprawie monitoringu lasów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
16-08-01 13:00
Mostek Sabina
61.41KB
{format} Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
16-08-01 12:48
Mostek Sabina
362.89KB
{format} Informacje dotyczące odbioru odpadów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
16-06-06 13:54
Mostek Sabina
254.94KB
{format} Sprawozdanie wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 333
16-05-04 13:09
Mostek Sabina
524.17KB
{format} Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
16-05-04 13:07
Mostek Sabina
287.9KB
{format} Sprawozdanie wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 333
15-04-22 13:39
Mostek Sabina
294.58KB
{format} Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
15-04-22 13:36
Mostek Sabina
97.42KB
{format} Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
17-03-30 12:22
Mostek Sabina
225.46KB

Rejestr zmian strony Ochrona środowiska

Podmiot udostępniający informację
Mostek Sabina
Pierwsza publikacja
Mostek Sabina 2015-03-03 08:41:38
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2015-03-03 08:42:25
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2015-03-03 08:42:21
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2015-03-03 08:42:21
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 4472