przesuń do treści
BiP

Ochrona środowiska

Kategoria: ochrona środowiska [ 53 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacje dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi ( art. 3, ust2 pkt 9 ustawy) 2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
24-04-24 14:27
Szendra Wiktoria
135.61KB
{format} Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Nędza za rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
24-04-16 14:41
Szendra Wiktoria
199.1KB
{format} Informacja dot. odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
23-06-05 09:02
Pietrasz Leszek
401.35KB
{format} Ewidencja aktualnych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
23-06-01 13:05
Pietrasz Leszek
289.87KB
{format} Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nędza za rok 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
23-04-18 08:28
Romowicz Magdalena
497.28KB
{format} Informacje dod. gospodarowania odpadami komunalnymi( art. 3, ust2 pkt 9 ustawy ) 2022-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-04-06 12:44
Romowicz Magdalena
17.76KB
{format} Informacje dod. gospodarowania odpadami komunalnymi( art. 3, ust2 pkt 9 ustawy ) 2022-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-02-03 08:09
Romowicz Magdalena
17.58KB
{format} Ewidencja aktualnych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 2023.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
23-01-03 08:19
Romowicz Magdalena
41KB
{format} informacja o umowie.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-12-29 13:43
Romowicz Magdalena
11.95KB
{format} Rejestr działalności regulowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
22-09-06 10:37
Pietrasz Leszek
206.13KB
{format} Ewidencja aktualnych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
22-06-09 12:24
Pietrasz Leszek
208.64KB
{format} Informacja dot. odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
22-06-09 12:22
Pietrasz Leszek
399.64KB
{format} Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
22-06-02 07:42
Pietrasz Leszek
393.36KB
{format} Informacja, o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
22-05-12 14:54
Pietrasz Leszek
399.84KB
{format} Informacja dotycząca zawarcia umowy z przedsiębiorstwem na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
22-05-10 14:22
Pietrasz Leszek
407.5KB
{format} Analiza stanu gospodarki odpadami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
22-04-20 14:43
Waloszek Daniel
496.45KB
{format} Coroczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi , W celu weryfikacji możliwości technicznych I organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (Rok 2020) - Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
21-04-20 09:29
Waloszek Daniel
162.33KB
{format} COROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI , W CELU WERYFIKACJI MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH GMINY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ( rok 2019 ) AKTUALIZACJA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
20-12-04 10:26
Waloszek Daniel
161.08KB
{format} Rejestr Działalności Regulowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
21-11-05 07:39
Waloszek Daniel
204.16KB
{format} Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 370
20-04-20 13:07
Waloszek Daniel
265.23KB
{format} jakość wody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
19-09-12 07:54
Waloszek Daniel
55.63KB
{format} PSZOK na 2019-1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
19-06-14 10:43
Waloszek Daniel
379.07KB
{format} Informacje wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( art. 3, ust2 pkt 9 ) 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
19-03-01 07:54
Waloszek Daniel
192.76KB
{format} Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi , w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi ( rok 2018 )
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
19-03-01 07:53
Waloszek Daniel
2.08MB
{format} Sprawozdanie Wójta, Burmistrza lub Prezydenta miasta/związku międzygminnego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
19-03-01 07:52
Waloszek Daniel
13.02MB
{format} Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
19-02-11 15:21
Waloszek Daniel
2.46MB
{format} Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Nędza w roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
19-02-11 15:21
Waloszek Daniel
1.94MB
{format} Numer karty 18/2018 - zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
19-01-04 09:16
Waloszek Daniel
76.75KB
{format} Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
18-06-20 07:34
Mostek Sabina
0.93MB
{format} Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
18-06-18 11:21
Mostek Sabina
162.4KB
{format} Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
18-05-28 11:16
Mostek Sabina
191.49KB
{format} Sprawozdanie wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 474
18-05-15 11:07
Mostek Sabina
337.17KB
{format} Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
18-05-14 11:45
Mostek Sabina
533.75KB
{format} Obwieszczenie dot. oddziaływania na środowisko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
18-04-09 09:59
Mostek Sabina
0.98MB
{format} Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (rok 2017)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
18-04-05 09:30
Mostek Sabina
152.88KB
{format} Ewidencja udzielonych zezwoleń - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 469
17-07-31 10:05
Mostek Sabina
239.57KB
{format} Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do wymiany kotła
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
17-06-14 14:48
Mostek Sabina
3.35MB
{format} Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Nędza za lata 2014-2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 353
17-06-14 08:13
Mostek Sabina
654.37KB
{format} Informacja dot. obszaru eksploatacji złoża kruszywa naturalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
17-05-29 11:17
Mostek Sabina
321.93KB
{format} Regulamin punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK w Kuźni Raciborskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1103
17-05-18 11:17
Mostek Sabina
197.6KB
{format} Sprawozdanie wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 309
17-04-27 11:25
Mostek Sabina
377.63KB
{format} Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji mozliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (rok 2016)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 449
17-04-27 11:23
Mostek Sabina
289.29KB
{format} Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 347
17-04-27 11:20
Mostek Sabina
273.22KB
{format} Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 433
16-12-14 08:57
Mostek Sabina
400.15KB
{format} Informacje wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
16-10-05 08:52
Mostek Sabina
266.8KB
{format} Informacja w sprawie monitoringu lasów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 378
16-08-01 13:00
Mostek Sabina
61.41KB
{format} Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 417
16-08-01 12:48
Mostek Sabina
362.89KB
{format} Informacje dotyczące odbioru odpadów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 368
16-06-06 13:54
Mostek Sabina
254.94KB
{format} Sprawozdanie wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 471
16-05-04 13:09
Mostek Sabina
524.17KB
{format} Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 379
16-05-04 13:07
Mostek Sabina
287.9KB
{format} Sprawozdanie wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 438
15-04-22 13:39
Mostek Sabina
294.58KB
{format} Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 394
15-04-22 13:36
Mostek Sabina
97.42KB
{format} Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
17-03-30 12:22
Mostek Sabina
225.46KB

Rejestr zmian strony Ochrona środowiska

Podmiot udostępniający informację
Mostek Sabina
Pierwsza publikacja
Mostek Sabina 2015-03-03 08:41:38
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2015-03-03 08:42:25
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2015-03-03 08:42:21
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2015-03-03 08:42:21
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 5589