przesuń do treści
BiP

Statut Gminy

Statut Gminy Nędza: Rozdział I Postanowienia ogólne

§1 Statut Gminy Nędza, zwanej dalej Gminą określa:

 1. ustrój Gminy,
 2. zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy,
 3. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy, komisji Rady Gminy i Wójta Gminy,
 4. zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy,
 5. zasady dostępu obywateli do dokumentów organów Gminy i komisji Rady Gminy oraz korzystania z nich.

§2 Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Nędza,
 2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Nędza,
 3. komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Nędza,
 4. Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Nędza,
 5. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Nędza,
 6. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Nędza,
 7. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

Pełny tekst statutu dostępny jest w formacie .doc w plikach do pobrania poniżej.

Kategoria: Statut Gminy [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Statut Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 918
15-01-19 10:26
116.5KB

Rejestr zmian strony Statut Gminy

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-19 10:23:01
Aktualizacja publikacji
Pietrasz Leszek 2015-01-19 10:28:45
Wytworzenie publikacji
UG Nędza 2015-01-19 10:28:42
Zatwierdzenie
UG Nędza 2015-01-19 10:28:42
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 4944