Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statut Gminy

Statut Gminy Nędza: Rozdział I Postanowienia ogólne

§1 Statut Gminy Nędza, zwanej dalej Gminą określa:

 1. ustrój Gminy,
 2. zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy,
 3. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy, komisji Rady Gminy i Wójta Gminy,
 4. zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy,
 5. zasady dostępu obywateli do dokumentów organów Gminy i komisji Rady Gminy oraz korzystania z nich.

§2 Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Nędza,
 2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Nędza,
 3. komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Nędza,
 4. Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Nędza,
 5. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Nędza,
 6. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Nędza,
 7. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

Pełny tekst statutu dostępny jest w formacie .doc w plikach do pobrania poniżej.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Statut Gminy [ 1 ]
Statut Gminy Nędza Statut Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 735
15-01-19 10:26
116.5KB

Redakcja strony: Statut GminyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3760

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl