Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
4314127
Strona główna BIP
107316
Brak strony
13079
Poprzednia wersja
5257
Mapa witryny BIP
4050
Redakcja BIP
4009
Jak korzystać z BIP
3800
Wyniki wyszukiwania
2614
Jak szukać
2536
Polityka prywatności
2172
Statystyka strony
2153
Zastrzeżenia prawne
2015

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
102413
Archiwum postępowań
24223
Postępowania rozstrzygnięte
8746
Postępowania zakończone
7967
Zamówienia publiczne
4241
Poprzednie archiwum postępowań
2594
Zapytania ofertowe dotyczace zamowien o wartosci ponizej 30 000 euro
2237
Plany zamówień publicznych
1349
Informacje o zamiarze zawarcia umowy
238
zamowienia_do
1

Dział: Dane Urzędu Gminy Nędzy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane Urzędu Gminy Nędza
6461
Oświadczenia majątkowe pracowników
5716
Dane teleadresowe
5130
Stanowisko ds. obronnych i reagowania kryzysowego
3948
Wójt Gminy
3861
Struktura urzędu
3348
Urząd Stanu Cywilnego
3190
Dane podstawowe
3108
Stanowisko ds. oświaty i sportu
2802
Sekretarz Gminy
2739
Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej
2681
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
2642
Skarbnik Gminy
2560
Referat finansowy
2497
Pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
2468
Skargi, wnioski, petycje
2465
ePUAP
2408
Stanowisko ds. komunikacji i promocji gminy
2391
Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2328
Stanowisko ds. informatyki i ochrony
2314
Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
2295
Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki zasobami gminy
2284
Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
2276
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
2260
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
2256
Stanowisko ds. gospodarki gruntami i geodezji
2227
Stanowisko ds. egzekucji niepodatkowych, należności budżetowych oraz ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i materiałów.
2204
Stanowisko ds. wymiaru podatku
2183
Stanowisko ds. obsługi kasowej
2160
Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od towarów i usług
2127
Stanowisko ds. płacowych
2127
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
2110
Stanowisko ds. dochodów budżetowych i sprawozdawczości budżetu gminy
2100
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
2070
Stanowisko ds. kancelaryjnych
1967
Stanowisko ds. obsługi rady gminy
1897
Stanowisko ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych
1835
Stanowisko ds. planowania przestrzennego
1822
Inspektor_ds_planowania_przestrzennego_i_infrastruktury_drogowej
1504
Stanowisko ds. kadr
765
Inspektor ochrony danych
729
referat_organizacyjny
344
Podinspektor_ds_kancelaryjnych
243
Inspektor_ds_ubezpieczeniowych_i_kancelaryjnych
236
pomieszczenia_urzedu
66
majatek_PUP
44
budzet_pup
41
pelnomocnik_inf_publiczna
37
zestawienie_srodkow_trwalych
31
inspektor_ubezpieczen
31
referent_kadry
30
pelnomocnik_dane_osobowe
29
pelnomocnik_systemy_jakosci
3

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
2416

Dział: Działalność urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatwianie spraw
11739
Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy
8933
Działalność urzędu
5771
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy i osoby przez niego upoważnione
5731
Rejestry
3116
Plan kontroli zarządczej
3110
Misje, cele i zadania oraz analiza ryzyka
2678
Kontrole
2541
Twoja sprawa w urzędzie
2505
Kontrole wewnętrzne
2401
Wystąpienia pokontrolne
2384
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy
2352
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
2189
Kontrole zewnętrzne
2154
Ewidencje
2148
Kontrola zarządcza
2120
Archiwa
2057
Informacje z realizacji planu kontroli zarządczej
2044
Sprawdź stan swojej sprawy
2001
Zaświadczenie o położeniu nieruchomości
1803
Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
1775
Wydanie dowodu osobistego
1773
Decyzja o wycince drzew
1749
Zeznania świadków w sprawie rentowej
1705
Poświadczenie własnoręczności podpisu
1682
Zarejestrowanie działalności gospodarczej
1674
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1652
Wymiana dowodu
1651
Wznowienie działalności gospodarczej
1615
Zaświadczenie o zameldowaniu
1610
Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1573
Zawarcie małżeństwa
1559
Akt zgonu
1554
Zameldowanie pobyt stały
1550
Akt urodzenia
1543
Zawieszenie działalności gospodarczej
1542
Zmiana nazwiska
1540
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
1526
Podział nieruchomości
1526
Zaświadczenie o małżeństwie
1523
Zameldowanie do dwóch miesięcy
1500
Wymeldowanie pobyt stały
1487
Wydanie dowodu po utraceniu
1472
Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi cywilnej
1471
Zawarcie małżeństwa za granicą
1458
Wypis ze studium zagospodarowania przestrzennego
1435
Zameldowanie powyżej dwóch miesięcy
1435
Wymeldowanie pobyt czasowy
1421
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1414
Zaświadczenie o wpisach do ksiąg cywilnych
1413
Odpisy aktów stanu cywilnego
1412
procedury_iso
702
organizacje_opiniodawcze
534
dezycja_o_warunkach_zabudowy
237
zasieg_dzialania
220
sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu
45
zmiana_wpisu_do_ewidencji_gospodarczej
25

Dział: Przetargi na mienie gminne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Przetargi na mienie gminne
13756
Archiwum przetargów
2515
Rokowania
1734
Archiwum
67

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
5108
Budżet gminy
3592
Mienie gminy
2351
Opinie
1982
Finanse
3

Dział: Wykaz nieruchomości - dzierżawa, najem, sprzedaż

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2455

Dział: Druki do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Druki do pobrania
16717

Dział: Gmina Nędza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina Nędza
8096
Gminne Centrum Kultury
3897
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach
3871
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy
3853
Przetargi
3828
Gminna Biblioteka Publiczna
3760
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej
3312
Statut Gminy
3245
Przedszkole w Nędzy
3230
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3196
Jednostki organizacyjne
2950
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich
2866
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
2775
Sołectwo Szymocice
2754
Sołectwo Nędza
2704
Sołectwo Zawada Książęca
2664
Jednostki pomocnicze - sołectwa
2615
Sprawdź jakość wody
2614
Sołectwo Babice
2588
Sołectwo Górki Śląskie
2532
Sołectwo Łęg
2507
Sołectwo Ciechowice
2397
Statut
2351
Cennik usług
2235
Statut
2215
Statut
2177
Statut
2174
Statut
2170
Usługi
2150
Statut
2145
Regulaminy
2142
Regulaminy
2138
Struktura organizacji
2136
Statut
2126
Statut
2107
Statut
2095
Statut
2092
Statut
2073
Statut GBP w Nędzy
2067
Statut
2060
Statut
2049
Nabór pracowników Przedszkole Nędza
1599
Nabór pracowników ZSP Zawada Ks.
1492
Nabór pracowników ZSP Babice
1488
Nabór pracowników SP w Nędzy
959
majatek_zsg_nedza
520
majatek
501
sprawozdania_leg
495
majatek_babice
482
plany_i_program_nedza
478
plany_i_programy_zawada
473
sprawozdania_ciechowice
472
plany_i_programy_ciechowice
472
sprawozdania_zawada
470
majatek_gorki_wielkie
469
sprawozdania_nedza
469
plany_i_programy_szymocice
469
sprawozdania_babice
468
majatek_nedza
467
plany_i_programy_leg
466
plany_i_programy_babice
462
sprawozdania_gorki
461
plany_i_programy_gorki
459
sprawozdania_szymocice
451
Majatek_ZSP_w_Zawadzie_Ks
450
regulamin_dostarczania_wody
229
umowa_spolki
217
organy_spolki
216
taryfa
205
statut_biblioteki
25
statut_zawada
18
statut_babice
18
majatek_zawada
17

Dział: Rada Gminy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Gminy
9731
Uchwały Rady Gminy
5934
Oświadczenia majątkowe
5466
Komisje Rady Gminy
3871
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
3409
Termin i przedmiot obrad najbliższej sesji Rady Gminy Nędza
3010
Terminy najbliższych posiedzeń komisji
2595
Kluby Radnych
2249
Protokoły z posiedzeń komisji
2088
plany_i_programy
63

Dział: Informator gminny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informator gminny
4328
Zdrowie
2398
Sport
2391
Stowarzyszenia i organizacje
2335
Urzędy i instytucje
2198
Edukacja
2089
Bezpieczeństwo
2088
Kultura
2078
Sprawdź jakość wody
2032
Sprawdź jakość powietrza
1669

Dział: Informacje urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Realizacja zadań publicznych
49472
Informacje urzędu
9560
Zarządzenia Wójta
8894
Plany i programy
6608
Obwieszczenia
4630
Ochrona środowiska
3439
Wybory
2882
Plany zagospodarowania przestrzennego
2640
Sprawozdania
2619
Konsultacje społeczne
2544
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2269
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 r.
2192
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok
2125
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
2074
Referendum - 2015 r.
2037
Udostępnianie informacji publicznej
1988
Wybory ławników - 2015 r.
1942
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
1799
Wybory samorządowe 2018
1618
Ochrona danych osobowych
1323
Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
942
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w USC
664
Wybory do europarlamentu 2019
394
Raporty o stanie gminy
229
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2019 r
219
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym nr 4
98
Wybory Prezydenckie 2020
86
decyzje_i_opinie
81
Informacje o naborach na dofinansowania
71
Wybory_parlamentarne_2019
7
Informacje_o_naborze_na_dofinansowania
1

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nabór pracowników
14753
Regulamin naboru
2947
nabor_na_wolne_stanowiska_pracy
2358
Archiwum
1608
nabor_na_staz
129
regulamin_odbywania_stazu
67

Dział: Podstawy prawne dot. funkcjonowania urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Statut Gminy Nędza
3691
Schemat organizacyjny
2165
Regulamin organizacyjny
2161
Kodeks etyki
2066
Regulamin pracy
2024
Podstawy prawne dotyczące funkcjonowania urzędu
1671

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2153

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl