Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
4882318
Strona główna BIP
116237
Brak strony
14208
Poprzednia wersja
6646
Mapa witryny BIP
4557
Jak korzystać z BIP
4506
Redakcja BIP
4485
Wyniki wyszukiwania
3194
Jak szukać
2812
Polityka prywatności
2376
Statystyka strony
2374
Zastrzeżenia prawne
2244

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
126018
Archiwum postępowań
24732
Postępowania rozstrzygnięte
9875
Postępowania zakończone
9033
Zamówienia publiczne
6649
Zapytania ofertowe dotyczace zamowien o wartosci ponizej 30 000 euro
5327
Poprzednie archiwum postępowań
2863
Plany zamówień publicznych
2549
Informacje o zamiarze zawarcia umowy
1390
zamowienia_do
1

Dział: Dane Urzędu Gminy Nędzy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane Urzędu Gminy Nędza
7393
Oświadczenia majątkowe pracowników
6613
Dane teleadresowe
5870
Wójt Gminy
4472
Stanowisko ds. obronnych i reagowania kryzysowego
4421
Urząd Stanu Cywilnego
3780
Struktura urzędu
3738
Dane podstawowe
3532
Stanowisko ds. oświaty i sportu
3236
Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej
3066
Sekretarz Gminy
3048
Skarbnik Gminy
2905
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
2882
Referat finansowy
2754
Skargi, wnioski, petycje
2735
Pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
2720
ePUAP
2716
Stanowisko ds. komunikacji i promocji gminy
2610
Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
2607
Stanowisko ds. informatyki i ochrony
2601
Stanowisko ds. gospodarki gruntami i geodezji
2579
Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2577
Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki zasobami gminy
2535
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
2534
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
2490
Stanowisko ds. egzekucji niepodatkowych, należności budżetowych oraz ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i materiałów.
2482
Stanowisko ds. wymiaru podatku
2448
Stanowisko ds. obsługi kasowej
2424
Inspektor_ds_funduszu_alimentacyjnego_dodatkow_mieszkaniowych_i_wspolpracy_z_organi_pozarzadowymi
2402
Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od towarów i usług
2387
Stanowisko ds. płacowych
2366
Stanowisko ds. dochodów budżetowych i sprawozdawczości budżetu gminy
2345
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
2341
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
2330
Stanowisko ds. kancelaryjnych
2224
Stanowisko ds. obsługi rady gminy
2171
Stanowisko ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych
2093
Stanowisko ds. planowania przestrzennego
2078
Inspektor_ds_planowania_przestrzennego_i_infrastruktury_drogowej
1504
Stanowisko ds. kadr
990
Inspektor ochrony danych
967
referat_organizacyjny
344
Podinspektor_ds_kancelaryjnych
243
Inspektor_ds_ubezpieczeniowych_i_kancelaryjnych
236
pomieszczenia_urzedu
66
majatek_PUP
44
budzet_pup
41
pelnomocnik_inf_publiczna
37
inspektor_ubezpieczen
31
zestawienie_srodkow_trwalych
31
referent_kadry
30
pelnomocnik_dane_osobowe
29
Petycje
12
pelnomocnik_systemy_jakosci
3

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
2693

Dział: Działalność urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatwianie spraw
14431
Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy
12662
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy i osoby przez niego upoważnione
7288
Działalność urzędu
6564
Plan kontroli zarządczej
3756
Rejestry
3522
Misje, cele i zadania oraz analiza ryzyka
3139
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy
2962
Kontrole
2853
Twoja sprawa w urzędzie
2809
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
2667
Kontrole wewnętrzne
2664
Wystąpienia pokontrolne
2638
Kontrole zewnętrzne
2423
Ewidencje
2374
Kontrola zarządcza
2360
Archiwa
2275
Informacje z realizacji planu kontroli zarządczej
2258
Sprawdź stan swojej sprawy
2222
Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
2098
Wydanie dowodu osobistego
2070
Zaświadczenie o położeniu nieruchomości
1975
Decyzja o wycince drzew
1926
Zeznania świadków w sprawie rentowej
1874
Zarejestrowanie działalności gospodarczej
1853
Wymiana dowodu
1846
Poświadczenie własnoręczności podpisu
1838
Wznowienie działalności gospodarczej
1831
Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1828
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1810
Zaświadczenie o zameldowaniu
1782
Zaświadczenie o małżeństwie
1771
Zawieszenie działalności gospodarczej
1753
Zameldowanie pobyt stały
1752
Zawarcie małżeństwa
1745
Akt zgonu
1736
Zmiana nazwiska
1724
Akt urodzenia
1722
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
1715
Podział nieruchomości
1691
Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi cywilnej
1644
Wymeldowanie pobyt stały
1641
Zameldowanie do dwóch miesięcy
1639
Wydanie dowodu po utraceniu
1633
Zawarcie małżeństwa za granicą
1618
Zameldowanie powyżej dwóch miesięcy
1590
Wymeldowanie pobyt czasowy
1574
Wypis ze studium zagospodarowania przestrzennego
1567
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1560
Zaświadczenie o wpisach do ksiąg cywilnych
1559
Odpisy aktów stanu cywilnego
1557
procedury_iso
702
organizacje_opiniodawcze
534
dezycja_o_warunkach_zabudowy
237
zasieg_dzialania
220
sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu
45
zmiana_wpisu_do_ewidencji_gospodarczej
25

Dział: Przetargi na mienie gminne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Przetargi na mienie gminne
15801
Archiwum przetargów
2821
Rokowania
1975
Archiwum
67

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
5816
Budżet gminy
4258
Mienie gminy
2627
Opinie
2266
Finanse
3

Dział: Wykaz nieruchomości - dzierżawa, najem, sprzedaż

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2718

Dział: Druki do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Druki do pobrania
20324

Dział: Gmina Nędza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina Nędza
9185
Gminne Centrum Kultury
4853
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach
4688
Przetargi
4639
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy
4464
Gminna Biblioteka Publiczna
4178
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej
4037
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
4026
Przedszkole w Nędzy
3768
Statut Gminy
3592
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich
3392
Jednostki organizacyjne
3288
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
3277
Sołectwo Nędza
3095
Sołectwo Szymocice
3093
Sołectwo Zawada Książęca
3062
Sprawdź jakość wody
2950
Jednostki pomocnicze - sołectwa
2885
Sołectwo Górki Śląskie
2879
Sołectwo Babice
2875
Sołectwo Łęg
2825
Sołectwo Ciechowice
2725
Statut
2578
Cennik usług
2503
Statut
2450
Statut
2418
Struktura organizacji
2413
Statut
2410
Usługi
2389
Statut
2384
Regulaminy
2372
Statut
2372
Regulaminy
2372
Statut
2337
Statut
2335
Statut
2328
Statut
2304
Statut GBP w Nędzy
2294
Statut
2268
Statut
2264
Statut
2249
Nabór pracowników Przedszkole Nędza
1960
Nabór pracowników ZSP Zawada Ks.
1826
Nabór pracowników ZSP Babice
1776
Nabór pracowników SP w Nędzy
1206
majatek_zsg_nedza
520
majatek
501
sprawozdania_leg
495
majatek_babice
482
plany_i_program_nedza
478
plany_i_programy_zawada
473
sprawozdania_ciechowice
472
plany_i_programy_ciechowice
472
sprawozdania_zawada
470
majatek_gorki_wielkie
469
sprawozdania_nedza
469
plany_i_programy_szymocice
469
sprawozdania_babice
468
majatek_nedza
467
plany_i_programy_leg
466
plany_i_programy_babice
462
sprawozdania_gorki
461
plany_i_programy_gorki
459
sprawozdania_szymocice
451
Majatek_ZSP_w_Zawadzie_Ks
450
regulamin_dostarczania_wody
229
umowa_spolki
217
organy_spolki
216
taryfa
205
statut_biblioteki
25
statut_zawada
18
statut_babice
18
majatek_zawada
17

Dział: Rada Gminy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Gminy
11198
Uchwały Rady Gminy
6858
Oświadczenia majątkowe
6499
Komisje Rady Gminy
5424
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
3860
Termin i przedmiot obrad najbliższej sesji Rady Gminy Nędza
3456
Terminy najbliższych posiedzeń komisji
2871
Kluby Radnych
2379
Protokoły z posiedzeń komisji
2338
plany_i_programy
63

Dział: Informator gminny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informator gminny
4865
Zdrowie
2724
Sport
2665
Stowarzyszenia i organizacje
2582
Urzędy i instytucje
2465
Bezpieczeństwo
2318
Sprawdź jakość wody
2291
Edukacja
2287
Kultura
2285
Sprawdź jakość powietrza
1890

Dział: Informacje urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Realizacja zadań publicznych
56410
Informacje urzędu
11069
Zarządzenia Wójta
10238
Plany i programy
7443
Obwieszczenia
5282
Ochrona środowiska
4007
Plany zagospodarowania przestrzennego
3804
Wybory
3298
Sprawozdania
2978
Konsultacje społeczne
2872
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2526
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 r.
2434
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok
2394
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
2355
Referendum - 2015 r.
2264
Udostępnianie informacji publicznej
2258
Wybory Prezydenckie 2020
2172
Wybory ławników - 2015 r.
2171
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
2068
Wybory samorządowe 2018
1925
Ochrona danych osobowych
1600
Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
1164
wyboru_uzupelniajace
1150
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w USC
870
Wybory do europarlamentu 2019
602
Raporty o stanie gminy
496
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2019 r
472
Informacje o naborach na dofinansowania
317
Informacje urzędu
185
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym Nr 6
130
decyzje_i_opinie
81
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym nr 4
74
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
34
Rejestr Żłobków
16
Wybory_parlamentarne_2019
7
Informacje_o_naborze_na_dofinansowania
1

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nabór pracowników
17462
Regulamin naboru
3199
nabor_na_wolne_stanowiska_pracy
2358
Archiwum
1862
nabor_na_staz
129
regulamin_odbywania_stazu
67

Dział: Podstawy prawne dot. funkcjonowania urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Statut Gminy Nędza
3933
Regulamin organizacyjny
2424
Schemat organizacyjny
2389
Kodeks etyki
2319
Regulamin pracy
2267
Podstawy prawne dotyczące funkcjonowania urzędu
2263

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2374

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl