Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
5074506
Strona główna BIP
119690
Brak strony
14979
Poprzednia wersja
6879
Mapa witryny BIP
4741
Jak korzystać z BIP
4694
Redakcja BIP
4679
Wyniki wyszukiwania
3374
Jak szukać
2897
Statystyka strony
2456
Polityka prywatności
2452
Zastrzeżenia prawne
2318

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
135038
Archiwum postępowań
24896
Postępowania rozstrzygnięte
10171
Postępowania zakończone
9294
Zamówienia publiczne
7953
zapytania_ofertowe_dotyczace_zamowien_o_wartosci_ponizej_30_000_euro
6505
Plany zamówień publicznych
3320
Poprzednie archiwum postępowań
2961
Informacje o zamiarze zawarcia umowy
2134
Zapytania ofertowe dotyczace zamowien o wartosci ponizej 130 000 zł
832
eZamawiający-informacje
39
Informacje_-_eZamawiajacy
6
zamowienia_do
1

Dział: Dane Urzędu Gminy Nędzy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane Urzędu Gminy Nędza
7678
Oświadczenia majątkowe pracowników
6923
Dane teleadresowe
6130
Wójt Gminy
4625
Stanowisko ds. obronnych i reagowania kryzysowego
4559
Urząd Stanu Cywilnego
3968
Struktura urzędu
3862
Dane podstawowe
3656
Stanowisko ds. oświaty i sportu
3347
Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej
3178
Sekretarz Gminy
3151
Skarbnik Gminy
3004
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
2980
Referat finansowy
2856
ePUAP
2851
Skargi, wnioski, petycje
2835
Pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
2807
Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
2720
Stanowisko ds. informatyki i ochrony
2708
Stanowisko ds. komunikacji i promocji gminy
2697
Stanowisko ds. gospodarki gruntami i geodezji
2679
Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2667
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
2645
Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki zasobami gminy
2620
Stanowisko ds. egzekucji niepodatkowych, należności budżetowych oraz ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i materiałów.
2582
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
2574
Stanowisko ds. wymiaru podatku
2550
Stanowisko ds. obsługi kasowej
2522
Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od towarów i usług
2464
Stanowisko ds. płacowych
2444
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
2426
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
2422
Stanowisko ds. dochodów budżetowych i sprawozdawczości budżetu gminy
2421
Inspektor_ds_funduszu_alimentacyjnego_dodatkow_mieszkaniowych_i_wspolpracy_z_organi_pozarzadowymi
2402
Stanowisko ds. kancelaryjnych
2308
Stanowisko ds. obsługi rady gminy
2255
Stanowisko ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych
2182
Stanowisko ds. planowania przestrzennego
2163
Inspektor_ds_planowania_przestrzennego_i_infrastruktury_drogowej
1504
Stanowisko ds. kadr
1071
Inspektor ochrony danych
1046
referat_organizacyjny
344
Podinspektor_ds_kancelaryjnych
243
Inspektor_ds_ubezpieczeniowych_i_kancelaryjnych
236
Petycje
76
pomieszczenia_urzedu
66
majatek_PUP
44
budzet_pup
41
pelnomocnik_inf_publiczna
37
inspektor_ubezpieczen
31
zestawienie_srodkow_trwalych
31
referent_kadry
30
pelnomocnik_dane_osobowe
29
pelnomocnik_systemy_jakosci
3

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
2803

Dział: Działalność urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatwianie spraw
15570
Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy
14384
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy i osoby przez niego upoważnione
7934
Działalność urzędu
6825
Plan kontroli zarządczej
4000
Rejestry
3657
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy
3410
Misje, cele i zadania oraz analiza ryzyka
3312
Kontrole
2964
Twoja sprawa w urzędzie
2925
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
2913
Kontrole wewnętrzne
2765
Wystąpienia pokontrolne
2724
Kontrole zewnętrzne
2517
Kontrola zarządcza
2460
Ewidencje
2449
Informacje z realizacji planu kontroli zarządczej
2346
Archiwa
2346
Sprawdź stan swojej sprawy
2301
Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
2240
Wydanie dowodu osobistego
2211
Zaświadczenie o położeniu nieruchomości
2038
Decyzja o wycince drzew
1983
Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1943
Zeznania świadków w sprawie rentowej
1935
Wymiana dowodu
1929
Zarejestrowanie działalności gospodarczej
1923
Wznowienie działalności gospodarczej
1901
Poświadczenie własnoręczności podpisu
1898
Zawieszenie działalności gospodarczej
1872
Zaświadczenie o małżeństwie
1872
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1870
Zaświadczenie o zameldowaniu
1840
Zameldowanie pobyt stały
1828
Zawarcie małżeństwa
1804
Akt zgonu
1800
Akt urodzenia
1793
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
1783
Zmiana nazwiska
1782
Podział nieruchomości
1753
Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi cywilnej
1722
Wymeldowanie pobyt stały
1701
Zameldowanie do dwóch miesięcy
1700
Wydanie dowodu po utraceniu
1693
Zawarcie małżeństwa za granicą
1678
Zameldowanie powyżej dwóch miesięcy
1651
Wypis ze studium zagospodarowania przestrzennego
1633
Wymeldowanie pobyt czasowy
1628
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1616
Zaświadczenie o wpisach do ksiąg cywilnych
1616
Odpisy aktów stanu cywilnego
1614
procedury_iso
702
organizacje_opiniodawcze
534
dezycja_o_warunkach_zabudowy
237
zasieg_dzialania
220
sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu
45
zmiana_wpisu_do_ewidencji_gospodarczej
25
Kontrole przeprowadzane przez Gminę Nędza
21

Dział: Przetargi na mienie gminne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Przetargi na mienie gminne
16603
Archiwum przetargów
2943
Rokowania
2064
Archiwum
67

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
6110
Budżet gminy
4537
Mienie gminy
2740
Opinie
2389
Sprawozdania finansowe
104
Sprawozdania budżetowe i z operacji finansowych
94
Sprawozdania z wykonania budzetu
82
2020
74
2021
73
2021
68
2020
61
2019
60
2018
57
2020
49
2021
45
Finanse
3

Dział: Wykaz nieruchomości - dzierżawa, najem, sprzedaż

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2824

Dział: Druki do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Druki do pobrania
21652

Dział: Gmina Nędza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina Nędza
9526
Gminne Centrum Kultury
5290
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach
5167
Przetargi
4880
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy
4670
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
4354
Gminna Biblioteka Publiczna
4317
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej
4214
Przedszkole w Nędzy
3929
Statut Gminy
3706
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich
3545
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
3454
Jednostki organizacyjne
3401
Sołectwo Szymocice
3217
Sołectwo Nędza
3201
Sołectwo Zawada Książęca
3179
Sprawdź jakość wody
3055
Sołectwo Babice
2993
Sołectwo Górki Śląskie
2981
Jednostki pomocnicze - sołectwa
2976
Sołectwo Łęg
2945
Sołectwo Ciechowice
2822
Statut
2687
Cennik usług
2582
Statut
2521
Statut
2505
Struktura organizacji
2490
Statut
2484
Usługi
2469
Statut
2468
Regulaminy
2451
Regulaminy
2447
Statut
2444
Statut
2443
Statut
2410
Statut
2400
Statut
2378
Statut GBP w Nędzy
2370
Statut
2330
Statut
2325
Statut
2317
Nabór pracowników Przedszkole Nędza
2067
Nabór pracowników ZSP Zawada Ks.
1925
Nabór pracowników ZSP Babice
1884
Nabór pracowników SP w Nędzy
1313
majatek_zsg_nedza
520
majatek
501
sprawozdania_leg
495
majatek_babice
482
plany_i_program_nedza
478
plany_i_programy_zawada
473
sprawozdania_ciechowice
472
plany_i_programy_ciechowice
472
sprawozdania_zawada
470
majatek_gorki_wielkie
469
sprawozdania_nedza
469
plany_i_programy_szymocice
469
sprawozdania_babice
468
majatek_nedza
467
plany_i_programy_leg
466
plany_i_programy_babice
462
sprawozdania_gorki
461
plany_i_programy_gorki
459
sprawozdania_szymocice
451
Majatek_ZSP_w_Zawadzie_Ks
450
regulamin_dostarczania_wody
229
umowa_spolki
217
organy_spolki
216
taryfa
205
statut_biblioteki
25
statut_zawada
18
statut_babice
18
majatek_zawada
17

Dział: Rada Gminy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Gminy
11742
Uchwały Rady Gminy
7213
Oświadczenia majątkowe
6953
Komisje Rady Gminy
6142
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
4172
Termin i przedmiot obrad najbliższej sesji Rady Gminy Nędza
3653
Terminy najbliższych posiedzeń komisji
2964
Kluby Radnych
2413
Protokoły z posiedzeń komisji
2412
plany_i_programy
63

Dział: Informator gminny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informator gminny
5058
Zdrowie
2882
Sport
2772
Stowarzyszenia i organizacje
2662
Urzędy i instytucje
2550
Bezpieczeństwo
2404
Sprawdź jakość wody
2383
Kultura
2371
Edukacja
2368
Sprawdź jakość powietrza
1975

Dział: Informacje urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Realizacja zadań publicznych
62580
Informacje urzędu
11489
Zarządzenia Wójta
10658
Plany i programy
7789
Obwieszczenia
5488
Plany zagospodarowania przestrzennego
4291
Ochrona środowiska
4215
Wybory
3420
Sprawozdania
3068
Konsultacje społeczne
3012
Wybory Prezydenckie 2020
2651
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2590
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 r.
2513
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok
2484
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
2442
Udostępnianie informacji publicznej
2352
Referendum - 2015 r.
2351
Wybory ławników - 2015 r.
2246
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
2168
Wybory samorządowe 2018
2037
Ochrona danych osobowych
1691
Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
1234
wyboru_uzupelniajace
1150
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w USC
941
Wybory do europarlamentu 2019
693
Raporty o stanie gminy
605
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2019 r
540
Informacje o naborach na dofinansowania
406
Informacje urzędu
282
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym Nr 6
203
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym nr 4
135
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
109
Rejestr Żłobków
85
decyzje_i_opinie
81
Ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków
13
Wybory_parlamentarne_2019
7
Informacje_o_naborze_na_dofinansowania
1

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nabór pracowników
18662
Regulamin naboru
3291
nabor_na_wolne_stanowiska_pracy
2358
Archiwum
1943
nabor_na_staz
129
regulamin_odbywania_stazu
67

Dział: Podstawy prawne dot. funkcjonowania urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Statut Gminy Nędza
4016
Regulamin organizacyjny
2503
Podstawy prawne dotyczące funkcjonowania urzędu
2488
Schemat organizacyjny
2465
Kodeks etyki
2399
Regulamin pracy
2344

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2456

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl