przesuń do treści
BiP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
6360110
Strona główna BIP
139164
Brak strony
81828
Poprzednia wersja
8887
Redakcja BIP
5997
Mapa witryny BIP
5726
Jak korzystać z BIP
5552
Wyniki wyszukiwania
4527
Jak szukać
3480
Polityka prywatności
3162
Statystyka strony
3022
Zastrzeżenia prawne
2871
Deklaracje
558
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami
540

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
175466
Archiwum postępowań
26153
Zamówienia publiczne
14612
Postępowania rozstrzygnięte
11433
Postępowania zakończone
10376
Zapytania ofertowe dotyczace zamowien o wartosci ponizej 130 000 zł
10210
Plany zamówień publicznych
6639
zapytania_ofertowe_dotyczace_zamowien_o_wartosci_ponizej_30_000_euro
6505
Informacje o zamiarze zawarcia umowy
6191
Poprzednie archiwum postępowań
3621
eZamawiający-informacje
856
Informacje_-_eZamawiajacy
6
zamowienia_do
1

Dział: Dane Urzędu Gminy Nędzy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane Urzędu Gminy Nędza
9430
Oświadczenia majątkowe pracowników
9023
Dane teleadresowe
6946
Wójt Gminy
5620
Stanowisko ds. obronnych i reagowania kryzysowego
5158
Urząd Stanu Cywilnego
5099
Struktura urzędu
4720
Dane podstawowe
4450
ePUAP
3902
Stanowisko ds. oświaty i sportu
3900
Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej
3821
Skargi, wnioski, petycje
3661
Sekretarz Gminy
3624
Skarbnik Gminy
3502
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
3349
Referat finansowy
3307
Pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
3284
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
3262
Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
3195
Stanowisko ds. informatyki i ochrony
3132
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
3121
Stanowisko ds. gospodarki gruntami i geodezji
3114
Stanowisko ds. komunikacji i promocji gminy
3072
Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3070
Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki zasobami gminy
2958
Stanowisko ds. egzekucji niepodatkowych, należności budżetowych oraz ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i materiałów.
2939
Stanowisko ds. obsługi kasowej
2936
Stanowisko ds. wymiaru podatku
2885
Stanowisko ds. dochodów budżetowych i sprawozdawczości budżetu gminy
2842
Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od towarów i usług
2806
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
2801
Stanowisko ds. płacowych
2791
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
2747
Stanowisko ds. kancelaryjnych
2668
Stanowisko ds. obsługi rady gminy
2598
Stanowisko ds. planowania przestrzennego
2511
Stanowisko ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych
2504
Inspektor_ds_funduszu_alimentacyjnego_dodatkow_mieszkaniowych_i_wspolpracy_z_organi_pozarzadowymi
2402
Inspektor_ds_planowania_przestrzennego_i_infrastruktury_drogowej
1504
Stanowisko ds. kadr
1489
Inspektor ochrony danych
1400
Petycje
427
referat_organizacyjny
344
Podinspektor_ds_kancelaryjnych
243
Inspektor_ds_ubezpieczeniowych_i_kancelaryjnych
236
pomieszczenia_urzedu
66
majatek_PUP
44
budzet_pup
41
pelnomocnik_inf_publiczna
37
inspektor_ubezpieczen
31
zestawienie_srodkow_trwalych
31
referent_kadry
30
pelnomocnik_dane_osobowe
29
pelnomocnik_systemy_jakosci
3

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
3562

Dział: Działalność urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy
29453
Załatwianie spraw
20963
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy i osoby przez niego upoważnione
11145
Działalność urzędu
8325
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy
6464
Plan kontroli zarządczej
5116
Rejestry
4387
Misje, cele i zadania oraz analiza ryzyka
4091
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
3918
Kontrole
3685
Twoja sprawa w urzędzie
3580
Wystąpienia pokontrolne
3333
Kontrole wewnętrzne
3201
Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
3105
Zawieszenie działalności gospodarczej
3001
Kontrole zewnętrzne
2877
Kontrola zarządcza
2814
Ewidencje
2738
Wydanie dowodu osobistego
2710
Informacje z realizacji planu kontroli zarządczej
2688
Archiwa
2686
Sprawdź stan swojej sprawy
2593
Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
2478
Zaświadczenie o małżeństwie
2404
Zaświadczenie o położeniu nieruchomości
2351
Decyzja o wycince drzew
2305
Wymiana dowodu
2190
Zarejestrowanie działalności gospodarczej
2179
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
2169
Zeznania świadków w sprawie rentowej
2155
Akt zgonu
2141
Wznowienie działalności gospodarczej
2138
Zameldowanie pobyt stały
2134
Zaświadczenie o zameldowaniu
2132
Zawarcie małżeństwa
2128
Poświadczenie własnoręczności podpisu
2093
Akt urodzenia
2064
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
2040
Zmiana nazwiska
2028
Podział nieruchomości
1997
Zawarcie małżeństwa za granicą
1994
Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi cywilnej
1961
Zameldowanie do dwóch miesięcy
1944
Wymeldowanie pobyt stały
1904
Wydanie dowodu po utraceniu
1891
Zameldowanie powyżej dwóch miesięcy
1879
Wypis ze studium zagospodarowania przestrzennego
1876
Zaświadczenie o wpisach do ksiąg cywilnych
1856
Wymeldowanie pobyt czasowy
1853
Odpisy aktów stanu cywilnego
1847
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1846
procedury_iso
702
organizacje_opiniodawcze
534
Kontrole przeprowadzane przez Gminę Nędza
356
dezycja_o_warunkach_zabudowy
237
zasieg_dzialania
220
sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu
45
zmiana_wpisu_do_ewidencji_gospodarczej
25

Dział: Przetargi na mienie gminne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Przetargi na mienie gminne
20758
Archiwum przetargów
3778
Rokowania
2729
Archiwum
67

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
7525
Budżet gminy
5877
Mienie gminy
3471
Opinie
2884
Sprawozdania budżetowe i z operacji finansowych
892
Sprawozdania finansowe
869
Sprawozdania z wykonania budzetu
834
2018
506
2021
413
2020
407
2020
393
2021
372
2021
350
2019
345
2020
323
2022
319
2021
275
2022
207
2021
188
2023
53
Finanse
3

Dział: Wykaz nieruchomości - dzierżawa, najem, sprzedaż

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
3583

Dział: Druki do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Druki do pobrania
29097

Dział: Gmina Nędza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina Nędza
11410
Gminne Centrum Kultury
7947
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach
7401
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
6341
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy
5989
Przetargi
5687
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej
5073
Przedszkole w Nędzy
5038
Gminna Biblioteka Publiczna
4919
Statut Gminy
4431
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich
4401
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
4393
Jednostki organizacyjne
4160
Sołectwo Nędza
3806
Sołectwo Zawada Książęca
3765
Sołectwo Szymocice
3760
Sprawdź jakość wody
3728
Jednostki pomocnicze - sołectwa
3618
Sołectwo Łęg
3513
Sołectwo Górki Śląskie
3512
Sołectwo Babice
3468
Sołectwo Ciechowice
3278
Statut
3149
Struktura organizacji
2926
Cennik usług
2926
Statut
2880
Regulaminy
2862
Statut
2852
Usługi
2827
Statut
2811
Regulaminy
2801
Statut
2795
Statut
2770
Statut
2748
Statut
2738
Statut GBP w Nędzy
2712
Statut
2710
Statut
2690
Statut
2678
Statut
2650
Statut
2639
Nabór pracowników Przedszkole Nędza
2548
Nabór pracowników ZSP Babice
2390
Nabór pracowników ZSP Zawada Ks.
2345
Nabór pracowników SP w Nędzy
1789
majatek_zsg_nedza
520
majatek
501
sprawozdania_leg
495
majatek_babice
482
plany_i_program_nedza
478
plany_i_programy_zawada
473
sprawozdania_ciechowice
472
plany_i_programy_ciechowice
472
sprawozdania_zawada
470
majatek_gorki_wielkie
469
sprawozdania_nedza
469
plany_i_programy_szymocice
469
sprawozdania_babice
468
majatek_nedza
467
plany_i_programy_leg
466
plany_i_programy_babice
462
sprawozdania_gorki
461
plany_i_programy_gorki
459
sprawozdania_szymocice
451
Majatek_ZSP_w_Zawadzie_Ks
450
regulamin_dostarczania_wody
229
umowa_spolki
217
organy_spolki
216
taryfa
205
statut_biblioteki
25
statut_zawada
18
statut_babice
18
majatek_zawada
17

Dział: Rada Gminy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Gminy
14899
Komisje Rady Gminy
10329
Uchwały Rady Gminy
10231
Oświadczenia majątkowe
9035
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
5527
Termin i przedmiot obrad najbliższej sesji Rady Gminy Nędza
4940
Terminy najbliższych posiedzeń komisji
3511
Protokoły z posiedzeń komisji
2780
Kluby Radnych
2631
plany_i_programy
63

Dział: Informator gminny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informator gminny
6240
Zdrowie
3735
Sport
3543
Stowarzyszenia i organizacje
3333
Urzędy i instytucje
3195
Bezpieczeństwo
3173
Sprawdź jakość wody
3068
Edukacja
3037
Kultura
2979
Sprawdź jakość powietrza
2543

Dział: Informacje urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Realizacja zadań publicznych
76212
Informacje urzędu
14113
Zarządzenia Wójta
12857
Plany i programy
9777
Plany zagospodarowania przestrzennego
7093
Obwieszczenia
6950
Ochrona środowiska
5265
Wybory Prezydenckie 2020
5050
Wybory
4215
Konsultacje społeczne
4106
Sprawozdania
3790
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
3069
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
3046
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok
2985
Udostępnianie informacji publicznej
2977
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 r.
2890
Referendum - 2015 r.
2793
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
2780
Wybory ławników - 2015 r.
2692
Wybory samorządowe 2018
2688
Ochrona danych osobowych
2275
Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
1593
Raporty o stanie gminy
1247
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w USC
1238
wyboru_uzupelniajace
1150
Wybory do europarlamentu 2019
1132
Informacje o naborach na dofinansowania
1111
Informacje urzędu
1013
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2019 r
885
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym Nr 6
829
Rejestr Żłobków
686
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
678
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym nr 4
642
Ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków
611
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym nr 3
462
Otwarte konkursy na wspieranie realizacji zadan publicznych Gminy Nedza w 2022 roku
271
Wybory_uzupelniajace_do_Rady_Gminy_Nedza_w_okregu_wyborczym_nr_4
266
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym Nr 14
249
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Nędza
178
Otwarte konkursy na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Nędza w 2021 roku
177
decyzje_i_opinie
81
Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum - rok 2023
37
Wybory_parlamentarne_2019
7
Wybory_do_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej_i_do_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej_rok_2023
5
Informacje_o_naborze_na_dofinansowania
1

Dział: Deklaracja dostępności

Podstrona Odwiedziny Ilość
Deklaracja dostępności
1280
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami
780

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nabór pracowników
26629
Regulamin naboru
4026
Archiwum
2502
nabor_na_wolne_stanowiska_pracy
2358
nabor_na_staz
129
regulamin_odbywania_stazu
67

Dział: Podstawy prawne dot. funkcjonowania urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Statut Gminy Nędza
4611
Podstawy prawne dotyczące funkcjonowania urzędu
3462
Regulamin organizacyjny
3097
Schemat organizacyjny
3057
Regulamin pracy
2941
Kodeks etyki
2909

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Mostek Sabina 2016-09-01 10:26:26
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2016-09-01 10:26:28
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2016-09-01 10:26:26
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2016-09-01 10:26:26
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 3022