przesuń do treści
BiP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
5305227
Strona główna BIP
123136
Brak strony
18912
Poprzednia wersja
7106
Mapa witryny BIP
4922
Redakcja BIP
4889
Jak korzystać z BIP
4867
Wyniki wyszukiwania
3539
Jak szukać
2998
Polityka prywatności
2561
Statystyka strony
2553
Zastrzeżenia prawne
2402
Deklaracje
51

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
142241
Archiwum postępowań
25131
Postępowania rozstrzygnięte
10379
Postępowania zakończone
9476
Zamówienia publiczne
9043
zapytania_ofertowe_dotyczace_zamowien_o_wartosci_ponizej_30_000_euro
6505
Plany zamówień publicznych
3928
Poprzednie archiwum postępowań
3071
Informacje o zamiarze zawarcia umowy
2731
Zapytania ofertowe dotyczace zamowien o wartosci ponizej 130 000 zł
2520
eZamawiający-informacje
149
Informacje_-_eZamawiajacy
6
zamowienia_do
1

Dział: Dane Urzędu Gminy Nędzy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane Urzędu Gminy Nędza
7987
Oświadczenia majątkowe pracowników
7275
Dane teleadresowe
6383
Wójt Gminy
4782
Stanowisko ds. obronnych i reagowania kryzysowego
4696
Urząd Stanu Cywilnego
4194
Struktura urzędu
4004
Dane podstawowe
3810
Stanowisko ds. oświaty i sportu
3500
Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej
3297
Sekretarz Gminy
3259
Skarbnik Gminy
3123
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
3074
ePUAP
2988
Skargi, wnioski, petycje
2966
Referat finansowy
2949
Pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
2907
Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
2844
Stanowisko ds. informatyki i ochrony
2806
Stanowisko ds. gospodarki gruntami i geodezji
2792
Stanowisko ds. komunikacji i promocji gminy
2783
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
2779
Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2756
Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki zasobami gminy
2709
Stanowisko ds. egzekucji niepodatkowych, należności budżetowych oraz ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i materiałów.
2668
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
2661
Stanowisko ds. wymiaru podatku
2651
Stanowisko ds. obsługi kasowej
2610
Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od towarów i usług
2549
Stanowisko ds. płacowych
2522
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
2509
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
2508
Stanowisko ds. dochodów budżetowych i sprawozdawczości budżetu gminy
2507
Stanowisko ds. kancelaryjnych
2428
Inspektor_ds_funduszu_alimentacyjnego_dodatkow_mieszkaniowych_i_wspolpracy_z_organi_pozarzadowymi
2402
Stanowisko ds. obsługi rady gminy
2348
Stanowisko ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych
2254
Stanowisko ds. planowania przestrzennego
2249
Inspektor_ds_planowania_przestrzennego_i_infrastruktury_drogowej
1504
Stanowisko ds. kadr
1180
Inspektor ochrony danych
1139
referat_organizacyjny
344
Podinspektor_ds_kancelaryjnych
243
Inspektor_ds_ubezpieczeniowych_i_kancelaryjnych
236
Petycje
144
pomieszczenia_urzedu
66
majatek_PUP
44
budzet_pup
41
pelnomocnik_inf_publiczna
37
inspektor_ubezpieczen
31
zestawienie_srodkow_trwalych
31
referent_kadry
30
pelnomocnik_dane_osobowe
29
pelnomocnik_systemy_jakosci
3

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
2928

Dział: Działalność urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy
16834
Załatwianie spraw
16566
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy i osoby przez niego upoważnione
8488
Działalność urzędu
7103
Plan kontroli zarządczej
4221
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy
3857
Rejestry
3796
Misje, cele i zadania oraz analiza ryzyka
3456
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
3108
Kontrole
3087
Twoja sprawa w urzędzie
3052
Kontrole wewnętrzne
2857
Wystąpienia pokontrolne
2846
Kontrole zewnętrzne
2613
Kontrola zarządcza
2543
Ewidencje
2530
Archiwa
2433
Informacje z realizacji planu kontroli zarządczej
2424
Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
2390
Sprawdź stan swojej sprawy
2373
Wydanie dowodu osobistego
2334
Zaświadczenie o położeniu nieruchomości
2116
Zawieszenie działalności gospodarczej
2076
Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
2052
Decyzja o wycince drzew
2045
Zeznania świadków w sprawie rentowej
2008
Wymiana dowodu
1996
Zaświadczenie o małżeństwie
1980
Zarejestrowanie działalności gospodarczej
1978
Poświadczenie własnoręczności podpisu
1968
Wznowienie działalności gospodarczej
1967
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1950
Zaświadczenie o zameldowaniu
1913
Zameldowanie pobyt stały
1910
Akt zgonu
1889
Zawarcie małżeństwa
1880
Akt urodzenia
1858
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
1855
Zmiana nazwiska
1851
Podział nieruchomości
1822
Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi cywilnej
1787
Zameldowanie do dwóch miesięcy
1767
Wydanie dowodu po utraceniu
1756
Wymeldowanie pobyt stały
1753
Zawarcie małżeństwa za granicą
1743
Zameldowanie powyżej dwóch miesięcy
1715
Wypis ze studium zagospodarowania przestrzennego
1695
Wymeldowanie pobyt czasowy
1683
Odpisy aktów stanu cywilnego
1683
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1680
Zaświadczenie o wpisach do ksiąg cywilnych
1678
procedury_iso
702
organizacje_opiniodawcze
534
dezycja_o_warunkach_zabudowy
237
zasieg_dzialania
220
Kontrole przeprowadzane przez Gminę Nędza
85
sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu
45
zmiana_wpisu_do_ewidencji_gospodarczej
25

Dział: Przetargi na mienie gminne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Przetargi na mienie gminne
17198
Archiwum przetargów
3103
Rokowania
2171
Archiwum
67

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
6355
Budżet gminy
4777
Mienie gminy
2867
Opinie
2516
Sprawozdania finansowe
196
Sprawozdania budżetowe i z operacji finansowych
182
Sprawozdania z wykonania budzetu
169
2021
142
2020
131
2021
126
2018
123
2020
117
2019
112
2020
106
2021
101
2021
41
Finanse
3

Dział: Wykaz nieruchomości - dzierżawa, najem, sprzedaż

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2955

Dział: Druki do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Druki do pobrania
22864

Dział: Gmina Nędza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina Nędza
9856
Gminne Centrum Kultury
5787
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach
5609
Przetargi
5117
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy
4888
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
4716
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej
4447
Gminna Biblioteka Publiczna
4438
Przedszkole w Nędzy
4107
Statut Gminy
3848
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich
3700
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
3580
Jednostki organizacyjne
3534
Sołectwo Szymocice
3349
Sołectwo Nędza
3330
Sołectwo Zawada Książęca
3288
Sprawdź jakość wody
3170
Sołectwo Babice
3110
Sołectwo Górki Śląskie
3094
Jednostki pomocnicze - sołectwa
3092
Sołectwo Łęg
3056
Sołectwo Ciechowice
2929
Statut
2781
Cennik usług
2656
Struktura organizacji
2615
Statut
2600
Statut
2597
Statut
2567
Regulaminy
2554
Usługi
2545
Statut
2544
Regulaminy
2531
Statut
2523
Statut
2516
Statut
2484
Statut
2483
Statut GBP w Nędzy
2461
Statut
2454
Statut
2403
Statut
2398
Statut
2396
Nabór pracowników Przedszkole Nędza
2185
Nabór pracowników ZSP Zawada Ks.
2033
Nabór pracowników ZSP Babice
2004
Nabór pracowników SP w Nędzy
1398
majatek_zsg_nedza
520
majatek
501
sprawozdania_leg
495
majatek_babice
482
plany_i_program_nedza
478
plany_i_programy_zawada
473
sprawozdania_ciechowice
472
plany_i_programy_ciechowice
472
sprawozdania_zawada
470
majatek_gorki_wielkie
469
sprawozdania_nedza
469
plany_i_programy_szymocice
469
sprawozdania_babice
468
majatek_nedza
467
plany_i_programy_leg
466
plany_i_programy_babice
462
sprawozdania_gorki
461
plany_i_programy_gorki
459
sprawozdania_szymocice
451
Majatek_ZSP_w_Zawadzie_Ks
450
regulamin_dostarczania_wody
229
umowa_spolki
217
organy_spolki
216
taryfa
205
statut_biblioteki
25
statut_zawada
18
statut_babice
18
majatek_zawada
17

Dział: Rada Gminy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Gminy
12202
Uchwały Rady Gminy
7601
Oświadczenia majątkowe
7273
Komisje Rady Gminy
6754
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
4409
Termin i przedmiot obrad najbliższej sesji Rady Gminy Nędza
3830
Terminy najbliższych posiedzeń komisji
3079
Protokoły z posiedzeń komisji
2493
Kluby Radnych
2447
plany_i_programy
63

Dział: Informator gminny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informator gminny
5266
Zdrowie
3044
Sport
2882
Stowarzyszenia i organizacje
2764
Urzędy i instytucje
2653
Bezpieczeństwo
2527
Sprawdź jakość wody
2493
Kultura
2473
Edukacja
2470
Sprawdź jakość powietrza
2072

Dział: Informacje urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Realizacja zadań publicznych
69192
Informacje urzędu
11942
Zarządzenia Wójta
11072
Plany i programy
8104
Obwieszczenia
5724
Plany zagospodarowania przestrzennego
4736
Ochrona środowiska
4409
Wybory
3537
Sprawozdania
3214
Konsultacje społeczne
3212
Wybory Prezydenckie 2020
3069
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2677
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok
2590
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 r.
2587
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
2551
Udostępnianie informacji publicznej
2457
Referendum - 2015 r.
2434
Wybory ławników - 2015 r.
2313
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
2271
Wybory samorządowe 2018
2166
Ochrona danych osobowych
1802
Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
1317
wyboru_uzupelniajace
1150
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w USC
1016
Wybory do europarlamentu 2019
783
Raporty o stanie gminy
716
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2019 r
610
Informacje o naborach na dofinansowania
502
Informacje urzędu
384
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym Nr 6
310
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym nr 4
213
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
191
Rejestr Żłobków
163
Ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków
82
decyzje_i_opinie
81
Wybory_parlamentarne_2019
7
Informacje_o_naborze_na_dofinansowania
1

Dział: Deklaracja dostępności

Podstrona Odwiedziny Ilość
Deklaracja dostępności
90

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nabór pracowników
19778
Regulamin naboru
3391
nabor_na_wolne_stanowiska_pracy
2358
Archiwum
2030
nabor_na_staz
129
regulamin_odbywania_stazu
67

Dział: Podstawy prawne dot. funkcjonowania urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Statut Gminy Nędza
4110
Podstawy prawne dotyczące funkcjonowania urzędu
2701
Regulamin organizacyjny
2609
Schemat organizacyjny
2559
Kodeks etyki
2490
Regulamin pracy
2442

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Mostek Sabina 2016-09-01 10:26:26
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2016-09-01 10:26:28
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2016-09-01 10:26:26
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2016-09-01 10:26:26
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 2553