Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
4987110
Strona główna BIP
117860
Brak strony
14376
Poprzednia wersja
6753
Mapa witryny BIP
4643
Jak korzystać z BIP
4590
Redakcja BIP
4577
Wyniki wyszukiwania
3268
Jak szukać
2856
Statystyka strony
2414
Polityka prywatności
2412
Zastrzeżenia prawne
2281

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
130752
Archiwum postępowań
24813
Postępowania rozstrzygnięte
10052
Postępowania zakończone
9198
Zamówienia publiczne
7287
Zapytania ofertowe dotyczace zamowien o wartosci ponizej 30 000 euro
6305
Plany zamówień publicznych
2944
Poprzednie archiwum postępowań
2914
Informacje o zamiarze zawarcia umowy
1768
zamowienia_do
1

Dział: Dane Urzędu Gminy Nędzy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane Urzędu Gminy Nędza
7515
Oświadczenia majątkowe pracowników
6748
Dane teleadresowe
5977
Wójt Gminy
4544
Stanowisko ds. obronnych i reagowania kryzysowego
4490
Urząd Stanu Cywilnego
3872
Struktura urzędu
3801
Dane podstawowe
3590
Stanowisko ds. oświaty i sportu
3292
Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej
3119
Sekretarz Gminy
3098
Skarbnik Gminy
2953
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
2928
Referat finansowy
2809
Skargi, wnioski, petycje
2786
ePUAP
2777
Pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
2760
Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
2662
Stanowisko ds. informatyki i ochrony
2655
Stanowisko ds. komunikacji i promocji gminy
2650
Stanowisko ds. gospodarki gruntami i geodezji
2627
Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2624
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
2590
Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki zasobami gminy
2580
Stanowisko ds. egzekucji niepodatkowych, należności budżetowych oraz ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i materiałów.
2544
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
2537
Stanowisko ds. wymiaru podatku
2501
Stanowisko ds. obsługi kasowej
2480
Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od towarów i usług
2428
Stanowisko ds. płacowych
2405
Inspektor_ds_funduszu_alimentacyjnego_dodatkow_mieszkaniowych_i_wspolpracy_z_organi_pozarzadowymi
2402
Stanowisko ds. dochodów budżetowych i sprawozdawczości budżetu gminy
2388
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
2387
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
2375
Stanowisko ds. kancelaryjnych
2263
Stanowisko ds. obsługi rady gminy
2211
Stanowisko ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych
2138
Stanowisko ds. planowania przestrzennego
2121
Inspektor_ds_planowania_przestrzennego_i_infrastruktury_drogowej
1504
Stanowisko ds. kadr
1028
Inspektor ochrony danych
1005
referat_organizacyjny
344
Podinspektor_ds_kancelaryjnych
243
Inspektor_ds_ubezpieczeniowych_i_kancelaryjnych
236
pomieszczenia_urzedu
66
Petycje
45
majatek_PUP
44
budzet_pup
41
pelnomocnik_inf_publiczna
37
inspektor_ubezpieczen
31
zestawienie_srodkow_trwalych
31
referent_kadry
30
pelnomocnik_dane_osobowe
29
pelnomocnik_systemy_jakosci
3

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
2747

Dział: Działalność urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatwianie spraw
14995
Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy
13466
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy i osoby przez niego upoważnione
7601
Działalność urzędu
6690
Plan kontroli zarządczej
3911
Rejestry
3594
Misje, cele i zadania oraz analiza ryzyka
3241
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy
3158
Kontrole
2906
Twoja sprawa w urzędzie
2877
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
2802
Kontrole wewnętrzne
2723
Wystąpienia pokontrolne
2684
Kontrole zewnętrzne
2469
Kontrola zarządcza
2417
Ewidencje
2414
Archiwa
2310
Informacje z realizacji planu kontroli zarządczej
2305
Sprawdź stan swojej sprawy
2265
Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
2152
Wydanie dowodu osobistego
2139
Zaświadczenie o położeniu nieruchomości
2009
Decyzja o wycince drzew
1955
Zeznania świadków w sprawie rentowej
1901
Wymiana dowodu
1892
Zarejestrowanie działalności gospodarczej
1887
Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1879
Poświadczenie własnoręczności podpisu
1869
Wznowienie działalności gospodarczej
1863
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1842
Zaświadczenie o małżeństwie
1821
Zaświadczenie o zameldowaniu
1814
Zawieszenie działalności gospodarczej
1800
Zameldowanie pobyt stały
1790
Zawarcie małżeństwa
1771
Akt zgonu
1769
Akt urodzenia
1757
Zmiana nazwiska
1753
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
1746
Podział nieruchomości
1721
Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi cywilnej
1692
Wymeldowanie pobyt stały
1668
Zameldowanie do dwóch miesięcy
1665
Wydanie dowodu po utraceniu
1663
Zawarcie małżeństwa za granicą
1645
Zameldowanie powyżej dwóch miesięcy
1618
Wypis ze studium zagospodarowania przestrzennego
1600
Wymeldowanie pobyt czasowy
1599
Zaświadczenie o wpisach do ksiąg cywilnych
1589
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1587
Odpisy aktów stanu cywilnego
1581
procedury_iso
702
organizacje_opiniodawcze
534
dezycja_o_warunkach_zabudowy
237
zasieg_dzialania
220
sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu
45
zmiana_wpisu_do_ewidencji_gospodarczej
25

Dział: Przetargi na mienie gminne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Przetargi na mienie gminne
16229
Archiwum przetargów
2876
Rokowania
2022
Archiwum
67

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
5978
Budżet gminy
4411
Mienie gminy
2686
Opinie
2323
Sprawozdania finansowe
61
Sprawozdania budżetowe i z operacji finansowych
58
Sprawozdania z wykonania budzetu
46
2020
37
2021
35
2021
35
2020
29
2019
27
2020
24
2018
24
2021
10
Finanse
3

Dział: Wykaz nieruchomości - dzierżawa, najem, sprzedaż

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2769

Dział: Druki do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Druki do pobrania
20937

Dział: Gmina Nędza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina Nędza
9354
Gminne Centrum Kultury
5056
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach
4916
Przetargi
4760
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy
4568
Gminna Biblioteka Publiczna
4245
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
4206
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej
4135
Przedszkole w Nędzy
3851
Statut Gminy
3652
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich
3463
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
3383
Jednostki organizacyjne
3349
Sołectwo Szymocice
3152
Sołectwo Nędza
3146
Sołectwo Zawada Książęca
3123
Sprawdź jakość wody
2996
Sołectwo Babice
2939
Jednostki pomocnicze - sołectwa
2933
Sołectwo Górki Śląskie
2924
Sołectwo Łęg
2886
Sołectwo Ciechowice
2772
Statut
2625
Cennik usług
2541
Statut
2487
Statut
2463
Struktura organizacji
2454
Statut
2449
Usługi
2431
Statut
2428
Statut
2412
Regulaminy
2412
Regulaminy
2411
Statut
2376
Statut
2370
Statut
2368
Statut
2341
Statut GBP w Nędzy
2330
Statut
2299
Statut
2299
Statut
2285
Nabór pracowników Przedszkole Nędza
2010
Nabór pracowników ZSP Zawada Ks.
1888
Nabór pracowników ZSP Babice
1838
Nabór pracowników SP w Nędzy
1276
majatek_zsg_nedza
520
majatek
501
sprawozdania_leg
495
majatek_babice
482
plany_i_program_nedza
478
plany_i_programy_zawada
473
sprawozdania_ciechowice
472
plany_i_programy_ciechowice
472
sprawozdania_zawada
470
majatek_gorki_wielkie
469
sprawozdania_nedza
469
plany_i_programy_szymocice
469
sprawozdania_babice
468
majatek_nedza
467
plany_i_programy_leg
466
plany_i_programy_babice
462
sprawozdania_gorki
461
plany_i_programy_gorki
459
sprawozdania_szymocice
451
Majatek_ZSP_w_Zawadzie_Ks
450
regulamin_dostarczania_wody
229
umowa_spolki
217
organy_spolki
216
taryfa
205
statut_biblioteki
25
statut_zawada
18
statut_babice
18
majatek_zawada
17

Dział: Rada Gminy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Gminy
11438
Uchwały Rady Gminy
7033
Oświadczenia majątkowe
6657
Komisje Rady Gminy
5762
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
4007
Termin i przedmiot obrad najbliższej sesji Rady Gminy Nędza
3553
Terminy najbliższych posiedzeń komisji
2924
Kluby Radnych
2402
Protokoły z posiedzeń komisji
2380
plany_i_programy
63

Dział: Informator gminny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informator gminny
4960
Zdrowie
2820
Sport
2714
Stowarzyszenia i organizacje
2624
Urzędy i instytucje
2507
Bezpieczeństwo
2362
Sprawdź jakość wody
2334
Edukacja
2326
Kultura
2325
Sprawdź jakość powietrza
1934

Dział: Informacje urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Realizacja zadań publicznych
58846
Informacje urzędu
11266
Zarządzenia Wójta
10444
Plany i programy
7623
Obwieszczenia
5360
Ochrona środowiska
4107
Plany zagospodarowania przestrzennego
4061
Wybory
3370
Sprawozdania
3023
Konsultacje społeczne
2936
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2559
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 r.
2475
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok
2438
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
2399
Wybory Prezydenckie 2020
2387
Referendum - 2015 r.
2310
Udostępnianie informacji publicznej
2304
Wybory ławników - 2015 r.
2212
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
2119
Wybory samorządowe 2018
1980
Ochrona danych osobowych
1644
Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
1198
wyboru_uzupelniajace
1150
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w USC
908
Wybory do europarlamentu 2019
645
Raporty o stanie gminy
555
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2019 r
508
Informacje o naborach na dofinansowania
361
Informacje urzędu
230
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym Nr 6
166
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym nr 4
105
decyzje_i_opinie
81
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
70
Rejestr Żłobków
49
Wybory_parlamentarne_2019
7
Informacje_o_naborze_na_dofinansowania
1

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nabór pracowników
18072
Regulamin naboru
3248
nabor_na_wolne_stanowiska_pracy
2358
Archiwum
1903
nabor_na_staz
129
regulamin_odbywania_stazu
67

Dział: Podstawy prawne dot. funkcjonowania urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Statut Gminy Nędza
3971
Regulamin organizacyjny
2461
Schemat organizacyjny
2427
Podstawy prawne dotyczące funkcjonowania urzędu
2366
Kodeks etyki
2359
Regulamin pracy
2309

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2414

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl