przesuń do treści
BiP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
6071432
Strona główna BIP
133796
Brak strony
57630
Poprzednia wersja
8456
Redakcja BIP
5716
Mapa witryny BIP
5514
Jak korzystać z BIP
5373
Wyniki wyszukiwania
4204
Jak szukać
3325
Polityka prywatności
2968
Statystyka strony
2870
Zastrzeżenia prawne
2728
Deklaracje
415
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami
364

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
165544
Archiwum postępowań
25836
Zamówienia publiczne
12617
Postępowania rozstrzygnięte
11111
Postępowania zakończone
10074
Zapytania ofertowe dotyczace zamowien o wartosci ponizej 130 000 zł
7346
zapytania_ofertowe_dotyczace_zamowien_o_wartosci_ponizej_30_000_euro
6505
Plany zamówień publicznych
6142
Informacje o zamiarze zawarcia umowy
4820
Poprzednie archiwum postępowań
3447
eZamawiający-informacje
617
Informacje_-_eZamawiajacy
6
zamowienia_do
1

Dział: Dane Urzędu Gminy Nędzy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane Urzędu Gminy Nędza
8946
Oświadczenia majątkowe pracowników
8378
Dane teleadresowe
6796
Wójt Gminy
5294
Stanowisko ds. obronnych i reagowania kryzysowego
4984
Urząd Stanu Cywilnego
4741
Struktura urzędu
4497
Dane podstawowe
4275
Stanowisko ds. oświaty i sportu
3797
Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej
3693
ePUAP
3639
Sekretarz Gminy
3506
Skargi, wnioski, petycje
3491
Skarbnik Gminy
3363
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
3290
Pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
3191
Referat finansowy
3189
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
3146
Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
3088
Stanowisko ds. informatyki i ochrony
3040
Stanowisko ds. gospodarki gruntami i geodezji
3023
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
2993
Stanowisko ds. komunikacji i promocji gminy
2989
Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2983
Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki zasobami gminy
2884
Stanowisko ds. egzekucji niepodatkowych, należności budżetowych oraz ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i materiałów.
2852
Stanowisko ds. obsługi kasowej
2835
Stanowisko ds. wymiaru podatku
2813
Stanowisko ds. dochodów budżetowych i sprawozdawczości budżetu gminy
2768
Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od towarów i usług
2732
Stanowisko ds. płacowych
2705
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
2705
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
2676
Stanowisko ds. kancelaryjnych
2601
Stanowisko ds. obsługi rady gminy
2521
Stanowisko ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych
2432
Stanowisko ds. planowania przestrzennego
2420
Inspektor_ds_funduszu_alimentacyjnego_dodatkow_mieszkaniowych_i_wspolpracy_z_organi_pozarzadowymi
2402
Inspektor_ds_planowania_przestrzennego_i_infrastruktury_drogowej
1504
Stanowisko ds. kadr
1399
Inspektor ochrony danych
1327
referat_organizacyjny
344
Petycje
334
Podinspektor_ds_kancelaryjnych
243
Inspektor_ds_ubezpieczeniowych_i_kancelaryjnych
236
pomieszczenia_urzedu
66
majatek_PUP
44
budzet_pup
41
pelnomocnik_inf_publiczna
37
inspektor_ubezpieczen
31
zestawienie_srodkow_trwalych
31
referent_kadry
30
pelnomocnik_dane_osobowe
29
pelnomocnik_systemy_jakosci
3

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
3394

Dział: Działalność urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy
25576
Załatwianie spraw
19656
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy i osoby przez niego upoważnione
10305
Działalność urzędu
7944
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy
5429
Plan kontroli zarządczej
4935
Rejestry
4231
Misje, cele i zadania oraz analiza ryzyka
3956
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
3773
Kontrole
3514
Twoja sprawa w urzędzie
3406
Wystąpienia pokontrolne
3222
Kontrole wewnętrzne
3115
Kontrole zewnętrzne
2798
Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
2766
Kontrola zarządcza
2741
Ewidencje
2678
Zawieszenie działalności gospodarczej
2630
Archiwa
2617
Informacje z realizacji planu kontroli zarządczej
2616
Wydanie dowodu osobistego
2615
Sprawdź stan swojej sprawy
2527
Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
2393
Zaświadczenie o położeniu nieruchomości
2296
Decyzja o wycince drzew
2263
Zaświadczenie o małżeństwie
2230
Wymiana dowodu
2129
Zarejestrowanie działalności gospodarczej
2129
Zeznania świadków w sprawie rentowej
2121
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
2114
Wznowienie działalności gospodarczej
2095
Zawarcie małżeństwa
2077
Zaświadczenie o zameldowaniu
2074
Zameldowanie pobyt stały
2072
Poświadczenie własnoręczności podpisu
2063
Akt zgonu
2058
Akt urodzenia
2013
Zmiana nazwiska
1980
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
1970
Podział nieruchomości
1952
Zawarcie małżeństwa za granicą
1934
Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi cywilnej
1922
Zameldowanie do dwóch miesięcy
1903
Wymeldowanie pobyt stały
1865
Wydanie dowodu po utraceniu
1847
Zameldowanie powyżej dwóch miesięcy
1840
Wypis ze studium zagospodarowania przestrzennego
1824
Wymeldowanie pobyt czasowy
1809
Zaświadczenie o wpisach do ksiąg cywilnych
1808
Odpisy aktów stanu cywilnego
1808
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1799
procedury_iso
702
organizacje_opiniodawcze
534
Kontrole przeprowadzane przez Gminę Nędza
275
dezycja_o_warunkach_zabudowy
237
zasieg_dzialania
220
sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu
45
zmiana_wpisu_do_ewidencji_gospodarczej
25

Dział: Przetargi na mienie gminne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Przetargi na mienie gminne
18908
Archiwum przetargów
3601
Rokowania
2565
Archiwum
67

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
7156
Budżet gminy
5568
Mienie gminy
3290
Opinie
2805
Sprawozdania budżetowe i z operacji finansowych
661
Sprawozdania finansowe
653
Sprawozdania z wykonania budzetu
597
2018
443
2021
349
2020
332
2020
331
2021
305
2021
290
2019
283
2020
263
2022
222
2021
202
2022
142
2021
124
Finanse
3

Dział: Wykaz nieruchomości - dzierżawa, najem, sprzedaż

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
3408

Dział: Druki do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Druki do pobrania
27346

Dział: Gmina Nędza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina Nędza
10918
Gminne Centrum Kultury
7189
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach
6848
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
6038
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy
5749
Przetargi
5568
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej
4909
Gminna Biblioteka Publiczna
4786
Przedszkole w Nędzy
4745
Statut Gminy
4242
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich
4184
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
4054
Jednostki organizacyjne
3967
Sołectwo Nędza
3668
Sołectwo Szymocice
3645
Sołectwo Zawada Książęca
3644
Sprawdź jakość wody
3571
Jednostki pomocnicze - sołectwa
3467
Sołectwo Górki Śląskie
3397
Sołectwo Babice
3381
Sołectwo Łęg
3362
Sołectwo Ciechowice
3163
Statut
3056
Cennik usług
2867
Struktura organizacji
2846
Statut
2810
Regulaminy
2786
Statut
2777
Usługi
2748
Statut
2744
Statut
2742
Regulaminy
2726
Statut
2714
Statut
2693
Statut
2676
Statut GBP w Nędzy
2644
Statut
2640
Statut
2624
Statut
2608
Statut
2576
Statut
2572
Nabór pracowników Przedszkole Nędza
2460
Nabór pracowników ZSP Babice
2286
Nabór pracowników ZSP Zawada Ks.
2255
Nabór pracowników SP w Nędzy
1680
majatek_zsg_nedza
520
majatek
501
sprawozdania_leg
495
majatek_babice
482
plany_i_program_nedza
478
plany_i_programy_zawada
473
sprawozdania_ciechowice
472
plany_i_programy_ciechowice
472
sprawozdania_zawada
470
majatek_gorki_wielkie
469
sprawozdania_nedza
469
plany_i_programy_szymocice
469
sprawozdania_babice
468
majatek_nedza
467
plany_i_programy_leg
466
plany_i_programy_babice
462
sprawozdania_gorki
461
plany_i_programy_gorki
459
sprawozdania_szymocice
451
Majatek_ZSP_w_Zawadzie_Ks
450
regulamin_dostarczania_wody
229
umowa_spolki
217
organy_spolki
216
taryfa
205
statut_biblioteki
25
statut_zawada
18
statut_babice
18
majatek_zawada
17

Dział: Rada Gminy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Gminy
14093
Uchwały Rady Gminy
9496
Komisje Rady Gminy
9129
Oświadczenia majątkowe
8422
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
5190
Termin i przedmiot obrad najbliższej sesji Rady Gminy Nędza
4550
Terminy najbliższych posiedzeń komisji
3393
Protokoły z posiedzeń komisji
2711
Kluby Radnych
2574
plany_i_programy
63

Dział: Informator gminny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informator gminny
5944
Zdrowie
3529
Sport
3368
Stowarzyszenia i organizacje
3171
Urzędy i instytucje
3033
Bezpieczeństwo
2978
Sprawdź jakość wody
2911
Edukacja
2888
Kultura
2833
Sprawdź jakość powietrza
2396

Dział: Informacje urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Realizacja zadań publicznych
74721
Informacje urzędu
13355
Zarządzenia Wójta
12273
Plany i programy
9292
Obwieszczenia
6587
Plany zagospodarowania przestrzennego
6327
Ochrona środowiska
4995
Wybory Prezydenckie 2020
4426
Wybory
3877
Konsultacje społeczne
3848
Sprawozdania
3581
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2983
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
2905
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok
2861
Udostępnianie informacji publicznej
2798
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 r.
2797
Referendum - 2015 r.
2635
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
2635
Wybory ławników - 2015 r.
2581
Wybory samorządowe 2018
2577
Ochrona danych osobowych
2115
Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
1497
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w USC
1167
wyboru_uzupelniajace
1150
Raporty o stanie gminy
1082
Wybory do europarlamentu 2019
1030
Informacje o naborach na dofinansowania
922
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2019 r
816
Informacje urzędu
814
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym Nr 6
719
Rejestr Żłobków
542
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
522
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym nr 4
468
Ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków
430
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym nr 3
317
Otwarte konkursy na wspieranie realizacji zadan publicznych Gminy Nedza w 2022 roku
205
Wybory_uzupelniajace_do_Rady_Gminy_Nedza_w_okregu_wyborczym_nr_4
166
Otwarte konkursy na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Nędza w 2021 roku
112
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Nędza
110
decyzje_i_opinie
81
Wybory_parlamentarne_2019
7
Informacje_o_naborze_na_dofinansowania
1

Dział: Deklaracja dostępności

Podstrona Odwiedziny Ilość
Deklaracja dostępności
1021
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami
587

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nabór pracowników
23430
Regulamin naboru
3818
Archiwum
2374
nabor_na_wolne_stanowiska_pracy
2358
nabor_na_staz
129
regulamin_odbywania_stazu
67

Dział: Podstawy prawne dot. funkcjonowania urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Statut Gminy Nędza
4465
Podstawy prawne dotyczące funkcjonowania urzędu
3249
Regulamin organizacyjny
2943
Schemat organizacyjny
2923
Regulamin pracy
2782
Kodeks etyki
2776

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Mostek Sabina 2016-09-01 10:26:26
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2016-09-01 10:26:28
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2016-09-01 10:26:26
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2016-09-01 10:26:26
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 2870