przesuń do treści
BiP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
5874430
Strona główna BIP
131091
Brak strony
46768
Poprzednia wersja
8132
Redakcja BIP
5523
Mapa witryny BIP
5378
Jak korzystać z BIP
5250
Wyniki wyszukiwania
4036
Jak szukać
3236
Polityka prywatności
2857
Statystyka strony
2777
Zastrzeżenia prawne
2636
Deklaracje
307
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami
253

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
158951
Archiwum postępowań
25652
Zamówienia publiczne
11574
Postępowania rozstrzygnięte
10936
Postępowania zakończone
9904
zapytania_ofertowe_dotyczace_zamowien_o_wartosci_ponizej_30_000_euro
6505
Zapytania ofertowe dotyczace zamowien o wartosci ponizej 130 000 zł
5884
Plany zamówień publicznych
5378
Informacje o zamiarze zawarcia umowy
4090
Poprzednie archiwum postępowań
3339
eZamawiający-informacje
466
Informacje_-_eZamawiajacy
6
zamowienia_do
1

Dział: Dane Urzędu Gminy Nędzy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane Urzędu Gminy Nędza
8750
Oświadczenia majątkowe pracowników
8114
Dane teleadresowe
6695
Wójt Gminy
5151
Stanowisko ds. obronnych i reagowania kryzysowego
4906
Urząd Stanu Cywilnego
4590
Struktura urzędu
4363
Dane podstawowe
4156
Stanowisko ds. oświaty i sportu
3725
Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej
3614
ePUAP
3486
Sekretarz Gminy
3442
Skargi, wnioski, petycje
3319
Skarbnik Gminy
3298
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
3240
Pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
3139
Referat finansowy
3117
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
3058
Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
3011
Stanowisko ds. informatyki i ochrony
2983
Stanowisko ds. gospodarki gruntami i geodezji
2964
Stanowisko ds. komunikacji i promocji gminy
2933
Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2932
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
2860
Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki zasobami gminy
2835
Stanowisko ds. egzekucji niepodatkowych, należności budżetowych oraz ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i materiałów.
2801
Stanowisko ds. obsługi kasowej
2771
Stanowisko ds. wymiaru podatku
2766
Stanowisko ds. dochodów budżetowych i sprawozdawczości budżetu gminy
2716
Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od towarów i usług
2672
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
2654
Stanowisko ds. płacowych
2652
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
2625
Stanowisko ds. kancelaryjnych
2557
Stanowisko ds. obsługi rady gminy
2478
Inspektor_ds_funduszu_alimentacyjnego_dodatkow_mieszkaniowych_i_wspolpracy_z_organi_pozarzadowymi
2402
Stanowisko ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych
2379
Stanowisko ds. planowania przestrzennego
2373
Inspektor_ds_planowania_przestrzennego_i_infrastruktury_drogowej
1504
Stanowisko ds. kadr
1345
Inspektor ochrony danych
1280
referat_organizacyjny
344
Petycje
278
Podinspektor_ds_kancelaryjnych
243
Inspektor_ds_ubezpieczeniowych_i_kancelaryjnych
236
pomieszczenia_urzedu
66
majatek_PUP
44
budzet_pup
41
pelnomocnik_inf_publiczna
37
inspektor_ubezpieczen
31
zestawienie_srodkow_trwalych
31
referent_kadry
30
pelnomocnik_dane_osobowe
29
pelnomocnik_systemy_jakosci
3

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
3284

Dział: Działalność urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy
22257
Załatwianie spraw
18832
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy i osoby przez niego upoważnione
9857
Działalność urzędu
7732
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy
4984
Plan kontroli zarządczej
4749
Rejestry
4126
Misje, cele i zadania oraz analiza ryzyka
3829
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
3629
Kontrole
3398
Twoja sprawa w urzędzie
3301
Wystąpienia pokontrolne
3161
Kontrole wewnętrzne
3053
Kontrole zewnętrzne
2747
Kontrola zarządcza
2686
Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
2640
Ewidencje
2636
Informacje z realizacji planu kontroli zarządczej
2571
Wydanie dowodu osobistego
2563
Archiwa
2559
Sprawdź stan swojej sprawy
2483
Zawieszenie działalności gospodarczej
2463
Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
2335
Decyzja o wycince drzew
2234
Zaświadczenie o położeniu nieruchomości
2230
Zaświadczenie o małżeństwie
2160
Wymiana dowodu
2102
Zeznania świadków w sprawie rentowej
2097
Zarejestrowanie działalności gospodarczej
2086
Wznowienie działalności gospodarczej
2066
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
2065
Poświadczenie własnoręczności podpisu
2041
Zaświadczenie o zameldowaniu
2037
Zameldowanie pobyt stały
2032
Zawarcie małżeństwa
2026
Akt zgonu
2026
Akt urodzenia
1985
Zmiana nazwiska
1946
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
1943
Podział nieruchomości
1914
Zawarcie małżeństwa za granicą
1904
Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi cywilnej
1889
Zameldowanie do dwóch miesięcy
1871
Wymeldowanie pobyt stały
1838
Wydanie dowodu po utraceniu
1819
Zameldowanie powyżej dwóch miesięcy
1805
Wypis ze studium zagospodarowania przestrzennego
1787
Wymeldowanie pobyt czasowy
1776
Odpisy aktów stanu cywilnego
1776
Zaświadczenie o wpisach do ksiąg cywilnych
1771
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1768
procedury_iso
702
organizacje_opiniodawcze
534
dezycja_o_warunkach_zabudowy
237
Kontrole przeprowadzane przez Gminę Nędza
231
zasieg_dzialania
220
sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu
45
zmiana_wpisu_do_ewidencji_gospodarczej
25

Dział: Przetargi na mienie gminne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Przetargi na mienie gminne
18366
Archiwum przetargów
3505
Rokowania
2449
Archiwum
67

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
6973
Budżet gminy
5388
Mienie gminy
3179
Opinie
2747
Sprawozdania finansowe
554
Sprawozdania budżetowe i z operacji finansowych
493
Sprawozdania z wykonania budzetu
489
2018
390
2021
298
2020
283
2020
283
2021
262
2021
241
2019
235
2020
226
2021
161
2022
161
2022
96
2021
77
Finanse
3

Dział: Wykaz nieruchomości - dzierżawa, najem, sprzedaż

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
3303

Dział: Druki do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Druki do pobrania
26245

Dział: Gmina Nędza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina Nędza
10653
Gminne Centrum Kultury
6809
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach
6484
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
5659
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy
5579
Przetargi
5461
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej
4811
Gminna Biblioteka Publiczna
4699
Przedszkole w Nędzy
4590
Statut Gminy
4110
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich
4067
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
3901
Jednostki organizacyjne
3851
Sołectwo Nędza
3593
Sołectwo Zawada Książęca
3561
Sołectwo Szymocice
3549
Sprawdź jakość wody
3488
Jednostki pomocnicze - sołectwa
3372
Sołectwo Babice
3316
Sołectwo Górki Śląskie
3315
Sołectwo Łęg
3277
Sołectwo Ciechowice
3095
Statut
2990
Cennik usług
2817
Struktura organizacji
2780
Statut
2762
Regulaminy
2740
Statut
2726
Usługi
2705
Statut
2701
Statut
2691
Regulaminy
2681
Statut
2671
Statut
2650
Statut
2635
Statut
2597
Statut GBP w Nędzy
2595
Statut
2581
Statut
2541
Statut
2529
Statut
2528
Nabór pracowników Przedszkole Nędza
2390
Nabór pracowników ZSP Babice
2201
Nabór pracowników ZSP Zawada Ks.
2199
Nabór pracowników SP w Nędzy
1615
majatek_zsg_nedza
520
majatek
501
sprawozdania_leg
495
majatek_babice
482
plany_i_program_nedza
478
plany_i_programy_zawada
473
sprawozdania_ciechowice
472
plany_i_programy_ciechowice
472
sprawozdania_zawada
470
majatek_gorki_wielkie
469
sprawozdania_nedza
469
plany_i_programy_szymocice
469
sprawozdania_babice
468
majatek_nedza
467
plany_i_programy_leg
466
plany_i_programy_babice
462
sprawozdania_gorki
461
plany_i_programy_gorki
459
sprawozdania_szymocice
451
Majatek_ZSP_w_Zawadzie_Ks
450
regulamin_dostarczania_wody
229
umowa_spolki
217
organy_spolki
216
taryfa
205
statut_biblioteki
25
statut_zawada
18
statut_babice
18
majatek_zawada
17

Dział: Rada Gminy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Gminy
13661
Uchwały Rady Gminy
9061
Komisje Rady Gminy
8432
Oświadczenia majątkowe
8188
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
5012
Termin i przedmiot obrad najbliższej sesji Rady Gminy Nędza
4370
Terminy najbliższych posiedzeń komisji
3313
Protokoły z posiedzeń komisji
2664
Kluby Radnych
2544
plany_i_programy
63

Dział: Informator gminny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informator gminny
5789
Zdrowie
3398
Sport
3249
Stowarzyszenia i organizacje
3064
Urzędy i instytucje
2932
Bezpieczeństwo
2845
Sprawdź jakość wody
2799
Edukacja
2775
Kultura
2727
Sprawdź jakość powietrza
2296

Dział: Informacje urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Realizacja zadań publicznych
72910
Informacje urzędu
13006
Zarządzenia Wójta
12007
Plany i programy
9035
Obwieszczenia
6389
Plany zagospodarowania przestrzennego
5998
Ochrona środowiska
4861
Wybory Prezydenckie 2020
4030
Wybory
3775
Konsultacje społeczne
3636
Sprawozdania
3464
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2927
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
2810
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok
2808
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 r.
2737
Udostępnianie informacji publicznej
2695
Referendum - 2015 r.
2584
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
2539
Wybory ławników - 2015 r.
2537
Wybory samorządowe 2018
2511
Ochrona danych osobowych
2024
Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
1442
wyboru_uzupelniajace
1150
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w USC
1125
Raporty o stanie gminy
986
Wybory do europarlamentu 2019
960
Informacje o naborach na dofinansowania
803
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2019 r
756
Informacje urzędu
679
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym Nr 6
657
Rejestr Żłobków
431
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
413
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym nr 4
391
Ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków
329
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym nr 3
264
Otwarte konkursy na wspieranie realizacji zadan publicznych Gminy Nedza w 2022 roku
160
Wybory_uzupelniajace_do_Rady_Gminy_Nedza_w_okregu_wyborczym_nr_4
122
decyzje_i_opinie
81
Otwarte konkursy na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Nędza w 2021 roku
80
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Nędza
64
Wybory_parlamentarne_2019
7
Informacje_o_naborze_na_dofinansowania
1

Dział: Deklaracja dostępności

Podstrona Odwiedziny Ilość
Deklaracja dostępności
846
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami
440

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nabór pracowników
22450
Regulamin naboru
3707
nabor_na_wolne_stanowiska_pracy
2358
Archiwum
2281
nabor_na_staz
129
regulamin_odbywania_stazu
67

Dział: Podstawy prawne dot. funkcjonowania urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Statut Gminy Nędza
4372
Podstawy prawne dotyczące funkcjonowania urzędu
3136
Regulamin organizacyjny
2859
Schemat organizacyjny
2833
Kodeks etyki
2688
Regulamin pracy
2684

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Mostek Sabina 2016-09-01 10:26:26
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2016-09-01 10:26:28
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2016-09-01 10:26:26
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2016-09-01 10:26:26
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 2777