Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
4796087
Strona główna BIP
113853
Brak strony
13945
Poprzednia wersja
6139
Mapa witryny BIP
4469
Jak korzystać z BIP
4416
Redakcja BIP
4398
Wyniki wyszukiwania
3049
Jak szukać
2769
Polityka prywatności
2353
Statystyka strony
2347
Zastrzeżenia prawne
2219

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
118543
Archiwum postępowań
24636
Postępowania rozstrzygnięte
9532
Postępowania zakończone
8745
Zamówienia publiczne
5695
Zapytania ofertowe dotyczace zamowien o wartosci ponizej 30 000 euro
4263
Poprzednie archiwum postępowań
2819
Plany zamówień publicznych
1989
Informacje o zamiarze zawarcia umowy
858
zamowienia_do
1

Dział: Dane Urzędu Gminy Nędzy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane Urzędu Gminy Nędza
7186
Oświadczenia majątkowe pracowników
6439
Dane teleadresowe
5704
Wójt Gminy
4377
Stanowisko ds. obronnych i reagowania kryzysowego
4364
Urząd Stanu Cywilnego
3677
Struktura urzędu
3669
Dane podstawowe
3439
Stanowisko ds. oświaty i sportu
3173
Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej
3013
Sekretarz Gminy
2994
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
2847
Skarbnik Gminy
2841
Referat finansowy
2704
Pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
2683
Skargi, wnioski, petycje
2682
ePUAP
2665
Stanowisko ds. komunikacji i promocji gminy
2574
Stanowisko ds. informatyki i ochrony
2560
Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2540
Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
2538
Stanowisko ds. gospodarki gruntami i geodezji
2513
Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki zasobami gminy
2499
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
2484
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
2459
Stanowisko ds. egzekucji niepodatkowych, należności budżetowych oraz ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i materiałów.
2449
Inspektor_ds_funduszu_alimentacyjnego_dodatkow_mieszkaniowych_i_wspolpracy_z_organi_pozarzadowymi
2402
Stanowisko ds. wymiaru podatku
2398
Stanowisko ds. obsługi kasowej
2380
Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od towarów i usług
2345
Stanowisko ds. płacowych
2332
Stanowisko ds. dochodów budżetowych i sprawozdawczości budżetu gminy
2309
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
2308
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
2293
Stanowisko ds. kancelaryjnych
2178
Stanowisko ds. obsługi rady gminy
2129
Stanowisko ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych
2057
Stanowisko ds. planowania przestrzennego
2044
Inspektor_ds_planowania_przestrzennego_i_infrastruktury_drogowej
1504
Stanowisko ds. kadr
958
Inspektor ochrony danych
930
referat_organizacyjny
344
Podinspektor_ds_kancelaryjnych
243
Inspektor_ds_ubezpieczeniowych_i_kancelaryjnych
236
pomieszczenia_urzedu
66
majatek_PUP
44
budzet_pup
41
pelnomocnik_inf_publiczna
37
zestawienie_srodkow_trwalych
31
inspektor_ubezpieczen
31
referent_kadry
30
pelnomocnik_dane_osobowe
29
pelnomocnik_systemy_jakosci
3

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
2663

Dział: Działalność urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatwianie spraw
13700
Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy
11116
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy i osoby przez niego upoważnione
6820
Działalność urzędu
6380
Plan kontroli zarządczej
3503
Rejestry
3460
Misje, cele i zadania oraz analiza ryzyka
3009
Kontrole
2800
Twoja sprawa w urzędzie
2762
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy
2714
Kontrole wewnętrzne
2633
Wystąpienia pokontrolne
2608
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
2515
Kontrole zewnętrzne
2378
Ewidencje
2344
Kontrola zarządcza
2321
Archiwa
2245
Informacje z realizacji planu kontroli zarządczej
2221
Sprawdź stan swojej sprawy
2190
Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
2037
Wydanie dowodu osobistego
2002
Zaświadczenie o położeniu nieruchomości
1949
Decyzja o wycince drzew
1895
Zeznania świadków w sprawie rentowej
1848
Zarejestrowanie działalności gospodarczej
1822
Wymiana dowodu
1816
Poświadczenie własnoręczności podpisu
1809
Wznowienie działalności gospodarczej
1805
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1787
Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1763
Zaświadczenie o zameldowaniu
1756
Zaświadczenie o małżeństwie
1715
Zameldowanie pobyt stały
1715
Zawieszenie działalności gospodarczej
1714
Zawarcie małżeństwa
1711
Akt zgonu
1707
Akt urodzenia
1695
Zmiana nazwiska
1693
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
1684
Podział nieruchomości
1664
Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi cywilnej
1623
Wymeldowanie pobyt stały
1620
Zameldowanie do dwóch miesięcy
1614
Wydanie dowodu po utraceniu
1608
Zawarcie małżeństwa za granicą
1588
Zameldowanie powyżej dwóch miesięcy
1567
Wymeldowanie pobyt czasowy
1550
Wypis ze studium zagospodarowania przestrzennego
1543
Zaświadczenie o wpisach do ksiąg cywilnych
1541
Odpisy aktów stanu cywilnego
1537
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1534
procedury_iso
702
organizacje_opiniodawcze
534
dezycja_o_warunkach_zabudowy
237
zasieg_dzialania
220
sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu
45
zmiana_wpisu_do_ewidencji_gospodarczej
25

Dział: Przetargi na mienie gminne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Przetargi na mienie gminne
15246
Archiwum przetargów
2783
Rokowania
1942
Archiwum
67

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
5657
Budżet gminy
4099
Mienie gminy
2586
Opinie
2221
Finanse
3

Dział: Wykaz nieruchomości - dzierżawa, najem, sprzedaż

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2676

Dział: Druki do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Druki do pobrania
19378

Dział: Gmina Nędza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina Nędza
8952
Gminne Centrum Kultury
4586
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach
4475
Przetargi
4446
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy
4351
Gminna Biblioteka Publiczna
4096
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej
3877
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3827
Przedszkole w Nędzy
3678
Statut Gminy
3537
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich
3301
Jednostki organizacyjne
3227
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
3195
Sołectwo Szymocice
3023
Sołectwo Nędza
3022
Sołectwo Zawada Książęca
2981
Sprawdź jakość wody
2902
Jednostki pomocnicze - sołectwa
2854
Sołectwo Babice
2825
Sołectwo Górki Śląskie
2819
Sołectwo Łęg
2753
Sołectwo Ciechowice
2676
Statut
2543
Cennik usług
2473
Statut
2428
Struktura organizacji
2385
Statut
2383
Statut
2368
Statut
2364
Usługi
2358
Statut
2349
Regulaminy
2343
Regulaminy
2342
Statut
2315
Statut
2311
Statut
2297
Statut
2276
Statut GBP w Nędzy
2265
Statut
2240
Statut
2238
Statut
2229
Nabór pracowników Przedszkole Nędza
1898
Nabór pracowników ZSP Zawada Ks.
1772
Nabór pracowników ZSP Babice
1719
Nabór pracowników SP w Nędzy
1171
majatek_zsg_nedza
520
majatek
501
sprawozdania_leg
495
majatek_babice
482
plany_i_program_nedza
478
plany_i_programy_zawada
473
sprawozdania_ciechowice
472
plany_i_programy_ciechowice
472
sprawozdania_zawada
470
majatek_gorki_wielkie
469
sprawozdania_nedza
469
plany_i_programy_szymocice
469
sprawozdania_babice
468
majatek_nedza
467
plany_i_programy_leg
466
plany_i_programy_babice
462
sprawozdania_gorki
461
plany_i_programy_gorki
459
sprawozdania_szymocice
451
Majatek_ZSP_w_Zawadzie_Ks
450
regulamin_dostarczania_wody
229
umowa_spolki
217
organy_spolki
216
taryfa
205
statut_biblioteki
25
statut_zawada
18
statut_babice
18
majatek_zawada
17

Dział: Rada Gminy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Gminy
10769
Uchwały Rady Gminy
6596
Oświadczenia majątkowe
6284
Komisje Rady Gminy
4884
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
3749
Termin i przedmiot obrad najbliższej sesji Rady Gminy Nędza
3360
Terminy najbliższych posiedzeń komisji
2833
Kluby Radnych
2353
Protokoły z posiedzeń komisji
2308
plany_i_programy
63

Dział: Informator gminny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informator gminny
4765
Zdrowie
2663
Sport
2624
Stowarzyszenia i organizacje
2549
Urzędy i instytucje
2437
Bezpieczeństwo
2289
Edukacja
2264
Kultura
2263
Sprawdź jakość wody
2257
Sprawdź jakość powietrza
1856

Dział: Informacje urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Realizacja zadań publicznych
54462
Informacje urzędu
10731
Zarządzenia Wójta
9895
Plany i programy
7254
Obwieszczenia
5130
Ochrona środowiska
3838
Plany zagospodarowania przestrzennego
3507
Wybory
3215
Sprawozdania
2924
Konsultacje społeczne
2809
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2498
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 r.
2401
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok
2366
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
2320
Referendum - 2015 r.
2233
Udostępnianie informacji publicznej
2208
Wybory ławników - 2015 r.
2141
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
2030
Wybory Prezydenckie 2020
1858
Wybory samorządowe 2018
1851
Ochrona danych osobowych
1561
wyboru_uzupelniajace
1150
Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
1139
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w USC
840
Wybory do europarlamentu 2019
573
Raporty o stanie gminy
459
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2019 r
440
Informacje o naborach na dofinansowania
264
Informacje urzędu
124
decyzje_i_opinie
81
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym Nr 6
51
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym nr 4
40
Wybory_parlamentarne_2019
7
Informacje_o_naborze_na_dofinansowania
1

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nabór pracowników
16644
Regulamin naboru
3157
nabor_na_wolne_stanowiska_pracy
2358
Archiwum
1833
nabor_na_staz
129
regulamin_odbywania_stazu
67

Dział: Podstawy prawne dot. funkcjonowania urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Statut Gminy Nędza
3890
Regulamin organizacyjny
2380
Schemat organizacyjny
2351
Kodeks etyki
2282
Regulamin pracy
2228
Podstawy prawne dotyczące funkcjonowania urzędu
2119

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2347

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl