przesuń do treści
BiP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
5610162
Strona główna BIP
127449
Brak strony
34851
Poprzednia wersja
7403
Redakcja BIP
5228
Mapa witryny BIP
5171
Jak korzystać z BIP
5058
Wyniki wyszukiwania
3820
Jak szukać
3106
Polityka prywatności
2713
Statystyka strony
2675
Zastrzeżenia prawne
2531
Deklaracje
172
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami
137

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
150989
Archiwum postępowań
25389
Postępowania rozstrzygnięte
10688
Zamówienia publiczne
10376
Postępowania zakończone
9695
zapytania_ofertowe_dotyczace_zamowien_o_wartosci_ponizej_30_000_euro
6505
Plany zamówień publicznych
4621
Zapytania ofertowe dotyczace zamowien o wartosci ponizej 130 000 zł
4354
Informacje o zamiarze zawarcia umowy
3373
Poprzednie archiwum postępowań
3205
eZamawiający-informacje
282
Informacje_-_eZamawiajacy
6
zamowienia_do
1

Dział: Dane Urzędu Gminy Nędzy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane Urzędu Gminy Nędza
8395
Oświadczenia majątkowe pracowników
7708
Dane teleadresowe
6584
Wójt Gminy
4992
Stanowisko ds. obronnych i reagowania kryzysowego
4805
Urząd Stanu Cywilnego
4396
Struktura urzędu
4184
Dane podstawowe
4005
Stanowisko ds. oświaty i sportu
3623
Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej
3464
Sekretarz Gminy
3369
ePUAP
3259
Skarbnik Gminy
3219
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
3168
Skargi, wnioski, petycje
3146
Referat finansowy
3044
Pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
3014
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
2935
Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
2932
Stanowisko ds. informatyki i ochrony
2914
Stanowisko ds. gospodarki gruntami i geodezji
2877
Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2867
Stanowisko ds. komunikacji i promocji gminy
2857
Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki zasobami gminy
2771
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
2746
Stanowisko ds. egzekucji niepodatkowych, należności budżetowych oraz ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i materiałów.
2738
Stanowisko ds. wymiaru podatku
2722
Stanowisko ds. obsługi kasowej
2690
Stanowisko ds. dochodów budżetowych i sprawozdawczości budżetu gminy
2622
Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od towarów i usług
2616
Stanowisko ds. płacowych
2588
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
2580
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
2564
Stanowisko ds. kancelaryjnych
2498
Stanowisko ds. obsługi rady gminy
2421
Inspektor_ds_funduszu_alimentacyjnego_dodatkow_mieszkaniowych_i_wspolpracy_z_organi_pozarzadowymi
2402
Stanowisko ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych
2320
Stanowisko ds. planowania przestrzennego
2317
Inspektor_ds_planowania_przestrzennego_i_infrastruktury_drogowej
1504
Stanowisko ds. kadr
1267
Inspektor ochrony danych
1214
referat_organizacyjny
344
Podinspektor_ds_kancelaryjnych
243
Inspektor_ds_ubezpieczeniowych_i_kancelaryjnych
236
Petycje
220
pomieszczenia_urzedu
66
majatek_PUP
44
budzet_pup
41
pelnomocnik_inf_publiczna
37
inspektor_ubezpieczen
31
zestawienie_srodkow_trwalych
31
referent_kadry
30
pelnomocnik_dane_osobowe
29
pelnomocnik_systemy_jakosci
3

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
3137

Dział: Działalność urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy
20135
Załatwianie spraw
17864
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy i osoby przez niego upoważnione
9359
Działalność urzędu
7442
Plan kontroli zarządczej
4632
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy
4500
Rejestry
4002
Misje, cele i zadania oraz analiza ryzyka
3711
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
3475
Kontrole
3242
Twoja sprawa w urzędzie
3179
Wystąpienia pokontrolne
2975
Kontrole wewnętrzne
2972
Kontrole zewnętrzne
2687
Kontrola zarządcza
2631
Ewidencje
2589
Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
2551
Informacje z realizacji planu kontroli zarządczej
2517
Archiwa
2506
Wydanie dowodu osobistego
2491
Sprawdź stan swojej sprawy
2424
Zawieszenie działalności gospodarczej
2304
Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
2267
Zaświadczenie o położeniu nieruchomości
2189
Zaświadczenie o małżeństwie
2103
Decyzja o wycince drzew
2097
Zeznania świadków w sprawie rentowej
2059
Wymiana dowodu
2052
Zarejestrowanie działalności gospodarczej
2038
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
2023
Wznowienie działalności gospodarczej
2022
Poświadczenie własnoręczności podpisu
2005
Zaświadczenie o zameldowaniu
1983
Zameldowanie pobyt stały
1970
Zawarcie małżeństwa
1969
Akt zgonu
1959
Akt urodzenia
1924
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
1900
Zmiana nazwiska
1897
Podział nieruchomości
1865
Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi cywilnej
1830
Zameldowanie do dwóch miesięcy
1824
Zawarcie małżeństwa za granicą
1795
Wymeldowanie pobyt stały
1793
Wydanie dowodu po utraceniu
1787
Zameldowanie powyżej dwóch miesięcy
1763
Wypis ze studium zagospodarowania przestrzennego
1738
Wymeldowanie pobyt czasowy
1735
Odpisy aktów stanu cywilnego
1727
Zaświadczenie o wpisach do ksiąg cywilnych
1726
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1725
procedury_iso
702
organizacje_opiniodawcze
534
dezycja_o_warunkach_zabudowy
237
zasieg_dzialania
220
Kontrole przeprowadzane przez Gminę Nędza
152
sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu
45
zmiana_wpisu_do_ewidencji_gospodarczej
25

Dział: Przetargi na mienie gminne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Przetargi na mienie gminne
17902
Archiwum przetargów
3375
Rokowania
2304
Archiwum
67

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
6718
Budżet gminy
5090
Mienie gminy
3033
Opinie
2623
Sprawozdania finansowe
418
Sprawozdania budżetowe i z operacji finansowych
317
Sprawozdania z wykonania budzetu
314
2021
229
2020
214
2018
212
2020
204
2021
199
2021
182
2020
179
2019
178
2021
100
2022
73
2022
23
2021
20
Finanse
3

Dział: Wykaz nieruchomości - dzierżawa, najem, sprzedaż

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
3161

Dział: Druki do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Druki do pobrania
24655

Dział: Gmina Nędza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina Nędza
10308
Gminne Centrum Kultury
6369
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach
6102
Przetargi
5321
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy
5233
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
5100
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej
4652
Gminna Biblioteka Publiczna
4580
Przedszkole w Nędzy
4311
Statut Gminy
3974
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich
3926
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
3754
Jednostki organizacyjne
3699
Sołectwo Nędza
3463
Sołectwo Zawada Książęca
3459
Sołectwo Szymocice
3446
Sprawdź jakość wody
3384
Jednostki pomocnicze - sołectwa
3232
Sołectwo Babice
3219
Sołectwo Górki Śląskie
3212
Sołectwo Łęg
3173
Sołectwo Ciechowice
3026
Statut
2917
Cennik usług
2738
Statut
2695
Struktura organizacji
2691
Regulaminy
2680
Statut
2665
Statut
2633
Usługi
2632
Statut
2618
Statut
2600
Regulaminy
2596
Statut
2585
Statut
2581
Statut
2545
Statut GBP w Nędzy
2534
Statut
2531
Statut
2481
Statut
2471
Statut
2461
Nabór pracowników Przedszkole Nędza
2303
Nabór pracowników ZSP Zawada Ks.
2121
Nabór pracowników ZSP Babice
2118
Nabór pracowników SP w Nędzy
1532
majatek_zsg_nedza
520
majatek
501
sprawozdania_leg
495
majatek_babice
482
plany_i_program_nedza
478
plany_i_programy_zawada
473
sprawozdania_ciechowice
472
plany_i_programy_ciechowice
472
sprawozdania_zawada
470
majatek_gorki_wielkie
469
sprawozdania_nedza
469
plany_i_programy_szymocice
469
sprawozdania_babice
468
majatek_nedza
467
plany_i_programy_leg
466
plany_i_programy_babice
462
sprawozdania_gorki
461
plany_i_programy_gorki
459
sprawozdania_szymocice
451
Majatek_ZSP_w_Zawadzie_Ks
450
regulamin_dostarczania_wody
229
umowa_spolki
217
organy_spolki
216
taryfa
205
statut_biblioteki
25
statut_zawada
18
statut_babice
18
majatek_zawada
17

Dział: Rada Gminy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Gminy
13085
Uchwały Rady Gminy
8591
Komisje Rady Gminy
7771
Oświadczenia majątkowe
7715
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
4794
Termin i przedmiot obrad najbliższej sesji Rady Gminy Nędza
4112
Terminy najbliższych posiedzeń komisji
3238
Protokoły z posiedzeń komisji
2574
Kluby Radnych
2489
plany_i_programy
63

Dział: Informator gminny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informator gminny
5599
Zdrowie
3224
Sport
3076
Stowarzyszenia i organizacje
2916
Urzędy i instytucje
2790
Bezpieczeństwo
2678
Sprawdź jakość wody
2667
Edukacja
2621
Kultura
2605
Sprawdź jakość powietrza
2189

Dział: Informacje urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Realizacja zadań publicznych
70332
Informacje urzędu
12527
Zarządzenia Wójta
11706
Plany i programy
8628
Obwieszczenia
6063
Plany zagospodarowania przestrzennego
5401
Ochrona środowiska
4653
Wybory
3643
Wybory Prezydenckie 2020
3601
Konsultacje społeczne
3433
Sprawozdania
3332
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2796
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok
2707
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
2687
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 r.
2661
Udostępnianie informacji publicznej
2578
Referendum - 2015 r.
2515
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
2411
Wybory ławników - 2015 r.
2409
Wybory samorządowe 2018
2365
Ochrona danych osobowych
1924
Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
1383
wyboru_uzupelniajace
1150
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w USC
1071
Wybory do europarlamentu 2019
878
Raporty o stanie gminy
865
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2019 r
691
Informacje o naborach na dofinansowania
646
Informacje urzędu
544
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym Nr 6
500
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym nr 4
304
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
301
Rejestr Żłobków
297
Ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków
215
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym nr 3
163
Otwarte konkursy na wspieranie realizacji zadan publicznych Gminy Nedza w 2022 roku
90
decyzje_i_opinie
81
Otwarte konkursy na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Nędza w 2021 roku
44
Wybory_parlamentarne_2019
7
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Nędza
3
Informacje_o_naborze_na_dofinansowania
1

Dział: Deklaracja dostępności

Podstrona Odwiedziny Ilość
Deklaracja dostępności
554
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami
219

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nabór pracowników
21336
Regulamin naboru
3582
nabor_na_wolne_stanowiska_pracy
2358
Archiwum
2157
nabor_na_staz
129
regulamin_odbywania_stazu
67

Dział: Podstawy prawne dot. funkcjonowania urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Statut Gminy Nędza
4251
Podstawy prawne dotyczące funkcjonowania urzędu
2970
Regulamin organizacyjny
2748
Schemat organizacyjny
2699
Kodeks etyki
2590
Regulamin pracy
2572

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Mostek Sabina 2016-09-01 10:26:26
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2016-09-01 10:26:28
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2016-09-01 10:26:26
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2016-09-01 10:26:26
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 2675