przesuń do treści
BiP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
6470654
Strona główna BIP
143291
Brak strony
97574
Poprzednia wersja
9040
Redakcja BIP
6198
Mapa witryny BIP
5887
Jak korzystać z BIP
5693
Wyniki wyszukiwania
4768
Jak szukać
3559
Polityka prywatności
3252
Statystyka strony
3094
Zastrzeżenia prawne
2957
Deklaracje
658
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami
654

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
179452
Archiwum postępowań
26383
Zamówienia publiczne
15927
Zapytania ofertowe dotyczace zamowien o wartosci ponizej 130 000 zł
11898
Postępowania rozstrzygnięte
11676
Postępowania zakończone
10593
Informacje o zamiarze zawarcia umowy
7056
Plany zamówień publicznych
6819
zapytania_ofertowe_dotyczace_zamowien_o_wartosci_ponizej_30_000_euro
6505
Poprzednie archiwum postępowań
3733
eZamawiający-informacje
1003
Informacje_-_eZamawiajacy
6
zamowienia_do
1

Dział: Dane Urzędu Gminy Nędzy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane Urzędu Gminy Nędza
9775
Oświadczenia majątkowe pracowników
9313
Dane teleadresowe
7108
Wójt Gminy
5771
Urząd Stanu Cywilnego
5318
Stanowisko ds. obronnych i reagowania kryzysowego
5221
Struktura urzędu
4886
Dane podstawowe
4555
ePUAP
4049
Stanowisko ds. oświaty i sportu
3955
Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej
3857
Skargi, wnioski, petycje
3749
Sekretarz Gminy
3681
Skarbnik Gminy
3548
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
3372
Referat finansowy
3357
Pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
3325
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
3297
Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
3237
Stanowisko ds. informatyki i ochrony
3173
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
3170
Stanowisko ds. gospodarki gruntami i geodezji
3152
Stanowisko ds. komunikacji i promocji gminy
3109
Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3098
Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki zasobami gminy
2995
Stanowisko ds. obsługi kasowej
2981
Stanowisko ds. egzekucji niepodatkowych, należności budżetowych oraz ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i materiałów.
2971
Stanowisko ds. wymiaru podatku
2914
Stanowisko ds. dochodów budżetowych i sprawozdawczości budżetu gminy
2874
Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od towarów i usług
2838
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
2838
Stanowisko ds. płacowych
2821
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
2772
Stanowisko ds. kancelaryjnych
2693
Stanowisko ds. obsługi rady gminy
2622
Stanowisko ds. planowania przestrzennego
2541
Stanowisko ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych
2524
Inspektor_ds_funduszu_alimentacyjnego_dodatkow_mieszkaniowych_i_wspolpracy_z_organi_pozarzadowymi
2402
Stanowisko ds. kadr
1536
Inspektor_ds_planowania_przestrzennego_i_infrastruktury_drogowej
1504
Inspektor ochrony danych
1431
Petycje
449
referat_organizacyjny
344
Podinspektor_ds_kancelaryjnych
243
Inspektor_ds_ubezpieczeniowych_i_kancelaryjnych
236
pomieszczenia_urzedu
66
majatek_PUP
44
budzet_pup
41
pelnomocnik_inf_publiczna
37
zestawienie_srodkow_trwalych
31
inspektor_ubezpieczen
31
referent_kadry
30
pelnomocnik_dane_osobowe
29
Referat Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Gminy
29
Stanowisko ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych
23
Stanowisko ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych
20
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
19
Eko- Doradca
18
pelnomocnik_systemy_jakosci
3

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
3676

Dział: Działalność urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy
34639
Załatwianie spraw
21846
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy i osoby przez niego upoważnione
11601
Działalność urzędu
8580
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy
7040
Plan kontroli zarządczej
5195
Rejestry
4459
Misje, cele i zadania oraz analiza ryzyka
4201
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
3952
Kontrole
3767
Twoja sprawa w urzędzie
3672
Wystąpienia pokontrolne
3355
Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
3304
Kontrole wewnętrzne
3223
Zawieszenie działalności gospodarczej
3158
Kontrole zewnętrzne
2901
Kontrola zarządcza
2834
Ewidencje
2749
Wydanie dowodu osobistego
2748
Informacje z realizacji planu kontroli zarządczej
2709
Archiwa
2701
Sprawdź stan swojej sprawy
2612
Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
2535
Zaświadczenie o małżeństwie
2519
Zaświadczenie o położeniu nieruchomości
2370
Decyzja o wycince drzew
2323
Wymiana dowodu
2213
Zarejestrowanie działalności gospodarczej
2194
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
2182
Zeznania świadków w sprawie rentowej
2169
Akt zgonu
2163
Wznowienie działalności gospodarczej
2160
Zameldowanie pobyt stały
2158
Zaświadczenie o zameldowaniu
2147
Zawarcie małżeństwa
2146
Poświadczenie własnoręczności podpisu
2100
Akt urodzenia
2086
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
2065
Zmiana nazwiska
2048
Podział nieruchomości
2011
Zawarcie małżeństwa za granicą
2004
Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi cywilnej
1975
Zameldowanie do dwóch miesięcy
1964
Wymeldowanie pobyt stały
1919
Wydanie dowodu po utraceniu
1903
Zameldowanie powyżej dwóch miesięcy
1891
Wypis ze studium zagospodarowania przestrzennego
1888
Wymeldowanie pobyt czasowy
1867
Zaświadczenie o wpisach do ksiąg cywilnych
1867
Odpisy aktów stanu cywilnego
1861
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1858
procedury_iso
702
organizacje_opiniodawcze
534
Kontrole przeprowadzane przez Gminę Nędza
379
dezycja_o_warunkach_zabudowy
237
zasieg_dzialania
220
sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu
45
zmiana_wpisu_do_ewidencji_gospodarczej
25

Dział: Przetargi na mienie gminne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Przetargi na mienie gminne
22278
Archiwum przetargów
3847
Rokowania
2804
Archiwum
67

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
8056
Budżet gminy
6091
Mienie gminy
3591
Opinie
2926
Sprawozdania budżetowe i z operacji finansowych
1038
Sprawozdania finansowe
983
Sprawozdania z wykonania budzetu
958
2018
516
2021
436
2020
424
2020
411
2021
390
2021
364
2019
362
2020
340
2022
339
2021
290
2022
222
2021
200
2023
68
Finanse
3

Dział: Wykaz nieruchomości - dzierżawa, najem, sprzedaż

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
3680

Dział: Druki do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Druki do pobrania
30216

Dział: Gmina Nędza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina Nędza
11755
Gminne Centrum Kultury
8398
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach
7713
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
6512
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy
6199
Przetargi
5724
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej
5149
Przedszkole w Nędzy
5140
Gminna Biblioteka Publiczna
4965
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
4646
Statut Gminy
4534
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich
4479
Jednostki organizacyjne
4260
Sołectwo Nędza
3858
Sołectwo Szymocice
3836
Sołectwo Zawada Książęca
3822
Sprawdź jakość wody
3750
Jednostki pomocnicze - sołectwa
3695
Sołectwo Górki Śląskie
3560
Sołectwo Łęg
3550
Sołectwo Babice
3496
Sołectwo Ciechowice
3318
Statut
3175
Cennik usług
2943
Struktura organizacji
2943
Statut
2895
Regulaminy
2877
Statut
2869
Usługi
2847
Statut
2827
Regulaminy
2821
Statut
2809
Statut
2784
Statut
2765
Statut
2757
Statut GBP w Nędzy
2732
Statut
2725
Statut
2704
Statut
2701
Statut
2668
Statut
2659
Nabór pracowników Przedszkole Nędza
2604
Nabór pracowników ZSP Babice
2449
Nabór pracowników ZSP Zawada Ks.
2368
Nabór pracowników SP w Nędzy
1827
majatek_zsg_nedza
520
majatek
501
sprawozdania_leg
495
majatek_babice
482
plany_i_program_nedza
478
plany_i_programy_zawada
473
sprawozdania_ciechowice
472
plany_i_programy_ciechowice
472
sprawozdania_zawada
470
plany_i_programy_szymocice
469
sprawozdania_nedza
469
majatek_gorki_wielkie
469
sprawozdania_babice
468
majatek_nedza
467
plany_i_programy_leg
466
plany_i_programy_babice
462
sprawozdania_gorki
461
plany_i_programy_gorki
459
sprawozdania_szymocice
451
Majatek_ZSP_w_Zawadzie_Ks
450
regulamin_dostarczania_wody
229
umowa_spolki
217
organy_spolki
216
taryfa
205
statut_biblioteki
25
statut_babice
18
statut_zawada
18
majatek_zawada
17

Dział: Rada Gminy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Gminy
15562
Komisje Rady Gminy
11432
Uchwały Rady Gminy
10802
Oświadczenia majątkowe
9506
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
5843
Termin i przedmiot obrad najbliższej sesji Rady Gminy Nędza
5137
Terminy najbliższych posiedzeń komisji
3552
Protokoły z posiedzeń komisji
2802
Kluby Radnych
2655
plany_i_programy
63

Dział: Informator gminny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informator gminny
6453
Zdrowie
3822
Sport
3601
Stowarzyszenia i organizacje
3425
Urzędy i instytucje
3284
Bezpieczeństwo
3280
Sprawdź jakość wody
3172
Edukacja
3115
Kultura
3047
Sprawdź jakość powietrza
2613

Dział: Informacje urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Realizacja zadań publicznych
76375
Informacje urzędu
14699
Zarządzenia Wójta
13228
Plany i programy
10073
Plany zagospodarowania przestrzennego
7458
Obwieszczenia
7246
Wybory Prezydenckie 2020
5553
Ochrona środowiska
5358
Wybory
4921
Konsultacje społeczne
4256
Sprawozdania
3878
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
3116
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
3095
Udostępnianie informacji publicznej
3079
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok
3004
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 r.
2909
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
2857
Referendum - 2015 r.
2813
Wybory samorządowe 2018
2748
Wybory ławników - 2015 r.
2712
Ochrona danych osobowych
2354
Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
1614
Raporty o stanie gminy
1344
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w USC
1253
Informacje o naborach na dofinansowania
1205
Wybory do europarlamentu 2019
1157
wyboru_uzupelniajace
1150
Informacje urzędu
1079
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym Nr 6
964
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2019 r
910
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
760
Rejestr Żłobków
751
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym nr 4
726
Ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków
713
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym nr 3
525
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym Nr 14
402
Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum - rok 2023
301
Wybory_uzupelniajace_do_Rady_Gminy_Nedza_w_okregu_wyborczym_nr_4
295
Otwarte konkursy na wspieranie realizacji zadan publicznych Gminy Nedza w 2022 roku
287
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Nędza
195
Otwarte konkursy na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Nędza w 2021 roku
193
decyzje_i_opinie
81
Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw oraz wyborów Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast, zarządzone na dzień 7 kwietnia 2024
40
Wybory_parlamentarne_2019
7
Wybory_do_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej_i_do_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej_rok_2023
5
Informacje_o_naborze_na_dofinansowania
1

Dział: Deklaracja dostępności

Podstrona Odwiedziny Ilość
Deklaracja dostępności
1399
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami
868

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nabór pracowników
29134
Regulamin naboru
4102
Archiwum
2569
nabor_na_wolne_stanowiska_pracy
2358
nabor_na_staz
129
regulamin_odbywania_stazu
67

Dział: Podstawy prawne dot. funkcjonowania urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Statut Gminy Nędza
4677
Podstawy prawne dotyczące funkcjonowania urzędu
3670
Regulamin organizacyjny
3183
Schemat organizacyjny
3107
Regulamin pracy
3013
Kodeks etyki
2990

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Mostek Sabina 2016-09-01 10:26:26
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2016-09-01 10:26:28
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2016-09-01 10:26:26
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2016-09-01 10:26:26
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 3094