przesuń do treści
BiP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
6626393
Strona główna BIP
149151
Brak strony
121896
Poprzednia wersja
9425
Redakcja BIP
6795
Mapa witryny BIP
6105
Jak korzystać z BIP
5948
Wyniki wyszukiwania
5209
Jak szukać
3738
Polityka prywatności
3466
Statystyka strony
3290
Zastrzeżenia prawne
3140
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami
931
Deklaracje
830

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
184253
Archiwum postępowań
26710
Zamówienia publiczne
17328
Zapytania ofertowe dotyczace zamowien o wartosci ponizej 130 000 zł
13530
Postępowania rozstrzygnięte
11961
Postępowania zakończone
10839
Informacje o zamiarze zawarcia umowy
8035
Plany zamówień publicznych
7077
zapytania_ofertowe_dotyczace_zamowien_o_wartosci_ponizej_30_000_euro
6505
Poprzednie archiwum postępowań
3960
eZamawiający-informacje
1248
Informacje_-_eZamawiajacy
6
zamowienia_do
1

Dział: Dane Urzędu Gminy Nędzy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane Urzędu Gminy Nędza
10359
Oświadczenia majątkowe pracowników
10089
Dane teleadresowe
7207
Wójt Gminy
6317
Urząd Stanu Cywilnego
5571
Stanowisko ds. obronnych i reagowania kryzysowego
5290
Struktura urzędu
5240
Dane podstawowe
4842
ePUAP
4351
Stanowisko ds. oświaty i sportu
4025
Skargi, wnioski, petycje
3933
Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej
3907
Sekretarz Gminy
3808
Skarbnik Gminy
3639
Stanowisko ds. informatyki i ochrony
3473
Referat finansowy
3420
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
3414
Pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
3378
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
3355
Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
3289
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
3214
Stanowisko ds. gospodarki gruntami i geodezji
3196
Stanowisko ds. komunikacji i promocji gminy
3152
Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3125
Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki zasobami gminy
3039
Stanowisko ds. obsługi kasowej
3019
Stanowisko ds. egzekucji niepodatkowych, należności budżetowych oraz ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i materiałów.
3003
Stanowisko ds. wymiaru podatku
2950
Stanowisko ds. dochodów budżetowych i sprawozdawczości budżetu gminy
2908
Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od towarów i usług
2867
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
2864
Stanowisko ds. płacowych
2860
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
2793
Stanowisko ds. kancelaryjnych
2738
Stanowisko ds. obsługi rady gminy
2659
Stanowisko ds. planowania przestrzennego
2577
Stanowisko ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych
2557
Inspektor_ds_funduszu_alimentacyjnego_dodatkow_mieszkaniowych_i_wspolpracy_z_organi_pozarzadowymi
2402
Stanowisko ds. kadr
1582
Inspektor_ds_planowania_przestrzennego_i_infrastruktury_drogowej
1504
Inspektor ochrony danych
1465
Petycje
484
referat_organizacyjny
344
Podinspektor_ds_kancelaryjnych
243
Inspektor_ds_ubezpieczeniowych_i_kancelaryjnych
236
Referat Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Gminy
88
pomieszczenia_urzedu
66
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
53
Eko- Doradca
52
Stanowisko ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych
52
Stanowisko ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych
46
majatek_PUP
44
budzet_pup
41
pelnomocnik_inf_publiczna
37
zestawienie_srodkow_trwalych
31
inspektor_ubezpieczen
31
referent_kadry
30
pelnomocnik_dane_osobowe
29
pelnomocnik_systemy_jakosci
3

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
3901

Dział: Działalność urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy
38693
Załatwianie spraw
22892
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy i osoby przez niego upoważnione
12417
Działalność urzędu
8993
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy
8030
Plan kontroli zarządczej
5251
Rejestry
4644
Misje, cele i zadania oraz analiza ryzyka
4298
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
3989
Kontrole
3943
Twoja sprawa w urzędzie
3842
Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
3677
Wystąpienia pokontrolne
3382
Zawieszenie działalności gospodarczej
3340
Kontrole wewnętrzne
3262
Kontrole zewnętrzne
2945
Kontrola zarządcza
2864
Wydanie dowodu osobistego
2795
Ewidencje
2775
Informacje z realizacji planu kontroli zarządczej
2744
Archiwa
2725
Sprawdź stan swojej sprawy
2637
Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
2614
Zaświadczenie o małżeństwie
2597
Zaświadczenie o położeniu nieruchomości
2389
Decyzja o wycince drzew
2345
Wymiana dowodu
2249
Zarejestrowanie działalności gospodarczej
2216
Akt zgonu
2212
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
2200
Zeznania świadków w sprawie rentowej
2187
Zameldowanie pobyt stały
2183
Wznowienie działalności gospodarczej
2178
Zaświadczenie o zameldowaniu
2176
Zawarcie małżeństwa
2167
Akt urodzenia
2130
Poświadczenie własnoręczności podpisu
2120
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
2104
Zmiana nazwiska
2073
Podział nieruchomości
2031
Zawarcie małżeństwa za granicą
2027
Zameldowanie do dwóch miesięcy
2004
Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi cywilnej
1994
Wymeldowanie pobyt stały
1937
Zameldowanie powyżej dwóch miesięcy
1919
Wydanie dowodu po utraceniu
1919
Wypis ze studium zagospodarowania przestrzennego
1910
Wymeldowanie pobyt czasowy
1886
Zaświadczenie o wpisach do ksiąg cywilnych
1883
Odpisy aktów stanu cywilnego
1879
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1877
procedury_iso
702
organizacje_opiniodawcze
534
Kontrole przeprowadzane przez Gminę Nędza
416
dezycja_o_warunkach_zabudowy
237
zasieg_dzialania
220
sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu
45
zmiana_wpisu_do_ewidencji_gospodarczej
25

Dział: Przetargi na mienie gminne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Przetargi na mienie gminne
23523
Archiwum przetargów
4147
Rokowania
2979
Archiwum
67

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
8481
Budżet gminy
6438
Mienie gminy
3800
Opinie
2977
Sprawozdania budżetowe i z operacji finansowych
1306
Sprawozdania z wykonania budzetu
1244
Sprawozdania finansowe
1215
2018
552
2021
475
2020
450
2022
432
2020
432
2021
414
2019
393
2021
387
2020
369
2021
311
2022
249
2021
221
2023
94
2024
22
2023r
20
2024r
19
2022
18
2022r
11
Finanse
3

Dział: Wykaz nieruchomości - dzierżawa, najem, sprzedaż

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
3912

Dział: Druki do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Druki do pobrania
31302

Dział: Gmina Nędza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina Nędza
12298
Gminne Centrum Kultury
8809
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach
7957
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
6734
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy
6383
Przetargi
5769
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej
5267
Przedszkole w Nędzy
5242
Gminna Biblioteka Publiczna
5033
Statut Gminy
4945
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
4922
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich
4627
Jednostki organizacyjne
4492
Sołectwo Szymocice
3953
Sołectwo Nędza
3938
Sołectwo Zawada Książęca
3913
Jednostki pomocnicze - sołectwa
3876
Sprawdź jakość wody
3787
Sołectwo Górki Śląskie
3686
Sołectwo Łęg
3632
Sołectwo Babice
3548
Sołectwo Ciechowice
3402
Statut
3210
Cennik usług
2969
Struktura organizacji
2965
Statut
2914
Statut
2902
Regulaminy
2901
Usługi
2878
Statut
2865
Regulaminy
2845
Statut
2838
Statut
2808
Statut
2785
Statut
2779
Statut GBP w Nędzy
2761
Statut
2754
Statut
2727
Statut
2726
Statut
2694
Statut
2684
Nabór pracowników Przedszkole Nędza
2659
Nabór pracowników ZSP Babice
2496
Nabór pracowników ZSP Zawada Ks.
2420
Nabór pracowników SP w Nędzy
1883
majatek_zsg_nedza
520
majatek
501
sprawozdania_leg
495
majatek_babice
482
plany_i_program_nedza
478
plany_i_programy_zawada
473
sprawozdania_ciechowice
472
plany_i_programy_ciechowice
472
sprawozdania_zawada
470
plany_i_programy_szymocice
469
sprawozdania_nedza
469
majatek_gorki_wielkie
469
sprawozdania_babice
468
majatek_nedza
467
plany_i_programy_leg
466
plany_i_programy_babice
462
sprawozdania_gorki
461
plany_i_programy_gorki
459
sprawozdania_szymocice
451
Majatek_ZSP_w_Zawadzie_Ks
450
regulamin_dostarczania_wody
229
umowa_spolki
217
organy_spolki
216
taryfa
205
statut_biblioteki
25
statut_babice
18
statut_zawada
18
majatek_zawada
17

Dział: Rada Gminy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Gminy
16918
Komisje Rady Gminy
14858
Uchwały Rady Gminy
11689
Oświadczenia majątkowe
10402
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
6283
Termin i przedmiot obrad najbliższej sesji Rady Gminy Nędza
5560
Terminy najbliższych posiedzeń komisji
3673
Protokoły z posiedzeń komisji
2831
Kluby Radnych
2790
plany_i_programy
63
Interpelacje radnych
43

Dział: Informator gminny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informator gminny
6811
Zdrowie
4083
Sport
3836
Bezpieczeństwo
3652
Stowarzyszenia i organizacje
3635
Urzędy i instytucje
3606
Sprawdź jakość wody
3441
Edukacja
3439
Kultura
3229
Sprawdź jakość powietrza
2975

Dział: Informacje urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Realizacja zadań publicznych
76609
Informacje urzędu
15741
Zarządzenia Wójta
13993
Plany i programy
10415
Plany zagospodarowania przestrzennego
7851
Obwieszczenia
7647
Wybory
6902
Wybory Prezydenckie 2020
6117
Ochrona środowiska
5675
Konsultacje społeczne
4484
Sprawozdania
4210
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
3567
Udostępnianie informacji publicznej
3279
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
3156
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
3122
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok
3030
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 r.
2937
Referendum - 2015 r.
2839
Wybory samorządowe 2018
2815
Wybory ławników - 2015 r.
2739
Ochrona danych osobowych
2612
Raporty o stanie gminy
1756
Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
1640
Informacje urzędu
1454
Informacje o naborach na dofinansowania
1377
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w USC
1286
Wybory do europarlamentu 2019
1201
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym Nr 6
1183
wyboru_uzupelniajace
1150
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
1014
Rejestr Żłobków
950
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2019 r
942
Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw oraz wyborów Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast, zarządzone na dzień 7 kwietnia 2024
892
Ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków
891
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym nr 4
801
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym nr 3
750
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym Nr 14
453
Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum - rok 2023
340
Wybory_uzupelniajace_do_Rady_Gminy_Nedza_w_okregu_wyborczym_nr_4
333
Otwarte konkursy na wspieranie realizacji zadan publicznych Gminy Nedza w 2022 roku
306
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Nędza
225
Otwarte konkursy na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Nędza w 2021 roku
213
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
172
decyzje_i_opinie
81
Ponowne wybory do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym nr 1- 2024r.
8
Wybory_parlamentarne_2019
7
Wybory uzupełniające ławników 2024r.
6
Wybory_do_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej_i_do_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej_rok_2023
5
Informacje_o_naborze_na_dofinansowania
1

Dział: Deklaracja dostępności

Podstrona Odwiedziny Ilość
Deklaracja dostępności
1638
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami
1240

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nabór pracowników
32634
Regulamin naboru
4384
Archiwum
2842
nabor_na_wolne_stanowiska_pracy
2358
nabor_na_staz
129
regulamin_odbywania_stazu
67

Dział: Podstawy prawne dot. funkcjonowania urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Statut Gminy Nędza
5119
Podstawy prawne dotyczące funkcjonowania urzędu
3907
Regulamin organizacyjny
3554
Kodeks etyki
3389
Schemat organizacyjny
3262
Regulamin pracy
3162

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Mostek Sabina 2016-09-01 10:26:26
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2016-09-01 10:26:28
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2016-09-01 10:26:26
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2016-09-01 10:26:26
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 3290