przesuń do treści
BiP

Polityka prywatności

Urząd Gminy Nędza przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających portal BIP.

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem BIP. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. Poufność danych może być jedynie uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów BIP, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Administrator zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Portalu BIP urzędu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony BIP. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony BIP nie zawiera błędów, itp.

Bezpośredni kontakt z urzędem ze strony BIP

Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Urząd Gminy Nędza poprzez dostępne na stronach adresy korespondencyjne (e-mail). Urząd przechowuje korespondencję ze swoimi Interesantami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Jednocześnie gwarantujemy, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Interesantem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Interesanta.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem BIP. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza Administratorem sieci. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania - na czas sesji - następujących parametrów:

  • czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji,
  • czy osoba loguje się do panelu zarządzania własnym kontem po raz pierwszy (dotyczy BIP z obiegiem spraw),
  • czasowego przechowywania, w trakcie zalogowania, jego danych aby nie musiał się logować przy każdym przejściu na inną stronę (dotyczy BIP z obiegiem spraw).

Po zakończeniu sesji (np. po przejściu do stron spoza domeny urzędu) zapisane informacje są usuwane.

Odnośniki do innych stron

Portal  BIP Urząd Gminy Nędza zawiera odnośniki do innych stron WWW jednostek administracji publicznej i jednosek podległych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko BIP Urząd Gminy Nędza.

Zawartość BIP Urząd Gminy Nędza będzie z czasem ulegać rozszerzeniu m. in. interaktywny kontakt z interesantami. Oznacza to m.in., że w przyszłości urząd może wprowadzić pewne modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Informacja taka zostanie opublikowana na stronie głównej BIP. Korzystając z Portalu BIP Urząd Gminy Nędza akceptujesz zmiany Polityki Prywatności i zobowiązujesz się do kontrolowania jej zmian.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub propozycje związane z naszą Polityką Prywatności, będziemy bardzo wdzięczni za kontakt.

Kategoria: 2019-10-24 Konsolacje w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Formularz zgłoszenia opinii do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
19-10-24 12:57
Waloszek Daniel
39KB
{format} pismo dot. konsultacji planu współpracy z organizacjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
19-10-24 12:57
Waloszek Daniel
105.74KB
{format} program współpracy na 2020r. z organizacjami pozarządowymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
19-10-24 12:57
Waloszek Daniel
187KB
{format} PROJEKT- Uchwała na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
19-10-24 12:56
Waloszek Daniel
90.73KB
{format} Zarządzenie nr 0050.306.2019 - tryb konsultacji w celu zabrnia opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
19-10-24 12:56
Waloszek Daniel
106.43KB

Rejestr zmian strony Polityka prywatności

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
UG Nędza 2013-04-10 10:43:12
Aktualizacja publikacji
Pietrasz Leszek 2013-04-10 10:43:19
Wytworzenie publikacji
UG Nędza 2013-04-10 10:43:12
Zatwierdzenie
UG Nędza 2013-04-10 10:43:12
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 3466