Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Urząd Gminy Nędza.

Ostatnia zmiana: 2021-04-09 09:34:48
Redaktor: Waloszek Daniel
Opis: Wgranie pliku na serwer
Data Redaktor Element Opis
2021-04-09 09:34:48 Waloszek Daniel łączne zestawienie zmian w funduszu Gminy Nędza na 31.12.2020 r. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2021-04-09 09:34:34 Waloszek Daniel łączny WYCIĄG z informacji dodatkowej Gminy Nędza na 31.12.2020 r. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2021-04-09 09:34:03 Waloszek Daniel łaczny rachunek zysków i strat Gminy Nędza na 31.12.2020 r. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2021-04-09 09:33:43 Waloszek Daniel łaczny bilans Gminy Nędza na 31.12.2020 r. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2021-04-09 09:33:21 Waloszek Daniel łaczna informacja dodatkowa Gminy Nędza na 31.12.2020 r. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2021-04-07 14:51:11 Waloszek Daniel ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2021-04-07 14:49:41 Waloszek Daniel ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2021-04-07 14:49:26 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR XXXIX-261-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2021-04-06 14:43:11 Waloszek Daniel Uchwała Nr 4200/V/49/2021 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nędza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2021-04-06 14:25:14 Waloszek Daniel Obwieszczenie Burmistrza miasta Kuźnia Raciborska w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa mostu nad rzeką Odrą w ciągu drogi wojewódzkiej 421" Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4939366

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl