przesuń do treści
BiP

Zarządzenia Wójta

Kategoria: Zarządzenia Wójta [ 1621 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie nr 0050.142.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
24-05-17 11:15
Szendra Wiktoria
113.36KB
{format} Zarządzenie NR 0050.139.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
24-05-16 08:57
Szendra Wiktoria
101.06KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.137.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 09.05.2024 w sprawie zakończenia sezonu grzewczego w placówkach administrowanych przez Gminę Nędzę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
24-05-13 14:13
Szendra Wiktoria
108.86KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.132.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 kwietnia 2024r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
24-04-30 13:39
Szendra Wiktoria
70.74KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.131.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 kwietnia 2024r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
24-04-30 13:39
Szendra Wiktoria
61.88KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.130.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.113.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego na cele Funduszu Pomocy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
24-04-30 13:26
Szendra Wiktoria
476.87KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.129.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
24-04-30 13:26
Szendra Wiktoria
302.75KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.128.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
24-04-30 13:25
Szendra Wiktoria
199.82KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.127.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
24-04-30 13:24
Szendra Wiktoria
4.85MB
{format} Zarządzenie Nr 0050.126.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
24-04-30 13:21
Szendra Wiktoria
564.44KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.125.2024 Wójt Gminy Nędza z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
24-04-30 13:19
Szendra Wiktoria
354.3KB
{format} Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050.124.2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
24-04-25 13:13
Szendra Wiktoria
182.04KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.124.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
24-04-25 13:13
Szendra Wiktoria
103KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.123.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
24-04-24 14:38
Szendra Wiktoria
311.01KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.122.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
24-04-24 14:37
Szendra Wiktoria
198.05KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.121.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
24-04-24 14:35
Szendra Wiktoria
4.73MB
{format} Zarządzenie Nr 0050.120.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
24-04-24 14:33
Szendra Wiktoria
658.11KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.119.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.75.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w Urzędzie Gminy w Nędzy w związku z zakończeniem kadencji Wójta Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
24-04-24 14:32
Szendra Wiktoria
130.65KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.111.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie założeń do sporządzania arkuszy organizacyjnych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nędza na rok szkolny 2024/2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
24-04-23 13:17
Szendra Wiktoria
231.91KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.118.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
24-04-19 12:42
Szendra Wiktoria
198.72KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.117.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.113.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego na cele Funduszu Pomocy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
24-04-19 12:41
Szendra Wiktoria
534.87KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.116.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
24-04-19 12:41
Szendra Wiktoria
220.06KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.115.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Nędza za I kwartał 2024 r. oraz informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
24-04-18 13:38
Szendra Wiktoria
282.63KB
{format} Zarządzenie nr 0050.108.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
24-04-16 14:44
Szendra Wiktoria
121.02KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.114.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
24-04-16 11:19
Szendra Wiktoria
292.85KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.113.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
24-04-16 11:19
Szendra Wiktoria
197.54KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.112.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
24-04-16 11:18
Szendra Wiktoria
628.32KB
{format} Zarządzenie nr 0050.110.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 kwietnia 2024 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
24-04-15 08:58
Szendra Wiktoria
92.91KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.106.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
24-04-05 13:24
Szendra Wiktoria
283.43KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.105.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
24-04-05 13:24
Szendra Wiktoria
191.11KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.104.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
24-04-05 13:23
Szendra Wiktoria
4.43MB
{format} Zarządzenie Nr 0050.103.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
24-04-05 13:22
Szendra Wiktoria
623.87KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.99.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
24-04-05 11:14
Szendra Wiktoria
248.41KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.107.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
24-04-05 10:25
Szendra Wiktoria
104.29KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.100.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 04.04.2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania zadań pn. demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Nędza w 2024 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
24-04-04 12:49
Szendra Wiktoria
155.34KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.98.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.129.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji ewidencji podatków w Gminie Nędza”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
24-03-28 13:43
Szendra Wiktoria
115.23KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.97.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
24-03-28 11:00
Szendra Wiktoria
309.15KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.96.2024 Wójta Gminy Nędza dnia 27 marca 2024r w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
24-03-28 10:59
Szendra Wiktoria
191.07KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.95.2024 Wójta Gminy Nędza dnia 27 marca 2024r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
24-03-28 10:59
Szendra Wiktoria
4.46MB
{format} Zarządzenie Nr 0050.94.2024 Wójta Gminy Nędza dnia 27 marca 2024r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
24-03-28 10:57
Szendra Wiktoria
623.38KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.92.2024 Wójta Gminy Nędza dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.113.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego na cele Funduszu Pomocy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
24-03-27 14:34
Szendra Wiktoria
533.97KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.91.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
24-03-27 14:33
Szendra Wiktoria
296.99KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.90.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
24-03-27 14:31
Szendra Wiktoria
201.82KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.89.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 26 marca 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
24-03-28 07:35
Szendra Wiktoria
8.16MB
{format} Zarządzenie Nr 0050.88.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
24-03-27 14:28
Szendra Wiktoria
641.93KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.87.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
24-03-27 14:27
Szendra Wiktoria
354.23KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.86.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.113.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego na cele Funduszu Pomocy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
24-03-25 12:27
Szendra Wiktoria
534.01KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.85.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
24-03-25 12:27
Szendra Wiktoria
231.77KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.82.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
24-03-25 12:26
Szendra Wiktoria
238.53KB
{format} Zarządzenie Nr 0050. 81 .2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie wytycznych w zakresie formy przekazywania informacji dodatkowej, o której mowa w § 23 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
24-03-25 12:25
Szendra Wiktoria
314.37KB
{format} Załącznik do zarządzenia Nr 0050.84.2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
24-03-21 14:10
Szendra Wiktoria
99.52KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.84.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
24-03-21 14:09
Szendra Wiktoria
103.56KB
{format} Zarządzenie nr 0050.80.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie nabycia nieruchomości od osoby fizycznej do gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
24-03-21 12:42
Szendra Wiktoria
103.29KB
{format} Załącznik do zarządzenia Nr 0050.79.2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
24-03-19 10:24
Szendra Wiktoria
173.32KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.79.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 marca 2024 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
24-03-19 10:22
Szendra Wiktoria
104.63KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.77.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
24-03-19 10:21
Szendra Wiktoria
238.76KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.76.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.295.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
24-03-15 08:36
Szendra Wiktoria
157.55KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.73.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
24-03-06 12:54
Szendra Wiktoria
146.7KB
{format} Zarządzenie Nr 0050. 72.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.318.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
24-03-06 12:53
Szendra Wiktoria
166.49KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.71.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
24-03-06 12:00
Szendra Wiktoria
3.82MB
{format} Zarządzenie Nr 0050.68.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
24-03-01 08:28
Szendra Wiktoria
302.13KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.67.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
24-03-01 08:27
Szendra Wiktoria
202.95KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.65.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
24-03-01 08:26
Szendra Wiktoria
551.06KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.66.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
24-02-28 12:45
Szendra Wiktoria
5.01MB
{format} Zarządzenie Nr 0050.64.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.113.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego na cele Funduszu Pomocy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
24-02-28 12:21
Szendra Wiktoria
533.1KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.63.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
24-02-28 12:20
Szendra Wiktoria
226.76KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.62.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 26.02.2024r. w sprawie: wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie w zakresie „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej: realizacja zadań placówki wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej” na 2024r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
24-02-27 13:24
Szendra Wiktoria
106.5KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.61.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 26.02.2024r. w sprawie: wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ” na 2024r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
24-02-27 13:23
Szendra Wiktoria
127.19KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.60.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 26.02.2024r. w sprawie: wyboru oferty i udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
24-02-27 13:22
Szendra Wiktoria
114.81KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.59.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 26.02.2024r. w sprawie: wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ” na 2024r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
24-02-27 13:21
Szendra Wiktoria
141.23KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.52.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia prewspółczynnika odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz niepodlegającej opodatkowaniu, proporcji odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz zwolnionej od podatku na 2024 rok oraz dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
24-02-21 10:30
Szendra Wiktoria
655.44KB
{format} Załącznik do zarządzenia Nr 0050.58.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 lutego 2024 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
24-02-20 10:51
Szendra Wiktoria
262.99KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.58.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
24-02-20 10:50
Szendra Wiktoria
103.95KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.57.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
24-02-16 13:16
Szendra Wiktoria
281.71KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2024 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
24-02-16 13:16
Szendra Wiktoria
193.52KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.55.2024r. Wójta Gminy Nędza w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
24-02-16 13:15
Szendra Wiktoria
4.54MB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2024 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
24-02-16 13:13
Szendra Wiktoria
534.5KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.50.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
24-02-16 13:12
Szendra Wiktoria
242.65KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.45.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
24-02-09 07:28
Szendra Wiktoria
364.07KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.44.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
24-02-09 07:28
Szendra Wiktoria
199.23KB
{format} Zarządzenie nr 0050.48.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
24-02-07 09:57
Szendra Wiktoria
114.83KB
{format} Zarządzenie nr 0050.47.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
24-02-07 09:56
Szendra Wiktoria
113.87KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.46.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
24-02-02 11:25
Szendra Wiktoria
187.32KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.42.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.113.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego na cele Funduszu Pomocy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
24-02-01 09:52
Szendra Wiktoria
513.2KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.41.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
24-02-01 09:49
Szendra Wiktoria
207.59KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.40.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
24-01-30 07:08
Szendra Wiktoria
133.63KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.25.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
24-01-26 08:52
Szendra Wiktoria
232.54KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.37.2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
24-01-25 11:05
Szendra Wiktoria
110.9KB
{format} Zarządzenie nr 0050.37.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
24-01-25 11:04
Szendra Wiktoria
102.98KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.36.2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
24-01-25 11:03
Szendra Wiktoria
692.72KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.36.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej realizacja zadań placówki wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
24-01-25 11:02
Szendra Wiktoria
117.14KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.35.2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
24-01-25 11:00
Szendra Wiktoria
112.52KB
{format} Zarządzenie nr 0050.35.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
24-01-25 10:59
Szendra Wiktoria
107.1KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.34.2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
24-01-25 10:58
Szendra Wiktoria
653.42KB
{format} Zarządzenie nr 0050.34.2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
24-01-25 10:58
Szendra Wiktoria
119.75KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.33.2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
24-01-25 10:47
Szendra Wiktoria
109.08KB
{format} Zarządzenie nr 005.33.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
24-01-25 10:47
Szendra Wiktoria
106.49KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.32.2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
24-01-25 10:46
Szendra Wiktoria
658.29KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.32.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
24-01-25 10:46
Szendra Wiktoria
115.39KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.31.2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
24-01-25 10:41
Szendra Wiktoria
109.84KB
{format} Zarządzenie nr 0050.31.2024 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
24-01-25 10:40
Szendra Wiktoria
104.31KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.30.2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
24-01-25 10:38
Szendra Wiktoria
707.24KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.30.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
24-01-25 10:16
Szendra Wiktoria
117.23KB
{format} Zarządzenie nr 0050.27.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
24-01-25 09:42
Szendra Wiktoria
112.09KB
{format} Zarządzenie nr 0050.26.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
24-01-25 09:42
Szendra Wiktoria
112.41KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.24.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
24-01-15 14:50
Szendra Wiktoria
141.29KB
{format} Załącznik do zarządzenia Nr 0050.13.2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
24-01-15 14:50
Szendra Wiktoria
186.11KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.13.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
24-01-15 14:49
Szendra Wiktoria
115.16KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.12.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
24-01-15 14:49
Szendra Wiktoria
134.26KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.11.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 stycznia 2024 r w sprawie przedłożenia organowi stanowiącemu informacji za rok 2023 r. o wykonaniu planu finansowego dla rachunku wydzielonego na cele Funduszu Pomocy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
24-01-09 13:21
Szendra Wiktoria
523.17KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.10.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 stycznia 2024 r w sprawie przedłożenia organowi stanowiącemu informacji za rok 2023 r. o wykonaniu planu finansowego dla rachunku wydzielonego na cele Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
24-01-09 13:21
Szendra Wiktoria
311.88KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.7.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia funkcjonowania przedszkoli, dla których organem założycielskim jest Gmina Nędza w miesiącach wakacji letnich w roku szkolnym 2023/2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
24-01-09 13:16
Szendra Wiktoria
103.38KB
{format} Zarządzenie nr 0050.400.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Nędza na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
24-01-09 08:53
Szendra Wiktoria
115.11KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.9.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia stawki odpłatności za wynajem samochodu służbowego wraz z kierowcą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
24-01-05 11:11
Szendra Wiktoria
155.76KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.5.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 03 stycznia 2024 roku w sprawie planu kontroli w 2024 roku dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
24-01-03 14:48
Szendra Wiktoria
140.12KB
{format} Zarządzenia Nr 0050.3.2024 i 0050.4.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 2 stycznia 2024r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
24-01-03 08:32
Szendra Wiktoria
158.66KB
{format} Zarządzenia Nr 0050.1.2024 i 0050.2.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 2 stycznia 2024r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
24-01-03 08:31
Szendra Wiktoria
113.93KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.403.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
23-12-29 08:35
Szendra Wiktoria
103.66KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.402.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.85.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
23-12-29 08:31
Szendra Wiktoria
136.93KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.401.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.84.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie dokumentów jakie organ może żądać od dłużnika przy rozstrzygnięciu sprawy o zastosowanie ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
23-12-29 08:31
Szendra Wiktoria
102.71KB
{format} Zarządzenie 0050.398.2023 z 28 grudnia 2023 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 544
23-12-28 14:44
Szendra Wiktoria
159.12KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.397.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 502
23-12-28 14:43
Szendra Wiktoria
4.21MB
{format} Zarządzenie Nr 0050.396.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 881
23-12-28 14:42
Szendra Wiktoria
279.37KB
{format} Zarządzenie 0050.393.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
23-12-21 13:33
Szendra Wiktoria
1.03MB
{format} Zarządzenie Nr 0050.392.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.113.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego na cele Funduszu Pomocy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
23-12-20 11:07
Szendra Wiktoria
505.09KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.391.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
23-12-20 11:05
Szendra Wiktoria
4.24MB
{format} Klauzula obowiązek informacyjny RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
23-12-19 12:41
Szendra Wiktoria
43.42KB
{format} Załącznik do Zarządzenia nr 0050.384.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 14.12.2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
23-12-19 12:40
Szendra Wiktoria
189.87KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.384.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
23-12-19 12:39
Szendra Wiktoria
118.16KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.388.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego jednostki urząd gminy na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
23-12-19 12:08
Szendra Wiktoria
491.2KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.387.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.113.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego na cele Funduszu Pomocy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
23-12-19 11:54
Szendra Wiktoria
506.86KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.386.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
23-12-19 11:53
Szendra Wiktoria
228.36KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.368.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia stawek czynszu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
23-12-18 06:59
Szendra Wiktoria
304.48KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.383.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
23-12-12 13:02
Szendra Wiktoria
103.21KB
{format} Zarządzenie nr 0050.381.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
23-12-12 09:12
Szendra Wiktoria
112.42KB
{format} Zarządzenie nr 0050.380.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
23-12-12 09:11
Szendra Wiktoria
112.39KB
{format} Zarządzenie nr 0050.379.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
23-12-12 09:10
Szendra Wiktoria
113.16KB
{format} Zarządzenie nr 0050.378.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
23-12-12 09:08
Szendra Wiktoria
113.53KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.376.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 7 grudnia 2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.113.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego na cele Funduszu Pomocy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
23-12-11 14:20
Szendra Wiktoria
505.41KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.375.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 7 grudnia 2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
23-12-11 14:19
Szendra Wiktoria
213.67KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.374.2023 Wójta gminy Nędza z dnia 7 grudnia 2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1523
23-12-11 14:19
Szendra Wiktoria
5.1MB
{format} Zarządzenie Nr 0050.373.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 7 grudnia 2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
23-12-11 14:18
Szendra Wiktoria
368.85KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.372.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 7 grudnia 2023 w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
23-12-11 14:17
Szendra Wiktoria
337.22KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.361.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 listopada 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego na ekologiczną ozdobę świąteczną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-11-30 13:43
Szendra Wiktoria
67.39KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.367.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.113.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego na cele Funduszu Pomocy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-11-28 11:40
Szendra Wiktoria
507.44KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.366.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-11-28 11:39
Szendra Wiktoria
189.62KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.364.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 listopada 2023r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
23-11-28 11:39
Szendra Wiktoria
333.47KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.363.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 listopada 2023r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
23-11-28 11:38
Szendra Wiktoria
340.29KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.362.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-11-28 11:37
Szendra Wiktoria
225.73KB
{format} Zarządzenie nr 0050.359.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie procedury udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym oraz samorządowym instytucjom kultury działającym na terenie gminy na realizację zadań publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych, które finansowane są na zasadzie refundacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-11-23 08:12
Szendra Wiktoria
257KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.358.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-11-22 11:26
Szendra Wiktoria
488.07KB
{format} Zarządzenie nr 0050.356.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
23-11-20 13:57
Szendra Wiktoria
108.99KB
{format} Zarządzenie nr 0050.355.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
23-11-20 13:56
Szendra Wiktoria
112.4KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.357.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
23-11-20 11:47
Szendra Wiktoria
105.69KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.354.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.409.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z sal lekcyjnych, pracowni komputerowych, sal gimnastycznych w budynkach Szkół Podstawowych i Przedszkolach oraz boisk przy Szkołach Podstawowych i Przedszkolach w Gminie Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-11-20 08:43
Szendra Wiktoria
94.53KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.351.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-11-20 07:39
Szendra Wiktoria
320.76KB
{format} Zarządzenie 0050.350.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 listopada 2023r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-11-17 12:54
Szendra Wiktoria
202.35KB
{format} Zarządzenie 0050.349.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 listopada w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
23-11-17 12:53
Szendra Wiktoria
5.4MB
{format} Zarządzenie 0050.348.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 listopada 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-11-17 12:51
Szendra Wiktoria
886.76KB
{format} Zarządzenie 0050.347.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 listopada 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-11-17 12:51
Szendra Wiktoria
339.59KB
{format} Zarządzenie 0050.345.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.212.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego na cele Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-11-17 11:30
Szendra Wiktoria
424.31KB
{format} Zarządzenie 0050.353.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 listopada 2023r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
23-11-17 10:54
Szendra Wiktoria
112.86KB
{format} Projekt Uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
23-11-16 09:04
Szendra Wiktoria
181.68KB
{format} Zarządzenie nr 0050.352.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 listopada 2023r. w sprawie wyboru formy ti terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-11-16 09:02
Szendra Wiktoria
96.73KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.343.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2023r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nędza oraz Zarządzenie Nr 0050.344.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2023r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
24-01-25 09:18
Szendra Wiktoria
22.95MB
{format} Zarządzenie Nr 0050.337.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 października 2023r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
23-11-14 12:17
Szendra Wiktoria
206.76KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.335.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 października 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
23-11-14 12:16
Szendra Wiktoria
572.43KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.334.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 października w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-11-14 12:15
Szendra Wiktoria
335.98KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.333.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 października 2023r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej zawartej w Zarządzeniu Nr 0050.322.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
23-11-14 12:14
Szendra Wiktoria
184.6KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.330.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 października 2023 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Nędza za III kwartał 2023 r. oraz informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
23-11-14 12:13
Szendra Wiktoria
288.77KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.326.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 października 2023r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-11-14 12:11
Szendra Wiktoria
201.74KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.324.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 października 2023r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-11-14 12:11
Szendra Wiktoria
572.81KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.322.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 października 2023r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-11-14 12:08
Szendra Wiktoria
200.2KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.320.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 października 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
23-11-14 12:06
Szendra Wiktoria
561.03KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.316.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 października 2023r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
23-11-14 12:04
Szendra Wiktoria
197.07KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.314.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 października 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-11-14 12:02
Szendra Wiktoria
555.24KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.313.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 października 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-11-14 12:02
Szendra Wiktoria
338.34KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.304.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 września 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-11-14 12:00
Szendra Wiktoria
336.42KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.303.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 września 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-11-14 11:59
Szendra Wiktoria
345.98KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.298.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 26 września 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
23-11-14 11:57
Szendra Wiktoria
366.34KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.285.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 września 2023r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
23-11-14 11:56
Szendra Wiktoria
190.81KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.283.2023 wójta Gminy Nędza z dnia 12 września 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
23-11-14 11:54
Szendra Wiktoria
566.38KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.272.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 4 września 2023r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
23-11-14 11:53
Szendra Wiktoria
190.99KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.270.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 4 września 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-11-14 11:52
Szendra Wiktoria
565.73KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.269.2023 Wójta gminy Nędza z dnia 4 września 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
23-11-14 11:50
Szendra Wiktoria
338.8KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.259.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
23-11-14 11:44
Szendra Wiktoria
196.53KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.257.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-11-14 11:42
Szendra Wiktoria
567.57KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.256.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-11-14 11:41
Szendra Wiktoria
340.6KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.237.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
23-11-14 11:36
Szendra Wiktoria
326.4KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.222.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 lipca 2023r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-11-14 11:33
Szendra Wiktoria
189.79KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.220.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 lipca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
23-11-14 11:32
Szendra Wiktoria
868.34KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.212.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-11-14 11:31
Szendra Wiktoria
823.75KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.209.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2023r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
23-11-14 11:30
Szendra Wiktoria
189.8KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.207.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-11-14 11:29
Szendra Wiktoria
847.4KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.189.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 czerwca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 832
23-11-14 11:25
Szendra Wiktoria
327.05KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.188.2023r. Wójta Gminy Nędza z dnia 5 czerwca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
23-11-14 11:24
Szendra Wiktoria
495.26KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.178.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 maja 2023r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-11-14 11:23
Szendra Wiktoria
190.16KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.176.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 maja 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-11-14 11:22
Szendra Wiktoria
853.25KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.166.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 maja 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-11-14 11:21
Szendra Wiktoria
331.09KB
{format} Zarządzenie nr 0050.161.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
23-11-14 11:21
Szendra Wiktoria
474.17KB
{format} Zarządzenie nr 0050.160.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
23-11-14 11:20
Szendra Wiktoria
490.22KB
{format} Zarządzenie nr 0050.155.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 maja 2023r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-11-14 11:20
Szendra Wiktoria
186.64KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.153.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 maja 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-11-14 11:19
Szendra Wiktoria
832.16KB
{format} Zarządzenie nr 0050.141.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 kwietnia 2023r. w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
23-11-14 11:19
Szendra Wiktoria
186.24KB
{format} Zarządzenie nr 0050.139.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 kwietnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-11-14 11:18
Szendra Wiktoria
487.49KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.138.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 kwietnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-11-14 11:16
Szendra Wiktoria
834.42KB
{format} Zarządzenie nr 0050.115.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 kwietnia 2023r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
23-11-14 11:14
Szendra Wiktoria
187.3KB
{format} Zarządzenie nr 0050.113.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 kwietnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-11-14 11:13
Szendra Wiktoria
836.02KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.102.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 marca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
23-11-14 11:11
Szendra Wiktoria
328.1KB
{format} Zarządzenie nr 0050.101.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 marca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 875
23-11-14 11:10
Szendra Wiktoria
480.72KB
{format} Zarządzenie nr 0050.90.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 marca 2023r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-11-14 11:09
Szendra Wiktoria
198.16KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.88.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 marca 2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
23-11-14 11:07
Szendra Wiktoria
482.81KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.87.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 marca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
23-11-14 11:05
Szendra Wiktoria
841.58KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.82.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 marca 2023r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
23-11-14 11:01
Szendra Wiktoria
3.59MB
{format} Zarządzenie nr 0050.72.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 lutego 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
23-11-14 10:56
Szendra Wiktoria
501.37KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.66.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 lutego 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
23-11-14 10:54
Szendra Wiktoria
500.09KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.64.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 lutego 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 751
23-11-14 10:53
Szendra Wiktoria
322.73KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.58.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 lutego 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-11-14 10:53
Szendra Wiktoria
818.71KB
{format} Zarządzenie nr 0050.341.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 02 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Nędza na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-11-06 09:03
Szendra Wiktoria
105.2KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.329.202 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 października 2023 r. w sprawie przyznania stypendium Wójta Gminy Nędza dla uczniów uzdolnionych za wyniki w nauce
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
23-11-03 09:20
Szendra Wiktoria
333.74KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.328.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Górkach Śląskich w przypadku jego nieobecności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-11-02 12:49
Szendra Wiktoria
135.62KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.319.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 października 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy do zawierania umowy przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop lub do zawierania umowy użyczenia tego komputera
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1344
23-11-02 12:48
Szendra Wiktoria
202.2KB
{format} Zarządzenie nr 0050.324.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
23-10-13 13:07
Szendra Wiktoria
108.33KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.318.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 października w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i udziału w ćwiczeniu obronnym w 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
23-10-09 14:43
Szendra Wiktoria
126.12KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.309.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 02 października 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.22.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
23-10-04 09:58
Szendra Wiktoria
94.73KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.302.2023 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Nędza uczniom szczególnie zdolnym, zamieszkałych na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
23-10-04 09:56
Szendra Wiktoria
133.26KB
{format} Projekt Uchwały Nr… Rady Gminy Nędza z dnia… w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVI-467-2023 Rady Gminy Nędza z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
23-10-03 13:53
Szendra Wiktoria
174.34KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.311.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 3 października 2023 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-10-03 13:51
Szendra Wiktoria
104.7KB
{format} Zarządzenie nr 0050.310.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 3 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
23-10-03 13:36
Szendra Wiktoria
112.76KB
{format} Zarządzenie nr 0050.291.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 września 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
23-09-21 10:34
Szendra Wiktoria
113.56KB
{format} Zarządzenie nr 0050.290.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 września 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
23-09-21 10:30
Szendra Wiktoria
101.82KB
{format} Zarządzenie nr 0050.250.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dokonania darowizny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 577
23-08-22 11:48
Pietrasz Leszek
208.95KB
{format} Zarządzenie nr 0050.245.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 08.08.2023 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
23-08-08 13:35
Szendra Wiktoria
146.15KB
{format} Zarządzenie nr 0050.244.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
23-08-04 09:11
Szendra Wiktoria
98.33KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.231.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 lipca 2023 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
23-07-21 11:32
Szendra Wiktoria
99.53KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.230.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 lipca 2023r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
23-07-21 11:31
Szendra Wiktoria
98.58KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.229.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 lipca 2023r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
23-07-21 11:30
Szendra Wiktoria
200.35KB
{format} Zarządzenie nr 0050.219.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 3 lipca 2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
23-07-04 10:16
Szendra Wiktoria
112.98KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.201.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.22.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
23-06-26 13:58
Pietrasz Leszek
190.39KB
{format} Zarządzenie nr 0050.197.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
23-06-23 11:04
Pietrasz Leszek
210.37KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.200.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
23-06-21 14:45
Pietrasz Leszek
372.27KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.195.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Górkach Śląskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
23-06-14 12:16
Pietrasz Leszek
113.52KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.194.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Babicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
23-06-14 12:16
Pietrasz Leszek
115.52KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.181.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z sal lekcyjnych, pracowni komputerowych, sal gimnastycznych w budynkach Szkół Podstawowych i Przedszkolach oraz boisk przy Szkołach Podstawowych i Przedszkolach w Gminie Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
23-06-01 14:56
Pietrasz Leszek
194.82KB
{format} Zarządzenie nr 0050.175.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-05-31 09:26
Romowicz Magdalena
100.8KB
{format} Zarządzenie nr 0050.157.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-05-11 07:19
Romowicz Magdalena
40.5KB
{format} Zarządzenie nr 0050.148.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 2 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
23-05-05 08:43
Pietrasz Leszek
210.95KB
{format} Zarządzenie nr 0050.147.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 2 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
23-05-05 08:38
Pietrasz Leszek
210.95KB
{format} Zarządzenie nr 0050.146.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 2 maja 2023 roku w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny od osób fizycznych na rzecz Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
23-05-05 08:28
Pietrasz Leszek
200.5KB
{format} Zarządzenie nr 0050.133.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-04-26 13:45
Romowicz Magdalena
43.5KB
{format} Zarządzenie nr 0050.132.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 25.04.2023 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-04-26 07:12
Romowicz Magdalena
68.5KB
{format} Zarzązdenie Nr 0050.119.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 7 kwietnia 2023 roku w sprawie nabycia nieruchomosci od osób fizycznych do gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-04-12 13:21
Romowicz Magdalena
33.5KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.118.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 kwietnia 2023r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Górkach Śląskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 582
23-04-12 12:11
Romowicz Magdalena
203.34KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.117.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 kwietnia 2023r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
23-04-12 12:10
Romowicz Magdalena
202.6KB
{format} Zarządzenie nr 0050.109.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 03.04.2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-04-05 08:29
Romowicz Magdalena
104.41KB
{format} Zarządzenie nr 0050.84.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie nabycia nieruchomości od osób fizycznych do gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-03-14 11:25
Romowicz Magdalena
105.05KB
{format} Zarządzenie nr 0050.85.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie nabycia nieruchomości od osoby fizycznej do gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
23-03-14 11:23
Romowicz Magdalena
105.09KB
{format} Zarządzenie nr 0050.86.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 13.03.2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
23-03-14 11:10
Romowicz Magdalena
115.5KB
{format} Zarządzenie nr 0050.83.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 13.03.2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
23-03-14 11:09
Romowicz Magdalena
112.31KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.56.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 7 lutego 2023 roku w sprawie: odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0050.5.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 3 stycznia 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-02-07 13:27
Romowicz Magdalena
37.5KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
23-02-02 12:52
Romowicz Magdalena
183.71KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
23-02-02 12:51
Romowicz Magdalena
475.14KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rzą-dowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
23-02-02 12:45
Romowicz Magdalena
186.26KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2023Wójta Gminy Nędza z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
23-02-02 12:44
Romowicz Magdalena
835.41KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
23-02-02 12:43
Romowicz Magdalena
489.8KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.461.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
23-02-02 12:41
Romowicz Magdalena
185.63KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.459.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
23-02-02 12:40
Romowicz Magdalena
842.1KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.456.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 376
23-02-02 12:39
Romowicz Magdalena
186.17KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.454.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
23-02-02 12:38
Romowicz Magdalena
488.21KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.453.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
23-02-02 12:37
Romowicz Magdalena
840.16KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.444.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
23-02-02 12:34
Romowicz Magdalena
323.75KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.44.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
23-01-23 14:46
Pietrasz Leszek
206.15KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.43.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia funkcjonowania przedszkoli, dla których organem założycielskim jest Gmina Nędza w miesiącach wakacji letnich w roku szkolnym 2022/2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
23-01-23 14:45
Pietrasz Leszek
198.69KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.36.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie planu kontroli w 2023 roku dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
23-01-19 07:35
Romowicz Magdalena
243.38KB
{format} Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.22.2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
23-01-09 17:33
Pietrasz Leszek
206.13KB
{format} Zarządzenie nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
23-01-09 17:32
Pietrasz Leszek
199.86KB
{format} Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.21.2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
23-01-09 17:31
Pietrasz Leszek
1.37MB
{format} Zarządzenie Nr 0050.21.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 stycznia 2023r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej realizacja zadań placówki wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
23-01-09 17:31
Pietrasz Leszek
206.24KB
{format} Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.20.2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
23-01-09 17:30
Pietrasz Leszek
207.65KB
{format} Zarządzenie nr 0050.20.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
23-01-09 17:30
Pietrasz Leszek
205.24KB
{format} Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.19.2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
23-01-09 17:28
Pietrasz Leszek
1.4MB
{format} Zarządzenie Nr 0050.19.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 stycznia 2023r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
23-01-09 17:28
Pietrasz Leszek
218.9KB
{format} Załącznik do Zarządzenia Nr 005.18.2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
23-01-09 17:25
Pietrasz Leszek
203.71KB
{format} Zarządzenie nr 005.18.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 stycznia 2023r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
23-01-09 17:25
Pietrasz Leszek
205.57KB
{format} Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.17.2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
23-01-09 17:23
Pietrasz Leszek
1.33MB
{format} Zarządzenie Nr 0050.17.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 stycznia 2023r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
23-01-09 17:21
Pietrasz Leszek
204.14KB
{format} Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.16.2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
23-01-09 17:09
Pietrasz Leszek
204.6KB
{format} Zarządzenie nr 0050.16.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
23-01-09 17:08
Pietrasz Leszek
202.13KB
{format} Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.15.2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
23-01-09 17:04
Pietrasz Leszek
1.47MB
{format} Zarządzenie Nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 stycznia 2023r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
23-01-09 17:02
Pietrasz Leszek
206.66KB
{format} Zarządzenie nr 0050.6.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 3 stycznia 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
23-01-04 07:33
Romowicz Magdalena
101.73KB
{format} Zarządzenie nr 0050.5.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 3.01.2023 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
23-01-04 07:17
Romowicz Magdalena
146.29KB
{format} Projekt Uchwała Nr ..... Rady Gminy Nędza z dnia..... w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII-214-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
22-12-27 11:47
Pietrasz Leszek
194.79KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.442.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 420
22-12-27 11:42
Pietrasz Leszek
201.83KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.439.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rzą-dowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
22-12-21 11:51
Romowicz Magdalena
192.91KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.437.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1082
22-12-21 11:49
Romowicz Magdalena
192.91KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.432.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rzą-dowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
22-12-21 11:48
Romowicz Magdalena
185.24KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.430.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
22-12-21 11:46
Romowicz Magdalena
875.09KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.428.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 915
22-12-21 11:44
Romowicz Magdalena
465.44KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.419.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
22-12-21 11:43
Romowicz Magdalena
333.06KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.416.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 941
22-12-21 11:41
Romowicz Magdalena
185.11KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.414.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
22-12-21 11:40
Romowicz Magdalena
497.42KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.413.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
22-12-21 11:39
Romowicz Magdalena
500.35KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.409.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z sal lekcyjnych, pracowni komputerowych, sal gimnastycznych w budynkach Szkół Podstawowych i Przedszkolach oraz boisk przy Szkołach Podstawowych i Przedszkolach w Gminie Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
22-12-14 11:49
Romowicz Magdalena
133.02KB
{format} Zarządzenie nr 0050.426.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Nędza na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
22-12-14 11:40
Romowicz Magdalena
164.76KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.392.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
22-12-02 13:34
Romowicz Magdalena
335.5KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.391.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
22-12-02 13:33
Romowicz Magdalena
486.55KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.386.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rzą-dowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
22-12-02 13:32
Romowicz Magdalena
198.94KB
{format} Zarządzenie nr 0050.384.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
22-12-02 13:31
Romowicz Magdalena
892.42KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.376.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
22-12-02 13:30
Romowicz Magdalena
337.36KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.374.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 3 listopada 2022r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
22-12-02 13:28
Romowicz Magdalena
2.94MB
{format} Zarządzenie Nr 0050.368.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 października 2022r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rzą-dowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
22-12-02 13:24
Romowicz Magdalena
194.29KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.366.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 października w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
22-12-02 13:23
Romowicz Magdalena
490.98KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.365.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
22-12-02 13:23
Romowicz Magdalena
874.88KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.358.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 października 2022r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
22-12-02 13:17
Romowicz Magdalena
186.24KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.356.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
22-12-02 13:13
Romowicz Magdalena
843.04KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.346.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 października 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
22-12-02 13:09
Romowicz Magdalena
868.18KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.402.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie planu kontroli w 2022 roku dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
22-11-22 13:52
Romowicz Magdalena
141.06KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.389.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 listopada 2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
22-11-18 10:27
Romowicz Magdalena
266.68KB
{format} Zarządzenie nr 0050.371.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 października 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 450
22-11-03 11:47
Romowicz Magdalena
116.41KB
{format} Zarządzenie nr 0050.372.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 02.11.2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
22-11-03 11:37
Romowicz Magdalena
114.22KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.345.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Nędza uczniom uzdolnionym za wyniki w nauce
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
22-10-18 09:49
Pietrasz Leszek
382.24KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.344.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 października 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.22.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
22-10-18 09:48
Pietrasz Leszek
194.11KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.285.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 26 sierpień 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie założeń do sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nędza na rok szkolny 2022/2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
22-08-30 09:19
Romowicz Magdalena
48.5KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.279.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
22-08-25 08:28
Romowicz Magdalena
252.89KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.278.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
22-08-25 08:27
Romowicz Magdalena
252.58KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.277.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
22-08-25 08:26
Romowicz Magdalena
358.26KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.276.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
22-08-25 08:25
Romowicz Magdalena
321.68KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.272.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 sierpień 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia niepełnosprawnych dzieci i uczniów z terenu Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
22-08-25 08:21
Romowicz Magdalena
534.7KB
{format} Zarządzenie Wójta Gminy Nędza Nr 0050.266.2022 z dnia 10 sierpnia 2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
22-08-10 08:48
Romowicz Magdalena
157.67KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.245.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 20.07.2022r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Parafia Rzymsko - Katolicka Św. Anny w Babicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
22-07-21 14:13
Pietrasz Leszek
103.01KB
{format} Zarządzenie nr 0050.244.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 19.07.2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
22-07-21 13:59
Pietrasz Leszek
211.6KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.243.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 lipiec 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie założeń do sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nędza na rok szkolny 2022/2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
22-07-20 09:46
Pietrasz Leszek
193.84KB
{format} Zarządzenie nr 0050.236.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 lipca 2022 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
22-07-07 07:41
Romowicz Magdalena
396.81KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.234.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 lipca 2022r. w sprawie realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
22-07-06 12:03
Romowicz Magdalena
117.09KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.213.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
22-06-21 14:13
Pietrasz Leszek
227.29KB
{format} Zarządzenie nr 0050.215.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
22-06-21 14:00
Pietrasz Leszek
209.82KB
{format} Zarządzenie nr 0050.214.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
22-06-21 13:56
Pietrasz Leszek
204.64KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.217.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
22-06-21 13:34
Pietrasz Leszek
543.78KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.203.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 10.06.2022r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Babicach w przypadku jego nieobecności .doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
22-06-14 07:29
Romowicz Magdalena
37KB
{format} ZARZĄDZENIE Nr 0050.204.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 10.06.2022r. przyjęcie regulaminu placu zabaw.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
22-06-14 07:26
Romowicz Magdalena
37.5KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.192.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 03 czerwca 2022 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Nędzy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
22-06-08 09:27
Pietrasz Leszek
206.84KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.195.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
22-06-06 08:37
Pietrasz Leszek
201.21KB
{format} Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.191.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 02 czerwca 2022 roku w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Nędzy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
22-06-06 07:49
Pietrasz Leszek
438.85KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.191.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 02 czerwca 2022 roku w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Nędzy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
22-06-06 07:48
Pietrasz Leszek
190.69KB
{format} Załącznik do ogłoszenia o konkursie-oświadczenie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
22-05-12 13:10
Pietrasz Leszek
189.24KB
{format} Załącznik do ogłoszenia o konkursie - RODO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 377
22-05-12 13:33
Pietrasz Leszek
336.95KB
{format} Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Nędzy ul. Adama Mickiewicza 53, 47 – 440 Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
22-05-12 13:06
Pietrasz Leszek
415.08KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.164.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Nędzy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
22-05-12 13:01
Pietrasz Leszek
366.94KB
{format} Zarządzenie nr 0050.150.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
22-05-10 14:37
Pietrasz Leszek
301.29KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2022 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
22-04-22 09:30
Waloszek Daniel
1.06MB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2022 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
22-04-22 09:30
Waloszek Daniel
569.55KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2022 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
22-04-22 09:30
Waloszek Daniel
594.2KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2022 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
22-04-22 09:30
Waloszek Daniel
557.79KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2022 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
22-04-22 09:29
Waloszek Daniel
1.05MB
{format} Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
22-04-21 08:27
Waloszek Daniel
104.23KB
{format} Zarządzenie nr 0050.130.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
22-04-20 07:13
Waloszek Daniel
102.06KB
{format} Zarządzenie nr 0050.120.2022 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 439
22-04-12 08:18
Waloszek Daniel
220.57KB
{format} Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
22-04-08 09:35
Waloszek Daniel
105.37KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.118.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
22-04-07 09:44
Waloszek Daniel
105.45KB
{format} Zarządzenie nr 0050.97.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 24.03.2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 400
22-03-31 11:55
Waloszek Daniel
112.87KB
{format} Zarządzenie nr 0050.96.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 marca roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
22-03-31 11:53
Waloszek Daniel
109.4KB
{format} Zarządzenie nr 0050.95.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 marca roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
22-03-31 11:53
Waloszek Daniel
109.38KB
{format} Zarządzenie nr 0050.94.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
22-03-31 11:52
Waloszek Daniel
108.95KB
{format} Załącznik do Zarządzenie Nr 0050.92.2022.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
22-03-24 14:09
Pietrasz Leszek
369KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.92.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
22-03-24 14:06
Pietrasz Leszek
200.7KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.80.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
22-03-14 15:02
Waloszek Daniel
103.71KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.81.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
22-03-14 14:55
Waloszek Daniel
104.87KB
{format} Zarządzenie nr 0050.36.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1528
22-02-17 11:53
Waloszek Daniel
261.76KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.47.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
22-02-15 10:05
Waloszek Daniel
105.07KB
{format} Zarządzenie nr 0050.41/A.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 04 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 954
22-02-10 13:25
Waloszek Daniel
158.95KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.35.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
22-02-07 10:30
Pietrasz Leszek
392.62KB
{format} Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: "Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: realizacja zadania placówki wsparcia dziennego o którym mowa w przepisach i wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
22-02-04 13:37
Pietrasz Leszek
247.44KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 03.02.2022r. w sprawie: wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ”na 2022r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
22-02-04 13:29
Pietrasz Leszek
127.59KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.39.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 03.02.2022r. w sprawie: wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ” na 2022r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
22-02-04 13:22
Pietrasz Leszek
136.06KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.40.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 03.02.2022r. w sprawie: wyboru oferty i udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
22-02-04 13:18
Pietrasz Leszek
114.97KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.338.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
22-01-20 09:52
Waloszek Daniel
387.59KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.325.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
22-01-20 09:51
Waloszek Daniel
386.18KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.316.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
22-01-20 09:51
Waloszek Daniel
1.1MB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.310.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
22-01-20 09:50
Waloszek Daniel
585.96KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.306.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
22-01-20 09:50
Waloszek Daniel
1.1MB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.293.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 476
22-01-20 09:49
Waloszek Daniel
1.07MB
{format} Zarządzenie Nr 0050.22.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 stycznia 2022r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
22-01-19 10:56
Waloszek Daniel
125.02KB
{format} Zarządzenie nr 0050.18.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
22-01-12 13:11
Waloszek Daniel
163.82KB
{format} Zarządzenie nr 0050.17.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 376
22-01-12 13:10
Waloszek Daniel
152.11KB
{format} Zarządzenie nr 0050.16.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 10.01.2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 513
22-01-12 13:10
Waloszek Daniel
111.96KB
{format} Zarządzenie nr 0050.15.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
22-01-12 13:09
Waloszek Daniel
96.44KB
{format} 2. Zarządzenie nr 0050.14.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
22-01-10 14:38
Waloszek Daniel
103.08KB
{format} 1. Zarządzenie nr 0050.13.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie Wspierania rodziny i pieczy zastępczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
22-01-10 14:37
Waloszek Daniel
101.44KB
{format} 2. Zarządzenie nr 0050.8.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
22-01-10 14:36
Waloszek Daniel
108.21KB
{format} 1. Zarządzenie nr 0050.7.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1022
22-01-10 14:35
Waloszek Daniel
106.31KB
{format} 1. Zarządzenie nr 0050.9.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
22-01-10 14:32
Waloszek Daniel
106.14KB
{format} 2. Zarządzenie nr 0050.12.2022 w sprawie powołnaia komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
22-01-10 14:29
Waloszek Daniel
104.4KB
{format} 1. Zarządzenie nr 0050.11.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie "Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
22-01-10 14:28
Waloszek Daniel
103.61KB
{format} Zarządzenie nr 0050.324.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Nędza na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
21-12-20 14:26
Pietrasz Leszek
209.83KB
{format} Zarządzenie nr 0050.327.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany terminu przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
21-12-20 14:21
Pietrasz Leszek
97.16KB
{format} Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
21-12-10 09:18
Waloszek Daniel
105.03KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.300.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 24.11.2021r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
21-12-01 11:18
Waloszek Daniel
104.99KB
{format} Zarządzenie NR 0050.303.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
21-12-01 09:26
Waloszek Daniel
93.81KB
{format} Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
21-11-29 12:00
Waloszek Daniel
105.21KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.299.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
21-11-22 15:17
Waloszek Daniel
125.61KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.292.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
21-11-18 10:53
Waloszek Daniel
113.52KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.297.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i udziału w ćwiczeniu wojewódzkim p.k. „Górny Śląsk – 2021”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
21-11-17 13:32
Waloszek Daniel
101.89KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.287.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
21-11-17 08:58
Waloszek Daniel
1.15MB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.270.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
21-11-17 08:56
Waloszek Daniel
1.07MB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.265.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
21-11-17 08:56
Waloszek Daniel
807.56KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.260.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 13 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
21-11-17 08:56
Waloszek Daniel
804.25KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.251.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 6 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
21-11-17 08:55
Waloszek Daniel
807.01KB
{format} Zarządzenie nr 0050.281.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 2 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
21-11-03 12:35
Waloszek Daniel
107.61KB
{format} Zarządzenie nr 0050.280.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 2 listopada 2021 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 782
21-11-03 12:29
Waloszek Daniel
164.4KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.278.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 października 2021 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
21-10-29 13:47
Pietrasz Leszek
870.26KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.274.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
21-10-21 14:43
Waloszek Daniel
120.57KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.259.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 12.10.2021r. w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
21-10-12 10:29
Waloszek Daniel
97.61KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.257.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 07.10.2021r. w sprawie organizacji Akcji Zima dróg gminnych, na terenie Gminy Nędza w sezonie 2021/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
21-10-08 11:18
Waloszek Daniel
172.45KB
{format} Zarządzenie nr 0050.255.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 06 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
21-10-07 12:29
Waloszek Daniel
158.04KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.244.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
21-10-05 12:50
Waloszek Daniel
815.85KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.238.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
21-10-05 12:46
Waloszek Daniel
460.38KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
21-10-05 12:42
Waloszek Daniel
294.42KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.217.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
21-10-05 12:40
Waloszek Daniel
453.59KB
{format} „Program współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
21-10-04 16:01
Pietrasz Leszek
243.49KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.248.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 4 października 2021 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
21-10-04 15:51
Pietrasz Leszek
202.21KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.241.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 24.09.2021r w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
21-09-29 15:13
Pietrasz Leszek
377.89KB
{format} Załącznik do Zarządzenie Nr 0050.242.2021.pdf - GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2021–2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
21-09-28 07:37
Pietrasz Leszek
342.48KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.242.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 września 2021 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
21-09-27 11:27
Pietrasz Leszek
201.52KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.236.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 21września 2021 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
21-09-23 12:48
Pietrasz Leszek
201.27KB
{format} Zarządzenie nr 0050.231.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 15.09.2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
21-09-21 14:49
Pietrasz Leszek
193.04KB
{format} Zarządzenie nr 0050.229.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 września 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1072
21-09-21 14:46
Pietrasz Leszek
295.16KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.237.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 września 2021 roku w sprawie: odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0050.200.2021 Wójta Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 993
21-09-21 13:58
Pietrasz Leszek
383.32KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.230.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 września 2021 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
21-09-14 07:45
Waloszek Daniel
124.46KB
{format} Zarządzenie nr 0050.223.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 września 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 617
21-09-09 07:01
Waloszek Daniel
100.33KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.204.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nędza za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
21-08-09 10:22
Waloszek Daniel
2.65MB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.187.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
21-08-09 10:19
Waloszek Daniel
820.41KB
{format} Zarządzenie nr 0050.199.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 21.07.2021 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 315
21-07-30 07:25
Waloszek Daniel
147.53KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.200.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1244
21-07-30 07:25
Waloszek Daniel
242.79KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.201.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Górkach Śląskich w przypadku jego nieobecności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
21-07-28 13:57
Waloszek Daniel
99.2KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.194.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szczególnie zdolnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 677
21-07-19 12:33
Waloszek Daniel
93.65KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.193.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Nędza uczniom szczególnie zdolnym, zamieszkałych na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 370
21-07-19 12:32
Waloszek Daniel
140.4KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.192.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
21-07-13 07:36
Waloszek Daniel
104.47KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.177.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
21-07-08 09:26
Waloszek Daniel
101.51KB
{format} Zarządzenie nr 0050.180.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 czerwca 2021 roku.2021WójtaGminyNędzazdnia24czerwca2021roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
21-06-28 12:14
Waloszek Daniel
121.54KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.165.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
21-06-14 11:02
Waloszek Daniel
829.95KB
{format} Zarządzenie nr 0050.164.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
21-06-02 12:11
Waloszek Daniel
162.5KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.158.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
21-05-24 14:49
Waloszek Daniel
125.1KB
{format} Zarządzenie nr 0050.156.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 21.05.2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
21-05-24 08:37
Waloszek Daniel
113.8KB
{format} Zarządzenie nr 0050.139.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
21-05-24 07:25
Waloszek Daniel
112.39KB
{format} Zarządzenie nr 0050.138.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
21-05-24 07:25
Waloszek Daniel
111.72KB
{format} Zarządzenie nr 0050.137.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
21-05-24 07:24
Waloszek Daniel
111.81KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
21-05-13 09:28
Waloszek Daniel
286.99KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.145.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
21-05-10 09:30
Waloszek Daniel
105.33KB
{format} Zarządzenie nr 0050.142.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
21-05-07 07:12
Waloszek Daniel
111.07KB
{format} Zarządzenie nr 0050.141.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
21-05-07 07:12
Waloszek Daniel
110.7KB
{format} Zarządzenie nr 0050.140.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
21-05-07 07:11
Waloszek Daniel
112.24KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.129.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
21-04-26 10:25
Waloszek Daniel
104.92KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 348
21-04-21 12:24
Waloszek Daniel
183.27KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
21-04-21 12:24
Waloszek Daniel
806.62KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.125.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
21-04-20 12:16
Waloszek Daniel
3.95MB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy za 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
21-04-12 11:50
Waloszek Daniel
1.67MB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
21-04-01 07:47
Waloszek Daniel
181.71KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
21-04-01 07:46
Waloszek Daniel
811.91KB
{format} Zarządzenie NR 0050.92.1.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 417
21-03-31 18:10
Waloszek Daniel
98.3KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
21-03-31 18:03
Waloszek Daniel
284.44KB
{format} Zarządzenie nr 0050.97.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 24.03.2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
21-03-26 09:08
Waloszek Daniel
111.94KB
{format} Zarządzenie nr 0050.96.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.03.2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
21-03-26 09:06
Waloszek Daniel
112.89KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.93.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie określenia świadczeń pracodawcy zapobiegających rozprzestrzenianiu się epidemii SARS-Co V-2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
21-03-18 09:47
Waloszek Daniel
107.1KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
21-03-16 10:38
Waloszek Daniel
284.56KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
21-03-16 10:38
Waloszek Daniel
807.42KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
21-03-16 10:37
Waloszek Daniel
799.31KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zmian w budżecie gminy na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
21-03-16 10:37
Waloszek Daniel
297.08KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
21-03-16 10:37
Waloszek Daniel
283.66KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
21-03-16 10:37
Waloszek Daniel
795.04KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
21-03-16 10:36
Waloszek Daniel
282.77KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
21-03-16 10:34
Waloszek Daniel
807.71KB
{format} Zarządzenie nr 0050.77/1.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
21-03-09 14:56
Waloszek Daniel
99.78KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.77.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 605
21-03-03 14:42
Waloszek Daniel
105.06KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.74.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej w przypadku jego nieobecności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
21-03-03 07:06
Waloszek Daniel
336.98KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.65.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia funkcjonowania przedszkoli, dla których organem założycielskim jest Gmina Nędza w miesiącach wakacji letnich w roku szkolnym 2020/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
21-03-03 07:05
Waloszek Daniel
210.74KB
{format} Zarządzenie nr 0050.75.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 02.03.2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
21-03-02 13:55
Waloszek Daniel
97.81KB
{format} Zarządzenie nr 0050.66.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.02.2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
21-02-22 14:01
Waloszek Daniel
97.27KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.42.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie założeń do sporządzania arkuszy organizacyjnych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nędza na rok szkolny 2021/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
21-02-16 13:22
Waloszek Daniel
232.29KB
{format} Zarządzenie nr 0050.48.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
21-02-10 10:02
Waloszek Daniel
110.39KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2021 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
21-02-03 14:25
Waloszek Daniel
186.8KB
{format} Zarządzenie nr 0050.45.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 523
21-02-03 13:57
Waloszek Daniel
111.71KB
{format} Zarządzenie 0050.38.2021 z 28.01.2021- KULTURA ogłoszenia wyników konkursu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
21-01-29 13:18
Waloszek Daniel
140.66KB
{format} Zarządzenie 0050.39.2021 z dnia 28.01.2021 -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- ogłoszenia wyników konkursu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
21-01-29 13:17
Waloszek Daniel
115.2KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.25.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
21-01-20 16:08
Pietrasz Leszek
200.51KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.13.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 04 stycznia 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie zobowiązania dyrektorów szkół i przedszkoli w Gminie Nędza do prowadzenia ksiąg rachunkowych w siedzibie jednostki budżetowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
21-01-15 07:35
Waloszek Daniel
115.34KB
{format} Zarządzenie nr 0050.20.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 12.01.2021 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
21-01-12 13:09
Waloszek Daniel
148.09KB
{format} ZARZĄDZENIE nr 0050.19.2021 w sprawie określenia wysokości cen zbycia drewna opałowego pozyskanego z terenów stanowiących własno.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
21-01-12 11:48
Waloszek Daniel
138.73KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.12.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Nędza na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
21-01-05 13:15
Waloszek Daniel
105.56KB
{format} Zarządzenie nr 0050.319.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 01.12.2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
20-12-07 10:56
Waloszek Daniel
98.38KB
{format} Zarządzenie Nr0050.320.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 01.12.2020r.w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
20-12-03 13:12
Waloszek Daniel
104.39KB
{format} Zarządzenie nr 0050.317.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za oddanie w dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych stanowiące własność Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 334
20-11-30 14:12
Waloszek Daniel
93.41KB
{format} Zarządzenie nr 0050.296.2020 Wójta Gminy Nędza dnia 23.11.2020rokuw sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
20-11-25 16:50
Waloszek Daniel
114.16KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.247.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 października 2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
20-10-20 07:09
Waloszek Daniel
361.61KB
{format} Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 696
20-10-16 12:42
Waloszek Daniel
133.26KB
{format} ZARZĄDZENIE nr 0050.221.2020 z dnia 30.09.2020 w sprawie organizacji Akcji Zima dróg gminnych w sezonie 2020-2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
20-10-01 07:30
Waloszek Daniel
223.59KB
{format} Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 642
20-09-16 09:56
Waloszek Daniel
132.39KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.206.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej w przypadku jego nieobecności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
20-09-15 14:03
Waloszek Daniel
131.9KB
{format} w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
20-09-11 15:13
Waloszek Daniel
152.98KB
{format} Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
20-09-14 08:57
Waloszek Daniel
132.17KB
{format} Zarządzenie w sprawie konsultacji aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
20-09-10 11:24
Waloszek Daniel
131.88KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.199.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 07 września 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
20-09-07 15:31
Waloszek Daniel
129.53KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.198.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 07 września 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej w przypadku nieobecności dyrektora
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
20-09-07 15:31
Waloszek Daniel
124.67KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.197.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 07 września 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
20-09-07 15:31
Waloszek Daniel
122.06KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.196.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 01 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania publicznych przedszkoli dla których organem założycielskim jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
20-09-07 08:27
Waloszek Daniel
131.74KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.194.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.242.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
20-09-02 13:09
Waloszek Daniel
101.64KB
{format} Zarządzenie nr 0050.173.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 30.07.2020 r. w sprawie: wprowadzenia procedury wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
20-08-03 11:18
Waloszek Daniel
1.02MB
{format} Zarządzenie Nr 0050.173.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
20-08-03 07:44
Waloszek Daniel
154.65KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.172.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
20-08-03 07:44
Waloszek Daniel
122.36KB
{format} Zarządzenie nr 0050.171.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
20-08-03 07:43
Waloszek Daniel
146.91KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.170.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej w przypadku nieobecności dyrektora
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
20-08-03 07:43
Waloszek Daniel
127.14KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.165.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie: określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej, dla którego organem Prowadzącym jest Gmina Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
20-07-17 08:48
Waloszek Daniel
307.44KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.163.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szczególnie zdolnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
20-07-16 11:10
Waloszek Daniel
100.39KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.162.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Nędza uczniom szczególnie zdolnym, zamieszkałych na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
20-07-15 08:16
Waloszek Daniel
173.17KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.154.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 349
20-07-09 07:44
Waloszek Daniel
184.35KB
{format} Załącznik do Zarządzenia nr 0050.138.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 23.06. 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
20-06-29 08:32
Waloszek Daniel
270.77KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.138.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 361
20-06-29 08:32
Waloszek Daniel
148.84KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.140.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 24.06.2020r. w sprawie: wyboru oferty i udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” na okres od 01.07.2020r. do 31.12.2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 333
20-06-26 11:12
Waloszek Daniel
115.35KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.139.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 24.06.2020 r. w sprawie: wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ” na okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
20-06-26 11:11
Waloszek Daniel
117.79KB
{format} Zarządzenie nr 0050.133.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
20-06-17 07:30
Waloszek Daniel
191.96KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.126.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów z terenu Gminy Nędza do szkół w Raciborzu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
20-06-10 12:30
Waloszek Daniel
450.12KB
{format} Zarządzenie nr 0050.123.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
20-06-08 07:24
Waloszek Daniel
101.92KB
{format} Zarządzenie nr 0050.122.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 04 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
20-06-08 07:23
Waloszek Daniel
126.25KB
{format} Zarządzenie nr 0050.113.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 463
20-06-08 07:23
Waloszek Daniel
128.95KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.102.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 395
20-05-13 19:29
Waloszek Daniel
241.98KB
{format} Zarządzenie 0050.94.2020 przekazania sprawozdania finansowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
20-04-29 10:36
Waloszek Daniel
1.5MB
{format} Zarządzenie Nr 0050.81.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Nędza za I kwartał 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
20-04-23 10:35
Waloszek Daniel
60.47KB
{format} Zarządzenie Nr 0050. 81.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
20-04-21 18:36
Pietrasz Leszek
200.88KB
{format} Zarządzenie nr 0050.78.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 787
20-04-18 08:21
Waloszek Daniel
148.28KB
{format} Zarządzenie nr 0050.79.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 503
20-04-18 08:20
Waloszek Daniel
162.3KB
{format} Zarządzenie Nr 0050. 75.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie informacji o podmiotach realizujących zadania w trybie Uchwały Nr XLIV-249-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
20-04-15 12:21
Waloszek Daniel
143.34KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.74 .2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Nędza za 2019 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
20-04-15 12:20
Waloszek Daniel
423.6KB
{format} Zarządzenie nr 0050.64.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
20-04-03 14:38
Waloszek Daniel
96.29KB
{format} Zarządzenie nr 0050.63.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
20-04-03 14:36
Waloszek Daniel
69.34KB
{format} Zarządzenie nr 0050.65.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
20-04-03 14:35
Waloszek Daniel
155.35KB
{format} Zarządzenie nr 0050.55.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
20-03-12 09:18
Waloszek Daniel
128.11KB
{format} Zarządzenie nr 0050.56.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
20-03-12 09:04
Waloszek Daniel
187.08KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 luty 2020 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej w przypadku nieobecności dyrektora
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
20-02-27 14:32
Waloszek Daniel
153.9KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.44.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 luty 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej w przypadku nieobecności dyrektora
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
20-02-27 14:32
Waloszek Daniel
124.21KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.26.2020 -wyniki konkursu Przeciwdziałanie uzależnieniom
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
20-01-31 10:04
Waloszek Daniel
172.81KB
{format} Zarządzenie nr 0050.21.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
20-01-30 08:33
Waloszek Daniel
121.39KB
{format} Zarządzenie nr 0050.22.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 348
20-01-30 08:30
Waloszek Daniel
176.03KB
{format} Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu ofert- wspieranie rodziny i pieczy zastępczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
20-01-30 08:23
Waloszek Daniel
120.58KB
{format} zarządzenie 0050.24.2020 z 28.01.2020- KULTURA ogłoszenia wyników konkursu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 322
20-01-30 08:23
Waloszek Daniel
171.56KB
{format} Zarządzenie 0050.25.2020 z dnia 28.01.2020 -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- ogłoszenia wyników konkursu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 445
20-01-30 08:22
Waloszek Daniel
169.11KB
{format} zarządzenie w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Nędza na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
20-01-27 08:34
Waloszek Daniel
156KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.358.2019 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
20-01-17 11:26
Waloszek Daniel
182.36KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.16.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania Pana Janusza Stanek ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
20-01-15 13:34
Waloszek Daniel
134.81KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.360.1.2019 zmiana 17.12.2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
20-01-13 14:53
Waloszek Daniel
198.06KB
{format} Zarządzenie Wójta Gminy Nędza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
20-01-10 07:09
Waloszek Daniel
99KB
{format} Zarządzenie nr 0050.371.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
20-01-02 09:37
Waloszek Daniel
123.94KB
{format} Zarządzenie nr 0050.370.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
20-01-02 09:37
Waloszek Daniel
105.53KB
{format} Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 594
19-12-19 07:50
Waloszek Daniel
126.37KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.318.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
19-10-31 10:32
Waloszek Daniel
244.86KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.310.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 października 2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów z terenu Gminy Nędza do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
19-10-28 15:15
Waloszek Daniel
120.38KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.310.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 października 2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów z terenu Gminy Nędza do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
19-10-28 15:14
Waloszek Daniel
100.81KB
{format} Załącznik nr 2 do Zarządzenia NR 0050.282.2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
19-10-28 15:14
Waloszek Daniel
96.35KB
{format} Załącznik nr 1 do Zarządzenia NR 0050.282.2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
19-10-28 15:14
Waloszek Daniel
374.13KB
{format} Zarządzenie NR 0050.282.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
19-10-28 15:13
Waloszek Daniel
116.49KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.307.2019 z dnia 23.10.2019r. w sprawie realizacji zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
19-10-24 12:47
Waloszek Daniel
132.21KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.299.2019 z dnia 11.10.2019r. w sprawie realizacji zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
19-10-14 14:28
Waloszek Daniel
131.19KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.298.2019 z dnia 11.10.2019r. w sprawie realizacji zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
19-10-14 14:28
Waloszek Daniel
131.75KB
{format} Zarządzenie nr 0050.280.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 26.09.2019 roku w sprawie wprowadzenia Procedury szacowania i zarządzania ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 396
19-10-03 11:45
Waloszek Daniel
158.88KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.287.2019 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
19-10-03 11:39
Waloszek Daniel
132.58KB
{format} Zarządzenie nr 0050.279.2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
19-09-30 13:09
Waloszek Daniel
103.81KB
{format} Zarządzenie nr 0050.272.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
19-09-23 07:57
Waloszek Daniel
123.52KB
{format} Zarządzenie nr 0050.271.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
19-09-23 07:56
Waloszek Daniel
123.39KB
{format} Zarządzenie nr 0050.262.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 września 2019 roku w sprawie określenia wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
19-09-23 07:55
Waloszek Daniel
107.08KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.273.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
19-09-19 13:31
Pietrasz Leszek
194.74KB
{format} Zarządzenie Nr 0050. 274.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 września 2019 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
19-09-19 13:28
Pietrasz Leszek
628.29KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.270.2019 Wójta Gminy Nędza, z dnia 17.09.2019 r. w sprawie planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
19-09-19 13:14
Pietrasz Leszek
1.28MB
{format} Zarządzenie Nr 0050.261.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 września 2019 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
19-09-10 13:23
Pietrasz Leszek
645.65KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.252.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia Sekretarzowi Gminy w razie nieobecności Wójta Gminy określonych spraw Gminy oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
19-09-04 15:08
Pietrasz Leszek
195.59KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.244.2019 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 października 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
19-09-02 12:41
Pietrasz Leszek
208.3KB
{format} Zarządzenie nr 0050.223.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 390
19-08-28 07:59
Waloszek Daniel
101.98KB
{format} Zarządzenie nr 0050.222.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
19-08-28 07:59
Waloszek Daniel
101.14KB
{format} Zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
19-08-28 07:56
Waloszek Daniel
121.3KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.242.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.313.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 424
19-08-20 11:42
Pietrasz Leszek
199.64KB
{format} Zarządzenie nr 0050.241.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
19-08-13 11:14
Waloszek Daniel
121.51KB
{format} Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.237.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
19-08-05 12:03
Waloszek Daniel
360.34KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.237.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
19-08-05 12:03
Waloszek Daniel
151.23KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.230.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli na terenie Gminy Nędza w okresie ferii zimowych i przerw świątecznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
19-08-05 07:15
Waloszek Daniel
126.96KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.210.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
19-07-31 10:39
Waloszek Daniel
130.68KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.211.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
19-07-31 10:38
Waloszek Daniel
130.52KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.232.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, a dowożonych przez rodziców własnym środkiem transportu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
19-07-31 10:34
Waloszek Daniel
123.57KB
{format} Zarządzenie nr 0050.231.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
19-07-31 10:30
Waloszek Daniel
126.06KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.221.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
19-07-23 12:13
Waloszek Daniel
153.84KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.220.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
19-07-23 12:13
Waloszek Daniel
122.24KB
{format} Zarządzenie nr 0050.207.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
19-07-17 09:56
Waloszek Daniel
121.52KB
{format} Zarządzenie 0050.205.2019 z dnia 4 lipca 2019r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
19-07-08 12:02
Waloszek Daniel
215.17KB
{format} Zarządzenie nr 0050.206.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 462
19-07-08 07:34
Waloszek Daniel
121.65KB
{format} Zarządzenie nr 0050.194.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 635
19-07-02 09:58
Waloszek Daniel
129.42KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.195.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia funkcjonowania przedszkoli na terenie Gminy Nędza w miesiącach wakacji letnich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
19-07-01 10:41
Pietrasz Leszek
194.68KB
{format} Zarządzenie nr 0050.186.2019 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza na nieruchomość stanowiącą współwłasność osób fizycznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 387
19-06-17 11:02
Waloszek Daniel
146.28KB
{format} Zarządzenie nr 0050.183.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
19-06-13 08:48
Waloszek Daniel
122.41KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.170.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 997
19-05-27 13:34
Waloszek Daniel
133.41KB
{format} Zarządzenie nr 0050.167.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
19-05-23 07:46
Waloszek Daniel
147.55KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.162.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nędza do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania pism.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
19-05-20 12:16
Waloszek Daniel
126.44KB
{format} załącznik do Zarządzenia Nr 0050.161.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 maja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 786
19-05-17 08:05
Waloszek Daniel
250.22KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.161.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 maja w sprawie: określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
19-05-17 08:05
Waloszek Daniel
126.1KB
{format} Zarządzenie nr 0050.150.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
19-05-09 08:58
Waloszek Daniel
206.2KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.152.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
19-05-09 08:20
Waloszek Daniel
185.54KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.148.2019 Wójta Gminy Nedza z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie informacji o podmiotach realizujących zadania w trybie Uchwały Nr XLIV-249-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
19-05-06 11:23
Waloszek Daniel
143.9KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.147.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 maja 20198 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Nędza za 2018 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
19-05-06 11:23
Waloszek Daniel
421.33KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.139.2019 Wójt Gminy Nędza z dnia 26 kwietnia 2019 w sprawie zakończenia sezonu grzewczego w placówkach administrowanych przez Gminę Nędzę.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
19-04-29 14:53
Waloszek Daniel
121.25KB
{format} Zarządzenie nr 0050.123.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
19-04-17 12:55
Waloszek Daniel
123.7KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.122.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy, dla której organem prowadzącym jest Gmina Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 447
19-04-12 11:06
Waloszek Daniel
325.26KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.114.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 808
19-04-03 11:39
Waloszek Daniel
132.5KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.115.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 01 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie założeń do sporządzania arkuszy organizacyjnych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nędza na rok szkolny 2019/2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
19-04-03 08:27
Waloszek Daniel
147.7KB
{format} Zarządzenie nr 0050.105.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
19-03-29 11:04
Waloszek Daniel
123.42KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.104.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: założeń do sporządzania arkuszy organizacyjnych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nędza na rok szkolny 2019/2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 493
19-03-29 10:44
Waloszek Daniel
190.12KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.89.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 4.03.2019 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
19-03-26 13:53
Waloszek Daniel
107.64KB
{format} Zarządzenie nr 0050.97.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
19-03-25 07:57
Waloszek Daniel
119.91KB
{format} Zarządzenie nr 0050.95.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
19-03-25 07:35
Waloszek Daniel
127.36KB
{format} Zarządzenie nr 0050.96.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie nabycia nieruchomości od osoby fizycznej do gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
19-03-25 07:35
Waloszek Daniel
126.85KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.99.2019 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
19-03-25 07:23
Waloszek Daniel
140.07KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.100.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Nędza przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w roku 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
19-03-29 13:52
Waloszek Daniel
169.05KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.86.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 01 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia funkcjonowania przedszkoli na terenie Gminy Nędza w miesiącach wakacji letnich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
19-03-06 10:18
Waloszek Daniel
125.47KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.80.2019 w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” na 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
19-02-26 14:32
Waloszek Daniel
143.83KB
{format} Zarządzenie nr 0050.51.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 391
19-02-06 13:02
Waloszek Daniel
122.95KB
{format} Zarządzenie nr 0050.52.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 911
19-02-06 12:58
Waloszek Daniel
383.03KB
{format} Zarządzenie nr 0050.44.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 481
19-01-30 13:18
Waloszek Daniel
122.83KB
{format} Zarządzenie nr 0050.43.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
19-01-30 13:17
Waloszek Daniel
122.75KB
{format} Zarządzenie nr 0050.45.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
19-01-30 13:03
Waloszek Daniel
183.86KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
19-01-28 12:50
Waloszek Daniel
297.61KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia funkcjonowania przedszkoli na terenie Gminy Nędza w miesiącach wakacji letnich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 470
19-01-28 12:49
Waloszek Daniel
131.79KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.35.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli na terenie Gminy Nędza w okresie ferii zimowych i przerw świątecznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
19-01-28 12:49
Waloszek Daniel
131.91KB
{format} Zarządzenie nr 0050.12.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
19-01-22 11:36
Waloszek Daniel
120.38KB
{format} ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2019 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Nędza odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz wysokości ekwiwalentu za pranie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1518
19-01-17 14:46
Waloszek Daniel
198.56KB
{format} Zarządzenie nr 0050.27.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 styczeń 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
19-01-17 13:46
Waloszek Daniel
193.52KB
{format} Zarządzenie nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej: realizacja zadań placówki wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 518
19-01-17 13:46
Waloszek Daniel
846.09KB
{format} Zarządzenie nr 0050.25.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
19-01-17 13:44
Waloszek Daniel
195.37KB
{format} Zarządzenie nr 0050.24.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
19-01-17 13:43
Waloszek Daniel
636.45KB
{format} Zarządzenie nr 0050.23.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
19-01-17 13:43
Waloszek Daniel
199.31KB
{format} Zarządzenie nr 0050.22.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 505
19-01-17 13:38
Waloszek Daniel
780.37KB
{format} Zarządzenie nr 0050.21.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 442
19-01-17 13:37
Waloszek Daniel
211.96KB
{format} Zarządzenie nr 0050.20.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Ochrony i promocji zdrowia ”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
19-01-17 13:36
Waloszek Daniel
795.16KB
{format} Zarządzenie nr 0050.19.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
19-01-17 13:35
Waloszek Daniel
193.03KB
{format} Zarządzenie nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
19-01-17 13:35
Waloszek Daniel
796.77KB
{format} Zarządzenie nr 0050.16.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 765
19-01-17 11:45
Waloszek Daniel
175.13KB
{format} Zarządzenie nr 0050.15.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
19-01-17 11:45
Waloszek Daniel
124.88KB
{format} Zarządzenie nr 0050.14.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
19-01-17 11:44
Waloszek Daniel
125.01KB
{format} Zarządzenie nr 0050.28.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
19-01-17 11:23
Waloszek Daniel
120.06KB
{format} Zarządzenie NR 0050.7.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
19-01-14 13:11
Waloszek Daniel
102KB
{format} Zarządzenie nr 0050.10.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
19-01-11 09:29
Waloszek Daniel
128.88KB
{format} Zarządzenie nr 0050.9.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 09 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Nędza na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
19-01-10 14:23
Waloszek Daniel
199.13KB
{format} Zarządzenie nr 0050.439.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Nędza na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
19-01-03 08:33
Waloszek Daniel
75.04KB
{format} Zarządzenie nr 0050.425.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
18-12-20 11:36
Waloszek Daniel
86.47KB
{format} Zarządzenie nr 0050.417.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
18-12-18 16:40
Waloszek Daniel
113.27KB
{format} Zarządzenie NR 0050.416.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
18-12-12 14:04
Waloszek Daniel
63.82KB
{format} Zarządzenie nr 0050.396.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
18-12-11 07:49
Waloszek Daniel
118.68KB
{format} Zarządzenie nr 0050.403.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
18-11-30 11:16
Waloszek Daniel
209.09KB
{format} Zarządzenie nr 0050.402.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
18-11-30 11:16
Waloszek Daniel
209.72KB
{format} Zarządzenie nr 0050.401.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 565
18-11-30 11:15
Waloszek Daniel
209.02KB
{format} Zarządzenie nr 0050.400.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
18-11-30 11:12
Waloszek Daniel
208.17KB
{format} Zarządzenie nr 0050.399.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
18-11-30 11:11
Waloszek Daniel
208.17KB
{format} Zarządzenie nr 0050.398.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 365
18-11-30 11:09
Waloszek Daniel
383.4KB
{format} Zarządzenie nr 0050.397.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
18-11-30 11:03
Waloszek Daniel
207.88KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.405.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
18-11-29 09:08
Pietrasz Leszek
201.24KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.378.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
18-11-14 14:31
Pietrasz Leszek
196.62KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.377.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 355
18-11-13 10:50
Pietrasz Leszek
196KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.363.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
18-10-31 12:08
Pietrasz Leszek
202.46KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.365.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 października 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
18-10-31 11:51
Pietrasz Leszek
202.34KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.367.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 377
18-10-31 10:24
Pietrasz Leszek
202.98KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.364.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 pażdziernik 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
18-10-30 07:55
Pietrasz Leszek
203.68KB
{format} Zarządzenie nr 0050.354.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 października 2018 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
18-10-17 09:50
Pietrasz Leszek
200.46KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.352.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
18-10-17 09:45
Pietrasz Leszek
210.33KB
{format} Zarządzenie nr 0050.353.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 października 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 345
18-10-17 09:40
Pietrasz Leszek
244.8KB
{format} Zarządzenie nr 0050.343.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
18-10-15 14:15
Pietrasz Leszek
207.23KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.341.2018 Wójt Gminy Nędza z dnia 8 października 2018 roku w sprawie rozpoczęcia sezonu grzewczego w placówkach administrowanych przez Gminę Nędzę.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
18-10-11 13:00
Pietrasz Leszek
358.17KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.339.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 04 października 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szczególnie zdolnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
18-10-08 20:57
Pietrasz Leszek
198.49KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.332.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 03 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Nędza uczniom szczególnie zdolnym, zamieszkałych na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
18-10-08 20:54
Pietrasz Leszek
383.48KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.324.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na propozycje zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 519
18-10-08 20:51
Pietrasz Leszek
199.26KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.340.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
18-10-08 20:22
Pietrasz Leszek
211.05KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.342.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 października 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
18-10-08 19:51
Pietrasz Leszek
201.64KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.337.2018 Wójt Gminy Nędza z dnia 04 października 2018 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
18-10-08 10:56
Pietrasz Leszek
221.67KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.330.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
18-09-28 13:46
Waloszek Daniel
201.99KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.308.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 12.09.2018r. w sprawie organizacji Akcji Zima dróg gminnych, na terenie Gminy Nędza w sezonie 2018/2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
18-09-15 19:51
Pietrasz Leszek
415.61KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.311.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 września 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
18-09-13 11:06
Pietrasz Leszek
200.98KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.310.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 września 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 373
18-09-13 11:05
Pietrasz Leszek
202.11KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.305.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
18-09-06 10:48
Pietrasz Leszek
207.33KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.300.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 3 września 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
18-09-05 07:16
Pietrasz Leszek
244.82KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.297.2018 WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
18-08-29 14:58
Pietrasz Leszek
208.54KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.295.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
18-08-24 21:15
Pietrasz Leszek
203.15KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.274.2018 Wójt Gminy Nędza z dnia 3 sierpnia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 674
18-08-20 16:24
Pietrasz Leszek
364.36KB
{format} Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.274.2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
18-08-20 16:23
Pietrasz Leszek
250.09KB
{format} Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.274.2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
18-08-20 16:23
Pietrasz Leszek
586.72KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.289.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
18-08-16 09:36
Pietrasz Leszek
196.25KB
{format} Zarządzenie nr 0050.288.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
18-08-16 09:32
Pietrasz Leszek
199.18KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.290.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 373
18-08-16 09:12
Pietrasz Leszek
203.09KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.236.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
18-08-03 11:01
Pietrasz Leszek
194.86KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.268.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Górkach Śląskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
18-08-03 10:59
Pietrasz Leszek
360.71KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.269.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Babicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 758
18-08-03 10:57
Pietrasz Leszek
361.99KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.267.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
18-08-03 10:52
Pietrasz Leszek
367.34KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.266.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
18-08-03 10:51
Pietrasz Leszek
359.68KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.265.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 410
18-08-03 10:47
Pietrasz Leszek
196.03KB
{format} Zarządzenie nr 0050.272.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
18-08-02 09:24
Pietrasz Leszek
244.5KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.250.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
18-07-26 12:39
Pietrasz Leszek
201.36KB
{format} Zarządzenie nr 0050.245.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
18-07-26 11:07
Pietrasz Leszek
199.15KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.229.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
18-07-10 12:05
Pietrasz Leszek
243.72KB
{format} Zarządzenie nr 0050.220.2018 Wójta Gminy Nędza, z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
18-07-09 07:24
Pietrasz Leszek
244.6KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.212.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 27.06.2018 zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zawadzie Ks.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
18-06-29 12:32
Pietrasz Leszek
365.37KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.204.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 czerwca 2018 w sprawie: określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
18-06-29 12:29
Pietrasz Leszek
363.06KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.199.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 czerwca 2018 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
18-06-29 12:23
Pietrasz Leszek
379.27KB
{format} Zarządzenie nr 0050.199.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
18-06-25 14:09
Mostek Sabina
183.77KB
{format} Zarządzenie nr 0050.197.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
18-06-21 08:04
Mostek Sabina
158.32KB
{format} Zarządzenie nr 0050.198.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
18-06-19 09:04
Mostek Sabina
183.92KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.197.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
18-06-18 07:32
Pietrasz Leszek
282.75KB
{format} Zarządzenie nr 0050.188.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Górkach Śląskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
18-06-08 09:14
Mostek Sabina
148.63KB
{format} Zarządzenie nr 0050.187.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Babicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
18-06-08 09:12
Mostek Sabina
149.48KB
{format} Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.186.2018.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
18-06-06 15:01
Pietrasz Leszek
394.1KB
{format} Zarządzenie nr0050.186.2018 Wójta Gmina Nędza z dnia 06czerwca2018 w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Zawadzie Ks., dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
18-06-06 14:57
Pietrasz Leszek
365.33KB
{format} Zarządzenie nr 0050.185.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie: unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
18-06-06 14:49
Pietrasz Leszek
192.63KB
{format} Zarządzenie nr 0050.184.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
18-06-06 13:29
Mostek Sabina
183.6KB
{format} Zarządzenie nr 0050.182.2018 Wójta Gminy Nędza z 30 maja 2018 r. w sprawie informacji o podmiotach realizujących zadania w trybie Uchwały Nr XLIV-249-2017 Rady Gminy Nędza z 25 stycznia 2017 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
18-06-05 09:56
Mostek Sabina
142.12KB
{format} Zarządzenie nr 0050.181.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Nędza za 2017 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 401
18-06-05 09:52
Mostek Sabina
444.8KB
{format} Zarządzenie nr 0050.180.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 30.05.2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 741
18-06-01 08:39
Mostek Sabina
183.67KB
{format} Do zarządzenia nr 0050.114.2018 - karty adresowe gminnej ewidencji zabytków.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
18-05-30 14:50
Mostek Sabina
31.39MB
{format} Do zarządzenia nr 0050.114.2018 - zdjęcia cz 4.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
18-05-30 09:31
Mostek Sabina
21.83MB
{format} Do zarządzenia nr 0050.114.2018 - zdjęcia cz 3.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
18-05-30 09:30
Mostek Sabina
22.66MB
{format} Do zarządzenia nr 0050.114.2018 - zdjęcia cz 2.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
18-05-30 09:23
Mostek Sabina
26.55MB
{format} Do zarządzenia nr 0050.114.2018 - zdjęcia cz 1.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
18-05-30 09:20
Mostek Sabina
22.44MB
{format} Zarządzenie nr 0050.114.2018 Wójt Gminy Nędza z dnia 9 kwietnia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
18-05-30 09:19
Mostek Sabina
126.31KB
{format} Zarządzenie nr 0050.178.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
18-05-29 08:54
Mostek Sabina
134.58KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.172.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
18-05-25 13:38
Pietrasz Leszek
201.32KB
{format} Zarządzenie nr 0050.164.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Górkach Śląskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
18-05-23 08:50
Mostek Sabina
185.93KB
{format} Zarządzenie nr 0050.165.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
18-05-23 08:48
Mostek Sabina
185.94KB
{format} Zarządzenie nr 0050.163.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Babicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
18-05-23 08:45
Mostek Sabina
186.17KB
{format} Zarządzenie nr 0050.160.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
18-05-17 10:19
Mostek Sabina
121.09KB
{format} Zarządzenie nr 0050.161.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
18-05-17 10:17
Mostek Sabina
123.22KB
{format} Zarządzenie nr 0050.159.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 464
18-05-17 10:16
Mostek Sabina
129.54KB
{format} Zarządzenie nr 0050.158.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
18-05-17 10:14
Mostek Sabina
127.91KB
{format} Zarządzenie nr 0050.157.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego w ramach wieloszczeblowego powiatowego ćwiczenia obronnego „Powiat – Gminy 2018”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 530
18-05-16 07:33
Mostek Sabina
145.15KB
{format} Zarządzenie nr 0050.155.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich oraz ustalania wysokości odszkodowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
18-05-15 11:03
Mostek Sabina
146.9KB
{format} Zarządzenie nr 0050.151.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
18-05-09 10:21
Mostek Sabina
177.72KB
{format} Zarządzenie nr 0050.153.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1325
18-05-09 09:31
Mostek Sabina
311.45KB
{format} Zarządzenie nr 0050.146.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 02 maja 2018 r. w sprawie: określenia regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 443
18-05-08 08:11
Mostek Sabina
344.94KB
{format} Zarządzenie nr 0050.141.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
18-04-26 12:18
Mostek Sabina
145.19KB
{format} Zarządzenie nr 0050.135.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
18-04-24 14:12
Mostek Sabina
152.33KB
{format} Zarządzenie nr 0050.125.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 469
18-04-24 12:52
Mostek Sabina
257.08KB
{format} Zarządzenie nr 0050.113.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 409
18-04-24 12:50
Mostek Sabina
242.36KB
{format} Zarządzenie nr 0050.103.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
18-04-24 12:47
Mostek Sabina
296.23KB
{format} Zarządzenie nr 0050.102.2018 Wójta Gminy Nędza z 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.448.2016 z 22 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
18-04-24 12:44
Mostek Sabina
186.92KB
{format} Zarządzenie nr 0050.97.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
18-04-24 10:51
Mostek Sabina
216.63KB
{format} Zarządzenie nr 0050.94.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 420
18-04-24 10:48
Mostek Sabina
203.31KB
{format} Zarządzenie nr 0050.133.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
18-04-23 13:58
Mostek Sabina
120.76KB
{format} Zarządzenie nr 0050.132.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
18-04-23 13:51
Mostek Sabina
123.5KB
{format} Zarządzenie nr 0050.129.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 345
18-04-19 12:08
Mostek Sabina
305.03KB
{format} Zarządzenie nr 0050.128.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 835
18-04-19 11:51
Mostek Sabina
134.51KB
{format} Zarządzenie nr 0050.127.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
18-04-19 08:34
Mostek Sabina
177.18KB
{format} Zarządzenie nr 0050.117.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia funkcjonowania przedszkoli na terenie Gminy Nędza w miesiącach wakacji letnich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
18-04-16 08:41
Mostek Sabina
123.76KB
{format} Zarządzenie nr 0050.122.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
18-04-13 12:47
Mostek Sabina
125.15KB
{format} Zarządzenie nr 0050.123.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
18-04-13 12:42
Mostek Sabina
126.93KB
{format} Zarządzenie nr 0050.115.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
18-04-13 12:40
Mostek Sabina
104.79KB
{format} Zarządzenie nr 0050.112.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
18-04-06 11:03
Mostek Sabina
142.41KB
{format} Zarządzenie nr 0050.104.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
18-03-28 09:45
Mostek Sabina
110.65KB
{format} Zarządzenie nr 0050.105.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
18-03-28 09:36
Mostek Sabina
109.7KB
{format} Zarządzenie nr 0050.96.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
18-03-22 14:07
Mostek Sabina
334.63KB
{format} Zarządzenie nr 0050.92.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
18-03-20 14:15
Mostek Sabina
98.53KB
{format} Zarządzenie nr 0050.89.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
18-03-20 14:06
Mostek Sabina
146.18KB
{format} Zarządzenie nr 0050.90.2018. Wójta Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie: założeń do sporządzania arkuszy organizacyjnych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nędza na rok szkolny 2018/2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 510
18-03-20 07:39
Mostek Sabina
133.98KB
{format} Zarządzenie nr 0050.82.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
18-03-19 10:03
Mostek Sabina
229.61KB
{format} Zarządzenie nr 0050.88.2018 Wójta Gminy Nędza z 15 marca 2018 r. w sprawie: wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie w zakresie Organizacja Festynu Majowego w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 984
18-03-19 08:26
Mostek Sabina
297.01KB
{format} Zarządzenie nr 0050.87.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
18-03-15 09:13
Mostek Sabina
488.98KB
{format} Zarządzenie nr 0050.81.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia proporcji odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz zwolnionej od podatku na 2018 rok.zip.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
18-03-15 09:11
Mostek Sabina
371.98KB
{format} Zarządzenie nr 0050.74.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
18-03-15 09:07
Mostek Sabina
489.61KB
{format} Zarządzenie nr 0050.61.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia proporcji odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz zwolnionej od podatku na 2018 rok.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
18-03-15 09:05
Mostek Sabina
427.4KB
{format} Zarządzenie nr 0050.56.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
18-03-15 09:01
Mostek Sabina
546.39KB
{format} Zarządzenie nr 0050.86.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
18-03-14 14:40
Mostek Sabina
331.67KB
{format} Zarządzenie nr 0050.85.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
18-03-14 11:03
Mostek Sabina
227.44KB
{format} Zarządzenie nr 0050.80.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
18-03-07 08:42
Mostek Sabina
542.06KB
{format} Zarządzenie nr 0050.75.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
18-02-27 12:17
Mostek Sabina
607.03KB
{format} Zarządzenie nr 0050.58.2018 Wójta Gminy Nędza z 15 lutego 2018 r. w sprawie: wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 355
18-02-22 14:28
Mostek Sabina
376.02KB
{format} Zarządzenie nr 0050.56.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
18-02-22 09:43
Mostek Sabina
545.07KB
{format} Zarządzenie nr 0050.61.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia prewspółczynnika odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz niepodlegającej opodatkowaniu...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 437
18-02-22 09:42
Mostek Sabina
421.39KB
{format} Otwarty konkurs ofert 2018 - Organizacja festynu majowego.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
18-02-21 12:24
Mostek Sabina
756.83KB
{format} Zarządzenie nr 0050.59.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie: wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
18-02-21 11:53
Mostek Sabina
361.8KB
{format} Zarządzenie nr 0050.60.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie: wyboru oferty i udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
18-02-21 11:42
Mostek Sabina
440.75KB
{format} Zarządzenie nr 0050.66.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
18-02-20 08:31
Mostek Sabina
226.94KB
{format} Zarządzenie nr 0050.62.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
18-02-20 08:27
Mostek Sabina
281.54KB
{format} Zarządzenie nr 0050.63.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
18-02-20 08:26
Mostek Sabina
282.28KB
{format} Zarządzenie nr 0050.65.2018 Wójta Gminy Nędza z 19 lutego 2018 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
18-02-20 08:25
Mostek Sabina
277.59KB
{format} Zarządzenie nr 0050.64.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
18-02-20 08:23
Mostek Sabina
280.98KB
{format} Zarządzenie nr 0050.53.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 €
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
18-02-13 09:41
Mostek Sabina
1.1MB
{format} Zarządzenie nr 0050.51.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
18-02-07 12:58
Mostek Sabina
278.84KB
{format} Zarządzenie nr 0050.50.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
18-02-07 12:52
Mostek Sabina
228.01KB
{format} Zarządzenie nr 0050.52.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
18-02-07 12:43
Mostek Sabina
502.28KB
{format} Zarządzenie nr 0050.49.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
18-02-07 11:09
Mostek Sabina
489.45KB
{format} Zarządzenie nr 0050.44.2018 Wójta Gminy Nedza z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
18-02-07 11:07
Mostek Sabina
519.69KB
{format} Zarządzenie nr 0050.46.2018 Wójta Gminy Nędza z 1 luty 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.313.2017 Wójta Gminy Nędza z 1 września 2017 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
18-02-02 08:35
Mostek Sabina
204.95KB
{format} Zarządzenie nr 0050.43.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 379
18-02-01 12:44
Mostek Sabina
331.81KB
{format} Zarządzenie nr 0050.21.2018 Wójta Gminy Nedza z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
18-01-31 12:49
Mostek Sabina
541.13KB
{format} Zarządzenie nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
18-01-31 12:47
Mostek Sabina
580.98KB
{format} Zarządzenie nr 0050.18.2018 Wójta Gminy Nedza z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
18-01-31 12:46
Mostek Sabina
423.56KB
{format} Zarządzenie nr 0050.16.2018 Wójta Gminy Nedza z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki odpłatności za wynajem samochodu służbowego wraz z kierowcą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 449
18-01-31 12:43
Mostek Sabina
384.42KB
{format} Zarządzenie nr 0050.11.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
18-01-31 12:40
Mostek Sabina
550.55KB
{format} Zarządzenie nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Nedza z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
18-01-31 12:38
Mostek Sabina
347.38KB
{format} Zarządzenie nr 0050.465.2017 Wójta Gminy Nedza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 683
18-01-31 12:35
Mostek Sabina
912.43KB
{format} Zarządzenie nr 0050.464.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 527
18-01-31 12:27
Mostek Sabina
1.59MB
{format} Zarządzenie nr 0050.448.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
18-01-31 12:25
Mostek Sabina
1.38MB
{format} Zarządzenie nr 0050.37.2018 Wójta Gminy Nędza z 29 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.313.2017 Wójta Gminy Nędza z 1 września 2017 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
18-01-31 10:19
Mostek Sabina
204.39KB
{format} Zarządzenie nr 0050.36.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
18-01-29 10:59
Mostek Sabina
718.57KB
{format} Zarządzenie nr 0050.1.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
18-01-24 13:29
Mostek Sabina
770.08KB
{format} Zarządzenie nr 0050.2.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
18-01-24 13:18
Mostek Sabina
678.86KB
{format} Zarządzenie otwarty konkurs ofert 2018 - Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
18-01-24 13:04
Mostek Sabina
786.4KB
{format} Zarządzenie otwarty konkurs ofert 2018 - Wspieranie kultury fizycznej.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
18-01-24 12:55
Mostek Sabina
752.04KB
{format} Zarządzenie otwarty konkurs ofert 2018 - Przeciwdziałanie patologiom społecznym.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
18-01-24 12:11
Mostek Sabina
737.63KB
{format} Zarządzenie otwarty konkurs ofert 2018 - Przeciwdziałanie bezdomności.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
18-01-24 11:44
Mostek Sabina
781.19KB
{format} Zarządzenie otwarty konkurs ofert 2018 - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
18-01-24 11:22
Mostek Sabina
740.57KB
{format} Zarządzenie nr 0050.25.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.01.2018 r. w sprawie: wyboru oferty, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Ochrony i Promocji Zdrowia”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2311
18-01-24 11:05
Mostek Sabina
278.65KB
{format} Zarządzenie nr 0050.439.2017 Wójta Gminy Nedza z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
18-01-19 09:24
Mostek Sabina
493KB
{format} Zarządzenie nr 0050.426.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
18-01-19 09:20
Mostek Sabina
292.76KB
{format} Zarządzenie nr 0050.427.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
18-01-19 09:19
Mostek Sabina
299.51KB
{format} Zarządzenie nr 0050.17.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
18-01-12 12:22
Mostek Sabina
277.72KB
{format} Zarządzenie nr 0050.13.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
18-01-12 08:47
Mostek Sabina
331.45KB
{format} Zarządzenie nr 0050.3.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków odpisów aktów stanu cywilnego oraz druków zaświadczeń USC, będących drukami ścisłego zarachowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
18-01-12 08:27
Mostek Sabina
318.18KB
{format} Zarządzenie nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 stycznia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.453.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
18-01-08 07:55
Mostek Sabina
36.04KB
{format} Zarządzenie nr 0050.453.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 394
18-01-08 07:54
Mostek Sabina
29.31KB
{format} Zarządzenie nr 0050.466.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Nędza na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
18-01-05 11:57
Mostek Sabina
301.75KB
{format} Zarządzenie nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.424.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
18-01-05 11:53
Mostek Sabina
35.33KB
{format} Zarządzenie nr 0050.424.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
18-01-05 11:52
Mostek Sabina
29.05KB
{format} Zarządzenie nr 0050.468.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
18-01-03 13:46
Mostek Sabina
480.25KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.467.2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 546
18-01-03 13:31
Mostek Sabina
100.81KB
{format} Zarządzenie nr 0050.467.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Ochrony i promocji zdrowia”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 358
18-01-03 13:33
Mostek Sabina
28KB
{format} Zarządzenie nr 0050.455.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
17-12-22 09:13
Mostek Sabina
336.2KB
{format} Zarządzenie nr 0050.446.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania nagrody sportowej osobie wyróżniającej się wysokimi wynikami sportowymi w roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
17-12-19 14:07
Mostek Sabina
351.04KB
{format} Zarządzenie nr 0050.443.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
17-12-15 11:58
Mostek Sabina
331.68KB
{format} Zarządzenie nr 0050.426.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
17-12-08 08:57
Mostek Sabina
292.76KB
{format} Zarządzenie nr 0050.427.2017 Wójta Gminy Nędza 1 grudnia 2017 r w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
17-12-08 08:49
Mostek Sabina
299.51KB
{format} Zarządzenie nr 0050.422.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 314
17-11-28 12:57
Mostek Sabina
688.11KB
{format} Zarządzenie nr 0050.416.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 359
17-11-23 13:06
Mostek Sabina
698.94KB
{format} Zarządzenie nr 0050.407.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
17-11-23 12:50
Mostek Sabina
3.98MB
{format} Zarządzenie nr 0050.393.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
17-11-23 12:49
Mostek Sabina
4.09MB
{format} Zarządzenie nr 0050.276.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
17-11-23 12:45
Mostek Sabina
3.98MB
{format} Zarządzenie nr 0050.374.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
17-11-23 12:43
Mostek Sabina
5.4MB
{format} Zarządzenie nr 0050.372.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 772
17-11-23 12:42
Mostek Sabina
5.67MB
{format} Zarządzenie nr 0050.363.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
17-11-23 12:38
Mostek Sabina
4.08MB
{format} Zarządzenie nr 0050.354.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 371
17-11-23 12:37
Mostek Sabina
4.05MB
{format} Zarządzenie nr 0050.342.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
17-11-23 12:36
Mostek Sabina
4.05MB
{format} Zarządzenie nr 0050.316.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 489
17-11-23 12:31
Mostek Sabina
5.65MB
{format} Zarządzenie nr 0050.310.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
17-11-23 12:30
Mostek Sabina
4.04MB
{format} Zarządzenie nr 0050.263.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 823
17-11-23 12:29
Mostek Sabina
4.17MB
{format} Zarządzenie nr 0050.224.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 663
17-11-23 12:28
Mostek Sabina
4.06MB
{format} Zarządzenie nr 0050.208.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
17-11-23 12:27
Mostek Sabina
4.1MB
{format} Zarządzenie nr 0050.189.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
17-11-23 12:26
Mostek Sabina
4.02MB
{format} Zarządzenie nr 0050.173.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 372
17-11-23 12:24
Mostek Sabina
4.09MB
{format} Zarządzenie nr 0050.415.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 505
17-11-23 08:49
Mostek Sabina
1.39MB
{format} Zarządzenie nr 0050.165.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
17-11-23 08:31
Mostek Sabina
4.12MB
{format} Zarządzenie nr 0050.411.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
17-11-21 11:09
Mostek Sabina
385.87KB
{format} Zarządzenie nr 0050.410.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
17-11-21 11:08
Mostek Sabina
283.71KB
{format} Zarządzenie nr 0050.405.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
17-11-20 07:55
Mostek Sabina
470.47KB
{format} Zarządzenie nr 0050.399.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej progozy finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
17-11-15 09:09
Mostek Sabina
10.58MB
{format} Zarządzenie nr 0050.400.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
17-11-15 09:06
Mostek Sabina
2.11MB
{format} Zarządzenie nr 0050.380.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
17-11-09 11:39
Mostek Sabina
278.51KB
{format} Zarządzenie nr 0050.396.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 08 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Nędza na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
17-11-09 08:13
Mostek Sabina
279.18KB
{format} Zarządzenie nr 0050.397.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 08 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Nędza na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
17-11-09 08:13
Mostek Sabina
279.5KB
{format} Zarządzenie nr 0050.388.2017 Wójta Gminy Nedza z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
17-11-03 07:19
Mostek Sabina
491.59KB
{format} Zarządzenie nr 0050.382.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
17-11-02 09:05
Mostek Sabina
505KB
{format} Zarządzenie nr 0050.378.2017 Wójta Gminy Nedza z dnia 26 października 2017 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Nędza za III kwartał 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1068
17-10-27 11:10
Mostek Sabina
442.87KB
{format} Zarządzenie nr 0050.379.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 935
17-10-27 11:07
Mostek Sabina
815.95KB
{format} Zarządzenie nr 0050.377.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 326
17-10-25 09:59
Mostek Sabina
757.94KB
{format} Zarządzenie nr 0050.369.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 października 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny od osoby fizycznej na rzecz Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
17-10-25 09:12
Mostek Sabina
284.39KB
{format} Zarządzenie nr 0050.340.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 571
17-10-25 09:09
Mostek Sabina
206.46KB
{format} Zarządzenie nr 0050.361.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 października 2017 r. w sprawie przyznania stypendium Wójta Gminy Nędza uczniom szczególnie zdolnym za rok szkolny 2016/2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
17-10-13 12:03
Mostek Sabina
357.16KB
{format} Zarządzenie nr 0050.370.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 października 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
17-10-13 11:54
Mostek Sabina
1.16MB
{format} Zarządzenie nr 0050.357.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 4 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317
17-10-05 10:08
Mostek Sabina
908.18KB
{format} Zarządzenie nr 0050.348.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
17-09-29 09:38
Mostek Sabina
333.19KB
{format} Zarządzenie nr 0050.345.2017 Wójta Gminy Nędza z 26 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Nędza uczniom szczególnie zdolnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
17-09-27 12:28
Mostek Sabina
435.88KB
{format} Zarządzenie nr 0050.346.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów z terenu Gminy Nędza do Szkół w Raciborzu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
17-09-27 12:24
Mostek Sabina
331.6KB
{format} Zarządzenie nr 0050.347.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 775
17-09-27 12:07
Mostek Sabina
476.79KB
{format} Zarządzenie nr 0050.331.2017 Wójt Gminy Nędza z dnia 22 września 2017 w sprawie rozpoczęcia sezonu grzewczego w placówkach administrowanych przez Gminę Nędzę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
17-09-25 07:47
Mostek Sabina
340.73KB
{format} Zarządzenie nr 0050.336.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 347
17-09-22 09:33
Mostek Sabina
828.2KB
{format} Zarządzenie nr 0050.332.2017 Wójta Gminy Nędza z 19 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
17-09-20 10:13
Mostek Sabina
93.09KB
{format} Zarządzenie nr 0050.331.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na propozycje zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 733
17-09-20 10:03
Mostek Sabina
348.28KB
{format} Zarządzenie nr 0050.330.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów z terenu Gminy Nędza do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
17-09-20 09:58
Mostek Sabina
324.11KB
{format} Zarządzenie nr 0050.319.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 08.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1059
17-09-12 08:18
Mostek Sabina
427.54KB
{format} Zarządzenie nr 0050.320.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 08.09.2017 r. w sprawie planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 510
17-09-12 08:17
Mostek Sabina
326.92KB
{format} Zarządzenie nr 0050.313.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 01 września 2017 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 484
17-09-12 08:12
Mostek Sabina
240.63KB
{format} Zarządzenie nr 0050.314.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 04.09.2017 r. w sprawie darowizny środka trwałego na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
17-09-11 08:05
Mostek Sabina
206.22KB
{format} Zarządzenie nr 0050.308.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 631
17-08-30 11:40
Mostek Sabina
479.7KB
{format} Zarządzenie nr 0050.303.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny od osób fizycznych na rzecz Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
17-08-28 09:48
Mostek Sabina
281.78KB
{format} Zarządzenie nr 0050.302.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny od osoby fizycznej na rzecz Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
17-08-28 09:38
Mostek Sabina
283.06KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.301.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
17-08-18 07:31
Waloszek Daniel
200.46KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.300.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
17-08-18 07:28
Waloszek Daniel
201.08KB
{format} Zarządzenie nr 0050.297.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia przeglądu stanu technicznego urządzeń zamontowanych na placach zabaw, na terenie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
17-08-10 11:52
Mostek Sabina
279.16KB
{format} Zarządzenie nr 0050.274.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 26 lipiec 2017 w sprawie powołania zespołu do opracowania Planu Zarządzania Kryzysowego dla Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
17-08-10 11:15
Mostek Sabina
355.85KB
{format} Zarządzenie nr 0050.296.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 sierpień 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
17-08-10 11:08
Mostek Sabina
286.95KB
{format} Zarządzenie nr 0050.291.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
17-08-08 10:12
Mostek Sabina
366.12KB
{format} Zarządzenie nr 0050.293.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
17-08-08 10:08
Mostek Sabina
352.34KB
{format} Zarządzenie nr 0050.284.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
17-08-04 09:39
Mostek Sabina
476.12KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.273.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny od osób fizycznych na rzecz Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
17-07-27 07:46
Pietrasz Leszek
228.54KB
{format} Zarządzenie nr 0050.271.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się korzystania z zarzutu przedawnienia roszczeń majątkowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
17-07-27 07:44
Pietrasz Leszek
195.7KB
{format} Zarządzenie nr 0050.260.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
17-07-17 11:06
Mostek Sabina
337.39KB
{format} Zarządzenie nr 0050.258.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 504
17-07-13 12:56
Mostek Sabina
205.3KB
{format} Zarządzenie nr 0050.251.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
17-07-13 09:15
Mostek Sabina
489.2KB
{format} Zarządzenie nr 0050.254.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 lipca czerwca 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekty uchwał
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 584
17-07-12 10:46
Mostek Sabina
1.16MB
{format} Zarządzenie nr 0050.252.2017 Wójta – Szefa OC Gminy Nędza z dnia 12 lipca 2017 w sprawie: powołania do służby w formacji OC - Posterunek Alarmowania (pAL) nr 220763 sołectwa Górki Śląskie, Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
17-07-12 08:08
Mostek Sabina
308.48KB
{format} Zarządzenie nr 0050.253.2017 Wójta – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Nędza z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie: powołania drużyny pożarniczej w Gminie Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
17-07-12 08:05
Mostek Sabina
220.13KB
{format} Zarządzenie nr 0050.249.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
17-07-12 07:23
Mostek Sabina
284.17KB
{format} Zarządzenie nr 0050.246.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku nawałnicy jaka przeszła przez teren Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1400
17-07-11 08:25
Mostek Sabina
295.91KB
{format} Zarządzenie nr 0050.242.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 lipca czerwca 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
17-07-06 12:58
Mostek Sabina
552.96KB
{format} Zarządzenie nr 0050.243.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia terminów obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały budżetowej na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
17-07-05 12:37
Mostek Sabina
0.91MB
{format} Zarządzenie nr 0050.238.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy Nędza zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
17-07-04 11:27
Mostek Sabina
305.44KB
{format} Zarządzenie nr 0050.239.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad dokonywania operacji przy użyciu kart płatniczych oraz z zasad korzystania z usługi Paybynet
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 733
17-07-03 12:53
Mostek Sabina
457.73KB
{format} Zarządzenie nr 0050.236.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
17-06-28 12:32
Mostek Sabina
284.87KB
{format} Zarządzenie nr 0050.235.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 733
17-06-28 12:31
Mostek Sabina
285.74KB
{format} Zarządzenie nr 0050.234.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych w szkołach i przedszkolach rok szkolny 2017/2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
17-06-28 08:59
Mostek Sabina
275.14KB
{format} Zarządzenie nr 0050.221.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
17-06-28 08:54
Mostek Sabina
276.78KB
{format} Zarządzenie nr 0050.222.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
17-06-28 08:35
Mostek Sabina
276.98KB
{format} Zarządzenie nr 0050.226.2017 Wójta – Szefa OC Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie: powołania drużyny ratownictwa p/powodziowego w gminie Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
17-06-28 08:08
Mostek Sabina
356.6KB
{format} Zarządzenie nr 0050.229.2017 Wójta – Szefa OC Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie: powołania do służby w formacji OC - Posterunek Alarmowania (pAL) nr 220765 sołectwa Zawada Książęca, Ciechowice, Łęg, Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
17-06-28 08:06
Mostek Sabina
309.03KB
{format} Zarządzenie nr 0050.232.2017 Wójta – Szefa OC Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie: powołania do służby w formacji OC - Posterunek Alarmowania (pAL) nr 220767 sołectwa Szymocice, Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 377
17-06-28 08:05
Mostek Sabina
307.76KB
{format} Zarządzenie nr 0050.230.2017 Wójta – Szefa OC Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie: powołania do służby w formacji OC - Posterunek Alarmowania (pAL) nr 220763 sołectwa Babice, Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
17-06-28 08:03
Mostek Sabina
308.51KB
{format} Zarządzenie nr 0050.227.2017 Wójta – Szefa OC Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie: powołania drużyny pożarniczej w Gminie Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
17-06-28 08:02
Mostek Sabina
218.77KB
{format} Zarządzenie nr 0050.233.2017 Wójta – Szefa OC Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie: powołania drużyny pożarniczej w Gminie Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
17-06-28 07:56
Mostek Sabina
219.07KB
{format} Zarządzenie nr 0050.231.2017 Wójta – Szefa OC Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie: w sprawie: powołania drużyny pożarniczej w Gminie Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
17-06-28 07:55
Mostek Sabina
219.84KB
{format} Zarządzenie nr 0050.228.2017 Wójta – Szefa OC Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie: powołania drużyny wykrywania i alarmowania w gminie Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 349
17-06-28 07:52
Mostek Sabina
307.57KB
{format} Zarządzenie nr 0050.394.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 7 listopada 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kosztów za wykonanie kopii lub wydruków aktu normatywnego lub innego aktu prawnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
17-06-27 08:43
Mostek Sabina
280.65KB
{format} Zarządzenie nr 0050.218.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
17-06-21 09:29
Mostek Sabina
546.94KB
{format} Zarządzenie nr 0050.211.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
17-06-20 08:13
Mostek Sabina
226.79KB
{format} Zarządzenie nr 0050.212.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
17-06-20 08:05
Mostek Sabina
227.99KB
{format} Zarządzenie nr 0050.216.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
17-06-20 07:54
Mostek Sabina
226.85KB
{format} Zarządzenie nr 0050.213.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
17-06-20 07:11
Mostek Sabina
226.52KB
{format} Zarządzenie nr 0050.217.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
17-06-19 15:08
Mostek Sabina
285.17KB
{format} Zarządzenie nr 0050.204.2017 Wójta – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Nędza z dnia 12 czerwiec 2017 r. w sprawie: powołania do służby w formacji OC – Posterunek Alarmowania (pAL) nr 220762 sołectwa Nędza Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
17-06-19 10:55
Mostek Sabina
219.2KB
{format} Zarządzenie nr 0050.202.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
17-06-14 08:38
Mostek Sabina
214.75KB
{format} Zarządzenie nr 0050.206.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
17-06-14 08:32
Mostek Sabina
466.62KB
{format} Zarządzenie nr 0050.197.2017 Wójta – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Nędza z dnia 08 czerwiec 2017 r. w sprawie: powołania drużyny pożarniczej w Gminie Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
17-06-12 10:26
Mostek Sabina
207.28KB
{format} Zarządzenie nr 0050.199.2017 Wójta Gminy Nedza z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki (pogotowia kasowego) w kasie Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 565
17-06-12 07:56
Mostek Sabina
197.35KB
{format} Zarządzenie nr 0050.198.2017 Wójta Gminy Nedza z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 647
17-06-12 07:52
Mostek Sabina
275.02KB
{format} Zarządzenie nr 0050.195.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia funkcjonowania przedszkoli na terenie Gminy Nędza w miesiącach wakacji letnich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
17-06-12 07:48
Mostek Sabina
194.83KB
{format} Zarządzenie nr 0050.194.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekty uchwał
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 477
17-06-07 08:52
Mostek Sabina
1.09MB
{format} Zarządzenie nr 0050.193.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
17-06-07 08:38
Mostek Sabina
399.55KB
{format} Zarządzenie nr 0050.187.2017 Wójt Gminy Nędza z dnia 01 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
17-06-07 08:25
Mostek Sabina
224.9KB
{format} Zarządzenie nr 0050.186.2017 Wójta Gminy Nedza z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
17-06-02 08:06
Mostek Sabina
286.22KB
{format} Zarządzenie nr 0050.180.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zasad przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla struktury Księgi rachunkowe w Gminie Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 359
17-05-30 13:04
Mostek Sabina
308.47KB
{format} Zarządzenie nr 0050.176.2017 Wójta Gminy Nędza z 22 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nędza na rok szkolny 2017/2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
17-05-23 14:24
Mostek Sabina
141.79KB
{format} Zarządzenie nr 0050.175.2017Wójta Gminy Nędza z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
17-05-22 14:54
Mostek Sabina
235.41KB
{format} Zarządzenie nr 0050.171.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
17-05-18 14:45
Mostek Sabina
195.57KB
{format} Zarządzenie nr 0050.169.2017 Wójta Gminy Nedza z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie informacji o podmiotach realizujących zadania w trybie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
17-05-18 11:12
Mostek Sabina
200.85KB
{format} Zarządzenie nr 0050.168.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Nędza za 2016 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 493
17-05-18 11:01
Mostek Sabina
656.13KB
{format} Zarządzenie nr 0050.160.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
17-05-17 08:54
Mostek Sabina
159.35KB
{format} Zarządzenie nr 0050.161.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 380
17-05-17 08:49
Mostek Sabina
160.54KB
{format} Zarządzenie nr 0050.163.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny od osób fizycznych na rzecz Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
17-05-17 08:45
Mostek Sabina
188.95KB
{format} Zarządzenie nr 0050.162.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny od osób fizycznych na rzecz Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
17-05-17 08:43
Mostek Sabina
188.01KB
{format} Zarządzenie nr 0050.150.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 2 maja 2017 r. zmieniające zarządzenia w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
17-05-17 08:31
Mostek Sabina
220.7KB
{format} Zarządzenie nr 0050.156.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
17-05-12 13:10
Mostek Sabina
183.31KB
{format} Zarządzenie nr 0050.154.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
17-05-10 09:15
Mostek Sabina
242.04KB
{format} Załącznik do zarządzenie nr 0050.155.2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 393
17-05-09 14:48
Pietrasz Leszek
213.88KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.155.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
17-05-09 14:43
Pietrasz Leszek
204.63KB
{format} Program Rewitalizacji gminy Nędza_do konsultacji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
17-05-08 10:31
Mostek Sabina
1.54MB
{format} Zarządzenie nr 0050.151.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenie konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
17-05-08 10:28
Mostek Sabina
316.84KB
{format} Zarządzenie nr 0050.152.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Nędzy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
17-05-05 12:52
Mostek Sabina
323.53KB
{format} Zarządzenie nr 0050.149.2017 Wójt Gminy Nędza z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zakończenia sezonu grzewczego w placówkach administrowanych przez Gminę Nędzę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
17-04-28 12:47
Mostek Sabina
215.96KB
{format} Zarządzenie nr 0050.143.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: określenia regulaminu konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Przedszkola w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
17-04-27 11:36
Mostek Sabina
555.31KB
{format} Zarządzenie nr 0050.142.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
17-04-25 11:47
Mostek Sabina
236KB
{format} Zarządzenie nr 0050.141.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla struktury Wyciąg bankowy w Gminie Nędza oraz zasad archiwizacji wyciągów bankowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 437
17-04-25 07:40
Mostek Sabina
353.64KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.137.2017 Wójta Gminy Nedza z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych.....
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
17-04-19 23:13
Pietrasz Leszek
283.92KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.136.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 522
17-04-19 22:42
Pietrasz Leszek
206.34KB
{format} Zarządzenie nr 0050.128.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia wysokości czynszu z tytułu najmu lokalu na cele statutowe Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
17-04-14 08:05
Mostek Sabina
144.28KB
{format} Zarządzenie nr 0050.127.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Nędzy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
17-04-11 12:17
Mostek Sabina
621.38KB
{format} Zarządzenie nr 0050.126.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
17-04-10 12:16
Mostek Sabina
130.93KB
{format} Zarządzenie nr 0050.125.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
17-04-10 12:14
Mostek Sabina
318.71KB
{format} Zarządzenie nr 0050.119.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nędza na rok szkolny 2017/2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 854
17-04-05 12:58
Mostek Sabina
271.05KB
{format} Zarządzenie nr 0050.112.2017 Wójta Gminy w Nędzy z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1163
17-03-31 12:19
Mostek Sabina
276.2KB
{format} Zarządzenie nr 0050.114.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
17-03-31 12:11
Mostek Sabina
160.47KB
{format} Zarządzenie nr 0050.118.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie Organizacja Festynu Majowego w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
17-03-31 10:36
Mostek Sabina
203.2KB
{format} Zarządzenie nr 0050.104.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
17-03-30 12:16
Mostek Sabina
133.85KB
{format} Zarządzenie nr 0050.105.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
17-03-30 11:35
Mostek Sabina
210.88KB
{format} Zarządzenie nr 0050.106.2017 Wójta Gminy Nedza z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
17-03-30 11:33
Mostek Sabina
249.32KB
{format} Zarządzenie nr 0050.103.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
17-03-20 14:56
Mostek Sabina
341.13KB
{format} Zarządzenie nr 0050.102.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 390
17-03-20 14:53
Mostek Sabina
341.32KB
{format} Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 0050.90.2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 470
17-03-20 11:39
Mostek Sabina
1.04MB
{format} Załączniki nr 2,3,4,5,6 i 7 do zarządzenia nr 0050.90.2017.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 437
17-03-20 11:37
Mostek Sabina
472KB
{format} Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.90.2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 388
17-03-20 11:36
Mostek Sabina
2.92MB
{format} Zarządzenie nr 0050.90.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy oraz informacji o stanie mienia gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 309
17-03-20 11:33
Mostek Sabina
231.02KB
{format} Zarządzenie nr 0050.98.2017 Wójta Gminy Nędza – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Nędza z dnia 14 marca 2017r. w sprawie uchylenia przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do formacji Obrony Cywilnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
17-03-15 08:41
Mostek Sabina
136.29KB
{format} Zarządzenie nr 0050.86.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
17-03-10 08:57
Mostek Sabina
227.64KB
{format} Zarządzenie nr 0050.85.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Górkach Śląskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 338
17-03-10 08:57
Mostek Sabina
229.01KB
{format} Zarządzenie nr 0050.84.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
17-03-10 08:56
Mostek Sabina
228.26KB
{format} Zarządzenie nr 0050.83.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora przedszkola w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
17-03-10 08:56
Mostek Sabina
224.01KB
{format} Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” Organizacja Festynu Majowego w Nędzy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 614
17-03-07 13:09
Mostek Sabina
101.24KB
{format} Zarządzenie nr 0050.88.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 06 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” Organizacja Festynu Majowego w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
17-03-07 13:09
Mostek Sabina
1.26MB
{format} Zarządzenie nr 0050.89.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 06 marca 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
17-03-07 12:51
Mostek Sabina
368.06KB
{format} Zarządzenie nr 0050.87.2017 Wójta – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Nędza z dnia 02.03.2017 r. w sprawie utworzenia sieci łączności radiotelefonicznej Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 537
17-03-07 08:25
Mostek Sabina
228.74KB
{format} Zarządzenie nr 005.28.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 13.01.2017r. w sprawie darowizny ruchomości Zespołowi Szkolno-Gimnazjalnemu w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
17-03-06 07:41
Mostek Sabina
367.29KB
{format} Zarządzenie nr 0050.87.2017 Wójta Wójta – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Nędza z dnia 02.03.2017 r. w sprawie utworzenia sieci łączności radiotelefonicznej Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 502
17-03-03 09:36
Mostek Sabina
245.83KB
{format} Zarządzenie nr 0050.82.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
17-03-02 12:51
Mostek Sabina
319.08KB
{format} Zarządzenie nr 0050.76.2017 Wójta Gminy Nędza z 28 lutego 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie: przeprowadzenia pierwszych rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie nieruchomości Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 396
17-03-02 07:18
Mostek Sabina
147.22KB
{format} Zarządzenie nr 0050.73.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 luty 2017 r. w sprawie: powołania komisji do naboru animatorów organizujących zajęcia sportowe w ramach programu Boisko Orlik w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
17-02-27 13:10
Mostek Sabina
225.4KB
{format} Zarządzenie nr 0050.69.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 luty 2017 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
17-02-23 07:54
Mostek Sabina
417.56KB
{format} Zarządzenie nr 0050.67.2017 Wójta Gminy Nedza z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
17-02-21 11:04
Mostek Sabina
239.82KB
{format} Zarządzenie nr 0050.65.2017 Wójta Gminy Nędza 17 lutego 2017 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lub dzierżawy za nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 460
17-02-20 12:48
Mostek Sabina
286.11KB
{format} Zarządzenie nr 0050.66.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 luty 2017 r. w sprawie: naboru na animatora prowadzącego zajęcia sportowe Orlik w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 577
17-02-17 11:36
Mostek Sabina
472.75KB
{format} Zarządzenie nr 0050.63.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
17-02-16 08:10
Mostek Sabina
203.29KB
{format} Zarządzenie nr 0050.57.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekty uchwał
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 337
17-02-13 12:25
Mostek Sabina
752.75KB
{format} Zarządzenie nr 0050.52.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 598
17-02-09 08:01
Mostek Sabina
153.38KB
{format} Zarządzenie nr 0050.50.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 01.02.2017 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru sołectwa Zawada Książęca
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
17-02-01 11:22
Mostek Sabina
342.68KB
{format} Zarządzenie nr 0050.40.2017 Wójt Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 717
17-02-01 09:02
Mostek Sabina
274.28KB
{format} Zarządzenie nr 0050.48.2017 Wójta Gminy Nedza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
17-01-31 13:28
Mostek Sabina
282.65KB
{format} Zarządzenie nr 0050.47.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie: wyboru oferty i udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
17-01-31 12:52
Mostek Sabina
467.1KB
{format} Zarządzenie nr 0050.46.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
17-01-31 12:48
Mostek Sabina
288.3KB
{format} Zarządzenie nr 0050.45.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie w zakresie „Kultury, sztuki...”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
17-01-31 12:46
Mostek Sabina
317.21KB
{format} Zarządzenie nr 0050.38.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
17-01-26 09:59
Mostek Sabina
310.76KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.36.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 20.01.2017 r. w sprawie: wyboru oferty, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Ochrony i Promocji Zdrowia”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
17-01-24 09:42
Pietrasz Leszek
337.47KB
{format} Zarządzenie nr 0050.34.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Nędza na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
17-01-18 14:16
Mostek Sabina
202.82KB
{format} Zarządzenie nr 0050.33.2017 Wójta Gminy Nedza z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
17-01-17 10:52
Mostek Sabina
286.13KB
{format} Zarządzenie nr 0050.30.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszych rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
17-01-17 08:08
Mostek Sabina
292.04KB
{format} Zarządzenie nr 0050.8.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 663
17-01-16 12:52
Mostek Sabina
524.36KB
{format} Zarządzenie nr 0050.25.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 450
17-01-12 12:06
Mostek Sabina
190.46KB
{format} Zarządzenie nr 0050.26.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 10.01.2017 r.zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
17-01-10 13:56
Mostek Sabina
141.92KB
{format} Zarządzenie nr 0050.23.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie całodobowego alarmowania członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 361
17-01-09 15:18
Mostek Sabina
373.73KB
{format} Zarządzenie nr 0050.21.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego + załącznik regulamin pracy komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
17-01-04 09:10
Mostek Sabina
253.26KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.20.2017 - PRZECIWDZIAŁANIE BEZDOMNOŚCI ogłoszenie otwartego konkursu ofert - WERSJA WORD
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1099
17-01-04 09:07
Mostek Sabina
14.15MB
{format} Zarządzenie nr 0050.20.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Przeciwdziałanie bezdomności..." + załącznik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
17-01-04 09:02
Mostek Sabina
1.25MB
{format} Zarządzenie nr 0050.19.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego + załącznik regulamin pracy komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
17-01-04 08:37
Mostek Sabina
253.83KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.18.2017 - WSPIERANIE RODZINY ogłoszenie otwartego konkursu ofert - WERSJA WORD.rtf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 996
17-01-04 08:35
Mostek Sabina
14.16MB
{format} Zarządzenie nr 0050.18.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej..." + załącznik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 444
17-01-04 08:31
Mostek Sabina
1.25MB
{format} Zarządzenie nr 0050.17.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego + załącznik regulamin pracy komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
17-01-03 14:58
Mostek Sabina
268.84KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.16.2017 - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM ogłoszenie otwartego konkursu ofert - WERSJA WORD
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 837
17-01-03 14:56
Mostek Sabina
143.68KB
{format} Zarządzenie nr 0050.16.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” + załącznik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 477
17-01-03 14:55
Mostek Sabina
1.17MB
{format} Zarządzenie nr 0050.15.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego + załącznik regulamin pracy komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
17-01-03 14:37
Mostek Sabina
385.72KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.14.2017 - KULTURA SZTUKA ogłoszenie otwartego konkursu ofert - WERSJA WORD
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 751
17-01-09 11:47
Mostek Sabina
101.05KB
{format} Zarządzenie nr 0050.14.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego” + załącznik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 368
17-01-09 11:45
Mostek Sabina
1.29MB
{format} Zarządzenie nr 0050.13.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego + załącznik regulamin pracy komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
17-01-03 14:14
Mostek Sabina
300.79KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.12.2017 - KULTURA FIZYCZNA ogłoszenie otwartego konkursu ofert - WERSJA WORD
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 678
17-01-03 14:03
Mostek Sabina
142.5KB
{format} Zarządzenie nr 0050.12.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” + załącznik ogłoszenie otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
17-01-03 14:01
Mostek Sabina
1.23MB
{format} Zarządzenie nr 0050.7.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Nędza + REGULAMIN
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
17-01-03 10:38
Mostek Sabina
439.73KB
{format} Zarządzenie nr 0050.10.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy w Nędzy”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 767
17-01-03 08:09
Mostek Sabina
431.35KB
{format} Zarządzenie nr 0050.461.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych w urzędzie Gminy i w samorządowych jednostkach budżetowych Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1381
17-01-02 08:45
Mostek Sabina
397.65KB
{format} Zarządzenie nr 0050.466.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie udostępnienia lokalu stanowiącego własność Gminy Nędza na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
17-01-02 08:38
Mostek Sabina
143.77KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.456.2016 - OCHRONA ZDROWIA ogłoszenie otwartego konkursu ofert - WERSJA WORD
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 789
16-12-29 13:25
Mostek Sabina
142.62KB
{format} Zarządzenie nr 0050.457.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego + załącznik - regulamin pracy komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 346
16-12-29 12:48
Mostek Sabina
255.05KB
{format} Zarządzenie nr 0050.456.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Ochrony i promocji zdrowia” + załącznik - ogłoszenie otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 510
16-12-29 12:42
Mostek Sabina
1.23MB
{format} Zarządzenie nr 0050.454.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
16-12-29 10:03
Mostek Sabina
144.87KB
{format} Zarządzenie nr 0050.453.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1146
16-12-29 09:59
Mostek Sabina
452.86KB
{format} Zarządzenie nr 0050.448.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 696
16-12-28 12:49
Mostek Sabina
418.75KB
{format} Zarządzenie nr 0050.447.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 468
16-12-28 12:46
Mostek Sabina
1.33MB
{format} Zarządzenie nr 0050.446.2016 Wójta Gminy Nędza z 22 grudnia 2016 r. w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania oraz przechowywania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1211
16-12-28 09:14
Mostek Sabina
719.13KB
{format} Zarządzenie nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 626
16-12-28 08:53
Mostek Sabina
1.32MB
{format} Zarządzenie nr 0050.430.2016 Wójta Gminy Nędza z 6 grudnia 2016 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za nieruchomości gruntowe stanowiące własność, współwłasność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 550
16-12-15 12:26
Mostek Sabina
288.81KB
{format} Zarządzenie nr 0050.433.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
16-12-15 10:45
Mostek Sabina
189.55KB
{format} Zarządzenie nr 0050.432.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
16-12-12 15:39
Mostek Sabina
461.48KB
{format} Zarządzenie nr 0050.425.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
16-12-09 12:08
Mostek Sabina
160.38KB
{format} Zarządzenie nr 005.428.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 06.12.2016r.w sprawie planowania kontroli problemowych z realizacji zadań obronnych w Gminie Nędza w roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
16-12-07 08:13
Mostek Sabina
192.72KB
{format} Zarządzenie nr 0050.416.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
16-12-05 09:53
Mostek Sabina
439.14KB
{format} Zarządzenie nr 0050.426.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
16-12-02 13:31
Mostek Sabina
236.98KB
{format} Zarządzenie nr 0050.424.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekty uchwał
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 377
16-12-01 12:43
Mostek Sabina
446.23KB
{format} Zarządzenie nr 0050.407.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie określenia wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
16-11-22 11:23
Mostek Sabina
143.91KB
{format} Zarządzenie nr 0050.410.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
16-11-22 11:20
Mostek Sabina
189.7KB
{format} Zarządzenie nr 0050.409.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
16-11-21 11:13
Mostek Sabina
479.24KB
{format} Zarządzenie nr 0050.408.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
16-11-21 10:05
Mostek Sabina
759.97KB
{format} Zarządzenie nr 0050.405.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
16-11-17 09:27
Mostek Sabina
165.03KB
{format} Zarządzenie nr 0050.400.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
16-11-15 13:25
Mostek Sabina
191.32KB
{format} Zarządzenie nr 0050.399.2016 Wójta Gminy Nędza dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie: przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Nędza w ramach kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
16-11-15 11:58
Mostek Sabina
226.51KB
{format} Zarządzenie nr 0050.395.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.414.2015 z 15 grudnia 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 431
16-11-10 07:50
Mostek Sabina
293.28KB
{format} Zarządzenie nr 0050.391.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 07 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Nędza na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1037
16-11-09 10:59
Mostek Sabina
187.83KB
{format} Zarządzenie nr 0050.386.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
16-11-09 09:17
Mostek Sabina
242.32KB
{format} załączniki do projektu uchwały.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
16-11-09 09:14
Mostek Sabina
115.34KB
{format} Zarządzenie nr 0050.387.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok + załączniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
16-11-09 09:11
Mostek Sabina
1.37MB
{format} Zarządzenie nr 0050.392.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 07 listopada 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
16-11-08 13:09
Mostek Sabina
236.1KB
{format} Zarządzenie nr 0050.380.2016 Wójta Gminy Nędza z 4 listopada 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
16-11-04 09:18
Mostek Sabina
215.51KB
{format} Zarządzenie nr 0050.379.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
16-11-03 08:24
Mostek Sabina
238.33KB
{format} Zarządzenie nr 0050.366.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 października 2016 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
16-10-31 10:29
Mostek Sabina
184.44KB
{format} Zarządzenie nr 0050.371.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 października 2016 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
16-10-31 10:17
Mostek Sabina
191.07KB
{format} Zarządzenie nr 0050.359.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
16-10-26 11:55
Mostek Sabina
185.98KB
{format} Zarządzenie nr 0050.355.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 października 2016 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
16-10-26 11:17
Mostek Sabina
189.39KB
{format} Zarządzenie nr 0050.369.2016 Wójta Gminy Nedza z 25 października 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
16-10-26 08:01
Mostek Sabina
280.22KB
{format} Zarządzenie nr 0050.368.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 października 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
16-10-26 07:50
Mostek Sabina
480.56KB
{format} Zarządzenie nr 0050.360.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 października 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
16-10-20 13:49
Mostek Sabina
143.65KB
{format} Zarządzenie nr 0050.358.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19.10.2016 r.w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
16-10-20 11:44
Mostek Sabina
620.86KB
{format} Zarządzenie nr 0050.357.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 października 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
16-10-19 12:34
Mostek Sabina
533.9KB
{format} Zarządzenie nr 0050.356.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 października 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
16-10-19 12:01
Mostek Sabina
282.96KB
{format} Zarządzenie nr 0050.345.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szczególnie zdolnych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
16-10-13 07:48
Mostek Sabina
160.88KB
{format} Zarządzenie nr 0050.346.2016 Wójta Gminy Nędza z 12 października 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.414.2015 w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
16-10-13 07:26
Mostek Sabina
329.99KB
{format} Zarządzenie nr 0050.344.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 października 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego + projekty uchwał.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 442
16-10-12 08:23
Mostek Sabina
771.09KB
{format} Zarządzenie nr 0050.331.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
16-10-07 13:23
Mostek Sabina
313.15KB
{format} Zarządzenie nr 0050.337.2016 Wójt Gminy Nędza z dnia 05 października 2016 w sprawie rozpoczęcia sezonu grzewczego w placówkach administrowanych przez Gminę Nędzę.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
16-10-07 13:20
Mostek Sabina
216.41KB
{format} Zarządzenie nr 0050.334.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 03 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Nędza na 2016 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
16-10-05 14:30
Mostek Sabina
187.83KB
{format} Zarządzenie nr 0050.333.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 03 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Nędza uczniom szczególnie zdolnym.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 584
16-10-05 14:27
Mostek Sabina
284.67KB
{format} Zarządzenie nr 0050.335.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 3 października 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
16-10-04 12:40
Mostek Sabina
189.43KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.306.2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
16-09-19 13:17
Mostek Sabina
243.36KB
{format} Zarządzenie nr 0050.306.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
16-09-19 13:16
Mostek Sabina
129.94KB
{format} Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.305.2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 552
16-09-19 12:58
Mostek Sabina
424.64KB
{format} Załącznik nr 1 do zarządzenie nr 0050.305.2016.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 491
16-09-19 12:57
Mostek Sabina
46KB
{format} Zarządzenie nr 0050.305.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
16-09-19 12:48
Mostek Sabina
132.38KB
{format} Zarządzenie nr 0050.320.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
16-09-16 13:44
Mostek Sabina
236.45KB
{format} Zarządzenie nr 0050.321.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 15.09.2016r. w sprawie: powołania zespołu redakcyjnego podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nędza oraz wprowadzenia regulaminu jego funkcjonowania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
16-09-15 11:20
Mostek Sabina
221.46KB
{format} Zarządzenie nr 0050.317.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 08.09.2016 r. w sprawie darowizny środka trwałego na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1234
16-09-15 09:30
Mostek Sabina
219.88KB
{format} Zarządzenie nr 0050.318.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 września 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
16-09-12 13:47
Mostek Sabina
238.09KB
{format} Zarządzenie nr 0050.313.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 7 września 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
16-09-08 12:22
Mostek Sabina
189.23KB
{format} Zarządzenie nr 0050.312.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 7 września 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 326
16-09-07 14:00
Mostek Sabina
242.82KB
{format} Zarządzenie nr 0050.311.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 06 września 2016 r.zmieniające zarządzenie w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Nędza na 2016 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1013
16-09-07 12:03
Mostek Sabina
188.33KB
{format} Zarządzenie nr 0050.310.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów z terenu Gminy Nędza do szkół w Raciborzu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
16-09-06 10:57
Mostek Sabina
143.13KB
{format} Zarządzenie nr 0050.307/A.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów z terenu Gminy Nędza do Szkół w Raciborzu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
16-09-06 09:26
Mostek Sabina
249.42KB
{format} Zarządzenie nr 0050.298.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 401
16-08-30 07:34
Mostek Sabina
282.37KB
{format} Zarządzenie nr 0050.297.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów z terenu Gminy Nędza do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 366
16-08-26 10:25
Mostek Sabina
185.65KB
{format} Zarządzenie nr 0050.296.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
16-08-16 10:16
Mostek Sabina
192.1KB
{format} Zarządzenie nr 0050.289.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
16-08-05 08:34
Mostek Sabina
189.5KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.288.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie: określenia terminów obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
16-08-04 11:26
Mostek Sabina
255.37KB
{format} Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.285.2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
16-08-04 11:21
Mostek Sabina
424.46KB
{format} Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.285.2016.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 493
16-08-04 11:20
Mostek Sabina
47.5KB
{format} Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.285.2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 475
16-08-04 11:16
Mostek Sabina
262.46KB
{format} Zarządzenie nr 0050.285.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 01 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
16-08-04 11:13
Mostek Sabina
132.97KB
{format} Zarządzenie nr 0050.280.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
16-08-01 09:11
Mostek Sabina
189.65KB
{format} Zarządzenie nr 0050.281.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 377
16-08-01 09:03
Mostek Sabina
160.05KB
{format} Zarządzenie nr 0050.277.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach „Wyprawki szkolnej”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
16-07-28 10:48
Mostek Sabina
140.3KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.249.2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 541
16-07-27 12:46
Mostek Sabina
237.47KB
{format} Zarządzenie nr 0050.249.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 29.06.2016 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 455
16-07-27 12:42
Mostek Sabina
143.14KB
{format} Zarządzenie nr 0050.273.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
16-07-21 13:14
Mostek Sabina
160.88KB
{format} Zarządzenie nr 0050.275.2016 Wójta Gminy Nedza z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Nędza za II kwartał 2016 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 321
16-07-20 10:48
Mostek Sabina
302.25KB
{format} Zarządzenie nr 0050.274.2016 Wójta Gminy Nedza z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 748
16-07-20 10:46
Mostek Sabina
240.04KB
{format} Zarządzenie nr 0050.268.2016 Wójta Gminy Nędza z 18 lipca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.414.2015 z 15 grudnia 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
16-07-19 09:41
Mostek Sabina
358.82KB
{format} Zarządzenie nr 0050.267.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
16-07-14 11:35
Mostek Sabina
292.17KB
{format} Zarządzenie nr 0050.266.2016 Wójta Gminy Nedza z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
16-07-14 08:03
Mostek Sabina
293.11KB
{format} Zarządzenie nr 0050.258.2016 Wójta Gminy Nedza z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
16-07-11 08:47
Mostek Sabina
289.92KB
{format} załącznik Nr 2 schemat ORGANIZACYJNY UG NĘDZA do zarządzenia Nr 0050.238.2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 728
16-07-07 14:08
Waloszek Daniel
460.81KB
{format} załącznik Nr 1 WYKAZ STANOWISK 24.06.2016 do zarządzenia Nr 0050.238.2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 925
16-07-07 14:07
Waloszek Daniel
403.13KB
{format} Zarządzenie nr 0050.256.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 01 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
16-07-07 14:06
Waloszek Daniel
195.07KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.244.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 czerwca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie udostępnienia lokalu stanowiącego własność Gminy Nędza na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 784
16-06-29 09:36
Waloszek Daniel
197.26KB
{format} Zarządzenie nr 0050.243.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 27.06.2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Nędzy na 2016 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 443
16-06-28 08:29
Mostek Sabina
159.28KB
{format} Zarządzenie nr 0050.239.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
16-06-28 08:20
Mostek Sabina
326.73KB
{format} Zarządzenie nr 0050.238.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 314
16-06-28 08:09
Mostek Sabina
773.27KB
{format} Zarządzenie nr 0050.242.2016 Wójta Gminy Nedza z dnia 27 czerwca 2016 r.w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
16-06-27 11:03
Mostek Sabina
283.54KB
{format} Zarządzenie nr 0050.186.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1073
16-06-23 12:25
Mostek Sabina
765.92KB
{format} Zarządzenie nr 0050.147.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 483
16-06-23 12:15
Mostek Sabina
437.08KB
{format} Zarządzenie nr 0050.234.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
16-06-22 11:14
Mostek Sabina
160.74KB
{format} Zarządzenie nr 0050.229.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
16-06-14 14:02
Mostek Sabina
132.66KB
{format} Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Nędza nr 0050.224.2016 z dnia 08.06.2016 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
16-06-10 11:52
Mostek Sabina
335.47KB
{format} Zarządzenie nr 0050.224.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 08.06.2016 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru sołectwa Zawada Książęca.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
16-06-10 11:49
Mostek Sabina
143.41KB
{format} Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Nędza nr 0050.223.2016 z dnia 08.06.2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
16-06-10 11:45
Mostek Sabina
336.96KB
{format} Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Nędza nr 0050.222.2016 z dnia 08.06.2016 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
16-06-10 11:43
Mostek Sabina
330.49KB
{format} Zarządzenie nr 0050.223.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 08.06.2016 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru sołectwa Łęg.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
16-06-10 11:41
Mostek Sabina
143.49KB
{format} Zarządzenie nr 0050.222.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 08.06.2016 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru sołectwa Ciechowice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
16-06-10 11:39
Mostek Sabina
143.87KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.225.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 08 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
16-06-10 08:53
Mostek Sabina
264.84KB
{format} Zarządzenie nr 0050.221.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
16-06-08 11:57
Mostek Sabina
244.54KB
{format} Zarządzenie nr 0050.217.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
16-06-08 11:06
Mostek Sabina
303.91KB
{format} Zarządzenie nr 0050.216.2016 Wójta Gminy Nędza z 6 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
16-06-08 11:03
Mostek Sabina
293.98KB
{format} Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.215.2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 772
16-06-08 08:12
Mostek Sabina
363.41KB
{format} Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.215.2016.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 436
16-06-08 08:08
Mostek Sabina
43.5KB
{format} Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.215.2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
16-06-08 08:05
Mostek Sabina
262.7KB
{format} Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.215.2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
16-06-08 07:59
Mostek Sabina
422.96KB
{format} Zarządzenie nr 0050.215.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
16-06-08 07:51
Mostek Sabina
132.26KB
{format} Zarządzenie nr 0050.220.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 07 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 682
16-06-07 15:01
Mostek Sabina
231.21KB
{format} Zarządzenie nr 0050.207.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia funkcjonowania przedszkoli na terenie Gminy Nędza w miesiącach wakacji letnich.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
16-06-01 08:11
Mostek Sabina
177.51KB
{format} Zarządzenie nr 0050.205.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
16-05-30 08:24
Mostek Sabina
281.58KB
{format} Zarządzenie nr 0050.206.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
16-05-30 08:22
Mostek Sabina
280.26KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.197.2016.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 446
16-05-30 08:09
Mostek Sabina
50KB
{format} Zarządzenie nr 0050.197.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
16-05-30 08:05
Mostek Sabina
141.52KB
{format} Zarządzenie nr 0050.198.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
16-05-13 11:09
Mostek Sabina
132.92KB
{format} Zarządzenie nr 0050.193.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 06.05.2016 r. w sprawie darowizny ruchomości do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
16-05-10 14:13
Mostek Sabina
271.37KB
{format} Zarządzenie nr 0050.191.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 481
16-05-06 09:39
Mostek Sabina
141.23KB
{format} Zarządzenie nr 0050.184.2016 Wójt Gminy Nędza z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zakończenia sezonu grzewczego w placówkach administrowanych przez Gminę Nędzę.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
16-05-04 10:11
Mostek Sabina
213.99KB
{format} Zarządzenie nr 0050.176.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia czynszu z tytułu dzierżawy gruntu na cele lotnictwa sportowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
16-04-27 13:16
Mostek Sabina
142.85KB
{format} Zarządzenie nr 0050.161.2016Wójta Gminy Nędza z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie udostępnienia lokalu stanowiącego własność Gminy Nędza na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
16-04-25 08:03
Mostek Sabina
143.14KB
{format} Zarządzenie nr 0050.167.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
16-04-22 09:14
Mostek Sabina
208.54KB
{format} Zarządzenie nr 0050.160.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Nędza na 2016 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
16-04-19 08:44
Mostek Sabina
202.47KB
{format} Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.146.2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 765
16-04-15 08:13
Mostek Sabina
123.69KB
{format} Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.146.2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
16-04-15 08:09
Mostek Sabina
462.96KB
{format} Zarządzenie nr 0050.146.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 334
16-04-15 08:00
Mostek Sabina
153.72KB
{format} Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.145.2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 543
16-04-15 07:58
Mostek Sabina
422.12KB
{format} Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.145.2016.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 525
16-04-15 07:56
Mostek Sabina
43.5KB
{format} Zarządzenie nr 0050.145.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
16-04-15 07:49
Mostek Sabina
132.13KB
{format} Zarządzenie nr 0050.144.2016 Wójta Gminy Nędza z 31 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków odpisów aktów stanu cywilnego oraz druków zaświadczeń USC.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 429
16-04-15 07:46
Mostek Sabina
167.36KB
{format} Zarządzenie nr 0050.150.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
16-04-06 13:08
Mostek Sabina
319.41KB
{format} Zarządzenie nr 0050.149.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 347
16-04-05 13:42
Mostek Sabina
132.28KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.148.2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
16-04-05 13:41
Mostek Sabina
498.95KB
{format} Zarządzenie nr 0050.148.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
16-04-11 07:21
Mostek Sabina
214.23KB
{format} Zarządzenie nr 0050.138.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: ustalenia wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nędza na rok szkolny 2016/2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 498
16-04-04 08:25
Mostek Sabina
289.01KB
{format} Zarządzenie nr 0050.131.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
16-03-25 07:47
Mostek Sabina
162.49KB
{format} Zarządzenie nr 0050.133.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
16-03-25 07:46
Mostek Sabina
161.62KB
{format} Zarządzenie nr 0050.132.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
16-03-25 07:44
Mostek Sabina
160.46KB
{format} Zarządzenie nr 0050.130.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
16-03-25 07:40
Mostek Sabina
187.66KB
{format} Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.101.2016.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 429
16-03-24 13:47
Mostek Sabina
39.5KB
{format} Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.101.2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
16-03-24 13:45
Mostek Sabina
358.75KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.101.2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
16-03-24 13:45
Mostek Sabina
458.09KB
{format} Zarządzenie nr 0050.101.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
16-03-24 13:43
Mostek Sabina
132.05KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.124.2016 Wójta Gminy Nedza z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
16-03-23 11:41
Mostek Sabina
237.75KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.123.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
16-03-23 08:45
Mostek Sabina
186.92KB
{format} Zarządzenie nr 0050.121.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 marca 2016r. w sprawie planowania kontroli problemowych z realizacji zadań obronnych w Gminie Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
16-03-22 09:55
Mostek Sabina
191.98KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.120.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
16-03-18 11:18
Mostek Sabina
190.23KB
{format} Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 0050.99.2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 378
16-03-18 09:16
Mostek Sabina
168.82KB
{format} Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 0050.99.2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 447
16-03-18 09:15
Mostek Sabina
278.49KB
{format} Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.99.2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
16-03-18 09:15
Mostek Sabina
318.69KB
{format} Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.99.2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
16-03-18 09:15
Mostek Sabina
236.43KB
{format} Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.99.2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
16-03-18 09:14
Mostek Sabina
211.35KB
{format} Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.99.2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
16-03-18 09:14
Mostek Sabina
206.09KB
{format} Zarządzenie nr 0050.99.2016 Wójta Gminy Nędza-Szefa Obrony Cywilnej Gminy Nędza z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 548
16-03-18 09:13
Mostek Sabina
236.74KB
{format} Zarządzenie nr 0050.106.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 02 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia pracownika wybranego przez załogę Urzędu Gminy w Nędzy do reprezentowania jej interesów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
16-03-15 14:27
Mostek Sabina
188.15KB
{format} Zarządzenie nr 0050.102.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 01 marca 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
16-03-15 14:26
Mostek Sabina
131.45KB
{format} Zarządzenie nr 0050.100.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 01 marca 2016 roku w sprawie określenia kosztów za wykonanie kopii lub wydruków aktu normatywnego lub innego aktu prawnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
16-03-15 14:24
Mostek Sabina
205.63KB
{format} Zarządzenie nr 0050.107.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 03 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
16-03-15 14:22
Mostek Sabina
186.15KB
{format} Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 0050.113.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
16-03-14 10:48
Mostek Sabina
1.05MB
{format} Załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do zarządzenia nr 0050.113.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 roku.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 459
16-03-14 10:46
Mostek Sabina
524.5KB
{format} Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.113.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
16-03-14 10:43
Mostek Sabina
2.82MB
{format} Zarządzenie nr 0050.113.2016 Wójta Gminy Nędza z 14 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1083
16-03-14 10:36
Mostek Sabina
231.34KB
{format} Zarządzenie nr 0050.108.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
16-03-14 10:26
Mostek Sabina
191.75KB
{format} Zarządzenie nr 0050.90.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
16-03-14 08:56
Mostek Sabina
189.87KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.96.2016 Wójta Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 486
16-03-07 10:53
Pietrasz Leszek
197.94KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.95.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
16-03-07 10:39
Pietrasz Leszek
197.48KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.105.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 02 marca 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 538
16-03-07 08:41
Pietrasz Leszek
351.15KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.104.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 02 marca 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 345
16-03-07 08:10
Pietrasz Leszek
239.63KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.103.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 02 marca 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
16-03-07 07:54
Pietrasz Leszek
239.73KB
{format} Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - załącznik do załącznika nr 1 do zarządzenia nr 0050.84.2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 534
16-02-24 09:31
Mostek Sabina
2.5MB
{format} Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.84.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 lutego 2016 r.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 415
16-02-24 09:28
Mostek Sabina
34.5KB
{format} Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.84.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 lutego 2016 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
16-02-24 09:27
Mostek Sabina
149.75KB
{format} Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.84.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 lutego 2016 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 497
16-02-24 09:23
Mostek Sabina
220.84KB
{format} Zarządzenie nr 0050.84.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały: Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
16-02-24 09:21
Mostek Sabina
222.47KB
{format} Zarządzenie nr 0050.86.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 luty 2016 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Nędza dla uczniów szczególnie zdolnych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
16-02-24 08:45
Mostek Sabina
155.56KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.83.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie:wyboru oferty i udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
16-02-22 20:54
Pietrasz Leszek
447.58KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.82.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie:wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 377
16-02-22 20:52
Pietrasz Leszek
218.26KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.81.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 lutego 2016 r. w prawie:wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i dzielenia dotacji na zadanie w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 836
16-02-22 20:45
Pietrasz Leszek
294.64KB
{format} Zarządzenie nr 0050.78.2016 Wójta Gminy Nedza z dnia 15 lutego 2016 rok zmieniające Zarządzenie Nr 0050.178.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji ewidencji podatków i opłat w Gminie Nedza”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
16-02-17 08:51
Mostek Sabina
185.54KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.75.2016 - projekt uchwały.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
16-02-16 07:26
Mostek Sabina
198.14KB
{format} Zarządzenie nr 0050.75.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1389
16-02-16 07:24
Mostek Sabina
180.26KB
{format} Zarządzenie nr 0050.71.2016 Wójta Gminy Nedza z dnia 8 lutego 2016 rok zmieniające zarządzenie nr 0050.178.2014 z 17 czerwca 2014 roku w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji ewidencji podatków i opłat w Gminie Nedza”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
16-02-10 08:43
Mostek Sabina
233.43KB
{format} Zarządzenie nr 0050.70.2016 Wójta Gminy Nedza z dnia 9 lutego 2016 r.zmieniające zarządzenie nr 0050.431.2015 z 30 grudnia 2015 r. w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
16-02-10 07:55
Mostek Sabina
263.29KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.66.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie: wytycznych w zakresie przekazywania informacji o stanie mienia, o której mowa w ustawie o finansach publicznych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
16-02-09 10:07
Mostek Sabina
195.46KB
{format} Zarządzenie nr 0050.65.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie: przekazywania informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 641
16-02-09 10:05
Mostek Sabina
234.85KB
{format} Zarządzenie nr 0050.59.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 2 luty 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.290.2012 z 1 października 2012r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
16-02-09 08:03
Mostek Sabina
142.17KB
{format} Zarządzenie nr 0050.61.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 3 lutego 2016 r.w sprawie: przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 848
16-02-03 12:04
Mostek Sabina
278.25KB
{format} Zarządzenie nr 0050.60.2016 Wójta - szefa obrony cywilnej gminy Nędza z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania w Gminie Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 468
16-02-02 13:21
Mostek Sabina
289.06KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.56.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 29.01.2016 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
16-02-01 15:57
Mostek Sabina
150.56KB
{format} Zarządzenie nr 0050.56.2016 Wójta Gminy Nędza z 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli Gminy Nędza w roku szkolnym 2016/2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
16-02-01 15:56
Mostek Sabina
217.01KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.55.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 29.01.2016 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
16-02-01 15:54
Mostek Sabina
151.16KB
{format} Zarządzenie nr 0050.55.2016 Wójta Gminy Nędza z 29 stycznia 2016 r.w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Nędza w roku 2016/2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
16-02-01 15:52
Mostek Sabina
217.09KB
{format} Zarządzenie nr 0050.54.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.414.2015 z 15 grudnia 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości Urzędu Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
16-01-28 09:25
Mostek Sabina
319.53KB
{format} Zarządzenie nr 0050.52.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 27.01.2016 r. w sprawie: wyboru oferty, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Ochrony i Promocji Zdrowia”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
16-01-28 08:21
Mostek Sabina
214.94KB
{format} Zarządzenie nr 0050.50.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
16-01-28 08:10
Mostek Sabina
160.59KB
{format} Zarządzenie nr 0050.49.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
16-01-28 08:08
Mostek Sabina
160.9KB
{format} Zarządzenie nr 0050.53.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 363
16-01-28 07:59
Mostek Sabina
198.58KB
{format} Zarządzenie nr 0050.47.2016 Wójta Gminy Nedza z 26 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.431.2015 z 30 grudnia 2015 r. w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
16-01-27 09:21
Mostek Sabina
258.2KB
{format} Zarządzenie nr 0050.42.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.414.2015 Wójta Gminy Nędza z 15 grudnia 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości Urzędu Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
16-01-26 09:19
Mostek Sabina
318.67KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.30.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.01.2016 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
16-01-25 15:11
Mostek Sabina
148.78KB
{format} Zarządzenie nr 0050.30.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 styczeń 2016 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
16-01-25 15:10
Mostek Sabina
150.72KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.28.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.01.2016 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
16-01-25 15:09
Mostek Sabina
149.86KB
{format} Zarządzenie nr 0050.28.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 styczeń 2016 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
16-01-25 15:08
Mostek Sabina
182.54KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.34.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.01.2016 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
16-01-25 15:05
Mostek Sabina
150.81KB
{format} Zarządzenie nr 0050.34.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 styczeń 2016 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
16-01-25 15:04
Mostek Sabina
134.37KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.32.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.01.2016 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
16-01-25 15:02
Mostek Sabina
150.94KB
{format} Zarządzenie nr 0050.32.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 styczeń 2016 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
16-01-25 15:02
Mostek Sabina
134.2KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.26.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.01.2016 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 495
16-01-25 14:58
Mostek Sabina
193.19KB
{format} Zarządzenie nr 0050.26.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
16-01-25 14:57
Mostek Sabina
223.81KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.29.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.01.2016 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 482
16-01-25 14:54
Mostek Sabina
745.85KB
{format} Zarządzenie nr 0050.29.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 410
16-01-25 14:53
Mostek Sabina
137.32KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.27.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.01.2016 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 500
16-01-27 08:49
Mostek Sabina
0.94MB
{format} Zarządzenie nr 0050.27.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 448
16-01-25 14:48
Mostek Sabina
196.2KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.33.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.01.2016 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 487
16-01-25 14:45
Mostek Sabina
0.94MB
{format} Zarządzenie nr 0050.33.2016 Wójta Gminy Nędza z 22 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Przeciwdziałanie bezdomności...”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
16-01-25 14:43
Mostek Sabina
191.77KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.25.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.01.2016 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 465
16-01-25 14:40
Mostek Sabina
0.91MB
{format} Zarządzenie nr 0050.25.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 408
16-01-25 14:38
Mostek Sabina
251.32KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.31.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.01.2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 386
16-01-25 14:35
Mostek Sabina
0.94MB
{format} Zarządzenie nr 0050.31.2016 Wójta Gminy Nędza z 22 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej...”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 515
16-01-25 14:32
Mostek Sabina
177.07KB
{format} Zarządzenie nr 0050.24.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości od osoby fizycznej do gminnego zasobu nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
16-01-25 10:15
Mostek Sabina
188.16KB
{format} Zarządzenie nr 0050.23.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
16-01-25 10:14
Mostek Sabina
189.86KB
{format} Zarządzenie nr 0050.19.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
16-01-25 09:04
Mostek Sabina
180.57KB
{format} Zarządzenie nr 0050.35.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.414.2015 z 15 grudnia 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości Urzędu Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
16-01-22 10:36
Mostek Sabina
318.65KB
{format} Zarządzenie nr 0050.14.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
16-01-18 10:26
Mostek Sabina
160.76KB
{format} Zarządzenie nr 0050.17.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
16-01-18 10:25
Mostek Sabina
161.49KB
{format} Zarządzenie nr 0050.16.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
16-01-18 10:24
Mostek Sabina
264.61KB
{format} Zarządzenie nr 0050.15.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
16-01-18 10:23
Mostek Sabina
161.71KB
{format} Zarządzenie nr 0050.18.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
16-01-18 10:17
Mostek Sabina
278.33KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.440.2015 - schemat organizacyjny UG Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
16-01-13 11:10
Mostek Sabina
433.98KB
{format} Zarządzenie 0050.440.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
16-01-13 11:06
Mostek Sabina
101.55KB
{format} Zarządzenie nr 0050.12.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.414.2015 z 15 grudnia 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości Urzędu Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
16-01-12 11:05
Mostek Sabina
318.66KB
{format} Zarządzenie nr 0050.1.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
16-01-07 08:58
Mostek Sabina
160.34KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.7.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 05.01.2016 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
16-01-05 14:39
Mostek Sabina
0.93MB
{format} Zarządzenie nr 0050.7.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 05 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Ochrony i promocji zdrowia”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
16-01-05 14:37
Mostek Sabina
191.77KB
{format} Zarządzenie nr 0050.435.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 30.12.2015 roku w sprawie określenia misji, celów i zadań Urzędu Gminy w Nędzy w 2016 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 383
16-01-04 12:04
Mostek Sabina
316.05KB
{format} Zarządzenie nr 0050.436.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 30.12.2015 roku w sprawie ustalenia poziomu istotności ryzyka w Urzędzie Gminy w Nędzy w 2016 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
16-01-04 12:03
Mostek Sabina
273.77KB
{format} Zarządzenie nr 0050.434.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 30.12.2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Nędzy na 2016 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
16-01-04 12:02
Mostek Sabina
162.76KB
{format} Zarządzenie nr 0050.433.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 30.12.2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w jednostkach podległych w Urzędzie Gminy w Nędzy na 2016 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
16-01-04 12:01
Mostek Sabina
216.36KB
{format} Zarządzenie nr 0050.432.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 30.12.2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych w Gminie Nędza oraz zasady jej koordynacji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
16-01-04 11:59
Mostek Sabina
404.18KB
{format} Zarządzenie nr 0050.437.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 30.12.2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu sprawozdania zgodności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Nędzy na 2016 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
16-01-04 11:57
Mostek Sabina
157.94KB
{format} Zarządzenie nr 0050.428.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.290.2012 z dnia 1 października 2012r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
16-01-04 11:52
Mostek Sabina
185.13KB
{format} Zarządzenie nr 0050.427.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Nędza na 2016 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
16-01-04 11:50
Mostek Sabina
195.9KB
{format} Zarządzenie nr 0050.431.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 730
15-12-31 07:57
Mostek Sabina
708.71KB
{format} Zarządzenie nr 0050.426.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.422.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie: planu finansowego jednostki urząd gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
15-12-29 08:35
Mostek Sabina
361.44KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.425.2015.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 430
15-12-29 08:29
Mostek Sabina
36.5KB
{format} Zarządzenie nr 0050.425.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
15-12-29 08:28
Mostek Sabina
244.97KB
{format} Zarządzenie nr 0050.424.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
15-12-29 08:26
Mostek Sabina
404.23KB
{format} Zarządzenie nr 0050.423.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie: planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 606
15-12-29 08:21
Mostek Sabina
1.17MB
{format} Zarządzenie nr 0050.421.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r.zmieniające zarządzenie nr 0050.422.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie: planu finansowego jednostki urząd gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
15-12-28 09:39
Mostek Sabina
291.03KB
{format} Zarządzenie nr 0050.420.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.422.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie: planu finansowego jednostki urząd gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 824
15-12-28 09:38
Mostek Sabina
662.86KB
{format} Zarządzenie nr 0050.417.2015 Wójta Gminy Nędza z 16 grudnia 2015 r.zmieniające zarządzenie Nr 0050.423.2014 z 31 grudnia 2014 r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
15-12-28 09:37
Mostek Sabina
340.6KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.415.2015.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 436
15-12-28 09:36
Mostek Sabina
34KB
{format} Zarządzenie nr 0050.415.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
15-12-28 09:35
Mostek Sabina
190.29KB
{format} Zarządzenie nr 0050.414.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1363
16-01-25 14:12
Mostek Sabina
1.27MB
{format} Zarządzenie nr 0050.413.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.422.2014 z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie: planu finansowego jednostki urząd gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
15-12-28 09:32
Mostek Sabina
272.9KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.411.2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
15-12-28 09:31
Mostek Sabina
181.49KB
{format} Zarządzenie nr 0050.411.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (zdawczo-odbiorczej) w Urzędzie Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
15-12-28 09:30
Mostek Sabina
146.96KB
{format} Zarządzenie nr 0050.408.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.422.2014 z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie: planu finansowego jednostki urząd gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 545
15-12-28 09:29
Mostek Sabina
348.27KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.406.2015.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 442
15-12-28 09:28
Mostek Sabina
43.5KB
{format} Zarządzenie nr 0050.406.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
15-12-28 09:27
Mostek Sabina
192.34KB
{format} Zarządzenie nr 0050.404.2015 Wójta Gminy Nędza z 7 grudnia 2015 r. w sprawie: kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nędza w roku 2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
15-12-28 09:26
Mostek Sabina
456.62KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.403.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie: szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie na wniosek jednostek budżetowych Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
15-12-28 09:23
Mostek Sabina
354.85KB
{format} Zarządzenie nr 0050.401.2015 Wójta Gminy Nędza z 3 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.384.2014 z 2 grudnia 2014 r. w sprawie: kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 861
15-12-28 09:22
Mostek Sabina
367.19KB
{format} Zarządzenie nr 0050.400.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.422.2014 z 31 grudnia 2014r. w sprawie: planu finansowego jednostki urząd gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
15-12-28 09:20
Mostek Sabina
309.32KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.398.2015.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 509
15-12-28 09:18
Mostek Sabina
34KB
{format} Zarządzenie nr 0050.398.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
15-12-28 09:18
Mostek Sabina
190.53KB
{format} Zarządzenie nr 0050.396.2015 Wójta Gminy Nędza z 2 grudnia 2015 r. w sprawie odwołania upoważnienia pracownika urzędu do działania w imieniu wierzyciela przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowaniu środków egzekucyjnych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
15-12-28 09:17
Mostek Sabina
198.96KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.395.2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 377
15-12-28 09:13
Mostek Sabina
181.88KB
{format} Zarządzenie nr 0050.395.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (zdawczo-odbiorczej) w Urzędzie Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
15-12-28 09:12
Mostek Sabina
144.73KB
{format} Zarządzenie nr 0050.391.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.388.2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont Urzędu Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
15-12-28 09:11
Mostek Sabina
318.84KB
{format} Zarządzenie nr 0050.390.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.422.2014 z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie: planu finansowego jednostki urząd gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
15-12-28 09:09
Mostek Sabina
413.01KB
{format} Zarządzenie 0050.387.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r w sprawie zasad sporządzania cząstkowej deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 przez gminne jednostki budżetowe.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
15-12-28 09:08
Mostek Sabina
540.63KB
{format} Zarządzenie nr 0050.386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 430
15-12-28 09:07
Mostek Sabina
1.16MB
{format} Zarządzenie nr 0050.383.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.422.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie: planu finansowego jednostki urząd gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
15-12-28 09:05
Mostek Sabina
697.75KB
{format} Zarządzenie nr 0050.382.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 listopada 2015 r.zmieniające zarządzenie nr 0050.423.2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
15-12-28 09:03
Mostek Sabina
395.87KB
{format} Zarządzenie nr 0050.377.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 listopada 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.422.2014 z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie: planu finansowego jednostki urząd gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
15-12-28 08:57
Mostek Sabina
275.74KB
{format} Zarządzenie nr 0050.373.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 listopada 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.422.2014 z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie: planu finansowego jednostki urząd gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
15-12-28 08:55
Mostek Sabina
296.05KB
{format} Zarządzenie nr 0050.370.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.422.2014 z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie: planu finansowego jednostki urząd gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
15-12-28 08:53
Mostek Sabina
273.87KB
{format} Zarządzenie nr 0050.369.2015 Wójta Gminy Nedza z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.387.2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zasad sporządzania dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 562
15-12-28 08:52
Mostek Sabina
289KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.363.2015.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 442
15-12-28 08:47
Mostek Sabina
89KB
{format} Zarządzenie nr 0050.365.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r.zmieniające Zarządzenie nr 0050.423.2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
15-12-28 08:45
Mostek Sabina
328.46KB
{format} Zarządzenie nr 0050.363.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
15-12-28 08:44
Mostek Sabina
202.11KB
{format} Zarządzenie nr 0050.416.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
15-12-23 13:22
Mostek Sabina
177.42KB
{format} Zarządzenie nr 0050.407.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
15-12-23 13:19
Mostek Sabina
177.9KB
{format} Zarządzenie nr 0050.399.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
15-12-23 13:18
Mostek Sabina
177.29KB
{format} Zarządzenie nr 0050.389.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
15-12-23 13:17
Mostek Sabina
179.81KB
{format} Zarządzenie nr 0050.381.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
15-12-23 13:16
Mostek Sabina
177.18KB
{format} Zarządzenie nr 0050.364.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
15-12-23 13:15
Mostek Sabina
182.44KB
{format} Zarządzenie nr 0050.419.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 16.12.2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu sprawozdania zgodności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Nędzy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 407
15-12-21 11:08
Mostek Sabina
155.2KB
{format} Zarządzenie nr 0050.418.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 16.12.2015 roku w sprawie wprowadzenia rejestru zbiorów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
15-12-21 11:07
Mostek Sabina
321.77KB
{format} Zarządzenie nr 0050.412.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
15-12-21 10:57
Mostek Sabina
203.45KB
{format} Zarządzenie nr 0050.410.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 grudnia 2015 r.w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
15-12-11 07:51
Mostek Sabina
277.58KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.409.2015 - uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową drogi, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 379
15-12-09 09:39
Mostek Sabina
140.7KB
{format} Zarządzenie nr 0050.409.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 516
15-12-08 13:36
Mostek Sabina
161KB
{format} Zarządzenie nr 0050.402.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 797
15-12-07 13:44
Mostek Sabina
194.05KB
{format} Zarządzenie nr 0050.392.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
15-12-03 14:03
Mostek Sabina
159.59KB
{format} Zarządzenie nr 0050.393.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny od osób fizycznych na rzecz Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
15-12-03 14:01
Mostek Sabina
186.84KB
{format} Zarządzenie nr 0050.394.2015Wójta Gminy Nędza z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
15-12-03 13:56
Mostek Sabina
158.38KB
{format} Zarządzenie nr 0050.391.2015 Wójta Gminy Nędza z 30 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.388.2014 z 8 grudnia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 358
15-12-01 10:52
Mostek Sabina
313.33KB
{format} Zarządzenie nr 0050.385.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
15-11-24 13:47
Mostek Sabina
158.95KB
{format} Zarządzenie nr 0050.384.2015 Wójta Gminy Nedza z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.387.2014 Wójta Gminy Nedza z 8 grudnia 2014 r. w sprawie zasady sporządzania dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
15-11-24 13:44
Mostek Sabina
285KB
{format} Zarządzenie nr 0050.375.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Nędza na 2015 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 908
15-11-23 08:26
Mostek Sabina
169.3KB
{format} Zarządzenie nr 0050.376.2015 Wójta Gminy Nedza z 18 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.387.2014 Wójta Gminy Nedza z 8 grudnia 2014 r. w sprawie sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
15-11-18 13:55
Mostek Sabina
233.15KB
{format} Zarządzenie nr 0050.372.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego pracowników Urzędu Gminy w Nędzy w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
15-11-17 13:29
Mostek Sabina
121.71KB
{format} Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050.374.2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
15-11-17 13:27
Mostek Sabina
237.67KB
{format} Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050.374.2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
15-11-17 13:26
Mostek Sabina
131.48KB
{format} Zarządzenie nr 0050.374.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
15-11-17 13:20
Mostek Sabina
130.34KB
{format} Zarządzenie nr 0050.371.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie określenia kosztów za wykonanie kopii lub wydruków aktu normatywnego lub innego aktu prawnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
15-11-16 13:37
Mostek Sabina
125.14KB
{format} Zarządzenie nr 0050.369.2015 Wójta Gminy Nedza z 12 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.387.2014 w sprawie zasad sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
15-11-16 08:42
Mostek Sabina
283.65KB
{format} Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.362.2015 z dnia 3 listopada 2015 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1045
15-11-12 12:09
Mostek Sabina
350.91KB
{format} Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.362.2015 z dnia 3 listopada 2015 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
15-11-12 12:08
Mostek Sabina
246.49KB
{format} Zarządzenie nr 0050.362.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
15-11-12 12:06
Mostek Sabina
161.59KB
{format} Załącznik do uchwały budżetowej nr 2.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 513
15-11-12 12:03
Mostek Sabina
66KB
{format} Załącznik do uchwały budżetowej nr 1.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 435
15-11-12 12:03
Mostek Sabina
111KB
{format} Załącznik do uchwały budżetowej - tabela nr 3.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 478
15-11-12 12:03
Mostek Sabina
36KB
{format} Załącznik do uchwały budżetowej - tabela nr 2.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 428
15-11-12 12:02
Mostek Sabina
135KB
{format} Załącznik do uchwały budżetowej - tabela nr 1c.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 485
15-11-12 12:01
Mostek Sabina
58KB
{format} Załącznik do uchwały budżetowej - tabela nr 1b.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 467
15-11-12 12:00
Mostek Sabina
56KB
{format} Załącznik do uchwały budżetowej - tabela nr 1a.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 488
15-11-12 11:59
Mostek Sabina
64.5KB
{format} Załącznik do uchwały budżetowej - tabela nr 1.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 454
15-11-12 11:56
Mostek Sabina
108.5KB
{format} Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.368.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 listopada 2015 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
15-11-12 10:32
Mostek Sabina
650.72KB
{format} Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.368.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 listopada 2015 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
15-11-12 10:30
Mostek Sabina
463.64KB
{format} Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.368.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 listopada 2015 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
15-11-12 10:28
Mostek Sabina
210.91KB
{format} Zarządzenie nr 0050.368.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
15-11-12 10:25
Mostek Sabina
183.96KB
{format} Zarządzenie nr 0050.367.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie: przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
15-11-12 10:23
Mostek Sabina
230.19KB
{format} Zalącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.361.2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
15-11-03 09:56
Mostek Sabina
1.2MB
{format} Zalącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.361.2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
15-11-03 09:47
Mostek Sabina
104.26KB
{format} Zarządzenie nr 0050.361.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 02 listopada 2015 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
15-11-03 09:44
Mostek Sabina
149.46KB
{format} Zalącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.356.2015 - podatek od transportu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1196
15-11-03 09:42
Mostek Sabina
174.04KB
{format} Zalącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.356.2015 - opłata targowa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
15-11-03 09:41
Mostek Sabina
108KB
{format} Zarządzenie nr 0050.347.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 października 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
15-10-29 08:09
Mostek Sabina
182.16KB
{format} Zarządzenie nr 0050.334.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 9 października 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317
15-10-29 08:06
Mostek Sabina
169.88KB
{format} Zarządzenie nr 0050.356.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
15-10-28 12:01
Mostek Sabina
133.18KB
{format} Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nędza nr 0050.350.2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 349
15-10-28 13:28
Mostek Sabina
212.28KB
{format} Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Nędza nr 0050.350.2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 586
15-10-28 11:57
Mostek Sabina
178.55KB
{format} Zarządzenie nr 0050.350.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 października 2015 w sprawie organizacji akcji zimowej dróg gminnych na terenie Gminy Nędza w sezonie 2015/2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
15-10-28 11:56
Mostek Sabina
139.62KB
{format} Zarządzenie nr 0050.351.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
15-10-23 13:44
Mostek Sabina
158.19KB
{format} Zarządzenie nr 0050.341.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 października 2015 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
15-10-16 07:57
Mostek Sabina
155.47KB
{format} Zarządzenie nr 0050.338.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 09 października 2015 roku w sprawie określenia kosztów za wykonanie kopii lub wydruków aktu normatywnego lub innego aktu prawnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 819
15-10-13 09:28
Mostek Sabina
173.39KB
{format} Zarządzenie nr 0050.332.2015 Wójta Gminy Nedza z dnia 8 października 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.387.2014 z 8 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu dokumentów księgowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
15-10-09 07:25
Mostek Sabina
142.61KB
{format} Zarządzenie nr 0050.331.2015 Wójt Gminy Nędza z dnia 07 października 2015 w sprawie rozpoczęcia sezonu grzewczego w placówkach administrowanych przez Gminę Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
15-10-08 12:50
Mostek Sabina
211.07KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.329.2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
15-10-08 08:37
Mostek Sabina
207.23KB
{format} Zarządzenie nr 0050.329.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
15-10-08 08:35
Mostek Sabina
185.47KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.323.2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
15-10-07 11:40
Mostek Sabina
203.3KB
{format} Zarządzenie nr 0050.323.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
15-10-07 11:38
Mostek Sabina
57.57KB
{format} Zarządzenie nr 0050.330.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 06 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Nędza na 2015 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
15-10-07 08:30
Mostek Sabina
169.27KB
{format} Zarządzenie nr 0050.326.2015 Wójta Gminy Nędza z 5 października 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.423.2014 z 31 grudnia 2014 r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
15-10-07 08:22
Mostek Sabina
324.3KB
{format} Zarządzenie nr 0050.327.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 października 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.422.2014 z 31 grudnia 2014 r. w sprawie: planu finansowego jednostki urząd gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 633
15-10-07 08:17
Mostek Sabina
596.06KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.324.2015.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 525
15-10-07 08:12
Mostek Sabina
91.5KB
{format} Zarządzenie nr 0050.324.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 październik 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 435
15-10-07 08:09
Mostek Sabina
198.64KB
{format} Zarządzenie nr 0050.325.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 października 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
15-10-07 08:02
Mostek Sabina
169.31KB
{format} Zarządzenie nr 0050.328.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 października 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.388.2014 z 8 grudnia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i budżetu gminy i Urzędu Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 757
15-10-06 08:53
Mostek Sabina
281.27KB
{format} Zarządzenie nr 0050.311.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
15-10-06 08:34
Mostek Sabina
185.86KB
{format} Zarządzenie nr 0050.322.2015 Wójta Gminy Nędza z 2 października 2015 roku w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
15-10-06 07:58
Mostek Sabina
146.49KB
{format} Zarządzenie nr 0050.315.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.422.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie: planu finansowego jednostki urząd gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
15-10-01 09:02
Mostek Sabina
404.51KB
{format} Zarządzenie nr 0050.314.2015 Wójta Gminy Nędza z 30 września 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.423.2014 z 31 grudnia 2014 r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
15-10-01 08:59
Mostek Sabina
296.98KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.312.2015.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 449
15-10-01 08:57
Mostek Sabina
85.5KB
{format} Zarządzenie nr 0050.312.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 621
15-10-01 08:55
Mostek Sabina
184.84KB
{format} Zarządzenie nr 0050.313.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
15-10-01 08:47
Mostek Sabina
168.85KB
{format} Zarządzenie nr 0050.309.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 403
15-10-01 08:46
Mostek Sabina
169.44KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.308.2015.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 439
15-10-01 08:43
Mostek Sabina
35.5KB
{format} Zarządzenie nr 0050.308.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
15-10-01 08:42
Mostek Sabina
175.06KB
{format} Zarządzenie nr 0050.310.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.422.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie: planu finansowego jednostki urząd gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
15-10-01 08:38
Mostek Sabina
329.57KB
{format} Zarządzenie nr 0050.307.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1550
15-09-29 10:25
Mostek Sabina
133.39KB
{format} Zarządzenie nr 0050.306.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
15-09-29 10:23
Mostek Sabina
134.35KB
{format} Zarządzenie nr 0050.281.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 4 września 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
15-09-29 10:16
Mostek Sabina
224.63KB
{format} Zarządzenie nr 0050.305.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 23.09.2015 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
15-09-24 08:47
Mostek Sabina
187.84KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.297.2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
15-09-23 13:37
Mostek Sabina
196.55KB
{format} Zarządzenie nr 0050.297.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 września 2015 r. w sprawie szczegółowego rozkładu dowozu i odwozu na poszczególnych trasach uczniów uczęszczających do szkół w Raciborzu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
15-09-23 13:36
Mostek Sabina
118.68KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.296.2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
15-09-23 13:35
Mostek Sabina
133.9KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.298.2015 z 21 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozkładu jazdy autobusu dowożącego uczniów do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy i w sprawie rozkładu dowozu uczniów do szkół w Raciborzu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
15-09-23 13:33
Mostek Sabina
118.68KB
{format} Zarządzenie nr 0050.296.2015 Wójta Gminy Nędza z 21 września 2015 r. w sprawie szczegółowego rozkładu jazdy autobusu dowożącego i odwożącego uczniów uczęszczających do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
15-09-23 13:30
Mostek Sabina
118.14KB
{format} Zarządzenie nr 0050.299.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 wrzesień 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Nędzy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
15-09-23 09:45
Mostek Sabina
146.35KB
{format} Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.294.2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
15-09-22 10:51
Mostek Sabina
132.43KB
{format} Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.294.2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
15-09-22 10:50
Mostek Sabina
210.44KB
{format} Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.294.2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 438
15-09-22 10:47
Mostek Sabina
292.21KB
{format} Zarządzenie nr 0050.294.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 września 2015 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
15-09-22 09:22
Mostek Sabina
181.22KB
{format} Zarządzenie nr 0050.295.2015 wójta Gminy Nedza z 21 września 2015r. w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w tym lokali dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
15-09-22 09:14
Mostek Sabina
88.08KB
{format} Zarządzenie nr 0050.286.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 18.09.2015 r.w sprawie odmowy rozłożenia na raty należności pieniężnej za bezumowne korzystanie z działki nr 585/15 mający charakter cywilnoprawny.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
15-09-22 07:40
Mostek Sabina
205.71KB
{format} Zarządzenie nr 0050.287.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 września 2015 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania i przyznania pomocy na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
15-09-22 07:29
Mostek Sabina
124.99KB
{format} Zarządzenie nr 0050.285.2015 Wójta Gminy Nędza z 14 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2015/2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
15-09-22 07:26
Mostek Sabina
129.28KB
{format} Zarządzenie nr 0050.290.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.422.2014 w sprawie: planu finansowego jednostki urząd gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
15-09-18 13:21
Mostek Sabina
430.32KB
{format} Zarządzenie nr 0050.289.2015 Wójta Gminy Nędza z 18 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.423.2014 w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 309
15-09-18 13:19
Mostek Sabina
294.6KB
{format} Załącznik do zarządzenie nr 0050.288.2015.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 526
15-09-18 12:58
Mostek Sabina
34.5KB
{format} Zarządzenie nr 0050.288.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 września 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
15-09-18 12:56
Mostek Sabina
174.96KB
{format} Zarządzenie nr 0050.293.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 września 2015 r. w sprawie: określenia terminów obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały budżetowej na 2016 rok i wieloletniej prognozy finansowej oraz wzoru materiałów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
15-09-18 12:50
Mostek Sabina
205.95KB
{format} Zarządzenie nr 0050.292.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla pojazdów osobowych używanych do celów służbowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
15-09-18 12:47
Mostek Sabina
131.33KB
{format} Załącznik do Zarządzenia nr 0050.280.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 04.09.2015 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
15-09-16 14:59
Mostek Sabina
194.79KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.280.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 04 września 2015 r. w sprawie szczegółowego rozkładu dowozu i odwozu na poszczególnych trasach uczniów uczęszczających do szkół w Raciborzu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
15-09-16 14:58
Mostek Sabina
115.32KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.279.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 04.09.2015 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 455
15-09-16 14:57
Mostek Sabina
134.98KB
{format} Zarządzenie nr 0050.279.2015 Wójta Gminy Nędza z 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowego rozkładu jazdy autobusu dowożącego na poszczególnych trasach uczniów uczęszczających do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
15-09-16 14:56
Mostek Sabina
117.18KB
{format} Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050.260.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 11.08.2015r. - Regulamin Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
15-09-16 07:36
Mostek Sabina
209.3KB
{format} Zarządzenie nr 0050.260.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalania jej regulaminu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
15-09-16 07:34
Mostek Sabina
220.16KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.284.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
15-09-14 15:01
Pietrasz Leszek
117.32KB
{format} Zarządzenie nr 0050.283.2015 Wójta – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Nędza z dnia 11 września 2015 r. w sprawie: inwentaryzacji, przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków Obrony Cywilnej i sprzętu przeciwpowodziowego w Gminie Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
15-09-11 07:51
Mostek Sabina
129.93KB
{format} Zarządzenie nr 0050.282.2015 Wójta Gminy Nędza z 4 września 2015 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Nędza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
15-09-10 12:36
Mostek Sabina
142.87KB
{format} Zarządzenie nr 0050.89.2015 r. Wójta Gminy Nędza z 1 kwietnia 2015 r. w sprawie odwołania upoważnienia pracownika urzędu gminy do działania w imieniu wierzyciela przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekuc.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
15-09-09 12:53
Mostek Sabina
277.38KB
{format} Zarządzenie nr 0050.85.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
15-09-09 12:48
Mostek Sabina
286.19KB
{format} Zarządzenie nr 0050.84.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.422.2014 z 31 grudnia 2014 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 773
15-09-09 12:47
Mostek Sabina
1.63MB
{format} Zarządzenie nr 0050.83.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.423.2014 z 31 grudnia 2014 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
15-09-09 12:44
Mostek Sabina
611.61KB
{format} Zarządzenie nr 0050.82.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
15-09-09 12:43
Mostek Sabina
228.11KB
{format} Zarządzenie nr 0050.81.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
15-09-09 12:41
Mostek Sabina
345.05KB
{format} Zarządzenie nr 0050.76.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.423.2014 z 31 grudnia 2014 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
15-09-09 12:40
Mostek Sabina
402.63KB
{format} Zarządzenie nr 0050.276.2015 Wójta Gminy Nędza z 3 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.423.2014 z 31 grudnia 2014 r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
15-09-07 13:52
Mostek Sabina
311.27KB
{format} Zarządzenie nr 0050.277.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 3 września 2015 r.zmieniające Zarządzenie Nr 0050.422.2014 z 31 grudnia 2014r. w sprawie: planu finansowego jednostki urząd gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
15-09-07 13:50
Mostek Sabina
413.78KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.274.2015.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 473
15-09-07 13:47
Mostek Sabina
87.5KB
{format} Zarządzenie nr 0050.274.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 3 września 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
15-09-07 13:46
Mostek Sabina
186.09KB
{format} Zarządzenie nr 0050.275.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 3 września 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
15-09-07 13:44
Mostek Sabina
169.02KB
{format} Zarządzenie nr 0050.278.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 04 września 2015 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
15-09-04 12:54
Mostek Sabina
134.39KB
{format} Zarządzenie nr 0050.75.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.422.2014 z 31 grudnia 2014 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
15-09-04 09:27
Mostek Sabina
1.15MB
{format} Zarządzenie nr 0050.71.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 17 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.388.2014 z 8 grudnia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 335
15-09-04 09:24
Mostek Sabina
606.58KB
{format} Zarządzenie nr 0050.70.2015 r. Wójta Gminy Nędza z 17 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.348.2014 z 1 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia prezesa spółki prawa handlowego utworzonej przez jednostkę samorządu teryt.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
15-09-04 09:22
Mostek Sabina
259.91KB
{format} Zarządzenie nr 0050.64.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 5 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.422.2014 z 31 grudnia 2014 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 362
15-09-03 13:52
Mostek Sabina
1.42MB
{format} Zarządzenie nr 0050.63.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 5 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.423.2014 z 31 grudnia 2014 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
15-09-03 13:50
Mostek Sabina
581.72KB
{format} Zarządzenie nr 0050.272.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 2 września 2015 r.w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
15-09-03 13:48
Mostek Sabina
133.15KB
{format} Zarządzenie nr 0050.62.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
15-09-03 13:46
Mostek Sabina
235.42KB
{format} Zarządzenie nr 0050.61.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
15-09-03 13:45
Mostek Sabina
351.16KB
{format} Zarządzenie nr 0050.60.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 2 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.422.2014 z 31 grudnia 2014 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
15-09-03 13:44
Mostek Sabina
351.55KB
{format} Zarządzenie nr 0050.59.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (zdawczo-odbiorczej) w urzędzie gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 358
15-09-03 13:42
Mostek Sabina
284.7KB
{format} Zarządzenie nr 0050.56.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.422.2014 z 31 grudnia 2014 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
15-09-03 13:37
Mostek Sabina
472.94KB
{format} Zarządzenie nr 0050.55.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
15-09-03 13:33
Mostek Sabina
241.72KB
{format} Zarządzenie nr 0050.53.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.422.2014 z 31 grudnia 2014 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
15-09-03 13:31
Mostek Sabina
2.63MB
{format} Zarządzenie nr 0050.52.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. wzmieniające zarządzenie nr 0050.423.2014 z 31 grudnia 2014 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
15-09-03 13:29
Mostek Sabina
683.56KB
{format} Zarządzenie nr 0050.50.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 525
15-09-03 13:25
Mostek Sabina
366.7KB
{format} Zarządzenie nr 0050.45.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.387.2014 z 8 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
15-09-03 13:23
Mostek Sabina
678.89KB
{format} Zarządzenie nr 0050.44.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (zdawczo-odbiorczej) w Urzędzie Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
15-09-03 13:20
Mostek Sabina
292.48KB
{format} Zarządzenie nr 0050.43.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
15-09-03 13:18
Mostek Sabina
333.63KB
{format} Zarządzenie nr 0050.42.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.422.2014 z 31 grudnia 2014 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
15-09-03 13:12
Mostek Sabina
407.33KB
{format} Zarządzenie nr 0050.41.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
15-09-03 13:08
Mostek Sabina
247.22KB
{format} Zarządzenie nr 0050.34.2015 r. Wójta Gminy Nędza z 30 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.388.2014 z 8 grudnia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i Urzędu Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
15-09-03 13:06
Mostek Sabina
316.11KB
{format} Zarządzenie nr 0050.33.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.422.2014 z 31 grudnia 2014 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
15-09-03 13:03
Mostek Sabina
438.84KB
{format} Zarządzenie nr 0050.32.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.423.2014 z 31 grudnia 2014 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
15-09-03 13:02
Mostek Sabina
454.91KB
{format} Zarządzenie nr 0050.31.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
15-09-03 12:59
Mostek Sabina
241.05KB
{format} Zarządzenie nr 0050.30.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
15-09-03 12:57
Mostek Sabina
346.97KB
{format} Zarządzenie nr 0050.273.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 2 września 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
15-09-03 12:03
Mostek Sabina
168.5KB
{format} Zarządzenie nr 0050.268.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2015 r.w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
15-09-03 10:27
Mostek Sabina
169.55KB
{format} Zarządzenie nr 0050.270.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.422.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie: planu finansowego jednostki urząd gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
15-09-03 10:22
Mostek Sabina
432.29KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.267.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2015 r.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 452
15-09-03 10:18
Mostek Sabina
114.5KB
{format} Zarządzenie nr 0050.267.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
15-09-03 10:01
Mostek Sabina
186.01KB
{format} Zarządzenie nr 0050.269.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.423.2014 w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
15-09-03 10:00
Mostek Sabina
324.26KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.271.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2015 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
15-09-03 09:56
Mostek Sabina
117.4KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.271.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (zdawczo-odbiorczej) w Urzędzie Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
15-09-03 09:54
Mostek Sabina
129.86KB
{format} Zarządzenie nr 0050.23.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.422.2014 z 31 grudnia 2014 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
15-08-21 13:41
Mostek Sabina
1.29MB
{format} Zarządzenie nr 0050.22.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
15-08-21 13:39
Mostek Sabina
237.34KB
{format} Zarządzenie nr 0050.21.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
15-08-21 13:38
Mostek Sabina
242.14KB
{format} Zarządzenie nr 0050.18.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 21 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.422.2014 Wójta Gminy Nędza z 31 grudnia 2014 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 598
15-08-21 13:34
Mostek Sabina
372.22KB
{format} Zarządzenie nr 0050.17.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 19 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.387.2014 z 8 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
15-08-21 13:32
Mostek Sabina
1.03MB
{format} Zarządzenie nr 0050.15.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 665
15-08-21 13:26
Mostek Sabina
418.14KB
{format} Zarządzenie nr 0050.14.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 365
15-08-21 13:24
Mostek Sabina
279.53KB
{format} Zarządzenie nr 0050.13.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
15-08-21 13:23
Mostek Sabina
279.2KB
{format} Zarządzenie nr 0050.12.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 677
15-08-21 13:21
Mostek Sabina
329.03KB
{format} Zarządzenie nr 0050.11.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Nędza za IV kwartał 2014 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
15-08-21 13:19
Mostek Sabina
570.86KB
{format} Zarządzenie nr 0050.10.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
15-08-21 13:17
Mostek Sabina
300.55KB
{format} Zarządzenie nr 0050.06.2015 r. Wójta Gminy Nędza z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
15-08-20 13:52
Mostek Sabina
319.77KB
{format} Zarządzenie nr 0050.05.2015 r. Wójta Gmi