przesuń do treści
BiP

Plany i programy

Kategoria: Plany i programy [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Raport Nędza 2020-2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
22-11-29 10:19
Romowicz Magdalena
409.18KB
{format} Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-10-04 09:58
Romowicz Magdalena
8.66MB
{format} Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza za lata 2020-2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-10-04 09:57
Romowicz Magdalena
408.5KB
{format} Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza za lata 2017-2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
21-01-28 13:49
Waloszek Daniel
2.19MB
Kategoria: Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Nędza na lata 2022- 2025 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Nędza na lata 2022-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
22-05-19 14:08
Pietrasz Leszek
2.69MB
Kategoria: Mienie [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie nr 0050.52.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 725
19-02-06 12:58
Waloszek Daniel
383.03KB
Kategoria: Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza o przyjęciu dokumentów oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Zawada Książęca i Nędza [ 14 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie nr 0050.51.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
19-02-06 13:02
Waloszek Daniel
122.95KB
{format} 01 Położenie_Zawada Książęca_ponś.png
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 365
17-04-21 13:04
Pietrasz Leszek
1.79MB
{format} 02 Wskazanie terenów_Zawada_ponś.png
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
17-04-21 13:03
Pietrasz Leszek
3.49MB
{format} 20161130_Zawada Książęca_mpzp_ponś.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 589
17-04-21 13:03
Pietrasz Leszek
1.07MB
{format} akt_MPZP Zawada Ks._marzec 2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
17-04-21 13:02
Pietrasz Leszek
10.85MB
{format} Zawada Ks._Podsumowanie SOOŚ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
17-04-21 13:01
Pietrasz Leszek
319.43KB
{format} Zawada Ks._Uzasad SOOŚ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
17-04-21 13:00
Pietrasz Leszek
302.67KB
{format} 01 Położenie_Nędza_ponś.png
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
17-04-21 12:59
Pietrasz Leszek
1.41MB
{format} 02 Wskazanie terenów_Nędza_ponś.png
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 355
17-04-21 12:57
Pietrasz Leszek
3.05MB
{format} Nędza_mpzp_ponś_maj_2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 782
17-04-21 12:55
Pietrasz Leszek
1.29MB
{format} akt_MPZP Nędza_marzec 2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
17-04-21 12:54
Pietrasz Leszek
24.29MB
{format} Nędza_Podsumowanie SOOŚ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
17-04-21 12:52
Pietrasz Leszek
324.54KB
{format} Nędza_Uzasad SOOŚ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
17-04-21 12:51
Pietrasz Leszek
307.45KB
{format} Obwieszczenie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
17-04-21 12:48
Pietrasz Leszek
256.02KB
Kategoria: Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
17-01-02 10:55
Mostek Sabina
5.7MB
{format} Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DRUK.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
17-01-02 10:52
Mostek Sabina
238.94KB
{format} Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DRUK.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 399
17-01-02 10:51
Mostek Sabina
35KB
{format} Nędza_RYSUNEK.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 957
17-01-17 09:26
Mostek Sabina
12.07MB
{format} Uchwała Rady Gminy Nędza w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 580
17-01-02 10:45
Mostek Sabina
383.87KB
{format} Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
16-12-23 09:01
Mostek Sabina
58.81KB
Kategoria: Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectw Ciechowice i Łęg [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza o przyjęciu dokumentów oraz o możliwości zapoznania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
16-12-09 09:00
Mostek Sabina
175.11KB
{format} Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu dla obszaru sołectwa Łęg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
16-12-09 08:57
Mostek Sabina
5.62MB
{format} Zakres uwzględnionych uwag i wniosków zgłoszonych przy sporządzaniu miejscowego planu dla obszaru sołectwa Łęg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
16-12-09 08:53
Mostek Sabina
303.75KB
{format} Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu dla obszaru sołectwa Łęg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
16-12-09 08:51
Mostek Sabina
319KB
{format} Uchwała nr XXXVII-216-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Łęg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 437
16-12-09 08:47
Mostek Sabina
8.86MB
{format} Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu dla obszaru sołectwa Ciechowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 352
16-12-09 08:12
Mostek Sabina
5.21MB
{format} Zakres uwzględnionych uwag i wniosków zgłoszonych przy sporządzaniu miejscowego planu dla obszaru Ciechowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
16-12-09 08:09
Mostek Sabina
302.44KB
{format} Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu dla obszaru Ciechowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
16-12-09 08:02
Mostek Sabina
317.14KB
{format} Uchwała nr XXXVII-214-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Ciechowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
16-12-09 07:59
Mostek Sabina
5.29MB
Kategoria: Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Zawada Książęca [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Prognoza oddziaływania na środowisko.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
16-12-05 09:41
Mostek Sabina
6.3MB
{format} Uwagi do miejscowego projektu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
16-12-05 09:38
Mostek Sabina
240.22KB
{format} Rysunek miejscowy plan zagospodarowania Zawada Ks.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 498
16-12-05 09:36
Mostek Sabina
6.75MB
{format} Uchwała Rady Gminy Nędza sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Zawada Książęca
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
16-12-05 09:27
Mostek Sabina
341.76KB
{format} Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Zawada Książęca
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
16-11-25 12:17
Mostek Sabina
179.41KB
Kategoria: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} mapy.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 374
16-11-03 15:06
Mostek Sabina
4.83MB
{format} Diagnoza stanu istniejącego - uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy z uwzględnieniem obszarów objętych zmianą studium
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1024
16-11-03 14:34
Mostek Sabina
1.06MB
{format} rysunek nr 4.png
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 433
16-11-03 14:32
Mostek Sabina
2.39MB
{format} rysunek nr 4.png
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 462
16-11-03 14:32
Mostek Sabina
2.39MB
{format} rysunek nr 3.png
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 371
16-11-03 14:31
Mostek Sabina
790.45KB
{format} rysunek nr 2.png
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 427
16-11-03 14:30
Mostek Sabina
2.69MB
{format} rysunek nr 1.png
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 426
16-11-03 14:29
Mostek Sabina
2.04MB
{format} rysunek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 363
16-11-03 14:26
Mostek Sabina
2.59MB
{format} Ustalenia zmiany studium - cele rozwoju i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy tekst ujednolicony
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 501
16-11-03 13:53
Mostek Sabina
833.67KB
{format} Analiza oddziaływania na system ekologiczny wprowadzanych zmian
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 528
16-11-03 12:53
Mostek Sabina
10.03MB
{format} Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
16-11-03 12:49
Mostek Sabina
1.51MB
{format} Uchwała Rady Gminy Nędza w sprawie zmiany studium.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
16-11-03 12:43
Mostek Sabina
373.53KB
Kategoria: Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Górki Śląskie [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru sołectwa Górki Śl.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 364
16-06-24 08:23
Mostek Sabina
6.22MB
{format} Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru sołectwa Górki Śl.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
16-06-24 08:19
Mostek Sabina
302.44KB
{format} Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru sołectwa Górki Śl.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
16-06-24 08:09
Mostek Sabina
316.33KB
{format} Uchwała nr XXVIII/169/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 5 maja 2016 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Górki Śląskie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 399
16-06-24 08:02
Mostek Sabina
10.79MB
Kategoria: Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Szymocice i Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru - etap I [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza o przyjęciu dokumentów oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
16-05-06 11:53
Mostek Sabina
174.77KB
{format} Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru sołectwa Szymocice.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 380
16-05-06 11:50
Mostek Sabina
6.07MB
{format} Uzasadnienie zawierające informacje o uwagach i wnioskach społeczeństwa przy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru sołectwa Szymocice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
16-05-06 11:45
Mostek Sabina
302.45KB
{format} Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru sołectwa Szymocice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
16-05-06 11:43
Mostek Sabina
315.02KB
{format} Uchwała nr XXV/155/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Szymocice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
16-05-06 11:39
Mostek Sabina
7.43MB
{format} Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 368
16-05-06 11:33
Mostek Sabina
2.58MB
{format} Uzasadnienie zawierające informacje o uwagach i wnioskach społeczeństwa przy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru - etap I.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
16-05-06 11:29
Mostek Sabina
301.82KB
{format} Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru - etap I.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
16-05-06 11:22
Mostek Sabina
313.14KB
{format} Uchwała nr XXV/152/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru - etap I.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
16-05-06 11:15
Mostek Sabina
4.6MB
Kategoria: Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.249.2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
16-07-27 12:46
Mostek Sabina
237.47KB
{format} Zarządzenie nr 0050.249.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 29.06.2016 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
16-07-27 12:42
Mostek Sabina
143.14KB
{format} Prognoza oddziaływania na środowisko.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 368
16-05-09 09:17
Mostek Sabina
5.7MB
{format} UWAGI druk MPZP Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
16-05-09 09:14
Mostek Sabina
238.92KB
{format} UWAGI-druk_MPZP Nędza.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 484
16-05-09 09:13
Mostek Sabina
35KB
{format} Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nędza UCHWAŁA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
16-05-12 12:23
Mostek Sabina
367.08KB
{format} Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nędza RYSUNEK.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 556
16-05-09 09:05
Mostek Sabina
6.77MB
{format} Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 382
16-04-29 10:52
Pietrasz Leszek
263.22KB
Kategoria: Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Ciechowice, Łęg i Zawada Książęca [ 19 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UWAGI-druk_MPZP Zawada Ks.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 435
16-04-11 10:51
Mostek Sabina
31KB
{format} UWAGI-druk_MPZP Zawada Ks.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
16-04-11 10:50
Mostek Sabina
240.25KB
{format} Zawada Książęca_UZASADNIENIE.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
16-04-11 10:50
Mostek Sabina
115.29KB
{format} Zawada Ksiażęca_UCHWAŁA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
16-04-11 10:49
Mostek Sabina
365.95KB
{format} Prognoza oddziaływania na środowisko Zawada Książęca.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 352
16-04-11 10:49
Mostek Sabina
5.2MB
{format} Zawada Ks_RYSUNEK.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 427
16-04-11 10:47
Mostek Sabina
7.6MB
{format} Prognoza oddziaływania na środowisko Łęg.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 365
16-04-11 10:43
Mostek Sabina
5.62MB
{format} UWAGI-druk_MPZP Łęg.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
16-04-20 09:50
Mostek Sabina
238.91KB
{format} UWAGI-druk_MPZP Łęg.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 433
16-04-20 10:03
Mostek Sabina
35KB
{format} Łęg_UZASADNIENIE.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
16-04-20 10:04
Mostek Sabina
116.44KB
{format} Łęg_UCHWAŁA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
16-04-20 10:05
Mostek Sabina
400.85KB
{format} Łęg_RYSUNEK.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 346
16-04-20 10:08
Mostek Sabina
6.79MB
{format} UWAGI-druk_MPZP Ciechowice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
16-04-20 10:09
Mostek Sabina
238.94KB
{format} UWAGI-druk_MPZP Ciechowice.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 428
16-04-20 10:11
Mostek Sabina
35KB
{format} Prognoza oddziaływania na środowisko Ciechowice.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 359
16-04-20 10:31
Mostek Sabina
5.21MB
{format} Ciechowice_UZASADNIENIE_04.04.2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
16-04-20 10:32
Mostek Sabina
116.4KB
{format} Ciechowice_UCHWAŁA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
16-04-20 10:33
Mostek Sabina
335.92KB
{format} Ciechowice_RYSUNEK.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 391
16-04-11 09:36
Mostek Sabina
9.1MB
{format} Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
16-04-01 08:02
Mostek Sabina
181.36KB
Kategoria: Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Prognoza oddziaływania na środowisko.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 645
16-01-25 08:52
Mostek Sabina
1.25MB
{format} Położenie i wskazanie terenów do urbanizacji_Babice_ponś.png
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 480
16-01-25 08:50
Mostek Sabina
1.37MB
{format} MPZP Nędza_Babice_etap I_UWAGI-druk.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
16-01-25 08:46
Mostek Sabina
31.07KB
{format} MPZP Nędza_Babice_etap I_UWAGI-druk.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 470
16-01-25 08:45
Mostek Sabina
27.5KB
{format} MPZP Babice - uchwała.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
16-01-25 08:44
Mostek Sabina
114.29KB
{format} MPZP Babice - rysunek planu.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 446
16-01-25 08:42
Mostek Sabina
3.07MB
{format} Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru – etap I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
16-01-15 09:59
Pietrasz Leszek
107.86KB
Kategoria: Program współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Program współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
16-01-13 13:17
Mostek Sabina
242.34KB
Kategoria: Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza, Górki Śl., Szymocice. [ 22 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wskazanie_terenow_Szymocice_pons.png
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 355
16-01-08 09:14
Pietrasz Leszek
3.75MB
{format} Polozenie_Szymocice_pons.png
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
16-01-08 09:14
Pietrasz Leszek
1.39MB
{format} Szymocice_mpzp_pons.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 649
16-01-08 09:13
Pietrasz Leszek
0.97MB
{format} Szymocice_RYSUNEK_05_01_2016.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 513
16-01-08 09:13
Pietrasz Leszek
6.86MB
{format} UWAGI_druk_MPZP_Szymocice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
16-01-08 08:56
Pietrasz Leszek
25.54KB
{format} Szymocice_UZASADNIENIE_05_01_2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
16-01-08 08:55
Pietrasz Leszek
26.4KB
{format} Szymocice_UCHWALA_05_01_2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
16-01-08 08:55
Pietrasz Leszek
110.45KB
{format} Wskazanie_terenow_Gorki_Slaskie_pons.png
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 423
16-01-08 08:54
Pietrasz Leszek
3.75MB
{format} Polozenie_Gorki_Slaskie_pons.png
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
16-01-08 08:54
Pietrasz Leszek
1.39MB
{format} Gorki_Slaskie_mpzp_pons.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 690
16-01-08 08:53
Pietrasz Leszek
1.12MB
{format} Gorki_Sl_RYSUNEK_05_01_2016.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 506
16-01-08 08:53
Pietrasz Leszek
6.09MB
{format} UWAGI_druk_MPZP_Gorki_Sl.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
16-01-08 08:52
Pietrasz Leszek
26.62KB
{format} Gorki_Sl_UZASADNIENIE_05_01_2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
16-01-08 08:51
Pietrasz Leszek
28.12KB
{format} Gorki_Sl_UCHWAŁA_05_01_2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
16-01-08 08:50
Pietrasz Leszek
113.94KB
{format} Wskazanie_terenow_Nedza_pons.png
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 450
16-01-08 08:48
Pietrasz Leszek
3.05MB
{format} Polozenie_Nedza_pons.png
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
16-01-08 08:48
Pietrasz Leszek
1.39MB
{format} Nedza_mpzp_pons.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 699
16-01-08 08:48
Pietrasz Leszek
1.14MB
{format} Nedza_RYSUNEK_05_01_2016.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 666
16-01-08 08:47
Pietrasz Leszek
12.71MB
{format} UWAGI_druk_MPZP_Nedza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 361
16-01-08 08:43
Pietrasz Leszek
25.52KB
{format} Nedza_UZASADNIENIE_05_01_2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
16-01-08 08:41
Pietrasz Leszek
31.76KB
{format} Nedza_UCHWALA_05_01_2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
16-01-08 08:36
Pietrasz Leszek
144.3KB
{format} Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
15-12-31 10:26
Mostek Sabina
180.06KB
Kategoria: Rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza, Górki Śląskie, Szymocice [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie Nr 0050.97.2016 Wójta Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
16-03-07 11:00
Pietrasz Leszek
196.69KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.96.2016 Wójta Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
16-03-07 10:53
Pietrasz Leszek
197.94KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.95.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 lutego 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
16-03-07 10:39
Pietrasz Leszek
197.48KB
Kategoria: Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza – etap 1 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 376
15-11-23 09:21
Mostek Sabina
2.96MB
{format} Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
15-11-23 09:18
Mostek Sabina
45.83KB
{format} Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
15-11-23 09:17
Mostek Sabina
59.7KB
{format} Uchwała nr XVI/95/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza – etap 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
15-11-23 09:15
Mostek Sabina
536.66KB
{format} Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza – etap 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
15-11-23 09:13
Mostek Sabina
171.27KB
Kategoria: Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza - etap I [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Nędza_EtapI_mpzp_ponś.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 832
15-07-27 11:37
Mostek Sabina
0.96MB
{format} Położenie_Nędza_EtapI_mpzp_ponś.png
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 398
15-07-27 11:35
Mostek Sabina
2.04MB
{format} MPZP_UWAGI-druk_wyłożenie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
15-07-27 11:34
Mostek Sabina
30.29KB
{format} MPZP_Nędza-etap I_ul. Stawowa RYSUNEK.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 487
15-07-27 11:34
Mostek Sabina
252.54KB
{format} MPZP Nędza-etap I_ul. Stawowa_UCHWAŁA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
15-07-27 11:32
Mostek Sabina
65.15KB
Kategoria: Plany [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr XXXVII-216-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Łęg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 437
16-12-09 08:47
Mostek Sabina
8.86MB
{format} Uchwała nr XXXVII-214-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Ciechowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
16-12-09 07:59
Mostek Sabina
5.29MB
{format} Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza w obrębie wsi Babice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 563
16-11-14 10:51
Mostek Sabina
688.24KB
{format} Uchwała nr XXVIII/169/2016 Rady Gminy Nędza z dnia 5 maja 2016 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Górki Śląskie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 421
16-06-24 07:55
Mostek Sabina
10.79MB
{format} Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Szymocice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 358
16-04-06 09:42
Mostek Sabina
7.45MB
{format} Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Babice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 405
16-04-06 08:34
Mostek Sabina
4.62MB
{format} Rysunek planu zagospodarowania przestrzennego dla Babic.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 736
15-04-24 10:14
Mostek Sabina
13.63MB

Rejestr zmian strony Plany i programy

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-19 12:12:52
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 9173