przesuń do treści
BiP

Zapytania ofertowe dotyczace zamowien o wartosci ponizej 130 000 zł

Kategoria: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nędza w sezonie 2022/2023 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół z wyboru na "Wykonanie usług sprzętowych wraz z dostawą materiału zapobiegającego śliskości na drogach podczas zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2022 -2023".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-11-17 10:33
Pietrasz Leszek
786.46KB
{format} Protokół z otwarcia ofert na "Wykonanie usług sprzętowych wraz z dostawą materiału zapobiegającego śliskości na drogach podczas zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2022 -2023".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-11-17 10:32
Pietrasz Leszek
722.55KB
{format} SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE USŁUG ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG (odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-10-21 08:48
Pietrasz Leszek
344.93KB
{format} ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na wykonanie usług sprzętowych wraz z dostawą materiału zapobiegającego śliskości na drogach podczas zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2022 – 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
22-10-21 08:47
Pietrasz Leszek
488.53KB
{format} FORMULARZ OFERTOWY na zadanie pn.: Wykonanie usług sprzętowych wraz z dostawą materiału zapobiegającego śliskości na drogach podczas zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2022 – 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-10-21 08:47
Pietrasz Leszek
496.73KB
Kategoria: Zakup i dostawa komputerów przenośnych (laptopów) w ramach realizowanego przez Gminę projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół z wyboru oferty.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
22-06-21 07:57
Romowicz Magdalena
599.69KB
{format} Protokół z otwarcia ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-06-21 07:54
Romowicz Magdalena
777.87KB
{format} Formularz_ofertowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
22-06-02 15:38
Pietrasz Leszek
75KB
{format} Klauzula obowiązek informacyjny RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
22-06-02 15:37
Pietrasz Leszek
351.32KB
{format} UMOWA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-06-02 15:36
Pietrasz Leszek
0.95MB
{format} Zaproszenie do składania ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
22-06-02 15:32
Pietrasz Leszek
718.08KB
Kategoria: Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} protokół z wyboru oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-06-23 10:48
Romowicz Magdalena
531.81KB
{format} Zmiany do zapytania ofertowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
22-06-01 15:12
Pietrasz Leszek
549.96KB
{format} Formularz_informacji_związanych_z_przeprowadzeniem_diagnozy_cyberbezpieczeństwa.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
22-05-27 14:47
Pietrasz Leszek
21.34KB
{format} Wzór umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
22-05-27 14:46
Pietrasz Leszek
37.28KB
{format} Formularz ofertowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
22-05-27 14:45
Pietrasz Leszek
34.46KB
{format} Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: „Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
22-05-27 14:44
Pietrasz Leszek
1.4MB
Kategoria: Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Nędza w 2022r. [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół podpisany
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
22-04-20 07:18
Waloszek Daniel
536.33KB
{format} protokół z wyboru oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
22-04-20 07:17
Waloszek Daniel
199.88KB
{format} zał nr 3 -zestawienie obiektów 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
22-04-05 14:21
Waloszek Daniel
6.64KB
{format} zal-2- projekt umowy-2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
22-04-05 14:20
Waloszek Daniel
94KB
{format} zal-1 formularz ofertowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
22-04-05 14:20
Waloszek Daniel
35.5KB
{format} zapytanie ofertowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
22-04-05 14:20
Waloszek Daniel
86.62KB
Kategoria: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nędza w sezonie 2021/2022 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
21-11-02 08:50
Waloszek Daniel
272.96KB
{format} 3. Formularz ofertowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
21-10-11 14:32
Waloszek Daniel
242KB
{format} 2. zapytanie ofertowe.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
21-10-11 14:32
Waloszek Daniel
188.92KB
{format} 1. specyfikacja techniczna.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
21-10-11 14:32
Waloszek Daniel
179.15KB
Kategoria: Wykonanie projektu programu zdrowotnego pod nazwą „Wczesna wielospecjalistyczna i kompleksowa opieka nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym z terenu Gminy Nędza na lata 2022-2027” [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zaproszenie do składania ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
21-10-11 08:46
Waloszek Daniel
199.58KB
Kategoria: wykonanie projektu programu zdrowotnego pod nazwą „Wczesna wielospecjalistyczna i kompleksowa opieka nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym z terenu Gminy Nędza na lata 2022-2027” [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} protokół program zdrowotny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-10-08 10:31
Waloszek Daniel
144.91KB
{format} zaproszenie do składania ofert na program zdrowotny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
21-08-13 07:14
Waloszek Daniel
192.56KB
Kategoria: Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nędza na lata 2022-2025 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
21-08-23 15:06
Waloszek Daniel
172.45KB
{format} UMOWA - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
21-07-05 12:35
Waloszek Daniel
18.05KB
{format} Formularz_ofertowy - program opieki nad zabytkami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
21-07-05 12:34
Waloszek Daniel
28.5KB
{format} program opieki nad zabytkami - 2022-2025 zaproszenie do składania ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
21-07-05 12:34
Waloszek Daniel
196.74KB
Kategoria: działania informacyjno - promocyjne dotyczące projektu „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice” [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Podsumowanie zaproszenia do składania ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
21-06-24 10:48
Waloszek Daniel
326.34KB
{format} załącznik nr 2 - wzór umowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
21-06-14 17:02
Waloszek Daniel
87KB
{format} załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
21-06-14 17:02
Waloszek Daniel
72KB
{format} Zaproszenie do składania ofert.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
21-06-14 17:01
Waloszek Daniel
69.5KB
Kategoria: Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Nędza w 2021 r. [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół z otwarcia ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-07-06 07:37
Waloszek Daniel
226.49KB
{format} zal-2-umowa-2021.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
21-06-14 10:03
Waloszek Daniel
93KB
{format} zal-1oferta-azbest-2021.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
21-06-14 10:02
Waloszek Daniel
35.5KB
{format} ogłoszenie -azbest.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
21-06-14 10:02
Waloszek Daniel
175.75KB
Kategoria: „Modernizacja placu zabaw w Łęgu” [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} 14. Ogłoszenie wyniku postępowania-1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
21-07-06 08:37
Waloszek Daniel
289.01KB
{format} protokół z otwarcia ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
21-06-17 09:21
Waloszek Daniel
250.08KB
{format} 9. zapytanie ofertowe - informacja uzupełniająca.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
21-06-11 07:03
Waloszek Daniel
210.85KB
{format} 1. zapytanie ofertowe - ogłoszenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
21-06-02 10:48
Waloszek Daniel
230.17KB
{format} 2. oferta - Zał. nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
21-06-02 10:48
Waloszek Daniel
113.95KB
{format} 3. oświadczenie wykonawcy - Zał. nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
21-06-02 10:48
Waloszek Daniel
111.98KB
{format} 4. umowa - wzór - zał. nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
21-06-02 10:48
Waloszek Daniel
288.33KB
{format} 5. przedmiar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
21-06-02 10:47
Waloszek Daniel
218.52KB
{format} 6. mapa PZT
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
21-06-02 10:47
Waloszek Daniel
1.61MB
{format} 7. projekt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
21-06-02 10:47
Waloszek Daniel
4.12MB
{format} 8. STWiOR_plac zabaw w Łęgu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
21-06-02 10:47
Waloszek Daniel
887.47KB
Kategoria: ,,Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Nędza w 2020 r.” [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} zał nr 3 -zestawienie 2020.ods
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
20-06-08 14:00
Waloszek Daniel
16.77KB
{format} zal-2-umowa-2020.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
20-06-08 13:59
Waloszek Daniel
105.5KB
{format} zal-1oferta-azbest-2020.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
20-06-08 13:59
Waloszek Daniel
34.5KB
{format} Ogłoszenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
20-06-08 13:57
Waloszek Daniel
207.29KB
Kategoria: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego-1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
20-05-28 11:03
Waloszek Daniel
188.82KB
{format} zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
20-05-28 11:03
Waloszek Daniel
246.92KB
{format} Zapytanie ofertowe dotyczy usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
20-05-26 14:42
Waloszek Daniel
245.22KB
Kategoria: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} zapytanie ofertowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
20-04-29 11:42
Waloszek Daniel
245.51KB
{format} zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
20-04-29 11:42
Waloszek Daniel
48KB
{format} zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego-1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
20-04-29 11:42
Waloszek Daniel
30KB
Kategoria: ,,Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Nędza w 2019 r.” [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} zal 3 zestawienie 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
19-08-19 20:17
Waloszek Daniel
152.6KB
{format} zal 2 umowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
19-08-19 20:17
Waloszek Daniel
190.51KB
{format} zal 1 oferta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
19-08-19 20:17
Waloszek Daniel
109.79KB
{format} Ogłoszenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
19-08-19 20:17
Waloszek Daniel
170.76KB

Rejestr zmian strony Zapytania ofertowe dotyczace zamowien o wartosci ponizej 130 000 zł

Podmiot udostępniający informację
Waloszek Daniel
Pierwsza publikacja
Waloszek Daniel 2019-08-19 20:06:14
Aktualizacja publikacji
Pietrasz Leszek 2021-05-26 12:49:08
Wytworzenie publikacji
Pietrasz Leszek 2021-05-26 12:49:03
Zatwierdzenie
Pietrasz Leszek 2021-05-26 12:49:03
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 6699