przesuń do treści
BiP

Zapytania ofertowe dotyczace zamowien o wartosci ponizej 130 000 zł

Kategoria: Zapytania ofertowe dotyczące zamówień o wartości poniżej 130 000 zł [ 30 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zał. nr 5 do Zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" edycja 2023 zadanie realizowane w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” –współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki -oświadczenie wykonawcy - oświadczenie o niewykluczeniu - wzór umowy - przedmiar Moje Boisko – Orlik 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
24-07-09 14:23
Szendra Wiktoria
92.65KB
{format} Zał. nr 4 do Zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" edycja 2023 zadanie realizowane w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” –współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki -oświadczenie wykonawcy - oświadczenie o niewykluczeniu - wzór umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
24-07-09 14:23
Szendra Wiktoria
131.95KB
{format} Zał nr 3 do Zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" edycja 2023 zadanie realizowane w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” –współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki -oświadczenie wykonawcy - oświadczenie o niewykluczeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
24-07-09 14:22
Szendra Wiktoria
91.63KB
{format} Zał nr 2 do Zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" edycja 2023 zadanie realizowane w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” –współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki -oświadczenie wykonawcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
24-07-09 14:21
Szendra Wiktoria
88.62KB
{format} Zał nr 1 do Zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" edycja 2023 zadanie realizowane w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” –współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki - formularz ofertowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
24-07-09 14:19
Szendra Wiktoria
88.98KB
{format} Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" edycja 2023 zadanie realizowane w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” –współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
24-07-09 14:18
Szendra Wiktoria
157.95KB
{format} Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego ,,Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Nędza w 2024r"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
24-06-06 11:25
Szendra Wiktoria
101.57KB
{format} Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego ,,Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Nędza w 2024 r”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
24-06-06 11:24
Szendra Wiktoria
311.85KB
{format} Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego ,,Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Nędza w 2024 r”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
24-06-06 11:24
Szendra Wiktoria
109.53KB
{format} Zapytania ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130.000,00 zł. dotyczące zamówienia ,,Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Nędza w 2024r "
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
24-06-06 11:23
Szendra Wiktoria
175.64KB
{format} Zał nr 5 - przedmiar Moje Boisko – Orlik 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
24-06-05 14:29
Szendra Wiktoria
92.65KB
{format} Zał nr 4 - wzór umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
24-06-05 14:29
Szendra Wiktoria
131.95KB
{format} Zał nr 3 - oświadczenie o niewykluczeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
24-06-05 14:28
Szendra Wiktoria
91.63KB
{format} Zał nr 2 oświadczenie wykonawcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
24-06-05 14:28
Szendra Wiktoria
88.62KB
{format} Zał nr 1 - formularz ofertowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
24-06-05 14:28
Szendra Wiktoria
88.98KB
{format} Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" edycja 2023 zadanie realizowane w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” – współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
24-06-05 14:28
Szendra Wiktoria
158.23KB
{format} Protokół z wyboru ofert- Wykonanie usług sprzętowych wraz z dostawą materiału zapobiegającego śliskości na drogach podczas zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2023 – 2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
23-11-17 10:51
Szendra Wiktoria
222.47KB
{format} Protokół z otwarcia ofert- Wykonanie usług sprzętowych wraz z dostawą materiału zapobiegającego śliskości na drogach podczas zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2023 – 2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
23-11-16 14:20
Szendra Wiktoria
210.54KB
{format} FORMULARZ OFERTOWY na zadanie pn.: Wykonanie usług sprzętowych wraz z dostawą materiału zapobiegającego śliskości na drogach podczas zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2023 – 2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
23-11-07 08:32
Szendra Wiktoria
243.09KB
{format} Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług sprzętowych wraz z dostawą materiału zapobiegającego śliskości na drogach podczas zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Nędza w sezonie 2023-2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
23-11-07 08:32
Szendra Wiktoria
120.24KB
{format} Protokół z otwarcia ofert dotyczący- Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Nędza w 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
23-07-17 09:47
Szendra Wiktoria
58.5KB
{format} Zestawienie obiektów 2023 do Umowy-Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Nędza w 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
23-07-11 10:45
Szendra Wiktoria
100.04KB
{format} Projekt umowy dotyczący- Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Nędza w 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-07-11 10:44
Szendra Wiktoria
194.19KB
{format} Formularz ofertowy dotyczący-Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Nędza w 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
23-07-11 10:43
Szendra Wiktoria
110.18KB
{format} Gmina Nędza zaprasza do składania ofert. Oferta dotyczy Demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Nędza w 2023r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
23-07-07 12:35
Szendra Wiktoria
176KB
{format} Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
23-01-04 08:42
Romowicz Magdalena
1.56MB
{format} Unieważnienie postępowania dla zapytania ofertowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
23-01-04 08:41
Romowicz Magdalena
1.13MB
{format} Gmina Nędza zaprasza do składania ofert. Oferta dotyczy "Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego składanego stołu handlowego/cateringowego oraz dwóch sztuk składanych krzeseł cateringowych". Termin składania ofert: do trzech dni roboczych licząc od dnia publikacji zapytania. Termin realizacji zamówienia: 23.12.2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
22-12-09 13:11
Romowicz Magdalena
346.26KB
{format} wzór umowy do zapytania ofertowego o namiot
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
22-12-09 13:08
Romowicz Magdalena
208.96KB
{format} Gmina Nędza zaprasza do składania ofert. Oferta dotyczy "wykonania oraz dostawy fabrycznie nowego ekspresowego namiotu imprezowego wraz z obciążnikami". Termin składania ofert: do trzech dni roboczych licząc od dnia publikacji zapytania. Termin realizacji zamówienia: 23.12.2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
22-12-09 13:07
Romowicz Magdalena
365.77KB
Kategoria: Wykonanie oraz dostawa fabrycznie nowych materiałów informacyjno-edukacyjnych [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-09-29 11:00
Szendra Wiktoria
85.56KB
{format} załącznik nr 4 loga projektu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-09-19 14:44
Szendra Wiktoria
27.72MB
{format} Załącznik nr 3 umieszczanie logo na materiałach edukacyjno-informacyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-09-19 14:39
Szendra Wiktoria
168.83KB
{format} załącznik nr 2 wzór umowy z wykonawcą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
23-09-19 14:39
Szendra Wiktoria
207.89KB
{format} załącznik nr 1 formularz oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
23-09-20 09:55
Szendra Wiktoria
184.73KB
{format} Gmina Nędza zaprasza do składania ofert. Oferta dotyczy "Wykonanie oraz dostawa fabrycznie nowych materiałów informacyjno-edukacyjnych". Termin składania ofert: do 27.09.2023r. do godziny 15.00
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
23-09-20 09:53
Szendra Wiktoria
246.9KB
Kategoria: Wykonanie oraz dostawa fabrycznie nowej gry wielkoformatowej o tematyce ekologicznej wraz z dodatkowymi akcesoriami. [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Unieważnienie postępowania dla zapytania ofertowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
23-10-03 08:33
Szendra Wiktoria
18.94KB
{format} załącznik nr 4 loga projektu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-09-19 14:33
Szendra Wiktoria
27.72MB
{format} Załącznik nr 3 umieszczanie logo na materiałach edukacyjno-informacyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-09-19 14:33
Szendra Wiktoria
168.83KB
{format} załącznik nr 2 wzór umowy z wykonawcą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
23-09-19 14:33
Szendra Wiktoria
206.99KB
{format} załącznik nr 1 formularz oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
23-09-20 09:51
Szendra Wiktoria
169.18KB
{format} Gmina Nędza zaprasza do składania ofert. Oferta dotyczy "Wykonanie oraz dostawa fabrycznie nowej gry wielkoformatowej o tematyce ekologicznej wraz z dodatkowymi akcesoriami". Termin składania ofert: do 25.09.2023r. do godziny 16.00
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
23-09-20 09:51
Szendra Wiktoria
273.17KB
Kategoria: Wykonanie oraz dostawa fabrycznie nowego ekspresowego namiotu imprezowego z obciążnikami [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- wykonanie oraz dostawa nowego ekspresowego namiotu imprezowego wraz z obciążnikami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
23-03-09 08:37
Romowicz Magdalena
3.36MB
{format} Logotypy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-02-23 09:20
Pietrasz Leszek
18.83MB
{format} Formularz ofertowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-02-23 09:17
Pietrasz Leszek
1.03MB
{format} Wzór umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-02-23 09:18
Pietrasz Leszek
571KB
{format} Zapytanie ofertowe - "Wykonanie oraz dostawa fabrycznie nowego ekspresowego namiotu imprezowego wraz z obciążnikami"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
23-02-23 09:15
Pietrasz Leszek
0.9MB
Kategoria: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nędza w sezonie 2022/2023 [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
24-02-15 14:44
Szendra Wiktoria
291.79KB
{format} Informacja z otwarcia ofert - Zimowe utrzymanie dróg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
24-01-31 12:24
Szendra Wiktoria
168.48KB
{format} Kwota planowana do przeznaczenia na zadania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
24-01-30 12:47
Szendra Wiktoria
148.93KB
{format} Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
24-01-29 21:29
Pietrasz Leszek
174.09KB
{format} Protokół z wyboru na "Wykonanie usług sprzętowych wraz z dostawą materiału zapobiegającego śliskości na drogach podczas zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2022 -2023".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
22-11-17 10:33
Pietrasz Leszek
786.46KB
{format} Protokół z otwarcia ofert na "Wykonanie usług sprzętowych wraz z dostawą materiału zapobiegającego śliskości na drogach podczas zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2022 -2023".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
22-11-17 10:32
Pietrasz Leszek
722.55KB
{format} SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE USŁUG ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG (odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
22-10-21 08:48
Pietrasz Leszek
344.93KB
{format} ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na wykonanie usług sprzętowych wraz z dostawą materiału zapobiegającego śliskości na drogach podczas zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2022 – 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
22-10-21 08:47
Pietrasz Leszek
488.53KB
{format} FORMULARZ OFERTOWY na zadanie pn.: Wykonanie usług sprzętowych wraz z dostawą materiału zapobiegającego śliskości na drogach podczas zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2022 – 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
22-10-21 08:47
Pietrasz Leszek
496.73KB
Kategoria: Zakup i dostawa komputerów przenośnych (laptopów) w ramach realizowanego przez Gminę projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół z wyboru oferty.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
22-06-21 07:57
Romowicz Magdalena
599.69KB
{format} Protokół z otwarcia ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
22-06-21 07:54
Romowicz Magdalena
777.87KB
{format} Formularz_ofertowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
22-06-02 15:38
Pietrasz Leszek
75KB
{format} Klauzula obowiązek informacyjny RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
22-06-02 15:37
Pietrasz Leszek
351.32KB
{format} UMOWA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
22-06-02 15:36
Pietrasz Leszek
0.95MB
{format} Zaproszenie do składania ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
22-06-02 15:32
Pietrasz Leszek
718.08KB
Kategoria: Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} protokół z wyboru oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
22-06-23 10:48
Romowicz Magdalena
531.81KB
{format} Zmiany do zapytania ofertowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
22-06-01 15:12
Pietrasz Leszek
549.96KB
{format} Formularz_informacji_związanych_z_przeprowadzeniem_diagnozy_cyberbezpieczeństwa.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
22-05-27 14:47
Pietrasz Leszek
21.34KB
{format} Wzór umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
22-05-27 14:46
Pietrasz Leszek
37.28KB
{format} Formularz ofertowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
22-05-27 14:45
Pietrasz Leszek
34.46KB
{format} Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: „Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
22-05-27 14:44
Pietrasz Leszek
1.4MB
Kategoria: Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Nędza w 2022r. [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół podpisany
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
22-04-20 07:18
Waloszek Daniel
536.33KB
{format} protokół z wyboru oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
22-04-20 07:17
Waloszek Daniel
199.88KB
{format} zał nr 3 -zestawienie obiektów 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
22-04-05 14:21
Waloszek Daniel
6.64KB
{format} zal-2- projekt umowy-2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
22-04-05 14:20
Waloszek Daniel
94KB
{format} zal-1 formularz ofertowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
22-04-05 14:20
Waloszek Daniel
35.5KB
{format} zapytanie ofertowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
22-04-05 14:20
Waloszek Daniel
86.62KB
Kategoria: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nędza w sezonie 2021/2022 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
21-11-02 08:50
Waloszek Daniel
272.96KB
{format} 3. Formularz ofertowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
21-10-11 14:32
Waloszek Daniel
242KB
{format} 2. zapytanie ofertowe.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
21-10-11 14:32
Waloszek Daniel
188.92KB
{format} 1. specyfikacja techniczna.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
21-10-11 14:32
Waloszek Daniel
179.15KB
Kategoria: Wykonanie projektu programu zdrowotnego pod nazwą „Wczesna wielospecjalistyczna i kompleksowa opieka nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym z terenu Gminy Nędza na lata 2022-2027” [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zaproszenie do składania ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
21-10-11 08:46
Waloszek Daniel
199.58KB
Kategoria: wykonanie projektu programu zdrowotnego pod nazwą „Wczesna wielospecjalistyczna i kompleksowa opieka nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym z terenu Gminy Nędza na lata 2022-2027” [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} protokół program zdrowotny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
21-10-08 10:31
Waloszek Daniel
144.91KB
{format} zaproszenie do składania ofert na program zdrowotny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
21-08-13 07:14
Waloszek Daniel
192.56KB
Kategoria: Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nędza na lata 2022-2025 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
21-08-23 15:06
Waloszek Daniel
172.45KB
{format} UMOWA - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
21-07-05 12:35
Waloszek Daniel
18.05KB
{format} Formularz_ofertowy - program opieki nad zabytkami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
21-07-05 12:34
Waloszek Daniel
28.5KB
{format} program opieki nad zabytkami - 2022-2025 zaproszenie do składania ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
21-07-05 12:34
Waloszek Daniel
196.74KB
Kategoria: działania informacyjno - promocyjne dotyczące projektu „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice” [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Podsumowanie zaproszenia do składania ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
21-06-24 10:48
Waloszek Daniel
326.34KB
{format} załącznik nr 2 - wzór umowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
21-06-14 17:02
Waloszek Daniel
87KB
{format} załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
21-06-14 17:02
Waloszek Daniel
72KB
{format} Zaproszenie do składania ofert.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
21-06-14 17:01
Waloszek Daniel
69.5KB
Kategoria: Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Nędza w 2021 r. [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół z otwarcia ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
21-07-06 07:37
Waloszek Daniel
226.49KB
{format} zal-2-umowa-2021.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
21-06-14 10:03
Waloszek Daniel
93KB
{format} zal-1oferta-azbest-2021.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
21-06-14 10:02
Waloszek Daniel
35.5KB
{format} ogłoszenie -azbest.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
21-06-14 10:02
Waloszek Daniel
175.75KB
Kategoria: „Modernizacja placu zabaw w Łęgu” [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} 14. Ogłoszenie wyniku postępowania-1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
21-07-06 08:37
Waloszek Daniel
289.01KB
{format} protokół z otwarcia ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
21-06-17 09:21
Waloszek Daniel
250.08KB
{format} 9. zapytanie ofertowe - informacja uzupełniająca.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
21-06-11 07:03
Waloszek Daniel
210.85KB
{format} 1. zapytanie ofertowe - ogłoszenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
21-06-02 10:48
Waloszek Daniel
230.17KB
{format} 2. oferta - Zał. nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
21-06-02 10:48
Waloszek Daniel
113.95KB
{format} 3. oświadczenie wykonawcy - Zał. nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
21-06-02 10:48
Waloszek Daniel
111.98KB
{format} 4. umowa - wzór - zał. nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
21-06-02 10:48
Waloszek Daniel
288.33KB
{format} 5. przedmiar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
21-06-02 10:47
Waloszek Daniel
218.52KB
{format} 6. mapa PZT
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
21-06-02 10:47
Waloszek Daniel
1.61MB
{format} 7. projekt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
21-06-02 10:47
Waloszek Daniel
4.12MB
{format} 8. STWiOR_plac zabaw w Łęgu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
21-06-02 10:47
Waloszek Daniel
887.47KB
Kategoria: ,,Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Nędza w 2020 r.” [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} zał nr 3 -zestawienie 2020.ods
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
20-06-08 14:00
Waloszek Daniel
16.77KB
{format} zal-2-umowa-2020.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
20-06-08 13:59
Waloszek Daniel
105.5KB
{format} zal-1oferta-azbest-2020.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
20-06-08 13:59
Waloszek Daniel
34.5KB
{format} Ogłoszenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
20-06-08 13:57
Waloszek Daniel
207.29KB
Kategoria: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego-1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
20-05-28 11:03
Waloszek Daniel
188.82KB
{format} zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
20-05-28 11:03
Waloszek Daniel
246.92KB
{format} Zapytanie ofertowe dotyczy usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
20-05-26 14:42
Waloszek Daniel
245.22KB
Kategoria: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} zapytanie ofertowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
20-04-29 11:42
Waloszek Daniel
245.51KB
{format} zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
20-04-29 11:42
Waloszek Daniel
48KB
{format} zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego-1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
20-04-29 11:42
Waloszek Daniel
30KB
Kategoria: ,,Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Nędza w 2019 r.” [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} zal 3 zestawienie 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
19-08-19 20:17
Waloszek Daniel
152.6KB
{format} zal 2 umowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
19-08-19 20:17
Waloszek Daniel
190.51KB
{format} zal 1 oferta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
19-08-19 20:17
Waloszek Daniel
109.79KB
{format} Ogłoszenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
19-08-19 20:17
Waloszek Daniel
170.76KB

Rejestr zmian strony Zapytania ofertowe dotyczace zamowien o wartosci ponizej 130 000 zł

Podmiot udostępniający informację
Waloszek Daniel
Pierwsza publikacja
Waloszek Daniel 2019-08-19 20:06:14
Aktualizacja publikacji
Pietrasz Leszek 2021-05-26 12:49:08
Wytworzenie publikacji
Pietrasz Leszek 2021-05-26 12:49:03
Zatwierdzenie
Pietrasz Leszek 2021-05-26 12:49:03
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 13529