przesuń do treści
BiP

Zapytania ofertowe dotyczace zamowien o wartosci ponizej 130 000 zł

Kategoria: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nędza w sezonie 2021/2022 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
21-11-02 08:50
Waloszek Daniel
272.96KB
{format} 3. Formularz ofertowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
21-10-11 14:32
Waloszek Daniel
242KB
{format} 2. zapytanie ofertowe.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
21-10-11 14:32
Waloszek Daniel
188.92KB
{format} 1. specyfikacja techniczna.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
21-10-11 14:32
Waloszek Daniel
179.15KB
Kategoria: Wykonanie projektu programu zdrowotnego pod nazwą „Wczesna wielospecjalistyczna i kompleksowa opieka nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym z terenu Gminy Nędza na lata 2022-2027” [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zaproszenie do składania ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
21-10-11 08:46
Waloszek Daniel
199.58KB
Kategoria: wykonanie projektu programu zdrowotnego pod nazwą „Wczesna wielospecjalistyczna i kompleksowa opieka nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym z terenu Gminy Nędza na lata 2022-2027” [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} protokół program zdrowotny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-10-08 10:31
Waloszek Daniel
144.91KB
{format} zaproszenie do składania ofert na program zdrowotny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-08-13 07:14
Waloszek Daniel
192.56KB
Kategoria: Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nędza na lata 2022-2025 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
21-08-23 15:06
Waloszek Daniel
172.45KB
{format} UMOWA - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
21-07-05 12:35
Waloszek Daniel
18.05KB
{format} Formularz_ofertowy - program opieki nad zabytkami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-07-05 12:34
Waloszek Daniel
28.5KB
{format} program opieki nad zabytkami - 2022-2025 zaproszenie do składania ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-07-05 12:34
Waloszek Daniel
196.74KB
Kategoria: działania informacyjno - promocyjne dotyczące projektu „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice” [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Podsumowanie zaproszenia do składania ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-06-24 10:48
Waloszek Daniel
326.34KB
{format} załącznik nr 2 - wzór umowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-06-14 17:02
Waloszek Daniel
87KB
{format} załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
21-06-14 17:02
Waloszek Daniel
72KB
{format} Zaproszenie do składania ofert.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-06-14 17:01
Waloszek Daniel
69.5KB
Kategoria: Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Nędza w 2021 r. [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół z otwarcia ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-07-06 07:37
Waloszek Daniel
226.49KB
{format} zal-2-umowa-2021.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-06-14 10:03
Waloszek Daniel
93KB
{format} zal-1oferta-azbest-2021.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-06-14 10:02
Waloszek Daniel
35.5KB
{format} ogłoszenie -azbest.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-06-14 10:02
Waloszek Daniel
175.75KB
Kategoria: „Modernizacja placu zabaw w Łęgu” [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} 14. Ogłoszenie wyniku postępowania-1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-07-06 08:37
Waloszek Daniel
289.01KB
{format} protokół z otwarcia ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-06-17 09:21
Waloszek Daniel
250.08KB
{format} 9. zapytanie ofertowe - informacja uzupełniająca.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-06-11 07:03
Waloszek Daniel
210.85KB
{format} 1. zapytanie ofertowe - ogłoszenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
21-06-02 10:48
Waloszek Daniel
230.17KB
{format} 2. oferta - Zał. nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
21-06-02 10:48
Waloszek Daniel
113.95KB
{format} 3. oświadczenie wykonawcy - Zał. nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-06-02 10:48
Waloszek Daniel
111.98KB
{format} 4. umowa - wzór - zał. nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-06-02 10:48
Waloszek Daniel
288.33KB
{format} 5. przedmiar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
21-06-02 10:47
Waloszek Daniel
218.52KB
{format} 6. mapa PZT
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-06-02 10:47
Waloszek Daniel
1.61MB
{format} 7. projekt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
21-06-02 10:47
Waloszek Daniel
4.12MB
{format} 8. STWiOR_plac zabaw w Łęgu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-06-02 10:47
Waloszek Daniel
887.47KB
Kategoria: ,,Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Nędza w 2020 r.” [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} zał nr 3 -zestawienie 2020.ods
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
20-06-08 14:00
Waloszek Daniel
16.77KB
{format} zal-2-umowa-2020.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-06-08 13:59
Waloszek Daniel
105.5KB
{format} zal-1oferta-azbest-2020.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
20-06-08 13:59
Waloszek Daniel
34.5KB
{format} Ogłoszenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
20-06-08 13:57
Waloszek Daniel
207.29KB
Kategoria: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego-1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-05-28 11:03
Waloszek Daniel
188.82KB
{format} zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-05-28 11:03
Waloszek Daniel
246.92KB
{format} Zapytanie ofertowe dotyczy usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
20-05-26 14:42
Waloszek Daniel
245.22KB
Kategoria: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} zapytanie ofertowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
20-04-29 11:42
Waloszek Daniel
245.51KB
{format} zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
20-04-29 11:42
Waloszek Daniel
48KB
{format} zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego-1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
20-04-29 11:42
Waloszek Daniel
30KB
Kategoria: ,,Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Nędza w 2019 r.” [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} zal 3 zestawienie 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
19-08-19 20:17
Waloszek Daniel
152.6KB
{format} zal 2 umowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
19-08-19 20:17
Waloszek Daniel
190.51KB
{format} zal 1 oferta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
19-08-19 20:17
Waloszek Daniel
109.79KB
{format} Ogłoszenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
19-08-19 20:17
Waloszek Daniel
170.76KB

Rejestr zmian strony Zapytania ofertowe dotyczace zamowien o wartosci ponizej 130 000 zł

Podmiot udostępniający informację
Waloszek Daniel
Pierwsza publikacja
Waloszek Daniel 2019-08-19 20:06:14
Aktualizacja publikacji
Pietrasz Leszek 2021-05-26 12:49:08
Wytworzenie publikacji
Pietrasz Leszek 2021-05-26 12:49:03
Zatwierdzenie
Pietrasz Leszek 2021-05-26 12:49:03
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 3233