przesuń do treści
BiP

Jednostki pomocnicze - sołectwa

Na mocy uchwał Rady Gminy na terenie gminy Nędza utworzone zostały jednostki pomocnicze w postaci sołectw. Jednostki pomocnicze działają w oparciu o statut nadany przez Radę Gminy, określający organizację i zakres ich działania. Nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych sprawuje Rada Gminy.

Sołectwa prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy i samodzielnie gospodarują środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając je na realizację zadań własnych.

Na terenie gminy Nędza utworzono następujące sołectwa:

Rejestr zmian strony Jednostki pomocnicze - sołectwa

Podmiot udostępniający informację
Mostek Sabina
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-19 10:23:26
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2015-04-02 11:25:19
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2015-04-02 11:25:14
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2015-04-02 11:25:14
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 3876