Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Jednostki pomocnicze - sołectwa

Na mocy uchwał Rady Gminy na terenie gminy Nędza utworzone zostały jednostki pomocnicze w postaci sołectw. Jednostki pomocnicze działają w oparciu o statut nadany przez Radę Gminy, określający organizację i zakres ich działania. Nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych sprawuje Rada Gminy.

Sołectwa prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy i samodzielnie gospodarują środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając je na realizację zadań własnych.

Na terenie gminy Nędza utworzono następujące sołectwa:

Redakcja strony: Jednostki pomocnicze - sołectwaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3015

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl