przesuń do treści
BiP

Realizacja zadań publicznych

Informacje dotyczące poprzednich konkursów znajdują się w poprzedniej wersji BIP: TUTAJ.

Kategoria: Realizacja zadań publicznych [ 183 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uproszczona oferta na zadanie publiczne - Uczniowski Klub Sportowy "ZRYW" Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-09-08 12:43
Pietrasz Leszek
5.47MB
{format} Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - OSP Babice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-08-09 09:55
Romowicz Magdalena
6.15MB
{format} Zarządzenie Nr 0050.245.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 20.07.2022r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Parafia Rzymsko - Katolicka Św. Anny w Babicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
22-07-21 14:13
Pietrasz Leszek
103.01KB
{format} Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Parafia Rzymsko - Katolicka św Anny w Babicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-07-12 08:44
Pietrasz Leszek
909.89KB
{format} Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
22-06-03 13:23
Pietrasz Leszek
0.94MB
{format} Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - "Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
22-05-19 13:28
Pietrasz Leszek
775.8KB
{format} Oferta na zadanie publiczne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
22-04-15 10:12
Waloszek Daniel
690.81KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.44.2022 z dnia 09.02.2022r. w sprawie realizacji zadania publicznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
22-02-10 13:54
Waloszek Daniel
104.29KB
{format} Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
22-02-02 08:34
Pietrasz Leszek
0.94MB
{format} Zarządzenie Nr 0050.300.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 24.11.2021r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
21-12-01 11:18
Waloszek Daniel
104.99KB
{format} uproszczona oferta realizacji zadania GMKS 21 Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
21-11-15 07:48
Waloszek Daniel
0.96MB
{format} Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej LKS ZGODA Zawada Książęca
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
21-10-04 12:14
Pietrasz Leszek
0.91MB
{format} Zarządzenie Nr 0050.241.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 24.09.2021r w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
21-09-29 15:13
Pietrasz Leszek
377.89KB
{format} uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
21-09-16 14:43
Waloszek Daniel
0.94MB
{format} Zarządzenie Nr 0050.182.2021 z dnia 28.06.2021r. w sprawie realizacji zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
21-07-21 12:26
Waloszek Daniel
106KB
{format} uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
21-07-02 08:31
Waloszek Daniel
1.06MB
{format} Zarządzenie w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
21-06-29 13:53
Waloszek Daniel
106.4KB
{format} Oferta uproszczona
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
21-06-14 16:58
Waloszek Daniel
0.92MB
{format} Zarządzenie Nr 0050.76.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 03.03.2021r. w sprawie: wyboru oferty i udzielenia dotacji na zadanie z zakresu Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
21-03-04 12:57
Waloszek Daniel
115.23KB
{format} Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
21-02-11 13:26
Waloszek Daniel
201.26KB
{format} Zarządzenie Nr0050.320.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 01.12.2020r.w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
20-12-03 13:12
Waloszek Daniel
104.39KB
{format} FORMULARZ UWAG DO OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
20-11-23 14:45
Waloszek Daniel
14.09KB
{format} uproszczona oferta realizacji zadania- LKS 1908 Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
20-11-23 14:45
Waloszek Daniel
1.01MB
{format} Uproszczona oferta Realizacji Zadania Publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
20-07-02 14:35
Waloszek Daniel
919.04KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.140.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 24.06.2020r. w sprawie: wyboru oferty i udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” na okres od 01.07.2020r. do 31.12.2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
20-06-26 11:12
Waloszek Daniel
115.35KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.139.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 24.06.2020 r. w sprawie: wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ” na okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
20-06-26 11:11
Waloszek Daniel
117.79KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.112.2020 - reguamin pracy komisji konkursowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
20-06-01 12:34
Waloszek Daniel
122.06KB
{format} Zarządzenie nr 0050.112.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
20-06-01 12:34
Waloszek Daniel
114.58KB
{format} załącznik do zarządzenia nr 0050.111.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
20-06-01 12:34
Waloszek Daniel
823.58KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.111.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
20-06-01 12:33
Waloszek Daniel
115.91KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.110.2020 - regulamin pracy komisji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
20-06-01 12:19
Waloszek Daniel
125.62KB
{format} Zarządzenie nr 0050.110.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
20-06-01 12:18
Waloszek Daniel
116.18KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.109.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
20-06-01 12:17
Waloszek Daniel
852.1KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.109.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „ Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
20-06-01 12:16
Waloszek Daniel
115.92KB
{format} FORMULARZ UWAG DO OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 366
20-02-05 10:05
Waloszek Daniel
14.09KB
{format} Oferta - Śląski Związek Pszczelarski
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
20-02-05 10:04
Waloszek Daniel
0.98MB
{format} Zarządzenie Nr 0050.26.2020 -wyniki konkursu Przeciwdziałanie uzależnieniom
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
20-01-31 10:04
Waloszek Daniel
172.81KB
{format} Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu ofert- wspieranie rodziny i pieczy zastępczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
20-01-30 08:23
Waloszek Daniel
120.58KB
{format} zarządzenie 0050.24.2020 z 28.01.2020- KULTURA ogłoszenia wyników konkursu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
20-01-30 08:23
Waloszek Daniel
171.56KB
{format} Zarządzenie 0050.25.2020 z dnia 28.01.2020 -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- ogłoszenia wyników konkursu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
20-01-30 08:22
Waloszek Daniel
169.11KB
{format} uproszczona oferta - Babice Parafia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
20-01-03 13:48
Waloszek Daniel
0.97MB
{format} 2. Załącznik do zarzadzenia nr 0050.12.2020 - regulamin pracy komisji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
20-01-03 11:04
Waloszek Daniel
110.93KB
{format} Zarządzenie nr 0050.12.2020 w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
20-01-03 11:03
Waloszek Daniel
103.1KB
{format} 1. załącznik do zarzdzenia nr 0050.11.2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
20-01-03 11:03
Waloszek Daniel
831.94KB
{format} Zarządzenie nr 0050.11.2020 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej: realizacja zadań placówki wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
20-01-03 11:02
Waloszek Daniel
102.02KB
{format} 2. Załącznik do zarządzenia nr 0050.10.2020 - regulamin pracy komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
20-01-03 11:01
Waloszek Daniel
109.04KB
{format} Zarządzenie nr 0050.10.2020 w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
20-01-03 11:01
Waloszek Daniel
106.86KB
{format} 1.załącznik do zarządzenia nr 0050.09.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
20-01-03 11:01
Waloszek Daniel
639.22KB
{format} Zarządzenie nr 0050.09.2020 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
20-01-03 11:00
Waloszek Daniel
106.97KB
{format} 2. Załącznik do zarządzenia nr 0050.08.2020 - regulamin pracy komisji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
20-01-03 10:59
Waloszek Daniel
112.39KB
{format} Zarządzenie nr 0050.08.2020 w sprawie powołania komisji konkursowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
20-01-03 10:58
Waloszek Daniel
107.72KB
{format} 1. Załącznik do zarządzenia nr 0050.07.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
20-01-03 10:58
Waloszek Daniel
666.99KB
{format} Zarządzenie nr 0050.07.2020 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „ Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
20-01-03 10:58
Waloszek Daniel
106.85KB
{format} 2. załącznik do zarzadzenia nr 0050.06.202.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
20-01-03 10:57
Waloszek Daniel
109.96KB
{format} Zarządzenie nr 0050.06.2020 w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
20-01-03 10:57
Waloszek Daniel
104.32KB
{format} 1. załącznik do zarządzenia nr 0050.05.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
20-01-03 10:56
Waloszek Daniel
689.36KB
{format} Zarządzenie nr 0050.05.2020 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
20-01-03 10:55
Waloszek Daniel
104.52KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.307.2019 z dnia 23.10.2019r. w sprawie realizacji zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
19-10-24 12:47
Waloszek Daniel
132.21KB
{format} FORMULARZ UWAG DO OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
19-10-15 11:07
Waloszek Daniel
14.09KB
{format} Uproszczona oferta realizacji zadania publcznego - LKS Zgoda
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
19-10-15 11:07
Waloszek Daniel
862.72KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.299.2019 z dnia 11.10.2019r. w sprawie realizacji zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
19-10-14 14:28
Waloszek Daniel
131.19KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.298.2019 z dnia 11.10.2019r. w sprawie realizacji zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
19-10-14 14:28
Waloszek Daniel
131.75KB
{format} FORMULARZ UWAG DO OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
19-10-03 13:00
Waloszek Daniel
14.09KB
{format} Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - LKS Górki Śląskie - Rodzice kontra dzieci
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
19-10-03 13:00
Waloszek Daniel
1MB
{format} FORMULARZ UWAG DO OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
19-10-03 13:00
Waloszek Daniel
14.09KB
{format} Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - LKS Górki Śląskie - Rodzice i LKS dzieciom
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
19-10-03 12:59
Waloszek Daniel
1.03MB
{format} Zarządzenie Nr 0050.287.2019 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
19-10-03 11:39
Waloszek Daniel
132.58KB
{format} Zarządzenie -realizacja zadania publicznego bez konkursu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
19-10-03 11:38
Waloszek Daniel
132.53KB
{format} FORMULARZ UWAG DO OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
19-09-24 11:38
Waloszek Daniel
14.09KB
{format} Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
19-09-24 11:37
Waloszek Daniel
1.2MB
{format} FORMULARZ UWAG DO OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
19-08-20 08:34
Pietrasz Leszek
12.55KB
{format} Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego - LKS 1908 Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
19-08-20 08:33
Pietrasz Leszek
103.76KB
{format} Zarządzenie -realizacja zadania publicznego bez konkursu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
19-06-13 08:52
Waloszek Daniel
132.43KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.170.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
19-05-27 13:34
Waloszek Daniel
133.41KB
{format} oferta uproszczona realizacji zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 364
19-05-24 08:01
Waloszek Daniel
98.11KB
{format} Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
19-05-27 12:58
Waloszek Daniel
118.52KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.114.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
19-04-03 11:39
Waloszek Daniel
132.5KB
{format} Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
19-03-21 08:43
Waloszek Daniel
225.87KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.80.2019 w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” na 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
19-02-26 14:32
Waloszek Daniel
143.83KB
{format} Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu ofert- wspieranie rodziny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
19-02-20 14:18
Waloszek Daniel
120.55KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.62.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 lutego2019 r. w sprawie: wyboru oferty, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Ochrony i Promocji Zdrowia ” na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
19-02-20 14:17
Waloszek Daniel
130.4KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.63.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie: wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ” na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
19-02-20 14:16
Waloszek Daniel
177.43KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.64.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie: wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ” na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
19-02-20 14:15
Waloszek Daniel
168.99KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.65.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie: wyboru oferty i udzielenia dotacji na zadanie z zakresu Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” na 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
19-02-20 14:14
Waloszek Daniel
177.25KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.54.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „ Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ” Organizacja Festynu Majowego w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
19-02-05 13:32
Waloszek Daniel
817.27KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.55.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 luty 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
19-02-05 13:31
Waloszek Daniel
200.4KB
{format} Zarządzenie nr 0050.27.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 styczeń 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
19-01-17 13:46
Waloszek Daniel
193.52KB
{format} Zarządzenie nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej: realizacja zadań placówki wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
19-01-17 13:46
Waloszek Daniel
846.09KB
{format} Zarządzenie nr 0050.25.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
19-01-17 13:44
Waloszek Daniel
195.37KB
{format} Zarządzenie nr 0050.24.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
19-01-17 13:43
Waloszek Daniel
636.45KB
{format} Zarządzenie nr 0050.23.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
19-01-17 13:43
Waloszek Daniel
199.31KB
{format} Zarządzenie nr 0050.22.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
19-01-17 13:38
Waloszek Daniel
780.37KB
{format} Zarządzenie nr 0050.21.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
19-01-17 13:37
Waloszek Daniel
211.96KB
{format} Zarządzenie nr 0050.20.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Ochrony i promocji zdrowia ”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
19-01-17 13:36
Waloszek Daniel
795.16KB
{format} Zarządzenie nr 0050.19.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
19-01-17 13:35
Waloszek Daniel
193.03KB
{format} Zarządzenie nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
19-01-17 13:35
Waloszek Daniel
796.77KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.364.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 pażdziernik 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
18-10-30 07:55
Pietrasz Leszek
203.68KB
{format} Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej - Ludowy Klub Sportowy ZGODA Zawada Książęca
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
18-10-19 14:19
Pietrasz Leszek
622.86KB
{format} Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
18-09-20 11:27
Waloszek Daniel
576.86KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.295.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
18-08-24 21:15
Pietrasz Leszek
203.15KB
{format} Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
18-08-16 10:18
Waloszek Daniel
451.72KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.290.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
18-08-16 09:12
Pietrasz Leszek
203.09KB
{format} Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
18-08-03 11:16
Pietrasz Leszek
570.23KB
{format} Oferta na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
18-05-16 12:13
Mostek Sabina
213.57KB
{format} Zarządzenie nr 0050.128.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
18-04-19 11:51
Mostek Sabina
134.51KB
{format} Oferta na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
18-04-11 10:52
Mostek Sabina
266.4KB
{format} Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2017 z organizacjami pozarządowymi.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
18-03-28 09:30
Mostek Sabina
30.14KB
{format} Zarządzenie nr 0050.58.2018 Wójta Gminy Nędza z 15 lutego 2018 r. w sprawie: wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
18-02-22 14:28
Mostek Sabina
376.02KB
{format} Otwarty konkurs ofert 2018 - Organizacja festynu majowego.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
18-02-21 12:24
Mostek Sabina
756.83KB
{format} Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu ofert - Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
18-02-21 12:06
Mostek Sabina
270.15KB
{format} Zarządzenie nr 0050.59.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie: wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
18-02-21 11:53
Mostek Sabina
361.8KB
{format} Zarządzenie nr 0050.60.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie: wyboru oferty i udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
18-02-21 11:42
Mostek Sabina
440.75KB
{format} Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu ofert - Przeciwdziałanie bezdomności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
18-02-21 11:35
Mostek Sabina
407.49KB
{format} Otwarty konkurs ofert 2018 - Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
18-01-24 13:03
Mostek Sabina
786.4KB
{format} Otwarty konkurs ofert 2018 - Wspieranie kultury fizycznej.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
18-01-24 12:54
Mostek Sabina
752.04KB
{format} Otwarty konkurs ofert 2018 - Przeciwdziałanie patologiom społecznym.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
18-01-24 12:10
Mostek Sabina
737.63KB
{format} Otwarty konkurs ofert 2018 - Przeciwdziałanie bezdomności.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
18-01-24 11:43
Mostek Sabina
781.19KB
{format} Otwarty konkurs ofert 2018 - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
18-01-24 11:24
Mostek Sabina
740.57KB
{format} Zarządzenie nr 0050.25.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.01.2018 r. w sprawie: wyboru oferty, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Ochrony i Promocji Zdrowia”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2241
18-01-24 11:05
Mostek Sabina
278.65KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.467.2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 518
18-01-03 13:31
Mostek Sabina
100.81KB
{format} Zarządzenie nr 0050.467.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Ochrony i promocji zdrowia”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
18-01-03 13:33
Mostek Sabina
28KB
{format} Oferta realizacji zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
17-11-20 15:38
Mostek Sabina
551.91KB
{format} Oferta realizacji zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
17-08-02 08:47
Mostek Sabina
453.68KB
{format} Oferta realizacji zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
17-06-21 12:51
Mostek Sabina
68KB
{format} Oferta realizacji zadania publicznego - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 493
17-06-21 12:49
Mostek Sabina
20.09KB
{format} Zarządzenie nr 0050.118.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie Organizacja Festynu Majowego w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
17-03-31 10:36
Mostek Sabina
203.2KB
{format} Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 458
17-03-30 11:27
Mostek Sabina
29.23KB
{format} Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” Organizacja Festynu Majowego w Nędzy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 588
17-03-07 13:09
Mostek Sabina
101.24KB
{format} Zarządzenie nr 0050.88.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 06 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” Organizacja Festynu Majowego w Nędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
17-03-07 13:09
Mostek Sabina
1.26MB
{format} Informacja dot. konkursu z zakresu „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
17-01-31 13:05
Mostek Sabina
269.99KB
{format} Informacja dot. konkursu z zakresu „Przeciwdziałanie bezdomności”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
17-01-31 13:03
Mostek Sabina
269.99KB
{format} Zarządzenie nr 0050.47.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie: wyboru oferty i udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
17-01-31 12:52
Mostek Sabina
467.1KB
{format} Zarządzenie nr 0050.46.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
17-01-31 12:48
Mostek Sabina
288.3KB
{format} Zarządzenie nr 0050.45.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie w zakresie „Kultury, sztuki...”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
17-01-31 12:46
Mostek Sabina
317.21KB
{format} Zarządzenie nr 0050.21.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego + załącznik regulamin pracy komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
17-01-04 09:10
Mostek Sabina
253.26KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.20.2017 - PRZECIWDZIAŁANIE BEZDOMNOŚCI ogłoszenie otwartego konkursu ofert - WERSJA WORD
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1071
17-01-04 09:07
Mostek Sabina
14.15MB
{format} Zarządzenie nr 0050.20.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Przeciwdziałanie bezdomności..." + załącznik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
17-01-04 09:02
Mostek Sabina
1.25MB
{format} Zarządzenie nr 0050.19.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego + załącznik regulamin pracy komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
17-01-04 08:37
Mostek Sabina
253.83KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.18.2017 - WSPIERANIE RODZINY ogłoszenie otwartego konkursu ofert - WERSJA WORD.rtf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 966
17-01-04 08:35
Mostek Sabina
14.16MB
{format} Zarządzenie nr 0050.18.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej..." + załącznik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 378
17-01-04 08:31
Mostek Sabina
1.25MB
{format} Zarządzenie nr 0050.17.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego + załącznik regulamin pracy komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
17-01-03 14:58
Mostek Sabina
268.84KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.16.2017 - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM ogłoszenie otwartego konkursu ofert - WERSJA WORD
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 804
17-01-03 14:56
Mostek Sabina
143.68KB
{format} Zarządzenie nr 0050.16.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” + załącznik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 396
17-01-03 14:55
Mostek Sabina
1.17MB
{format} Zarządzenie nr 0050.15.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego + załącznik regulamin pracy komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
17-01-03 14:37
Mostek Sabina
385.72KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.14.2017 - KULTURA SZTUKA ogłoszenie otwartego konkursu ofert - WERSJA WORD
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 701
17-01-09 11:47
Mostek Sabina
101.05KB
{format} Zarządzenie nr 0050.14.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego” + załącznik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
17-01-09 11:45
Mostek Sabina
1.29MB
{format} Zarządzenie nr 0050.13.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego + załącznik regulamin pracy komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
17-01-03 14:14
Mostek Sabina
300.79KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.12.2017 - KULTURA FIZYCZNA ogłoszenie otwartego konkursu ofert - WERSJA WORD
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 652
17-01-03 14:03
Mostek Sabina
142.5KB
{format} Zarządzenie nr 0050.12.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” + załącznik ogłoszenie otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
17-01-03 14:01
Mostek Sabina
1.23MB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.456.2016 - OCHRONA ZDROWIA ogłoszenie otwartego konkursu ofert - WERSJA WORD
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 764
16-12-29 13:25
Mostek Sabina
142.62KB
{format} Zarządzenie nr 0050.457.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego + załącznik - regulamin pracy komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
16-12-29 12:48
Mostek Sabina
255.05KB
{format} Zarządzenie nr 0050.456.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Ochrony i promocji zdrowia” + załącznik - ogłoszenie otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 443
16-12-29 12:42
Mostek Sabina
1.23MB
{format} Oferta_maly_grant_2016_LKS_Nedza .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
16-10-28 12:49
Pietrasz Leszek
349.82KB
{format} Oferta realizacji zadania publicznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
16-09-06 08:38
Mostek Sabina
348.54KB
{format} Informacja o wyniku konkursu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
16-02-25 10:33
Mostek Sabina
269.45KB
{format} Informacja o wyniku konkursu w zakresie przeciwdziałania bezdomności.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
16-02-25 10:32
Mostek Sabina
269.56KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.83.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie:wyboru oferty i udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
16-02-22 20:54
Pietrasz Leszek
447.58KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.82.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie:wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
16-02-22 20:52
Pietrasz Leszek
218.26KB
{format} Zarządzenie Nr 0050.81.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 lutego 2016 r. w prawie:wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i dzielenia dotacji na zadanie w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
16-02-22 20:45
Pietrasz Leszek
294.64KB
{format} Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 492
16-02-03 14:07
Mostek Sabina
102.5KB
{format} Wzór umowy na realizację zadania publicznego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 528
16-02-03 14:07
Mostek Sabina
93.5KB
{format} Wzór oferty realizacji zadania publicznego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 463
16-02-03 13:48
Mostek Sabina
94.5KB
{format} Zarządzenie nr 0050.52.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 27.01.2016 r. w sprawie: wyboru oferty, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Ochrony i Promocji Zdrowia”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
16-01-28 08:21
Mostek Sabina
214.94KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.29.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.01.2016 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 403
16-01-25 14:54
Mostek Sabina
745.85KB
{format} Zarządzenie nr 0050.29.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
16-01-25 14:53
Mostek Sabina
137.32KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.27.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.01.2016 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
16-01-27 08:49
Mostek Sabina
0.94MB
{format} Zarządzenie nr 0050.27.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
16-01-25 14:48
Mostek Sabina
196.2KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.33.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.01.2016 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 403
16-01-25 14:45
Mostek Sabina
0.94MB
{format} Zarządzenie nr 0050.33.2016 Wójta Gminy Nędza z 22 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Przeciwdziałanie bezdomności...”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
16-01-25 14:43
Mostek Sabina
191.77KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.25.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.01.2016 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 400
16-01-25 14:40
Mostek Sabina
0.91MB
{format} Zarządzenie nr 0050.25.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
16-01-25 14:38
Mostek Sabina
251.32KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.31.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.01.2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
16-01-25 14:35
Mostek Sabina
0.94MB
{format} Zarządzenie nr 0050.31.2016 Wójta Gminy Nędza z 22 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej...”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
16-01-25 14:32
Mostek Sabina
177.07KB
{format} Załącznik do zarządzenia nr 0050.7.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 05.01.2016 r. - ogloszenie konkursu „Ochrona i promocja zdrowia”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
16-01-05 14:44
Mostek Sabina
0.93MB
{format} Zarządzenie nr 0050.7.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 05 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Ochrony i promocji zdrowia”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
16-01-05 14:43
Mostek Sabina
191.77KB
{format} oferty na realizacje zadania publicznego pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn. "Promocja Sportowego Trybu Życia".pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
15-09-04 12:57
Mostek Sabina
509.05KB
{format} Zarządzenie nr 0050.278.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 04 września 2015 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
15-09-04 12:55
Mostek Sabina
134.39KB
{format} Informacja o wyniku konkursu pn. „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej: realizacja zadań placówki wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
15-09-01 12:06
Mostek Sabina
252.18KB
{format} Informacja o wyniku konkursu pn. „Przeciwdziałanie bezdomności: zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
15-09-01 12:04
Mostek Sabina
252.38KB
{format} Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
15-08-26 11:19
Mostek Sabina
99.87KB
{format} „Przeciwdziałanie bezdomności: zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
15-08-05 10:52
Pietrasz Leszek
839.84KB
{format} „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej: realizacja zadań placówki wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
15-08-05 10:49
Pietrasz Leszek
840.36KB
{format} Ogłoszenie konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pn. "Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Nędza".pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
15-03-04 10:10
Mostek Sabina
141.64KB
Kategoria: Otwarte konkursy na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Nędza w 2022 roku [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie Nr 0050.312.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 września 2022r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-09-23 09:32
Romowicz Magdalena
1.75MB
{format} Zarządzenie Nr 0050.308.2022 Wójta Gminy Nędza z 16.09.2022r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-09-19 13:18
Romowicz Magdalena
1.72MB
{format} Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-09-13 11:56
Romowicz Magdalena
7.12MB
{format} Uproszczona oferta na zadanie publiczne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-09-09 07:21
Romowicz Magdalena
5.47MB
Kategoria: Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: "Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: realizacja zadania placówki wsparcia dziennego o którym mowa w przepisach i wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
22-02-04 13:37
Pietrasz Leszek
247.44KB
{format} 2. Zarządzenie nr 0050.14.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
22-01-10 14:38
Waloszek Daniel
103.08KB
{format} 2. Załącznik do zarządzenia nr 0050.14.2022 - regulamin pracy komisji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
22-01-10 14:38
Waloszek Daniel
111.21KB
{format} 1. załącznik do zarządzenia nr 0050.13.2022 - ogłoszenie konkursowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
22-01-10 14:38
Waloszek Daniel
680.37KB
{format} 1. Zarządzenie nr 0050.13.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie Wspierania rodziny i pieczy zastępczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
22-01-10 14:37
Waloszek Daniel
101.44KB
Kategoria: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie Nr 0050.40.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 03.02.2022r. w sprawie: wyboru oferty i udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
22-02-04 13:18
Pietrasz Leszek
114.97KB
{format} 2. Zarzdzenie nr 0050.10.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
22-01-10 14:35
Waloszek Daniel
106.51KB
{format} 2. Załącznik do zarządzenia nr 0050.10.2022 - reguamin pracy komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
22-01-10 14:32
Waloszek Daniel
109.36KB
{format} 1.załącznik do zarządzenia nr 0050.9.2022 - ogłoszenie konkursowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
22-01-10 14:32
Waloszek Daniel
643.82KB
{format} 1. Zarządzenie nr 0050.9.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
22-01-10 14:32
Waloszek Daniel
106.14KB
Kategoria: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 03.02.2022r. w sprawie: wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ”na 2022r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
22-02-04 13:29
Pietrasz Leszek
127.59KB
{format} 2. Zarządzenie nr 0050.8.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
22-01-10 14:36
Waloszek Daniel
108.21KB
{format} 2. Załącznik do zarządzenia nr 0050.8.2021 - regulamin pracy komisji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
22-01-10 14:36
Waloszek Daniel
112.81KB
{format} 1. Załącznik do zarządzenia nr 0050.7.2022 - ogłoszenie konkursowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
22-01-10 14:36
Waloszek Daniel
666.29KB
{format} 1. Zarządzenie nr 0050.7.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
22-01-10 14:35
Waloszek Daniel
106.31KB
Kategoria: Kultura sztuka ochrona dóbr kulturowych i dziedzictwa narodowego [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie Nr 0050.39.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 03.02.2022r. w sprawie: wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ” na 2022r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
22-02-04 13:22
Pietrasz Leszek
136.06KB
{format} 2. Zarządzenie nr 0050.12.2022 w sprawie powołnaia komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
22-01-10 14:29
Waloszek Daniel
104.4KB
{format} 2. załącznik do zarzadzenia nr 0050.12.2022 - regulamin pracy komisji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
22-01-10 14:29
Waloszek Daniel
110.15KB
{format} 1. załącznik do zarządzenia nr 0050.11.2022 - ogłoszenie konkursowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
22-01-10 14:28
Waloszek Daniel
690.09KB
{format} 1. Zarządzenie nr 0050.11.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie "Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
22-01-10 14:28
Waloszek Daniel
103.61KB
Kategoria: Otwarte konkursy na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Nędza w 2021 roku [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wójt Gmin Nędza ogłasza otwarte konkursy na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Nędza w 2021 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
21-01-04 15:18
Waloszek Daniel
75.61KB
Kategoria: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} 2. Załącznik do zarządzenia nr 0050.11.2021 - regulamin pracy komisji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
21-01-04 15:22
Waloszek Daniel
111.13KB
{format} 2. Zarządzenie nr 0050.11.2020 w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
21-01-04 15:22
Waloszek Daniel
102.93KB
{format} 1. załącznik do zarządzenia nr 0050.10.2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
21-01-04 15:21
Waloszek Daniel
618.12KB
{format} 1. Zarządzenie nr 0050.10.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie Wspierania rodziny i pieczy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
21-01-04 15:21
Waloszek Daniel
101.65KB
Kategoria: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} 1. Zarządzenie w sprawie wydłużenia terminu składania ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
21-01-25 11:16
Waloszek Daniel
101.72KB
{format} 2. Załącznik do zarządzenia nr 0050.09.2021 - regulamin pracy komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
21-01-04 15:17
Waloszek Daniel
109.25KB
{format} 2. Zarządzenie nr 0050.09.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
21-01-04 15:16
Waloszek Daniel
107.18KB
{format} 1. załącznik do zarządzenia nr 0050.08.2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
21-01-04 15:16
Waloszek Daniel
639.27KB
{format} 1. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
21-01-04 15:15
Waloszek Daniel
106.91KB
Kategoria: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie 0050.38.2021 z 28.01.2021- KULTURA ogłoszenia wyników konkursu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
21-01-29 13:18
Waloszek Daniel
140.66KB
{format} 2. załącznik do zarządzenia nr 0050.05.2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
21-01-04 15:13
Waloszek Daniel
110.01KB
{format} 2. Zarządzenie nr 0050.05.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
21-01-04 15:13
Waloszek Daniel
104.09KB
{format} 1. załącznik do zarządzenia nr 0050.04.2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
21-01-04 15:13
Waloszek Daniel
689.41KB
{format} 1. Zarządzenie nr 0050.04.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
21-01-04 15:12
Waloszek Daniel
104.21KB
Kategoria: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie 0050.39.2021 z dnia 28.01.2021 -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- ogłoszenia wyników konkursu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
21-01-29 13:17
Waloszek Daniel
115.2KB
{format} 2. Załącznik do zarządzenia nr 0050.07.2020 - regulamin pracy komisji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
21-01-04 15:24
Waloszek Daniel
112.77KB
{format} 2. Zarządzenie nr 0050.07.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
21-01-04 15:23
Waloszek Daniel
107.76KB
{format} 1. Załącznik do zarządzenia nr 0050.06.2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
21-01-04 15:23
Waloszek Daniel
666.79KB
{format} 1. Zarządzenie nr 0050.06.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie Wspierania i upowszechniania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
21-01-04 15:23
Waloszek Daniel
106.52KB

Rejestr zmian strony Realizacja zadań publicznych

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-19 12:14:40
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2018-03-28 09:32:22
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2018-03-28 09:32:16
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2018-03-28 09:32:16
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 73828