Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

Podstawa prawna:  przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku - Prawo o zgromadzeniach  (Dz. U. poz.1485).

MIEJSCE ZGROMADZENIA

 

SOŁECTWO                   ULICA

TERMIN ZGROMADZENIA

 

DATA                                GODZINA
   
   
   
   

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia zgłasza się w Urzędzie Gminy w Nędzy w terminie nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Kontakt: 32 66 60 463, e-mail: krystian.dolipski[at]nedza.pl.

 

Redakcja strony: Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeńRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2476

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl