przesuń do treści
BiP

Ochrona danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Euro-pejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Wójta Gminy Nędza.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Nędza,
ul. Jana III Sobieskiego, 47-440 Nędza.
2.    Wójt Gminy Nędza wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: daneosobowe[at]nedza.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych
w przepisach prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit. e RODO.
4.    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5.    Pani/Pana dane będą przechowywane tak długo jak nakazują przepisy.
6.    Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9.    Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Rejestr zmian strony Ochrona danych osobowych

Podmiot udostępniający informację
Mostek Sabina
Pierwsza publikacja
Mostek Sabina 2017-09-29 11:49:47
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2018-05-23 09:03:17
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2018-05-23 09:03:15
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2018-05-23 09:03:15
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 2611