przesuń do treści
BiP

Otwarte konkursy na wspieranie realizacji zadan publicznych Gminy Nedza w 2022 roku

Kategoria: Otwarte konkursy na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Nędza w 2022 roku [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie Nr 0050.312.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 września 2022r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-09-23 09:32
Romowicz Magdalena
1.75MB
{format} Zarządzenie Nr 0050.308.2022 Wójta Gminy Nędza z 16.09.2022r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-09-19 13:18
Romowicz Magdalena
1.72MB
{format} Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-09-13 11:56
Romowicz Magdalena
7.12MB
{format} Uproszczona oferta na zadanie publiczne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-09-09 07:21
Romowicz Magdalena
5.47MB
Kategoria: Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: "Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: realizacja zadania placówki wsparcia dziennego o którym mowa w przepisach i wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
22-02-04 13:37
Pietrasz Leszek
247.44KB
{format} 2. Zarządzenie nr 0050.14.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
22-01-10 14:38
Waloszek Daniel
103.08KB
{format} 2. Załącznik do zarządzenia nr 0050.14.2022 - regulamin pracy komisji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
22-01-10 14:38
Waloszek Daniel
111.21KB
{format} 1. załącznik do zarządzenia nr 0050.13.2022 - ogłoszenie konkursowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
22-01-10 14:38
Waloszek Daniel
680.37KB
{format} 1. Zarządzenie nr 0050.13.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie Wspierania rodziny i pieczy zastępczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
22-01-10 14:37
Waloszek Daniel
101.44KB
Kategoria: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie Nr 0050.40.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 03.02.2022r. w sprawie: wyboru oferty i udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
22-02-04 13:18
Pietrasz Leszek
114.97KB
{format} 2. Zarzdzenie nr 0050.10.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
22-01-10 14:35
Waloszek Daniel
106.51KB
{format} 2. Załącznik do zarządzenia nr 0050.10.2022 - reguamin pracy komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
22-01-10 14:32
Waloszek Daniel
109.36KB
{format} 1.załącznik do zarządzenia nr 0050.9.2022 - ogłoszenie konkursowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
22-01-10 14:32
Waloszek Daniel
643.82KB
{format} 1. Zarządzenie nr 0050.9.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
22-01-10 14:32
Waloszek Daniel
106.14KB
Kategoria: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 03.02.2022r. w sprawie: wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ”na 2022r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
22-02-04 13:29
Pietrasz Leszek
127.59KB
{format} 2. Zarządzenie nr 0050.8.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
22-01-10 14:36
Waloszek Daniel
108.21KB
{format} 2. Załącznik do zarządzenia nr 0050.8.2021 - regulamin pracy komisji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
22-01-10 14:36
Waloszek Daniel
112.81KB
{format} 1. Załącznik do zarządzenia nr 0050.7.2022 - ogłoszenie konkursowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
22-01-10 14:36
Waloszek Daniel
666.29KB
{format} 1. Zarządzenie nr 0050.7.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
22-01-10 14:35
Waloszek Daniel
106.31KB
Kategoria: Kultura sztuka ochrona dóbr kulturowych i dziedzictwa narodowego [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie Nr 0050.39.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 03.02.2022r. w sprawie: wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ” na 2022r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
22-02-04 13:22
Pietrasz Leszek
136.06KB
{format} 2. Zarządzenie nr 0050.12.2022 w sprawie powołnaia komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
22-01-10 14:29
Waloszek Daniel
104.4KB
{format} 2. załącznik do zarzadzenia nr 0050.12.2022 - regulamin pracy komisji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
22-01-10 14:29
Waloszek Daniel
110.15KB
{format} 1. załącznik do zarządzenia nr 0050.11.2022 - ogłoszenie konkursowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
22-01-10 14:28
Waloszek Daniel
690.09KB
{format} 1. Zarządzenie nr 0050.11.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie "Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
22-01-10 14:28
Waloszek Daniel
103.61KB

Rejestr zmian strony Otwarte konkursy na wspieranie realizacji zadan publicznych Gminy Nedza w 2022 roku

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Waloszek Daniel 2022-01-10 14:43:14
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 181