przesuń do treści
BiP

Akt urodzenia

 1. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia.
 2. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani w kolejności:
  • ojciec,
  • lekarz lub położna albo inna osoba obecna przy porodzie,
  • matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala.
 3. Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany szpital lub zakład.
 4. Akt urodzenia sporządza się na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia.
 5. Do aktu urodzenia wpisuje się:
  • nazwisko, imię (imiona) i płeć dziecka,
  • miejsce i datę urodzenia dziecka,
  • nazwisko, nazwisko rodowe, imię (imiona), miejsce i datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania każdego z rodziców w chwili urodzenia dziecka,
  • nazwisko, imię i miejsce zamieszkania zgłaszającego,
  • dane dotyczące ZOZ jeżeli sporządzenie aktu następuje na podstawie zgłoszenia ZOZ.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 161 poz. 1688 z późn. zm.);
 • rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.10.1998 r w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r. nr 136 poz. 884 z późn. zm.).

Niezbędne dokumenty:

 • zaświadczenie wystawione przez lekarza lub zakład służby zdrowia

Opłaty:

 • nie podlega opłacie skarbowej

 Jednostka obsługująca:

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • pok. nr 1 (parter), tel. 32 66 60 474

Godziny urzędowania:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00 
wtorek, środa, czwartek: od 7:00 do 15:00 
piątek: od 7:00 do 14:00

Czas oczekiwania:

 • w dniu zgłoszenia sprawy

Rejestr zmian strony Akt urodzenia

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-20 13:54:48
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2016-08-17 11:00:56
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2016-08-17 11:00:53
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2016-08-17 11:00:53
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 2129