przesuń do treści
BiP

Akt zgonu

 1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
 2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
 3. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
  • małżonek lub dzieci zmarłego,
  • najbliżsi krewni lub powinowaci,
  • osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
  • osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
  • administrator domu, w którym nastąpił zgon.
 4. Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany szpital lub zakład.
 5. Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu, a w odniesieniu do noworodka niezdolnego do życia, który urodził się żywy, lecz żył krócej niż 24 godziny - na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia. Jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania przeprowadzonego przez organ państwowy, akt zgonu sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego przez taki organ.
 6. Do aktu zgonu wpisuje się:
  • nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia, miejsce zamieszkania zmarłego,
  • datę, godzinę oraz miejsce zgonu lub znalezienia zwłok,
  • nazwisko, imię (imiona) oraz nazwisko rodowe małżonka osoby zmarłej,
  • nazwisko rodowe i imiona rodziców zmarłego,
  • nazwisko, imię (imiona), miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej zgon lub dane dotyczące szpitala albo zakładu.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 161 poz. 1688 z późn. zm.);
 • rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.10.1998 r w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r. nr 136 poz. 884 z późn. zm.). 
  Niezbędne dokumenty: - karta zgonu lub zaświadczenie wystawione przez lekarza lub zakład służby zdrowia;
 • dowód osobisty osoby zmarłej, paszport.

Opłaty:

 • nie podlega opłacie skarbowej

Jednostka obsługująca:

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • pok. nr 1 (parter), tel. 32 66 60 474

Godziny urzędowania:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00 
wtorek, środa, czwartek: od 7:00 do 15:00 
piątek: od 7:00 do 14:00

Czas oczekiwania:

 • w dniu zgłoszenia sprawy

Rejestr zmian strony Akt zgonu

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-20 13:55:00
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2016-08-17 11:01:29
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2016-08-17 11:01:27
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2016-08-17 11:01:27
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 2185