Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Podział nieruchomości

 1. Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości następuje na wniosek i koszt właścicieli, użytkowników wieczystych lub osób, które mają w tym interes prawny.
 2. Załatwienie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.

Podstawa prawna: 

 • ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 268, poz. 2663 z późn. zm.).

Niezbędne dokumenty: 

 • wniosek;
 • wstępny projekt podziału nieruchomości wykonany na aktualnej odbitce z mapy zasadniczej, zawierającej dane ewidencyjne, potwierdzone przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego (3 egzemplarze);
 • poświadczony wypis z księgi wieczystej;
 • mapa orientacyjna w skali 1 : 5 000 (3 egzemplarze);
 • projekt podziału nieruchomości (5 egzemplarzy).

Opłaty:

 • nie podlega opłacie

Jednostka obsługująca:

 • stanowisko ds. gospodarki gruntami i geodezji
 • pok. nr 10 (półpiętro) tel.: 32 66 60 480

Godziny urzędowania:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00 
wtorek, środa, czwartek: od 7:00 do 15:00 
piątek: od 7:00 do 14:00

Czas oczekiwania:

 • do 2 miesięcy

Redakcja strony: Podział nieruchomościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1591

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl