przesuń do treści
BiP

Wymeldowanie pobyt czasowy

 1. Dotyczy osoby, która opuszcza miejsce pobytu czasowego.
 2. Jeżeli osoba podlegająca obowiązkowi wojskowemu posiada kartę mobilizacyjną, przed dokonaniem wymeldowania jest obowiązana zgłosić zmianę adresu w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.
 3. Za osobę niepełnoletnią dokonującą wymeldowania druk podpisuje przedstawiciel ustawowy.

Podstawa prawna: 

 • ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. nr 87, poz. 960 z 2001 r. z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. nr 236, poz. 1999 z 2002 roku);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1992 roku w sprawie zasad, zakresu i trybu spełniania wojskowego obowiązku meldunkowego oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicę, a także organów właściwych w tych sprawach (Dz. U. nr 68 poz. 344 z 1992 roku). 

Niezbędne dokumenty: 

 •  wniosek;
 • dowód osobisty osoby dokonującej wymeldowania;
 • książeczka wojskowa lub potwierdzenie pierwszej rejestracji - w przypadku osoby podlegającej obowiązkowi wojskowemu (mężczyźni od 18 do 50 roku życia, pielęgniarki);
 • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku wymeldowania osoby niepełnoletniej.

Opłaty:

 • nie podlega opłacie skarbowej 

Jednostka obsługująca:

 • stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej
 • pok. nr 3 (parter) tel.: 32 66 60 472

Godziny urzędowania:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00 
wtorek, środa, czwartek: od 7:00 do 15:00 
piątek: od 7:00 do 14:00

Czas oczekiwania:

 • w dniu złożenia wniosku

Rejestr zmian strony Wymeldowanie pobyt czasowy

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-20 14:11:21
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2016-08-17 11:08:33
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2016-08-17 11:08:31
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2016-08-17 11:08:31
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 1872