Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wymeldowanie pobyt czasowy

 1. Dotyczy osoby, która opuszcza miejsce pobytu czasowego.
 2. Jeżeli osoba podlegająca obowiązkowi wojskowemu posiada kartę mobilizacyjną, przed dokonaniem wymeldowania jest obowiązana zgłosić zmianę adresu w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.
 3. Za osobę niepełnoletnią dokonującą wymeldowania druk podpisuje przedstawiciel ustawowy.

Podstawa prawna: 

 • ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. nr 87, poz. 960 z 2001 r. z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. nr 236, poz. 1999 z 2002 roku);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1992 roku w sprawie zasad, zakresu i trybu spełniania wojskowego obowiązku meldunkowego oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicę, a także organów właściwych w tych sprawach (Dz. U. nr 68 poz. 344 z 1992 roku). 

Niezbędne dokumenty: 

 •  wniosek;
 • dowód osobisty osoby dokonującej wymeldowania;
 • książeczka wojskowa lub potwierdzenie pierwszej rejestracji - w przypadku osoby podlegającej obowiązkowi wojskowemu (mężczyźni od 18 do 50 roku życia, pielęgniarki);
 • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku wymeldowania osoby niepełnoletniej.

Opłaty:

 • nie podlega opłacie skarbowej 

Jednostka obsługująca:

 • stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej
 • pok. nr 3 (parter) tel.: 32 66 60 472

Godziny urzędowania:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00 
wtorek, środa, czwartek: od 7:00 do 15:00 
piątek: od 7:00 do 14:00

Czas oczekiwania:

 • w dniu złożenia wniosku

Redakcja strony: Wymeldowanie pobyt czasowyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1480

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl