Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wypis ze studium zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna: 

 • ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.). 

Niezbędne dokumenty: 

 • wniosek;
 • mapa z naniesioną granicą oraz numerem działki. 

Opłaty:

 • od wypisu do 5 stron - 30,00 zł;
 • od wypisu powyżej 5 stron - 50,00 zł;
 • od wyrysu - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20,00 zł;
 • od wyrysu - nie więcej niż 200,00 zł. 

Jednostka obsługująca:

 • stanowisko ds. planowania przestrzennego
 • pok. nr 23 (II piętro) tel.: 32 66 60 483

Godziny urzędowania:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00 
wtorek, środa, czwartek: od 7:00 do 15:00 
piątek: od 7:00 do 14:00 

Czas oczekiwania:

 • do 1 miesiąca

Redakcja strony: Wypis ze studium zagospodarowania przestrzennegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1487

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl