przesuń do treści
BiP

Zameldowanie pobyt stały

 1. Zameldowanie na pobyt stały dotyczy osób, które przebywają w określonej miejscowości, pod tym samym adresem dłużej, niż 3 doby.
 2. Nie jest konieczne dokonywanie zameldowania osobiście. Osoba dokonująca zameldowania w domu spółdzielczym, komunalnym lub innym zobowiązana jest złożyć wypełniony druk, na którym widnieje pieczęć i podpis właściciela, bądź zarządzającego domem.
 3. Jeżeli osoba podlegająca obowiązkowi wojskowemu posiada kartę mobilizacyjną, przed dokonaniem zameldowania jest obowiązana zgłosić zmianę adresu w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.
 4. Za osobę niepełnoletnią dokonującą zameldowania druk podpisuje przedstawiciel ustawowy.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. nr 87, poz. 960 z 2001 r. z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. nr 236, poz. 1999 z 2002 roku);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1992 roku w sprawie zasad, zakresu i trybu spełniania wojskowego obowiązku meldunkowego oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicę, a także organów właściwych w tych sprawach (Dz. U. nr 68 poz. 344 z 1992 roku).

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek
 • umowa najmu lub dokument stwierdzający tytuł własności lokalu lub budynku;
 • dowód osobisty najemcy (współnajemców) mieszkania lub właściciela (współwłaścicieli) budynku;
 • dowód osobisty osoby meldującej się;
 • książeczka wojskowa lub potwierdzenie pierwszej rejestracji - w przypadku osoby podlegającej obowiązkowi wojskowemu (mężczyźni od 18 do 50 roku życia, pielęgniarki);
 • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku zameldowania osoby niepełnoletniej;
 • zaświadczenie o wymeldowaniu - nie dotyczy osób dokonujących przemeldowania na terenie gminy Nędza.

Opłaty:

 • nie podlega opłacie skarbowej

Jednostka obsługująca:

 • stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej
 • pok. nr 3 (parter) tel.: 32 66 60 472

Godziny urzędowania:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00 
wtorek, środa, czwartek: od 7:00 do 15:00 
piątek: od 7:00 do 14:00

Czas oczekiwania:

 • w dniu złożenia wniosku

Rejestr zmian strony Zameldowanie pobyt stały

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-20 14:08:30
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2016-08-17 11:06:43
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2016-08-17 11:06:40
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2016-08-17 11:06:40
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 2164