Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarejestrowanie działalności gospodarczej

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 • Podstawa prawna Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej i innych ustaw ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z póź. zm.) - rozdział 3.

 

 • Wymagane dokumenty:
 • Wniosek CEIDG-1
 • Dowód osobisty lub paszport do wglądu

 Wpis do CEIDG  nie podlega opłacie.

 WYBIERZ SPOSÓB W JAKI CHCESZ WYPEŁNIĆ WNIOSEK CEIDG-1

 http://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;10949104-d088-464c-aa42-a82eba4188b7

Wniosek można złożyć:

WAŻNE ! Należy pamiętać, że dniem złożenia wniosku, wypełnionego w trybie anonimowym, jest dzień jego złożenia i podpisania w Urzędzie!

 • w wersji papierowej zgłaszając się osobiście w Urzędzie Gminy w Nędzy, pok. 2, gdzie Państwa wniosek „od ręki”  wprowadzimy do systemu CEIDG;
 • przesyłając listem poleconym wniosek papierowy – wówczas niezbędne jest notarialne potwierdzenie własnoręczności podpisu przedsiębiorcy.
 • samodzielnie zakładając KONTO PRZEDSIĘBIORCY a następnie przesłać wniosek o rejestracji działalności za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej.  Proces weryfikacji wniosku – jego podpisanie - odbywa się za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/NewUser.aspx ;

WAŻNE:

Wniosek o wpis do CEIDG jest równocześnie zgłoszeniem o nadanie numeru NIP REGON (jeżeli ich nie posiadaliśmy) oraz zgłoszeniem płatnika składek w rozumieniu przepisów o ZUS lub KRUS. (art. 28 cyt. wyżej ustawy )

Zaświadczenie o wpisie w CEIDG jest dokumentem elektronicznym albo wydrukiem ze strony internetowej CEIDG (art. 38 ust.4 cyt. wyżej ustawy)

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania lub załączania do wniosków, zaświadczeń o wpisie do CEIDG (art. 38 ust. 5 cyt. wyżej ustawy)

https://www.biznes.gov.pl/poradniki-przedsiebiorcy Tu znajdziesz aktualne informacje, zwięzłe ciekawe artykuły i poradniki o tym jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą.

Jednostka obsługująca:

 • stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej
 • pok. nr 3 (parter) tel.: 32 66 60 472

Godziny urzędowania:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00 
wtorek, środa, czwartek: od 7:00 do 15:00 
piątek: od 7:00 do 14:00

Redakcja strony: Zarejestrowanie działalności gospodarczejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1746

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl