Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Podstawa prawna:

 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 70 poz. 473 z późn. zm.), 
 •  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm),
 • ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm). 

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Opłaty:

 • za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł. 

Jednostka obsługująca:

 • pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
 • pok. nr 3,  parter, tel. 32 66 60 469

Godziny urzędowania:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00 
wtorek, środa, czwartek: od 7:00 do 15:00 
piątek: od 7:00 do 14:00

Czas oczekiwania:

 Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Redakcja strony: Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1653

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl