Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zaświadczenie o małżeństwie

 1. Związek małżeński można zawrzeć w dowolnie wybranym USC w kraju (nie ma znaczenia miejsce stałego pobytu). Dokumenty złożone do zawarcia małżeństwa nie podlegają zwrotowi.
 2.  Od dnia 15 listopada 1998 r. każda osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński ma prawo wyboru jednej z dwóch form:
  • może złożyć zgodne oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, w obecności dwóch świadków,
  • może złożyć śluby przed osobą duchowną (księdzem), a następnie zarejestrować związek w księdze małżeństw stanu cywilnego.
 3. Skutki prawne wywołuje fakt sporządzenia aktu małżeństwa w księdze stanu cywilnego, który następuje:
  • bezpośrednio po złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego,
  • niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym od przekazania dokumentów przez osobę duchowną, przed którą składano śluby, do tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego, przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa.
 4. W przypadku nie przekazania dokumentu ślubu przez osobę duchowną, prawo nie wywiera żadnych skutków i małżeństwo, w świetle przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, nie istnieje. Każda osoba może wtedy wystąpić do sądu z wnioskiem o uznanie małżeństwa lub też złożyć stosowne dokumenty do zawarcia małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 5.  Osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński zawsze podpisuje zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 161 poz. 1688 z późn. zm.);
 • rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.10.1998 r w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r. nr 136 poz. 884 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 9.09.2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 86 poz. 960 z 2000 r. z późn. zm.).


Niezbędne dokumenty: 

 • podanie;
 • dowody osobiste, nieletni - tymczasowe dokumenty tożsamości;
 • kawaler, panna przedkładają:
  • odpis skrócony aktu urodzenia (urodzeni poza gminą Nędza);
 • wdowiec, wdowa przedkładają:
  • odpis skrócony aktu urodzenia (urodzeni poza gminą Nędza);
  • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (jeśli zgon rejestrowany był poza gminą Nędza);
 • rozwiedziony, rozwiedziona przedkładają:
 • odpis skrócony aktu urodzenia (urodzeni poza gminą Nędza);
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok rozwodowy (gdy poprzednie małżeństwo zawarto poza gminą Nędza).


Opłaty:

 • za sporządzenie aktu - 84,00 zł.


Jednostka obsługująca:

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • pok. nr 1 (parter), tel. 32 66 60 474


Godziny urzędowania:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00 
wtorek, środa, czwartek: od 7:00 do 15:00 
piątek: od 7:00 do 14:00


Czas oczekiwania:

 • Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia pisemnego zapewnienia.

Redakcja strony: Zaświadczenie o małżeństwieRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1604

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl