przesuń do treści
BiP

Opinie

Kategoria: Opinie [ 50 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr 4200/V/9/2024 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nędza wynikającej z zaciągniętych zobowiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
24-01-10 14:44
Szendra Wiktoria
80.48KB
{format} Uchwała Nr 4200/V/8/2024 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2024 rok Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
24-01-10 14:43
Szendra Wiktoria
81.57KB
{format} Uchwała nr 4200-V-128-2023 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nędza projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
23-12-04 07:51
Szendra Wiktoria
81.58KB
{format} UCHWAŁA Nr 4200-V-127-2023 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 listopada 2023r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-12-04 07:50
Szendra Wiktoria
83.61KB
{format} UCHWAŁA 4200-V-126-2023 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 listopada 2023r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nedza projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-12-04 07:49
Szendra Wiktoria
81.64KB
{format} Uchwała Nr LXXXVIII-559-2023 Rady Gminy Nędza z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
23-11-28 11:32
Szendra Wiktoria
634.82KB
{format} Uchwała Nr 4200/V/2023 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nędza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-04-14 10:17
Romowicz Magdalena
85.06KB
{format} Uchwała Nr 4200/V/5/2023 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2023 rok Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-01-12 07:48
Romowicz Magdalena
492.73KB
{format} Uchwała Nr 4200/V/7/2023 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 stycznia 2023r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nędza wynikającej z zaciągniętych zobowiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
23-01-12 07:11
Romowicz Magdalena
391.22KB
{format} Uchwała nr 4200-V-136-2022 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nędza projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
22-12-02 13:44
Romowicz Magdalena
81.88KB
{format} UCHWAŁA Nr 4200-V-135-2022 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-12-02 13:41
Romowicz Magdalena
94.03KB
{format} UCHWAŁA 4200-V-134-2022 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nedza projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
22-12-02 13:39
Romowicz Magdalena
92.75KB
{format} Uchwała Nr 4200/V/88/2022 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Nędza informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
22-08-30 13:55
Romowicz Magdalena
94.54KB
{format} Uchwała Nr 4200/V/51/2022 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nędza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
22-04-12 08:46
Waloszek Daniel
84.71KB
{format} Uchwała Nr 4200/V/2/2022 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nędza wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
22-01-20 09:28
Waloszek Daniel
80.27KB
{format} Uchwała Nr 4200/V/1/2022 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2022 rok Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
22-01-20 09:28
Waloszek Daniel
81.16KB
{format} Uchwała Nr 4200/V/125/2021 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nędza projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
21-11-30 11:49
Waloszek Daniel
81.89KB
{format} Uchwała Nr 4200/V/127/2021 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nędza projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
21-11-25 10:17
Waloszek Daniel
81.88KB
{format} Uchwała Nr 4200/V/126/2021 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
21-11-25 10:17
Waloszek Daniel
128.13KB
{format} Uchwała Nr 4200/V/49/2021 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nędza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
21-04-06 14:43
Waloszek Daniel
81.79KB
{format} Uchwała Nr 4200/V/7/2021 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2021 rok Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
21-01-08 13:59
Waloszek Daniel
94.15KB
{format} Uchwała Nr 4200/V/8/2021 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nędza wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
21-01-08 13:59
Waloszek Daniel
92.68KB
{format} Uchwała Nr 4200/V/146/2020 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nędza projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
20-11-26 11:45
Waloszek Daniel
81.86KB
{format} Uchwała Nr 4200/V/145/2020 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
20-11-26 11:44
Waloszek Daniel
84.27KB
{format} Uchwała Nr 4200/V/144/2020 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nędza projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
20-11-26 11:44
Waloszek Daniel
80.79KB
{format} Uchwała Nr 4200/V/23/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nędza wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
20-01-20 15:22
Waloszek Daniel
603.41KB
{format} Uchwała Nr 4200/V/22/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
20-01-20 15:21
Waloszek Daniel
597.48KB
{format} Uchwała nr 4200/V/150/2019 z dnia 25 listopada 2019r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nędza projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
19-11-26 11:22
Waloszek Daniel
673.76KB
{format} Uchwała nr 4200/V/149/2019 z dnia 25 listopada 2019r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
19-11-26 11:21
Waloszek Daniel
637.39KB
{format} Uchwała nr 4200/V/148/2019 z dnia 25 listopada 2019r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nędza projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
19-11-26 11:19
Waloszek Daniel
654.38KB
{format} Uchwała Nr 4200/V/13/2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nędza wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
19-01-09 07:27
Waloszek Daniel
293.46KB
{format} Uchwała Nr 4200/V/12/2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 4.218.346,54 zł przyjętego w uchwale budżetowej na 2019 rok Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
19-01-09 07:26
Waloszek Daniel
217.37KB
{format} Uchwała Nr 4200/V/178/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nędza projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
18-12-04 10:31
Waloszek Daniel
219.38KB
{format} Uchwała Nr 4200/V/177/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
18-12-04 10:31
Waloszek Daniel
209.69KB
{format} Uchwała Nr 4200/V/176/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nędza projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
18-12-04 10:28
Waloszek Daniel
208.41KB
{format} Uchwała nr 4200/V/4/2018 z dnia 9 stycznia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nędza, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
18-01-12 08:39
Mostek Sabina
56.76KB
{format} Uchwała nr 4200/V/3/2018 z dnia 9 stycznia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowani deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
18-01-12 08:34
Mostek Sabina
50.94KB
{format} Uchwała nr 4200/V/166/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnego Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
17-12-01 08:39
Mostek Sabina
89.84KB
{format} Uchwała nr 4200/V/165/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnego Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 1.876.156,62 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
17-12-01 08:31
Mostek Sabina
60.08KB
{format} Uchwała nr 4200/V/164/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnego Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nędza projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
17-12-01 08:25
Mostek Sabina
67.76KB
{format} Uchwała nr 4200/V/4/2017 z dnia 4 stycznia 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnego Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
17-01-10 09:06
Mostek Sabina
459.97KB
{format} Uchwała nr 4200/V/3/2017 z 4 stycznia 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnego Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
17-01-10 09:04
Mostek Sabina
440.27KB
{format} Uchwała nr 4200/V/160/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nędza projekcie uchwały w sprawie WPF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
16-12-07 08:34
Mostek Sabina
669.67KB
{format} Uchwała nr 4200/V/159/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
16-12-07 08:32
Mostek Sabina
615.22KB
{format} Uchwała nr 4200/V/158/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nędza projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
16-12-07 08:20
Mostek Sabina
619.2KB
{format} Uchwała nr 4200/V/6/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
16-01-20 07:36
Mostek Sabina
550.62KB
{format} Uchwała nr 4200/V/5/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
16-01-20 07:32
Mostek Sabina
541.66KB
{format} Uchwała nr 4200/V/150/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku V Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nędza projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
15-12-02 08:15
Mostek Sabina
562.39KB
{format} Uchwała nr 4200/V/151/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku V Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.104,265 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
15-12-02 08:12
Mostek Sabina
533.64KB
{format} Uchwała nr 4200/V/152/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nędza projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
15-12-02 08:08
Mostek Sabina
589.19KB

Rejestr zmian strony Opinie

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Mostek Sabina 2015-12-02 08:01:17
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 2925