Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Nędza 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Sabina Mostek 
Numer postępowania: ZPI.271.2.6. 2016 
Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej. 
Rodzaj zamówienia: Usługi. 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony. 
Data ogłoszenia: 2016-01-25 
Termin składania ofert: 2016-02-03 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu.pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 621
16-02-16 11:24
Mostek Sabina
71.81KB
Ogłoszenie o wyniku przetargu.pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 655
16-02-09 11:18
Mostek Sabina
96.12KB
Odpowiedzi na pytania.pdf Odpowiedzi na pytania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 656
16-01-27 09:10
Mostek Sabina
52.71KB
Formularz ofertowy.docx Formularz ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 850
16-01-25 10:08
Mostek Sabina
19.83KB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 554
16-01-25 10:08
Mostek Sabina
105.88KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 633
16-01-25 10:06
Mostek Sabina
254KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 108330

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl