Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Nędza 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Sabina Mostek 
Numer postępowania: ZPI.271.3.7.2016 
Przedmiot zamówienia: Budowa OSP w Górkach Śląskich. 
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony. 
Data ogłoszenia: 2016-04-05 
Termin składania ofert: 2016-04-21 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 9 ]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 642
16-05-05 09:44
Mostek Sabina
64.44KB
Ogłoszenie o wyniku przetargu.pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 706
16-04-26 13:21
Mostek Sabina
92.86KB
Wyjaśnienia.pdf Wyjaśnienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 663
16-04-13 12:13
Mostek Sabina
79.74KB
Formularz ofertowy.docx Formularz ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 972
16-04-05 13:23
Mostek Sabina
36.97KB
Dokumentacja techniczna.zip Dokumentacja techniczna.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 969
16-04-05 13:13
Mostek Sabina
14.9MB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.zip Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 971
16-04-05 13:06
Mostek Sabina
1.5MB
Przedmiar robót.pdf Przedmiar robót.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 779
16-04-05 13:04
Mostek Sabina
437KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 729
16-04-05 13:02
Mostek Sabina
381.81KB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 603
16-04-05 13:02
Mostek Sabina
111.11KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 108334

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl