Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Nędza 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Sabina Mostek 
Numer postępowania: ZPI. 271.6.2016 
Przedmiot zamówienia: Adaptacja budynku do celów OSP w Babicach – etap IV (II postępowanie) 
Rodzaj zamówienia: Prace budowlane  
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony  
Data ogłoszenia: 2016-05-06 
Termin składania ofert: 2016-05-20 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 17 ]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 627
16-06-15 13:14
Mostek Sabina
72.48KB
Ogłoszenie o wyniku przetargu.pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 642
16-06-10 10:51
Mostek Sabina
86.75KB
Przedmiar robót.pdf Przedmiar robót.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 706
16-05-06 12:22
Mostek Sabina
87.37KB
Formularz ofertowy.docx Formularz ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 840
16-05-06 12:20
Mostek Sabina
31.46KB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 556
16-05-06 12:19
Mostek Sabina
462.47KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 564
16-05-06 12:18
Mostek Sabina
388.35KB
rys nr 8 - utwardzenie gruntu.pdf rys nr 8 - utwardzenie gruntu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 563
16-05-06 12:16
Mostek Sabina
74.73KB
rys nr 7 - elewacje.pdf rys nr 7 - elewacje.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 585
16-05-06 12:16
Mostek Sabina
78.16KB
rys nr 6 - daszek wejściowy.pdf rys nr 6 - daszek wejściowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 526
16-05-06 12:15
Mostek Sabina
102.71KB
rys nr 5 - maszt flagowy.pdf rys nr 5 - maszt flagowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 545
16-05-06 12:15
Mostek Sabina
101.08KB
rys nr 4 - szczegół ogrodzenia.pdf rys nr 4 - szczegół ogrodzenia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 543
16-05-06 12:15
Mostek Sabina
72.6KB
rys nr 3 - furtka.pdf rys nr 3 - furtka.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 587
16-05-06 12:14
Mostek Sabina
56.02KB
rys nr 2 - brama.pdf rys nr 2 - brama.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 555
16-05-06 12:14
Mostek Sabina
80.51KB
rys nr 1 - posadzka epoksydowa.pdf rys nr 1 - posadzka epoksydowa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 542
16-05-06 12:13
Mostek Sabina
88.32KB
rys nr 0 - projekt zagospodarowania dzialki.pdf rys nr 0 - projekt zagospodarowania dzialki.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 585
16-05-06 12:12
Mostek Sabina
151.26KB
Opis techniczny.pdf Opis techniczny.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 570
16-05-06 12:12
Mostek Sabina
242.4KB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 499
16-05-06 12:11
Mostek Sabina
116.42KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 108423

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl