Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Nędza 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Leszek Pietrasz 
Numer postępowania: ZPI.271.6.2018 
Przedmiot zamówienia: Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza, w miejscowości Ciechowice - III postępowanie 
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2018-03-30 
Termin składania ofert: 2018-04-16 
SIWZ: SIWZ 
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 30 ]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu - BIP.pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu - BIP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 420
18-06-11 13:45
Kalus Waldemar
222.44KB
Ogłoszenie o wyniku postępowania - BIP.pdf Ogłoszenie o wyniku postępowania - BIP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 438
18-05-25 12:11
Kalus Waldemar
133.16KB
Protokół z otwarcia ofert.pdf Protokół z otwarcia ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 533
18-04-16 12:20
Mostek Sabina
889.79KB
TOM I - TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.pdf TOM I - TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 580
18-03-30 12:01
Pietrasz Leszek
7.42MB
TOM II - RUROCIĄGI ODPROWADZAJĄCE OCZYSZCZONE ŚCIEKI BYTOWE I Z WÓD OPADOWYCH WRAZ Z WYLOTEM.part1.rar TOM II - RUROCIĄGI ODPROWADZAJĄCE OCZYSZCZONE ŚCIEKI BYTOWE I Z WÓD OPADOWYCH WRAZ Z WYLOTEM.part1.rar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 522
18-03-30 12:00
Pietrasz Leszek
30MB
TOM II - RUROCIĄGI ODPROWADZAJĄCE OCZYSZCZONE ŚCIEKI BYTOWE I Z WÓD OPADOWYCH WRAZ Z WYLOTEM.part2.rar TOM II - RUROCIĄGI ODPROWADZAJĄCE OCZYSZCZONE ŚCIEKI BYTOWE I Z WÓD OPADOWYCH WRAZ Z WYLOTEM.part2.rar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 519
18-03-30 11:58
Pietrasz Leszek
22.34MB
TOM III - INSTALACJE I SIECI SANITARNE CZĘŚĆ I.part1.rar TOM III - INSTALACJE I SIECI SANITARNE CZĘŚĆ I.part1.rar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 529
18-03-30 11:56
Pietrasz Leszek
30MB
TOM III - INSTALACJE I SIECI SANITARNE CZĘŚĆ I.part2.rar TOM III - INSTALACJE I SIECI SANITARNE CZĘŚĆ I.part2.rar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 531
18-03-30 11:54
Pietrasz Leszek
29.91MB
TOM III - INSTALACJE I SIECI SANITARNE CZĘŚĆ II.part1.rar TOM III - INSTALACJE I SIECI SANITARNE CZĘŚĆ II.part1.rar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 463
18-03-30 11:49
Pietrasz Leszek
30MB
TOM III - INSTALACJE I SIECI SANITARNE CZĘŚĆ II.part2.rar TOM III - INSTALACJE I SIECI SANITARNE CZĘŚĆ II.part2.rar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 483
18-03-30 11:48
Pietrasz Leszek
30MB
TOM III - INSTALACJE I SIECI SANITARNE CZĘŚĆ II.part3.rar TOM III - INSTALACJE I SIECI SANITARNE CZĘŚĆ II.part3.rar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 491
18-03-30 11:47
Pietrasz Leszek
11.34MB
TOM IV - ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJE.pdf TOM IV - ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJE.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 516
18-03-30 11:46
Pietrasz Leszek
14.53MB
TOM IX - OGRZEWANIE.pdf TOM IX - OGRZEWANIE.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 408
18-03-30 11:44
Pietrasz Leszek
7.62MB
TOM V - FUNDAMENTY.part1.rar TOM V - FUNDAMENTY.part1.rar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 468
18-03-30 11:44
Pietrasz Leszek
30MB
TOM V - FUNDAMENTY.part2.rar TOM V - FUNDAMENTY.part2.rar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 485
18-03-30 11:42
Pietrasz Leszek
15.15MB
TOM VI - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.part1.rar TOM VI - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.part1.rar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 532
18-03-30 11:34
Pietrasz Leszek
30MB
TOM VI - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.part2.rar TOM VI - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.part2.rar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 486
18-03-30 11:33
Pietrasz Leszek
30MB
TOM VI - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.part3.rar TOM VI - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.part3.rar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 482
18-03-30 11:32
Pietrasz Leszek
16.52MB
TOM VII - APARATURA KONTROLNO POMIAROWA I AUTOMATYKA.pdf TOM VII - APARATURA KONTROLNO POMIAROWA I AUTOMATYKA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 404
18-03-30 11:31
Pietrasz Leszek
7.17MB
TOM VIII - WENTYLACJA I KLIMATYZACJA.pdf TOM VIII - WENTYLACJA I KLIMATYZACJA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
18-03-30 11:29
Pietrasz Leszek
1.51MB
TOM X - MONITORING OBIEKTU.pdf TOM X - MONITORING OBIEKTU.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 397
18-03-30 11:27
Pietrasz Leszek
819.7KB
TOM XI - WYPOSAŻENIE ZAPLECZA TECHNICZNEGO.pdf TOM XI - WYPOSAŻENIE ZAPLECZA TECHNICZNEGO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 419
18-03-30 11:27
Pietrasz Leszek
13.04MB
Przedmiary robót.rar Przedmiary robót.rar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 527
18-03-30 11:16
Pietrasz Leszek
3.57MB
Przedmiary ATH.rar Przedmiary ATH.rar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 469
18-03-30 11:15
Pietrasz Leszek
73.22KB
Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.pdf Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 415
18-03-30 11:15
Pietrasz Leszek
231.33KB
Załącznik nr 4 do umowy - Harmonogram rzeczowo - finansowy.docx Załącznik nr 4 do umowy - Harmonogram rzeczowo - finansowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 486
18-03-30 11:14
Pietrasz Leszek
59.06KB
TOM XII - ZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf TOM XII - ZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 411
18-03-30 11:14
Pietrasz Leszek
26.94MB
Formularz ofertowy.doc Formularz ofertowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 465
18-03-30 11:12
Pietrasz Leszek
688.5KB
SIWZ.pdf SIWZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 436
18-03-30 11:12
Pietrasz Leszek
20.49MB
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 394
18-03-30 11:11
Pietrasz Leszek
360.64KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 135038

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl