przesuń do treści
BiP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Nędza 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Waldemar Kalus 
Numer postępowania: ZPI.271.12.2021 
Przedmiot zamówienia: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zawadzie Książęcej i Łęgu 
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
Tryb postępowania: tryb podstawowo jakim stanowi art. 275 pkt 1 p.z.p.  
Data ogłoszenia: 2021-09-16 
Termin składania ofert: 2021-09-30 
SIWZ: SWZ 
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
Kategoria: Powiązane pliki [ 16 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} pismo umowa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
21-10-19 13:01
Kalus Waldemar
293.95KB
{format} 1. Zawiadomienie o wyniku postępowania PORTAL.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
21-10-11 14:54
Kalus Waldemar
115.17KB
{format} Informacja z otwarcia ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
21-09-30 11:45
Kalus Waldemar
319.25KB
{format} REGULAMIN korzystania z Platformy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-09-16 09:57
Kalus Waldemar
37.9KB
{format} Informacja o Platformie.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
21-09-16 09:57
Kalus Waldemar
77.71KB
{format} Załącznik nr 9 - DT.rar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
21-09-16 09:57
Kalus Waldemar
2.62MB
{format} Załącznik nr 8 - Oświadczenie RODO.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-09-16 09:57
Kalus Waldemar
29.31KB
{format} Załącznik Nr 7 wzór gwarancji.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-09-16 09:56
Kalus Waldemar
53KB
{format} Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
21-09-16 09:56
Kalus Waldemar
143.27KB
{format} Załącznik nr 5 Wzór wykazu robot budowlanych.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
21-09-16 09:55
Kalus Waldemar
68.5KB
{format} Załącznik nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowa.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
21-09-16 09:55
Kalus Waldemar
36.5KB
{format} Załącznik Nr 3 Zobowiązanie podmiotu trzeciego-1.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
21-09-16 09:55
Kalus Waldemar
35.5KB
{format} Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-09-16 09:55
Kalus Waldemar
49KB
{format} Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-09-16 09:54
Kalus Waldemar
72.5KB
{format} SWZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
21-09-16 09:54
Kalus Waldemar
217.9KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
21-09-16 09:53
Kalus Waldemar
3.65MB

Rejestr zmian strony Postępowania wszczęte

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 142238