przesuń do treści
BiP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Nędza 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Waldemar Kalus 
Numer postępowania: ZP.271.9.2022 
Przedmiot zamówienia: Budowa placu zabaw w Ciechowicach  
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
Tryb postępowania: 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  
Data ogłoszenia: 2022-08-18 
Termin składania ofert: 2022-09-06 
SIWZ: SWZ 
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi: Zadanie współfinansowane w ramach pomocy finansowej na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
Kategoria: Powiązane pliki [ 22 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} BZP Ogłoszenie o wyniku postępowania CIECHOWICE.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
22-10-06 13:15
Kalus Waldemar
64.51KB
{format} PLATFORMA ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
22-09-13 14:34
Kalus Waldemar
5.85MB
{format} protokół z otwarcia ofert Ciechowice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
22-09-06 13:58
Kalus Waldemar
8.78MB
{format} Informacja o środkach Plac zabaw Ciechowice ZP 9.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
22-09-05 11:37
Kalus Waldemar
1.49MB
{format} pytanie 1 ZP 9.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
22-09-05 11:36
Kalus Waldemar
1.71MB
{format} urządzenie URZ. SIŁOWNI_A-03.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
22-08-18 11:38
Kalus Waldemar
88.42KB
{format} urządzenie URZ. SIŁOWNI_A-02.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
22-08-18 11:38
Kalus Waldemar
80.25KB
{format} urządzenie URZ. SIŁOWNI_A-01.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
22-08-18 11:37
Kalus Waldemar
76.33KB
{format} STWiOR.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
22-08-18 11:37
Kalus Waldemar
886.54KB
{format} PZT-mapa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
22-08-18 11:37
Kalus Waldemar
403.85KB
{format} przedmiar.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
22-08-18 11:37
Kalus Waldemar
307.98KB
{format} projekt.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
22-08-18 11:37
Kalus Waldemar
4.56MB
{format} zał. nr 8 - Informacja dotyczaca grupy kapitałowej.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
22-08-18 11:36
Kalus Waldemar
37KB
{format} zał. nr 7 - Oświadczenia o nie wykluczeniu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
22-08-18 11:36
Kalus Waldemar
36KB
{format} zał. nr 6 - Klauzula informacyjna RODO.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
22-08-18 11:36
Kalus Waldemar
31.5KB
{format} zał. nr 4 umowa - wzór.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
22-08-18 11:35
Kalus Waldemar
20.52MB
{format} zał. nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
22-08-18 11:33
Kalus Waldemar
35.5KB
{format} zał. nr 2 Oświadczenia o nie wykluczeniu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
22-08-18 11:33
Kalus Waldemar
46.5KB
{format} zał. nr 1 - Formularz ofertowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
22-08-18 11:33
Kalus Waldemar
125KB
{format} OPZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
22-08-18 11:32
Kalus Waldemar
25.25MB
{format} SWZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
22-08-18 11:32
Kalus Waldemar
8.29MB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
22-08-18 11:31
Kalus Waldemar
101.89KB

Rejestr zmian strony Postępowania wszczęte

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 177343