przesuń do treści
BiP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Nędza 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Waldemar Kalus 
Numer postępowania: ZP.271.10.2022 
Przedmiot zamówienia: Budowa placu zabaw w Szymocicach 
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
Tryb postępowania: 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  
Data ogłoszenia: 2022-08-18 
Termin składania ofert: 2022-09-06 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
Kategoria: Powiązane pliki [ 21 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} BZP Ogłoszenie o wyniku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-10-06 13:17
Kalus Waldemar
63.51KB
{format} 14. PLATFORMA Zawiadomienie o umowie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-09-27 11:19
Kalus Waldemar
1.79MB
{format} 8. Zawiadomienie o wyniku postępowania PLATFORMA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
22-09-27 11:18
Kalus Waldemar
6.99MB
{format} Protokól z otwarcia ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
22-09-06 13:59
Kalus Waldemar
8.48MB
{format} pytanie 3 ZP 10.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
22-09-05 11:38
Kalus Waldemar
1.49MB
{format} pytanie 2 ZP 10.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
22-09-05 11:38
Kalus Waldemar
1.72MB
{format} Informacja o środkach Plac zabaw Szymocice ZP.10.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-09-05 11:37
Kalus Waldemar
1.53MB
{format} STWiOR_Szymocice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
22-08-18 11:58
Kalus Waldemar
886.52KB
{format} PZT-01.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
22-08-18 11:57
Kalus Waldemar
328.47KB
{format} plac zabaw Szymocice_OPIS.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
22-08-18 11:57
Kalus Waldemar
4.01MB
{format} Budowa placu zabaw w Szymocicach_przedmiar.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
22-08-18 11:57
Kalus Waldemar
278.31KB
{format} zał. nr 8 - Informacja dotyczaca grupy kapitałowej.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
22-08-18 11:57
Kalus Waldemar
37KB
{format} zał. nr 7 - Oświadczenia o nie wykluczeniu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
22-08-18 11:56
Kalus Waldemar
36KB
{format} zał. nr 6 - Klauzula informacyjna RODO.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
22-08-18 11:56
Kalus Waldemar
31.5KB
{format} zał. nr 4 umowa - wzór.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
22-08-18 11:55
Kalus Waldemar
19.34MB
{format} zał. nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
22-08-18 11:55
Kalus Waldemar
35.5KB
{format} zał. nr 2 Oświadczenia o nie wykluczeniu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
22-08-18 11:55
Kalus Waldemar
46.5KB
{format} zał. nr 1 - Formularz ofertowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
22-08-18 11:55
Kalus Waldemar
96.5KB
{format} OPZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
22-08-18 11:54
Kalus Waldemar
15.44MB
{format} SWZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
22-08-18 11:54
Kalus Waldemar
8.15MB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
22-08-18 11:53
Kalus Waldemar
101.6KB

Rejestr zmian strony Postępowania wszczęte

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 162505