Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Nędza 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Sabina Mostek 
Numer postępowania: ZPI.271.9.7.2015 
Przedmiot zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Nędza - Ciechowice. 
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony  
Data ogłoszenia: 2015-09-28 
Termin składania ofert: 2015-10-14 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 12 ]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 632
15-10-28 13:45
Mostek Sabina
71.04KB
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 694
15-10-20 12:40
Mostek Sabina
89.41KB
Warunki gruntowo-wodne.pdf Warunki gruntowo-wodne.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 689
15-10-08 12:43
Mostek Sabina
220.14KB
Wyjaśnienia.pdf Wyjaśnienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 530
15-10-08 12:25
Mostek Sabina
66.57KB
Przedmiar robót.pdf Przedmiar robót.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 571
15-09-29 10:47
Mostek Sabina
162.34KB
Dokumentacja techniczna.zip Dokumentacja techniczna.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 954
15-09-28 13:19
Mostek Sabina
21.89MB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.rar Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.rar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1023
15-09-28 13:10
Mostek Sabina
1.36MB
Formularz ofertowy.docx Formularz ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 989
15-09-28 13:07
Mostek Sabina
30.28KB
Załącznik nr 7 do SIWZ - harmonogram robót.docx Załącznik nr 7 do SIWZ - harmonogram robót.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 993
15-09-28 13:06
Mostek Sabina
13.35KB
Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.pdf Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 745
15-10-05 08:15
Mostek Sabina
75.89KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 754
15-09-28 13:04
Mostek Sabina
323.16KB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 598
15-09-28 13:01
Mostek Sabina
118.05KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 108260

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl