przesuń do treści
BiP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Urząd Gminy Nędza.
Ostatnia zmiana: 2023-11-28 11:40:40
Redaktor: Szendra Wiktoria
Opis: Wgranie pliku na serwer
Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Urząd Gminy Nędza. Szczegóły.
Data Redaktor Element Opis
2023-11-28 11:28:47 Szendra Wiktoria Uchwała Nr LXXXVIII-556-2023 Rady Gminy Nędza z dnia 27 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza, korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia warunków i sposobu ich przyznawania Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2023-11-28 11:27:07 Szendra Wiktoria Uchwała NR LXXXVIII-555-2023 Rady Gminy Nędza z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2023-11-28 11:25:42 Szendra Wiktoria Uchwała Nr LXXXVIII-554-2023 Rady Gminy Nędza z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 Gminy Nędza" Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2023-11-28 11:24:22 Szendra Wiktoria Uchwała NR LXXXVIII-553-2023 Rady Gminy Nędza z dnia 27 Listopada 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2023-11-28 08:00:46 Szendra Wiktoria Protokół LXXXVIII-2023 Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2023-11-28 08:00:28 Szendra Wiktoria Protokół LXXXVIII-2023 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2023-11-24 12:34:16 Szendra Wiktoria Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nędza Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2023-11-23 08:12:35 Szendra Wiktoria Zarządzenie nr 0050.359.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie procedury udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym oraz samorządowym instytucjom kultury działającym na terenie gminy na realizację zadań publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych, które finansowane są na zasadzie refundacji Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2023-11-22 14:16:18 Szendra Wiktoria Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego w dniu 27 listopada 2023r Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2023-11-22 14:14:58 Szendra Wiktoria Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego w dniu 27 listopada 2023r Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku

Rejestr zmian strony Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 6412926