Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Urząd Gminy Nędza.

Ostatnia zmiana: 2021-04-09 09:34:48
Redaktor: Waloszek Daniel
Opis: Wgranie pliku na serwer
Data Redaktor Element Opis
2021-04-01 10:51:39 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR XXXIX-255-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2021” Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2021-04-01 10:51:24 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR XXXIX-256-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nędza na lata 2021 – 2025 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2021-04-01 10:51:08 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR XXXIX-257-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nędza Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2021-04-01 10:50:52 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR XXXIX-258-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr LXIII-392-2018 Rady Gminy Nędza w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy Nędza Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2021-04-01 10:50:34 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR XXXIX-259-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. na nieruchomości własności Gminy Nędza Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2021-04-01 10:50:15 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR XXXIX-262-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2021-04-01 10:49:50 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR XXXIX-260-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2021-04-01 10:49:36 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR XXXIX-261-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2021-04-01 10:49:21 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR XXXIX-262-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2021-04-01 10:47:04 Waloszek Daniel UCHWAŁA NR XXXIX-263-2021 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI-237-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4939389

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl