Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Urząd Gminy Nędza.

Ostatnia zmiana: 2021-01-15 07:35:32
Redaktor: Waloszek Daniel
Opis: Wgranie pliku na serwer
Data Redaktor Element Opis
2020-12-22 13:56:46 Waloszek Daniel Numer karty 10/2020 - zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-12-21 13:21:33 Waloszek Daniel Wynik naboru Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-12-18 13:24:31 Kalus Waldemar Odpowiedź BIP 18.12.2020 2.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-12-18 11:31:53 Kalus Waldemar Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Ciechowicach w ramach modernizacji ul. Betonowej w Ciechowicach zadanie ujęte w Projekcie pn” Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice ”Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dla działania: 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa dla poddziałania: 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego Aktualizacja zamówienia
zobacz rejestr zmian zamówienia
2020-12-18 11:30:45 Kalus Waldemar Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie Książęcej” Aktualizacja zamówienia
zobacz rejestr zmian zamówienia
2020-12-18 11:28:45 Kalus Waldemar Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Nędza Aktualizacja zamówienia
zobacz rejestr zmian zamówienia
2020-12-18 11:28:00 Kalus Waldemar ” Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy i dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Nędza do szkół w Raciborzu w roku szkolnym 2020 – 2021 ” Aktualizacja zamówienia
zobacz rejestr zmian zamówienia
2020-12-18 11:26:39 Kalus Waldemar Przebudowa ul. Dębowej w Nędzy wraz z odwodnieniem Aktualizacja zamówienia
zobacz rejestr zmian zamówienia
2020-12-18 11:25:55 Kalus Waldemar Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nędza. Aktualizacja zamówienia
zobacz rejestr zmian zamówienia
2020-12-18 11:12:32 Kalus Waldemar Odpowiedź BIP 18.12.2020.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4831599

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl