Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Nędza 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Sabina Mostek 
Numer postępowania: 271.4.2016 
Przedmiot zamówienia: Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Nędzy przy ul. Leśnej 1. 
Rodzaj zamówienia: Roboty remontowe 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2016-04-28 
Termin składania ofert: 2016-05-16 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 12 ]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 771
16-05-30 07:57
Mostek Sabina
76.87KB
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 785
16-05-19 10:49
Mostek Sabina
92.77KB
Formularz ofertowy.docx Formularz ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1102
16-04-28 13:26
Mostek Sabina
27.86KB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 879
16-04-28 13:25
Mostek Sabina
168.5KB
Przedmiar.pdf Przedmiar.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 707
16-04-28 13:24
Mostek Sabina
96.64KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 698
16-04-28 13:23
Mostek Sabina
395.87KB
Kolorystyka_elewacja zachodnia.pdf Kolorystyka_elewacja zachodnia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 689
16-04-28 13:22
Mostek Sabina
120.8KB
Kolorystyka_elewacja wschodnia.pdf Kolorystyka_elewacja wschodnia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 720
16-04-28 13:21
Mostek Sabina
122.16KB
Kolorystyka_elewacja północna.pdf Kolorystyka_elewacja północna.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 732
16-04-28 13:19
Mostek Sabina
119.56KB
Kolorystyka_elewacja południowa.pdf Kolorystyka_elewacja południowa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 701
16-04-28 13:19
Mostek Sabina
117.79KB
Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 709
16-04-28 13:18
Mostek Sabina
43.72KB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 686
16-04-28 13:17
Mostek Sabina
119.67KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 135036

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl