Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Nędza 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Waldemar Kalus 
Numer postępowania: ZPI.271.12.2018 
Przedmiot zamówienia: Budowa sali sportowo – rekreacyjnej przy ul. Adama Mickiewicza 53 w Nędzy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanegoprzez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
Tryb postępowania: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie art. 39 i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ze zm. zwanej dalej ustawą Pzp, aktów wykonaw 
Data ogłoszenia: 2018-08-23 
Termin składania ofert: 2018-09-07 
SIWZ: SIWZ 
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 11 ]
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
18-09-17 07:30
Kalus Waldemar
0.96MB
Protokół z otwarcia ofert.pdf Protokół z otwarcia ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
18-09-07 10:38
Kalus Waldemar
880.75KB
PRZEDMIAR ROBÓT _budowa sali sportowo-rekreacyjnej 2018.pdf PRZEDMIAR ROBÓT _budowa sali sportowo-rekreacyjnej 2018.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
18-08-23 10:32
Kalus Waldemar
386.61KB
STWiOR.pdf STWiOR.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
18-08-23 10:32
Kalus Waldemar
1.22MB
DT - instalacje sanitarne i co. rar DT - instalacje sanitarne i co. rar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
18-08-23 10:32
Kalus Waldemar
1.71MB
DT - instalacja elektryczna.rar DT - instalacja elektryczna.rar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
18-08-23 10:31
Kalus Waldemar
4.35MB
DT - architektura i konstrukcja.rar DT - architektura i konstrukcja.rar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
18-08-23 10:30
Kalus Waldemar
4.1MB
Formularz  ofertowy.docx Formularz ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 322
18-08-23 10:30
Kalus Waldemar
27.52KB
Wzór umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf Wzór umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
18-08-23 10:29
Kalus Waldemar
133.53KB
S I W Z.pdf S I W Z.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
18-08-23 10:28
Kalus Waldemar
600.43KB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
18-08-23 10:28
Kalus Waldemar
243.94KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 108288

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl